A. 81 a Lövåsen

En jordlägenhet Lövåsen -> Lövåsen 16:10  (avstyckas Lövåsen 16:13) - idag med adress; Ljungstorp Lövåsen 1

Flygfotot skänkt av Leif Crona, 2014 - godkänt för publicering av Försvarsstaben augusti 2014 Flygfotot skänkt av Leif Crona, 2014 - godkänt för publicering av Försvarsstaben augusti 2014

Sven Mikaelsgården/Ryttaregårdens skifte i Billingeliderna markerat med rött. Lövåsens jordlägenhet ursprungligen ca halva skiftet väster om landsvägen, blev senare registrerad som Nr 16:10.

Sandbäckens ursprungliga äga öster om landsvägen - här till vänster på bilden - och den sträcker sig ända upp på berget liksom de övriga skiftena här.

På bilden har från Sandbäckens ursprungliga äga avstyckats Björkängen och senare Ängen vid landsvägen.

Jordlägenheten Lövåsen tillkommer 1858 - en avsöndring (16:10)

På 1960-talskartan syns Lövåsens äga 16:10 och det 1932 avstyckade Lövåsen 16:13, dvs bostadshuset med en mindre omgivande mark med plats också för nya ägaren Lydia Esséns Götenehus från Axvallsutställningen 1935.

Kvarvarande mark hörde fortfarande till huvudgården Sven Mikaelsgården/Ryttaregården, på kartan nu numrerad som 20:1 (IV). Ägare var Kungliga Vitterhetsakademin sedan köp 1959 av Ryttaregården från Carl Pettersson.

Jordlägenheten Lövåsen avsöndrades år 1858 av ägaren till Sven Mikaelsgården 1/2 mtl, Jägmästaren O. Friberg, född I Haddestad, Harstads socken år 1800 29/6 i en handlarfamilj från orten. Han dör 3/4 1869.

Han byggde som ägare boningshus och ladugård 1858 för upplåtelse till:
Statardrängen* Svante Jonsson, född i Åsaka 1832 24/2 - in med familj från Trädgården samma år
Hustrun             Anna Maria född Pettersdotter i Lundby 1833 25/12
Son                    Johan Emil, född i Varnhem 1857 9/12


Formalia;
Johan Emil Lund, född i Varnhem 1857 9/12 - troligen på Lövåsen - död 20/1 1939 i Drared 1 i Slättåkra i Halland - gift med Johanna född Bengtsson i Veinge- död 7/9 1935 i Slättåkra, gifta 3/2 1883

Från nätet:
En statardräng var en jordbruksarbetare, anställd vid någon gård. Han skötte kor, hästar, plöjde, skördade och gjorde allt möjligt jordbruksarbete. Lönen från jordägaren utgick i form av "stat" vilket var en viss mängd mjölk, ett antal tunnor säd, ett antal famnar ved, tillgång till potatisland. Den största delen av lönen var i naturaförmåner men också lite kontanter. Statare var gifta lantarbetare som i regel anställdes på ettåriga kontrakt.

Lövåsen idag (2016) från nuvarande entré-väg

Foto Kent Friman, copyright, 2016 Foto Kent Friman, copyright, 2016

Den gamla vägen till Lövåsen används inte som framfartsväg längre, utan en senare väg i åkerskanten på Lövåsenägan utgör numera entré-vägen. Det gör att man egentligen närmar sig stugan bakifrån - österifrån - med veranda-entrén mot väster.

Stugan har från början varit en mindre stuga som byggts ut åt söder (vänster på bilden). Troligen från början en stuga med ett rum och kök - om man tolkar skarven i taket i dagens vardagsrum rätt.

Lövåsen idag från dåtidens entré-väg - den gamla Uppsalavägen

Lövåsen 2016. Foto Kent Friman Lövåsen 2016. Foto Kent Friman

Boningshuset för Lövåsen från dåtida entré-väg - den gamla Uppsalavägen. Det är troligt att huset bara hade ett fönster på västersidan, som det till vänster på bilden, och enbart gavelfönster på den lilla del som då för tiden utgjorde utrymmet till höger om skorstenen.

Fönstret till höger på bilden är i så fall senare och insatt i gränsen på den utbyggnad som gjorts tidigt av huset.

Interiör av öppen spis från nybyggnadstiden i mitten av 1800-tal

Den öppna spisen är av samma modell som murats i otaliga av de små röda stugorna i Ljungstorp i mitten av 1800-talet. Huset byggdes 1858 och spisen är troligen från den tiden.

Ladugårdsplatsen

Foto Kent Friman, copyright, 2016 Foto Kent Friman, copyright, 2016

Bakom huset i öster - på den tiden - fanns ladugården bakom huset, dvs på östra sidan av boningshuset enligt karta från 1877 så låg den utmed den norra skiftesgränsen mot Ödesgårdens skifte - till höger på bilden. Den torrtoalettbyggnad med vedskjul, mm, som syns på bilden till höger, är flyttad till sin nuvarande postion från andra sidan huset.

På karta 1877 kan man se Lövåsen ett stycke ner mot Uppsalas ägor på Ryttaregårdsskiftet. Dåtiden väg tycks ha varit den väg som fanns från landsvägen ner till Uppsala och vidare till Ängeråsen, med infart alldeles i hörnet av västra Ryttregårdsägans möte med landsvägen i gränsen mot nästa skifte i norr. Ladugården låg alldeles utmed skiftesgränsen mot norr, dvs Ödesgårdsskiftet och öster om boningshuset.

De gamla vägarna runt Lövåsen

Karta 1794 Karta 1794

1794 finns redan vägarna runt det kommande Lövåsen (1864). Man kan se avtagsvägen från landsvägen Skara-Skövde ner mot Ängarås som delar sig också mot Upsala på karten.

Vid vägen mot Upsala i skiftet märkt med XXIX hamnade sedan Lövåsen.

Foto Kent Friman, copyright, 2016 Foto Kent Friman, copyright, 2016

Även idag kan man se att vägen förbi Lövåsen ner mot Uppsala (skymtar på bilden) används för visst brukande av skog och jord. En mycket gammal väg och under århundranden den enda vägen för dessa gårdar för färd mot öster, över berget och vidare österut mot Skövde. Mot Varnhem fanns tidigt en särskild kyrkväg från de här gårdarna.

Foto Kent Friman, copyright, 2016 Foto Kent Friman, copyright, 2016

Vänder man kameran åt andra hållet med Uppsala bakom i sydväst - så ser man hur Lövåsen placerades med framsidan mot just denna väg år 1864. Här fanns grinden in mot stugan och framför huset fanns gårdsplanen med ett planterat vårdträd - rester av ett mycket gammalt vårdträd kan ännu ses mitt framför huset.

Lövåsen 1930 - nyss inköpt av Theodor Krantz för markens skull

Foto från Roland Holms samling, Björkelund, Ljungstorp, 2016 Foto från Roland Holms samling, Björkelund, Ljungstorp, 2016

Theodor Krantz med hustrun Anna samt dottern Ester - just framför grindplatsen vid den mycket gamla vägen runt Lövåsen och Lövåsenstugan i bakgrunden. Stenmurarna finns kvar ännu idag - se foto nedan!

Lövåsen från den tidigare framsidan och gamla vägen - nu 2016

Foto Kent Friman, copyright, 2016 Foto Kent Friman, copyright, 2016

Projektgruppen på fakta- och fotoinsamling med Verna Andersson i porten till Lövåsen från den gamla vägen runt Lövåsen ner mot Ängarås och Uppsala - nu nästan 90 år senare! Stugan är sig lik från 1930-talet förutom några fönsterluckor och skorstensdragrör ('skorstensapa')

 Bildspel Lövåsen idag

loading...

För in muspekaren in över bildens kant och låt den vila där - så ser du förklarande bildtexter!
Vill du titta i egen takt - klicka på bilden och klicka dig sedan fram bild för bild!
Vill du starta automatiskt bildspel igen så klickar du bara på pilen till vänster under bilden!
Vill du se alla bilder i helskärm så klickar du på den sneda pil-ikonen ovan!

Ägarförteckning Lövåsen 16:10 samt 16:13 1858 - 2016

Lövåsen 2016. Foto Kent Friman Lövåsen 2016. Foto Kent Friman
      ->  1803  Kronan genom Kronoparken
1803 - 1863  Ägarna till 1/2 mtl Ryttaregården

1863 - 1872  Johannes Andersson
1872 - 1877  Kajsa Lisa Eriksdotter gm testamente
1877 - 1910  August Simeon Larsson
1910 - 1927  änkan Maria Kajsa Larsson och son

                     Johan Alfred Larsson - 1/2 genom arv
1927 - 1927  Maria Kajsa Larsson - ensamägare
1927 - 1930  Alice Mattson - gm testamente
1930 - 1931  Teodor Krantz - avstyckar 16:13

Lövåsen 16:10 - endast mark;
1931 - 1973  Teodor Krantz
1973 -           Roland och Barbro Holm

Lövåsen 16:13 - husen med lite mark;
1931 - 1949  Lydia Essén
1949 - 1995  Vita Bandet, lokalavdelning Skara
1995 -           Roland & Barbro Holm

 

Boendeförteckning Lövåsen enligt husförhörslängd 1858 - 1938

Husförhörslängd 1854 - 1862
Lövåsen byggs 1858

Statardräng   Svante Jonsson, född i Åsaka 1832 24/2 - in med familj till jordlägenheten Lövåsen 1858
Hustrun         Anna Maria Pettersdotter, född i Lundby 1833 25/12
Son                Johan Emil, född i Varnhem 1857 9/12

Husförhörslängd 1862 - 1869
Lövåsen

Statardräng   Svante Jonsson, född i Åsaka 1832 24/2 - in med familj till jordlägenheten Lövåsen 1858
Hustrun         Anna Maria Pettersdotter, född i Lundby 1833 25/12
Son                Johan Emil, född i Varnhem 1857 9/12
                       - familjen flyttar ut i samband med försäljning 1864

Ny ägare 1864;
Mannen          Johannes Andersson, född i Sköfde 1810 15/1 - köper nu avsöndringen Lövåsen 1864
Hustrun          Cajsa Lisa Eriksdotter, född i Sköfde 1814 4/1
Son                 Carl Petter, född i Varnhem 1850 2/4 - till Wing 1866 Not; Soldat
Dotter              Inga Gustafva, född i Varnhem 1854 1/9

Husförhörslängd 1869 - 1880
Lövåsen

Kvarboende ägare;
Mannen          Johannes Andersson, född i Sköfde 1810 15/1 - dör här nu 1/5 1876
Hustrun          Cajsa Lisa Eriksdotter, född i Sköfde 1814 4/1
Dotter              Inga Gustafva, född i Varnhem 1854 1/9 - till Öglunda 1871 - hem igen 1877 - Sköfde 1879

In flyttar 1871;
Arbetskarl       Anders Gustaf Johansson
, född i Ryd 1842 7/1 - in med familj till Lövåsen 1871
Hustrun            Inga Stina Jonsdotter, född i Häggum 1843 12/11 - in efter giftermål från Kinnevedum 1871
Dotter               Johanna Mathilda, född i Varnhem 1873 19/1
                         - den lilla familjen flyttar ut igen till Liden 1874 (Detta är Lars Hoffstedts morfars föräldrar)

In flyttar 1878;
Mannen           August Simeon Larsson, född i Rådene 1851 28/12 - flyttar in 24/10 1878 från Sköfde
 

Husförhörslängd 1880  - 1895
Lövåsen

Kvarboende ägare;
Mannen           August Simeon Larsson
, född i Rådene 1851 28/12 - köper Lövåsen och gifter sig 29/2 1884
Hustrun           Maria Cajsa Svensson, född i Istrum 1845 23/5 - in från Öglunda 1884
Son                  Johan Alfred, född i Varnhem 1886 29/3

Not; För August Simeon står: Arbetsbetyg 1884, 1885 och 1887 - därefter står "Vistas i Amerika"

Inhyses Lövåsen;
Enkan               Kajsa Lisa Eriksdotter
, född i Sköfde 1814 4/1 - hon flyttar till Sköfde 1880
 

Husförhörslängd 1895 - 1922
Lövåsen

Kvarboende ägare;
Mannen           August Simeon Larsson
, född i Rådene 1851 28/12 - står nu som död 19/7 1910
Hustrun           Maria Cajsa Svensson, född i Istrum 1845 23/5
Son                  Johan Alfred, född i Varnhem 1886 29/3 -  till N. Amerika 23/3 1906 - dödförklaras 31/12 1926

Tjänstefolk;

Pigan              Berta Gunhild Andersson, född i Lundby 1895 6/12 - in från Lundy 1915 - ut Kyrkefalla 1916
Dräng              Henning Oskar Torgny Ohlsson, född i Lundby 1901 12/11 - in 1917 - ut Stenum 1919
Pigan              Alfhild Ingrid Helena Gustafsson, född i Lundby 1902 8/6 - in 1917 - ut Timmersdala 1919
Dräng              Torsten Georg Lindqvist, född i Lundby 1900 29/3 - 1919 - ut igen 1921
Dräng              Sven Wilhelm Gustafsson, född i Kolbäck 1903 17/10 - in 1921 - ut igen 1921
Piga                 Syster Matilda Håkansson, född i Virestad 1902 11/12 - in 1921 - ut igen 1921 Sten 1921
Piga                 Elejsa Linnéa Åberg, född i Skärv 1904 1/4 - in 1921  
 

Husförhörslängd 1922 - 1938
Lövåsen

Kvarboende ägare;
Hustrun           Maria Cajsa Svensson, född i Istrum 1845 23/5 - dör här nu 13/10 1927
Son                  Johan Alfred, född i Varnhem 1886 29/3 -  till N. Amerika 23/3 1906 - dödförklaras 31/12 1926

Lövåsen hyrs ut 1928;
f.d. Statkarl     Karl August Konrad Sandqvist
, född i Suntak 1891 9/5 - in från Lundby m. familj 10/12 1928
Hustrun           Signe Cecilia Svensson, född i Stenum 1897 10/11- gifta 14/8 1928
Trolovningsbarn;
Son                   Lars Gunnar Egon, född i N. Ving 1926 11/6
Son                   Karl Evert Konrad, född i Stenum 1928 13/3
Not; "Bo i ålderdomshemmet" - familjen flyttar till Härlunda 31/10 1933
 

1864 - Lövåsen säljs av Jägmästare O. Friberg, Sven Mikaelsgården till Johannes Andersson, född i Sköfde 1810

Lövåsen. Foto Kent Friman, 2016 Lövåsen. Foto Kent Friman, 2016

Den förste som köpte Lövåsen från Jägmästaren O. FribergSven Mikaelsgården var Johannes Andersson, född i Sköfde 1810 15/1.  Hustrun var Cajsa Lisa Eriksdotter, född i Sköfde 1814 4/1. De köpte jordlägenheten med lagfart 1864.

Johannes dör här 1/5 1876 och änkan lämnar Lövåsen 1880 för att flytta tillbaka till Skövde.

Deras son var soldaten Karl Petter Johansson Brandt som var född 2/4 1850 och dör 26/4 1932 på Källemossen i Norra Lundby.

1871 till Åkersdal, soldattorp Västgöta Regemente Nr 7, flyttar Soldaten Carl Petter Johansson Brandt. Han flyttar först in med Pigan, "Fästeqvinnan", sedan gifter han sig med henne och hon blir hustrun Inga Maria Jonsdotter född 1840 som föder deras första barn samma år, 1871, dottern Charlotta Christina. Sonen John Theodor född 1873, Gustaf 1874, Johan Villehad 1876, Konrad Leonard 1878 och Anna Elisabeth 1880, Karl Bernhard 1882. Paret flyttar till Eggby den 5/11 1900.
 
Särskild not:
Sonen Johan Villehad född 1876 "Dömd vid Walle Häradsrätt den 28 Nov. 1896 till straffarbete under 3 år, 3 månader och fyra dagar för rån, misshandel och hemfridsbrott samt till förlust af medborgerligt förtroende intill den den 10 maj 1901 - enl. K.G. Hofrätts utslag 25/11 1896. Absolution 1897 7/11, sista nattvardsgång å Nya Varfvet 1899 14/3; nattvardsberättigad vid utskrifning från fängelset 1899 10/5. Frånvarande 1897 och 98 från värnplikt - frikallad 1900. Flyttade till Karleby 1896 13/11 och via Boden senare till Östersund där han gifte sig 1917 och ytterligare en gång 1932 efter första hustruns död.

1877 - Änkan Cajsa Lisa säljer Lövåsen till August Simeon Larsson

1910 om sommaren hände mycket kring de båda Lövåsen; Skarpa-Krestin lägger om taket, Lövåsa-Marie "förgeftar" sin man som dör i hagen, han begravs och hennes bror Tjuva-Svensson ger ut bok

I dödboken står följande; August Simeon läg.ägare Löfåsen, född 28/12 1851, död av slag, 19/7 1910

Lövåsa-Marie kanske inte heller var "riktigt säker" .........

Ur Varnhemsbygden 2006 Ur Varnhemsbygden 2006

Lövåsa-Maries bror den kände stortjuven - Tjuva-Svensson

Bild från Gun Gustavsson, Tidaholm - från tiden i Ljungstorp Bild från Gun Gustavsson, Tidaholm - från tiden i LjungstorpGun Gustavsson är idag 92 år (2016) och har ett fantastiskt minne. Hon berättar gärna från tiden för hennes uppväxt i Sandbäcken i Ljungstorp hos familjen med modern Linnea som var gift med Bror Ullberg:

”Lövåsa-Mari minns jag”, säger hon. ”Mamma och jag var där i Lövåsen. Mari var sjuk och låg i sin säng. Hon fick några droppar på en sockerbit, minns jag.”

(Berättat för Verna Andersson, Arne Sträng och Jaen Friman, 2016) 

"F. d. straffången Per August Gustafssons lefnadsbeskrifning utgifven av honom själv" - skriven hos systern i Lövåsen

Tjuva-Svensson Tjuva-Svensson

Han skriver bl a  i förordet;
 

"Jag är nu 73 år gammal och har en lång lefnad, till stor del tillbragt inom fängelsets murar, att se tillbaka på.

Boken törhända kan gifva föräldrar något att tänka på, hvad deras uppförande mot sina barn beträffar, och kan densamma på så sätt rädda några barn från att gå in på brottets bana, så har jag ju icke lefvat förgäves. (Anm; Läs ur berättelsen nedan hans fullständigt förnedrande barndom!)

Emedan jag inte är fullt skrifkunnig, har jag anmodat en annan person att redigera mina muntliga berättelser, så att de lämpar sig för en bok.

Löfåsen, Varnhem 16 September 1910

P. A. Gustafsson

Han blev frigiven den 23 april 1910 från fängelset i Mariestad.

Formalia;
Per August Gustafsson, född i torpet Appelbacken, tillhörigt Kammarherre Gyllenhal å Ölanda herrgård, Istrums socken, Valle härad, Skaraborgs län. Han dör på Fattighuset i Öglunda 23/2 1912.

Han gifte sig 15/1 1880 med Maria Sofia född Karlsdotter i Lerdala 1853 12/10 - 16 år yngre och nämndemannadotter från Eggby. De får en son, som dör och därefter dottern  Alma Sofia,  född  i  Öglunda
1881 14/5 och sonen Frans Eric, född
1883 4/2 i Skarke.

Hustrun och barnen lämnar Sverige för Amerika när maken/fadern hamnar på fästning 1888.

Vill du läsa mer om hustrun och barnens öde - så rekommenderar vi att du klickar på den här länken:
Länk till PDF-fil med hustruns historia av Camilla Ek

Fader till Per August var 3-dagarstorparen Gustaf Svensson, född Warola 1812 och modern Maria Svensdotter, född i Apelbacken Istrum, Ölanda, 1813 2/5.

Du kan själv läsa hela hans levnadsberättelse via internet - klicka på länken från Västarvet - Västergötlands Museum här nedan:

Sidor som har direkt med Ljungstorp att göra:
sid 26 - Kakes
sid 39 - Bäckedalen
sid 70 - Grufvesäter och Adamsson i Klefven
sid 41 - Adamsson i Klefven
sid 43 - August Pettersson i Hålltorp
sid 45 - Lövåsen
sid 45 - Mellblom i Nyttorp
sid 46 - Svarvarebacken, Hagen & Lövåsen
sid 49 - Svea
sid 51
- Adamsson i Klefven & Lövåsen
sid 53 - Dr Lundqvister
sid 54 -
beskrivning av en stöld och dess följder

F.d. straffången Per August Gustafssons Lefnadsbeskrifvning

I GöteborgsPosten Söndagen den 9 juni 1985 beskrivs boken och författaren så här:

Urklipp från Verna Andersson, Ljungstorp, 2016 Urklipp från Verna Andersson, Ljungstorp, 2016
Angående hans köp av Sandtaget i Bäckedalen tycks det inte finnas några spår i Husförhörslängderna, kanske för att affären aldrig slutfördes pga av att han trassalde till affärerna. Han fru och barn emigrerade också till Amerika, då han fick börja avtjäna fästningstraffet 1888.

1927 och Lövåsa-Maries sortie från Lövåsen blev dramatisk - dog i Frimans taxibil när hon slutligen skulle hämtas till Kinnekulle - tog hon gift?

Samuel Friman var stallskötare och kusk hos Hembergs på Husgärdet. Hemberg lät Samuel ta körkort och gjorde honom till hans chaufför. Han hjälpte honom också senare med startkapital för att köpa egen bil och få igång egen taxirörelse. Här sitter Samuel i en Nash 1924 års modell, högerstyrd - just året 1927 framför Husgärdet och sin gynnare. Möjligen hade Samuel just flyttat till Junkragården i Varnhem och börjat att köra för Jansson - i den bil som då skulle hämta Lövåsa-Marie till sin släkt på Kinnekulle, när hon dog i bilen.

Lövåsa-Marie hann att ta över hela Lövåsen från sin son Johan Alfred som dödförklarades samma år som hon dog och hon testa-menterade hela Lövåsen till Alice Mattson, Gössäter, Kinnekulle

Trots våra efterforskningar har vi ännu inte funnit Lövåsa-Maries samband med denna lärarinna fröken Alice Mattsson, som 1930 bor i Gössäter på köpehandling, när hon säljer vidare sitt ägandes Lövåsen till Theodor Krantz.

Följande har framkommit;


Inskrivningsdomarens i Skarabygdens domsaga arkiv - Sven Mikaelsgården, Lövåsen 16:10:
Lagfart för Alice Mattsson avseende Löfåsen 16:10 den 3 maj 1928 efter bouppteckning 8 november 1927 samt testamente den 20 februari 1924.
Lagfart för Theodor Krantz genom köpebrev den 1 juni 1930 av Alice Mattsson

Lagfartsbevis (i handlingar från Roland Holm);
”meddelas lagfart för Alice Mattsson å den från 1/2 mantal kronoskatte Kloster Sven Mikaelsgård avsöndrade lägenheten Lövåsen 16:10, som hon enligt bouppteckning den 8 november 1927 och testamente den 20 februari 1924 erhållit efter den avlidna Maria Kajsa Larsson.”

Not; Systern i Skövde får inget i arv och hon är dessutom 84 år gammal vid testmentsskrivningen 1924.
Systern Charlotta Möller, f. 21/9 1840 i Istrum död 19/5 1928 skriven  på Jupiter 3 i Skövde, änka 4/10 1911
Johan Svensson-Möller, född 8/7 1834 i Skövde död  1911 i Axtorp i Skärv. De gifte sig 1876.

Köpebrev (i handlingar från Roland Holm);
"Undertecknad upplåter och försäljer härmed min ägande lägenhet Lövåsen 16:10 avsöndrad från 1/2 mantal kronskatt Klostret Sven Mikaelsgården till herr Th. Krantz …osv.
Gössäter den 1 juni 1930/ Alice Mattson /Bevittnas av Carl H. Schill och Samuel Friman.

Bouppteckning år 1927 den 8 november efter Änkan Maria Kajsa Larsson;
”Boet uppgavs av Lärarinnan Fröken Alice Mattson" - med hennes underskrift under ed.

ArkivDigital: AID: v500902.b40.s1

Ester Krantz född 1913 berättar i Billingen längese'n att hon gick 1 och 2:a klass i skolan i Sparrsäter därefter i Varnhem i det lilla röda huset vid kyrkogatan för fröken Mattson.

Vi visstet alltså att Alice Mattsson/Mattson var ogift vid här tiden runt 1930, lärarinna, boende i Gössäter och hade nära koppling till Lövåsa-Marie tidigare i livet.

Hon återfanns nu i Församlingsboken i Varnhem efter att ha dykt upp på ett foto i vårt digitala arkiv på www.varnhemshistoria.se som lärarinna för Mellanskolan i Kyrkparken 1925. Hon bor i Folkskolan mellan 1924 - 1929 och står som extraordinarie folkskollärarinna.

Följande uppgifter runt henne kunde vi hitta;

Vi hittar henne 1929/30 i hemmet i Gössäter, Kinnekulle i familjen på Karlslund
- en fastighet ägd av A.B. Axvall Olje***** någonting - sedan överstrukit - sedan står:

Ägaren              Johannes Mattson, född i Varnhem 1864 den 5/3 - inflyttad från Skånings Åsaka 19/5 1922
Hustrun             Agda Elisabet född Ström, i Öglunda 1867 11/11
Dotter Folkskollärarinna    Tyra Maria Alicia, född i Varnhem 1900 8/1
Son                    Birger Johannes, född i Skara stad 1904 10/11
Son                    Bror Erland Mattias, född i Skånings Åsaka 1913 15/2
Son    Kontrollassistent    Birger Johannes, född i Skara stad 1904 10/11

Alicia flyttar ut till Varnhems skola mellan 1924 och 1929 och flyttar hem igen för att gifta sig - flyttar till i Skälvum 25/10 1930. Hon heter då Lundberg. Hon säljer alltså Lövåsen strax före hon gifter sig och flyttar till Skälvum.

När hon föds i Varnhem är familjen hemmansägare av Ulfsgården i Varnhem
Faddrar är August Mattson från Borregården med hustrun Maja Stina Gustafsdotter

Fadern hette egentligen Mathiasson - vars broder delade brukandet av deras faders gård Ulfsgården i Varnhem. Hans fader var Matthias Andersson:
Fadern     Matthias Andersson, född 1801 den 9/2 i Horn - han dör i Ulfsgården 1875 25/4
Modern    Inga Maja Andersdotter, född i Gudhem 1825 29/11- hon dör på Ulfsgården 1871 6/6

Gården arrenderas ut en kort tid då bröderna Mathiasson var omyndige och för små - men de ägde förstås gården och tog den i bruk ganska snart.

Johannes Mattson med familj flyttar från Varnhem och Ulfsgården till Skara stadsförsamling 26/4 1903.

Formalia;
Tyra Maria Alicia Lundberg född 8/1 1900 i Varnhem - död 17/12 1982  på Kvarnegårdsgatan3 i Lidköping - änka 14/11 1964
Maken Carl August Lundberg, född 24/9  1895 i Essunga - död 14/11 1964 adress Järpen 4 i Lidköping. De gifte sig  11/10 1930.

Fakta:
1924 'Lövåsa-Marie' skriver testamente till fördel Alice Mattson, som gör kvarvarande systern i Skövde arvlös.
1924 flyttar Alice in i Folkskolan i Varnhem som extraordinarie Folkskollärarinnna
1927 dör *Lövåsa-Marie'
1929 flyttar Alice
tillbaka till hemmet i Gössäter
1930 säljer Alice Lövåsen till Theodor Krantz
1930 gifter sig Alice och flyttar från Gössäter till Skälvum som fru Lundberg

Foto från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings Digitala Arkiv, www.varnhemshistoria.se Foto från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings Digitala Arkiv, www.varnhemshistoria.se

Mellanskolan i kyrkparken i Varnhem - senare kantorsbostad innan den revs 1965. Lärarinnan bakom till höger är Alicia (Alice) Mattson. Här gick klasserna 3 och 4 efter Småskolan i Ljungstorp.
 

Lägg märke till bostadshuset på Kyrkogatan mitt emot, där Trumfa-Karlssons bodde strax före den här tiden. Han hyrde denna stuga som jordbruksarbetare för Trädgården mellan 1910 och 1918 under tiden de fem barnen med den 2:a hustrun föddes. Den låg vid Kyrkoallén i Varnhem. Här bodde också 'Ferma-Tilda' med sina söner under ett antal år.

Detalj från fotot år 1925 ovan med den 25-åriga extra ordinarie folkskollärarinnan i Varnhem Alicia Mattson boende i folkskolan alldeles bredvid mellan 1924 - 1929. Fakta se ovan!

1930 Theodor Krantz, Björkelund köper hela Lövåsen 16:10 av Alice Mattsson och styckar av byggnaderna till Lydia Essén, Skara - detta blir Lövåsen 16:13

Karta från Roland Holm, Björkelund, Ljungstorp, 2016 Klicka på kartan för att se den större! Karta från Roland Holm, Björkelund, Ljungstorp, 2016 Klicka på kartan för att se den större!

Avstyckningskartan från 1932 visar ägan 16:13 samt resterande äga 16:10 (Littera A på kartan) - men också platsen för Backstugan ute vid landsvägen.

Ägan 16:13  beskriver vi på sidan om på A. 82 b Lövåsen som sommarbostad

Lövåsen 16:10 - obebyggd mark ägs och brukas av Theodor Krantz i Björkelund tills han säljer till Roland och Barbro Holm 1973

Foto från Jaen Frimans samling, Ljungstorp, 2016 Foto från Jaen Frimans samling, Ljungstorp, 2016
Theodor Krantz med sina kor. Läs mer om Theodor Krantz under avsnittet; A. 86 Björkelund

Dagens ägare (2016) Roland & Barbro Holm på sina ägor runt Lövåsen

Foto Kent Friman, 2016 Klicka på bilden för att se den större! Foto Kent Friman, 2016 Klicka på bilden för att se den större!

Roland & Barbro Holm på sina ägor runt Lövåsen med milsvid utsikt över Vallebygden och Lövåsen i bakgrunden.