NER HÅLLTORPSLIDEN

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014. Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014.

Hålltorspvägen, ÄVEN KALLAD HÅLLTORPSLIDEN,  här utmärkt för hela sträckan mellan dåtidens Lilla och Stora Hålltorp och dagens Redsvenstorp - vägen går sedan vidare mot Pickabacken - jämför med 1960 års karta nedan!

HÅLLTORPSLIDEN  var del av den 1700-talsväg som gick över Pickabacken bort mot Ulunda och vidare till Falköping!

Till denna anslöt vid Redsvenstorp då också en 1700-talsväg från Billingeliderna (Ljungstorp) via 'Fermagatan' över bäcken vid Stensbro, vidare över Stenslund och fram till Redsvenstorp.

Klicka på bilden för att se den större! Klicka på bilden för att se den större!

På skifteskarta 1794 "Billingeliderna" från Kronoparken kan man se denna lilla akvarell på Lilla och Stora Hålltorp. Då hade Stora Hålltorp bostadbyggnader ner mot Redsvenstorp och det var två separata gårdar med boningshus. Man kan också se att Stora Hålltorps bostadsbyggnad är större än bostaden på Lilla Hålltorp enligt akvarellen.

(Lantmäteriet Historiska Kartor)

Hålltorpsvägen från Lilla Hålltorp söder ut ner mot tidigare Stora Hålltorp väster om Tre Bäckar ner till Redsvenstorp. Därefter fortsätter en gårdsväg bort mot Pickabacken - utom kartan.

Baserat på tidiga kartor borde en inritning (KF) av Stora Hålltorps tre bostadshus (1779) på 1960 års karta kunnat se ut så här. Baserat på tidiga kartor borde en inritning (KF) av Stora Hålltorps tre bostadshus (1779) på 1960 års karta kunnat se ut så här.


Ur ortsnamnsregistret för Hålltorp:

Hålltorp, namn på två gårdar 1 1/4 mantal tillsammans i Skarke socken, Valle härad.

Två jordbruk; Nr 1: Hålltorp Stora, 3/4 mantal och Nr 2: Hålltorp Lilla, 1/2 mantal, men bara ett jordbruk är numera bebyggt med senaste bostad uppförd i slutet av 1800-talet.

Stora Hålltorp lyder sedan 1844 under Lilla Hålltorp, som har bebyggelsen med bostäder och ekonomihus.

Läge vid äldsta landsvägen över Billingen. En liten lid, Hålltorpsliden, landsvägslid och marklid, finns vid bebyggelsen. Hållsdammen med en f d kvarn (flera för övrigt) i Hålltorpabäcken. Hålltorpa kvarn, Bille kvarn eller Hospitalskvarnen vid Bäckå (Munkabäcken m fl namn). "Håll-torpet" har funnits som tidigare Kronotorp. I jordaboken 1651 skrevs namnet "Holltorph".

Vägen mellan Lilla Hålltorp och Stora Hålltorp gick då något längre västerut - inritad med brunt (KF) och  passerade Lilla Hålltorps brygghus på östra sidan mot gårdshuset.

Lägg också märke till att kartan ännu 1960 visar en gamla vägens sträckning som gårdsväg över gärdet väster om nuvarande väg.

Hålltorpsvägen karta 1758

Geometrisk avritning sv Stora Hålltorp 1758. A = själva tomten för husen. Riswallstorp för Redsvenstorp. Geometrisk avritning sv Stora Hålltorp 1758. A = själva tomten för husen. Riswallstorp för Redsvenstorp.
Man kan se att vägen mellan Lilla och Stora Hålltorp också utgjorde gränsen mellan de bådas marker!

Hålltorpsvägen karta 1801

Kartan via Olof Cassmark till Carl Arvid Tell, Backa gård. Den utgör en del av en handritad karta som omfattar området från Skara till Billingen. Kartan är handritad av fortifikationsunderofficeren Lindgren de första åren efter 1800 (enl. påskrift) Originalet fanns 1973 på milostaben i Skövde.

Här ser man tydligt Lilla Hålltorps och Stora Hålltorps relation till varandra och omgivande gårdar, stugor och bygd i slutet av 1700-talet. Man kan se att vägsystemet såg annorlunda ut för många av gårdarna.

(Kartan är avfotograferad vid besök hos Carl Arvid Tell Backa gård, 2013)

OBS! Det röda är vägar för tiden! OBS! Det röda är vägar för tiden!

På kartavritning av Gerd Silversparre, Storekullen, med äldre militär handritad karta 1801 som underlag, så ser man hur Lilla och Stora Hålltorp förhöll sig till varandra innan Anders Pettersson började den stora förvandlingen i området med uppbyggnaden av Lilla Hålltorp 1844 som bas för jordbruket och boendet och senare övertagandet av flera gårdar runt Hålltorp, bl.a. Stenhammar och Stens hemman. Kartan bör ge en bild av första halvan av 1800-talet.


Karta avritad av Gerd Silversparre, Storekullen, förmedlad av Verna Andersson, Ljungstorp, 2013.
Namnad/gråfärgad/Rv 49 av Kent Friman.

Hålltorpsvägen på karta 1862
Avritad karta, från 1862, där man tydligt ser hur Lilla Hålltorp byggt sin stora U-formade ladugård, även om den ännu inte helt var inbyggd över den utfarten från ladugårdens innergård.

Kartan visar tydligt utfarten söderut som gick via ladugårdsplanen.

Man kan också se att inga byggnader finns utritade där det forna Stora Hålltorp fanns söderut och norr om bäcken på kartan.

Foto Kent Friman, 2013-nov., copyright Foto Kent Friman, 2013-nov., copyright

Stora Hålltorp låg på den svaga kulle som nuvarande väg till Redsvenstorp passerar. Bild tagen från Redsvenstorp med bron över bäcken och kullen i bakgrunden innan man når riksväg 49 och fortsättning av väg mot Hålltorp (Lilla) med dess allé.

Den äldsta vägen mellan de båda gick ett stycke västerut på åkern.