FERMAGATAN

FERMABRON, GENVÄG TILL LJUNGSTORP FRÅN NY VÄG

Helt nybyggd Fermabro en bra tid efter 1870 års vägbygge (eg. färdig 1867) mellan Varnhem - Skövde.Troligen fotograferad 1890-tal. I så fall byggdes inte bron och vägen förrän ca 20 år efter vägbygget. Vägen i förgrunden - foto med glasplåt (sprucken-något retuscherad av KF). Man kan se att vadet över bäcken fortfarande finns hitom bron nu iordningställt efter brobygget. Det bäckavad som gett namn till torpet Vadet som uppfördes som första hus till höger utmed vägen upp mot Ljungstorp - se karta ovan!

(Bild Västergötlands Museum - bildarkiv/bildnummer: A69639)

1938 Bäcka-vad för kreaturen! (Bild Västergötlands Museum - bildarkiv/bildnummer: A145127:9) 1938 Bäcka-vad för kreaturen! (Bild Västergötlands Museum - bildarkiv/bildnummer: A145127:9)

Bild från 1938. Efter att "Nya vägen" byggdes och var klar 1870 skapades så småningom en vägavfart till Ljungstorpsvägen just nere i dalen, nästan mitt för hemmanet Sten. Här fanns sedan långa tider en fägata för fösning av kreaturen från Ljungstorpsvägen och upp på Sydbillingen förbi Stenslund och hemmanet Sten.

Här den Gamla Fermabron vid avtagsvägen upp till Ljungstorp. Fermabron och Fermagatan har troligen fått sina namn efter korpralen Ferm, som bodde i Vadet. Innan bron byggdes fanns här enbart ett vad för kreatursfösning till Sydbillingen.

Bron revs och byggdes om på 1950-talets början. Försvann helt i samband med att bäcken flyttades då nya väg 49 byggdes 1958. Männen på bron är Arvid Bäckström, Bäcktorp, död 1946 och David Johansson, Slottet, död 1970. Korna har varit på skogsbete på Sörberget och tas här hem för natten. Foto och uppgifter Nils Lann, Ljungstorp-Varnhem.

Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145127:19 Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145127:19

I början på 1940-talet var svåra snövintrar och vägarna blev ofta ofarbara med upp till 2 m djupa drivor. Här ett uppbåd som gräver upp Fermagatan (vägen upp till Ljungstorp). Bland männen kan igenkännas fr.v. Teodor Krantz, Erik Lann, David Johansson och Oskar Larsson.

Längst ner väntar Samuel Friman, med taxiuniform och taxiskärmmössa, på att få komma fram med sin taxi.


Fotograf: Nils Lann, Ljungstorp/Varnhem samt uppgifter.

Fermagatan strax nedanför Vibonätt och Vadet ner mot landsvägen. Här kan man ännu se de fruktträd till höger som hört till trädgården för Stensbro - det hus som fanns här utmed Fermagatan nära bäcken utmed landsvägen nere i dalen - se mer här; A. 28 Stensbro

Foto Nils Lann. Bild från Kerstin Lidberg, född Lann, Ljungstorp, 2014. Foto Nils Lann. Bild från Kerstin Lidberg, född Lann, Ljungstorp, 2014.

Ferma-gatan 1950-tal. I bakgrunden Stenslunds ladugård.

 

Varnhems sockens fattighus låg vid Ljungstorspvägen nära nuvarande korsning med vägen från Fermabron och Gamla Kungsvägen (Ljungstorspvägen; - tidig landsväg mellan Skara - Skövde). Se A. 25 Fattigstugan!

 

(Bild Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145127:3)