Gertrud Manz kvarvarande tavlor i Galleri Sagé
- idag (2016) ett femtiotal

De fyra årstiderna - en stor tavla

För att få en uppfattning av storleken av tavlan 'De fyra årstiderna' publiceras denna bild med Kent Friman som dokumenterare av andra alster på väggen bredvid.

Tavla Nr 1. Tavla Nr 1.

Penseldragen har idag stilllnat i ateljén, men redskapen vittnar om intensiv färgbehandling när Gertrud Manz var aktiv.

Tavla Nr 1 - nedan

Tavla Nr 2. -nedan

Tavla Nr 2.
Tavla Nr 2.

Tavla Nr 3. - nedan

Tavla Nr 3.
Tavla Nr 3.

Tavla Nr 4. -nedan

Tavla Nr 4.
Tavla Nr 4.

Tavla Nr 5. - nedan

Tavla Nr 5.
Tavla Nr 5.

Tavla Nr 6. - nedan

Tavla Nr 6.
Tavla Nr 6.

Tavla Nr 7. - nedan

Tavla Nr 7.
Tavla Nr 7.

Tavla Nr 8. - nedan

Tavla Nr 8.
Tavla Nr 8.

Tavla Nr 9. nedan - systrarnas tröst till moder vid bortgående fader

Tavla Nr 9.
Tavla Nr 9.

Tavla Nr 10. - nedan

Tavla Nr 11. - nedan

Tavla Nr 11.
Tavla Nr 11.

Tavla Nr 12. - nedan

Tavla Nr 12.
Tavla Nr 12.

Tavla Nr 13. - nedan

Tavla Nr 13.
Tavla Nr 13.

Tavla Nr 14. - nedan

Tavla Nr 14.
Tavla Nr 14.

Tavla Nr 15. - nedan

Tavla Nr 15.
Tavla Nr 15.

Tavla Nr 16. - nedan

Tavla Nr 16.
Tavla Nr 16.

Tavlor Nr 17. samt 17. a - 17. r

Tavla Nr 17. - nedan

Tavla Nr 17.
Tavla Nr 17.

Tavla Nr 17. a - nedan

Tavla Nr 17 a
Tavla Nr 17 a

Tavla Nr 17. b - nedan (Akvarell bakom glas)

Tavla Nr 17. b
Tavla Nr 17. b

Tavla Nr 17. c - nedan

Tavla Nr 17. c
Tavla Nr 17. c

Tavla Nr 17. d - nedan

Tavla Nr 17. d
Tavla Nr 17. d

Tavla Nr 17. e - nedan

Tavla Nr 17. e
Tavla Nr 17. e

Tavla Nr 17. f - nedan

Tavla Nr 17. f
Tavla Nr 17. f

Tavla Nr 17. g - nedan

Tavla Nr 17. g
Tavla Nr 17. g

Tavla Nr 17. h - nedan

Tavla Nr 17. h
Tavla Nr 17. h

Tavla Nr 17. i - nedan

Tavla Nr 17. i
Tavla Nr 17. i

Tavla Nr 17. j - nedan (Färgkrita)

Nr 17. j
Nr 17. j

Nr 17. k - nedan  (Akvarell bakom glas)

Tavla Nr 17. k
Tavla Nr 17. k

Tavla Nr 17. l - nedan

Tavla Nr 17. l
Tavla Nr 17. l

Tavla Nr 17. m  (Akvarell bakom glas)

Tavla Nr 17. m
Tavla Nr 17. m

Tavla Nr 17. n

Tavla Nr 17. n

Tavla Nr 17. o

Tavla Nr 17. o
Tavla Nr 17. o

Tavla Nr 17. p

Tavla Nr 17. p
Tavla Nr 17. p

Tavla Nr 17. q

Tavla Nr 17. q
Tavla Nr 17. q

Tavla Nr 17. r  (Akvarell bakom glas)

Tavla Nr 17. r
Tavla Nr 17. r

Tavlor nedan med mer uttalat religiösa motiv; Nr 18 - Nr 25

Tavla Nr 18. - nedan - Kungasonens bröllop (Matteus evangelium 22) Ty många är kallade, men få är utvalda.

Tavla Nr 18.
Tavla Nr 18.

Tavla Nr 19. - nedan - Människor på väg

Tavla Nr 19.
Tavla Nr 19.

Tavla Nr 20. - nedan - På väg till Emmaus. Jesus möter lärljungarna.
(Emmausvandringen. Lukas evangelium 24:13)

Tavla Nr 20.
Tavla Nr 20.

Tavla Nr 21. - nedan - Jesus undervisar lärljungarna

Tavla Nr 21.
Tavla Nr 21.

Tavla Nr 22. - nedan - Lazaros uppväcktes från de döda.
(Johannes evangelium 11)

Tavla Nr 22.
Tavla Nr 22.

Tavla Nr 23 - nedan - Jesus stillar stormen. (Markus evageliun 4:35)

Tavla Nr 23.
Tavla Nr 23.

Tavla Nr 24. - nedan - Påskdagsmorgon med Maria Magdalena och mötet med den uppståndne. (Matteus evangelium 28)

Tavla Nr 24.
Tavla Nr 24.

Tavla Nr 25. - nedan - Fem bröd och två (+5) fiskar -
(Fem kornbröd och två fiskar finns i Johannes evangelium 6:9)

Tavla Nr 25. Kommentar; Fisken - ichtys på grekiska - är den äldsta kända bilden och symbolen för Kristus, Begynnelsebokstäverna  tolkas som kodord när den kristna kyrkan var förbjuden att verka som:  Iesos Christos  Theou  Yios Soter som betyder  Jesus Kristus  Guds Son Frälsare
Tavla Nr 25. Kommentar; Fisken - ichtys på grekiska - är den äldsta kända bilden och symbolen för Kristus, Begynnelsebokstäverna tolkas som kodord när den kristna kyrkan var förbjuden att verka som: Iesos Christos Theou Yios Soter som betyder Jesus Kristus Guds Son Frälsare

Tavla Nr 26. - nedan - Dansen kring Guldkalven (2 Mosebok 32)

Tavla Nr 26.
Tavla Nr 26.

Tavla Nr 27. - nedan - änglakör

Tavla Nr 27.
Tavla Nr 27.

Tavla Nr 28. - nedan - Jesus predikar om ljuset

Tavla Nr 28.
Tavla Nr 28.

Tavla Nr 29. - nedan - Sagan om livet

Tavla Nr 29.
Tavla Nr 29.

KONTAKTFORMULÄR