KLEVERNA UNDER SVARVAREBACKEN, LÖTEN & AMBJÖRNTORP, DYNGESÄTER SAMT GRUVESÄTER

Skiftesmarken avsattes 1803 till gårdarna på Billingen; - Dyngesäter, Gruvesäter, Svarvarebacken, Löten och Ambjörntorp

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Fr v ett skissartat försök att märka ut de historiska gränserna för;
Kleven under Svaravarebacken/(senare , Kleven under Löten, Kleven under Ambjörntorp,
- norr därom;
Kleven under Dyngesäter och längst bort Kleven under Gruvesäter.


Kleven under Gruvesäter är en del av Grufvesäters skifte 1803 vid storskiftet av Billingeliderna.
Kleven under Dyngesäter var tidigast en del av Dyngesters skifte - kom att bli hela skiftet.
Klefven under Svarfvarebacken (senare Klefvens såg) och Klefven under Löten bestod vardera av hela de skiftesdelar som kom att kallas för Klevar under respektive gård och bebyggdes.
Klefven under Ambjörnstorp brukades under de år Ambjörntorp och Löten samägdes som ett skifte, ofta sambrukat av brukaren till Kleven under Löten.

1960 med markering av alla Klevarna runt Ännebäckens äga inklusive Gruvesäters skifte

Ännebäcken 1960 red 2 Ännebäcken 1960 red 2

Ännebäcken på 1960 års karta med sina två delar, samt omgivande skiften för Svararebacken, Löten, Ambjörntorp och Dyngesäter samt Gubbalyckan (14:10) inritade med rött.

Gruvesätters skifte markerat med rött.

Ofta benämndes hela området för Kleven och även muntligt de olika boendena/lägenhterna inom området, vilket gör att det ibland blir lite svårt att fastställa vilken Klev som avses.

Följande Klevar skrivs ut i olika handlingar;
Kleven under Svarvarebacken
KLeven under Löten
Kleven under Dyngesäter
Kleven under Gruvesäter


Med enbart Kleven avses oftats Kleven under Dyngesäter men också ibland Kleven under Gruvesätter.

Karta 1794 med 1803 års tilldelning av Kleverna

Man kan se att tilldelningen är intakt med gränser 1960 - kartan ovan.

Karta 1866 över Löten och Ambjörnstorps Klevar med gräns mot Svafvarebackens Klef i väster och i norr Dyngesäters Klef

Kleverna Löten och A Kleverna Löten och A

Aa, Ab, Ac och Ad är tillhöriga de 4 olika ägarna av Ambjörntorp och utgör Kleven under Ambjörnstorp.
Ba, Bb, Bc och Bd är tillhöriga de 4 olika ägarna av Löthen & utgör Kleven under Löten (nu; Strömstugan)

Kleverna på 1877 års karta

Här utmärkta med namn på 1877 års karta - förutom Kleven under Gruvesäter, där vi finner:

Klefven 1 - idag Skara Gruvesäter 1:9 - adress Ljungstorp 19

Klefven 2 - idag Skara Gruvesäter 1:3 - adress Ljungstorp Grönelid
Klefven 3
- idag Stentomten
Klefven 4 - idag Kilahem
Klefven 5 - idag Gustafsberg/Lina-stugan

Rågångsavmätning 1910 mellan Klefven undeer Löten och Ambjörntorp å ena sidan och domänen Ängerås (Ännebäcken)  samt lägenheten Klefven under Dyngesäter å andra sidan

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

Textolkning;
§ 150. År 1910 den 30 december vid lagtima hösttinget med Skånings och Valle härad blef enlighet med denna karta verkställd rågångsutstakning mellan lägenheten Klefven under 1/4 Löten och 1/4 Ambjörntorp å ena sidan och domänen Ängerås samt lägenhten Klefven under 1/8 matl Dyngesäter å andra sidan fastställd; betygar på häradsrättens vägnar G. Kronlund.

2 detaljkartor från samma karta

Av kartan framgår läget endast för ladugårdsbyggnaden för Klefven under Löten som då låg mitt över gränsen till nästa skifte under Ambjörntorp och parallellt med gränsen mot Klefven under Dyngesäter.

Det är tydligt att de båda ägorna under Löten och Ambjörnstorp 1910 brukades samlat liksom under större delen av deras historia.