JUNKRAGÅRDSSKIFTET

Junkragårdsskiftet var i det längsta ett rent skogskifte för gården i Varnhem - Junkragården.

Först 1924 inköptes mark av Varnhems församling till skolor. Först byggdes Småskolan på den inköpta marken 1926 och senare Folkskolan (Storskolan) 1930.

Karta 1794 med Junkragårdsskiftet markerat med rött. Kartan är underlag för det storskifte som gjordes för "Billingeliderna" 1803, då staten lämnade ut delar av den  stora Kronoparken på Billingen till företrädesvis hemmanen nedanför berget i Skarke, Öfverbo och Klostrets socknar. Idag Varnhems församlingsområde.

 

Ljungstorpsvägen från Hålltorp förbi Ännabäcken ligger markerad med röda spots. Detta var en del av den Kungsväg som funnits över Billingen i långliga tider för kungens besök i Axvall och Skara. Det var också den enda vägen över ett otillgängligt och i flera avseenden farligt Billingen för resande. Detta är en del av sträckan av den gamla landsvägen som projektet beskriver rubrik för rubrik.

 

Man kan se att vägarna till Upsala och Capteinsbostället Ängerås hade utgångspunkter från landsvägen mer norrut upp mot dagens Ljungstorp med anknytning till landsvägen i dagens Björkelund.
 

(Lantmäteriet Historiska Kartor)