Grufvesäters skifte

Kleverna u Gruvesäter Kleverna u Gruvesäter

Grufvesäters skifte som det tilldelades från Kronan till Gurfvesäter vid 1803 års storskifte av Billingeliderna. I nedre högra hörnet på bilden syns Ännebäcken.

Grufvesäters skifte på karta 1960

Gruvesätter klefv Gruvesätter klefv

Grufvesäters område i Billingeliderna tilldelat 1803 vid storskiftet av Billingeliderna i Kronoparken Billingen (här stavat Gruvesätter):

Kleven = 1:9
Grönelid = 1:3
Sommarstuga = 1:7
Stentomten = 1:2
Kilahem/Öjebacken = 1:6
Gustafsberg/Lina-stugan = 1:8

Alla olika Klefven under Grufvesäter och karta 1877

Klefven karta 1877 Klefven karta 1877

Kartan visar Grufvesäters (Grufsäter) äga med Grönelid längst ner inom ägans gräns väster om Klefven. Bostadshus och ladugårdsbyggnad på samma plats som idag tvärs över vägen från Ännebäcken.

1850 skapades en förpantningslägenhet om 6 tunnland och 22 kappland, som blev Klefven 1. med dess förste förpantningsägare Anders Johansson - ägan återfördes 1866 till gårdens ägare.

1868 säljs ägan vidare som avsöndring från Grufvesäter 1/2 mtl  - ny ägare Enkan Maria Greta Nilsdotter,

1865 såldes 2 tunnland, 5 kappland av gårdens ägare, vilket blev Grönelid - ny ägare Gustaf Vind.

1865 såldes också 5 tunnland, 24 kappland från Guvfesäter, vilket blev Stentomten - ny ägare Karl Kyrk.

Karl Kyrk delar upp Stentomten i 3 delar;
1876 säljes del av Stentomten om 1 tunnland 11 kappland - ny ägare Olaus Jonsson, h. Anna Eriksdotter
1876
sälj en annan del av Stentomten om 1 tunnland 1 kappland - ny ägare  Gustaf Pettersson
1876 säljs resten av Stentomten om 3 tunnland, 12 kappland - ny ägare Lars Johan Lindgren h.h. Maria

1885 säljer dåv. ägare av Klefven 6 tunnland, 22 kappland - 5 tunnland 4 kappland till Skarke kommun
1885 säljs från Klefven 6 tunnland, 22 kappland  - 1 tunnland 18 kappland - ny ägare Gustaf Johansson Broström h.h. Kajsa Nilsson - blir Gustafsberg/'Lina-stugan'

Alla boplatser som uppstår på Grufvesäters Klefv - från landsvägen och väster ut;

Klefven 1 - idag Skara Gruvesäter 1:9 - adress Ljungstorp 19 (Kleven)
Klefven 2 - idag Skara Gruvesäter 1:3 - adress Ljungstorp Grönelid
Klefven 4 - idag Skara Gruvesäter 1:7 - adress Ljungstorp Billing1 - tidifgare "Holmberg Marie's
Klefven 3 - idag Skara Gruvesäter 1:2 - adress Stentomten 1
Klefven 5 - idag Skara Gruvesäter 1:6 - Kilahem/Öjebacka
Klefven 6 - idag Skara Gruvesäter 1:8 - Gustafsberg/Lina-stugan (finns inte med på kartan - byggdes 1885)