FISKAREGÅRDSSKIFTET

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014


Fiskaregårdsskiftet utmärkt med rött.

Sparresäter/Sparrsäter/Sparsäter (olika namn i diverse handlingar) var alltså all mark ända ner till ungefär halva Fiskaregårdsskiftet väster om landsvägen (uppåt på kartan), dvs ända ner till den tomtplatsen för det hus som låg på i Fiskaregårdsskiftet, vilket vi kallat "Gamla Granbacken" + all Fiskaregårdsmark öster om landsväge
n (nedåt på bilden).

Namnform;
Sparrsäter/Sparresäter
finns inte direkt förklarat som namn i ortsnamnsregistret. Svenska Akademiens ordlista har för ordet Sparre - att det är ett ben/stöd i en takstol. Här kan ha funnits en byggnad med taksparrar på en säter som användes av någon av gårdarna nere i Varnhem som bete för djuren långt innnan gårdarna formellt tilldelades jorden i början av 1800-talet (1803).

Under namnet Sparsäter säljs den som förpantningslägenhet till Anders Lorentsson under 1850-talet. Nu skrivs Sparsäter med ägare Petter Anderson i Ulunda, därunder först brukaren och sedan ägaren Anders Lorentsson, född i Varnhem 1796-08-07.

Namnformen Sparsäter behåller den i husförhörslängd och församlingsbok ända till 1922. Därefter skrivs Sparrsäter.

Gustaf Natanael Gustafsson i Aspelund - skriver i sin fastställesansökan att ägan skall namnas ”enligt det gamla namnet Sparresäter” som får reg Nr 3:3.

I dagens fastighetsregister har fastigheten beteckningen Skara Klostret 3:2 -  adress; Ljungstorp Sparrsäter.