ENSTAKAD LÄGENHET FÖRE 1803

Torp under Kaptensbostället Ängarås - > friköpt 1916 Ändabäcken -> med adress idag; Ljungstorp Ännebäcken 1

Klicka på bilden för att se den större! Bild skänkt av Leif Crona - godkänd för publicering av Försvarsstaben augusti 2014 Klicka på bilden för att se den större! Bild skänkt av Leif Crona - godkänd för publicering av Försvarsstaben augusti 2014

Ännebäckens marker ungefärligt markerade med rött. Dessa marker har sedan åtminstone 1700-talet eller t o m 1600-talet tillhört Torpet Ännebäcken - som enstakats av Kronan långt före Storskiftet i Billingeliderna 1803.

Torpet har under århundrandena haft många stavningsformer;
Endebäcken

Ännäbäcken
Ännabecken
Ändabäcken
Ännabäcken
Ännebäcken


Arealbeviset fastställer 5,6960 hektar för Ännebäcken 1915 - samma areal som åsätts fastigheten idag i fastighetsregistret.

Ännebäcken detalj 1803 Ännebäcken detalj 1803

Karta från 1794. Tänk på att kartan har norr snett nedåt åt vänster.

På denna detaljkarta från storskiftet 1803 ser man att Ännabäcken hade 1 hägnad vid hus och ladugård, samt en på andra sidan landsvägen österut och rakt norrut inne i skogen. Dessa är markerade som hägnader som redan fanns inom Kronoparken innan den skiftades 1803.

Här stavas namnet Ännabecken. Markerna runt Ännabecken tilldelas enligt följande;

XXXII    = Hammars Qvarn
XXXIII   = Svarfvarebacken
XXXIV   = Löten
XXXV    = Ambjörnstorp
XXXVI   = Dyngesäter
XXXVII  = Grufvesäter

Ägobyte mellan Klefven under Gruvesäter och Ännebäcken 1879

Ägor till Klefven Ägor till Klefven

Man känner igen den lilla fyrkanten till vänster ägd av Ännebäcken som låg inne i Grufvesäters område redan 1803 - se ovan!

Karta Ännebäcken 1915 inför Kronans försäljning

Dokument från familjen Stern, 2017 Dokument från familjen Stern, 2017
Här är den mark för Ännebäcken som nu säljs till 'åbon' Sven Johan Dahlberg 1915.

Instakad mark = enstakad gård, enstakat hemman;
= tidig gränssättning

Wärend och wirdarne : ett försök i svensk ethnologi / Andra delen /
(1863-1868) Author: Gunnar Olof Hyltén-Cavallius