ENSTAKAD LÄGENHET FÖRE 1803

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Exemplet på enstakad lägenhet Åkerdal ungefärligt utmärkt med rött. En gammal hägnad på Kronoparken Billingen avsatt för ryttare, dragoner och senare soldater. Troligen ett av de äldsta soldattorpen/boställena i Billingeliderna, boende soldater kan spåras tillbaka till 1691!! Först skrivs det endast som 'under Hålltorps Rote i Klosters socken'.

 

Klicka på bilden för att se kartan större! 1960 års karta över Åkersdal öster om Ljungstorpsvägen mot Skövde med Änne-bäcken rinnande över del av ägan. Sydost om ladugården syns också Ullbergs smedja. Klicka på bilden för att se kartan större! 1960 års karta över Åkersdal öster om Ljungstorpsvägen mot Skövde med Änne-bäcken rinnande över del av ägan. Sydost om ladugården syns också Ullbergs smedja.

 

Tidigare namnformer i husförhörslängd och mantalslängd:

 

1779 - "Ryttareboställe No  7,
             Hästhagen
", Holltorps rote

1815 - "Soldatboställe No 7 Gudhems
            Comp. W.R."
- här faller Häst-
            hagen bort, troligen beroende av
            att ett annat torp med namn Häst-
            hagen
har etablerats
på Präst-
            gårdens ägor i Hfl, som senare blir

            C. 47 Rödjan och Rödjorna.

1880 -  högtidligare med "Soldatboställe

            Kongliga Westgöta Regemente

            Gudhems Compagnie; No 7

1895 - kallas det i Hfl: "Åkersdal eller
           Berga,
Soldatboställe No 7,
           Westg. Reg. Gudhems  Komp
."

1905 - i Inskrivningsboken skrivs
           Åkerdal
när Ullberg köper

1930-tal - i ortsnamnsregistret skrivs om lägenheten;
            "1 Berga; Åkersdal - vilket är ny - eller sentida namn. Lägenhet med däldområde och åker. Har tidigt
             tillhört Klostret Ulfsgården."

1941 - skrivs det i mantalslängd "Berga eller Åkersdal 11". I mantalslängder 1950 och 1960 skrivs Åkersdal.

Namnet har också skrivits Åkersdahl i senare mönstringsrullor.

Idag heter fastigheten Ljungstorp Åkerdal 1.

Den har alltså tidigare namnats Åkersdal i husförhörslängderna mellan 1895 - 1938 och t ex på1960 års karta ovan, liksom i mantalslängderna 1941, 1950 och 1960. Namnformen har också varierat inom lantmäteriet - men har av Otto Ullberg vid lagfartsansökan kallats Åkerdal. De boendes namn på lägenheten har sedan dess varit utan "s" i fastighetsnamnet, även om lantmäteriet använt den andra namnformen så sent som 1960 - se karta ovan!

Andra namnformer:

Hästhagen, Ryttaretorp N.o 7, Gudhems Compagni eller muntlig trad. kallat Dragonens boställe N:o 7

(Arne Sträng, 2013)

Instakad mark = enstakad gård, enstakat hemman;
= tidig gränssättning

Wärend och wirdarne : ett försök i svensk ethnologi / Andra delen /
(1863-1868) Author: Gunnar Olof Hyltén-Cavallius