BJÖRSGÅRDSSKIFTET - Gästgivaregården

Flygperspektivet ger en lite kurvig bild av det annars raka Björsgårdsskiftet för Gästgivaregården Littera J. med Aspelund utmärkt med namn i rött och  Haglunds marker inritat med rött och namnat med svart. Högelid eller "Klemmes" finns på skiftet ända till 1929, då det rivs.

Aspelund avsöndrades från Björsgården- Gästgiverigården redan 1863.

Hagalund avsöndrades från Björsgården-Gästgivaregården genom köp av Hägglund 1889.

Högelid - "Klemmes" finns på Björsgårdsägan fr o m husförhörslängd 1812

Aspelund idag

Foto från Fastighetsmäklaren Hemverket, 2015 Foto från Fastighetsmäklaren Hemverket, 2015

Bostadshuset på Aspelund består idag av den ursprungliga stugan byggd redan 1863, det flyttade Missionshuset från Sandbäcken 1920 samt senare tider sammanbyggnader och utbyggnader. Fotot taget från nordost.

Hagalund idag

Fotot taget rakt österut från där Lövåsenvägen gick fram till ägan. Foto Kent Friman, 2016 Fotot taget rakt österut från där Lövåsenvägen gick fram till ägan. Foto Kent Friman, 2016

Den gamla odlingsmarken Hagalund bestod av delen av skiftet 134 m från landsvägen och ner mot Granbacken mellan gränsstenmurarna för skiftet. I husförhröslängden kallas ägan också för Kolarebacken/Kolebacken, vilket tyder på att marken brukats för träkolsframställning långt innan Kronoparken fördelades till Björsgården 1803.

Det är så många olika samlingar av odlingsrösen och stenmurar att det idag är svårt att bedöma var själva bostadshuset låg på Hagalundsägan.

Aspelund säljs redan 1863 till Johan Sträng av L.G. Olsson

Anm; Inhyst Petter Nilsson, fattighuset, född i Götene 1799 - dör där 15/11 1880
Han finns inte noterad i fattighuset, så troligen bodde han på Aspelund i någon stuga med lite jord till sin död.

Hagalund på avsöndringskarta fastställd först 1889

Textolkning;

"Karta HAGALUND afsöndrad från 1/4 mtl Björsgården, Skarke socken, Walle härad och Skaraborgs län upprättad år 1889 af / A. F. Hjorth / Kommissionslantmätare"