Bilder från Frans Gustafs och Karl Johans Sverige sända till USA

Tillbaka till Familjen Carl Svenssons familjesida!                                     <- Back to the page of Family Carl Svensson!

Alla bilderna förmedlade av Frans Gustafs broder Svens sonsons son, Eric Carlberg, Jamestown, USA, 2015.

Bilder från den sista anhalten i flyttandet för Frans Gustaf och Maria - Skultorp

Foto av 1930-talets Skultorp
Här ligger paret begravda. Frans Gustav Carlsson, född 1861 - avliden 1946 och Maria Elisabet Karlsson, född 1872 - avliden 1931.
Hus från Jons Månsgård, Carlshem, Skultorp - ett sista hem för Frans Gustaf och hans hustru Maria. På bilden troligen Frans Gustaf och Maria 1931, strax före hennes död. Vid den tiden hade de också en inneboende i Ejnar Hjalmar Alexin Andersson, född i Varnhem 1906 27/9 - resepredikant som flyttar in 1930 från Säter och vidare till Kalmar 1931.

Bilder från Stenstorp - där både Frans Gustaf och Carl Johan bodde