A. 99 a Lövstad/Lövvik

Norra Fogdegårdsskiftet (Lb) -> Löfstad -> fr o m 1930 med namnet Lövvik -> idag Skara Lövstad 1 - med adress; Ljungstorp Lövstad 1

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Norra Fogdegårdsskiftet (Lb) - med rött utmärkt på bilden - gjordes till lägenhet som senare kom att kallas Löfstad efter att djurläkaren på Löfstad bruk köpt lägenheten 1844.

Utbuktningen mot söder är rester av Fogdetorpet 2/3 köpt av Alsing 1845 vilket inkorporerades efter vissa komplikationer äntligen formellt med Lövvik så sent som på 1990-talet! Utbuktningen bestod av två smala korta skiftesremsor 4:4 och 4:5 (senare 4:9 och 4:10) som köptes fri från och avsöndrades från Klostret Fogdegården genom änkan på Lövstad Britta Stina Perssons köp 1925 med lagfart 1929.

Även Trädgårdens skifte i norr inkorporeras med Lövstad genom Karl August Anderssons och hans hustru Anna Hildur Wiktoria Anderssons köp den 8 maj 1929.

Ägarförteckning Löfstad 1:1/Lövvik

1803 - 1844  Klostret Fogdegårdsägaren för ägan Lb.
1844 - 1857  Veterinärläkaren J. Wahnborg under Löfstads bruk i Uppland
1857 - 1864  Johannes Jonsson
1864 - 1866  Korporalen Pehr Lundahl
1866 - 1870  Änkan Cajsa Larsdotter Lundahl
1870 - 1871  Carl Johansson Holm
1871 - 1912  Änkan Katarina Andersdotter Holm
1912 - 1928  Änkan Britta Stina Persson, född Gustafsdotter
1929 - 1951  Karl August Anderson
1952 - 1953  Rebecka Andersson (änka 25/9 1952)
1953 - 1965  Simon Falk
1965 - 1994  Arthur Fritiof Falk överlåtet av brodern
1994 - idag   Harry Lennart Karlsson

Lövvik på bild från Ramlaklev 1935

Ramlaklev utsikt1 - klicka på bilden för att se den större! Ramlaklev utsikt1 - klicka på bilden för att se den större!

Här ser man Lövvik 1932 t v bak i bilden med öppet landskap runt om.

Lövvik 'utbygget/ombygget' av Karl-August Andersson 1931-34

Foto från Barbro Andersson, dottern i familjen Karl August och Hildur Andersson, 2016 Foto från Barbro Andersson, dottern i familjen Karl August och Hildur Andersson, 2016

Här ett foto av Lövviks boningshus från baksidan 1950-tal.

Bild från Lennart Karlsson, Fallet, 2017 - Klicka på bilden för att se den större! Bild från Lennart Karlsson, Fallet, 2017 - Klicka på bilden för att se den större!
Här en bild från luften 1950-tal och från andra hållet.

Det är lätt att se att det måste ha funnits ett ursprungligt hus på platsen som Karl August byggde om och ut 1930. 1930 byggdes inte hus som helt nyuppfördes på det här sättet. Ursprungshuset tycks ha varit ett traditionellt byggt 1850-tals hus och troligen det som uppfördes av J. Wahnborg (född Larsson) veterinär på Löfstad bruk 1845 för sin syster och hennes familj och som gav lägenheten dess namn - Löfstad.

Det syns att den bakre delen är en utbyggnad från ett redan befintligt hus, som säkert också höjdes i samband med den stora om- nybyggnationen 1930 och försågs med veranda.

Huset fotat 2014 - med en 'look' av det äldre huset från 1845

Foto Peter Meyer, Ljungstorp, 2014 Foto Peter Meyer, Ljungstorp, 2014

Den här bilden från 'modern' tid för tankarna bakåt mot 1850-talets stuga, även om den är förhöjd sedan dess och försedd med veranda. Huset och gården används inte för boende sedan lång tid och grönskan tränger sig på. Delar av grunden är densamma som från 1845! Se grunden vid hålet i huset under köket nedan!

Grunden från ett äldre hus under huset syns tydligt i köksdelen

Där grävlingar idag troligen huserar kan man se den ursprungliga natursten som utgjort grundsten för ursprungshuset från 1845.

Hålet har uppkommit genom att de sista boende inte åtgärdat en läcka från ett söndrigt gjutjärnsvattenlås under diskbänken - så förfallet var påbörjat redan långt innan nuvarande ägare tog över fastigheten 1994.
 

Bildgalleri -  boningshuset exteriört maj 2017

Nuvarande ägare Lennart Karlsson har sedan köpet 1994 endast intresserat sig för skogsbruket på fastigheten och de redan då 'förfallna' byggnaderna har fått vara i fred. Förfallet för alla de byggnader som finns på fastigheten har nu nått gränsen utom räddning! Man måste särskitl påpeka att under de sista årtioendena av boende i huset innan dess, hade ett märkbart förfall redan startat!

Boningshuset äldsta del från 1845 är påbyggd och har fått veranda, liksom en stor utbyggnad mot väster utågende från den södra delen av huset tillbyggt 1930.

Klicka på bild för att starta ett bildspel du driver själv med pilar! Du får då också korta bildrubriker.

Bildgalleri - boningshuset interiört maj 2017 - troligen de sista bilderna någonsin från husets insida

Klicka på bild för att starta ett bildspel du driver själv med pilar! Du får då också korta bildrubriker.
 

Bildgalleri - kringmiljöer på gården Lövstad/Lövvik maj 2017

Klicka på bild för att starta ett bildspel du driver själv med pilar! Du får då också korta bildrubriker.
 

Resterna av Fogdetorpet 2/3-delar (Ottos hus) - tillhör Lövstad 1:1
Fotograferade 2017

 

Klicka på bild för att starta ett bildspel du driver själv med pilar! Du får då också korta bildrubriker.

Lövstad/Lövvik 1950-tal i aktivt bruk

Bild från Lennart Karlsson, Fallet, 2017 - Klicka på bilden för att se den större! Bild från Lennart Karlsson, Fallet, 2017 - Klicka på bilden för att se den större!

Norra Fogdegårdsskiftet = Lb. på karta efter laga skiftet 1844 -1853

1853 fastställdes på 1844 års karta Laga skiftet och norra delen tilldelades då Fogdegården Lb under ägaren Magnus Andersson i Fogdegården Klostret. Inga byggnader finns 1844 inritade på den här skiftesdelen. De uppfördes samma år som kartan ritades (1844) av djurläkaren Johannes Larsson Wahnborg, Löfstad bruk för sin syster och hennes man med familj som flyttar in från Loviseberg, Ändabäcken.

Djurläkaren Johannes Larsson Wahnborg köper Löfsta 1845

I husförhörslängden för Österlövsta 1842 - 1845 finns Djurläkaren Johannes Larsson Wahnborg född i Warnhem 1807-11-30 noterad.


Han hade en syster Stina i Ljungstorp - i hfl läser vi;
Brukare Andreas Johansson, född i Varnhem 1811-02-17 - in m. familj fr. inhyses Loviseberg, Ändabäcken
Hustrun Stina Larsdotter, född i Varnhem 1811-03-21
Dotter     Lotta, född i Varnhem 1838-04-03
Son        Lars Johan, född i Varnhem 1840-07-20 - dör här 1851
Dotter     Anna Lisa, född i Varnhem 1844-08-30 - flytttar till Fogdegården 1856
Dotter     Gustafva, född i Varnhem 1850-04-14
               - resten av familjen flyttar till Ödegårdstorpet 1857
 

Kopplingen till Ljungstorp kanske man kan konstatera genom att systerns familj behövde någonstans att inhysas, då de bodde dåligt i en Backstuga vid Ändabäcken (Loviseberg) innan dess och levde 'På socknen'. Han köper Löfstad 1844 för sin syster och hennes familjs räkning som alltså bodde här innan de 1857 flyttade till Ödegårdstorpet.


Stina och brodern Johannes Wahnborg bodde bl a  på Wäberga Nolhlgård - längst i norr av gårdshusen - en Kronogård som benämns på karta enligt följande;

"Ägor ... hemmanet NOHLGÅRDEN i WÄHBERGA. Står som Crounengrund 1 (mantal). (Kronogrund, Kronohemman), boställe till Diurewachtaren (Djurvakten) widh Höijentorps Dieuregårdh (Höjentorps djurgård).”

*Kanske inte så underligt att man blev ’Djur-läkare’ om man föddes där? Han gick sin veterinärutbildning i Skara, där Linnélärjungen Peter Hernquist startade Sveriges första veterinärutbildning 1775. idag driver Statens Lantbruksuniversitet fortfarande en omfattande utbildning här.

Man kan se att Johan flyttade till Skara för veterinärutbildningen 1829. Syskonens mor hade då dött 1826 och fadern gift om sig. Fadern dog därefter 1835.

Fogdegårdsskiftet norra delen (Lb) 1877

På karta 1877 har Löfsta, Torp (T.) märkts ut  med ladugården alldeles i gränsen till den gamla Fogdetorpets-ägan - senare delad i 1/3-del och 2/3-delar.

Fogdetorpet 2/3 inköpt och byggt av Alsing 1845, senare kallat Skogen och avdelat från skiftesdelen Fogdetorpet, vilket var skiftesremsan alldeles söder om det som blev Löfstad. Ingen byggnad på norra Fogdegårdsskiftet (Lb) inritad.

Norra Fogdegårdsremsan gränsar till Trädgårdens skifte i norr

Hela Trädgårdens skifte som låg utmed Fogdegårdens norra skifte - senare Löfstad - köptes av Knut Ohlsson och hans hustru Emelia 1925 efter utannonsering av makarna  Jonas och Emilia Pettersson i Trädgården, Varnhem. Makarna Ohlsson hade då 1923 redan köpt marken för bygget av sitt hus med café och verkstad nästan mitt för kyrkogatan i Varnhem, som de kom att döpa till Runhem.

Kartan är skifteskartan från 1848 och visar en samfälld väg på Trädgårdsskiftet med ett led mot landsvägen skiftesmark - senare kallat 'Trädgårds-le', när vägen flyttats en bit söderut.

Hela Trädgårdsskiftet kom senare att köpas till och inkorporeras med Löfstads marker genom ägaren till Lövstad/Lövvik Karl August Anderssons och hans hustru Anna Hildur Wiktoria Anderssons köp den 8 maj 1929. Den sammanförda lägenheten fick namnet Lövstad 1:1.

När man 1945 sålde en bit mark mellan nygjord väg och Gruvesäters mark och landsvägen i öster kom den att kallas Lövstad 1:2. Den köptes av

Trädgårdsskiftet inkorporeras helt och blir Löfstad 1:1 år 1929

A. = Lövsstad och B = Trädgårdsskiftet - de slås nu samman till Lövstad 1:1 1929. Här ser man också att Fogdetorpet redan sammanförts med Fogdehagen och blivit " Avsöndrad lägenhet Fogdehagen".

1945 styckas 14 444 kvm2 av Lövstad 1:1 från igen som Lövstad 1:2

Samfälld väg på Trädgårdsskiftet når landsvägen vid Trädgårds-lé - ändras 1945 till ny sträckning något söderut och blir "Hallanvägen"

Urklipp från Verna Anderssons samlingar, Ljungstorp, 2017 Urklipp från Verna Anderssons samlingar, Ljungstorp, 2017

Tidningsartikel från 1991 då entusiastiska Ljungstorpsbor återuppbyggde miljön vid Trädgårds-lé!

Kort sammanfattning kring Fogdegårdsskiftet

1925 friköper änkan Britta Stina Gustafsdotter, född i Bolum 1860-09-11 de båda smala remsorna norr om och mitt för FogdehagenFogdegårdens skifte - de hette då Klostret Fogdegården 4:4 och 4:5 - de avstyckas formellt nu för första gången. Hon hade varit gift med Per August Persson i Vasen, född i Varnhem 1854-09-18 och de hade en fosterpojk Nils Oskar Valdemar, född i Sköfde lf 1903-04-18 - son till arbetaren Anders Petter Andersson Lindén, Sjöliden i Sköfde landsförsamling.

När Britta dog så gjorde bouppteckning 18 juni 1928 och testamente 11 maj 1928 att följande personer blev ägare till Löfsta och de båda remsorna med byggnader (g:a Fogdetorpet 2/3 - (allt kallas i testamentet för Löfsta) -; Julia Grönlund, Gustaf Henriksson, Nils Torsten Valdemar Lindén och Nils Oskar Valdemar Lindén.

Lägenheten Löfsta betingade ett värde om 500 kr. Boets totala tillgångar efter avdrag av skulder var vid bouppteckningen 1.026.00 kronor.

Mellan 1860 till 1876 ägdes hela Fogdetorpet av Carl Johan Carlsson (både 1/3-delen vid vägen och 2/3-delen längre in på ägan) - dessa båda remsor ingick alltså i Fogdetorpet sedan långt tidigare - då de inte ens var uppdelade. De brukades åter av Fogdetorpet 1/3-del (vid vägen) tills 1/3-delen såldes och blev till avsöndrad lägenhet som under 1902-talet kom att slås samman med Fogdehagen, som gav den nya ägan sitt namn.

1876 såldes Fogdetorpet 1/3 vid vägen och inkorporerades med Fogdehagen - och Fogdetorpet försvann som beteckning och båda blev formellt enbart Fogdehagen 4:6 under 1920-talet.

Kvar fanns ändå de två remsor som tidigare utgjort Fogdetorpet 2/3 och bebyggts av Alsing 1845. Det var alltså dessa som nu Britta Stina Gustafsdotter köpte med byggnader.

Följande byggnader/lägenheter är fastställda under olika perioder:

- Fogdehagen bebyggt 1820 slås senare ihop med Fogdetorpet 1/3 vid vägen och blir enbart Fogdehagen
- Fogdetorpet bebyggt 1820 vid vägen med mark ner ett rejält stycke på Fogdegårdsskiftet - delat 1845 i
     - 2/3 Fogdetorpet på mellanskiftet bebyggs av Alsing 1845 = senare Löfsta (enligt testamente och karta  
            1877)  = senare Skogen - de två remsorna 4:5 och 4:6 (idag 4:9 och 4:10)
     - 1/3 Fogdetorpet vid vägen som säljs till Fogdehagen 1876 slås ihop under 1920-talet till Fogdehagen
             4:6
och Fogdetorpet upphör som namn
- Löfstad bebyggt 1844 av djurläkaren Johannes Larsson Wahnborg vid Löfstads bruk - köpt till sin syster och
               hennes man m. familj som flyttar in från Loviseberg, Ändabäcken - blir 1930 Lövvik då Karl August
               bygger nytt och ger ett nytt namn
   
Löfstad/Lövvik köps av Karl August Andersson och han inkorporerar också hela Trädgårdsskiftet gränsande i norr - inköpt 1929.

1945 styckas det av återigen ett stycke mark, 14 444 kvm2 från Lövstad 1:1 och blir Lövstad 1:2.

+ sommarstugan på Fogdehagens mark 1954 - 2012 som blivit Lövvik 1 i lantmäteriets handlingar!

Karta 1925 över Fogdetorpet 2/3 = Skogen

Kartan upprättas 1925 när änkan på Löfstad, Britta Stina Gustafsdotter, född i Bolum 1860-09-11 köper de båda smala remsorna norr om och mitt för FogdehagenFogdegårdens skifte - de hette då Klostret Fogdegården 4:4 och 4:5 - de avstyckas formellt nu för första gången, efter att ha bebyggts av Alsing 1845 för sina föräldrar då han köpte 2/3 av Fogdetorpet = de här två senare remsorna. Byggnaderna finns kvar ännu 1925 inritade med boningshus och ladugård/uthus. Löfstad/Lövvik etablerades på Fogdegården 4:3 på kartan.

Kort historik runt ägandet av Löfstad och de söder om liggande remsorna;
1925 friköper änkan Britta Stina Gustafsdotter boende på Löfstad, född i Bolum 1860-09-11 de båda smala remsorna norr om och mitt för Fogdehagen på Fogdegårdens skifte - de hette då Klostret Fogdegården 4:4 och 4:5 - de avstyckas formellt nu för första gången.

Hon hade varit gift med Per August Persson i Vasen, född i Varnhem 1854-09-18 och de hade en fosterpojk Nils Oskar Valdemar, född i Sköfde lf 1903-04-18 - son till arbetaren Anders Petter Andersson Lindén, Sjöliden i Sköfde landsförsamling.

När Britta dog så gjorde bouppteckning 18 juni 1928 och testamente 11 maj 1928 att följande personer blev ägare till Löfstad + de båda remsorna med byggnader (g:a Fogdetorpet 2/3 -  senare kallat Skogen); Julia Grönlund, Gustaf Henriksson, Nils Torsten Valdemar Lindén och Nils Oskar Valdemar Lindén.

Lägenheten Löfsta betingade ett värde om 500 kr. Boets totala tillgångar efter avdrag av skulder var vid bouppteckningen var 1.026.00 kronor.

Dessa båda smala korta remsor (idag 4:9 och 4:10) utgjorde mellan 1845 - 1876 Fogdetorpet 2/3 inköpt av Alsing skattskriven i Stockholm, åt sina föräldrar inflyttade från Loviseberg (!) vid Ändabäcken.

Familjen Karl August och Hildur Andersson kom till Lövvik 1930

Foto från Barbro Andersson, dottern i familjen Karl August och Hildur Andersson, 2016 Foto från Barbro Andersson, dottern i familjen Karl August och Hildur Andersson, 2016

Från vänster:
Dotter Agnes, till höger om Agnes  hennes make Tage, framför dom deras son Kenneth.
Karl-August Andersson med katten Monsa i famnen, bredvid honom till höger hans hustru Hildur, bakom dem Anna-Lisa gift med sonen Gustav till höger om henne, längst till höger dottern Kerstin.

 (Sönerna och döttrarna = Karl-Augusts och Hildurs barn)

På Lövvik/Lövstad kom också Hildurs mor, far och bror att bo en tid;
Fadern  August Pettersson Hall, statardräng, född i Vad 1864-10-10
Modern Anna Lovisa Lind, född i Hjälstad 1863-08-14
Brodern Athur Amandus
, född i V. Åsaka 1898-01-29 - flyttade in 1929
- de bor alla här vid 1950 års mantalsskrivning

Anmärkning; På gården finns på foto 1950-tal ett mindre hus i anslutning till bostadshuset, där bl a Simon Falk bodde. Troligen byggdes det av Karl August för att hysa Hildurs föräldrar.


Familjen Andersson köpare av Löfstad flyttar in 12/12 1929 i 4:10's byggnader = G:a Fogdetorpet 2/3-delar /'Skogen' på grannskiftet, som de nu precis köpt, efter att deras föregående bostad - Falebäcken - brunnit och de behöver tid för ny- och ombygge av bostadshuset på Löfstad.

KORT SAMMANSTÄLLNING KRING TIDEN FÖR KARL AUGUSTS KÖP AV LÖVVIK

Remsorna 4:9 & 4:10 med g:a Fogdegårdstorpet 2/3-delars byggnader - köps från dödsboet av Karl August Andersson genom köpebrev den 10 januari 1929. Han säljer dem vidare till en Frans Oskar Pettersson den 20 mars 1930 och köper tillbaka dem från honom igen den 15 juli 1931, då han behövde någonstans att bo i samband med nybyggnad på gamla Löfstad och efter att familjens bostad brunnit i Falebäcken 12/12 år 1929.

Själva Löfstad köps av Karl August Andersson och hans hustru Hildur den 8 maj 1929.

Trädgårdens skifte köps av Karl August Andersson & Hildur den 8 maj 1931 och sammanläggs till en ny fastighet - Lövfstad 11 - som de till vardags kallar Lövvik.

Den nya familjen på Löfstad flyttar in 12/12 1929 i 4:10's byggnader = G:a Fogdetorpet 2/3-delar på grannskiftet, som de nu precis köpt, efter att deras föregående bostad - Falebäcken - brunnit och de behöver tid för nybygge på lägenheten Löfstad.

Lägenhetsägaren Karl August Anderson, född i Varnhem 1897-05-21 - gift 6/12 1924 - in 12/12 1929 med
Hustrun                 Anna Hildur Viktoria född Pettersson i Vilske-Klefva 1900-01-04
H:s dotter u ä         Agnes Viktoria Andersson, född Varnhem 1919-01-24 - ut den 7/12 1934
Dotter                     Anna Britta, född i Öglunda 1920-10-24 - flyttar ut 26/10 1935
Son                         Karl Gustaf Harrry, född i Öglunda 1925-01-29
Son                         Sten Axel Olof, född i Öglunda 1926-08-28
Son                         Lars Eric Arvid, född i Öglunda 1928-08-31
Dotter                      Kerstin Maria Ingeborg, född i Varnhem 1930-10-14
Son                         Per Arne Vilhelm, född i Varnhem 1932-05-26
Son                         Mats Anders Konstatin, född i Varnhem 1934-05-21
Dotter                      Svea Maj-Lis Ingegerd, född i Lidköping 1936-08-06 - till Sköfde 1936 och hem 1937

                               - familjen flyttar in i det om- & tillbyggda Lövvik/Lövstad 11 i december 1934

Dotter                    Barbro, född 19 nov 1940, döpt 25 december till Barbro Lisbet Iréne. Faddrar  Agnes och
                               Gustaf Andersson, Svea.
                               (Anm; Barbro & Verna är döpta båda samma dag i Lövvik med resp föräldrar som faddrar)

Här bor också;
Änkan                    Anne Marie Pettersson, född Johansdotter i Berg 1854-09-10 - hon dör här nu 11/9 1930

Lövstad 11 är då en lägenhet om 11,8645 Hektar sammanslagen med Trädgårdsskiftet + att de äger de båda remsorna 4:9 och 4:10 (Gamla Fogdetorpet 2/3-delar) som köpts av Karl August slutligen 1929.

In flyttar också 1929 Hildurs broder;
Jordbruksarbetaren Arthur Amandus Pettersson, född i Vartofta Åsaka 1898-01-29 - in 1/12 1929

Hem igen flyttar dottern Agnes Viktoria Andersson, född Varnhem 1919-01-24 - in från Sköfde 25/11 1935

Familjen bor först i bostället 'Skogen' medan huset byggs i ordning på Lövstad - som när det är färdigt kallas Lövvik av familjen, vilket aldrig registreras hos lantmäteriet.

1934 den 5/12 inflyttar på 4:10 - 'Skogen';
Jordbruksarbetare Gustaf Otto Jonsson, född i Varnhem 1875-01-16 - in från Tidavad 5/12 1934

Foto från Barbro Andersson, dottern i familjen Karl August och Hildur Andersson, 2016 Foto från Barbro Andersson, dottern i familjen Karl August och Hildur Andersson, 2016

Hildur Andersson på Karl-Augusts 50-årsdag 1947 med boningshuset i bakgrunden. Karl-August sitter nedsjunken bakom blommorna med Hildur i knät eller på stolskarmen.

Foto från Barbro Andersson, dottern i familjen Karl August och Hildur Andersson, 2016 Foto från Barbro Andersson, dottern i familjen Karl August och Hildur Andersson, 2016

Yngsta dottern Barbro Andersson (den enda idag kvarvarande i familjen, har lämnat fotona).

Foto från Barbro Andersson, dottern i familjen Karl August och Hildur Andersson, 2016 Foto från Barbro Andersson, dottern i familjen Karl August och Hildur Andersson, 2016

Delar av familjen Andersson, fr vä Per, Karl-August, Hildur, Mats, framför: Maj-Lis, Barbro.

Foto från Barbro Andersson, dottern i familjen Karl August och Hildur Andersson, 2016 Foto från Barbro Andersson, dottern i familjen Karl August och Hildur Andersson, 2016

 Sonen Olle Andersson vid Lövvik. 

Barbro från ett skolkort 1948 - tre år innan familjen lämnade Lövvik.

Änkan Rebecka Andersson bor på Lövvik 1952 -äger bara något år

Rebecka Viktoria Andersson, f. Ottravad 1891-09-01 - änka 25/9 1952 - dör på Skövde Sjukhus 13/12 1981
var gift med Sven Valdemar Andersson, född i Sjogerstad 1887-09-27 - död i Tibro 25/9 1952
Deras barn var;
Ann-Britt, Gun, Gunnar, Erik, Bertil och Greta.

Rebecka flyttar in med barnen i Lövvik hösten 1951. Det var sonen Gunnar som köpte Lövvik. Dottern Ann-Britt gifter sig året efter. Rebecka tyckte mycket om verandan i Lövvik och hade mycket blommor där.

Dottern Anna Birgitta Charlotta (Ann-Britt) Andersson, född i Mölltorp 1930-06-10 - änka 28/6 1961 - död i Skövde 23/4 2006 - var gift med sonen i Ännabäcken och bodde där på ovanvåningen efter giftermålet -
Nils Evert Andersson, född i Varnhem 1920-06-11 - gift 11/7 1953 - död i Ännabäcken 1:1 28/6 1961

Hennes son är Stig Andersson, född 1950. Nils och Ann-Britt fick sedan Lars och Bo, då de bodde i Ännabäcken 1957 - 1961. De bodde först på andra våningen i Krogstorp, där Bo föddes. Därefter på 2:a våning på Ännabäcken som Evert, sonen i huset, inredde till bostad. Då bodde också Everts far och mor där, Oskar och Hilda Andersson. Oskar dog i lunginflammation. Evert tog sitt liv 1961. Han tog sömntabletter från sin mor, Hilda, och gick till hagen nedanför Stentomten där han somnade in.

Äldste brodern på Ännebäcken, Sven, köpte en del av Trädgårds hage 1945. Där började brodern att bygga ett hus men kom bara att anlägga en grund. Stig har ett kvitto på att Evert sålde marken till Simon Falk för 300 kronor, så tydligen hade Evert köpt den av sin bror.

Gun gifte sig 1956. Maken dog för 20 år sedan. Gun och Sture Bergstrand flyttade ihop för 17 år sedan.

2017-06-18 - besök i Röset

Gun Johansson och Sture Bergstrand var på besök tillsammans med Stig Andersson och Krin Haegerström. Gun var Rebeckas dotter och Stig dottern Ann-Britts son.

Foto från Gun Johansson, 2017 Foto från Gun Johansson, 2017

Rebecka Andersson på Lövvik med barnbarnen Stig-Olof och Kerstin.

Anna-Britta med systern Gun i Lövvik.

 Barn och barnbarn på Lövvik.

Evert o Ann-Britt Lövvik. Foto från Gun Johansson, 2017 Evert o Ann-Britt Lövvik. Foto från Gun Johansson, 2017

Ann-Britt och Evert på gräsmattan vid Lövvik.

Dottern Anna-Britta gifter sig med Evert i Ännabäcken på Lövvik

Ann-Briit  gifter sig med Evert på Lövvik. Foto från Gun Johansson, 2017 Ann-Briit gifter sig med Evert på Lövvik. Foto från Gun Johansson, 2017

Bröllopsfoto med hela släkterna.

Dottersonen Stig född 1950 - här i öppna landskap (!) vid Lövvik

Det är knappt man kan tro att det är samma landskap som man ser idag. Idag är allt igenväxt med stora granar.

Lövvik/Lövstad vid Arthur och brodern Simon Falks tid 1950-tal
- Simon köper Lövvik 1953
- Artur Falk med syster flyttar in på Lövstad/Lövvik 1953
- modern flyttar in 1960 på sin ålders höst

Bild från Lennart Karlsson, Fallet, 2017 - Klicka på bilden för att se den större! Bild från Lennart Karlsson, Fallet, 2017 - Klicka på bilden för att se den större!

Det första man slås av är att bygden odlas utan dagens skogsinslag. Lövvik/Lövstad hade öppna ytor runt gården. På gården syns också en liten stuga till höger om huvudbostaden, där bodde brodern Simon Falk under en tid. Den byggdes ovanpå jordkällaren av Lars Andersson, son till Karl-August Andersson som bodde här tidigare.

Längst till vänster syns också Fogetorpet 2/3-delar/Skogens ladugård samt murresterna av bostadshuset.


Arthur odlade mycket krusbär, vilket kan ses bakom huset och potatisodlingen finns i vänster del av bilden. Lennart Karlsson, Fallet, berättar att när mullvaden blev helt olidlig, så flyttade Arthur upp potatisen för att odlas i badkar. Som mest fanns där 11 olika badkar för potatisodling. Två av dem finns idag i Lennarts ägo.

Artur Falk med moder och syster tycks flytta till Lövstad/Lövvik efter att Karl August Andersson flyttat till Skövde under början av 1950-talet. De sålde först till en Rebecka Anderson, änka, som ganska snart sålde Lövvik till Simon Falk, som lät brodern Arthur och systern Elin flytta in och så småningom även modern på gamla dar. Lövstad 1 överlåts till Artur Falk 1965 eligt köpekontrakt.

Stig Andersson berättar:
Simon Falk i Lövvik skaffade TV 1956-57. Där samlades många av grannarna för att titta på TV. En lördagkväll kunde det vara 30-40 personer! Där var alla från Ännabäcken.

Enligt mantalslängd 1960 så fanns följnade personer på Lövvik/Lövstad:
fd Hemmansägare Artur Fritiof Falk, född i Saleby 1910-12-29, ogift
Systern och hembiträdet Elin Maria Falk, född i Saleby 1909-07-12 - bodde 1947 i Kristinefors, Kosmos

Modern Anna Matilda Falk f. Augustdotter, född i Saleby 1873-03-11, änka 18/5 1945 - bodde 1947 i Saleby

Formalia;
Artur Fritiof Falk, född i Saleby 1910-12-29, ogift - död i Gruvesätter 18 4/3 1994
Elin Maria Falk
, född i Saleby 1909-07-12, ogift - död i Lövvik 21/4 1993

Modern Anna Matilda Falk f. Augustdotter, f. i Saleby 1873-03-11 - änka18/5 1945
- död i Lövstad 1:1 14/1 1963

Artur Falk tar över Lövstad 1:1 1965

Lövstad 1:1 köps av Artur Falk 2/1 1965

Anna-Lisa Falk - Simon Falks dotter - köper Lövstad 1:2 1977

Gustavsberg Artur Falk köper 1963007 Gustavsberg Artur Falk köper 1963007

Anna-Lisa Falk köper Lövstad 1:2 1977 - troligen av Sven Andersson, som köpte marken 1945.
(ett stycke avstyckad mark vid Ljungstorpsvägen mitt emot Ännebäcken.)

Formalia;
Anna Lisa Kangöz
, född i Skövde 1960, frånskild kvinna 2004-07-21 - död 23/3 2007 i Stockholm Engelbrekt

Marken Lövstad 1:2 ägs 2017 av barnen Sara-Gül Azize och Timur Daniel Kangöz - båda boende i Sthlm.

Anna Lisas far, Simon Falk, född 1916-12-16 flyttade till Kristinefors 1946, då en 30-årig ogift småbruksägare. Han kom dit med systern Elin Falk, född i Saleby 1909-07-12 och brodern Artur Fritiof Falk, född i Saleby 1910-12-29.

Modern, Anna Matilda Falk f. Augustdotter i Saleby 1873-03-11 blir änka 1945 och 1961 flyttar hon in till Artur som då arrenderar Lövvik/Lövstad - Artur köper Lövvik 1965.

Ladugård och brygghus Lövstad/Lövvik 2017

Foto Folke Holm, Fogdehagen, Ljungstorp, 2017 Foto Folke Holm, Fogdehagen, Ljungstorp, 2017

Lövviks ladugård 2017.

Granngårdens ladugård från 1844 - Fogdetorpet 2/3-delar (Otto's) - marken idag införlivad med Lövstad 1

Granngården till Lövvik/Lövstad byggd 1844 av Alsing för sina föräldrar, Då Fogdetorpet 2/3-delar - senare Skogen - finns med på bilden som en kvarvarande ladugård samt murstockens stenhög för bostadshuset alldeles t h om den lilla dungen.

Här bodde fr o m 1934 'Otto på Skogen' - se mer om honom på A. 99 b Fogdegårdsskiftet - G:a Fogdetorpet 2/3-delar - 'Skogen'
. Jordbruksarbetare Gustaf Otto Jonsson, född i Varnhem 1875-01-16 - in till Skogen från Tidavad 5/12 1934.

Dessförinnan hade Karl August Andersson bott här under iordningsställandet av boningshuset i Lövstad som han kallade Lövvik. Han flyttade dit efter brand i familjens tidigare boningshus i Falebäcken efter att ha köpt Lövstad 1929 och slagit ihop marken med Trädgårdsskiftet till Lövstad 1.

Lägenheten Fogdetorpet 2/3-delar har införlivats med och utgör idag en del av fastigheten Lövstad 1.
Foto Folke Holm, Fogdehagen, Ljungstorp, 2017 Foto Folke Holm, Fogdehagen, Ljungstorp, 2017

2017 Ladugården på G:a Fogdegårdstorpet 2/3-delar - troligen byggd av Alsing 1845 - på ägan 4:10 som nu har  införlivats med Lövstad 1. De båda skiften som torpet låg på var vardera 13 meter (!) breda.
 

Detta är hörnplatsen dit Fogdegårdstorpet 1/3-del nådde ner på skiftet och åt höger i bild - idag införlivat med Fogdehagen.

Simon Falk - affärsman, musiker och hälsokostfantast!

På ljudfilen nedan kan du lyssna till Simon Falk som intervjuas av Sara Bender i Gamla Småskolan 1980. Simon Falk var då 64 år gammal. Det spelades in som radioprogram. Intervju- och musikstund tar 32 minuter

Simon Falk på affisch inför en av sina spelningar.

"Köpte dragspel när han var 14 - 15 år."

Simon berättar bland annat;
 

Köpte dragspel när han var 14 - 15 år.

Han har varit rektor/kursledare - för kurser med gitarr, dragspel, piano och mandolin.
(Se lärobok nedan!)
Han var också en gång musiklärare med 12 sommarelever på kvällarna efter 18.00 som firade av honom på Ekeskog vid avslutningen. Han var då ensam i affären och hade inte bil den sommaren. Det var ett barn och hon som spelade i kyrkan hade anordnat kursen och resten var balandad ålder. Ibland visste han inte alls hur han skulle komma ut till Ekeskog efter affäretid. Han använde både cykel, moped och lånad bil , men kom ofta väldigt sent! Hon hade bakat grova rågsmörgåsar, med gott hälskost

Han hade 3 firmor på en gång. En hälsokostbutik i Skövde som han då inte skötte själv.
Han hade först postorderhandel i Varnhem, där han inte fick plats, då handeln expanderade. De ville också komma åt hans lokal för annat.  De började att köpa upp produkter som inte var konstgödslade (ekologiska) och skickade övr hela landet från Varnhem. De bodde då i 'Kosmos' (han ägde Kristinefors som det egentligen heter). Det började då komma så mycket folk att det började tänka på att de skulle kunna övernatta och byggde om ladugården för detta ändamål.

Sedan flyttade han över till Skövde då han hade en lokal där och han frågade om han fick sälja sin hälsokost i den källarlokal det var fråga om - tre små rum i Källaren på Storgatan 3. Det skulle bra fick han svar. Men sedan efer ett tag kom hälsovårdsnämnden och meddelade att det inte var lämpliga lokaler för de här varorna.

Då köpte han ostaffären i Odenhuset, Långgatan 3 och övertog ostaffären. Han sålde fina 2 kg osaltad ost. Under 1947 gick det allt sämre med det där med hälsokost och 1948 var han ute spelade klockspel. Det var ett bord med 100 klockor som han spelade med. Harry Lindqvist anställde honom i 3 månader för detta. Den enda anställning han haft.

Han har också träffat Vaeland vid olika tillfällen. Sista gången så skulle Vaeland hålla föredrag i Skövde men glömde bort sig. Då höll Simon kvar publiken med musik en timma och när de fick tag i honom satt han kvar i Skara och åt kröska. Han kom 1 1/2 timma för sent och publiken hölls sig kvar. Då fick Simon beröm. Han var en riktig "kriminell typ" enligt Simon, åtminstone vad det gäller det ekonomiska.

Musikaffär startade han musikaffär 1949. Blomqvist pratade han med i Skara och fick en puff att starta affär i Skara där Blomqvist kunde bli lärare. Affären var stor. Den hade ett lager med bl a  30 pianon och 150 dragspel. Pianon var tunga- han skadade kroppen en del.

Han hjälpte till bokföringen hos en mäklare inom Svens Fastighetsföremedling som villa ha med honom som mäklare. Han köpte in sig och det dröjde ingte klänge innan kompanjonen ville sluta. Han fick ett bättre jobb. Då fanns ju lite innestående och han fick tag i en som skötte detta. Han gick helst mellan olika verksamheter.

De hade flera idéer kring hälsokost. Det gick inte bra varken med Kristinefors, som de kallade Hälsokolonin Varnhem. En idé om att man vill bo bland andra vegetarianer på gamla dar. Vi orkade inte med alla kaffedrickarna och allt väsen, vi ville ha det annnorlunda och kompisar omkring sig. De hade väl inte direkt några gäster.  Sigbritt kom att bo på vindsrummet ibland.

Sigbritt ville köpa Larstorp, men Simon fick henne att köpa Kristinefors. Han hade då talat med Artur och Elin. Han tyckte att Sigbritt skulle driva det vidare. Under 20 år dev hon detta med den äran. Ragnar Brandhammar och Inger, Simons fru, skötte i början matlagningen den första tiden i äktenskapet. De bodde i Skövde. Elin (systern) var med ibland och expedierade  i Skövde en tid och bakade bröd och sålde. Firman hette Hälsokolonins ost och ...(ohörbart).

Musikaffären drev han i 4 år samtidigt med Hälsokolonin Varnhem, Hälsokostbutiken Skövde, Matservering och Fastighetsmäkleriet - allt på en gång. En privat matservering med vegetarisk mat. Artur var inte med så mycket. När han sålde Radio och TV var Artur med någon gång.

Sedan hade han underhållningsmusik också. Han fick ibland ihop stora grupper av musiker i band som spelade dansmusik i lokaler och hos föreningar. 1936 - 1939 hade han en orkester och reste ut på dansbanorna.

Han blev påkörd av en bil och slog av 4 benpipor, vilket förvärrade reaumatismen tyckte han, vilken han känt av delvis tidigare. Han hade svårt att repa sig och det blev snett läkt enligt honom. Han satt ofta i fotbad på kontoret.

Det var han som köpte Lövvik först annars hade det inte funnits. Han gav bort Lövvik till Artur 1965 efter moderns död 1963, då hade hon uppnått 90 års ålder och skötts av Arthur så gott han kunde.

 

Affisch vid en av Simons spelningar.

Skylt i tvätstugan/brygghuset på Lövvik/Lövstad fotad av Kent Friman, 2017 Skylt i tvätstugan/brygghuset på Lövvik/Lövstad fotad av Kent Friman, 2017

Skylt från en av Simons Falks många satsningar i trakten!

Skylt i ladugården på Lövvik/Lövstad fotad av Kent Friman, 2017 Skylt i ladugården på Lövvik/Lövstad fotad av Kent Friman, 2017

En annan av Simons affärsföretag har en skylt i den gamla ladugården, uppkopplad och klar att tändas!

SIMON FALK'S "Musikgrunder och Grepptabell för Modernt Dragspelsackompanjemang för bägge händerna i 20 tonarter, dur och moll; passande ock till bassoloack. Schema med nyhet i Basvariationer och fingersättning."

En fantastisk titel utgiven av  A.W. Blomqvists förlag, Skara - men framtagen av HÄLSOKOLONIENS FÖRLAG, VARNHEM !

                                                              Artur Falk

Artur Falk avporträtterad av Sara Bender, kolkrita - idag i släktings ägo - foto Kent Friman
Artur Falk avporträtterad av Sara Bender, kolkrita - idag i släktings ägo - foto Kent Friman

Frisksportarnas skylt finns kvar på vinden till Lövvik

År 1936 slogs Järnringen, Silverringen och Förbundet för Fysisk Fostran ihop och bildade Svenska Frisksportförbundet.
 

Stridigheterna var dock inte över. År 1935 presenterade Are Waerland en lakto-vegetarisk näringslära. Han förespråkade kokt potatis, råa grönsaker, frukter och kruska (en hälsogröt bestående av korngryn, vetekli, russin och vatten). Waerland och hans anhängare bröt sig efter långvariga diskussioner ur Frisksportförbundet och bildade Allnordisk frisksport, senare omdöpt till Allnordiska förbundet för folkhälsa och sedan 1958 verksamt som Hälsofrämjandet.

Hälsofrämjandet
är alltså en svensk hälso- och nykterhetsorganisation, bildad på initiativ av hälsopionjären Are Waerland år 1940 som Allnordiska Förbundet för Folkhälsa. Förbundet verkar för det de kallar "de 4 M:en": Mat, Motion, Miljö och Mental Hälsa och arbetar bland annat med att främja utvecklingen av hälsokostbutiker, undervisar i skolor, driver kampanjer och tidskrifter som Hälsofrämjaren. I Sverige finns numera ungefär ett 40-tal lokala kontor och 4 000 medlemmar på hemsidan.

Genom åren har man arbetat för näringsriktig, ekologisk odling och kost, mot kärnkraft och droger, för rent dricksvatten och en stressfri, giftfri livsmiljö med naturnära friluftsliv. Organisationens ungdomsverksamhet bedrivs genom Hälsorörelsens ungdomsförbund. Organisationen är ansluten till studieförbundet Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV). Man har också ett nära samarbete med Svenska Vegetariska Föreningen och utgör tillsammans en del av den samlade hälsorörelsen.

Simon Falk startade tidigt Skövdes första hälsokostbutik efter en del trubbel med myndigheterna!

Foton på syskonen Falk från tiden på Lövvik/Lövstad - 1980-tal

Foto från Lennart Karlssons samling, ägare Lövstad/Lövvik 2017 Foto från Lennart Karlssons samling, ägare Lövstad/Lövvik 2017

På bilden från vänster grannen i sommarstugan på Fogdehagens mark, Lennart Nordgren samt Artur Falk med sitt slående skägg - här i 70-årsåldern. Man kan se att huset redan har sett sina bästa dagar. Södersidan av bostadshuset på Lövvik/Lövstad.

Foto från Lennart Karlssons samling, ägare Lövstad/Lövvik 2017 Foto från Lennart Karlssons samling, ägare Lövstad/Lövvik 2017

Fr v Elin Falk, Iris Nordgren (sommargranne) och Artur Falk. Man kan se att husets grund under putsen har en äldre uppbyggnad med mindre stenar, vilket är rester från det tidigare huset i denna del byggt 1845 av djurläkaren på Löfsta bruk för sin syster och hennes familj.

Foto från Lennart Karlssons samling, ägare Lövstad/Lövvik 2017 Foto från Lennart Karlssons samling, ägare Lövstad/Lövvik 2017

Lennart Nordgren (sommargrannen) och Elin Falk med rosorna runt hörnet. Man ser att stora träd redan hunnit växa sig stora nära huset.

Foto från Lennart Karlssons samling, ägare Lövstad/Lövvik 2017 Foto från Lennart Karlssons samling, ägare Lövstad/Lövvik 2017
Elin Maria Falk född i Saleby 1909-07-12 bor 1990 i Lövvik/Lövstad och dör där 21/4 1993, som ogift, 84 år gammal.

Några bilder från syskonen Falk's barndomstrakter

Troligen en ung Johan Falk avsänt som vykort 1911.

Familjen Falk på f.d. soldattorpet till Antorp

Falk Antorp Falk Antorp

1908 flyttar den in i f.d . soldattorpet till Antorp. Barnen är Elin Maria, född 1909-07-12, Artur Fritiof, född 1910-12-29 och Märta Viola, född 1913-05-09.

I 1950 års mantalslängd läser vi;

Märta Viola Andersson f Falk, 1913-05-09 i Saleby, Gift kvinna 1946-06-22
Mantalsskriven: Härjevad, Skaraborgs län
Fastighet: Härjevad 1:4
Adress: Skatteg Härjevad, Saleby
Tidigare mantalsskrivning1946: Härjevad, Skaraborgs län, Härjevad 1:4

Samma hushåll: Kurt Henry Andersson, född 1923-09-18

I 1960 års mantalslängd läser vi;

Märta Viola Andersson f Falk, 1913-05-09 i Saleby
Frånskild kvinna 1957-11-11
Titel/Yrke: Sjukvårdsbiträde
Mantalsskriven; Norra Ving, Skaraborgs län
Fastighet: Kuletomten 1:15
Adress: Målaretomten, Axvall
Tidigare mantalsskrivning1959: Skövde, Skaraborgs län, Stg 301
1960: Norra Ving, Skaraborgs län, Kuletomten 1:15

Samma hushåll:
Sonen Kjell Henry Andersson1951-11-16

Mantalslängd 1975;

Märta Viola Skoglund, 1913-05-09 i Saleby, Skaraborg
Änka 1971-10-24
Adress: L Nytorp Tubbetorp, 532 00 Skara

Aktuell mantalsskrivning;
Mantalsår 1967 +1968; Församling Skara

Formalia;
Skoglund Märta Viola, född 9/5 1913 i Saleby, Ringvägen 37B Nyköping, död 28/3 1980
kyrkobokförd 1979 Nyköping
 

Foto från Lennart Karlssons samling, ägare Lövstad/Lövvik 2017 Foto från Lennart Karlssons samling, ägare Lövstad/Lövvik 2017

Till vänster står familjen Korpral Fritiof Falk - Johan Falks far & mor med Johans dotter Elin.
Till  höger står  familjen Johan Falk med lille Artur född 1910-12-29.

Fotot troligen taget 1911 på Antorp 1/32 mantal, som vid tiden ägdes av Fritiof Falk - de köpte stället och flyttade hit 1898 från soldattorpet på Skattegården, Härjevad - Nylund 1898. Här bor de tills hon dör 1940 och han dör 1945.

Anm; Skattegården i Härjevad 1:4 1/4 mantal inköps av Johan Falk 1940 och Artur köper då faderns hus.
1945 bor Artur och hans syster Elin i faderns tidigare hus i Antorp.


Johan Falk, född i Härjevad 1874-10-09, gift 2/10 1908, då de båda flyttar in i ett f.d soldattorp i Antorp
Anna Matilda Augustdotter, f. Saleby 1873-03-11; på bilden med deras son Artur Fritiof, född 1909-07-12
Johan Falk köper 1913 till 2/32 mantal av Antorps marker.

Foto från Lennart Karlssons samling, ägare Lövstad/Lövvik 2017 Foto från Lennart Karlssons samling, ägare Lövstad/Lövvik 2017

Johan Falks far  korpral  Fritiof Falk, född i Häggesled 1851-04-15 - han dör 6 mars 1945
Johans mamma hustrun Maja Kajsa Broberg, född i N. Vånga 1848-04-17 - hon dör 1940
Johan
var det enda barnet.

Med bilden är också Johans dotter Elin Maria, född i Saleby 1909-07-12
 

Foto från Lennart Karlssons samling, ägare Lövstad/Lövvik 2017 Foto från Lennart Karlssons samling, ägare Lövstad/Lövvik 2017


Familjen Johan Falk med lille Artur född 1910-12-29. Fotot troligen taget 1911.

Johan Falk, född i Härjevad 1874-10-09, gift 2/10 1908 samma år som de båda flyttar in i
Anna Matilda Augustdotter, född i Saleby 1873-03-11 och på bilden sonen Artur, född 1910-12-29

Antorp 1/32 mtl tycks ha haft en ordentlig samling eknomibyggnader - med delar av den allra äldsta lilla ladugårdens halmtak kvar.

Makarna Falk tycks ha haft tillgång till bilfärder med chaufför.

"1947 och Jeepen är packad för långfärd från Antorp (Falk's) till Skåne-land" - enligt påskrift; Märta Karlsson, Sthlm, Märta & Kurt Andersson, Jaan Klas, Skattegården Härjevad samt Artur Falk.

På Lövstad/Lövviks nuvarande marker hittar vi också den husgrund till hus som finns på 1844 års karta på Trädgårdens skifte

På gränsen till Nygårdens skifteTrädgårdsskiftesssidan finns ännu idag svaga rester av ett hus, som vi också hittar på 1844 års skifteskarta - se nedan! Stengrunden är här hjälpligt umärkt med svarta streck.Kan ha varit en murstock i högra delen av huset - ett gruschakt alldeles invid har förstört möjlighten att se detta helt klart. Husetss storlek bör ha varit ca 4 x 4 meter eller något större.

På Laga skifteskartan från 1844 ser vi ett hus markerat just på den plats man kan se lämningarna idag på Trädgårdens skfite Q.

Boende på Löfstad/Lövvik enligt kyrkböckerna 1844 - 1938

Husförhörslängd 1836 - 1846 + 1846 - 1859
Ett undantag under Fogdegården - Löfstad

AID: v17791.b11.s11 + v17792.b23.s30


1844 byggs Löfstad - som ägs av veterinärläkaren J. Wahnborg under Löfstads bruk i Uppland -
för hans syster och hennes familj som då lever 'På socknen' i en backstuga nära Ändabäcken;

Brukare Andreas Johansson
, född i Varnhem 1811-02-17 - in m. familj fr. inhyses Loviseberg, Ändabäcken
Hustrun Stina Larsdotter, född i Varnhem 1811-03-21
Dotter     Lotta, född i Varnhem 1838-04-03
Son        Lars Johan, född i Varnhem 1840-07-20 - dör här 1851
Dotter     Anna Lisa, född i Varnhem 1844-08-30 - flytttar till Fogdegården 1856
Dotter     Gustafva, född i Varnhem 1850-04-14
               - resten av familjen flyttar till Ödegårdstorpet 1857

 

Husförhörslängd 1854 - 62
Ett undantag under Fogdegården - Löfstad - blir nu 'Backstuga' i Hfl

AID: v17794.b22.s15

Ny ägare 1857;
Mannen Johannes Jonsson
, född i Horn 1828-07-28 - in från Löthen & Ambjörnstorp 1857
Hustrun Johanna Johansdotter, född i Hvalstad 1828-11-22
Dotter     Maria Charlotta, född i Sköfde 1855-07-21

Son         Johan August, född i Varnhem 1859-09-03

 

Husförhörslängd 1862 - 1869
Löfstad - är nu 'Backstuga' i Hfl

AID: v17795.b27.s22

Kvarboende ägare;
Mannen Johannes Jonsson
, född i Horn 1828-07-28
Hustrun Johanna Johansdotter, född i Hvalstad 1828-11-22
Dotter     Maria Charlotta, född i Sköfde 1855-07-21

Son        Johan August, född i Varnhem 1859-09-03
Dotter     Hilda, född i Varnhem 1863-10-25
              - familjen flyttar till Grufvesäter 1864

Ny ägare 1864;
f.d. Korporal    Pehr Lundahl
, född i Bjerklunda 1790-09-24 - in m. familj från ägare 1/8 mtl Dyngesäter 1864
                          - dör här 18/3 1866
Hustrun/änkan Cajsa Larsdotter, född 1808-10-08
Son                     Lars Johan, född i Borgunda 1845-05-21 - dör här 28/4 1865
Son                     August, född i Borgunda 1847-08-17 - flyttar ut 1865 men hem igen 1866

Husförhörslängd 1869 - 1880
Löfstad

AID: v17796.b30.s22
Kvarboende ägare;
Änkan Cajsa Larsdotter Lundahl, född 1808-10-08 - dör här nu 22/9 1870
Son      August Lundahl, född i Borgunda 1847-08-17 - flyttar ut 1870

Ny ägare blir 1870;
Mannen            Carl Johansson Holm
, f. i Hasslösa 1810-04-20 - in 1870,  tidigare 1/32 ägare av Dyngesäter
                          - dör här nu 30/12 1871
Hustrun/änkan Katarina Andersdotter Holm
, född i Hasslösa 1820-04-06 - änka 22/6 1870
Dotter                 Christina Carlsdotter, född i Hasslösa 1857-07-28
Dotter                 Anna Greta Carlsdotter, född i Hasslösa 1861-08-04 - ut 1877 - hem igen

Husförhörslängd 1880 - 1895
Löfstad

AID: v17797.b51.s43

Kvarboende ägare;
Änkan Katarina (katrina) Andersdotter Holm
, född i Hasslösa 1820-04-06
Dotter                 Christina Carlsdotter Holm, född i Hasslösa 1857-07-28
Dotter                 Anna Greta Holm, född i Hasslösa 1861-08-04 - ut 1883

Formalia;

Anna Greta Gustafsson, född Holm, död 17/4 1929  i Furuskogen i  Skara, gift 4/11 1887 med Karl August Gustafsson född 1856 i Gustafs i Dalarna, död i Vika församling i Dalarna

Husförhörslängd 1895 - 1922
Löfstad

AID: v246286.b1030.s94

Kvarboende ägare;
Änkan Katarina Andersdotter Holm
, född i Hasslösa 1820-04-06 - dör här nu 3/12 1912
Dotter  Christina Carlsdotter Holm, född i Hasslösa 1857-07-28 - dör här nu 8/9 1914
- enligt uppgift boende i Skogen de sista åren

Ny ägare 1912;
Änkan      Britta Stina Persson, född Gustafsdotter
i Bolum 1860-09-11 - änka 3/7 1912 - in fr. Vasen 1914
Fosterson Nils Oskar Valdemar, född i Sköfde 1903-11-18 - son till Anders Peter Andersson, Sköfde lf - ut till
                  Brevik 23/11 1915

Britta var gift med Per August Persson i Vasen, född i Varnhem 1854-09-18 - död i Vasen 3/7 1912

Husförhörslängd 1922 - 1938
Löfstad

AID: v246287.b1400.s129

Kvarboende ägare;
Änkan      Britta Stina Persson, född Gustafsdotter
i Bolum 1860-09-11 - dör här nu 8/6 1928

Remsorna 4:9 & 4:10 med g:a Fogdegårdstorpet 2/3-delars byggnader - köps från dödsboet av Karl August Andersson genom köpebrev den 10 januari 1929. Han säljer dem vidare till en Frans Oskar Pettersson den 20 mars 1930 och köper tillbaka dem från honom igen den 15 juli 1931, då han behövde någonstans att bo i samband med nybyggnad på gamla Löfstad och efter att familjens bostad brunnit i Falebäcken 12/12 år 1929.

Själva Löfstad köps av Karl August Andersson och hans hustru Hildur den 8 maj 1929.

Trädgårdens skifte köps av Karl August Andersson & Hildur den 8 maj 1931 och sammanläggs till en ny fastighet - Lövfstad 11 - som de till vardags kallar Lövvik.


Den nya familjen på Löfstad flyttar in 12/12 1929 i 4:10's byggnader = G:a Fogdetorpet 2/3-delar på grannskiftet, som de nu precis köpt, efter att deras föregående bostad - Falebäcken - brunnit och de behöver tid för nybygge på lägenheten Löfstad.

Lägenhetsägaren Karl August Anderson, född i Varnhem 1897-05-21 - gift 6/12 1924 - in 12/12 1929 med
Hustrun                 Anna Hildur Viktoria född Pettersson i Vilske-Klefva 1900-01-04
H:s dotter u ä         Agnes Viktoria Andersson, född Varnhem 1919-01-24 - ut den 7/12 1934
Dotter                     Anna Britta, född i Öglunda 1920-10-24 - flyttar ut 26/10 1935
Son                         Karl Gustaf Harrry, född i Öglunda 1925-01-29
Son                         Sten Axel Olof, född i Öglunda 1926-08-28
Son                         Lars Eric Arvid, född i Öglunda 1928-08-31
Dotter                      Kerstin Maria Ingeborg, född i Varnhem 1930-10-14
Son                         Per Arne Vilhelm, född i Varnhem 1932-05-26
Son                         Mats Anders Konstatin, född i Varnhem 1934-05-21
Dotter                      Svea Maj-Lis Ingegerd, född i Lidköping 1936-08-06 - till Sköfde 1936 och hem 1937

                               - familjen flyttar in i det nybyggda Lövvik/Lövstad 11 i december 1934

Dotter                    Barbro, född 19 nov 1940, döpt 25 december till Barbro Lisbet Iréne. Faddrar  Agnes och
                               Gustaf Andersson, Svea.
                               (Anm; Barbro & Verna är döpta båda samma dag i Lövvik med resp föräldrar som faddrar)

Här bor också;
Änkan                    Anne Marie Pettersson, född Johansdotter i Berg 1854-09-10 - hon dör här nu 11/9 1930

Lövstad 11 är då en lägenhet om 11,8645 Hektar sammanslagen med Trädgårdsskiftet + att de äger de båda remsorna 4:9 och 4:10 (Gamla Fogdetorpet 2/3-delar) som köpts av Karl August slutligen 1929.

In flyttar också 1929 Hildurs broder;
Jordbruksarbetaren Arthur Amandus Pettersson
, född i Vartofta Åsaka 1898-01-29 - in 1/12 1929

Hem igen flyttar dottern Agnes Viktoria Andersson, född Varnhem 1919-01-24 - in från Sköfde 25/11 1935

Familjen bor först i bostället 'Skogen' medan huset byggs i ordning på Lövstad - som när det är färdigt kallas Lövvik av familjen, vilket aldrig registreras hos lantmäteriet.

1934 den 5/12 inflyttar på 4:10 - 'Skogen';
Jordbruksarbetare Gustaf Otto Jonsson
, född i Varnhem 1875-01-16 - in från Tidavad 5/12 1934