A. 97 Hagen

Hammars kvarn 1:2 -> Hammaren 1:2 -> med idag adress;
Ljungstorp Hagen 1

Flygfoto LC-film copyright med publiceringsrätt försvarsstaben 2014 Flygfoto LC-film copyright med publiceringsrätt försvarsstaben 2014

Hammaren 1:2 är fastighetsbeteckningen för lägenheten Hagen.

Den avsöndrades från Hammars Kvarn som förpantningslägenhet redan 1846. Den nye intäktsägaren bygger hus och ladugård och flyttar in 1847.

Karta 1960 över Hammaren 1:2 - Hagen

Kartan 1960 visar Hammaren 1:2, vilket är Hagens officiella fastighetsbeteckning.

Hagen från Ramlaklev 1932

Foto 1929 Magnus Broström (morbror till Roland Holm, Ljungstorp).  Bild från Verna Andersson och ur Billingen längesen, 2004 Foto 1929 Magnus Broström (morbror till Roland Holm, Ljungstorp). Bild från Verna Andersson och ur Billingen längesen, 2004

Hagen 1929 visar en relativt ursprunglig husbyggnad med snedtaksutbygge baktill och ladugårdsbyggnad skymtar alldeles längst till vänster. Till vänster i bild, på andra sidan vägen, fanns ännu Haga soldattorp relativt nära landsvägen kan man se på bilden med sin ladugård nära och utmed vägen.

Hagen 1967

Hagen sommaren 1967 när makarna Sigfrid och Hilma Johansson lämnat Hagen och paret Magnusson tagit över.

Hagen från luften 2002

2002 hade huset varsamt byggts till mot baksidan. Inget av nybyggnationen ses direkt från landsvägen.

Bild från dagens Hagen (2016)

Foto Kent Friman, 2016 Foto Kent Friman, 2016

Den gamla stugan dominerar bilden från den gamla landsvägen, vilket ger ett historiskt perpektiv på huset.

Bildspel från Hagen 2016 (15 bilder)

Foto Kent Friman, 2016

loading...

För in muspekaren in över bildens kant och låt den vila där - så ser du förklarande bildtexter!
Vill du titta i egen takt - klicka på bilden och klicka dig sedan fram bild för bild!
Vill du starta automatiskt bildspel igen så klickar du bara på pilen till vänster under bilden!
Vill du se alla bilder i helskärm så klickar du på den sneda pil-ikonen ovan!

1844 - karta över Hammars kvarns mark i Billingeliderna

Ägan för Hammars kvarns mark littera i. (2502.) och v. (2503.) saknar byggnader på karta från 1844 som underlag för Laga skiftet. Däremot finns soldattorpets "servitutväg" (till Åkersdal), boningshus och ladugård utmärkta.

Ägarförteckning Hammars Kvarns äga i Billingeliderna -> Hagen

     ->   1803   Kronan genom Kronoparken Billingen - utan byggnad
1803 - 1846   Ägarna för Hammars kvarn, Varnhem - utan byggnad
1846 - 1860   Anders Ericsson med hustrun Maja Lisa - hus och ladugård byggs 1846
1860 - 1885   Hustrun Maja Lisa
1885 - 1904   August Johansson
1904 - 1905   A. G. Blomqvist med hustrun Amalia           
1905 - 1926   Johanna Örn 
1926 - 1937   Johan Oskar Weinö
1937 - 1967   Sigfrid Johansson
1967 ->          Göran & Annette Magnusson

1846 köps Hammars kvarns ägor av Petter Lindqvist, Ljungstorp - tillsammans med C. J. Hultgren - affären transporteras - Hagen
säljs direkt vidare till Anders Ericsson från Amundtorp, Lundby

Petter Lindqvist 1846 Bäckedalen samt Jungstorp


Här talas inte om några byggnader - utan endast om "allt på marken befintligt ris och ståndträn äfvensom hägnader" ingår - men inte "huggen ved och timmer samt sågblock, som bliver i säljarens ägo". Hade det funnits någon byggnad hade detta absolut nämnts i köpekontraktet!

Den nye ägaren är Anders Ericsson i Amundtorp som genast bygger hus och ladugård på marken. Han kom från Nederstegården i Amundtorp, Lundby.

Läs gärna om striden om rätten till denna äga genom att klicka på PDF-filen nedan!

1847 har hus byggts och nye ägaren Anders Ericksson flyttar in

Publicerat med tillstånd av www.arkivdigital.se Publicerat med tillstånd av www.arkivdigital.se

Intäktsägare Anders Ericsson, född i Varnhem 1816-08-16 - flyttar in i Hagen 1847 med
Hustrun         Maja Lisa Pettersdotter, född i Varnhem 1811-02-25
                      - makarna tycks inte ha fått några barn

1857 - karta över Hammars kvarns ägor 1. + 2.

Hagen karta 1857 - fotad från glasad tavla, Hagen 2016 - redigerad Hagen karta 1857 - fotad från glasad tavla, Hagen 2016 - redigerad

Detalj av karta från 1857 över Hammars Kvarns förpantning, Hagen med ägorna 1. och 2. Här kan man se att bostadshusets läge tycks vara relativt oförändrat under åren - medan ladugården här hade en gavel mot landsvägen.

Detta är de byggnader som uppfördes av Anders Ericsson 10 år tidigare och alltså de ursprungligaste på ägan. Kartan ritas troligen inför överlåtandet av Hagen 1860 till August Johansson.

Hagen karta 1857 - fotograferad från glasad tavla Hagen 2016 Hagen karta 1857 - fotograferad från glasad tavla Hagen 2016

Från samma kartblad en beskrivning över marken med ytstorlek.

Hagen karta 1857 - fotograferad från glasad tavla Hagen 2016 Hagen karta 1857 - fotograferad från glasad tavla Hagen 2016En helhetsbild av originalkartan från 1857 visar att den skadats av eld. Den har bevarats i Hagen genom tiderna och när Sigfrid vid tillfälle renoverade hittades kartan instucken nära öppna spisen/rörspisen där de alltså fått sin  skada.
 

Texttolkning;
"3) å obekant ort vistande Per Berglund, Sofia Berglund, Gustaf Andersson, Matilda Johansson och Peter Eriksson efter aflidna enkan Maria Lisa Pettersdotter, född Berglund, från Hagen i Skarke socken, bör bevakas hos domhafvanden i Valle härad."

Då makarna inte fått några barn efterlystes släktingarna med arvsrätt i tidningen när Maria Lisa Pettersdotter (född Berglund) dött - se ovan! Både den tidigare döde maken och hon själv har testamenterat tillgångarna till en August Johansson i Falun. Han får lagfart och äganderätt på Hagen.

Kort om August Johansson med familj - kom efter familjen Ericsson

Hagen som det såg ut när August Johansson köper det 1885. Hagen som det såg ut när August Johansson köper det 1885.

August Johansson ärver genom testamente Hagen av byggaren Anders Ericssons änka 1885.

Verna Andersson berättar;
Arbetskarlen August Johansson, född 1841 i Varnhem var en s k 'knalle' som sålde tyger. Han körde vida omkring med häst och var ända uppåt Norrland.

Hustrun hette Emma Charlotta Adamsdotter född 1855 och hon hade sitt föräldrahem i Ändabäcken. Hon var syster till Vernas farfars, Per August Anderssons i Rödjan, 1:a hustru Tilda Adamsdotter.

Emma Charlotta föddes på Späckatorp som hennes föräldrar köpt 1853:
Ägaren Adam Jonsson, född i Varnhem 1824, 25/11, flyttar in på Späckatorp 1853 med sitt hushåll
Hustrun Inga Cajsa Olofsson, född 1827, 21/1 i Sköfde - Emmas mamma dör här på Späckatorp 1860
Maken flyttar 1861 med barn och piga till torpet Ändebäcken där han gifter om sig 1864.

Emma gifter sig den 22/12 1876 med August och de flyttar in i Hagen 12/1 1877

Verna berättar vidare;
August och Emma hade barnen Karl Johan, född 1877 och Anna Matilda född 1881 och död 1883.
Sonen Karl kallades 'Kroksa-Karl' och han var kusin med Vernas farbror John. Vernas far och John var med sin far och mor i Hagen på julkalas omkring 1900. Far minns alla tygerna som låg på borden.

Formalia;
August Johansson, född 1841 - dör i  skriven å församlingen Falu Kristine Kopparbergs län 30/4 1912
Emma Charlotta Johansson - står i dödboken skriven som född Andersdotter - 22/5 1855 i Varnhem - dör 5/9 1930 i Bäckatorp, Wåmb.

Systrarna Örn i Hagen mellan 1905 - 1926

Fotorekonstruktion av soldattorpet Haga, Kent Friman Fotorekonstruktion av soldattorpet Haga, Kent Friman

Folkskolläraren Johanna Örn, född 1861 köper Hagen redan 1905, troligen för sin synskadade yngre syster, Elisabet Örn, född 1863, som först flyttade hit 1905 en kort tid, men sedan lämnade för arrendator 1906 och återvände igen 1908 för att verka som handlande i Hagen. Senare trädgårdsskötaren åt grosshandlare Högberg i Lindstorp, Gustaf Stig, verkade som arrendator under Johanna Örn mellan 1912 - 1918. Gustaf Stig med familj lämnade Hagen för att bosätta sig i Rallas stugaLindstorp. Ett par år senare kom de att flytta upp i det nybyggda huset på Lindstorp.

Johanna Örn flyttade till sin syster Elisabet i Hagen efter sin pensionering 1921. De båda flyttade sedan 1926 till Haga gamla soldattorp efter att ha sålt Hagen till fanjunkaren Johan Oskar Weinö. Det f.d. Soldattorpet Haga hade hon köpt redan 1911.

Om fanjunkare Johan Gustav Oskar Weinö i Hagen 1926 - 1937

Weinös biografi finns  på sid 385  i Lennart Larssons bok " Kungl. Skaraborgs regementes  underofficerare". Tryckt 2011. Text från Arne Sträng. Inlagd av Kent Friman, 2013-07-13

Karl Gustav Weinö, Hagen
- blev kriminalkommissarie


 

Bild från Verna Andersson, 2013. Inlagd av Kent Friman 2013-07-13

Formalia;
Karl Gustaf Weinö, född i Skövde 1921-01-28 - gift 28/8 1943 med Maj Ingrid född i Nedre Ullerud 1921-03-26.

Karl dör 21/10 1978 i Skövde och Maj Ingrid dör 30/3 2011 också i Skövde.

Sigfrid och Hilma Johansson i Hagen

Foto från Makarna Magnussons arkiv, Hagen, 2016 Foto från Makarna Magnussons arkiv, Hagen, 2016

Sigfrid och Hilma Johansson på verandan till sitt Hagen 1967.

Foto från Makarna Magnussons arkiv, Hagen, 2016 Foto från Makarna Magnussons arkiv, Hagen, 2016

Paret på sin veranda för ett Hagen som i storlek och form inte ändrat sig mycket sedan ombyggnationen i början av 1900-talet. Troligtvis var det en brand som gjorde att man då byggde om huset och man  behöll säkert så mycket som var möjligt från den första stugan på platsen byggd 1847. Grunden ser ut att vara från den äldsta stugen.

Sigfrid Johansson, 1967. Foto från Makarna Magnussons arkiv, Hagen, 2016
Sigfrid Johansson, 1967. Foto från Makarna Magnussons arkiv, Hagen, 2016

Makarna Magnusson konstnärspar med olika uttryck - men båda starkt intresserade av den lokala bygdehistorien

Bild klipp ur Skövde Nyheter 2002 Bild klipp ur Skövde Nyheter 2002

De båda konstnärerna har tillägnats varsin undersida till den här hemsidan med berättelser och bilder kring deras konst. (Ännu 2017-01-18 inte inlagda!)

Gemensamma upplevelser och utställningar presenteras på bådas undersidor!

Sidorna går att nå här nedan genom att klicka på länkarna:

Annette Magnussons konstnärsskap

Göran Magnussons konstnärsskap

Magnussons tar över Hagen 1967

Foto från Makarna Magnussons arkiv, Hagen, 2016 Foto från Makarna Magnussons arkiv, Hagen, 2016

Sigfrid och Hilmas lösöre säljs på auktion i Hagen.

Foto från Makarna Magnussons arkiv, Hagen, 2016 Foto från Makarna Magnussons arkiv, Hagen, 2016

Göran bär åter in auktionsfyndet i stugan!

Foto från Makarna Magnussons arkiv, Hagen, 2016 Foto från Makarna Magnussons arkiv, Hagen, 2016

Hagen 1967 när makarna Göran och Annette Magnusson bor här sin första sommar.

Foto från Makarna Magnussons arkiv, Hagen, 2016 Foto från Makarna Magnussons arkiv, Hagen, 2016

Ladugård och uthus utmed landsvägen med vattenpump mitt på gårdsplanen - nära till djur och människor.

Huset från söder som det såg ut 1967.

Köksingången med källarnedgång av korrugerad plåt.

Baksidan av huset 1967.

Långt in i maj 1968 kom det ett snöfall som gav den här bilden ......

Makarnas engagemang för bygden blir tydligt genom åren

Infört i Skövde Nyheter 10/10 1980 med Görans teckningar.

Urklipp från Verna Andersson samling, Ljungstorp 2016 Urklipp från Verna Andersson samling, Ljungstorp 2016

En vårvinterhälsning 1979 från Ljungstorp via Annette och Göran Magnusson. (Del av sidan!)

Urklipp ur Verna Andersson samling, Ljungstorp, 2016 - klicka på klippet för att kunna läsa! Urklipp ur Verna Andersson samling, Ljungstorp, 2016 - klicka på klippet för att kunna läsa!

Känd pannkaksprofil i Ljungstorp (Egon Holm) Bland gästerna fanns Harry Gustafsson, Gustaf Olsson och Johan Apell som berättade minnen från förr. (SN Måndagen den 5 september 1983) Teckningar av Göran Magnusson, Hagen, Ljungstorp.

Landstinget Skaraborg samlade några ordvändningar infångade av Västgöta-Bengtsson och med teckningar av Göran Magnusson.

Klicka på bilden för att läsa texten!

Ur paret Magnussons arkiv Ur paret Magnussons arkiv

Bygdedräkten var ett projekt som engagerade särskilt Annette med sitt konstnärliga intresse för textilier.

Läs mer om bygdedräkten - klicka här!

Paret Magnusson i en dans på åkertegen i sina nya Ljungstorpsdräkter!

Urklipp från Verna Anderssons samling, Ljungstorp, 2017 Urklipp från Verna Anderssons samling, Ljungstorp, 2017

Artikel ur Mode och Handarbetsmagasinet Nr 3 1979 från Verna Anderssons samling i Ljungstorp, 2016

Annette når ut långt utanför Ljungstorps gränser

Klicka för att läsa texten! Urklipp ur makarna Magnussons arkiv

Den egna bostaden och omgivningarna i Ljungstorp betyder mycket för Annettes konstnärliga utveckling.

Familjen Magnusson med stort intresse också för den egna bostaden

Ur Villaägarna 1977 - klikca på artikeln för att läsa bättre! Ur Villaägarna 1977 - klikca på artikeln för att läsa bättre!
Ur Villaägaren 1997 - klicka på texten för att läsa den bättre! Ur Villaägaren 1997 - klicka på texten för att läsa den bättre!

Boende i Hagen enligt kyrkböckerna 1847 - 1938

Husförhörslängd 1846 - 1859
AID: v17791.b18.s25
Hagen - införs i Husförhörslängden under egen rubrik vid Hammars Quarn

Ny ägare av marken och bygger hus och ladugård;
Intäktsägare Anders Ericsson, f. Varnhem 1816-08-16 - in Hagen 1847 från Nederstegården; Amundtorp
Hustrun         Maja Lisa Pettersdotter, född i Varnhem 1811-02-25
 

Husförhörslängd 1854 - 1862
AID: v17794.b40.s33
Hagen

Kvarboende ägare;
Intäktsägare Anders Ericsson, f. Varnhem 1816-08-16 - in Hagen 1847 från Nederstegården; Amundtorp
Hustrun         Maja Lisa Pettersdotter, född i Varnhem 1811-02-25

Husförhörslängd 1862 - 1869
AID: v17795.b45.s40
Hagen

Kvarboende ägare;
Intäktsägare Anders Ericsson, f. Varnhem 1816-08-16 ´ - dör här nu 11/3 1869
Hustrun         Maja Lisa Pettersdotter, född i Varnhem 1811-02-25

Husförhörslängd 1869 - 1880
AID: v17796.b44.s36
Hagen

Kvarboende ägare;
Intäktsägare Anders Ericsson, f. Varnhem 1816-08-16  - dör här nu 11/3 1869
Hustrun         Maja Lisa Pettersdotter, född i Varnhem 1811-02-25

Hustrun testamenterar också sin del till August Johansson i Falun 1870 och har nu arrendatorer;
Arrendator Emanuel Gustafsson i Fogdegården
Arrendator August Gustafsson vid Hålltorps Kvarn

Testamenterad senare ägare med testamente 1850 och 1870 flyttar in 1877;
Arbetskarlen August Johansson, född i Varnhem 1841-08-12, gift 22/12 1876 och flyttar in 12/1 1877 med
Hustrun         Emma Charlotta Adamsdotter, född i Varnhem 1855-05-22
Son                Karl Johan, född i Varnhem 1877-05-25

Husförhörslängd 1880 - 1895
AID: v17797.b80.s72
Hagen

Kvarboende tidigare ägare;
Hustrun         Maja Lisa Pettersdotter, född i Varnhem 1811-02-25 - dör här nu 20/5 1885

Kvarboende och ägare 1885;
Arbetskarlen August Johansson, född i Varnhem 1841-08-12
Hustrun         Emma Charslotta Adamsdotter, född i Varnhem 1855-05-22
Son                Karl Johan, född i Varnhem 1877-05-25
Dotter             Anna Matilda, född i Varnhem 1881-07-08 - dör här 23/11 1883
                      - familjen flyttar till Stockholm 21/8 1885

Arrendator 1885 - driver också Hammars kvarn - som nu ägs och bebos av släkten Jungner;
Mjölnaren     Olof Petter Tunberg, född i Gudhem 1850-08-31 - in med familj fr. Trollhättan 5/4 1887
Hustrun        Maria Larsdotter, född i Björke 1854-02-17
Dotter            Selma Kristina, född i Björke 1878-06-09
Son               Carl Gustaf, född i Björke 1881-03-03
Dotter            Ellen Maria, född i Björke 1884-02-11
Son               Olof Ivan, född i Björke 1886-09-14
Dotter            Ester Sofia, född i Varnhem 1889-04-20
                      - familjen flyttar till Tengened 1890

Tjänstefolk till Mjölnaren;
Pigan  Anna Maria Andersdotter, född i Malma 1868-07-09 - in Trollhättan 1887 - med fam t. Tengened 1890
Dräng Johan Lennart Andersson, född i Malma 1865-08-18 - in Trollhättan 1888 och åter dit 1891
Dräng Anders Larsson, född i Romeled 1857-11-19 - in Kilanda 1887 - ut åter dit 1888

Ny arrendator Hagen 1890;
Mannen          Carl Gustaf Ström
, född i Varnhem 1852-08-28
Hustrun          Matilda Sofia Larsdotter, född i Varnhem 1858-10-12
Dotter              Elin Matilda, född i Varnhem 1880-03-30
Son                 Carl Edward, född i Varnhem 1882-10-03
Son                 Gustaf Adolf, född i Vartnhem 1885-10-16
Dotter              Anna Olivia, född i Varnhem
Doter               Hilda Josefina, född i Varnhem1890-08-21
Son                 Erik Natanael, född i Varnhem 1892-08-09
                       - familjen flyttar till Stentomten 1892
 

Husförhörslängd 1895 - 1922
AID: v246286.b2450.s236
Hagen

Därefter arrenderas Hagen periodvis ut till;
Nils Wallin på Haga
Theodor Kranz på Haga

Son till ägaren  August Johansson, Falun flyttar ner från Falun 1899;
Son                    Karl Johan Johansson
, född i Varnhem 1877-05-25 - fr Falun 2/5 1899 - till Våmb 1/9 1903

Ny ägare till Hagen 1905 blir Johanna Örn, lärarinna i Eggby
Ägaren Johanna Örn,
född i Ryda 1861-05-08 flyttar in till systern i Hagen 21/11 1921

Systern flyttar in som handlande;
Handlanden Elsabet Örn, f. Ryda 1863-12-22 - först in Eggby 1905 - ut Ljungsbo1906 -  in Ljungsbo 1908

*******************

Hagen arrenderas ut och bebos 1912 också av;
Arrendatorn   Anders Gustaf Stig
, född i Varnhem 1872-01-14 - flyttar in från Karlsberg 115/11 1912
Hustrun          Emma Kristina Hägglund, född i Varnhem 1874-01-07 - gift 15/3 1903
Son                  Erik Gustaf, född i Varnhem 1905-05-15
Dotter               Elsa Livia Valborg, född i Sköfde stad 1909-05-01
Son                  Karl David Holger, född i Varnhem 1913-06-04

Bor här gör också fr o m 17/1 1917;
Svärfadern        Lars Johan Hägglund, född i Sventorp 1838-02-02 - gift 3/1 1901

Arrendatorn med svärfar lämnar Hagen 1918 för Rallas stuga köpt av grosshandlare Högberg på Lindstorp
 

Husförhörslängd 1922 - 1938
AID: v246287.b3090.s298
Hagen

Kvarboende ägare med systern;
Ägaren               Johanna Örn,
född i Ryda 1861-05-08
f.d. Handlanden Elisabet Örn, född i Ryda 1863-12-22
                            - de båda flyttar till Haga tvärs över vägen efter försäljning av Hagen 15/2 1926

Ny ägare 1926 f.d sergeanten;
Fanjunkaren         Johan Oskar Weinö
, född i Varola 1888-05-24 - gift 24/4 1920 - flyttar in 15/12 1926 med
Hustrun                 Astrid Maria Karlsson, född i Våmb 1896-01-31
Son                         Karl Gustav Oskar, född i Skövde 1921-01-28
                               - familjen säljer och flyttar till Källeberg, Varnhem 17/12 1937

Ny ägare 1937;
Lägenhetsägare    Sigfrid Axenius Johansson
, född i Bolum 1893-04-03 - gift 31/7 1929 med
Hustrun                  Hilma Regina född Johansson, i Bolum 1891-09-07
hustruns dotter        Ruth Gunborg, född i Bolum 1921-06-10
före äktenskapet

Materialsida för inläggning här! Kräver lösenord!