A. 96 Haga -soldattorp Nr 8, Västgöta Regemente

Soldattorp n.o 8 Västgöta Regemente -> Borregården 6:2 -> Haga Klostret 6:2 - med idag adress; Ljungstorp Haga 1

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Borregårdsskiftet utmärkt med rött utgör det som nu är Haga 1. Soldattorpet Haga hade endast en del av skiftet närmast vägen utan att vara avstyckat. Nuvarande Haga består av 60 944 kvadratmeter och räknas som lantbruk.

Ryttarna för Borregården tycks inte ha bott med hus just på det skiftet. Troligen uppfördes soldattorpet, när ryttarsystemet redan upphört av den förste icke beridna soldaten 1826 som hette Lars Skarp. Detta äldre hus revs i början av 1950-talet.

Det 'nya huset' uppfördes av Johanna Örn, då 70 år gammal, 1930

Borregårdens skifte littera P. på karta från 1844


Borregårdens skifte Littera P. utgör samma äga som idag, nu friköpt som Haga. Borregårdens skifte i Billingeliderna har sett ut så sedan storskiftet 1803 och idag är  alltså Hagen 1. Friköpt av Johanna Örn 1911, som den första avstyckningen därifrån.
 

Det är alltså på detta skifte som soldattorpet Haga har legat under Borregården. Tydligen fanns inget hus här på 1840-talet, då det inte är utmärkt på kartan. Det kan bero på att Ryttarna inte alltid bodde i egna särskilda Boställen, utan fanns boende under gården.Troligen byggs huset för/av soldaten Skarp när han nu skrivs på Borregården 1826 inför sin familjebildning och flyttar dit med sin familj.

Bild på det gamla Haga tagen 1907 med delar av familjen Wallin

Bilden från kopiering av foto i Verna Anderssons samling, Ljungstorp, 2016 Bilden från kopiering av foto i Verna Anderssons samling, Ljungstorp, 2016

Hilma Wallin längst fram till vänster och Elisabeth till höger. Bakom Elisabeth farmor Margareta och farfar Johannes Pettersson i Friberg, Eggby - fotot visas även nedan i samband med familjen Wallins historia.

Fotot taget 1907-06-29 på Haga strax efter att mor och far i familjen Wallin på Haga flyttat till Amerika den 19/5 1907. Hilma och Elisabeth flyttade senare samma år över till Nordamerika och sina föräldrar den 8/11 1907. De övriga i familjen hade tidigare rest över redan i mars samma år.

Soldathuset hade inte underhållits som synes under sista delen av soldattiden. Enligt soldatregistret fanns hit knutet en soldat Eklund mellan 1900 - 1909, som inte hittas i husförhörslängden, så han bodde troligen inte i huset. Det köptes 1911 av småskollärarinnan Johanna Örn, Eggby och Theodor Krantz tog över stället som ett arrende under Borregården 1918 innan han byggde nytt hus 1922 på sin nyköpta lägenhet på Erik Larsgårdens mark som blev hans Björkelund.

Haga 1932

Ramlaklev utsikt168 Ramlaklev utsikt168

På andra sidan vägen med rök från skorstenen, fanns ännu Haga gamla soldattorp relativt nära landsvägen med sin ladugård. Framför på bilden ligger Hagen med sina byggnader.

På kartan 1877 kan man se att hus och ladugård ligger nära landsvägen, även om ladugårdens svarta markering på kartan är blygsam. Troligtvis byggdes den ut efter att kartan ritades - jmfr med bild ovan!

Nästkommande hus är Fogdehagen/Fogdehemmanet och därefter Fogdetorpet.

Gamla huset på Haga under 1950-talet

Bild från Verna Andersson samling, 2016 Bild från Verna Andersson samling, 2016

Gamla stugan stod kvar fram till en bit in på 1950-talet, då den revs av Nilsson som bodde i det nyare huset på Haga. I dörröppningen Ulla och Berit Ferm, år 1950. Huset har fått tegeltak, nymurad och mindre skorsten samt har brädfordrats sedan början av seklet - se bild ovan!

Ulla Ferm är en syster till Kalle Ferm och den andra är Berit Ferm, systerdotter till Kalle. Berits mamma hette  Inga. Inga och Allan bodde på Löten.

Dagens hus på Haga byggdes av Johanna Örn 1930 bredvid det äldre

Foto Kent Friman, 2016 Foto Kent Friman, 2016

Stora ingången på Haga - ett hus byggt 1930. Huset stod bredvid det äldre huset under ett antal årtionden från 1930 till någon gång under 1960-talet då det revs.

Bildspel Haga 2016

Foto Kent Friman, 2016

loading...

För in muspekaren in över bildens kant och låt den vila där - så ser du förklarande bildtexter!
Vill du titta i egen takt - klicka på bilden och klicka dig sedan fram bild för bild!
Vill du starta automatiskt bildspel igen så klickar du bara på pilen till vänster under bilden!
Vill du se alla bilder i helskärm så klickar du på den sneda pil-ikonen ovan!

Kända ryttare och soldater under Borregården - fr o m 1826 boende i soldattorp Nr 8 - senare namnat Haga

Ryttare och Soldater vid torp med nummer: VG-07-0008 enligt soldatregistret;

Antagen-Avsked

Ryttare;                    
1700 - 1708        TELNING Gunnar

1718 - 1739
        BORMAN Påvel (dör i krig)
1739 - 1759        BORMAN Måns (tas till fånga)
1759 - 1759        BORMAN Jonas (dör 1:a året)
1759 - 1807        KLOSTERGREN Hans (korpral 1797)
1804 - 1817        ÅGREN Bengt (transport från N.o 37 1800)

Soldater;
1817 - 1826        STÅL Johan
1826 - 1849        SKARP Lars
(trolig byggare av soldattorpet - och han införs i husförhörslängd)
1850 - 1870        SKARP Pehr Andersson (ur husförhörslängd)
1870 - 1883        THIM August
1883 - 1900        WALLIN Carl Gustaf
1900 - 1909        EKLUND Anders Gustaf

Ägarförteckning till Haga - soldattorp + 1930 byggd villa

1826 - 1911          Borregården i Varnhem ägare - Soldattorp N.o 8 - Västergötlands Regemente     
1911 - 1943          Johanna Örn

1943 - 1946         Tage o Agnes Andersson, dottern Solveig - säljer 1946

1950 års mantalskrivning - bor här mellan 1950 - 1955;
Johan Daniel Nilsson, född i Skeby 1884-04-28 gift 29/7 1910 med hustrun
Märta Nilsson, född i Åby 1889-05-24

1960 års mantalskrivning - bor här mellan 1955 och 1963;
Johan Alexander Prytz, född i Eggby 1910-09-28 gift 2/12 1939 med hustrun
Gunhild Axia Elisabeth, född Törnqvist i Hangelösa 1908-08-09 tillsammans med sonen
Hasse Axel Prytz, född i Skärv 1940-05-12

1964 -                   Folke Isaksson

Fam. Andersson-Skarp rymmer från Haga till Amerika 1870 - 1874

Soldat       Pehr Andersson Skarp, född i Broddetorp 1825-10-29 - rymd till Amerika 1870
Hustrun     Maria Johansdotter, född i Stenstorp 1829-11-08 - rymd till Amerika 1871
Dotter        Maria Greta, född i Varnhem 1857-07-19 - reste till Amerika december 1872
Son           Carl Otto, född i Varnhem 1863-04-15 - reste till Amerika 1874
Son           Gustaf Alfrid, född i Varnhem 1865-11-18 - reste till Amerika 1872
                  - familjen for  alltså till Amerika i olika omgångar mellan 1870 - 1874

1870 - 1883  finns August Thim i Haga - flyttar till Ökull, Norra Lundby och blir Timberg - bygger 1917 Timbelund i Varnhem

Den äldre Timberg, gratialisten August Pettersson Timberg, köpte och byggde Timbylund/Timbelund 1917 i Varnhem. August Timberg dog 1936 - han hade varit soldat både vid soldattorpen N;o 8 och N:o 117 Ökull vid Kungliga Västergötlands Regemente, Vadsbo kompani, och ägde efter det Ulehov. Han blev änkling 1915 och byggde sig alltså ett litet "undantag" på Överbo Smedsgårdens mark för ålderns höst, Timbelund.

Timbelund är det lilla huset som ligger i landsvägskurvan på fotot från 1951 (bakom texten" Äkta fotografi") - alldeles nära Hagaberg som byggdes av hans son (huset t h om Timbelund på fotot) och nära Nohlgården. Hit flyttar alltså August Timberg 1917, efter att ha köpt markbiten och byggt huset.

Sonen Axel Linus Timberg bosatte sig senare i sitt egenbyggda Hagaberg, som han tillsammans med smedjan sålde till Oskar Johansson 1945.  Oskar Johansson var far till Knut Johansson som senare köpte smedjan med inventarier den 13 juni 1945 och Hagaberg.

Se en powerpoint kring familjen Thim/Thimberg - ladda ner nedan!

Soldattorp N:o 117 under Ökull blev senare Hasselbacken i Norra Lundby. Här på tavla från Ove Rydén som ärvt den från sina anfäder. Torpet hade spån på ytterväggarna, men här med enkupigt tegel på tidigt 1930-tal innan det byggdes om 1934 till i stort sett nuvarande utseende på Hasselbacken.

Son-son-sonen Hans Thimberg skriver i Varnhemsbygden 2007 - PDF att ladda ner!

Nedan finns en PowerPoint-fil med del av släkten Thimbergs historia - att ladda ner!

Familjen Carl Wallin i Haga 1883-1900 - hans föräldrar vid Torp

Carl och Lotta Wallins barn Carl, Hilma och Ester tillsammans med farmor och farfar Johannes och Margareta Pettersson i Friberg vid Torp, Öglunda och med dolt ansikte missionären Elder Borgström.

Verna Andersson och Arne Sträng berättar i Varnhemsbygden 2005 följande;
Högst upp bakom Torp mellan Varnhem och Öglunda låg Friberg. Ännu 2005 kunde man via Hembygdsföreningens skylt ta sig till trappstenen för dörren och vid sidan av huset den nedrasade jordkällaren (se bild!).

En muntlig tradition från sekelskiftet 1900 förtäljer att det en dag kom en missionär hit. Han var lång, smal och hade långt, lockigt gult hår, enligt Gustaf Andersson (1894-1974) från Rödjan under Varnhems Prästgård.
Gustaf var i sexårsåldern och brukade tillsammans med grannbarnen springa upp till Friberg och smygtitta i fönstren när mormonerna höll möte där.

Carl Larsson, "Carl i Nolhagen" berättar om Johannes i Friberg att "han var mormon, kalla di't. Mormornerna, när di skulle ha tillställning, skulle di alltid dit."

 

Johannes Pettersson, (1824 - 1915) och Margareta Sofia Stenander, (1823 - 1916) blev torpare i Friberg i mitten av 1850-talet. De kom från Götene. De fick sex barn - Kristina (1850-1926), Maria (1854-1857), Augusta (1856-1878), Sven Johan (1859-1941), Carl Gustaf (1863-1947) och Per August (1865-1944). Familjen flyttade 1870 till Götene och de tre sönerna skulle alla emigrera till Amerika.

Den muntliga traditionen berättar också att många av deras grannar blev mormoner och emigrerade till Amerika.

Carl lämnade Friberg och blev senare soldat vid Västgöta regemente. Han gifte sig 21/11 1884 med Charlotta Karolina Andersdotter, född 1860 i Häggum och syster till Augusta, brodern Sven Jakobs hustru.

Carl fick soldatnamnet Wallin och han flyttade in på soldattorpet Haga nr 8 i Ljungstorp 1883. Hustrun kom efter giftermålet 1884.

 

Paret Wallin får 11 barn i ett rum och kök!

Soldattorp Nr 8 - Fotored Kent Friman Soldattorp Nr 8 - Fotored Kent Friman

I den illa underhållna soldatstugan om 1 rum och kök föddes elva barn!

Johan Vincentus (1886-1895)
Helena Maria (1888-1970)
Sofia Elisabet ( 1890-1988)
Hilma Wilhelmina (1892-1976)
Arvid Wilhelm (1894-1894)
Jon Wilhelm (1895-1896)
Ester Eugenia (1897-1942)
Ellen Karolina (1898-1899)
Carl Joel (1900-1991)
Gustaf Adolf (1901-1923)
August Enok (1902-1967)

Fyra av barnen dog som små - 7 levde till vuxen ålder, där Sofia Elisabet uppnådde 98 års ålder!

Familjen på foto år 1905 innan de började emigrera till Amerika

Familjen Wallin i Haga är samlade på fotot från 1905 innan de började emigrera. 1907 återförenades alla i Utah, USA.

Sittande Charlotta och Carl Wallinn. Stående bakom är döttrarna fr v Hilma, Esther, Elisabeth och Helen. Yngste sonen Enoch längst fram, bakom honom Gustaf och överst Carl.

Bild på det gamla Haga tagen 1907 med delar av familjen Wallin

Bilden från kopiering av foto i Verna Anderssons samling, Ljungstorp, 2016 Bilden från kopiering av foto i Verna Anderssons samling, Ljungstorp, 2016

Hilma Wallin längst fram till vänster och Elisabeth till höger. Bakom Elisabeth farmor Margareta och farfar Johannes Pettersson i Friberg, Eggby.

Fotot taget 1907-06-29 på Haga (enligt påskrift) strax efter att mor och far i familjen Wallin på Haga flyttat till Amerika den 19/5 1907. Hilma och Elisabeth flyttade senare samma år över till Nordamerika och sina föräldrar den 8/11 1907. De övriga i familjen hade tidigare rest över redan i mars samma år.


Soldathuset hade inte underhållits som synes under sista delen av soldattiden. Enligt soldatregistret fanns hit knutet en soldat Eklund mellan 1900 - 1909, som inte hittas i husförhörslängden, så han bodde troligen inte i huset. Det köptes 1911 av småskollärarinnan Johanna Örn, Eggby och Theodor Krantz tog över stället som ett arrende under Borregården 1918 innan han byggde nytt hus 1922 på sin nyköpta lägenhet på Erik Larsgårdens mark som blev hans Björkelund.

Bröderna Carl och John Waline (Johan Wallin ) med fruar i USA

Fr v Carl och Charlotta Wallin, Augusta och John Waline i Amerika. Carl och John är bröder och Charlotta och Augusta är systrar. I Amerika kallade sig Johan Wallin för John Waline.

Syskonen i barnaskaran minns Ljungstorp
- ur Varnhemsbygden 2005 av Verna Andersson & Arne Sträng

Läs mer om barnen Wallins minnne  av Ljungstorp och deras ödesresa till Amerika
- klicka på PDF-filen här nedan för att ladda ner;

Folkskollärarinnan Johanna Örn från Eggby köper fritt Haga 1911

Originaldokument från makarna Isaksson , Haga, 2016 Originaldokument från makarna Isaksson , Haga, 2016
Trots att hon redan köper fastigheten år 1911 så flyttar hon inte in i huset förrän 1926 och låter snart därefter uppföra det nya huset bredvid det gamla. Hon arrenderar ut när hon inte bor där och hyr ut den gamla stugan när hon flyttat in i det stora huset.

Arealbevis 1911 för fröken Örns köp - Haga

Originaldokument från makarna Isaksson , Haga, 2016 Originaldokument från makarna Isaksson , Haga, 2016

Fröken Örn lånar 1929 3000 kr av Schill för att bygga 'nya huset'

Originaldokument från makarna Isaksson , Haga, 2016 Originaldokument från makarna Isaksson , Haga, 2016

Kort om Johanna Örns bakgrund och syskon

Ur Husförhörslängd Ryda AI:6, 1864-1873 bild 112/sid 105 - med publiceringsrätt genom www.arkivdigital.se - hämtat av Margareta Dahlin Ur Husförhörslängd Ryda AI:6, 1864-1873 bild 112/sid 105 - med publiceringsrätt genom www.arkivdigital.se - hämtat av Margareta Dahlin


Johanna föddes i en soldatfamilj i Ryda församling, Olof Bengtsgården/Skattegården, soldatboställe Skaraborgs Regemente N.o 657.

Soldat           Lars Andersson Örn, född i Ryda 1829-03-29, gift  31/12 1852 samt 1871 och dör 14/10 1880
1:a Hustrun  Anna Jonsdotter, född i Främmestad 1826-08-01 - hon dör här 4/12 1870

Son                Johannes, född i Ryda 1853-09-22 - dör i Fredrikshall 7/7 1877
Dotter            Britta Maja, född i Ryda 1855-06-10 - flyttar ut 1871
Son                Anders, född i Ryda 1858-07-07 - ut till Tengened 24/10 1876 - åter 1880 - ut Fyrunga 1881
Dotter            Johanna, född i Ryda 1861-05-08 - flyttar ut till Tråvad Larf 24/10 1880
Dotter            Elisabeth, född i Ryda 1863-12-22 - flyttar ut till Rylanda 1880
Dotter            Christina, född i Ryda 1867-06-19  ut till Naum 1882 - se nedan! *
Son                Carl, född i Ryda 1870-09-20 - död här 30/12 1870

2:a hustrun    Katarina Olofsdotter
, född i Ryda 1828-11-30 - flyttar in 1871

Om Johanna Örn kan man se redan i husförhörslängden att det har noterats beröm godkänd i alla förhörsämnen! Hon flyttar in från Naum 1892 som folkskolelärare i Ödegården 1/2 mantal Eggby, som äges av Folkskolan och har med sig sin syster Elisabet, som flyttar in från Ryda senare under år 1892. Johanna efterträdde då skolläraren i Eggby Jonas Wahlstedt, född 1827. Särskild arrendator sköter gården.

Systern Elisabet flyttar ett kort tag till Ljungsbo innan hon flyttar in i syster Johannas 1905 inköpta Hagen i Ljungstorp. Elisabet bedriver en handelsbod i Hagen trots att hon är blind. Johanna flyttar själv dit 21/11 1921 och 15/12 1926 flyttar de båda systrarna till det gamla soldathuset tvärs över vägen Haga, vilket Johanna köpt redan 1911! Johanna säljer Hagen 1921. Johanna ägde alltså samtidigt de båda fastigheterna Hagen och Haga under tiden 1911 - 1921 i Ljungstorp och levde med den blinda systern mellan 1921 och Elisabets död i Haga. Enligt muntlig tradtion dog hon i ladugården före sin syster Johannas död.

Folkräkningen 1890 ger;
Fam. nr 1 - Naums församling, Östergården;
Jonsson, Anders, f. 1853 i Naum, Hemmanseg.
Larsdotter Örn, Britta Maja, f. 1855 i Ryda Skarab - folkskollärare
Fam. nr 2
Larsdotter Örn, Johanna, f. 1861 i Ryda Skarab., Folkskollärarinna

Folkräkningen 1880 ger;
Hemförsamling Tråfva - Hemort Sörgården - Kontrakt Wilska
Fam. nr 1
Jonsdotter, Maja Stina, f. 1853 i Tråvad Skaraborgs län, Hemmansägareänka
Fam. nr 2
Larsdotter Örn, Johanna, f. 1861 i Ryda Skaraborgs län, Piga
Fam. nr 3
Jonsson, Karl, f. 1860 i Vara Skaraborgs län, Dräng

Formalia;
Johanna Örn, född i Ryda 1861-05-08 - ogift - död i Haga 1943-02-08
Britta Maja Örn, född i Ryda 1855-06-10 - gift Jonsson 7/12 1897 - död i Östergården Naum 1922-11-22

Historien om systern Kristina Örn - missionär dödad i Kina 1900

Kristina Örns missionärskollega Elisabet på åsnan Harry. Fotografiet taget cirka 1897. Foto: Privat ägo Kristina Örns missionärskollega Elisabet på åsnan Harry. Fotografiet taget cirka 1897. Foto: Privat ägo

I Ljungstorp har det sedan lång tid levt en tydlig muntlig tradition att Johanna Örns syster Kristina Örn dödats vid boxarupproret i Kina i början av 1900-talet. (Arne Sträng)


I en artikel på nätet fann Margareta Dahlin följande uppgifter;

Artikelförfattare: Anna Maria Claesson 
Artikelnamn:       Elisabet från Sammekulla - sänd av Gud till döds-
                             skuggans land

Artikeln:               Publicerad i Väckelsens folk. Småländska kultur-  
                             bilder 1998.
Artikelplats:
http://home.swipnet.se/~w-22605/kinamission/sammekulla.htm


Artikeln inleds med;

Det är tjock dimma lördagen 25 januari 1896 då ångaren Göteborg halv nio på kvällen lägger ut från hamn. Bland passagerarna finns en grupp unga missionärskandidater på väg till Kina, däribland den 26-åriga Elisabet Jacobson från Sammekulla gård utanför Mariannelunds samhälle i Småland. 

Det är i den här artikeln Kristina Örn dyker upp som en av de mördade missionärerna, Hon hade byggt upp ett barnhem nära Pao-t'eo i Kina. .............

... ett stycke in i artikeln - när massmorden på utländska missionärer skall undersökas fortsätter artikeln vidare;

Under några månader besöker Emil och Carl alla de övergivna missionsstationerna. De träffar myndigheterna och diskuterar de mördades kvarlåtenskap, deras gravvårdar och ersättningar till de kristna. Emil börjar skriva på en ny bok. Den skall heta Blad ur Kina Martyrhistoria och där samlar han alla berättelserna om de kristna kinesernas öden. Hvila de alla i frid till uppståndelsens morgon....
 

I slutet på maj kom familjen Helleberg till Salatsi missionsstation, där Carl och Laura Blomberg samt August Palm verkade. Familjen hade tänkt att hyra en gård en kvarts mil utanför staden under sommaren och där studera mongoliska. Hellebergs hade nämligen 1899 övergått i Svenska Mongolmissionens tjänst. 

Den 24 juni kom ett brev från Kuei-hua-ch'eng3 som berättade om upproret i Feng-chen. De förstod nu att det var bäst att försöka komma iväg till en lugnare plats, och två dagar senare begav de sig tillsammans med Blombergs, Palm och mongolmissionärerna Stenberg och Wahlstedt till misssionsstationen i Pao-t'eo där Wilhelm och Augusta Norén verkade. Till Pao-t'eo kom även missionärerna Klara Hall och Kristina Örn som hade startat ett litet barnhem i en stad strax intill. Hela gruppen togs sig nu till P'a-tsi-fu-long, en gård som mongolmissionen köpt i Mongoliet, 16 mil norr om Pao-t'eo.

Under en tid var allt lugnt, men när gruppen ville ta sig vidare till U-la-pa-ei, för att där stöta samman med mongolmissionärerna Hanna Lund samt Hilda och Klara Andersson, blev de hindrade av soldater. 

Deras situation blev allt mer ohållbar, utpressare och rövare kom på besök, deras kinesiska tjänare tvingades överge dem, till sist sökte de skydd i ett soldatläger fem mil bort.Under en och en halv månads tid bodde de inom lägrets område.

När så småningom lägrets befälhavare förstod att den högste mandarinen avsåg att döda utlänningarna, vågade han inte längre ge dem skydd. Under förespegling av att soldater skulle föra dem till Urga, lämnade de lägret den 21 september. I ett bakhåll mördades de alla, barn som vuxna. 

Om fru Blomberg (någon sade äfven sedan att det skulle varit Kristina Örn?) berättas att hon sedan kommit till medvetande. Hon hade då gått till en bäck i närheten och där druckit vatten. Någon hade talat om detta för en rik enka vid namn Jang i Ta-she-t'ai. Denna sände då en tjenare till henne med något föda o kläder, ty kläderna hade våldsmännen tagit.

Men även Laura Blomberg (Kristina Örn?) letades upp av boxarna och dödades. Liken låg ännu kvar vid början av år 1901. När utländska byrån kom till platsen fann man fem huvudskålar och fyra hårflätor. De kvarvarande benen begravdes på gravgårdar i Salatsi och Pao-t'eo.

Hilma & Sven Svensson säljer till Tage Johansson 1946

Originaldokument från makarna Isaksson , Haga, 2016 Originaldokument från makarna Isaksson , Haga, 2016

Tage Johansson säljer till Johan & Märta Nilsson 1950

Originaldokument från makarna Isaksson , Haga, 2016 Originaldokument från makarna Isaksson , Haga, 2016

Folke Isaksson köper Haga 1964

Folke berättar vid besök av historiegruppen 2016 att han hört att huset blev flyttat från Varnhem till platsen.

Intresset för trädgård och odlingar var stort!

Birgitta Isaksson med sonen Jan tidigt 1960-tal på grusgången mot landsvägen och Hagen på andra sidan vägen.

Haga vintertid under 1960-talets vintrar.

Höskörd på granntomten Hagen under 1960-talet är en kontrastbild till den bistra vintern, med barnen på lasset.

Folke delade bl a sin sons intresse för hästar och trav. Här en sulkytur i Hagarna under 1970-talet.

Sonen Jan Isaksson vid ladugården med pappa Folke vid tömmarna.

Historiegruppens besök lockade fram albumen som gav bilderna från familjens liv på Haga. Här Folke och Birgitta Isaksson i november 2016.

Boende i Haga enligt kyrkböckerna

Husförhörslängd 1786 fram t o m 1815
-visar inga anteckningar om soldater under Borregården eller på annat ställe

 

Det verkar som Ryttarna inte bodde i något hus på Borregårdens skifte fram tills dess kavalleriet avskaffades - de går heller inte att hitta i husförhörslängden under Borregården.

Husförhörslängd 1815 - 1836
AI:5 AID: v17790.b26.s20
nämner bara ordet 'soldat'

Inflyttar under Borregården;
Soldat  Lars Skarp
, född i Häggum 1804-10-10 - flyttar in 1826 från Fohlehagen
- troligen byggs huset för/av soldaten Skarp när han nu skrivs på Borregården 1826 inför sin familjebildning

Husförhörslängd 1836 - 1846
AI:6 AID: v17791.b16.s21
Nu skrivs Soldatboställe N.o 8 för första gången i Hfl och under Borregården

Kvarboende och Inflyttat till soldattorpet;
Soldaten  Lars Skarp
, född i Häggum 1804-10-10
Hustrun    Maria Magnidotter , född på platsen 1804-07-21 - har nu flyttat in och de har fått/får barnen
Son           Anders Gustaf, född i Häggum 1830-10-24
Dotter        Christina, född på platsen 1835-09-24
Son           Carl Johan, född på platsen 1839-12-05

Husförhörslängd 1846 - 1859
AI:7 AID: v17792.b32.s48
Soldatboställe N.o 8 under Borregården

Kvarboende soldattorpet;
Soldaten  Lars Skarp, född i Häggum 1804-10-10 - dör här nu 1852
Hustrun    Maria Magnidotter , född på platsen 1804-07-21 - har nu flyttat in och de har fått/får barnen
Son           Anders Gustaf, född i Häggum 1830-10-24 - ut till Lindqvist, Ljungstorp 1850 - hem igen 1853
Dotter        Christina, född på platsen 1835-09-24 - ut till Späckatorp 1852
Son           Carl Johan, född på platsen 1839-12-05 - ut till Nohlgården Öfverbo 1854

Ny soldat utsedd redan 1850 - inflyttar 1852;
Soldat       Pehr Andersson Skarp
, född i Broddetorp 1825-10-29 - in med hustru från Broddetorp 1852
Hustrun     Maria Johansdotter, född i Stenstorp 1829-11-08
Son            Johan August, född i Broddetorp 1849-12-21
Dotter         Inga Gustafva, född i Broddetorp 1851-11-16
Son             Wilhelm, född i Varnhem 1854-01-06 - dör här 1854

Husförhörslängd 1854 - 1862
AI:9 AID: v17794.b34.s27
Soldatboställe N.o 8 under Borregården

Kvarboende soldattorpet;
Soldat       Pehr Andersson Skarp, född i Broddetorp 1825-10-29 - in med hustru från Broddetorp 1852
Hustrun     Maria Johansdotter, född i Stenstorp 1829-11-08
Son            Johan August, född i Broddetorp 1849-12-21
Dotter         Inga Gustafva, född i Broddetorp 1851-11-16
Dotter         Maria Greta, född i Varnhem 1857-07-19
Dotter         Mathilda, född i Varnhem 1859-01-05 - dör här 21/2 1859
Dotter         Anna Sofia, född i Varnhem 1860-02-02 - dör här 24/2 1860

Inhyses;
Mannen Sven Ahlqvist
, född i Varnhem 1792 - in med familjen från Fiskaregården 1858
Hustrun Anna Andersdotter, född i Skånings-Åsaka 1815-06-20
Hans dotter Märtha, född i Varnhem 1821-12-05
                    hennes oäkta dotter Johanna Christina, född i Varnhem 1848-09-26

Husförhörslängd 1862 - 1869
AI:10 AID: v17795.b38.s33
Soldatboställe N.o 8 under Borregården

Kvarboende soldattorpet;
Soldat       Pehr Andersson Skarp, född i Broddetorp 1825-10-29
Hustrun     Maria Johansdotter, född i Stenstorp 1829-11-08
Son            Johan August, född i Broddetorp 1849-12-21 - ut till Stockholm 6/10 1865
Dotter         Inga Gustafva, född i Broddetorp 1851-11-16 - ut till Dala 21/10 1868
Dotter         Maria Greta, född i Varnhem 1857-07-19
Son            Carl Otto, född i Varnhem 1863-04-15
Son            Gustaf Alfrid, född i Varnhem 1865-11-18
Dotter         Augusta, född i Varnhem 1869-04-17 - dör här 14/6 1869

Husförhörslängd 1869 - 1880
AI:11 AID: v17796.b39.s31
Soldatboställe N.o 8 under Borregården

Kvarboende soldattorpet;
Soldat       Pehr Andersson Skarp, född i Broddetorp 1825-10-29 - rymd till Amerika 1870
Hustrun     Maria Johansdotter, född i Stenstorp 1829-11-08 - rymd till Amerika 1871
Dotter         Maria Greta, född i Varnhem 1857-07-19 - reste till Amerika december 1872
Son            Carl Otto, född i Varnhem 1863-04-15 - reste till Amerika 1874
Son            Gustaf Alfrid, född i Varnhem 1865-11-18 - reste till Amerika 1872
                  - familjen for  till Amerika i olika omgångar mellan 1870 - 1874

Ny soldat flyttar in 1870;
Soldat         August Pettersson Thimm
, född i Varnhem 1850-07-29 - in från Rickesäter 1870
Hustrun       Fredrika Johansdotter, född i Varnhem 1852-06-20 - flyttar in efter giftermål 1872
Dotter           Hulda Josefina, född i Varnhem 1873-05-30
Son              Axel Linus, född i Varnhem 1875-11-04
Dotter           Ada Natalia, född i Varnhem 1878-02-12 - dör här 6/7 1880

Husförhörslängd 1880 - 1895
AI:12 AID: v17797.b71.s63
Soldatboställe N.o 8 under Borregården

Kvarboende soldattorpet;
Soldat         August Pettersson Thimm, född i Varnhem 1850-07-29
Hustrun       Fredrika Johansdotter, född i Varnhem 1852-06-20
Dotter           Hulda Josefina, född i Varnhem 1873-05-30
Son              Axel Linus, född i Varnhem 1875-11-04
Dotter           Agnes Maria, född i Varnhem 1880-12-04
Dotter           Augusta Olivia, född i Varnhem 1884-01-27 - död 3/6 1884
                     - familjen flyttar till Lundby 1884

Ny soldat in 1884;
Soldat    Carl Gustaf Johansson Wallin
, född i Eggby 1863-01-22 - in den 24/10 1883 - gifter sig 21/11 1884
Hustrun  Lotta Karolina Andersdotter, född i Häggum 1860-06-01 - in från Häggum 24/11 1884
Son         Johan Vincentius, född i Varnhem 1886-01-21 - dör här 2/3 1892 
Dotter      Helena Maria, född i Varnhem 1888-07-31
Dotter      Sofia Elisabet, född i Varnhem 1890-10-04
Dotter      Hilma Wilhelmina, född i Varnhem 1892-01-14
Son         Arwid Wilhelm, född i Varnhem 1894-01-04 - död här 11/5 1894

Husförhörslängd 1895 -1922
AIIa:1 AID: v246286.b1200.s111
Soldatboställe N.o 8 under Borregården - blir friköpt Haga 1911

Kvarboende;
Soldat    Carl Gustaf Johansson Wallin
, född i Eggby 1863-01-22 - till Amerika 19/5 1905
Hustrun  Lotta Karolina Andersdotter, född i Häggum 1860-06-01 - till Amerika 12/3 1907
Dotter      Helena Maria, född i Varnhem 1888-07-31 till Amerika 8/6 1905
Dotter      Sofia Elisabet, född i Varnhem 1890-10-04 - till "mormonlandet Utah" - till Amerika 8/11 1907
Dotter      Hilma Wilhelmina, född i Varnhem 1892-01-14 - till Amerika 8/11 1907
Son         Jon Wilhelm, född i Varnhem 1895-09-20 - dör här 11/4 1896
Dotter       Ester Eugenia, född i Varnhem 1897-02-10  - till Amerika 12/3 1907
Dotter       Ellen Karolina, född i Varnhem 1898-09-20 - dör här 15/3 1899
Son          Karl Joel, född i Varnhem 1900-02-23 (icke döpt) - till Amerika 12/3 1907
Son          Gustaf Adolf, född i Varnhem 1901-06-08 (icke döpt) - till Amerika 12/3 1907
Son          August Enok, född i Varnhem 1902-09-27 (icke döpt) - till Amerika 12/3 1907
Familjen fick alltså 10 barn i Haga!
              
  - familjen hade i omgångar slutligen lämnat Haga för Amerika i november 1907

Under några år ,1902 - 1905, fanns här också en statarfamilj;

Statdräng  Johannes Andersson, född i Varnhem 1939-01-10 - in med hustrun 25/11 1902
Hustrun     Fredrika Adamsson, född i Fägred 1844-09-21 - de båda lämnar 1905
 

Haga köps år 1911 av småskollärarinnan Johanna Örn från Eggby som arrenderar ut Hagas mark till en brukare A. G. Stig. Hon köper också Hagen för sin systers räkning och bosätter sig själv där med sin syster 1921.


Ny arrendator 1918 av Haga;
Snickaren Teodor Anselm Krantz
, född i Valtorp 1882-09-24 in med hustrun 29/10 1918 - gift 20/1 1911
Hustrun     Anna Charlotta Andersson, född i Fröjered 1881-06-05
Dotter         Ester Hanna Linnéa, född i Fröjered 1913-01-05
Dotter         Gerda Hildur Viktoria, född i Fröjered 1914-12-06
Son             Karl Erik Georg, född i Fröjered 1919-06-22
                   - familjen flyttar till av Teodor byggda Björkelund 1922
 

Husförhörslängd 1922 - 1938
AIIa:2 AID: v246287.b1580.s147
Haga

Ny arrendator för Haga 1923;
Jordbr.arb.  Albin Johansson,
född i Sventorp 1888-03-08 - in därifrån 1923-  gift 28/4 1912 med
Hustrun       Augusta Elisabeth Krans, född i Bolum 1892-08-11
Son               Oskar Wilhelm, född i Bolum 1912-04-17
Dotter            Ellen Maria Linnéa, född i Bolum 1915-11-04
Son               Sven Albin, född i Bolum 1917-08-06
Dotter            Ingrid Svea Elisabeth, född i Bolum 1919-08-07 (dövstum)
Son               Arvid Erland, född i Bolum, 1921-01-08
Dotter            Britta Rakel Kristina, född i Bolum 1924-06-26
                      - familjen flyttar som arrendatorer till  Rosenlund 30/11 1926

Ägaren flyttar in med sin syster efter att ha sålt Hagen 1926;
f.d. Lärarinnan    Johanna Örn, född i Ryda 1861-05-08 - in med systern 15/12 1926 från Hagen mittemot
f.d  Handlaren     Elisabet Örn, född i Ryda 1869-12-22 (blind) - se ovan!

Johanna Örn bygger dagens hus på Haga 1930-1931- dit de båda syskonen flyttar.

Ny hyresgäst i gamla huset på Haga;
Gårdsägaränkan Frida Katarina Holm, f. Sjöberg, född i Svärdsjö 1880-03-07 in 25/9 1934 - ut 14/12 1934

Ny hyresgäst i gamla huset på Haga;
Jordbruksarb    Knut Oskar Johansson, född i Vinköl 1911-04-20 - in 6/12 1935 - gift 4/3 1933 med
Hustrun             Karin Johanna Margareta Johansson, född i Kvänum 1907-10-15
Son född f ä       Lars Ivar Ernst, född i Lidköping 1932-06-07
Son                    Knut Per Rune, född i Skara 1934-10-26
                          - familjen flyttar till Skara 27/4 1936

Formalia;

Johanna Örn, född i Ryda 1861-05-08 - död i Haga 8/2 1943