A. 95 Åkerdal, Soldattorp Västgöta Reg. Nr 7

Ryttare Boställe under Pickagården -> Hästhagen -> Berga 1 -> Åkersdal 1:1 -> Åkerdal 1- idag med adress; Ljungstorp Åkerdal 1

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Åkerdal ungefärligt utmärkt med rött. En gammal hägnad på Kronoparken Billingen avsatt för ryttare, dragoner och senare soldater. Troligen ett av de äldsta soldattorpen/boställena i Billingeliderna, boende soldater kan spåras tillbaka till 1691!! Först skrivs det endast som 'under Hålltorps Rote i Klosters socken'.

Klicka på bilden för att se kartan större! 1960 års karta över Åkersdal öster om Ljungstorpsvägen mot Skövde med Änne-bäcken rinnande över del av ägan. Sydost om ladugården syns också Ullbergs smedja. Klicka på bilden för att se kartan större! 1960 års karta över Åkersdal öster om Ljungstorpsvägen mot Skövde med Änne-bäcken rinnande över del av ägan. Sydost om ladugården syns också Ullbergs smedja.

 

Tidigare namnformer i husförhörslängd och mantalslängd:

 

1779 - "Ryttareboställe No  7,
             Hästhagen
", Holltorps rote

1815 - "Soldatboställe No 7 Gudhems
            Comp. W.R."
- här faller Häst-
            hagen bort, troligen beroende av
            att ett annat torp med namn Häst-
            hagen
har etablerats
på Präst-
            gårdens ägor i Hfl, som senare blir

            C. 47 Rödjan och Rödjorna.

1880 -  högtidligare med "Soldatboställe

            Kongliga Westgöta Regemente

            Gudhems Compagnie; No 7

1895 - kallas det i Hfl: "Åkersdal eller
           Berga,
Soldatboställe No 7,
           Westg. Reg. Gudhems  Komp
."

1905 - i Inskrivningsboken skrivs
           Åkerdal
när Ullberg köper

1930-tal - i ortsnamnsregistret skrivs om lägenheten;
            "1 Berga; Åkersdal - vilket är ny - eller sentida namn. Lägenhet med däldområde och åker. Har tidigt
             tillhört Klostret Ulfsgården."

1941 - skrivs det i mantalslängd "Berga eller Åkersdal 11". I mantalslängder 1950 och 1960 skrivs Åkersdal.

Namnet har också skrivits Åkersdahl i senare mönstringsrullor.

Idag heter fastigheten Ljungstorp Åkerdal 1.

Den har alltså tidigare namnats Åkersdal i husförhörslängderna mellan 1895 - 1938 och t ex på1960 års karta ovan, liksom i mantalslängderna 1941, 1950 och 1960. Namnformen har också varierat inom lantmäteriet - men har av Otto Ullberg vid lagfartsansökan kallats Åkerdal. De boendes namn på lägenheten har sedan dess varit utan "s" i fastighetsnamnet, även om lantmäteriet använt den andra namnformen så sent som 1960 - se karta ovan!

Andra namnformer:

Hästhagen, Ryttaretorp N.o 7, Gudhems Compagni eller muntlig trad. kallat Dragonens boställe N:o 7

(Arne Sträng, 2013)

Förtydligande fastighetskarta över Åkerdal

Karta från Sven-Åke Jacobsson, Åkerdal, Ljungstorp, 2016 Karta från Sven-Åke Jacobsson, Åkerdal, Ljungstorp, 2016

Med öster i nederkant och landsvägen i överkant, är det lätt att läsa kartan, där fastigheten sträcker sig ända upp på bergsryggen vid Ramlaklev med Ännebäcken slingrande nedanför.

Foto Åkerdal från Ramlaklev 1970-tal

Foto 1970-tal från Karl-Erik Karlsson - klicka på bilden för att se den större! Foto 1970-tal från Karl-Erik Karlsson - klicka på bilden för att se den större!

Åkerdal med smedjan i förgrunden - foto uppifrån Ramlaklev.

I bakgrunden till vänster Ulvsgården 1 i Ljungstorp och till höger soldattorpet Haga och längst till höger Hagen.

Åkerdal 1930-tal med Otto & Amanda Ullberg

Längre ner på sidan finns ett litet bildgalleri med bilder från Ullbergs i Åkerdal - klicka här!

Soldattorpet från 1700-talet finns möjligen kvar inom ramarna för det 1930-talstorp som det utvecklats till här på bilden med utbyggen för lite olika funktioner. På bilden Otto och Amanda Ullberg i städtagen utanför det soldattorp som de köpte 1906. Otto föddes 1873 och hans Amanda Josefina 1878.

(Bild från Verna Andersson, Ljungstorp, 2013-04-19)
 

Formalia:
Otto Vilhelm Ullberg, född 12/2 1873 i Varnhem, flyttade smedjan till Berga/Åkersdal -  död 5/9 1952 i Berga 1:1 i Varnhem gift 27/11 1898 med
Amanda Josefina, född Gustavsson 27/9 1878 i Segerstad /Orsjö/ - död1/4 1953 i Berga 1:1 Varnhem

 

Åkerdal 1970 med Ramlaklev i bakgrunden

Foto ur Karl-Erik Karlssons album, 2016 Foto ur Karl-Erik Karlssons album, 2016
Bilden tagen ca 1970 från väster och jämför man med hur huset ser ut idag (se nedan) kan man se större förändringar på många sätt för byggnaden också sedan dess.
Åkersdal med Ramlaklev - teckning Göran magnusson - från urklipp i Verna Anderssons samlingar, Ljungstorp, 2016
Åkersdal med Ramlaklev - teckning Göran magnusson - från urklipp i Verna Anderssons samlingar, Ljungstorp, 2016

Åkerdal idag (2016)

Bilden är tagen från söder till skillnad från bilden ovan! Så det är inte samma utbyggnad som ses på bilden.

Bildspel kring Åkerdal med smedjan 2016 (65 bilder)

Foto Kent Friman, 2016

loading...

För in muspekaren in över bildens kant och låt den vila där - så ser du förklarande bildtexter!
Vill du titta i egen takt - klicka på bilden och klicka dig sedan fram bild för bild!
Vill du starta automatiskt bildspel igen så klickar du bara på pilen till vänster under bilden!
Vill du se alla bilder i helskärm så klickar du på den sneda pil-ikonen ovan!

A. 95 Åkerdal 1:1 - kort historik

ÅKERDAL 11

Tidigare soldatboställe Nr 7 för Västgöta ryttare/regemente, Gudhems kompani.

 

Äldre fastighetsnamn Hästhagen och Berga.

Soldattorpen hade sällan några namn men kallades ofta med ett namn som hade anspelning på soldaten. Det intressanta är att bland de soldater som bott på detta torp finns en Åkergren, också inskriven i huförhörslängd som enbart Åker. Det är dock inte belagt att det nuvarande namnet Åkerdal har med detta soldatnamn att göra. Se boende kronologi nedan!

Under Hålltorps Rote;

 

Rusthåll Klostret Pickagården ¾ mantal skattehemman och Klostret Björsgården.
Kavalleriaugment (stöd till ett rusthåll) var ¾ Klostret Ulfsgården förmedlade mantal, ¼  - till rote 329.

Vid generalmönstringen 1872 antecknades följande rusthållsinnehavare:

Anders Mathiasson ¼ mantal, Anders Andersson ½ mantal och C. N. Linder ¼ mantal.

Siste soldaten var Carl Petter Brandt  född 1850, städslad 1869.

Efter hans avsked stod torpet öde men marken arrenderades av Gustaf Larm i Jägarebacken.

Efter indelningsverkets upphörande köptes soldatbostället av Otto Ullberg. Han flyttade med sin familj till Åkerdal 1906. Han flyttade med sig smedjan från sitt barndomshem i Stenåsen. Smedjan byggdes upp på nytt på Åkerdal. Den innehåller många äldre redskap och finns kvar än idag - se bl a bildspel!

Några av soldaterna:

Johan Andersson Sträng, född 1818 i Händene död 1881, hans hustru Greta Larsdotter född 1810 i Norra Ving död 1888, makarna dog i Högalid under Gästgivaregården. Barn: Gustaf född 1839, Carl född 1841 gift med Cajsa Lisa Jansdotter ”SträngsLisa” född 1847 död 1928. Hon bodde i Ödegårdstorpet, August född 1843, Maja Greta född 1848, flyttade till USA 1888 med sin dotter Sofia född 1873.

1869–1900
Carl Petter Johansson Brandt, född 1850 i Varnhem, korpral, flyttade 1900 till Eggby, död 1932 i Källemossen, Norrra Lundby. Hans hustru Inga Maria Jansdotter född 1840 i Gerum död i Eggby 1906.

Barn; Charlotta Kristina Dorothea född 1871, Johan Theodor Brandt/Karlén född 1873, död 1950 i Södra Fågelås. Soldat nr 67 vid Västgöta regemente, Gustaf 1874–80, Johan Willehard född 1876, skomakare, Konrad Leonard född 1878 död 1951 i Östersund, Anna Elisabet 1880–81, Karl Bernhard född och död 1882.

 

Förteckning över ägare 1900-tal:

1906 flyttade Otto och Amanda Ullberg med barnen Gunnar och Alice Ullberg från Stenåsen,

Med dem följde Ottos moder Johanna Svensdotter Ullberg, född 1829 - död 1908 i Åkerdal.


Formalia;

Otto Vilhelm Ullberg, född 1873 - död 1952, gift 1898 med
Amanda Josefina Gustavsson född 1878 i Orrsjö. Segerstad - död 1953.
Makarna var vid dödsfallen skrivna på Berga 1:1.

Deras barn:
Otto Gunnar född 1900 - död 1988 i Berga hem, Brunnby, gift 1936 med Dagmar Magnhild Viktoria född 14/1 1898 i Göteborg Masthugget - död  14/3 1981 på Klintgatan 8 i Borensberg

Alice Gunhild född 1905 - död 12/2 1990 i Skövde,

Berta Eleonora Engström född 1913 - död 2008 i Flen, gift med Karl Göran Engström född 1913 - död 1994
Frans Erland född 1919 - död 2000 - gift 1960 med Anna Elisabet (Anna-Lisa) född 1916 i Linköping - död 1995.
 

Ägare därefter är Anna Lisa Ullbergs son; Sven-Åke Jacobson från ett tidgare äktenskap med Stig Jacobsson.

Formalia;

Sven-Åke Lennart Jacobsson, född 22/10 1944 i Skövde, gift 22/1 1972 med
Kerstin Birgitta Linnea, född  2/10 1948 i Vad.
Barnen Anna  och Anders
 

(Framtaget av Arne Sträng - översänt 2013-04-16, samt 2016-11-22)

Soldattorp Nr 7 1794 års kartunderlag för Skiftet av Billingeliderna

På kartan från 1794 kan man se att Ryttaretorpet, (Soldattorp No 7) (115), var ett av få torp som fanns utmärkta före skiftet av Billingeliderna vid sekelskiftet 1800. (Namnet tillagt på kartan av KF.)

Då var det stängslat och enstakat utmed sina ägor inom i stort sett samma område som kan ses idag. Soldattorpet hade då under Hålltorps rote 'frigjorts' från Kronoparken i ett tidigare skede, liksom Torpet Ännabecken med dess ägor på några olika ställen, som vid den här tiden ligger under Engerås kaptensboställe.

På kartan 1794 benämns dagens Ramklaklev för Ramunda klef.

(Kartan vänd för att få norr mer uppåt på kartan - Lantmäteriet Historiska Kartor)

Ryttareboställe No 7 - Hästhagen  enligt husförhörslängd 1800

Dokumentfoto med tillstånd av ArkivDigital - www.arkivdigital.se Dokumentfoto med tillstånd av ArkivDigital - www.arkivdigital.se

Rubrikext i husförhörslängden 1800-1815:

RyttareBoställe No 7 Gudhems Comp. - Hästhagen
 

Soldatbostället förs på Pickagården i husförhörslängderna fr o m 1815 - 1836 under Klosters rote, då det tilldelades i huvudsak Klostret Pickagården vid storskiftet av Billingeliderna 1803.

Namnet Hästhagen kan ha härletts från den stora hästhage som gränsade här med inhägnad innan skiftet och som hörde till Ryttaretorpet - kanske t o m med namnet Pukaretorpet under någon del av sin tidiga militära historia. Namnet Pukaretorpet finns i alla fall med vid 1803 års skifte av Billingeliderna som namn på Hästhagens tillhörighet.

På 1794 års karta ovan för 1803 års skifte av Billingeliderna är Hästhagen utmärkt som Nr 114. En stor inhägnad hage söder om Åkerdal eller Hästhagen som Ryttartorpet hette på den tiden i husförhörslängder. OBS! Kartan har norr till vänster!


Hästhagen (Nr 114) går rakt söderut och en rejäl bit upp på Billingskanten och omnämns på en rad olika sätt i karttexten för skiftet av Billingeliderna, då den tilldelas olika gårdar (den fick inte ingå som en del i Ryttaretorpet!!):

- XXVI   = "af Pukatorps Hästhage"
- XXVII  = "af Pukagårds Hästhage"
- XXVIII = "af Pukatorps Hästhage"
- XXX    = "af Pukagårds Hästhage"
- XXXI   = "af Pukagards Hästhage", osv. - skifte för skifte i 7 skiften.

Det betyder att Ryttare Bostället N:o 7 Hästhagen (som det står i husförhörslängden 1779-1787) (senare Berga eller Åkerdal) egentligen kallats Pukaretorp eller t o m Pukaregården på tidigare 1700-talets grundkartor.

 

Det Ryttare Boställe som står för Vadet 1764 hade säkert en liknande benämning och står alltså som "Pukaregårdens Torp" 1853 på kartan! (Om det här inte är en ren felskrivning av "Pickagården Torp"? eller att man t o m kallat Pickagården i Varnhem för Pukaregården!?) Pukaretorp förekommer också på ovanstående karta i  samband med en inäga nära Flinkebacken och granne med soldattorp Nr 331, Bäcktorp - se nedan!

Pukatorp på samma karta också som namn nära Flinkebacken i Bäckedalen

Alldeles söder om skogvaktarbostället Broddenstorp finns en äldre markerad hage med namnet Pukaretorp, ägan är densamma som Späckatorps äga på både tidigare och senare kartor - men namnet tycks varit aktuellt i Billingeliderna runt sekelskiftet 1800.

Soldatboställe No 7 på Klostrets bymark 1877 års karta

1877 har Soldattorp Nr 7, senare Åkdersdal, har här fått en markering med blå gränser efter 1960 års ägor - enbart för igenkännings skull. Torpet låg på Klostrets byägor och kom att höra till Pickagården Nr 1 i Skarke el. Varnhems socken under Hålltorps rote och hade inga särskilt egna gränser utritade inom dessa markägor nu 1877. Det finns med som ett av 4 torp - 4 T. markering på kartan, under Klostrets by.

Namn och boendekronologi enbart utifrån husförhörslängder, församlingsbok och mantalslängd med anteckningar;
Soldatboställe Nr 7, Hästhagen, Berga -> Åkersdal

1779

"Ryttareboställe No  7, Hästhagen", Holltorps rote med första i husförhörslängder inskrivna soldaten Jonas Kloster född 1725.

 

Notering: "Har varit här inemot 40 år"!, dvs från 1740-talet och mycket ung - då troligen inte mer än 18 år gammal.

 

Hustrun Maria Jonsdotter född 1745 (20 år yngre än Jonas) flyttade in 1779 med döttrarna Brita född 1765, Caijsa född 1767 och son Elias född 1775. Makarna fick gemensamt en son Joseph 1780. Jonas var då 55 år gammal. Makarna flyttar 1782 till Hofås, Trollsviken.

 

1782

Inflyttar Ryttare Erik Åkergren (1786 kallas han bara Åker i efternamn) född 1758 med sin hustru Maria Andersdotter född 1758. De får två döttrar; Inga född inflyttningsåret 1782, samt Greta född året därefter 1783. Sonen Anders kom 1787 och här slutligen sonen Eric 1798. Hushållet flyttar till Ändebäcken 1806.

 

1806

Flyttar Lars Jonsson Pik som Dragon in i Ryttareboställe N:o 7 Gudhems Compagni, Hästhagen, Holltorps Rote med namn Lars Pik.

Med sig har han hustru Stina Bengtsdotter från Åsaka född 1773. Nu har han hunnit bli 26 år gammal. De får en dotter Greta 1806 15/12.

Familjen flyttar 1812 till Ändebäcken med Lars som torpare.

 

1812

Jonas Pik född 1782 flyttar in från Nygård och efter att ha vigts 8/4 1813 följer hustrun Stina Jonsdotter född 1784 efter och de får sonen Berndt 1814. Änkan Stina & sonen finns 1817 i en Backestuga u. Pickagården. Soldaten Jonas Pik "Ej hemkommen från det sista kriget"!

 

1815 och framöver skrivs Ryttareboställe No 7 under Pickagården och namnet för ett torp Hästhagen (första gången står = Presttorpet) kommer nu till som eget namn för det Nybygge under Prestgården, som senare blev Rödjan och ännu senare Rödjorna.

 

1817

Flyttar Soldaten Lars Sträng född i Warnhem 1786, in med sin hustru  Maria Stina Andersdotter född 1791 och sonen Anders född 1811 och dottern Lena född i Stenstorp 1815 - dör 1829 och sonen Johannes 1816, som dör 1819.Paret får här barnen Maria född 1820, död 1829, Johannes född 1822, Anders född 1826 och Lars född 1829 - och som dör 1834. Sönerna 2 Anders och Johannes är de enda som överlever tiderna. Familjen med två av sönerna flyttar efter Soldaten Lars Strängs avsked till Kyrkebo.

 

1836

In flyttar Soldaten Johan Sträng, född 1818 i Händene med hustru Greta Larsdotter född 1810. De får barnen; Gustaf född 1839, Carl född 1841, August född 1843 och Johannes född 1845.
Johan och Greta vigdes 1837 den 26 mars. Johannes dör 1847, Maja Greta föds 1848, Johannes 1853 och dör 1853. 1870 flyttar makarna till Björs - eller Gästgivaregården och 1873 föds dottern Maja Gretas oäkta dotter Alma Sofia. Maja Greta tar med sig dottern och flyttar till Sjogerstad 1975.

Nu skrivs bostället: Soldatboställe No 7: Gudhems Compagnie West. Reg. t o m Kongliga

 

1871

Soldaten Carl Petter Johansson Brandt född 1850 flyttar in med först Pigan, "Fästeqvinnan", sedan hustrun Inga Maria Jonsdotter född 1840 som föder deras första barn samma år, 1871, dottern Charlotta Christina Dorothea. Sonen John Theodor född 1873, Gustaf 1874 (dör 1880), Johan Villehad 1876, Konrad Leonard 1878 och Anna Elisabeth 1880, Karl Bernhard 1882. Paret flyttar till Eggby den 5/11 1900.

 

         Särskild not:

Sonen Johan Villehad född 1876 "Dömd vid Walle Häradsrätt den 28 Nov. 1896 till straffarbete under 3 år, 3 månader och fyra dagar för rån, misshandel och hemfridsbrott samt till förlust af medborgerligt förtroende intill den 10 maj 1901 - enl. K.G. Hofrätts utslag 25/11 1896. Absolution 1897 7/11, sista nattvardsgång å Nya Varfvet 1899 14/3; nattvardsberättigad vid utskrifning från fängelset 1899 10/5.

Frånvarande 1897 och 98 från värnplikt - frikallad 1900. Flyttade till Karleby 1896 13/11 och via Boden senare till Östersund där han gifte sig 1917 och 1932 efter första hustruns död.

 

1895 skrivs för första gången Åkersdal eller Berga, Soldatboställe No 7, Westgöta reg. Gudhems Komp.


1900

Arrenderar Kronan ut soldattorpet till Karl Gustaf Wallin i Borregården, som sedan tycks åka till Amerika - se sammanställning ovan!

 

1906

Köper Smeden Otto Wilhelm Ullberg född 1873 Åkersdal eller Berga och står nu som ägare. Han kallar det i lagfartsansökan för Åkerdal och det namnet registreras i inskrivningsboken. Han bor där med hustrun Amanda Josefina Gustafsson, född 1878. Otto Ullberg är frikallad från värnplikt. De har med sig barnen Otto Gunnar född 1900, Alice Gunhild född 1905 och får här Berta Eleonora född 1913 samt Frans Erland född 1919.

 

1922 heter stället i husförhörslängden Åkersdal eller Berga f. soldatboställe No 7 inom Wästgöta regemente och Otto står som Lägenhetsägare.

 

1941 heter stället fortfarande Berga eller Åkersdal 11 med ägaren smeden Otto Ullberg och hans hustru Amanda Josefina. De båda barnen Frans Erland, jordbruksarbetare, och Alice Gunhild bor fortfarande hemma 22 repektive 36 år gamla.

1950 ägaren smeden Otto Ullberg och hans hustru Amanda Josefina.
Nu är sonen Frans Erland, jordbruksarbetare ensam av barnen att bo hemma.

1960

Nu ser vi att sonen Frans Erland Ullberg, född 1919-09-02 tagit över Åkerdal med sin hustru Anna Elisabet Ullberg, född 1916-12-16

 

Senare ägare se ovan!

 

(Inlagt av Kent Friman, 2013-04-18)

Familjen Ullberg på Åkerdal

Köpekontrakt för Åkerdal - smeden Otto Ullberg med fru köpare

Köpekontraktet mellan säljaren och smeden Ullberg och uppmätt storlek garanterat av lantmätare.

Resolution om fastställese av köpet

Dokumnet från Sven-Åke Jacobsson, Åkerdal. Ljungstorp, 2016 Dokumnet från Sven-Åke Jacobsson, Åkerdal. Ljungstorp, 2016

Länsstyrelsen beslut kring köpet och med benämningen Åkerdal 1.

Otto Ullbergs smedja från Stenåsen flyttad till Åkerdal 1907

Foto Peter Mayer, Trollehöjd, Ljungstorp, 2016 Foto Peter Mayer, Trollehöjd, Ljungstorp, 2016

Smedjan fångad med teleskopobjektiv från Ramlaklev 2016. Skorstenen iståndsatt nyligen.

Foto Kent Friman, 2016 Foto Kent Friman, 2016

På grund av brandrisken placerades smedjan ett bra stycke från bonings- och fähus. Här med Ramlaklev i bakgrunden. Med egen brunn var kylningen till stålet säkrad.

Foto Kent Friman, 2016 Foto Kent Friman, 2016

På promenad - Erland Ullberg och Verna Andersson 1980-tal vid Stenåsen:
 

"Vi kan gå upp i hörnet och se var smia (smedjan) var. Dom här granarna de har växt upp senare, det fanns inga då. Här var ju en väldigt fin stenmur ut mol vägen. Lövgren hade börjat lägga stenmurar här. Men det skulle vara en sten i gränsen mellan Noltorp och Stenåsen också. En sån där ungefär som de har byggt upp på röret där borta. En gränssten. De har fyllt ut här.

Det var urschaktat här, för hon (smedjan) var halv brädvägg och sen var ingången, ett par dubbeldörrar så pass stora mot vägen till.

Skorstenen låg häråt. Den rök då. När det blåste då rök det på honom (Högberg). Omkring 1907 flyttade han smedjan från Stenåsen till Åkerdal. Han fick 50 kronor av Högberg för att han flyttade den. Han flyttade väggarna som de var. Jag tror att det var spåntak och jag tror att han skar det i en tre, fyra bitar och körde det likadant, har jag för mig.

Och det är den smedja som står där uppe bakom Ullbergs i Åkerdal.  Den är byggd på samma sätt. Hälften på väggarna är ju sten, han byggde ju upp det så igen. Men han gjorde så att han byggde så att det var rak vägg ute först och en massa sten inne och sen gjorde han om det, så han fick hyfsat rum i smeja sen.

Han fick alltså 50 kronor för att han flyttade bort smedjan. Flytten var runt 1907. Familjen flyttade från Stenåsen 1906."

Nedan;

Interiör från smedjan med kvarvarande begagnat järn för bearbetning.  Återbruk var nödvändigt! Smedhärd, hammare och städ, blåsbälganordning i taket, blåsbälgen och färdiga smidesprodukter - t.ex. medar till kälkar.

Klicka gärna på första bilden och gå igenom bilderna som ett bildspel! Du ser bilderna större! Bilderna tagna av Kent Friman, 2016.

Otto Ullberg var också utlärd hovslagare med betyg

Dokument från Sven-Åke Jacobsson, Åkerdal, Ljungstorp, 2016 Dokument från Sven-Åke Jacobsson, Åkerdal, Ljungstorp, 2016

Ring för hästrep fortfarande kvar på smedjan

Foto Kent Friman, 2016 Foto Kent Friman, 2016

Specialbeställning från arkitekt Axel Forsén till Varnhems kyrka

Postkort från Sven-Åke Jacobsson, Åkerdal, Ljungstorp, 2016 Postkort från Sven-Åke Jacobsson, Åkerdal, Ljungstorp, 2016

Postkort till Smeden Herr Otto Ullberg - väl respekterad som smed - med beställning enligt nedan. Troligen har Otto klottrat ner priset för sitt arbete t v.

Postkort från Sven-Åke Jacobsson, Åkerdal, Ljungstorp, 2016 Postkort från Sven-Åke Jacobsson, Åkerdal, Ljungstorp, 2016


Texttolkning;
"Varnhem den 8.9.1924  Jag vore Eder mycket tacksam om ni före den 20 dennes kunde göra ett profgångjärn af den typ vi gjorde förra året; lika stort med ddet minsta i Varnhems kyrka. Ett gångjärn med tillhörande hade. Om jag ej är i Varnhem när det bli färdigt så var god lämna det till Andersson i Klostret eller i Fiskaregården, tillsammasn med ränkning. Högaktingsfullt Axel Forssén"

Bildgalleri  interiört från smedjan 2016

Du kan klicka på första bilden och starta ett bildspel - gå med pilarna - bilderna blir större!
Foto Kent Friman, 2016

Smedmästaren Otto & Amanda Ullberg på ålderns höst

Foto från Gun i Tidaholm , Linnea Ullbergs dotter i Sandbäcken Foto från Gun i Tidaholm , Linnea Ullbergs dotter i Sandbäcken

Otto & Amanda Ullberg på ålderns höst.

Makarna Ullbergs familjegrav i Varnhem - Smedmästaren

Foto från Verna Andersson, Ljungstorp, 2016
Foto från Verna Andersson, Ljungstorp, 2016

Bildgalleri Ullbergs i Åkerdal

Klicka på den första bilden för att starta ett bildspel!

För muspekaren in på bilden och du får bildtext och kan gå till nästa bild!

Klicka på krysset längst upp till höger när du vill avsluta!

 

(Alla Bilder är förmedlade genom Verna Andersson, Ljungstorp, 2013-04-19)

Anna-Lisa Ullberg dog 5/10 1995

Urklipp från Verna Anderssons samlingar, Ljungstorp, 2016 Urklipp från Verna Anderssons samlingar, Ljungstorp, 2016

Utdrag 1999 ur soldatregistret för Västgöta Regemente N.o 7
- visar soldater på torpet sedan 1691!

Soldatlängden kan förenklat läsas enligt nedan med boende på Ryttare Bostället/Soldattorp N.o 7;
(Soldaterna tjänstgjorde ibland boende i olika torp under sin tjänstgöringstid - här bara boendet i N.o 7)

1691 - 1708  TRANA Lars, född 1654 - död 1724-07-05 - den första soldaten boende på N.o 7!
1708 - 1716  TRANA Per, född 1684
1716 - 1749  BLOM Carl, född 1688 - död 1825-05-16
1749 - 1781  KLOSTERBERG Jonas , född 1732 (enligt Hfl född 1725)
1782 - 1805  ÅKERGREN Erik, född 1752-11-10
1805 - 1812  PIK Lars, född 1780
1805 - 1836  STRÄNG Lars, född 1786-09-04
1812 - 1813  PIK Jonas, född 1782 - död 1813-11-15
1836 - 1869  STRÄNG Johan, född 1818-01-16
1869 - 1901  BRANDT Carl Petter, född 1850-04-02
1901 - 1903  BRANDT Carl Edvin, född 1880-03-18 - den siste soldaten boende på N.o 7!

Boende på Åkerdal enligt kyrkböcker 1779 - 1938

Norra-Ving-C-1-1688-1773-Bild-86-Sida-96 Norra-Ving-C-1-1688-1773-Bild-86-Sida-96

Födelseboken från Wing 1725 visar att soldaten Jonas i den första husförhörslängden föddes av Ryttarfamilj

Texttolkning ur Födelseboken Norra Ving 1688-1773;
"1725; Den 15 oct:
Ryttaren Larssons son i Hagen, Jonas.
(faddrar) B. Biörnberg med hustrun Margreta i Ingvaldstorp
Erik, Andersson og Carl i  Ingevaldstorp"

*******************************************************************

Husförhörslängd 1779 - 1787
Ryttar Boställe N.o 7 under Hålltorps Rote; Hästhagen

Varnhem A!:1, AID; v17786.b16.s23

Ryttaren "varit här innemot 40 år";
Ryttaren Jonas Kloster
, född i Bjellum 1725 - ut 1782 (då 57 år gammal)

Han verkar ha varit gift tidigare med följande barn;
Dotter       Brita, född i Wadet 1765-03-26
Dotter       Caijsa, född 1767-10-06 - flyttar till Skara 1780
Dotter       Christina, född 1770-06-06
Son           Elias, född 1775-01-08

Ny hustru flyttar in från Skara 1779;
Hustrun    Maria Jonsdotter
, född i Wånga 1745 flyttar in från Skara 1779
Son            Joseph, född 1780-08-03
- familjen flyttar ut till Trolleviken, Hof (Hov) 1782

Ny Ryttarfamilj flyttar in i N.o 7 1782;
Ryttaren    Erik Åkergren
, född vid Sten 1752-11-14
Hustrun     Maria Andersdotter , född i Broddetorp 1756
Dotter         Inga, född på platsen 1782-01-30
Dotter         Greta, född på platsen 1783-12-28

Husförhörslängd 1786 - 1791
Ryttar Boställe N.o 7 under Hålltorps Rote; Hästhagen

Varnhem A!:2, AID; v17787.b22.s35

Kvarboende Ryttar familj;
Ryttaren    Erik Åkergren
, född vid Sten 1752-11-14
Hustrun     Maria Andersdotter , född i Broddetorp 1756
Dotter         Inga, född på platsen 1782-01-30
Dotter         Greta, född på platsen 1783-12-28
Son            Anders, född på platsen 1787-12-11

Husförhörslängd 1792 - 1800
Ryttar Boställe N.o 7 under Hålltorps Rote; Hästhagen

Varnhem AI:3, AID; v17788.b30.s51

Kvarboende Ryttar familj;
Ryttaren    Erik Åkergren
, född vid Sten 1752-11-14
Hustrun     Maria Andersdotter , född i Broddetorp 1756
Dotter         Inga, född på platsen 1782-01-30
Dotter         Greta, född på platsen 1783-12-28
Son             Anders, född på platsen 1787-12-11
Son             Eric, född på platsen 1798

Husförhörslängd 1800 - 1815
Ryttar Boställe N.o 7 under Hålltorps Rote; Hästhagen

Varnhem AI:4, AID; v17789.b26.s41

Kvarboende Ryttar familj;
Afskedade Ryttaren Erik Åkergren
, född vid Sten 1752-11-14
Hustrun      Maria Andersdotter , född i Broddetorp 1756
Dotter          Inga, född på platsen 1782-01-30
Dotter          Greta, född på platsen 1783-12-28 - flyttar slutligen ut till Ulfsgården 1802
Son              Anders, född på platsen 1787-12-11
Son              Eric, född på platsen 1798
- familjen flyttar till Ändabäcken 1806

Ny soldat in 1806;
Dragon        Lars Pik
, född i Berg 1780-11-16 - in från Backa 1806 gift med
Hustrun       Stina Bengtsdotter, född i Åsaka 1773 - in från Åsaka 1806
Dotter           Greta, född på platsen 1806-12-15
                     - familjen flyttar ut till Ändabäcken 1812

Ny Soldat in 1812;
Soldat           Jonas Pik
, född i Wing 1782-03-02 - flyttar in 1812 från Nygården - vigde 2/4 1813
Hustrun        Stina Jonsdotter, född i Warnhem 1784-10-09 - in från Nederstegården. Amundtorp 1813
Son                Berndt, född på platsen 1814-01-20

Husförhörslängd 1815 - 1836
Ryttar Boställe N.o 7 under Hålltorps Rote; Hästhagen

Varnhem AI:5, AID; v17790.b65.s61 +  v17790.b7.s2

Kvarboende soldat 1812;
Soldat           Jonas Pik
, född i Wing 1782-03-02
Hustrun        Stina Jonsdotter, född i Warnhem 1784-10-09
Son                Berndt, född på platsen 1814-01-20
                      - familjen flyttar ut 1817

Ny soldat 1817;
Soldat    Lars Sträng
, född i Varnhem 1786-09-04, in fr. Hålltorp till Soldatbost. No 7 med hushåll 1817
Hustrun Maria Andersdotter, född i Ving 1791-03-16
Son         Anders, född i Ving 1811-06-02, utflyttad till Junkragården 1826
Dotter      Lena, född i Stenstorp 1815-08-26 - död 1829-04-30
Dotter      Maria, född i Varnhem 1820-05-04 - död 1829
Son         Johannes, född i Varnhem 1822-12-10
Son         Anders, född i Varnhem 1826-08-07
Son         Lars, född i Varnhem 1829-09-12 - död 1834
               - familjen flyttar ut till Kyrkebo 1836

Husförhörslangd 1836 -1846
Varnhem AI:6 AID: v17791.b7.s3
Pickagården - Pickagården tilldelades Soldatbostället 1803 och registeras på Pickagården fr o m denna Hfl.
Soldatboställe N.o 7, Gudhems Compani, Westergötlands Regemente

Nya boende 1836;
Soldat     Johan Sträng
, född i Hända 1818-01-16 - vigde 26/3 1837
Hustrun  Greta Larsdotter, född i Wing 1810-10-01
Son          Gustaf, född i Varnhem 1839-04-08
Son          Carl, född i Varnhem 1841-08-22
Son          August, född i Varnhem 1843-04-05
Son          Johannes, född i Varnhem 1845-11-12

Husförhörslängd 1846 - 1859
Varnhem AI:7 AID: v17792.b10.s6
Pickagården
Soldatboställe N.o 7, Gudhems Compani, Westergötlands Regemente

Kvarboende;
Soldat     Johan Sträng
, född i Hendened 1818-01-16
Hustrun  Greta Larsdotter, född i Wing 1810-10-01
Son          Gustaf, född i Varnhem 1839-04-08
Son          Carl, född i Varnhem 1841-08-22
Son          August, född i Varnhem 1843-04-05
Son          Johannes, född i Varnhem 1845-11-12 - död 1847
Dotter       Maja Greta, född i Varnhem 1848-08-28
Son          Johannes, född 1853-03-18 - död 1953

Husförhörslängd 1854 - 1862
Varnhem AI:9 AID: v17794.b10.s3
Pickagården
Soldatboställe N.o 7, Gudhems Compani, Westergötlands Regemente

Kvarboende;
Soldat     Johan Andersson Sträng
, född i Hendened 1818-01-16
Hustrun  Greta Larsdotter, född i Wing 1810-10-01
Son          Gustaf, född i Varnhem 1839-04-08
Son          Carl, född i Varnhem 1841-08-22
Son          August, född i Varnhem 1843-04-05
Dotter       Maja Greta, född i Varnhem 1848-08-28

Husförhörslängd 1862 - 1869
Varnhem AI:10 AID: v17795.b8.s3
Pickagården
Soldatboställe N.o 7, Gudhems Compani, Westergötlands Regemente

Kvarboende;
Soldat     Johan Andersson Sträng
, född i Hendened 1818-01-16
Hustrun  Greta Larsdotter, född i Wing 1810-10-01
Son          Gustaf, född i Varnhem 1839-04-08 - till Stockholm 19/10 1866
Son          Carl, född i Varnhem 1841-08-22
Son          August, född i Varnhem 1843-04-05 - till Berg 1865
Dotter       Maja Greta, född i Varnhem 1848-08-28 - till Sköfde 1869
                
- övriga familjen flyttar till Björsgårdens skifte (efter köp av Aspelund 1863) 1869

Husförhörslängd 1869 - 1880
Varnhem AI:11 AID: v17796.b11.s3
Pickagården
Soldatboställe N.o 7, Gudhems Compani, Westergötlands Regemente

Nya boende 1870;
Soldat   Carl Petter Johansson Brandt
, född i Varnhem 1850-04-02 - gift 1870 ("såsom sin hustru kyrktaga")
Hustrun Inga Maria Jonsdotter, född i Gerum 1840-12-05
Dotter     Charlotta Christina Dorotea, född i Varnhem 1871-09-30
Son         John Theodor, född i Varnhem 1873-03-28
Son         Gustaf Severus, född i Varnhem 1874-08-26 - död 20/8 1880
Son         Johan Willhad, född i Varnhem 1876-08-11
Son         Konrad Leonard, född i Varnhem 1878-09-28
Dotter      Anny Elisabeth, född i Varnhem 1880-08-12

Husförhörslängd 1880 - 1895
Varnhem AI:12 AID: v17797.b15.s7
Pickagården
Soldatboställe N.o 7, Gudhems Compani, Westergötlands Regemente

Kvarboende;
Korporal  Carl Petter Johansson Brandt
, född i Varnhem 1850-04-02
Hustrun Inga Maria Jonsdotter, född i Gerum 1840-12-05
Dotter     Charlotta Christina Dorotea, född i Varnhem 1871-09-30 - ut till Östersund den 21/3 1890
Son         John Theodor, född i Varnhem 1873-03-28 - ut till Torbjörntorp 28/10 1892
Son         Johan Willhad, född i Varnhem 1876-08-11
Son         Konrad Leonard, född i Varnhem 1878-09-28 - ut till Borgunda den 20/11 1894
Dotter      Anny Elisabeth, född i Varnhem 1880-08-12 - död 7/7 1881
Son         Karl Bernhard, född i Varnhem 1882-06-10 - död 1/12 1882

Sonen    John Theodor Karlén, född i Varnhem 1873-03-28 - återvänder hem 17/4 1893

Husförhörslängd 1895 - 1922
Varnhem AII:a1 AID: v246286.b740.s65
Pickagården
Soldatboställe N.o 7, Gudhems Compani, Westergötlands Regemente
- ändras nu till Åkersdal eller Berga

Kvarboende;
Korporal  Carl Petter Johansson Brandt
, född i Varnhem 1850-04-02
Hustrun   Inga Maria Jonsdotter, född i Gerum 1840-12-05
Son          Johan Willehad, född i Varnhem 1876-08-11 - nu skomakare (Not; "Dömd vid Walle häradsrätt den
                 28 November 1896 till straffarbete under 3 år och 3 månader, misshandel och hemfridsbrott samt till
                 förlust af medborgerligt förtroende intill den 10 Maj 1901 - enligt Hofrätts utslag 25/11 1896.
                 Nattvardsberättigad vid utskrift från fängelset 10/5 1899." - till Östersund 15/5 1896
Sonen      John Theodor Karlén, f. Varnhem 1873-03-28 - soldat n.o 67 Wads Regemente -till Karleby 1896
Dotter       Charlotta Christina Dorotea, född i Varnhem 1871-09-30 - åter från Östersund 8/1 1895
Son           Konrad Leonard, född i Varnhem 1878-09-28 - åter från Borgunda 27/11 1899 - ut Eggby 1900
                - resten av familjen flyttar till Eggby 5/11 1900

Därefter arrendator 1900;
Arrendator Karl Gustaf Wallin
i Borregården - till Amerika

Enligt soldatregistret fanns utsedd soldat mellan 1901 - 1903 i Soldat Brandt Carl Edvin, född 1880-03-18

Ny ägare till Åkersdal eller Berga 1906;
Smeden   Otto Wilhelm Ullberg
, född i Varnhem 1873-02-12 - flyttar in med familj från Kärrets intäkt 1906
Hustrun   Amanda Josefina Gustafsson, född i Segerstad 1878-07-27 - gifta 27/11 1898
Son          Otto Gunnar, född i Varnhem 1900-08-14 - ut till Prestegården 1918
Dotter       Alice Gunhild, född i Varnhem 1905-04-10
Dotter       Berta Elenora, född i Varnhem 1913-04-11
Son           Frans Erland, född i Varnhem 1919-09-02

Modern     Johanna Svensdotter Ullberg, född i Varnhem 1829-09-01 - hon dör här 10/12 1908

Husförhörslängd 1922 - 1938
Varnhem AII:a2 AID: v246287.b1850.s174
Åkersdal eller Berga

Kvarboende;

Smeden   Otto Wilhelm Ullberg, född i Varnhem 1873-02-12
Hustrun   Amanda Josefina Gustafsson, född i Segerstad 1878-07-27
Dotter       Alice Gunhild, f.Varnhem 1905-04-10 - ut Sköfde 1922 - hem fr. Sthlm 22/11 1922 - ut Sköfde 1927
Dotter       Berta Elenora, född i Varnhem 1913-04-11 - ut 1928 - hem igen 1929 - ut igen Skövde 1932
                
hem igen 1938 och ut gift till Vadsbro i Södemanland 1938
Son           Frans Erland, född i Varnhem 1919-09-02

Modern     Johanna Svensdotter Ullberg, född i Varnhem 1829-09-01 - hon dör här 10/12 1908