A. 93 Almesäter

Simmesgården Almesäter 8:19 -> med idag adress:
Ljungstorp Almesäter 1

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014
Simmesgårdsskiftet (markerat med rött) gick från gamla landsvägen västerut (nedåt i bild) fram till Backas ägor.

Ulfstorp blir Ulvsgården i samband med rekonstruktion 1930 av Lars Johan Alms köp från 1904. Ulvstorp hade vid det köpet felaktigt angetts vad avser de avsöndringar som ingick i köpet och måste få ett tillägg 26 år efteråt för att bli giltigt! Då var också den felaktiga fastighetsbeteckningen Ulvstorp 1 tvungen att avföras från jordebok och jordregistret.

Redan tidigt ingick alltså delar av  Simmesgårdens skifte söder om Ulfsgårdsskiftet i Ulvstorp vilket inte noterades vid köpet 1904. Detta resulterade i felaktiga lagfarter fram till år 1930, då allt fick ändras via bl a domstol, med upphävande av den gamla fastighetsbeteckningen och skapande av en helt ny - Ulvsgården 1.

Från denna Ulvsgården 1 avstyckas 1926forna Simmesgårdsägan det som blir Almesäter utmed landsvägen.

Förledet i namnformen Almesäter hänvisar till personnamn (byggaren Alm) och säter kan kopplas till namnet för granntomten Sparrsäter.

Almesäter på 1960 års karta som 8:19 på forna Simmesgårdsäga 8:16

Almesäter ligger på kartan med beteckningen 8:19 (en Simmesgårdsbeteckning) alldeles söder om det utmärkta Ulvstorp (som egentligen redan då hette Ulvsgården 1).

På kartan 1960 kan man också se att de båda Ulfsgårdsdelarna inom Ulfsgårdens forna skifte ligger kvar som två separata ägor - Nr 28 och 29.

Berättat för Verna av Roland Holm, 2016;

"Roland berättade att grindstolparna har Sigfrid Johansson i Hagen tillverkat, även de i Ulfstorp. I slutet av 50-talet minns han att det var plattor på huset i Almesäter.

Sommargäster;
På andra våning bodde sommartid in en bit i slutet av 60-talet en familj. Han var överingenjör på Lidköpings Mekaniska Verkstad. Ca 50-60 år med fru. Hon var en parant dam, ljust gråhårig. Hon gick dessutom i långbyxor! Vet  inte namnet. Han hade en Ford Sephyr (Prästen Bjurklo hade en blå) De hade vita trädgårdsmöbler till vänster om gången fram. Där satt ibland Ludvig och Tilly tillsammans med sommargästerna.

Almesäter 1930-tal

Makarna Ludvig och Tilly Alm med dottern Ingegerd Maria, född 1925 på trappan till Ludvigs egenbyggda hus Almesäter 1926. Fotot lär vara taget i början av 1930-talet.

Almesäter 1940-tal

Almesäter 1960-tal

Almesäter är enligt den tidens val här klätt i grönaktiga eternitplattor 1960-tal.

Almesäter 2016

Almesäter har återfått huvuddragen från bygget 1926.

Bildspel Almesäter 2016

loading...

Simmesgårdsskiftet i hela sin sträckning - från landsväg till Backa
Man kan på karta 1879 över Simmesgårdens alla ägor se att skiftet i Billingeliderna var långsträckt. Från landsvägen i öster till Backas ägor i väster!

Ulfsgårdens skifte gick från landsvägen ner till Wästtorps ägor norr om (till höger på kartan).


Vid något av köpen av Ulfstorp övergick Simmesgårdsskiftets östra del - från Wästorpsgränsen till landsvägen till att ägas av ägaren till Ulfstorp.

Uppdelningen av markerna med littera A. - E. gjordes vid hemmansklyvning av Simmesgården 1879.

 

1930 Karta över ägorna till Simmesgården som ingick i Lars Johan Alms Ulfsgårdsköp 1904 - littera A. till del av C.

Originaldokument via familjen Malmberg/Molinder, Ulvsgården 1, Ljungstorp Originaldokument via familjen Malmberg/Molinder, Ulvsgården 1, Ljungstorp
Det var alltså på Simmesgårdsägan med littera A. (senare Simmesgården 8:16) som avstyckning sedan gjordes av Johannes Alm till brodern Karl Ludvig Alm 1926, vilkens fastighet blev Simmesgården Almesäter 8:19.

Församlingsbok 1895 - 1922
Varnhem AIIa:1, AID; v246286.b1260.s117
Ulfstorp/Ulvsgården - granne till Almesäter

Ny ägare och brukare 1905;
Mannen Lars Johan Alm
, född i Lundby 1863-12-06 - flyttar in från Amerika 10/3 1905
               - planerar att återigen åka till Amerika den 2/1 1912 - men återlämnar Betyget för flytten 5/1 1912
Hustrun Wilhelmina Alm, född Johansson i Varnhem1864-11-04 (gift sedan 3/12 1886) inflyttad redan 1904
Dotter      Elin Emilia, f.Varnhem 1888-06-02 - ut 1905 - hem igen -gifter sig och flyttar till Kungslena 7/4 1911
Son         Johan Alexander, född i Varnhem 1888-06-02 - tvillingar - flyttar ut 1906 - hem 1911 - ut gift 1912
Dotter      Karin Wilhelmina, född i Varnhem 1893-05-06  - ut 1908 - åter 1911 (sjuksköterska) - ut 1918
Son         Karl Ludwig, född i Varnhem1889-09-18 - ut till Våmb 23/4 1919
Son         Johannes Valdemar
, född i Varnhem 1906-09-01

Boende på Almesäter enligt kyrkboken 1926 - 1938

Församlingsbok 1922 -1938
Varnhem AIIa:2, AID: v246287.b1230.s112
Almesäter - byggs 1926 på avstyckad mark från ursprungligen Simmesgårdens skifte ägt av Johannes Alm

Ägare och byggare 1926;
Snickaren Karl Ludvig Alm, född i Varnhem 1899-09-18 - flyttar in med familj 16/7 1926
Hustrun    Ida Matilda f. Andersson, i Varnhem 1900-10-13 - gifta 14/3 1926
Dotter        Ingegärd Maria, född i Varnhem 1925-03-05

***************************************************************************************************************************


Ny ägare för Ulvsgården 1 i Ljungstorp 1932 är brodern;
Ägare    Johannes Valdemar Alm, f.Varnhem 1906-09-01 - tar över ägandet 1932 flyttar in 12/8 1937 gift med
Hustrun Rut Johanna Charlotta, född Johansson i Våmb 1900-02-04

Släkten sedan dess och nya ägare

Karl Ludvig Alm, född 1899 18/9  i Varnhem, gift 14/3 1926 - död 4/10 1977
Ida Matilda, född  13/10 1900 i Varnhem - död 7/12 1977 i Almesäter

Deras dotter:
Ingegerd Maria (Inga) Rydén, född  5/3 1925 i Varnhem - död 19/4 2010 på Lekbrödravägen 5 Varnhen, gift  23/6  1949 med Lars Johan Evald Rydén, född 3/10 1915 i Norra Lundby - död 20/5 1997 på  Hasselbacken i Norra Lundby

Nuvarande ägare dottersonen till Ludvig och 'Tilly' Alm;
Lars Ove Lennart Rydén, född 8/5 1955 i Norra Lundby, gift  8/6 1985 med
Irene  Eivor  Monica, född  21/7  1959 i Vinköl
Barnen:
Martin Lars Olof född 2/4 1982 
Caroline  Eivor Maria född 1985

Lars Ove Lennart Rydén tog över Almesäter 1980.

Ludvig Alm köper mark av sina föräldrar 1925 - söker lagfart 1931

Dokument från Owe Rydén, Almesäter, 2016 Dokument från Owe Rydén, Almesäter, 2016

Original köpekontrakt mellan Mina och Lars Johan Alm och deras son Ludvig Alm.

Dokument från Owe Rydén, Almesäter, 2016 Dokument från Owe Rydén, Almesäter, 2016
Dokument från Owe Rydén, Almesäter, 2016 Dokument från Owe Rydén, Almesäter, 2016

Effekterna av länsstyrelsens beslut angående felaktigt köpekontrakt för Ulfstorp återspeglas också vid Johan Alms försäljning till sin son av en del av ägan.

Familjen Ludvig och Tilly Alm - här som fästefolk 1920-tal

Ludvig Alm och fästmön Ida Matilda Andersson - här fortfarande utan ring, vilket innebär att bilden måste vara tagen före 1926, då de gifte sig, året efter att dottern föddes.

Foto på Tilly som tolvåring, 1912

Ludvig & Tilly & dottern Ingegerd (Inga) på kökstrappan 1940-tal

Familjen samlad på kökstrappan 1940-tal.

Bröderna Alm - Ludvig,  Johan och Johannes

Ludvig Alm till vänster, brodern Johan Alm i mitten med käpp och brodern Johannes Alm till höger. Pommac på bordet!

Tilly och Ludvig på ålderns höst

Dottern och dottersonen besöker Konsum i Varnhem 1960-tal

Inga Rydén med sonen Ove på besök i allldeles nyrenoverade Konsumbutiken i Varnhem 1960-tal.

I kassan där Margit Karlsson, Solhem, Varnhem expedierar medan butiksföreståndaren Uno Samson tar telefonen.