A. 92 b Fiskargårdsskiftet - 'nya' Granbacken

Granbacken på karta 1960

Granbacken låg på 1960 års karta i västra delen av Fiskaregårdsskiftet tillgängligt från Ängerås med en liten väg fram till bruksvägen mellan Svea och Ängerås - en gammal kyrkväg till Skarke. Platsen är en glänta i skogen (251X) som odlades av backstugusittarna i Granbacken, en backstuga under Fiskaregården.


Arne "Skultorparn" Andersson uttrycker i Billingen längesen 1989;

Granbacken förföll med åren alltmer och är numera rivet (1966) . En granne, Arthur Pettersson, rev ner huset. Han fick 50 kr för jobbet och fick också virket, vilket dock aldrig användes. Ett helgerån att utplåna detta och så meningslöst. Virket är numera bara en förmultnad hög (1989)." - se nedan!

Ruttnande hög av det gamla virket och fruktträd  2007. Foto ur Verna Anderssons samling.
Ruttnande hög av det gamla virket och fruktträd 2007. Foto ur Verna Anderssons samling.

'Nya' Granbacken - ett flyttat hus från Uppsala 1880

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Muntlig tradition förmedlad till Verna Andersson, Ljungstorp, anger att det Nya Granbackens stuga först låg på Uppsala mark nära den 1902-1903 byggda järnvägsbanken för Skövde Axvalls Järnväg. Huset hette då inte Granbacken, utan var en backstuga till Uppsala. Huset flyttades när järnvägen stakades med anledning av beslut i Skövde stadsfullmäktige 1867 för sträckan Skövde - Axvall - järnvägen kom sedan inte att byggas förrän 1903, med start 1904.

Detta hus flyttades alltså 1880 till en äga på Fiskaregårdens skifte lite mer norrut. Skiftet kallades Granbacken "en backe med granar", enligt ortsnamnsregistret (1939), vilket tyder på att denna natur gett namnet på både det Gamla och Nya Granbacken. Nya Granbackens stugas placering vid Uppsala - Altorp innan den flyttades 1880 - se mer om denna gamla stuga på ljungstorpshistoria.se  A. 16 "Nya Granbackenhuset" 

Det skedde som ersättning för ett äldre Granbacken som låg längre österut på Fiskargårdsskiftet - läs mer om det 'gamla' Granbacken på ljungstorpshistoria.se - A. 92 a Gamla Granbacken

Utmärkning i rött är en förstärkt ifärgning av tydlig gräns för Upsala hemman 1801 på kartan av Kent Friman, 2013. Utmärkning i rött är en förstärkt ifärgning av tydlig gräns för Upsala hemman 1801 på kartan av Kent Friman, 2013.

'Nya' Granbackenhuset är den stuga som på kartan ligger helt inne på Uppsalas mark vid i den norra delen av dess ägor. (Ytterligare en stuga ligger strax utanför den norra gränsen för Uppsalas marker).

De kallades troligen inte något speciellt, där de utgjorde någon form av inhyses/backstugor. Husförhörslängderna visar tydligt att Uppsala hade åtminstone en stuga för inhyses på gården. Byggnaden ute på de öppna fälten ser ut att ha markerats som väderkvarn och skattelängder för tiden upptar en husbehovskvarn för Upsala.

Om vi antar att denna stuga är platsen för inhysesstuga på Upsala - får vi följande boende enligt Husförhörslängd:

Inhyses i backstugan vid Upsala 1779 -->
Enkan Maria Nilsdotter, född 1723 - dör nu 1802
Dotter Cajsa Andersdotter, född 1761 - skrivs in 1791 också som piga Upsala & står samtidigt skriven på Backstugan och gården som piga
Ingen skrivs inhyses under åren 1802 - 1840

Inhyses i backstugan vid Upsala 1840 -->
Inhyses Anders Larsson, född i Sjogerstad 1811 den 9/1 - flyttar in 1840 med fru och ut igen 1841
Hustrun Stina Jonsdotter, född i Sköfde 1809 den 11/12

Inhyses i backstugan vid Upsala1846-1861;
Inhyses           Petter Larsson, född i Warnhem 1802 den 24/6 -ut inhyses till Flinkebo, Bäckedalen 1854
Hustrun           Eva Svensdotter, född i Fröjered 1804
Dotter              Helena, född i Warnhem 1831 - flyttar ut till Kjerrtorp 1852
Dotter              Anna Lisa, född i Warnhem 1834 - flyttar ut till Blomberg 1850
Dotter              Marita Christina, född i Warnhem 1840 den 24/5 - dör 1848
Dotter              Inga Charlotta, född i Warnhem 1847 den 8/8 - dör 1847

Tre år efter ovanstående utflytt från backstugan - flyttar följande sällskap in:
Skomakare/
Enkeman          Johan Fredrik Larsson Kling, född i Warola 1822 den 26/6 - in 1857- ut till Milliomgården 1861
                         (Not; "Aldrig dömd för brott, dömd 1854; försvarslös till 2 års arbete på Roten, uppförandet gott)
Pigan                Lovisa Andersdotter, född i Warola 1829 den 17/12 - in från Sköfde 1857
                          (Not; " 1852 dömd för svartkonst, inget sedan dess)
Oäkta son         Johan Alfred, född i Hagelberg 1854 den 3/8 - flyttar in 1857 från Sköfde
Oäkta son         Carl August, född i Warnhem 1858 den 16/3
Dottern              Charlotta Christina, född i Warnhem
Oäkta son         Frans Hans, född i Warnhem 1860 den 6/8
Lärling               Svante Andersson, född i Åsaka 1842 en 3/2 - flyttar in 1859
                                                                                                - hela "gänget" flyttar alltså till Millomgården 1861
Därefter står stugan tom ett antal år.

Stugan byggdes upp och kallades Granbacken på Fiskaregårdsskiftet inför Lövgrens flytt dit - av fadern ihop med sonen Frans Löfgren, som då flyttade hem ett tag.

De hade då fått/köpt den gamla stugan av Uppsala. Sonen Frans var ju då  18 år gammal och hans far endast 41 år gammal. Frans jobbade dessutom som dräng på Trädgården, direkt innan han flyttade "hem” till det nyuppförda Granbacken den 24/10 1881.

Trädgården ägdes då av arvingarna till Uppsala. Han hade lämnat familjens tidigare hem Kärret, för att arbeta som dräng under ett år i Trädgården innan han nu alltså återvände till det nya huset i Granbacken.

Vore väl inte otroligt att familjen via honom lovades/köpte huset från Uppsala för flytt och att marken ordnades med Fiskargården på en intäkt lite högre upp i terrängen - "en backe med granar på”- enligt ortsnamnsregistret.

Dessutom visste man från Uppsalas sida redan att järnvägen skulle dras just där huset ligger, då järnvägen måste ha provstakats efter Skövde Stadsfullmäktiges beslut den 8/1 1872 - om en kommitté för undersökande av järnvägs byggande öfver Billingen”.

Provstakningen finns med som en röd linje på 1877 års karta förbi området, trots att banan inte kom att byggas förrän ca 25 år senare, 1902-1903, och startade sin verksamhet 1904-03-31.

Ur husförhörslängd för det flyttade huset till 'Nya' Granbacken:

1881 den 24/10 flyttar in;
Arbetskarl Sven Johansson Löfgren, född i Husaby 1840 den 17/6 - i m. familj fr. Kärret - och dör här 1892 - 11 år efter inflytten, då endast 52 år gammal
Hustrun Maja Stina Svensdotter, född i Skövde 1837 den 8/2
Dotter Anna Matilda, född i Varnhem 1869 den 28/2
Dotter Maria Elisabeth, född i Varnhem 1872 den 28/2
Son  Oskar Sigfrid, född i Varnhem 1877 den 9/10
Son Frans, född i Varnhem 1863 den 21/7 - flyttar "hem" till Granbacken den 24/10 1881 från Trädgården
                      där han varit dräng under 1 år (Trädgården ägs av arvingarna till Upsala)
Son Johan August, född i Varnhem 1880 den 13/7

- Se fortsättning av boenden på 'Nya' Granbacken här nedan!

Foto från: http://www.sells.se/frans.shtml Foto från: http://www.sells.se/frans.shtml

Livhusar Frans Lövgren 1863-1920

Antagen 1884-02-23 vid Livregementets Husarer (K3),
Vadsbo skvadron, Lunne rote, husartorp 69, Götlunda församling

Frans var 165 cm lång

Läs mer om familjen Löfgren på ljungstorpshistoria.se - A. 50 Lövberga

Bild från Verna Andersson, Ljungstorp införd I Billingen längesen, 1, 1989, Verna Andersson, Arne Andersson och Alf Brage Bild från Verna Andersson, Ljungstorp införd I Billingen längesen, 1, 1989, Verna Andersson, Arne Andersson och Alf Brage

Enligt utsago skall detta Granbackens torphus legat vid järnvägsbanken vid Altorp och rivits, flyttats och byggts upp längre upp i skogen på odlingsgläntan på Fiskaregårdsskiftet inför bygget av SAJ-spåren. Spåret stakades nämligen ut 1867 genom beslut i Skövde stadsfullmäktige, men kom inte att byggas förrän 25 år senare.

Verna skriver om stugan i Billingen längesen 1995 runt Robert och Augustas tid 1940-1950-talet - se mer längre ner på sidan;

"Stugan hade två rum och ett tillbyggt kök och en köksfarstu och en finfarstu. Det är tveksamt om stugan någonsin varit rödmålad. Först kom man in i köksfarstun. Till höger var dörren till köket. Den hade inget handtag utan man öppnade dörren genom att vrida om en stor nyckel som satt i låset. Så kom man in i köket. I gruvan stod järnspisen med en häll bredvid. En skänk, ett bord och en kökssoffa var möbleringen.

Till vänster, över en hög tröskel, kom man in i rummet. Här fanns en säng, en soffa, ett bord, två chiffonjeer, en skänk och några stolar och en öppen spis. Tavlorna, de gamla oljetrycken, satt högt upp under taket. Vita trådgardiner hängde för fönstren. Gick man till höger fanns en dörr till fin-ingången och ytterligare en dörr till det rum som aldrig värmdes upp. Där förvarades allehanda ting, också mat, som behövde stå kallt. Om sommaren när det var varmt användes det oeldade rummet som sovrum. Det var så gott som jordgolv i stugan. Bräderna hade murknat och på senare år låg trasmattorna direkt på jorden på en del ställen.
 
Till stugan hörde också en åker där man odlade havre och råg och förstås potatisen, en ladugård och ett uthus. Robert och Augusta hade en tid både en häst och en ko.

Boende på 'Nya' Granbacken 1881 - 1938 enligt kyrkböckerna

Varnhem AI:12 1880 - 1895
Backstugan Granbacken under Fiskaregården


Nyinflyttad nybyggare;
Arbetaren Sven Johansson Löfgren, född i Husaby 1840 den 17/6 - in 1881 m. familj f. Kärret - dör här 1892
Hustrun/Enkan/Inhyses Maja Stina Svensdotter
, född i Skövde 1837-02-08
Dotter Anna Matilda, född i Varnhem 1869-08-09 - ut 1887
Dotter Maria Elisabeth, född i Varnhem 1872-02-28 - ut till Örebro 1887
Son  Oskar Sigfrid, född i Varnhem 1877-10-09
Son Frans, född i Varnhem 1863-07-21  - ut 1882
Son Johan August, född i Varnhem 1880-07-13
Barnhusbarn no 18, Erik Werner, född i Gefle 1885-01-03 - in 1886 från Stockholm

Ny ägare 1893;
Mannen Johannes Larsson
, född i N. Lundby 1830-06-08 - in 1893 med familj
Hustrun Charlotta Johansdotter, född i Lyrestad 1838-12-29
Dotter Augusta, född i N. Wing1869-04-09 - ut till N. Lundby 1894
Dotter Elin Sofia, född i Varnhem 1877-11-25 - ut till Waltorp 1894

Inhyses;
Arbetaren August Svensson, född i Sköfde 1832-03-22 - in 1887 

Johannes Larsson, Granbacken - Foto från Verna Anderssons samling Johannes Larsson, Granbacken - Foto från Verna Anderssons samling


Johannes Larsson (1830 - 1922), till Granbacken 1893.

Varnhem Alla:1 1895 - 1922
Backstugan Granbacken under Fiskaregården


Kvarboende ägare;
Mannen Johannes Larsson
, född i N. Lundby 1830-06-08 
Hustrun Charlotta Johansdotter, född i Lyrestad 1838-12-29
Dotter Elin Sofia Johannesdotter, f i Varnhem 1877-11-25 - ut med barnen till Nord Amerika den 4/5 1901
Dotter Elin Sofias oäkta dotter Ellen Maria, född i Varnhem 1898-12-11 - 1900
Dotter Elin Sofias oäkta son Karl Oscar, född i Varnhem 1900-05-15

Inhyses;
Arbetaren August Svensson, född i Sköfde 1832-03-22 - in 1887 

Varnhem Alla:2 1922 - 1938
Backstugan Granbacken under Fiskaregården


Kvarboende ägare;
Mannen Johannes Larsson
, född i N. Lundby 1830-06-08  -  dör här 1922
Hustrun Charlotta Johansdotter, född i Lyrestad 1838-12-29 - ut 1922

Ny boende 1923;
Gårdfarihandlaren Johan Robert Svensson
, född i Våmb 1880-10-19 - in 1923
Hushållerskan/Änkan Augusta Malvina Lindström, född i Kila Sörmland 1882-02-23 - in 1923
not. "änka efter trädgårdsmästare Erik Gustaf Lindström"
Hennes son Sven Anders Gustaf, född i Enköping 1909-03-12 - ut Skövde 1926
Hennes dotter Karin Lovisa, född i Strängnäs 1912-12-21 (not. fallandesjuk)
Hennes dotter Anna Elisabeth Engberg, f i Maria Magdalena Sthlm 1906-06-13 - in Hvarf 1925 - ut Sthlm 1926
Hennes son Sven Anders Gustaf Lindström, född i Enköping 1909-03-12 - in 1928 - ut Skärf 1930 - hem 1931
Hennes son Karl Henrik Lindström, gjutare, född i Varnhem 1919-01-28 - ut Malmö 1934 - hem 1936 

Stenarbetaren Karl August Svensson, född i Våmb 1884-02-15 - in 1928 - ut till Köping 1936

Sveriges befolkning Granbacken
1940
Gårdfarihandlaren Johan Robert Svensson
, född i Våmb 1880-10-19
Augusta Malvina Lindström, född 1882-02-23
Karin Lovisa Lindström, född 1912-12-21
Karl Henrik Lindström, född 1919-01-28

1950
f.d. Gårdfarihandlare Johan Robert Svensson
, f Våmb 1880-10-19 - finns 1960 på Härlunda ålderdomshem
Augusta Malvina Lindström, född 1882-02-23
Karin Lovisa Lindström, född 1912-12-21
Karl Henrik Lindström, född 1919-01-28

Familjen Johannes Larsson, född i N. Lundby 1830-06-08  
Hustrun Charlotta Johansdotter, född i Lyrestad 1838-12-29

Bild från Verna Andersson, Ljungstorp införd i Varnhemsbygden 2007. Bild från Verna Andersson, Ljungstorp införd i Varnhemsbygden 2007.

JOHANNES LARSSON MED HUSTRUN CHARLOTTA JOHANSDOTTER TILL GRANBACKEN 1893
 

(All text i detta avsnitt kring Granbacken bygger på text i Varnhemsbygden 2007, artikel av Verna Andersson och Arne Sträng, Ljungstorp)

"1893 flyttade Johannes Larsson med hustrun Charlotta och familj in i Granbacken. Det blev deras eget ägandes ställe på så kallad ofri grund. De kom närmast från dagsverkstorpet Strömshagen under gården Tomten i Skarke. Det innebar en frihet från dagsverken och på så sätt utgjorde torpet ett steg i karriärstrappan bort från att vara direkt underställd någon annan med sin arbetstid som dagsverksarbetare.
 
Granbacken var alltså ett s.k. förpantningstorp. En förpantning avser upplåtelse av egendom på viss tid mot ersättning. Förpantningstorpen löpte oftast på 49 år, ibland kortare tid. Kontrakt upprättades, som måste godkännas av häradsrätten. Inteckningen måste förnyas var tionde år för att nyttjanderätten skulle få behållas. Om förpantningsägaren var av hög ålder vid tidens utgång hände det ibland att han och hans hustru fick behålla den under sin livstid. Efter tidens utgång gick det tillbaka till grundfastigheten, i det här fallet Fiskaregården, Klostret Varnhem.
 
Familjen bestod av följande medlemmar:
Mannen Johannes Larsson, född 1830 i Norra Lundby - död 1922
Hustrun Charlotta Johansdotter, född 1838 i Lyrestad - död 1923
Barnen:
1. Augusta Johansson född 1869 i Norra Ving - död på Vallehemmet 1951
   (gick under namnet "Augusta i Nolgården", städslad hos Nils Andersson, förblev ogift)
2. Lars Johan Johansson född 1871 i Varnhem
3. Emma Kristina Johansdotter född 1875 och död 1878 i Varnhem
4. Elin Sofia Johansdotter född 1877 i Varnhem
 
Innan Johannes blev torpare i Strömshagen hade han tjänat i Tranum hos baron Gyllenhaal på Härlingstorp. En kort tid bodde familjen också i torpet Stenstorp under Ledsgården, strax intill Strömshagen. De hade även tillbringat ett år i Ulunda, men från 1874 till 1893 var Johannes torpare i Strömshagen och från 1893 till hans död 1922 bodde de i Granbacken. Året därefter, 1923, dog Charlotta på fattigstugan (dåvarande ålderdomshem) i Ljungstorp. Torpet kunde sedan vidaresäljas på sin återstående tid av arvingarna.
 

Yngsta dottern, Elin Sofia Johansdotter, flyttade hemifrån 1894, 17 år gammal, till Valtorp och har därefter tjänst som piga i Skattegården i Norra Lundby. Där är hon skriven, när hennes dotter Ellen Maria föds 1898. Ett och ett halvt år senare, i maj 1900, kommer sonen Karl Oskar till världen. Elin Sofia är då piga hos P. A. Pettersson på Hålltorp.
 
Inget av barnen har någon anteckning om vem som är deras fader. Båda växer upp hos morföräldrarna i Granbacken, där de till och med är skrivna som fosterbarn. I maj 1901 stiger Elin med efternamnet Johansson och de två små barnen ombord på ett emigrantfartyg i hamnen i Göteborg med biljetter destinerade till Pittsburgh i Pennsylvania i Nord-Amerika.

Faddrarna till de båda till Amerika utflyttade barnbarnen

Farmor och farfar till Verna Andersson, Ljungstorp, stod faddrar till de båda små barnen som flyttade med sin mor till Amerika 1901. Foto av makarna Per August och Matilda Andersson från Rödjan. Farmor och farfar till Verna Andersson, Ljungstorp, stod faddrar till de båda små barnen som flyttade med sin mor till Amerika 1901. Foto av makarna Per August och Matilda Andersson från Rödjan.Farmor och farfar till Verna Andersson, Ljungstorp, stod faddrar till de båda små oäkta barnen som flyttade med sin mor Elin till Amerika 1901. Foto av makarna Per August och Matilda Andersson från Rödjan. Dopen ägde rum annandagen jul 1898 respektive annandagen pingst 1900.

Båda dopen förättades av kyrkoherden David Holmgren. Det bör i detta sammanhang erinras om, att han ömmade särskilt för de ogifta mödrarna i samhället. Valet av faddrar var lättförståeligt. Rödjan och Strömshagen, där Elin bott, var närmaste grannar.

Dottern Elins nya familj i Amerika

Foto Verna Andersson, Ljungstorp, Varnhemsbygden 2007 Foto Verna Andersson, Ljungstorp, Varnhemsbygden 2007

Ett foto hemsänt från Amerika av Elin till föräldrarna Johannes och Lotta i Granbacken.

Fotot är av hennes familj Renström med mamma Elin (Ellen) och hennes man Oskar Renström och de båda barnen födda i Sverige, Ellen Maria född 1898 och Karl Oskar född 1900.

Foto från Verna Andersson, Ljungstorp, Varnhemsbygden 2007 Foto från Verna Andersson, Ljungstorp, Varnhemsbygden 2007
Elins dotter Ellen Maria som vuxen i Amerika.

Elins syster räddades svårt skadad på stationstrappan i Varnhem

Augusta fotad på Nohlgården Augusta fotad på Nohlgården

Elins syster Augusta var städslad hos Nils Andersson i Överbo Nolgården, Varnhem som hushållerska. Hon uppfattades som en resolut dam. I den muntliga traditionen berättas, att hon var barnkär och lät grannens barn komma in i köket och rumstera om med den stora, lekfulla Sankt Bernhardshunden.
 
Augusta råkade ut för en svår olycka. Hon hade en gång gått ner för att hämta posten på järnvägsstationen i Varnhem, när hon anfölls av en folkilsken kviga, som rymt från Backa gård. Dåvarande ägaren Konrad Billing kom ridande till undsättning och sköt kvigan på fläcken.

Augusta hade räddat sig upp på stationstrappan, men hon var illa stångad. Hon tillfrisknade dock och tjänade ännu många år hos Nils, innan hon togs in på ålderdomshemmet i Våmb. Där avled hon i april 1951.
 
Jordfästningen av Augusta i Nolgården förrättades av komministern i Skövde, Thore Ekelöf. Augusta fick sitt sista vilorum på den nya, övre delen av kyrkogården i öster. I dödsannonsen står, att hon sörjdes närmast av syskonbarn.

Verna och Arne tar emot släkting från Amerika år 2007

Arne Sträng och Joyce Neitzelt, från USA, 2007 Arne Sträng och Joyce Neitzelt, från USA, 2007
Amerikabesök i Granbacken.

Strax före jul 2006 kom en förfrågan till prästen i Varnhem, Markus Hagberg, vidarebefordrad från landsarkivet i Göteborg rörande Ellen Maria Renström. Det var hennes dotterdotter, Joyce Neitzelt från Canton i Ohio som i samband med en Sverigeresa önskade besöka den plats där hennes mormor lekt som barn. Markus letade förgäves i kyrkböckerna och kunde inte finna någon familj med detta efternamn. Han lämnade därför över frågan till oss.

Ganska snart hittade vi en ogift mor, Elin Sofia Johansdotter, som med två små barn, Ellen Maria och Karl Oskar, hade utvandrat till Amerika vid förra sekelskiftet.

Hon passade in på de övriga knapphändiga data som hade lämnats. Det visade sig, att Elin Sofia var ogift moder med två så kallade "oäkta" barn med "okänd" fader.

Hennes föräldrar, Johannes Larsson och Charlotta Johansdotter, hade bott i Granbacken, en backstuga under Fiskaregården på en skogsskift ivanför Ängarås. Identifieringen och lokaliseringen var tillräcklig för att gå vidare även om vi då ännu inte funnit någon Renström. Med detta forskningsresultat kunde vi sedan snabbt rulla upp en historia med anknytning till ett flertal torp och backstugor i Ljungstorpsområdet. En del familje- och släktrelationer kom som en överraskning inte bara för den gästande Mrs Joyce Neitzelt. I denna artikel redogör vi dels för de fakta, som gått att utvinna ur tillgängligt arkivmaterial, dels för muntliga traditioner, som bevarats om denna familj.

Läs hela artikeln nedan som PDF-fil: 

Efterträdarna till Johannes och Charlotta Larsson på Granbacken 1923

År 1923 flyttar Robert Svensson och Augusta Lindström med Augustas  barn; sonen Sven Anders Gustaf, född i Enköping 1909-03-12 - ut Skövde 1926. dottern Karin Lovisa, född i Strängnäs 1912-12-21 (not. fallandesjuk) samt sonen Karl Henrik Lindström, gjutare, född i Varnhem 1919-01-28 - ut Malmö 1934 - hem 1936 till Granbacken.
 

Augustas båda äldsta barn Anna-Lisa, som hon kallades, och Anders hade båda flyttat till Skåne. Anna-Lisa gifte sig dock med en pojke från Ljungstorp, Magnus Broström, son till Lina Broström, Gruvesäters Klev Gustafsberg, och de bodde en tid på andra våningen i gården Svea. Anders gifte sig med en flicka från Malmö som hette Annie Signe Ingeborg.

Foto med Robert Svensson 1940-tal. Foto ur Verna Anderssons samling. Foto med Robert Svensson 1940-tal. Foto ur Verna Anderssons samling.
ROBERT SVENSSON
Johan Robert Svensson var född den 19 oktober 1880 i Våmb.
 
Den 11 november 1892 kom Robert, med föräldrarna torparen Sven Johan Svensson med hustru Kajsa Lisa Andersdotter och sina tre bröder Gustaf Rickard född 1875, Carl August född 1884 och Sven Fredrik född 1886, till Grönhagen under Backa, Varnhem.
 
Robert flyttar 1919 till Fagerdalen. Han var lam i den ena armen och bara kunde ta med tre fingrar på den andra. Han försörjde sig sedan 1908 som gårdfarihandlare.

Han drog sin kärra runt berget med skjortor, underkläder, sybehör och en och annan vacker sjal och medan "Karimoster" i Smedstorp levde, sålde han också hennes egentillverkade trådknappar och band som hon vävt.

Verna skriver i Billingen längesen 1995;
"Han va en väldigt präktig man", säger Frida om Robert. Hon berättade att han var bekant med alla och att alla tyckte om honom. Även alla barn. Han blev nyhetsförmedlaren. Han drog med sin kärra ut i världen och kom tillbaka med nyheterna.

'Gott huvud hade han, han va' säker. Och i hans avgångsbetyg från folkskolan i Lundby den 5 december 1895 ser jag att han i räkning fick betyget 'med beröm godkänd'.


"Rättigheten att idka gårdfarihandel inom Skaraborgs län har av länsstyrelsen meddelats Johan Robert Svensson från Smedstorp i Varnhems socken", läste jag i SLA under rubriken "För 75 år sedan". Det var 1983, alltså fick Robert sin rättighet 1908.

"Han hade två stora kappsäckar på kärran", berättade Frida. Han gick bortåt Lundby och åt Öglunda och åt Skövde också. 

Det berättas att när Robert gick åt Skövde, kunde det hända att "Inga ve' le't " kom ut från sin stuga. Då vände han och gick hem. Han skulle i alla fall inte få något sålt den dagen. "Att möta ena gumma" förde otur med sig. "Inga ve' le't" bodde i en liten stuga utmed Ljungstorps-vägen just vid uppfarten till Löten. "Di hade å rätta sej efter", som man sa.

Robert var handikappad. Hans ena arm var lam och hängde vid sidan och den andra handens fingrar var böjda in mot handen, så han kunde bara ta med pekfingret och tummen. Men sålde gjorde han "lite å vart", säger Frida, "underkläder te karlarna  å granna sjaletter, som gummera köpt".

Robert Svensson skaffade sig familj på så vis att han träffade Augusta Lindström. Augusta hade varit gift och hade fyra barn."

Modell av den kärra som användes av Robert Svensson som gårdafrihandlare. Tillverkad av Yngve Andersson gift med Ester Krantz.

Foto med Augusta Lindström 1940-tal. Foto ur Verna Anderssons samling. Foto med Augusta Lindström 1940-tal. Foto ur Verna Anderssons samling.

AUGUSTA LINDSTRÖM
Augusta, född Engberg, var född den 23 februari 1882 i Kila i Södermanland.
 
Hon gifte sig med Erik Gustaf Lindström, född 1864 i Längbro, Örebro län. Han var trädgårdsmästare på större gårdar och familjen flyttade mellan olika platser där han hade anställning.
 
Deras barn var:
Anna Elisabet född 13 juni 1906 i Maria Magdalena församling i Stockholm
Sven Anders Gustaf född 12 mars 1909 i Enköping
Karin Lovisa född 21 december 1912 i Strängnäs
 
1918, den 7 juni, omkom Augustas make i en olycka med en skenande häst. De bodde då i Längbro, Örebro län.
 
När Augusta blev änka, skrev hon ett brev till Robert Svensson i Varnhem och frågade om han visste någon plats de kunde flytta till. Augusta väntade då sitt fjärde barn.
 
Robert hjälpte tydligen Augusta för samma år, 1918, flyttar hon och barnen till Rödjan under Prästgården, Varnhem, där Augusta den 28 januari 1919 födde en pojke som fick namnet Karl Henrik. Den lille Henrik fick ju aldrig se sin far, eftersom fadern dog drygt sju månader innan Henrik föddes.

Verna skriver i Billingen längesen 1995; 
"Det blev så att Robert och Augusta  och hennes barn bosatte sig i Fagerdalen. Om Augustas Henrik berättade Frida: "Ho' hade en liten pojk som hette Henrik. Dä va mamma Augustas ögonsten rukltigt. Va' ho' tyckte o den lelle Henrik! Allt gott ho' hade så pussla ho' te honom. Han geck mycket ner till mamma och pappa. Han va' ente gammel då, 7-8 år. Se den lelle Henrik, dä va' nåt särskilt mä den!"

Jag själv kommer mest ihåg Robert och Augusta på 40-50-talen, när de bodde i Granbacken. Jag minns Augusta och hennes lustigheter. Hon skojade alltid med folk. En gång satt hon vid bordet mitt emot "Fallar'n", det vill säga Robert Andersson i Fallet. Han var liten till växten, hade ett litet ansikte och stora mustascher och han drack kaffe på fat. Då blåste han på kaffet så det gick små vågor och där satt Augusta mitt emot och härmade honom. Det talar man än om....

Augustas vita förkläde såg man på långt håll när hon kom kilande över markerna och hem till oss. Stugan de bodde i, Granbacken, den var inte lätt att hålla ren. Liten, grå och med brädgolv som började murkna så det var rena jorden under trasmattorna.

Jag minns hennes julkalas. Alla grannar var där och då brukade Augustas dotter Karin sjunga. Hon hade en fin sångröst, som gick mycket högt. Och vi lyssnade på musik där - 78-varvare spelades på vevgrammofon."

      Anders Lindström med hunden Sappo                                         Henrik Lindström & Nils Andersson, Fallet  

Fest i Granbacken på 1930-talet

Fest i Granbacken 1930-talet.

Bakre raden Tv; Okänd kikar fram, Tage Lindahl, arbetare Backa, okänd kikar fram, Knut Johansson, Nyborg, son till Oskar och Hilda, nedanför honom; Sonja Andersson, Ljungstorp, till höger om henne; Helga Johansson, Nyborg, dotter till Oskar och Hilda, okänd tittar fram, kille med hatt; Lennart Kjellén, Hagen, bakoom honom; Anders Lindström, Granbacken, tll höger om honom; Gunnar Andersson, Ljungstorp och i övrigt okända från Ljungstorp.

Ser inte ut att ha varit varmt i 'salen'.

Granbacken på 1940 - 1950-talet

Verna Andersson, Ljungstorp berättar:
 
"Granbacken var en liten grå stuga med mark som i grunden tillhörde Fiskaregården, Varnhem och som uppläts genom en s.k. förpantingsrätt vanligtvis på 49 år.
 
Själva stugan
Stugan hade två rum och ett tillbyggt kök och en köksfarstu och en finfarstu. Det är tveksamt om stugan någonsin varit rödmålad. Först kom man in i köksfarstun. Till höger var dörren till köket. Den hade inget handtag utan man öppnade dörren genom att vrida om en stor nyckel som satt i låset. Så kom man in i köket. I gruvan stod järnspisen med en häll bredvid. En skänk, ett bord och en kökssoffa var möbleringen. Till vänster, över en hög tröskel, kom man in i rummet. Här fanns en säng, en soffa, ett bord, två chiffonjeer, en skänk och några stolar och en öppen spis. Tavlorna, de gamla oljetrycken, satt högt upp under taket. Vita trådgardiner hängde för fönstren. Gick man till höger fanns en dörr till fin-ingången och ytterligare en dörr till det rum som aldrig värmdes upp. Där förvarades allehanda ting, också mat, som behövde stå kallt. Om sommaren när det var varmt användes det oeldade rummet som sovrum. Det var så gott som jordgolv i stugan. Bräderna hade murknat och på senare år låg trasmattorna direkt på jorden på en del ställen.
 
Till stugan hörde också en åker där man odlade havre och råg och förstås potatisen, en ladugård och ett uthus. Under en tid hade familjen både en ko och en häst.

Gästfrihet i stugan
I Granbacken var man alltid välkommen. Kaffepannan stod alltid på spisen. Man hällde på vatten undan för undan tills sumpen var riktigt urkokt. Det gällde att spara. Hade man tur, kunde man komma just när pannan sköljts ur och nytt kaffe var pålagt.

Augusta gick till grannarna och "satt ena stunn". Det gjorde man förr. Man behövde inte ha något ärende. Men kanske kom hon för att bjuda till julkaffe för det hade man i Granbacken. Då samlades grannarna där och fick kaffe med mycket doppe. Brasan brann i den öppna spisen. Både Karin och Augusta sjöng gärna de gamla skillingtrycken och gästerna sjöng förstås med efter bästa förmåga. Man lyssnade på musik där också när Karin spelade 78-varvare på vevgramofonen. Så pratade man om det senaste och berättade om det gamla och hunden Olle var med och det var varmt i stugan, roligt och fin stämning.
 
Robert han kunde höra hur "berga slogs" sa han. Då blev det oväder. Troligen blev det ett annorlunda ljud i vinden då den vände och blåste in emellan södra och norra Billingen. Han brukade också berätta om hur han som liten vallpojke i Prästgården i Varnhem ibland träffade David Holmgren. Holmgren brukade prata med Robert och sa ibland "idag är det vackert väder" när det regnade eller så sa han "idag är det dåligt väder" när solen sken. Om Robert sa emot honom, fick han en tolvskilling av Holmgren, men höll han med, fick han inget. Robert trodde att det var ett försök att fostra honom att inte i alla situationer bli en ja-sägare."

Skördelag i Svea 1948. Foto från Verna Anderssons samling Skördelag i Svea 1948. Foto från Verna Anderssons samling
 

Skördefest
Grannarna samlades hos varandra i skörden. Då var alltid Augusta, Karin och Henrik med. Augusta var lättsam och skojfrisk. Ett minne från kaffestunden en gång i skörden var när Augusta satt mitt emot Robert Andersson i Fallet, "Fallar'n" kallad. Han hade ett litet ansikte och stora slokmustascher. Han hällde kaffe på fatet, lyfte det till munnen och blåste så det gick vågor i fatet och mustascherna fladdrade. Augusta upptäckte förstås det och härmade "Fallar'n" till omgivningens förtjusning. Men hon hade förstås inga mustascher som fladdrade.

På bilden finns från vänster; Henrik Lindström, Granbacken, Arne Andersson, Svea, sittande Karin Lindström, Granbacken, Stående Agnes Andersson, Svea, Gustav Andersson , Svea. Längst bak Rune Andersson, Svea, framför Rune; Robert Andersson, Fallet och Augusta LIndström, Granbacken, längst till höger Oskar Johansson, Hökatorp. De två flickorna fr vänster; Verna Anderson, Svea och Ulla Dalström, Nytorp.

Augustas dotter Karin
Augustas dotter Karin Lindström hade epilepsi, eller fallandesjuka som man kallade den sjukdomen förr, och fick anfall ibland. Hon kunde bli lite förvirrad ibland, så det var väl inte alltid så lätt för henne och familjen. En svår olyckshändelse drabbade Karin i början av 1950-talet. Hon fick ett epileptiskt anfall och föll baklänges in i elden i den öppna spisen. Robert lyckades med sin enda arm att lyfta henne brinnande ur elden och släcka den genom att vira en filt om henne. Han lade henne utanför stugan och skyndade sig iväg upp till gården Svea, där det fanns telefon och ringde efter ambulansen.

Till Granbacken fanns ingen körväg så ambulansen kunde inte köra ända fram. Karin hämtades och bars på en bår till ambulansen. Hon kom till Karolinska sjukhuset där hon låg länge och opererades ett antal gånger. Hon var så illa bränd att hon egentligen inte skulle ha överlevt, men det gjorde hon. Karins starka vilja gjorde underverk. Hud flyttades från olika ställen på kroppen till de skadade ställena. När alla operationer var över och läkta, upptäckte man att hon inte kunde lyfta upp armarna helt och hållet. Huden i armhålorna var för kort och man fick göra ytterligare operationer. Men Karin kom hem och levde länge efter detta.
 
Karins starka vilja visade sig vid ett annat tillfälle då hon hade legat sjuk ett helt år. Plötsligt stiger hon upp ur sängen och går ut på gärdet där folk skördade havren och hon var med och band havreneker hela dagen.

Fortsatt boende på Granbacken
Till familjens glädjeämnen hörde pensionsdagen. Då hämtades pengarna och dagen gjordes festlig med en stor kartong maränger! Likadant varje gång.
 
Augusta gick bort den 16 oktober 1948.
Det blev inte så lätt för Karin att ta över, men de bodde kvar i stugan. Robert kom under 1950-talet till ålderdomshemmet i Härlunda där Robert avlider den 14 december 1962.
 
Henrik högg i skogen och tidvis hade han arbete borta. En tid bodde han i Göteborg och under en tid arrenderade han Fallet i Varnhem av Robert och Ester Andersson. När Henrik en gång varit borta på arbete och kom hem efter ett par veckor, lade han sig på kvällen i sin kökssoffa. Plötsligt började det röra sig under huvudet på honom. Han flög upp och fick se att råttorna hade byggt bo i huvudkudden! Det gick snart inte att bo kvar i Granbacken och Karin och Henrik lämnade Granbacken och bosatte sig först i Värsås och därefter i Skogs dalen i Tovatorp.
 
Karin avled den 16 oktober 1963 i Tovatorp. Henrik flyttade till Hentorp och bodde där en tid och flyttade sedan till Skara, där han fick arbete på Eccoverken. Först bodde han i Eccoverkens bostäder, därefter i en lägenhet i Centrumbostäder för att till sist flytta till Viktoriagården där Henrik avled den 17 december 2000.
 
Granbacken rivs på 1960-talet
Granbacken rivs på 1960-talet (1966). Granbacken stod öde en tid, men Hermansson i Fiskaregården ville inte att det skulle bli "tillhåll" för några, så han lät riva stugan på 1960-talet. En granne, Arthur Pettersson, utförde rivningen och fick 50 kronor och virket, vilket dock aldrig togs tillvara.

Än kan man hitta en och annan kulturväxt i den igenväxta trädgården såsom Akleja, Krollilja, Funkia och Munkaluver och om våren en del vårblommor men deras hallonland har tagit över mycket och nässlorna är nästan manshöga om sommaren.

Förutom grunden och den nedrasade skorstensmuren finns också lämningar efter ladugård och uthus och en igenstenad brunn. Genom tomten rinner en bäck där Augusta och säkert också Charlotta legat på knä och skurat mattor och tvättat kläder. Ett stort, gammalt sötbärsträd blommar än varje vår.
 

Text: Verna Andersson och Arne Sträng, 2007