A. 92 a Gamla Granbacken

- före Granbacken med det från Uppsala flyttade huset längre ner på Fiskaregårdsskiftet - se 'Nya Granbacken' under nästa rubrik!

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Fiskaregårdsskiftet ungefärligt utmärkt med rött med Sparrsäter/Sparsäter utmärkt, samt längre ner på skiftet, Gamla Granbacken och allra längst ner det senare Granbacken efter 1881.

På karta från 1844 inför Laga skiftet 1844 - 1853, så hittar man på Fiskaregårdsskiftet ett bostadshus, som vi kallat Gamla Granbacken. Det ligger mitt för och norr om backstugan MariebergBjörsgården/Hospitals skifte med Gästgivaregårdens skifte emellan sig.

Huset har varit okänt för de nu verksamma lokalhistorikerna och kan bara kännas igen i Husförhörslängderna om man tolkar Inhyses under Fiskaregården som detta 'Gamla Granbacken' före flytt av byggnad från Uppsala till ett senare Granbacken år 1881 till längre ner på skiftet - läs mer här!

I så fall fanns detta hus mellan 1822 - 1880. På kartan 1844 tycks det varit ett brukat område med en mindre ladugård och annan ekonomibyggnad. Grannstugan Marieberg har varit en mer utpräglad backstuga.

"Gamla Granbacken fortfarande utmärkt på 1877 års karta

"Gamla Granbackens" bostadshus finns fortfarande kvar markerat på karta 1877 - här med förstärkt markering.

Kartan från 1877 pekar ut fel hus som Skolhus. Rätt byggnad har märkts med röd text för Sparresäter.

Inhyses Fiskaregården - troligen på skiftet och hus som vi nu kallar
Gamla Granbacken - boende mellan 1822 - 1881

Husförhörslängd 1815 - 1836
'Gamla Granbacken'
- står aldrig utskrivet

Inhyses Jonas Larsson, född i Broddetorp 1786 8/4 - flyttar troligen in 1820 med familj - dör här 1831
Hustrun  Nora Andersdotter, född i Wing 1794 31/1
Son         Lars, född i Wing 1820 26/2 - ut till Wing 1835
Dotter      Maria, född i Wing 1822 21/10
Son         Anders född i Varnhem 1825 4/12
Dotter      Stina, född i Varnhem 1830 31/1 - dör här 1830
 

Husförhörslängd 1836 - 1846
'Gamla Granbacken'
- står aldrig utskrivet

Inhyses;
Änkan  Nora Andersdotter, född i Wing 1794 31/1
Dotter   Maria, född i Wing 1822 21/10 - dör här 1839
Son       Anders Jonsson, född i Varnhem 1825 4/12
 

Husförhörslängd 1846 - 1859
'Gamla Granbacken'
- står aldrig utskrivet

Inhyses;
Änkan  Nora Andersdotter, född i Wing 1794 31/1 - dör här 1849
Son       Anders Jonsson, född i Varnhem 1825 4/12 - flyttar till Storekullen 1849

Ny inhyses 1849;
f.d. soldat Anders Asp
, född i Sköfde 1792 4/2 - in med famil 1849 - dör här 1852
Hustrun    Inga Jonsdotter, född i Broddetorp 1790 5/8
Son           Johannes Asp, född i Varnhem 1824 3/5 - skrivs 'På sockenens slut' 1846
Dotter        Anna Cajsa Asp, född i Varnhemn 1827 - flyttar hit 1849 - ut till Mariestad 1850
Dotter        Stina, född i Varnhem 1832 - flyttar ut till Ryttaregården 1848
 

Husförhörslängd 1854 - 1862
'Gamla Granbacken'
- står aldrig utskrivet

Nya inhyses 1859;
Änkan            Anna Andersdotter Ahlqvist, född i Åsaka 1815 20/6
Styfvdotter      Märtha Ahlqvist, född i Varnhem 1821 5/1
hennes oäkta Johanna Christina, född i Varnhem 1848 26/9
hennes oäkta  Augusta Josefina, född i Varnhem 1863 8/6 - senare lärarinna i Timmersdala

Inhyses          Sven Johansson Ahlqvist, född i Varnhem 1792 - dör här 11/1 1859
Hustru/Änka  Anna Andersdotter
, född i Åsaka 1815 20/6
Dotter              Märtha Ahlqvist, född i Varnhem 1821 5/1
hennes oäkta Johanna Christina, född i Varnhem 1848 26/9

Husförhörslängd 1862 - 1869
'Gamla Granbacken'
- står aldrig utskrivet

Kvarboende inhyses 1862;
Änkan            Anna Andersdotter Ahlqvist
, född i Åsaka 1815 20/6
Styfvdotter      Märtha Ahlqvist, född i Varnhem 1821 5/1
hennes oäkta Johanna Christina, född i Varnhem 1848 26/9
hennes oäkta  Augusta Josefina, född i Varnhem 1863 8/6

Husförhörslängd 1869 - 1880
'Gamla Granbacken'
- står aldrig utskrivet

Kvarboende inhyses 1869;
Änkan            Anna Andersdotter Ahlqvist
, född i Åsaka 1815 20/6

Styfvdotter      Märtha Ahlqvist, född i Varnhem 1821 5/1 - dör i Fjellet 1879
hennes oäkta   Johanna Christina, född i Varnhem 1848 26/9
hennes oäkta   Augusta Josefina, född i Varnhem 1863 8/6
- styvdottern med barn flyttar till Fjellet, Ulunda 15/10 1875

Efter Anna Andersdotter Ahlqvist
finns inga boende att hänföra till detta boende och stugan försvann troligen 1880 när nya Granbacken uppfördes längre ner på skiftet av Sven Johansson Löfgren.