A. 88 Småskolan

Junkragårdsskiftet -> Småskola på skoltomt = Klostret Junkragården 5:5 -> avstyckning 1986 ger Klostret 5:14 - med idag adress: Ljungstorp Gamla Skolan 1

Junkragårdsskiftet var i det längsta ett rent skogskifte för gården i Varnhem - Junkragården. Än idag består det, förutom skolorna, av bara skog och den ägs nu av lite olika ägare i öster och väster.
 

Först 1924 inköptes mark om  7 500 m2 av Varnhems församling till skoltomt av Junkragårdens skifte i Ljungstorp.

Då hade man redan förvärvat mark av Fiskaregårdens skifte för en småskola i Sparsäter. Sparsäter hörde under Klostret Fiskaregården. Varnhems Församling köpte tomten för 2.000 kr. Anledningen var att få en skollokal i Ljungstorp. Där höll man småskola till 1926.


När skolsystemet utvecklades och man avbröt samverkan med Norra Lundby 1917, beslöt man sig för att tillsätta en kommitté för att förvärva mark där en skola skulle byggas i Ljungstorp. Den utsedda marken tillhörde nämndemannen Edvin Jansson i Junkragården Varnhem. Man kom överens och man tog ett amorteringslån på 10.000 kronor.

Först byggdes Småskolan på den inköpta marken 1926 och senare Folkskolan (Storskolan) 1930.

Småskolan lades ner 1953.

Småskolan på karta från 1960

Den senare avstyckade tomten för småskolan är utmärkt med rött på kartan - 1960 var det fortfarande en skoltomt med två skolbyggnader - Småskolan och Folkskolan.

'Småskolan' idag (2016)

Bild från väster med den gamla skolingången till kapprummet innan skolsalen. Avstyckningen har gett en markerad gräns mot den gamla skolplanen i norr, där också den gamla Folkskolebygganden ligger - idag Galleri Sagé ägt av Gertrud Manz.

Bildspel för 'Gamla skolan' som 'Småskolan'  heter idag (2016) 17 st

Foto Kent Friman, 2016

loading...

Skolhus på kartan 1877 - 1:a skolan; Sparsäter på Fiskaregårdsskiftet

Skolhus står det 1877 för den första församlingsdrivna skolan i Skarke församling och var avsedd som skola "på Billingen", även om kartmakarna 1877 satt beteckningen för fel hus - Ulfstorp. Junkragårdsskiftet norr om Ödegårdsskiftet/Erik Larsgårdsskiftet var då obebyggt.

1878 13/4 flyttade den siste boende (den här perioden) i Sparsäter ut till Wåmb - det var;
Arbetskarlen Anders Gustaf Johansson, född  i Lundby 1840 10/11
Hustrun         Maria Kristina Nilsdotter, född i Varnhem 1837 25/8
Son                 Johan Emil, född i Öglunda 1864 29/12
Son                 Karl Wilhelm, född i Varnhem 1875 28/3

Ur Billingen längesen 4 angående tidig skola i Sparsäter;
Vid kyrkostämma "med Skarke församlings medlemmar" i mars 1877 godkändes församlingens köp av lägenheten Sparsäter under Fiskaregården, Skarke socken. Det var Arvid PetterssonHålltorp och vice pastor David Holmgren som för Skarke kommuns räkning gjorde upp köpet. Köpesumman var 2 000 kronor och hemmanet fick tillträdas den 14 mars 1877.

Som man ser ovan i husförhörslängden så lät de den då brukande torparen bo kvar ytterligare exakt ett år innan man tog byggnaden i anspråk och arrenderade också direkt ut jorden. Redan den 26 mars 1877 tecknades arrendekontrakt mellan Skarke församling och Andreas Sträng - ägare av Carlsberg.

1920 var Sparrsäterskolan sliten och folkskoleinspektören krävde reparation

Texterna nedan är hämtade ur Billingen längesen ... Nr 4 av Verna Andersson, brodern Arne Andesson och Alf Brage:

Bild från David Stig ur Varnhemsbygden 2002 Bild från David Stig ur Varnhemsbygden 2002

1920-28 - David Stig berättar;
Det blev många nya skolkamrater och hemläxor med möjlighet att finna en slant under kudden på morron om jag hade läst läxan. I närheten av skolan fanns en vildapel som några av oss tog äpplen från. När vår lärarinna fick reda på det var det för hela klassen att gå till ägaren, en f.d. lärarinna, och be om förlåtelse. Det fick vi plus kakor.

Diskussion om ny skola + en mindre reparation av den gamla

Inför 1924 fanns kostnad med för nybyggnad av skola i Ljungstorp

Kommittén för byggande av ny skola i Ljungstorp drev på

Carl Herman Schill på Svarvarebacken - skolans starka kraft

Här ses Carl Herman Schill med yxan vid vedkubben på sitt ägandes Svarvarebacken runt tiden för skoldiskussionen på 1920-talet.

1913 Carl Herman Schill kom som ägare till Svarvarebacken med sin familj från Våmb;
Hemmansägaren Carl Herman Schill, född i Ransberg 1869 23/9, gift 28/8 1894 med
Hustrun                 Anna Maria Engberg, född i Ransberg 1873 22/1
Dotter                     Elsa Maria Eleonora, född i Säter 1894 5/10
Son                        Karl Arvid Hugo, född i Våmb 1898 4/6               (Hugo Schill)
Dotter                     Astrid Sofia Margareta, född i Våmb 1911 11/1

Förstoring av föregående bild.

 

Ny småskola skall byggas i Ljungstorp, mark skall köpas, beslut 1924

Ny mark köps i oktober 1924; Köpebrev mellan Varnhems Försam- ling och Edvard Jansson, ägare av Junkragården

Karta över köpt mark för skolor 1924 

Småskolan byggs på försåld mark av Edvard Jansson, Junkragården

Säljarna Jansson är från Björsgården & Junkragården i Varnhem

Bild från Kerstin Antbäck, Björsgården, Varnhem, 2015 Bild från Kerstin Antbäck, Björsgården, Varnhem, 2015

Den äldre generationen med makarna Anders & Anna Maria Jansson som flyttade in i Junkragården 1904 - Anders Jansson dog där 7/3 1913. Deras son -se nedan - tog över delar av ägandet kring Björsgården och Junkragården fr o m 1910.

Nedan;
Sonen nämndemannen och hemmansägaren Karl Edvard Jansson, född i Marum 1870 5/8 - gifter sig 1911
Hustrun Hilda Charlotta Pettersson, född i Varnhem 1870 19/4 och de flyttar in på Junkragården 21/10 1929 från Björsgården/Gästgivaregården, som han tog över 1910 efter att ha återvänt hem från Amerika.

Det är dessa Edvard och Hilda som 1924 äger och säljer marken i Ljungstorp till Varnhems församling att användas till skoltomt.

Bild från Kerstin Antbäck, Björsgården, Varnhem, 2015 Bild från Kerstin Antbäck, Björsgården, Varnhem, 2015

Bröllopsfoto den 2/5 1911 - Edvard och Hilda Jansson, Björsgården, Varnhem. De flyttar till Junkragården först 1929, men äger redan marken efter fadern död 1913 - se ovan!

Tack till E. Jansson för förmånligt pris - insamling till orgel 1925

Ljungstorp har nu fått sin nya småskola - färdig 1925 -26

Skolinvigning med flaggstång den 20 augusti 1926

1960 års karta med småskola och den senare byggda folkskolan

I Junkragårdsskiftets västra del alldeles vid landsvägen placerades de två skolorna (55). Småskolan längst i söder på den avstyckade delen 55 och närmast vägen.

Foto från småskolan 1940 - Småskolan lades ner 1953

Småskolan 1948 - Verna Andersson eget skolkort med Mia

Småskolan kompletterade efter 1953 'Storskolan' med olika funk- tioner - så som slöjdsal, mm - idag vardagsrum för modernt boende

Foto Kent Friman, copyright, 2016 Foto Kent Friman, copyright, 2016

Den 'svarta tavlan' finns fortfarande kvar med sina sidoskåp från byggtiden 1925, då byggnaden fungerade som småskola. Idag hänger de tidstypiska skolplanscherna med tavlan som fond och ljuset kommer från de stora fönstren i söder.

Foto Kent Friman, copyright, 2016 Foto Kent Friman, copyright, 2016

Den vackra gamla vedkaminen står än idag på sin ursprungliga plats i det nordöstra hörnet av skolsalen. Dörren har tagits upp i senare tider - under skoltiden fanns ingen dörr mellan skolsal och det som var lärarinans kök.

Den första boende i småskolan 1925 - lärarinnan Mia Jansson

Detalj skolfoto 1948 ur Billingen längesen, 2004 - retsucherat av KF Detalj skolfoto 1948 ur Billingen längesen, 2004 - retsucherat av KF

Småskollärarinnan Inez Maria Jansson, född15/5 1890 i  Frykerud, död 21/11 1953 i Ljungstorps Skola, Ogift.

Foto 1948 

Mia stannar hela Småskolans tid i Ljungstorp (1948) och dör 1953 samma år som skolan hade lagts ner på våren

Bild från Gun Gustavsson, Tidaholm - från tiden i Ljungstorp Bild från Gun Gustavsson, Tidaholm - från tiden i Ljungstorp


Gun Gustavsson är idag 92 år (2016) och har ett fantastiskt minne. Hon berättar gärna från tiden för hennes uppväxt i Sandbäcken i Ljungstorp hos familjen med modern Linnea som var gift med Bror Ullberg:


"Gun började i Småskolan Ljungstorp 1931 hos Mia Jansson och fortsatte sedan i Folkskolan Ljungstorp för Emil Håkansson. Jaen Friman, Guns systerson, berättade att han också gått i Folkskolan, 3-e klass för Emil Håkansson, Håkanssons sista år som lärare, och 4- klass för Hans Johansson där och 5- och 6- klass i Varnhem där läraren efter skolan höll kurs i ”karta och kompass” som Jaen deltog i."

(Berättat för Verna Andersson, Arne Sträng och Jaen Friman, 2016)

Småskolan utarrenderas tillsammans med 'Storskolan' efter 1963 - blir först vävrörelse och säljs sedan till Gertrud Manz & Sara Bender

Några som kan ha hyrt lägenheten i småskolan efter Mia;
Josef Natanael Håkansson född 1900 - död 1995 och hans hustru Edit, född 10/7 1900 i Varnhem gift 1954.

När 'Storskolan' också lades ner 1963 kom det att prövas från kommunens sida om ny hyresgäst. Man ansåg sig inte har 'råd' att ställa lokalen till bygdens förfogande, så t ex den mycket framgångsrika  bordtennisklubb som fanns fick inte vara kvar.

Istället arrenderades hela skolområdet med de båda byggnaderna ut till en kvinna från Skövde som drev en vävskola, m m. under en kort period tills hela området med skolbyggnader såldes till konstnärerna Gertrud Manz och Sara Bender. De skapade Galleri Sage´- som de drev tillsammans med viss uthyrning i småskolan ända fram till 1984, då småskolan styckades av och senare 1986 såldes till makarna Lövoll.

Galleri Sagé omfattade även småskolan mellan 1966 och 1984

Ny ägare av 'Småskolan' 1986 blir makarna Lövoll och 'Småskolan' blir nu 'Ljungstorp Gamla Skolan 1'

Foto Kent Friman, copyright, 2016 - klicka på bilden för större bild! Foto Kent Friman, copyright, 2016 - klicka på bilden för större bild!På bilden Gunnel Lövoll framför sin ägandes 'skolbyggnad'.
 

Småskolan med sin 215 m2 stora boendeyta på en tomt om 2 117 m2 utgör en imponerande byggnad i Ljungstorp även på egen hand - tillsammans med sin näraliggande 'Storskola' blir det ett mäktigt byggnadskomplex.