A. 87 Rosenlund

Ödegårdsskift -> Ödegårdstorp -> Sommarstuga -> Björkelund 9:1 -> Rosenlund 9:2 - idag med adress; Ljungstorp Rosenlund 1

Flygfotot skänkt av Leif Crona, 2014 - godkänt för publicering av Försvarsstaben augusti 2014 Flygfotot skänkt av Leif Crona, 2014 - godkänt för publicering av Försvarsstaben augusti 2014


Ödegårdsskiftet/ErikLarsgårdens skifte är ungefärligt markerat med rött på kartan. Björkelund och Rosenlund markerat med sitt namn.

Ödegårdstorpets plats var där Rosenlund med garage idag ligger väster om (hitom) Björkelund. Där låg också den sommarstuga som uppfördes efter rivningen av Ödegårdstorpet.

Avsnittet öster om landsvägen upp mot berget ägs idag av ägaren till Skarpenstorp 16:18.

Nytt hus på Ödegårdstorpets plats - Rosenlund

Sonen till ägarna av Björkelund, Joakim Holm och hans Petra, fick ta över och bygga på det gamla Ödesgårdstorpets plats 1998 - blev nu Rosenlund.


Tomtarean är på 5 625 kvadratmeter. Byggår 1998 med 150 kvadratmeter bostadsyta med beteckningen Skara Klostret 9:2.

Foto från Roland Holm. Björkelund, 2016 Foto från Roland Holm. Björkelund, 2016

Familjen Joakim Holm i Rosenlund. Från vänster: Petra, Oskar, Alfred och Joakim.

Bildspel Rosenlund idag (2016) - 8 bilder

loading...