A. 86 Björkelund

Flygfotot skänkt av Leif Crona, 2014 - godkänt för publicering av Försvarsstaben augusti 2014 Flygfotot skänkt av Leif Crona, 2014 - godkänt för publicering av Försvarsstaben augusti 2014


Ödegårdsskiftet/ErikLarsgårdens skifte är markerat med rött på kartan. Björkelund markerat med sitt namn.

Ödegårdstorpets plats var där Rosenlund med garage idag ligger väster om (hitom) Björkelund.. Där låg också den sommarstuga som uppgfördes efter rivningen av Ödegårdstorpet.

Björkelund 1930-tal

Yngve Andersson och Ester Krantz 1930-tal - foto från dottern; Anna-Britta Davidsson, Skövde, 2016 Yngve Andersson och Ester Krantz 1930-tal - foto från dottern; Anna-Britta Davidsson, Skövde, 2016

Från staketet vid vägen är fotot taget på det unga paret Yngve Andersson och Ester Krantz. De gifter sig 1938. Ännu har inte äppelträden blivit så stora, planterade i början av 1920-talet.

Björkelund med Theodor Krantz och hans Anna 1940-tal

Björkelund 1940-tal - foto från dotterdottern; Anna-Britta Davidsson, Skövde, 2016. Klicka gärna på bilden för att se den större! Björkelund 1940-tal - foto från dotterdottern; Anna-Britta Davidsson, Skövde, 2016. Klicka gärna på bilden för att se den större!

Ett kolorerat foto av Theodors och Anna Krantz hem från 1940-talet med de båda som poserar framför verandan vänd mot landsvägen i öster.

Bild från Theodors och Annas dotter Esters dotter;

Anna-Britta Davidsson, född 21/4 1940 i Skara gift 25/11 1961 med
Per Erik Bertil Davidsson, född  5/1 1938 i Götlunda

Björkelund idag (2016)

Foto Kent Friman, copyright 2016 Foto Kent Friman, copyright 2016

Björkelund med stenmuren mot landsvägen och småskolan i bakgrunden. Ladugården i bakgrunden är Theodor Krantz bygge från 1922, nu renoverad och inkorporerad med övriga byggnader.

Bildspel Björkelund idag (2016)  - 15 bilder

loading...

Dagens ägare av markerna väster om landsvägen för gamla Lövåsen, Ödegårdstorpet och det 1922 byggda Björkelund

Foto Kent Friman, 2016 Foto Kent Friman, 2016

Roland och Barbro Holm vid sina ägor ner mot gamla Lövåsen.

1960 års karta visar endast Björkelund 9:2 på Ödegårdsskiftet

På 1960 års karta kan man se att Ödegårdstorpet inte är utmärkt och inte heller den efterföljande lilla sommarstugan som senare stod på platsen. Däremot fins förstås Theodor Krantz Björkelund med på kartan ute vid landsvägen - nu med beteckningen 9:2.

I Ödesgårdstorpet bor 'Strängs-Lisa' tills hon dör 1928

På karta 1877 kan man se Ödegårdstorpet - senare kallat 'Strängs-Lisas' utmärkt med sitt namn på skiftet för Erik Larsgården, eller Ödegården, som man kallade gården i Varnhem som ägde skiftet sedan 1803. Det fins också en mindre ladugård utmärkt nordöst om boningshuset.

I förhållande till Backstugan på Ryttaregårdsskiftet - "Skarpa-Krestins" - så låg Ödegårdstorpet med ladugård ett litet stycke nordväst om denna på nästa skifte  - skiftet för Erik Larsgården/Ödegården.

Första gången Ödegårdstorpet som namn dyker upp i kyrkböckerna är i husförhörslängden 1880 - 1895. Dessförinnan kallades det enbart Torp till Ödegården. Det var då ett dagsverkstorp, där torparen hade att göra dagsverken på huvudgården i Varnhem enligt torparavtal. Ny på Ödegårdstorpet 1882 var arbetaren Karl Johansson Sträng och då såldes det som eget 'torplägenhet' utan avsöndring och utan knytning till dagsverken på Ödesgården.

Torpet uppfördes troligen 1844, då den förste torparen betecknas med inhyses och nygift flyttar in. Familjen bestod av mannen Johan Jeansson Strömberg, född 1819 i Varnhem, hustrun Johanna Andersdotter, född i Skara 1819 och dottern född i Varnhem 1844. De sista som bodde på Ödegårdstorpet var 'Strängs-Lisa' med sin dotterson Magnus Sträng - hon dog 1928 i samband med flytt till Våmb.

Theodor Krantz köper mark 1921 öster om Ödegårdstorpet av Olaus Wilhelm Strid, Ödegården och bygger sitt Björkelund 1922

Originaldokument från Roland Holm, Björkelund, 2016 Originaldokument från Roland Holm, Björkelund, 2016

Säljare av marken är ägaren till Klostret Erik-Larsgården 1/2 mantal Olaus Wilhelm Strid, som flyttat in från Hangelösa den 10/11 1918. Köpare är Theodor Krantz, som då bodde i Haga, Ljungstorp.

Bild publicerad i tidigare Varnhemsbygden - nu via Verna Andersson, Ljungstorp, 2016 Bild publicerad i tidigare Varnhemsbygden - nu via Verna Andersson, Ljungstorp, 2016

Kort efter den här bilden - den 21/11 1920 dog Olaus hustru Ida Kristina Larsdotter, född i Ledsjö 1867 24/5. Han gifte om sig 23/5 1921 med Hilma Charlotta Adolfsson, född i Ledsjö 1880 25/10. Sonen i första äktenskapet, Gustav Wilhelm Strid, född 1905 8/10, står som blind sedan 1912.

På den upprättade fastighetskartan 1921 kan man se att Theodor Krantz köpte marken just mellan de två vägar som fanns här då, dvs landsvägen och vägen ner mot Uppsala - på kartan utmärkt med a.

Särskilt beslut hos länsstyrelsen/landshövdingen (Befallningshavande i Skaraborgs län) om att avsöndringen skall registreras i jordeboken. Senare registreras den i fastighetsregistret med beteckningen Klostret Erik Larsgården 9:2.

1930 Theodor Krantz, Björkelund köper hela Lövåsen 16:10 av Alice Mattsson och styckar av byggnaderna till Lydia Essén, Skara - detta blir Lövåsen 16:13

Karta från Roland Holm, Björkelund, Ljungstorp, 2016 Klicka på kartan för att se den större! Karta från Roland Holm, Björkelund, Ljungstorp, 2016 Klicka på kartan för att se den större!

Avstyckningskartan från 1932 visar ägan 16:13 samt resterande äga 16:10 (Littera A 2,3, & 4 -på kartan) - men också platsen för Backstugan närmare landsvägen.

Ägan 16:13  beskriver vi på sidan om på A. 82 b Lövåsen som sommarbostad

Dokument från Roland Holm, Björkelund, Ljungstorp, 2016 Dokument från Roland Holm, Björkelund, Ljungstorp, 2016
Foto från Roland Holms samling, Björkelund, Ljungstorp, 2016 Foto från Roland Holms samling, Björkelund, Ljungstorp, 2016

Theodor Krantz med hustrun Anna samt dottern Ester - just framför grindplatsen vid den mycket gamla vägen runt Lövåsen och Lövåsenstugan i bakgrunden. Stenmurarna och huset finns kvar ännu idag.

Stugan med lite kringmark sålde han nästan direkt till Lydia Essén, Skara och Vita Bandet som hon var starkt engagerat i 'tog över' huset sommartid.

Något om Theodor Krantz med familj - och en fotokavalkad

I kyrkböckerna läser vi att han med familj flyttar in till Haga, Ljungstorp den 29/10 1918 från Dala.

1922 flyttar de in i det egenbyggda Björkelund, en lägenhet om 680 ar.

Församlingsboken 1922 - 1938 ger;
Byggnads-
snickaren Theodor Anselm Krantz
, född i Valtorp 1882 24/9
Hustrun    Anna Charlotta Andersson, född i Fröjered 1881 5/6
Dotter        Ester Hanna Linnéa, född i Fröjered 1913 5/1
Dotter        Gerda Hildur Viktoria, född i Fröjered 1914 6/12
Son            Karl Erik Georg, född i Fröjered 1919 29/8  

Dottern Gerda flyttar till Skövde 1934 och systern Ester gifter sig 1938.

Formalia;
Theodor Anselm Krantz, f. Valtorp 24/9 1882 - gift 20/1 1911 - änkm. 10/10 1958 - dör Björkelund 14/4 1975
Anna Charlotta Krantz, född Andersson 
i Fröjered 5/6 1881 - död i Björkelund 10/10 1958

Theodor vistades på Vallehemmet ett antal år innan sin död.
Foto från dottern till Ester; Anna-Britta Davidsson, Skövde, 2016 Foto från dottern till Ester; Anna-Britta Davidsson, Skövde, 2016

De vuxna barnen Gerda, Erik och Ester framför verandan.

Foto från dotterdottern; Anna-Britta Davidsson, Skövde, 2016 Foto från dotterdottern; Anna-Britta Davidsson, Skövde, 2016

Anna och Theodor Krantz hälsar välkomna vid grinden in till deras eget byggda Björkelund - nu har åren gått och äppelträden har blivit höga!

Theodor Anselm Krantz - foto från dotterdottern; Anna-Britta Davidsson, Skövde, 2016
Theodor Anselm Krantz - foto från dotterdottern; Anna-Britta Davidsson, Skövde, 2016
Anna Charlotta Krantz - foto från dotterdottern; Anna-Britta Davidsson, Skövde, 2016
Anna Charlotta Krantz - foto från dotterdottern; Anna-Britta Davidsson, Skövde, 2016
Foto från Jaen Frimans samling, 2016 Foto från Jaen Frimans samling, 2016

Theodor Krantz 'dansar' med kossan i Björkelund.

Foto från dottern till Ester; Anna-Britta Davidsson, Skövde, 2016 Foto från dottern till Ester; Anna-Britta Davidsson, Skövde, 2016

Anna Krantz också i kohagen med kon Rosa och Alva Håkansson, Ljungstorps skola - folkskollärare Emil Håkanssons hustru.

Foto Kent Friman, 2016 Foto Kent Friman, 2016

Gun Gustavsson, 92 år gammal, berättar vid besök hos henne i Tidaholm 2016:

”Krantz hade en bit åker, som han odlade på, en trekant, den kallade han för ”stöveln”. Där var det en vattenkälla.”

På bilden från 2016 kan mna se att källan fortfarande finns kvar med sin stenkragning en bit väster ut utmed dagens väg ner mot Lövåsen. Där hämtade alltså Theodor sitt dricksvatten innan det blev brunn nära huset.

Urklipp från 1964 - via Verna Anderssons samling, Ljungstorp 2016 Urklipp från 1964 - via Verna Anderssons samling, Ljungstorp 2016

Exempel på möbler tillverkade av möbelsnickaren Theodor Krantz

Foto Verna Andersson, Ljungstorp - klicka gärna på första bilden och se bilderna större - gå till nästa med pilen!

Lite om dottern Ester Krantz

Foto ur Verna Anderssons samling, Ljungstorp, 2017 Foto ur Verna Anderssons samling, Ljungstorp, 2017

Från vänster Ester Krantz.

I mitten Karl och Eva Andersson som ägde och bodde i Kleven under Dyngesäter ett år 1936 - 1937. Här nygifta och hemkomna från Canada.
Till höger Karl-Henry Andersson.

Ester född Krantz och Yngve Andersson - foto från dottern; Anna-Britta Davidsson, Skövde, 2016
Ester född Krantz och Yngve Andersson - foto från dottern; Anna-Britta Davidsson, Skövde, 2016

       Bilder från Britta Davidsson - dotter till Ester född Krantz

Klicka på första bilden så startar du ett bildspel du kan styra själv med pilar. Fotona blir större och får med hela motivet och du ser bildtext vid varje foto:

Theodors dotter Ester unik - såg Birger Jarl i sin grav två gånger

Från Verna Andersson samling, Ljungstorp - ur SLA 24 maj 2002 Från Verna Andersson samling, Ljungstorp - ur SLA 24 maj 2002

Roland  Holm köper Björkelund 1973 av Theodor Krantz

Ur Roland Holms dokumentsamling 2016 Ur Roland Holms dokumentsamling 2016

Björkelund 1940-tal

Björkelund 1940-tal - foto från dotterdottern till Theodor och Anna; Anna-Britta Davidsson, Skövde, 2016 Björkelund 1940-tal - foto från dotterdottern till Theodor och Anna; Anna-Britta Davidsson, Skövde, 2016

Huset från landsvägen med sin veranda och äppelträdgård 1940-tal - kolorerat foto.

Projekt Björkelund påbörjas 1973 - stugan innan/under renovering

Utgångspunkten är Theodor Krantz 1920-talsstuga med lite tillbyggnader uncder åren i vildvuxen trädgård, närgången skog och en med åren medfaren stenmur utmed vägen. Verandan mot vägen har redan rivits.

Skorstenen har fått rivas och något fönster har kommit in. Huset från söder.

Huset mot norr med tydliga drag av den allra äldsta stugan i gavelpartiet. Den gamla pumpen finns kvar än idag.

Den gamla ladugården skymtar i väster och ett nytt fönster har tillkommit.

Björkelund 1973033 Björkelund 1973033

Husets långsida mot vägen - nu tränger sig den moderna funktionen in vid tidigare verandan.

Nu börjar den stora fövandlingen!

En rejäl tillbyggnad har nu fått tak.

Huset har tagit sin första ombyggnadsform.

Med tiden blev det fler förändringar - här foto 1998

Med några ultramoderna inslag förvandlades det gamla huset slutligen till en modern oas.

Inte bara huset expanderades - det blev också mer mark efter hand

Eftersom Kungliga Vitterhetsakademien ägde resterande mark utöver den som redan köpts av Theodor Krantz från Ryttaregården blev det en särskild affär med dem när marken på Ryttaregårdsskiftet lades till Björkelunds ägor.

Det var alltså den lilla markbiten om drygt 10 000 m2 mellan landsvägen och Krantz inköpta Lövåsen 16:10 som nu blev inhandlad.

Fastigheten reglerades nu direkt som en tillagd mark till Björkelund

Ytterligare markinköp görs från gamla Lövåsen 1995- nu 16:13

Vita Bandet som 1942 fick husen vid Lövåsen som gåva av Lydia Essén sålde nu sin äga till Roland och Barbro Holm.

Andra fastighetsregleringar görs och barnen får ta över tomter

Rosenlund på platsen för Ödegårdstorpet

Sonen Joakim Holm och hans Petra fick ta över och bygga på det gamla Ödesgårdstorpets plats 1998 - blev nu Rosenlund.

Foto från Roland Holm. Björkelund, 2016 Foto från Roland Holm. Björkelund, 2016

Familjen Joakim Holm i Rosenlund. Från vänster: Petra, Oskar, Alfred och Joakim.

Ryttarehagen på gammal Ryttaregårdsmark

Dottern Jessica och Per Olof Strandhag fick ta över en del av Ryttaregårdsskiftet 2004 - blev nu Ryttarehagen.

Kort om Roland Holm - artikel 2004 i Skövde Nyheter

Ur Verna Andersson samling, Ljungstorp, 2017 Ur Verna Andersson samling, Ljungstorp, 2017
Klicka på artikeln så blir den läsbar! Klicka på artikeln så blir den läsbar!
Klicka på artikeln så blir den läsbar! Klicka på artikeln så blir den läsbar!