A. 85 Sommarstuga efter Ödegårdstorpet

Det är Johan Gustavsson i Aspelund, son till ”Gusten” , Gustaf Gustafsson, som hade affär i Aspelund.
Varnhemsbygden 2010, sida 43 och på sida 47 står det om Hassel och om Johan o Märta.

I Varnhemsbygden 2010  "Aspelund - en intägt i Ljungstorp" sid 47
står lite om Erik Hassels minnen från Ljungstorp och att han gifte sig med
Gustens dotter Hilda. Gusten är Gustaf Natanel Gustafsson som hade affär i
Aspelund och Sparsäter.
Erik Hassel är inspelad på ett av Gunborgs band 2 nov 1983.

Erik Oskar Ferdinand Hassel född  14/8 1901 i Berg, död 2/12 1990 på Vasagatan 26 i Skövde gift   1925
h h  Hilda Charlotta  född 9/4 1896 i Varnhem död 21/12 1977 i Skövde.

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Flygfoto med Ödegårdens/Erik Larsgårdens skifte ungefärligt inlagd med rött. Ödegårdstorpets plats markerat med namnet - idag är platsen Rosenlund med garage. Där låg också den sommarstuga som uppgfördes efter rivningen av Ödegårdstorpet.

På karta 1877 kan man se Ödegårdstorpet - senare kallat 'Strängs-Lisas' utmärkt med sitt namn på skiftet för Erik Larsgården, eller Ödegården, som man kallade gården i Varnhem som ägde skiftet sedan 1803.

I förhållande till Backstugan på Ryttaregårdsskiftet - "Skarpa-Krestins" - så låg Ödegårdstorpet med ladugård ett litet stycke nordväst om denna på nästa skifte  - skiftet för Erik Larsgården/Ödegården.

Första gången Ödegårdstorpet som namn dyker upp i kyrkböckerna är i husförhröslängden 1880 - 1895. Dessförinnan kallades det enbart Torp till Ödegården. Det var ett dagsverkstorp, där torparen hade att göra dagsverken på huvudgården i Varnhem.

Torpet uppfördes troligen 1844, då den förste torparen betecknas med inhyses och nygift flyttar in. Familjen bestod av mannen Johan Jeansson Strömberg, född 1819 i Varnhem, hustrun Johanna Andersdotter, född i Skara 1819 och dottern född i Varnhem 1844.

När det revs under 1930-talet ersattes det vid tillfälle av en sommarstuga som användes av familjen Hassel fram tills den flyttades till Karstorps koloniområde under 1980-talet.

Foto från Gun Gustavsson, Tidaholm 2016 - från tiden i Ljungstorp Foto från Gun Gustavsson, Tidaholm 2016 - från tiden i Ljungstorp

Gun Gustavsson är idag 92 år (2016) och har ett fantastiskt minne. Hon berättar gärna från tiden för hennes uppväxt i Sandbäcken i Ljungstorp hos familjen med modern Linnea som var gift med Bror Ullberg:

"Gun minns hur hon såg Erik Hassel komma i sin Ford, hans fru Hilda, dotter till Gustaf  ”Gusten”och Inga Maria Gustafsson i Aspelund, gick in i bilen och däcket sjönk ihop. Detta berättade Hassel själv så att Gun hörde det. Gun minns också att en dotter till ”Gusten”  hade bageri i Lundsbrunn."

(Berättat för Verna Andersson, Aren Sträng och Jaen Friman, 2016)

På 1960 års karta kan man se att Ödegårdstorpet inte är utmärkt och inte heller den efterföljande lilla sommarstugan som senare stod på platsen. Däremot finns förstås Theodor Krantz Björkelund med på kartan ute vid landsvägen - nu med beteckningen 9:2.

Platsen för sommarstugan idag

Idag ligger Joakim och Petra Holms Rosenlund på platsen för det forna Ödegårdstorpet, strax väster om Björkelund och på sätt ungefär där platsen för sommarstugan var - den kanske var en aning bakom huset.

1977 - en berättelse

Urklipp från Jaen Frimans samlingar, 2016 Urklipp från Jaen Frimans samlingar, 2016 

Astrid Åstrand berättade;
Erik Hassel arbetade på Volvo i alla år. Hans hustru Hilda var syster till Johan Gustavsson i Aspelund. Hon var handikappad. Stugan, som Astrid kallade ”skjul” flyttades till Karstorp, en kolonilott, på 1960-talet.

I artikeln nedan ser man att det var 1966 som man flyttade och byggde om stugan till kolonistuga på Karstorp
.

Urklipp från 20/10 1977 - ur Jaen Frimans samling, 2016 Urklipp från 20/10 1977 - ur Jaen Frimans samling, 2016
Urklipp från 20/10 1977 - ur Jaen Frimans samling, 2016 Urklipp från 20/10 1977 - ur Jaen Frimans samling, 2016
Bilderna är från tiden ca 2 månader före Hildas död i december 1977.
Urklipp från 20/10 1977 - ur Jaen Frimans samling, 2016 Urklipp från 20/10 1977 - ur Jaen Frimans samling, 2016

1981 - inför 80-årsdagen för Erik Hassel

Urklipp från 11/8 1981 - ur Jaen Frimans samling, 2016 Urklipp från 11/8 1981 - ur Jaen Frimans samling, 2016

På bilden ser man i bakgrunden den lilla stuga som man tidigare hade i Ljungstorp på platsen där Ödegårdstorpet låg - den flyttades 1966 till kolonilotten vid Karstorp. Man övernattade inte i stugan i Ljungstorp - utan reste dagligvis ut till sin prunkande trädgård som då fanns runt stugan, liksom på bilden i Karstorp.

Ännu en bild med stugan, som alltså först hade byggts i Ljungstorp, där hans Hilda hade sina rötter.