A. 84 Ödegårdstorpet - 'Strängs-Lisas'

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Flygfoto med Ödegårdens/Erik Larsgårdens skifte ungefärligt inlagd med rött - folkmun ofta kallat 'Ögårdsskiftet'. Ödegårdstorpets ('Ögårdstorpet') plats markerat med namnet - idag är platsen Rosenlund med garage.

Ödesgårdstorpet 1877

På karta 1877 kan man se Ödegårdstorpet - senare kallat 'Strängs-Lisas' utmärkt med sitt namn på skiftet för Erik Larsgården, eller Ödegården - i folkmun 'Ögår'n' -, som man kallade gården i Varnhem som ägde skiftet sedan 1803.

I förhållande till Backstugan på Ryttaregårdsskiftet - "Skarpa-Krestins" - så låg Ödegårdstorpet med ladugård ett litet stycke nordväst om denna på nästa skifte  - skiftet för Erik Larsgården/Ödegården.

Första gången Ödegårdstorpet som namn dyker upp i kyrkböckerna är i husförhörslängden 1880 - 1895. Dessförinnan kallades det enbart Torp till Ödegården. Det var ett dagsverkstorp, där torparen hade att göra dagsverken på huvudgården i Varnhem.

Torpet uppfördes troligen 1844, då den förste torparen betecknas med inhyses och nygift flyttar in. Familjen bestod av mannen Johan Jeansson Strömberg, född 1819 i Varnhem, hustrun Johanna Andersdotter, född i Skara 1819 och dottern född i Varnhem 1844. De sista som bodde på Ödegårdstorpet var 'Strängs-Lisa' med sin dotterson Magnus Sträng - hon dog 1928 i samband med att de båda flyttade till Våmb.

Ödegårdstorpet fanns alltså parallellt med Björkelund fr o m 1922 tills det revs.

Kartan 1960

På 1960 års karta kan man se att Ödegårdstorpet inte är utmärkt och inte heller den efterföljande lilla sommarstugan som senare stod på platsen. Däremot finns förstås Theodor Krantz Björkelund med på kartan ute vid landsvägen - nu med beteckningen 9:2.

Idag ligger Joakim och Petra Holms Rosenlund på platsen för det forna Ödegårdstorpet, strax väster om Björkelund.

Foto från Roland Holm. Björkelund, 2016 Foto från Roland Holm. Björkelund, 2016

Familjen Joakim Holm i Rosenlund. Från vänster: Petra, Oskar, Alfred och Joakim.

Boende på Ödegårdstorpet enligt kyrkböckerna

Husförhörslängd 1835 - 1846
Inhyses Ödegården

Torpet byggs och bildar familj 1844 gör;
Mannen Johan Jeansson
Strömberg, född i Varnhem 1819 25/4  - flyttar in fr. Gästgifvareg. gift 1844 med
Hustrun Johanna Andersdotter, f. i Skara 1819 14/2 - flyttar in från 'Socknensn slut' under Prästegården med
Dottern   Maria Christina, född i Varnhem 1844 11/2

 

Husförhörslängd 1846 - 1859
Inhyses Ödegården

Kvarboende;
Mannen Johan Jeansson
Strömberg, född i Varnhem 1819 25/4
Hustrun Johanna Andersdotter, f. i Skara 1819 14/2
Dottern   Maria Christina, född i Varnhem 1844 11/2
Son        Johan Petter, född i Varnhem 1847 1/3 - han dör här 1847
              - den lilla familjen flyttar "till socknens slut", Hålltorp år  1847

Ny torpare 1846/47;
Mannen  Johannes Larsson
, född i Varnhem  1824 13/11 - har flyttat in här och tar sig hustrun 1846
Hustrun   Anna Sophia Ljunggren, född i Borås - in från Gästgifvaregården 1846 - dör här 1847
Son           Lars Johan, född i Varnhem 1847 18/11 - dör här 1847 (Anm; Troligen dör modern i 'barnsäng'.
                 - mannen flyttar efter tragedierna till Klockarbolet, Klostret 1847

Efter paus - ny torpare 1857 (se nästa Hfl);
Torparen    Andreas Johansson
, född i Varnhem 1811 27/2 - in från Löfstad med familj 1857
Hustrun      Stina Larsdotter, född i Varnhem 1811 21/3
Dotter          Lena, född i Varnhem 1858
Dotter          Anna Lisa, född i Varnhem 1844 30/8
Dotter          Gustafva, född i Varnhem 1850 14/4
 

Husförhörslängd 1854 - 1862
Torpare Ödegården


Efter paus - ny torpare 1857;
Torparen    Andreas Johansson
, född i Varnhem 1811 27/2 - in från Löfstad med familj 1857
Hustrun      Stina Larsdotter, född i Varnhem 1811 21/3
Dotter          Lena, född i Varnhem 1858
Dotter          Anna Lisa, född i Varnhem 1844 30/8
Dotter          Gustafva, född i Varnhem 1850 14/4
 

Husförhörslängd 1862 - 1869
Torpare Ödegården


Kvarboende torpare;
Torparen    Andreas Johansson
, född i Varnhem 1811 27/2 - in från Löfstad med familj 1857
Hustrun      Stina Larsdotter, född i Varnhem 1811 21/3
Dotter          Lena, född i Varnhem 1858
Dotter          Anna Lisa, född i Varnhem 1844 30/8 - ut 1863
Dotter          Gustafva, född i Varnhem 1850 14/4
Dotter          Lotta, född i Wåmb 1838 3/4 - flyttar in från Sköfde 1865 - ut 1866
                    - resten av familjen tycks flytta ut 1867

Ny torpare 1867;
Torparen David Johansson
, född i Fogelås 1825 12/4
                 - flyttar in med familj som arrendator från Björns intäkt - ägd av Anders Ullberg i Ulunda
Hustrun   Johanna Andersdotter, född i Bellefors 1826 26/7
Son           Frans Josef, född i Undenäs 1852 30/4
Dotter        Albertina, född i Undenäs 1856 5/4
Son           Johan Augustinus, född i Wåmb 1859 28/8
Son           Carl Wilhelm, född i Wåmb 1864 27/5
Son           Werner Herbert Theofil, född i Varnhem 1868 2/2

Dräng Carl Johan Perhsson, född i Varnhem 1847 29/12 - in 1867 - ut till Skövde 22/4 1869

Husförhörslängd 1869- 1880
Torpare Ödegården


Kvarboende torpare;
Torparen David Johansson
, född i Fogelås 1825 12/4 - ut till Fogelås 30/9 1878
Hustrun   Johanna Andersdotter, född i Bellefors 1826 26/7 - dör här nu 18/7 1878
Son           Frans Josef, född i Undenäs 1852 30/4 -
                  (Not; studerar vid Folkskollärarsemenariet i Göteborg) - ut till Filipstad 14/11 1878
Dotter        Albertina, född i Undenäs 1856 5/4 - dör här nu 6/4 1874
Son           Johan Augustinus, född i Wåmb 1859 28/8 - ut till Eskiltuna 1876
Son           Carl Wilhelm, född i Wåmb 1864 27/5 - ut till Fogelås 30/9 1878
Son           Werner Herbert Theofil, född i Varnhem 1868 2/2 - ut till Fogelås 30/9 1878
                 
- mannen med de två yngsta sönerna flyttar till Fogelås 1878

Ny torpare på Ödegårdstorpet 1878 - en f.d trumslagare;
Torparen Gustaf Lindberg
, född i Skarke 1845 7/10 - in med familj från Soldatbostället Nr 330
Hustrun   Charlotta Engqvist
, född i Broddetorp 1837 18/12
Son           Johan Albin, född i Skarke 1870 11/12
Dotter        Amanda Josefina, född i Skarke 1873 4/4
Son           Karl Henning, född i Skarke 1875 7/7
Dotter        Anna Charlotta, född i Skarke 1877 3/11
Dotter        Augusta Wilhelmina, född i Skarke 1880 20/4

Husförhörslängd 1880 - 1895
Ödegårdstorpet


Kvarboende torpare på Ödegårdstorpet - en f.d trumslagare;
Torparen Gustaf Lindberg
, född i Skarke 1845 7/10 - in med familj från Soldatbostället Nr 330
Hustrun   Charlotta Engqvist
, född i Broddetorp 1837 18/12
Son           Johan Albin, född i Skarke (Warnhem) 1870 11/12
Dotter        Amanda Josefina, född i Skarke (Warnhem) 1873 4/4
Son           Karl Henning, född i Skarke  (Warnhem)1875 7/7
Dotter        Anna Charlotta, född i Skarke (Warnhem) 1877 3/11
Dotter        Augusta Wilhelmina, född i Skarke (Warnhem) 1880 20/4
                  - familjen flyttar till hemmanet Sten 24/10 1882

Ny på Ödegårdstorpet 1882;
Arbetaren Karl Johansson Sträng
, född i Warnhem 1841 22/8 - in med familj 1882
Hustrun     Kajsa Lisa Jonsdotter, född i Warnhem 1847 7/10
Dotter         Hulda Kristina, född i Warnhem 1872 31/12 - flyttar till Amerika 23/9 1889
Dotter         Anna Charlotta, född i Warnhem 1878 25/1 - flyttar till Sköfde 27/10 1893
Dotter         Johanna Maria, född i Warnhem 1880 29/9
Son             Johan Reinhard, född i Warnhem 1883 21/7 - dör här året efter - 1884
Dotter          Selma Sofia, född i Warnhem 1885 5/7
Dotter          Hilda Elisabeth, född i Warnhem 1891 28/1

Husförhörslängd 1895 - 1922
Ödegårdstorpet


Kvarboende på Ödegårdstorpet;
Arbetaren Karl Johansson Sträng
, född i Warnhem 1841 22/8 - dör här nu 23/6 1919
Hustrun     Kajsa Lisa Jonsdotter, född i Warnhem 1847 7/10
Dotter         Johanna Maria, född i Warnhem 1880 29/9 - flyttar till Göteborg 13/1 1899
Dotter          Selma Sofia, född i Warnhem 1885 5/7 - till Björsäter 1891
Dotter          Emma Karolina, född i Warnhem 1888 10/2 - till Sköfde staddsf. 24/12 1903
Dotter          Hilda Elisabeth, född i Warnhem 1891 28/1 - till Sköfde stadsf. 6/12 1907

Dotter          Selma Sofia, född 1885 hem 1912 - ut igen 1915
     dotterns oäkta son   Karl Magnus, född i Warnhem 1909 13/4 - flyttar hit 1912

Husförhörslängd 1922 - 1938
Ödegårdstorpet


Kvarboende på Ödegårdstorpet;
Hustrun     Kajsa Lisa Jonsdotter, född i Warnhem 1847 7/10 - dör här nu 2/5 1928
     dotterns oäkta son   Karl Magnus, född i Warnhem 1909 13/4 - flyttar till Våmb 14/7 1928

Ödegårdstorpet rivs efter detta! Nytt boende hade uppförts 1922 i närheten med namnet; Björkelund

Kort runt 'Strängs-Lisa'

'Strängs-Lisa' blev namngivare till platsen/huset då hon levde som en av de tre änkor som fanns på Ödegårdsskiftet och på Lövåsenskiftet - 'Lövåsa-Mari' och  'Skarpa-Krestin'.

En av hennes döttrar, Selma Sofia, var mor till Magnus Sträng, som växte upp hos sin mormor Strängs-Lisa. Magnus hade mycket att berätta och han mindes särskilt spinnrocken och vävstolen som hans mormor använde speciellt på vintern dag in och dag ut. Hon tog emot ull och lin som hon spann och vävde åt andra som en del av livsuppehället. När hon blev sjuk och gammal skulle hon flytta med sin son till Våmb, men döden hann ikapp henne vid flytten 1928.

Runt stugan fanns en trädgård med potatisland, körsbärsträd och stora oxlar samt en källare. Erik och Hilda Hassel byggde där senare ett fritidshus - se rubrik; Sommarstuga efter Ödegårdstorpet

1998 byggdes Rosenlund i stort sett på platsen för Ödegårdstorpet.

Formalia;
Karl Johansson Sträng, född 22/8 1841 i Varnhem - död 23/6 1919 på Ödegårdstorpet i Varnhem
h h Kajsa Stina Sträng, född Jonsdotter  7/10 1847 i Varnhem - död 2/5 1928  på Ödegårdstorpet

Dottersonen som bodde  hos dem var;
Karl Magnus Sträng, f.  13/4 1909  i Varnhem, änkling 1983 - död  10/4 2005 Ekeskogsvägen 20 Skövde
modern till honom var; Selma Sofia Ungström, född Sträng 4/7 1885 i Varnhem, änka 1958 - död 12/3 1966 i Fjället Våmb med söner Erland och Ingemar

Foto från Gun Gustavsson, Tidaholm 2016 - från tiden i Ljungstorp Foto från Gun Gustavsson, Tidaholm 2016 - från tiden i Ljungstorp


Gun Gustavsson är idag 92 år (2016) och har ett fantastiskt minne. Hon berättar gärna från tiden för hennes uppväxt i Sandbäcken i Ljungstorp hos familjen med modern Linnea som var gift med Bror Ullberg:

”Jag vet att Strängs-Lisa bodde vid vägen till Lövåsen, men henne har jag inte sett och jag minns inte huset. Men pappa berättade att Strängs-Lisa hade en höna inne bakom soffan. Där stugan legat pockade vi smultron”, berättar både Gun och Jaen.

(Berättat för Verna Andersson, Arne Sträng och Jaen Friman, 2016)

Strängs-Lisas dotterson Magnus Sträng berättar om sitt Ljungstorp

Magnus Sträng och Arne Sträng, Värsås äldreboende 2001 - foto Verna Andersson, Ljungstorp Magnus Sträng och Arne Sträng, Värsås äldreboende 2001 - foto Verna Andersson, Ljungstorp

”Strängs-Lisas” i Ljungstorp

Ett möte med Magnus Sträng 23 januari 2001 på äldreboende i Värsås. Verna Andersson och Arne Sträng, Ljungstorp har med bandspelare fångat följande berättelse;

 
På platsen för nuvarande Rosenlund, där idag familjen Joakim Holm bor, låg tidigare Ödegårdstorpet, en liten stuga som senare kom att kallas Strängs-Lisas. Det var ett torp under Ödegården Varnhem.

Hit kom år 1852 Karl Johanson Sträng född 22 augusti 1841 i Varnhem och hans hustru Cajsa Lisa Jonsdotter, kallad Strängs-Lisa, född 7 oktober 1847 i Lundby. Lisas föräldrar var Jonas Strand och Maria Magnidotter, soldatfolk i Trumpetaregården Lundby. Karl och Cajsa-Lisa fick fem döttrar och en son.


En av döttrarna var Selma Sofia född 5 juli 1885. Hon tjänade piga på flera ställen i trakten. Då hon hade tjänst i Junkragården i Varnhem fick hon en son. Han föddes den 13 april 1909 och döptes till Karl Magnus. Noterat fader okänd. Faddrar var Holmberg, lägenhetsägare Storekullen med hustru.

År 1912 flyttar Selma hem till föräldrarna i Ödegårdstorpet med sonen Magnus. Magnus stannar hos sina morföräldrar i Ödegårdstorpet då hans mor Selma flyttar ut igen år 1915. Här växer Magnus upp.

 

Magnus  Sträng, 2001, Värsås äldreboende - foto Verna Andersson, Ljungstorp
Magnus Sträng, 2001, Värsås äldreboende - foto Verna Andersson, Ljungstorp

Magnus berättar här sina minnen från Ödegårdstorpet i Ljungstorp för oss, eller Strängs-Lisas, som vi senare kallar det. Han bor kvar på Ödegårdstorpet till 1928. (Namn som Magnus glömt är tillagda av oss inom parentes.)

Jag minns när Lövåsa-Mari dog, säger Magnus. Hon bodde i Lövåsen. Det var en familj som hon umgåtts med som tog hand om henne. Bilen som kom kunde inte köra längre än till vårt. De ledde upp Mari till bilen och öppna bildörrarna, men innan hon hann sätta sig i bilen så var hon död. De hämtade ett sofflock som de lade henne på och jag var med och bar henne ner till stugan igen.

Det var nog Schill i Svarvarebacken som körde kistan ner till kyrkogården. Hon hade sagt att hon ville bli buren av ungdomar till graven och det blev så. Vi var sex stycken i 20-årsåldern som bar henne. Jag minns att det var en av Ullbergs.

Mellbloms-Lina var en granne. Jag minns när hon och hennes man flyttade dit. De kom från Nyttorp. Hon hade bensår, så det lukta inget vidare. Hon hade trasor om. Såna där sår läkna aldrig. Hennes make dog snart (december 1917). Den som bodde där före dom var Skarpa-Krestin.

Marken neråt Lövåsen var det ingen som bruka. Det var betesmark. Det var en äng som sträckte sig ända upp till stugan. Det var björkskog så tätt så tätt så jag fick gallra och hade ved i åratal.

Längre ner var Granbacken, där bodde en enarmad gårdfarihandlare, Robert Svensson. Han bodde där i många år och gick med sin väska, drog den på en kärra. Han var enarmad, men det gick bra. Han hade huvudsakligen grejer för fruntimmer, synålar och allt möjligt sånt där, underkläder. Augusta Lindström flyttade dit till honom sedan.

Jag minns när Krantz byggde sitt hus (Björkelund), har för mig att det var en stuga där innan (vilket inte kan visas) Krantz var byggnadssnickare.

Skolan byggdes när jag bodde där. Först hade de en gammal skola däruppe (Sparrsäter), sedan byggde de en skola längre ner i dungen (Småskolan år 1924).  Då flyttade handlaren till andra huset (från Aspelund till Sparrsäter) där skolan hade vart. Där hade han affär då, Gusten.

En del skolkamrater jag hade i den gamla skolan var Sven KrantzLöten. Fosterson där hos Sven Swarén. Lite senare kom Rut som blev gift Warnemark. Jag började första året (1916) för fru Adamsson tror jag det var (det var Matilda Wolt, gift Adamsson, som tjänstgjorde 1879-1923). Sedan blev det en ung lärarinna (det var Inez Maria Jansson som tjänstgjorde 1923-1953), men minns inte vad hon hette. Hon blev fast anställd med en gång tror jag.

Folkskolan gick jag i Varnhem. Det var en ny lärare där. Han hade det besvärligt med de store pojkarna. Vi gick till Varnhem. Jag minns när det var så mycket snö så det var jämt med stenmurarna. Vid Hålltorp blev det alltid jämt med snö över de höga stenmurarna. En gång minns jag att en av töserna klev ner från stenmuren hon sjönk ner så vi såg bara huvudet på henne.

Stadsborna flytta ju ut på landet, då blev det lite annorlunda, i Ljungstorp. Då vräkte de te rejält, säger Magnus.

Ljungstorpsvägen neråt det var ju först Grönvalls villa (Annelund). Han grundade företaget det som nu är Penta (Volvo).  I Grönvalls villa var det en massa ungdomar. Men vi lekte aldrig med dom. Men vad jag gjorde var att jag var med och plocka svamp. Jag visade dom var det fanns kantareller. Det fanns det gott om i björkskogarna där. Men jag tjänade inte några pengar på det. Nedanför var det två hus i en trädgård (Trollehöjd) och ett hus längre ner som de byggde senare (Lintorp). Det var Högbergs hette de. De var ägare av Assbecks. Längre ner var en villa där bodde en hästhandlare Fredriksson (Carlsberg).

Jag minns att jag åkte tåget från Ljungstorp till Brandstorp (Våmbskleven). Det kostade 50 öre. Min mor hade gift sig och var bosatt i Brandstorp och jag åkte dit och hälsade på. Biljetten köptes på tåget eller hos Petter. De där Anderssons var ute med flagga. Jag minns honom och henne särskilt. Hon skötte om biljettförsäljningen och posta tåget. En var ju inne där, de hade biljettförsäljningen i köket.

Utanför var det en liten kur där de stod innan tåget kom. Då gick hon ut med flagga. Det är ett minne en har. Sånt kommer aldrig igen. Det blir ju aldrig nån järnväg mer.

Det gick en väg upp till Storekullen, det var sommarvillor där. Där bodde en präst från Skövde, Hermansson hette han. Jag jobbade hos dom i trädgården en sommar. Minns inga fler ställen utmed den vägen, ute på Isaka fanns det några. Men jag minns inte vilka som bodde där. Det var sådana ställe en aldrig gick till.

Albin Mars kommer jag ihåg. Han var enarmad. Hade fått av sig armen i ungdomen tror jag. Jag vet jag högg i skogen och han var med. Han klarade sig lika bra som jag. Han var enarmad men han högg och han såga. Vi högg på Billingen, husbehovsved. En tog ju vad arbete som helst. Men sedan flyttade jag ju därifrån till Brandstorp.

Jag gick och läste i Varnhem för Armand von Sydow. Han prata i näsa. Jag kommer ihåg att de tala om hans företrädare Holmgren. Men Sydow var hård. Det var inte värt att göra något emot honom. Jag vet det var en som gick å läste då, Yngve Andersson hette han, vi var läskamrater. Jag vet inte vad han gjorde för något men han skickade hem honom.  Han bodde hos sina morföräldrar, hans morfar gick ner och tala med prästen så Yngve fick återgå till läsningen.

Vi gick i gamla skolan i Varnhem och läste och konfirmerades i kyrkan i Varnhem. Det var om  midsommar. Jag var väl 15 år då.

När vi gick i skolan då höll de på med restaureringen vid kyrkan. Vi sprang där emella döskallarna och allt möjligt och sparka boll. De höll på att gräva upp gamla lik. Det är minnen som aldrig går ur. De börja inne i kyrkan och sen fortsatte de ute. Men de var på andra sidan kyrkan också för det var där som döskallarna kom upp. Det är gamla minnen som hänger i.

I Ljungstorp var det en fattigstuga. Där bodde en del gamlingar. Och sen var det ena som skötte om det mesta. Mari hette hon nog. De hade nåt extranamn på henne. Jag var aldrig där. (Slufsa-Mari)

Vi handla hos Gusten och när han slutade gick vi till Varnhem. Hans son Johan skulle överta affären, han hade den en tid men det var inte länge. Jag vet att det var en syster till Johan som stod i affären.

Jag minns när de byggde det nya missionshuset också. Jag var med och jobba där. Jag var med på taket. Jag var inte byggnadsarbetare då, det blev jag sen. Jag började hos Persson i Varnhem och jobbade på bygge under sommaren och på vintern stod vi och gjorde drickabackakorgar.

Persson hade en snickeriverkstad där han bodde. Vi gjorde drickabackakorgar av olika slag. Fyrkantiga och runda och korgar där de satte ned damejeanner, 5-liters och 10-liters.

Jag bodde i Ljungstorp hos mormor men hon blev sjuk och då flyttade de till Brandstorp, då tog mor hand om dom. Men mormor blev inte gammal där när hon kom dit, det dröjde inte många dar innan hon lade ihop öga.

De flyttade med sakerna undan för undan från Ljungstorp och det var ingen som flyttade in i stuga där efter oss.

Det var en källare där, en riktigt uppbyggd, som murad, men var inte murad utan de kunde foga stenarna så tätt så det var ingen risk att den skulle falla ihop. Den låg lite för sig själv en bit från stugan.

Att mormor skulle ha gjort skolmössor och sålt minns jag inte. Erland Ullbergs mor skulle ha köpt en till Erland, den skulle kosta 25 öre, men jag minns inget av det.

Min mor gifte sig på lite äldre dar och hon fick två söner till, ett par halvbröder till mig och en dotter.  De hette Ungström och bodde i Skrikhult i Brandstorp.  

Jag är född 1909, 090413, i stugan i Ljungstorp. Min mor hette Selma och var dotter till Lisa och Karl Sträng.  Stugan bestod av ett rum och en kammare. Men de kunde ju kallat för kök. Det fanns en järnspis. Sängarna var i rummet. Min morfar arbetade hos bönderna i Varnhem. För det minns jag att han gick till Varnhem emellanåt. Han var en rätt lång kraftig gubbe med förskinn på sig.

Själv har jag vart en vanlig maskinist de senaste åren. Jag började på Gullhögen sedan flyttade jag till Durox där de gjorde lättbetong. Sedan slutade jag där, det var nedläggning på något sätt, då kom jag till mejeriet i Skövde och blev maskinist där. Där var jag mina sista arbetsår.

Min morfar Karl Sträng minns jag. Jag var 10 år då han dog. (23 juni 1919 dör Karl Sträng av slag). Jag minns mormor som en gammal lite krokig gumma som satt och karda och vävde och på vintern gick spinnrocken jämt. Vävstolen tog stor plats men det var en liten gång vid var sida om vävstolen. När morfar dött slutade mormor att väva. Hon blev så pass gammal att hon inte klarade det, avslutar Magnus.
 
Den 2 maj 1928 dör Kajsa-Lisa. Samma år, 1928, den 14 juli flyttar Karl Magnus till Brandstorp. Ödegårdstorpet rivs. Magnus flyttar till sin mor och hennes familj i Fjället el. Skrikhult i Våmb.

Där bor Axel Herbert Ungström, arbetare, född 1889 23/3 i Valtorp. Skrikhult är Axel Herberts föräldrahem. Axel Herbert gift 1919 31/5 med Selma Sofia Sträng f 1885 4/7 i Varnhem, inflyttad från Skövde 1919. Barn: hennes oä Gustaf Folke f 10/3 1908 i Våmb. Gemensamma barn: Helge Axel Valfrid f 10/6 1914 i Våmb, Arvid Ingemar f 11/8 1920 i Våmb, Erland Herbert f 9/1 1923 i Våmb, hennes f.ä. Karl Magnus Sträng f 13/4 1909 i Varnhem, inflyttad 14/7 1928 från Varnhem.

Formalia;
Selma Sofia Ungström, f Sträng, änka 1958, död 12 mars 1966 i Fjället Våmb.
Hennes son Karl Magnus, gift 10/12 1938 med Karin Charlotta Ingeborg f 25/7 1908 i Väring, död 28/2 1983 på Ekeskogsvägen 20 i Skövde.
Magnus dör den 10 april 2005 på Ekeskogsvägen 20 i Skövde.
 
Arne Sträng och Verna Andersson

Våmbs kyrkogård 2016, foto Arne Sträng, Ljungstorp
Våmbs kyrkogård 2016, foto Arne Sträng, Ljungstorp