A. 83 Ryttarehagen

Sven Mikaelsgården/Ryttaregården - huvudgårdens återstående mark efter avsöndring av jordlägenheten Lövåsen -> Ryttaregården 16:2 -> Klostret Ryttaregården 16:1 -> inkorporeras i Klostret Ödegården Björkelund 9:1 -> avstyckas till Klostret 9:4
- idag med adress; Ljungstorp Ryttarehagen 1

Flygfotot skänkt av Leif Crona, 2014 - godkänt för publicering av Försvarsstaben augusti 2014 Flygfotot skänkt av Leif Crona, 2014 - godkänt för publicering av Försvarsstaben augusti 2014

Sven Mikaelsgården/Ryttaregårdens skifte i Billingeliderna markerat med rött. Lövåsens jordlägenhet ursprungligen drygt halva skiftet väster om landsvägen, blev senare registrerad som Nr 16:10.

Jorden väster om landsvägen blev registerad som Sven Mikaelsgården/Ryttaregården 16:2 mellan landsvägen och Lövåsen 16:10. Den kallades i folkmun alltid för Ryttarehagen och vid fastighetsavstyckning 2004-06-23 om 4126 kvm från Björkelunds samlade ägor blev den så formellt namnad.

Sandbäckens ursprungliga äga öster om landsvägen 16:1 - här till vänster på bilden - och den sträcker sig ända upp på berget liksom de övriga skiftena här.

På bilden har från Sandbäckens ursprungliga äga avstyckats Björkängen och senare Ängen vid landsvägen.

På 1960-talskartan syns Lövåsens äga 16:10 och det 1932 avstyckade Lövåsen 16:13, dvs bostadshuset med en mindre omgivande mark med plats också för nya ägaren Lydia Esséns Götenehus från Axvallsutställningen 1935.

Kvarvarande mark hörde fortfarande till huvudgården Sven Mikaelsgården/Ryttaregården, på kartan nu numrerad som 20:1 (IV). Ägare var Kungliga Vitterhetsakademin sedan köp 1959 av Ryttaregården från Carl Pettersson.

Denna mark köptes av ägaren till Björkelund och las samman genom en fastighetsreglering 1982 till fastigheten Klostret 9:1 och blev på så sätt Klostret 9:4 vid avstyckningen 2004.

Jordlägenheten Lövåsen avsöndrades år 1858 av ägaren till Sven Mikaelsgården 1/2 mtl, Jägmästaren O. Friberg, född I Haddestad, Harstads socken år 1800 29/6 i en handlarfamilj från orten. Han dör 3/4 1869.

Fastighetsreglering 1982 som berör den gamla hagen - Ryttarehagen

Fastighetsreglering Fastighetsreglering

På kartan för fastighetsregleringen (sammanslagning av flera fastigheter) så ser man Ryttarhagen vid punkt Nr 2 som en del av den nya ägan för Björkelund, dvs Lövåsen 16:10 (Nr 1)+ Ryttarehagen 20:1 (Nr 2) + Björkelund (9:1) = Klostret 9:2

Nyuppförda Ryttarhagen 2004 - bild från 2016

Ryttarhagen uppfört i den gamla Ryttarhagen för Ryttaregården. Idag ägt av familjen Strandhag med Roland & Barbro Holms dotter Jessica.

Bildspel/galleri runt dagens Ryttarhagen (2016)