A. 81 Ryttaregårdsskiftet - Backstuga Lövåsen - Skarpa-Krestins/ Mellblom-Linas / Esséns

Ryttargårdsskiftet Lövåsens mark -> Backstuga - > Skarpa-Krestins -> Mellbloms-Lina med Hindrik -> Essén river huset

Ryttaregårdsskiftet med rött markerat. 'Backstugan' senare kallad Skarpa-Krestins på mark för Sven Mikaelsgården/Ryttaregården  i Klostret.

Lövåsen var då en jordlägenhet under Ryttaregården som bestod av ungefär halva skiftet väster om landsvägen.

Karta från Roland Holm, Björkelund, Ljungstorp, 2016 Klicka på kartan för att se den större! Karta från Roland Holm, Björkelund, Ljungstorp, 2016 Klicka på kartan för att se den större!

Avstyckningskartan från 1932 visar platsen för Backstugan mellan de båda vägarna innan den revs 1934.

Skarpa-Krestins Lövåsen - backstuga/parstuga - visad på karta 1960

Skarpa-Krestins lilla stuga var en backstuga byggd 1874 av trumslagaren Otto Jonsson, född 1849, då han flyttar hit med sin hustru Kristina Larsdotter Skarp från Stenåsen och som dessförinnan bodde några år som hyrande på Finnatorp.

Den låg i hörnet av vägen ner mot Granbacken/Uppsala/Ängarås, landsvägen Skara-Skövde och norra skiftesgränsen för Ryttaregårdsskiftet. Idag är en liknande väg infart för Jessica och Per Strandhag i Ryttarehagen och Joakim och Petra Holm i Rosenlund.


I husförhörslängderna heter stugan Lövåsen (beskrivs alltid som det andra på sidan skrivna Lövåsen eller med egen sidorubrik Lövåsen direkt efter jordlägenheten Lövåsen från 1874). Sven Mikaelsgården/Ryttaregården i Klostret var huvudmark för stugan inom skiftets västra del - väster om landsvägen och öster om jordlägenheten Lövåsen.

Huset blev 60 år och fanns mellan 1874 och 1934, då det revs och blir ved för skolorna.

Hitom björkarna var platsen för Backstugan. Det går fortfarande att se trappsteget och en del av grunden. Det gula huset i bakgrunden är Joakim och Petra Holms hus väster om Björkelunds byggnader ägda av Joakims far och mor, Roland & Barbro Holm.

Teckning av backstugan/parstugan Lövåsen av Astrid Åstrand

Som man kan se också på 1877 års karta låg stugan med östgaveln snett åt landsvägen. Den ännu delvis synliga stenfoten och trappstenen ligger idag i en beteshage för hästar, ägd av Barbro och Roland Holm i Björkelund - se foto ovan!

Stugan var 8,5 meter lång och 4,5 meter bred med ett tillbygge utefter hela östra gaveln på 2,60 meter. Vid den senaste fastighetsregleringen avstyckades denna hage (Klostret 20:4) från den del av huvudgården, som ursprungligen hört till Kronan och förvaltades av Vitterhetsakademin. Försäljningen ombesörjdes av Riksantikvarieämbetet.

Ester Andersson mindes att stugan hade spåntak och att det växte syrener där och att ackeleja och vintergrönt med sina blå blommor fanns i den lilla trädgården. I ängen mellan stugan och Björkelund växte den vita nattviolen. Astrid Åstrand berättar att det också stod ett stor körsbärsträd där och att Mellbloms-Lina (Karolina) hade en syrénberså vid västra gaveln och att syrénerna fortfarande finns kvar i Ljungstorp. De blommar numera hos Astrid i Björkängen och hos Carl och Gunborg Ferm i Backen. Astrid hade också röda pioner efter Lina.

Astrid berättar att stugan var grå och brädfordrad och att skorstenen var grå. Ovanför dörren var en takränna under vilken Lina brukade sätta ett kärl att samla regnvatten i.

Johan Apell, som bodde i Milltorp (Millomgården), beskrev stugan så, att först kom man in i en farstu och till vänster låg stora rummet och till höger en lite kammare och längst bort ett kök. Spismuren gick ut i väggen i norr och den var vitrappad utanpå och överväxt med murgröna. Johan som hade tänkt köpa stugan och riva den när ingen längre bodde där, kom också ihåg att det fanns en jordkällare på andra sidan den lilla vägen ner mot Granbacken. Det blev ingen affär för Johan, "en annan bjöd mera", sa han. Den som köpte stugan jämnade den med marken efter ett tag, enligt Johan. (Anm; Torde ha varit Lydia Essén från Skara som hyrde ut stugan mellan 1927 och 1934 - därefter bör då stugan ha avlägsnats, då hon byggde en ny stuga för sommarbruk - ett Götenehus,1935, nere vid Lövåsen som användes av Vita Bandet, Skara.

Astrid Åstrand bekräftar jordkällaren och har också hört att stugans virke fick bli ved till kaminerna i skolorna.

Det i folkmun vanliga namnet på stugan var vid respektive tid, Skarpa-Krestins och senare Mellblom-Linas. I båda fallen syftar de på gummor, som bodde i stugan - Kristina Larsdotter Skarp från stugans tillkomst 1874 - 1915 och Margareta Karolina (Lina) Pettersson från 1916 - 1927, då hon togs in på Vilans sjukhus/sjukhem i Skara  - se nedan.

 

(Verna Andersson &Arne Sträng, VB 2006)

Något ifylld syns del av trappstenen till Backstugan på bilden och i övrigt syns resterna av en grund med stenar som håller på att växa över med gräs och en förhöjning där huset en gång stod.

Foto 2006, Verna Andersson, Ljungstorp Foto 2006, Verna Andersson, Ljungstorp

Så här såg platsen ut vintern 2006 med Roland Holm på trappstenen och Barbro Holm vid en av hörnstenarna till grunden.

Skarpa-Krestins lilla stuga på 1877 års karta - Lövåsenmark

På karta 1877 kan man se Skarpa-Krestin stuga alldeles nära och väster om landsvägen mellan Skara-Skövde och norr om nerfartsvägen mot Uppsala - Ängerås på den tiden, men ändå inom Ryttaregårdsskiftet helt nära skiftesgränsen mot Ödegårdsskiftet i norr.

Boende i Lövåsens backstuga enligt husförhörslängder

Husförhörslängd 1869-1880
Lövåsens backstuga byggs 1874

Trumslagare    Otto Jonsson, född i Ransberg 1849 5/4 - bygger huset och flyttar in med familj 1874
Hustrun            Kristina Larsdotter Skarp, född i Varnhem 1835 27/4
Son                   Karl Oskar, född i Varnhem 1872 26/11
Dotter                Elin Josefina, född i Varnhem 1875 16/11

Hyrande piga     Anna Sofia Andersson, född i Varnhem 1843 25/8 - in från Björsgården, Klostret
med oäkta son   Sven August, född i Sköfde 1867 2/9
oäkta son           Carl Werner, född i Varnhem 1873 16/4
                           - de flyttar hem till hennes föräldrar i Nohltorp 1878

 

Husförhörslängd 1880-1895
Lövåsens backstuga

Nu; Arbetare    Otto Jonsson, född i Ransberg 1849 5/4 - avreser till Amerika 1882
Hustrun            Kristina Larsdotter Skarp, född i Varnhem 1835 27/4
Son                   Karl Oskar, född i Varnhem 1872 26/11 - står nu som trumslagare
Dotter                Elin Josefina, född i Varnhem 1875 16/11 - flyttar ut

In flyttar som hyrande 1891;
Arbetskarlen     Johan Gustaf Henriksson, född i Varnhem 1857 24/8 -från hyrande hos Lundqvist i Klefven
Hustrun              Kajsa Lisa Persdotter, född i Varnhem 1840 18/11
                            - de flyttar vidare som hyrande till Bomanslyckan 1892

Husförhörslängd 1895-1922
Lövåsens backstuga

Nu; Arbetare    Otto Jonsson, född i Ransberg 1849 5/4 - avrest till Amerika 1882 - obefintlig 1901
Hustrun            Kristina Larsdotter Skarp, född i Varnhem 1835 27/4 - hon dör här 24/8 1917
Son                   Karl Oskar, född i Varnhem 1872 26/11 - står nu som f.d. trumslagare/skomakare
Dotter                Elin Josefina, född i Varnhem 1875 16/11 - in igen 1899

Sonen tar över 1902;
Skomakaren     Karl Oskar, född i Varnhem 1872 26/11
- nu gift 1/1 1902 med
Hustrun             Anna Karolina Lindgren, född i Sköfde 1879 15/1 - flyttar in 1/1 1902
Dotter                 Lydia Maria Kristina, född i Varnhem 1902 1/9
                           - familjen flyttar ut som statdräng till Backa 12/11 1902 - sedan Sköfde 1905

Ny ägare av stugan 1916;
f.d. snickaren    Karl Gustaf Mellblom, f. i Sk.-Åsaka 1838 21/2 - gift 18/3 1894 - in 1916 - dör 16/12 1917
Hustrun             Margareta Karolina (Lina) Pettersson
, född i Sk. Åsaka 1854 25/2

Husförhörslängd 1922 - 1938
Lövåsens backstuga

Änkan             Margareta Karolina (Lina) Pettersson, född i Sk. Åsaka 1854 25/2 - till Vilan Skara 4/10 1927
                        - dör där 23/4 1933

Ny ägare 1927;
Lärarinnan Lydia Essén, Skara

Uthyrd 1929 - 1934;
F.d. Jordbruksarb. Johan Gustaf Henriksson, f.i Varnhem 1857 24/8 - änkling 30/11 1915 - in 12/12 1929
- dör här 27/5 1934

Därefter sommarstuga med t ex möten för Vita Bandet - Skarafruar
 

Historien om Skarpa-Krestin eller Kristina Larsdotter Skarp

Skarpa-Krestin boende i Backstugan på jordlägenheten Lövåsens mark (Lövåsen 2) mellan 1874 - 1917

Arbetare      Otto Jonsson, f. Ransberg 1849 5/4 - till Amerika 1882 - obefintlig i 20 år - senare dödförklarad
Hustrun      Kristina Larsdotter Skarp, född i Varnhem 1835 27/4 - dör här 24/8 1917
Son             Karl Oskar, född i Varnhem 1872 26/11 - död 1924 - gift med Anna född 1879 - död 1952
Dotter          Elin Josefina, född i Varnhem 1875 16/11

Skarpa-Krestins mor & far samt syskon

Ur artikel i Varnhemsbygden 2006 av Verna Andersson & Arne Sträng, Ljungstorp) Ur artikel i Varnhemsbygden 2006 av Verna Andersson & Arne Sträng, Ljungstorp)Du hittar i texten nämnda boendeplatser i Ljungstorp genom att klicka nedan;
Borregårdens soldattorp Nr 8, Västgöta Regemente
Skarpens intäkt
Klevens såg
Carlsberg
Bomanslyckan

Utanför föräldrahemmet - hem igen efter 35 år utan egen familj

Barn 1872, kyrktagning, bröllop och bosättning

Finnatorp - Ljungsbo
Stenåsen
Lindstorp
Trollehöjd
 

* Kyrktagning var en äldre kyrklig rit genom vilken man tackade Gud för en nybliven moders återhämtade krafter och välkomnade henne tillbaka till församlingens gudstjänstgemenskap. Riten kom också med tiden att alltmer innebära ett tack för barnet som fötts. (Wikipedia)

Maken Otto Jonsson - trumslagare och rallare från Ransberg - rymmer till Amerika och försvinner

Barnen bor med modern - sedan ut i världen

Carl Oscar Jonsson och hans hustru  Anna och dotter Elin

Ur Verna Anderssons samling, Ljungstorp, 2016 Ur Verna Anderssons samling, Ljungstorp, 2016
Carl Oscar Jonsson står först som Trumslagare senare som Skomakare. Om dottern Elin kan vara ca 16 år gammal på fotot, så är det taget 1922.

 

Skarpa-Krestins sista år

Alla textdelarna hämtade från Verna Anderssons och Arne Strängs artikel 2006 i Varnhemsbygden
Klicka på texterna för att se dem större!

Historien om Mellbloms-Lina
- Margareta Karolina (Lina) Pettersson gift Mellblom och hennes inneboende Hindrik de sista åren; Johan Gustaf Henriksson

All text hämtad från Verna Anderssons och Arne Strängs artikel i Varnhemsbygden 2006 All text hämtad från Verna Anderssons och Arne Strängs artikel i Varnhemsbygden 2006

Karolina Pettersdotters bakgrund

Formalia;
Margareta Karolina Mellblom, f. Pettersson i Varnhem 1854 25/2 - änka 16/12 1917 - dör i Lövåsen 23/4 1933

Maken Carl-Gustaf Mellblom småbrukare & snickare

Astrid Åstrand/Friman/Ullberg, Björkängen & Sandbäcken

Formalia;
Karl Gustaf Mellblom, född i Skånings-Åsaka 1838 21/2 - gift 18/3 1894 - dör i Lövåsen 16/12 1917

Fick bara något år tillsammans i stugan - Gustaf dör 1917

All text hämtad från Varnhemsbygden 2006 - artikel av Verna Andersson och Arne Sträng, Ljungstorp

Lina var inte helt ensam i stugan - arbetskarlen 'Hindrik' flyttar in

Senare forskning har visat att det inte var Melltorp som han bodde i före 1875 (visat sig inte vara byggt då!) - utan man blandade det med Bomanslyckan mitt emot Carlsberg som hade 2 stugor - varav en backstuga - dit flyttade Johan och hans hustru också 1890 enligt följande;

I backstugan på Bomanslyckan som hyrande av ägarna till Millomgården finns;
Arbetaren   Johan Gustaf Henriksson, född i Varnhem 1857 den 24/8 - flyttar in från Löfåsen den 8/11 1892
Hustrun       Lisa Persdotter , född i Varnhem 1840 den 18/11
                     - de flyttar ut när ägaren återvänder  till ägan 1/11 1895

Formalia;
Arbetskarl Johan Gustaf Henriksson, f. i Varnhem 1857 24/8 - änkling 30/11 1915 - död Lövåsen 27/5 1934

Lina och Hendrik dör båda på Vilans sjukhem i Skara

Bild från Gun Gustavsson, Tidaholm - från tiden i Ljungstorp Bild från Gun Gustavsson, Tidaholm - från tiden i Ljungstorp


Gun Gustavsson är idag 92 år (2016) och har ett fantastiskt minne. Hon berättar gärna från tiden för hennes uppväxt i Sandbäcken i Ljungstorp hos familjen med modern Linnea som var gift med Bror Ullberg:


"Gun minns att Lina (Mellbloms-Lina) låg i soffan i sin stuga. Hon minns också en mager gubbe där, Hindrik, som svor väldigt.

Han fick se att Bror Ullberg hade köpt ett par nya träskor. Hindrik blev förvånad och sa ”Dä va´faen! Har du köpt ett par nya träskor! Tror du att du ska slita ut dom?” Han tyckte att det var lite för högt upp i ålder att köpa ett par nya träskor."

(Berättat för Verna Andersson, Arne Sträng och Jaen Friman, 2016)


 

Vilans sjukhusbyggnad i Skara 1920-tal.

Redigerad detalj från bild.

Västergötlands Museum - bildnummer; A145229:1388;3
 

Vilan är idag en stadsdel i Skara i den östra delan av staden nära dagens Hotell Jula med bl a campingplats och badplats.

Själva sjukhuset finns inte kvar, men byggnaderna finns kvar än idag.

Här slutade Mellbloms-Lina och hennes siste 'man i huset' - Hindrik.


Mellbloms-Lina sägs ha haft en vacker sångröst.

När båda är borta river Lydia Essén huset och det blir ved till skolan

Enligt Församlingsboken flyttar Hendrik in som hyrande 1929 först när Mellbloms-Lina tagits in på Vilans sjukhem och sålt Lövåsens backstuga till en Lydia Essén, Skara - troligtvis 1927. Essén låter sedan Hindrik bo kvar tills också han också hamnar på Vilan, där han dör 1934, året efter Lina. Därefter river Lydia Essén stugan och säljer som ved till skolorna enligt den muntliga traditionen. Hon hade då redan 1930 köpt en avstyckad tomt med Lövåsens byggnader, Lövåsen 16:13,  av Theodor Krantz och placerade 1935 också där ett mindre Götenehus.