A. 80 Ängen

Avstyckning från Sandbäcken -> Klostret 16:22 med adress idag;
Ljungstorp Ängen 1

Flygfotot skänkt av Leif Crona, 2014 - godkänt för publicering av Försvarsstaben augusti 2014 Flygfotot skänkt av Leif Crona, 2014 - godkänt för publicering av Försvarsstaben augusti 2014

Ryttaregårdsskiftet med Ängens husplats utmärkt med namn nära landsvägen.

Ängen 2015

Foto Kent Friman, 2015 Foto Kent Friman, 2015

Ängen med huvudgården Sandbäcken i bakgrunden 2015. Foto nordost från Björkängen utmed Ljungstorps-vägen.

Marken för Ängen ägdes av Jaen Friman sedan 1999 då han köpt sin morfars hus, Sandbäcken.

10 år senare, 2009, avstyckades och bebyggdes en ny tomt från Sandbäcken om 2 764 kvadratmeter gränsandes till Björkängen i söder och Sandbäcken i väster.

Mellan 2009 - 2015 ägde Jaen Friman det avstyckade Ängen på sina förfäders ägor. Sandbäcken ägd av Ullbergssläkten sedan 1913. Huvudägan för Sandbäcken ägs än idag av en Astrids, född Ullberg, son Bo Åstrand.

Ängen har en boendeyta om 85 kvadratmeter och ägs sedan  november 2015 av Vernon David St George, Skövde.

Bildspel av dagens Ängen (2015) 6 bilder

Foton Kent Friman, 2015, copyright

Klicka på första bilden - se ett bildspel du själv styr med pilarna - du ser större bilder!