A. 75 Matildero 4 - sommarstuga

Kyrkstorp Överbo Nolgården 14:9 -> Matildero N.o 1 - > Överbo 14:13 - med idag adress; Matildero 4, Ljungstorp

Flygfoto skänkt av Leif Crona, LC-film, 2014 Publiceringstillstånd av försvarstaben, augusti 2014. Flygfoto skänkt av Leif Crona, LC-film, 2014 Publiceringstillstånd av försvarstaben, augusti 2014.

Starkt uppförstorat flygfoto över Matilderos äga 14:9 marerad med rött för hur gränserna är idag - den blev alltså senare uppdelad för sommarstugorna närmast i bild.

Ägan var från början bebyggd med ett torp - Kyrkstorp - närmast landsvägen, men dessa torpbyggnader (hus och ladugård) revs efter Höglunds köp 1906 och ägan utvecklades till en stor odlingslott från landsvägen ner mot Uppsalagränsen. Området ägdes hela tiden samman med bl a Lindstorp och kallades av ägarna efter Högberg för "andra stycket" - innan Holgersson byggde sig sitt hur under början av 1940-talet.

Den första avstyckningen kom den 17/12 1959 och blev till Överbo Nolgården 14:13, gjord av Sven Arne Astin - registrerat som Överbo 14:13 med adress; Matildero 4, Ljungstorp. Markytan utgör 1 755 kvm.

Dessförinnan hade Sven Arne Astin sedan 1953 arrenderat en markbit längst i väster för att ta över de odlingar som redan fanns terraserade och utveckla dem. Han hade först enbart ett redskapskjul på marken för sina odlingar. Sven Astin kallade marken för "Sommarängen".

Matildero Nr 4 byggdes efter avstyckningen 1959 och troligen 1960-61- se kartan 1960 nedan utan byggnad!

På karta 1960 syns den första avstyckningen från Matildero 14:9 - det blir Överbo 14:13 med plats för sommarstuga längst ner i väster mot gränsen till Uppsalas marker. Avstyckning till 14:13 gjordes 17/12 1959. Kartan 1960 visar ännu inget hus byggt på ägan.

Matildero Nr 4 idag (2015)

Bildspel Matildero Nr 4 idag (2015) 7 bilder

loading...

För in muspekaren in över bildens kant och låt den vila där - så ser du förklarande bildtexter!
Vill du titta i egen takt - klicka på bilden och klicka dig sedan fram bild för bild!
Vill du starta automatiskt bildspel igen så klickar du bara på pilen till vänster under bilden!
Vill du se alla bilder i helskärm så klickar du på den sneda pil-ikonen ovan!

Matildero Nr 4 (14:13) avstyckas och köps 1959 -ägare Nr 1; S Astin

Dokument från familjen Elf/Gustafsson, Matildero, 2015 Dokument från familjen Elf/Gustafsson, Matildero, 2015

17 december 1959 fastställs avstyckningen 14:13 som Littera A på kartan ovan. Markytan är 1 755 kvadratmeter, då fanns ännu inget hus på ägan.

Ägare

1953 - 1969     Sven Arne Astin med hustru Torborg Alma Maria (formell avstyckning 1959)
1969 - 1973     Dödsboet  med hustrun
1973 - 1987     Rune Andersson (Verna's bror)
1987 - 2014     Ulla Marianne Fretz, Schweiz
2014 -              Catarina Jenny Ahlqvist, Göteborg


Den kände radioprofilen Claes Astin berättar för Arne Sträng, 2015;
Ägare var hans farbror  Sven Arne Astin född 28/3 1908 i Locketorp, död 3/11 1969 skriven på Gransikagatan  5 i Skövde. Han var aborrare på Volvo Penta i Skövde, och ägde marken från 1959 till sin död. Troligen arrenderade han marken redan från 1953 av Herman Holgersson.

Han var så glad över  sitt sommarställe. Claes Astin har diabilder från hans odlingar där - se nedan! Hans hustru hette Torborg Alma Maria född  8/5 1901  i Lidköping, död  3/3 1997  på Rådmansgatan  3 i Skövde, de hade en dotter Margit Helen. En broder till Claes Astin har relativt nyligen varit vid sommarstugan och fotograferat.

Aren Sträng i samtal med Gunnar Astin, 2015;
Gunnar Astin i Sörgården i Locketorp. Han berättade att farbrodern Sven Arne Astin (1909-1969) var mycket intresserad av odlingar och hade först byggt en redskapsbod längst ner på tomten, nedanför en stenmur. Troligen bygger han sommarstugan 1960-61. Det är ett Götenehus.

Sven hade fina odlingar o trivdes där. Torborg var småskollärarinna i Locketorp innan de flyttade till Skövde. Torborg hade kvar sommarstugan till 1973. I Sörgården, Locketorp, finns den stoppade soffa som de hade i sommarstugan. Sven trivdes nog inte på Volvo. Han var avsynare. Deras dotterson Mattias Astin född 1967 bor på Hisingen i Göteborg.

Deras tomt var den första som avstyckades från Matildero 1.

Bild från Claes Astin, Tibro, 2015 Bild från Claes Astin, Tibro, 2015

 

1953 - 1960  Sven Arne Astin med hustru Torborg Alma Maria bland sina odlingar innan bygget av hus. Här på den nedre terassavsatsen. Klicka på bilden för större bild!

Bild från Claes Astin, Tibro, 2015 Bild från Claes Astin, Tibro, 2015

Bild från den nedre avsatsen på sin "Sommaräng" som Sven Astin kallade sin odlingsplats, till att börja med arrenderad från Holgersson och 1949 avstyckad som egen mark.
 

Den avancerade terasseringen med stabil stenmur är från Högbergs anläggningar på marken och speglar också omgivningen med ett Annelund som granne med stora och många ambitiösa terasseringar med stenmurar. Även Högbergs eget Trollehöjd och näraliggande Stenåsen var på sin tid fantastiskt ordnade med stensättningar av sällan skådat slag!

Ägare nummer 2 - Rune Andersson

Foto från Verna Anderssons samling, Ljungstorp, 2015 Foto från Verna Anderssons samling, Ljungstorp, 2015 

Äldsta fotot av stugan på Matildero Nr 4 byggd 1960-1961 av Sven Astin. Altanen är inte tillbyggd. Man kan tydligt se terasseringen som gjordes av Högberg för sin stora trädgårdanläggning han hade här med hjälp av hans antällde Gustaf Stig, som senare trädgårdsmästaren Herman Holgersson köpte 1932 och utvecklade.


Holgersson som alltså sedan 1932 ägde hela Matilderodelen av Nohlgårdsskiftet, byggde ett hus för sig och sin familj på ägan närmast vägen efter 1942.

Verna Andersson berättar:
År 1973, den 16 maj, köpte Rune Andersson (Bror till Verna), Skara, sommarstugan av Torborg Alma Maria Astin, Skövde. Rune var född i Berg 1929-03-15.


Stugan benämndes då Skara Överbo 14:13, idag med adress Ljungstorp Matildero 4. Areal 1.755 kvm med trädgård i två plan, ett enplanshus, byggnadens storlek 30 kvm, byggnadsår 1961.

Byggnaden innehöll kök, storstuga med öppen spis, veranda och sov-alkov. Rune byggde till en altan. På tomten fanns ett utedass och ett uthus innehållande gästrum, förråd och vedbod. Då Rune flyttade dit fanns en brunn på nedre delen av tomten. Han lät djupborra i den gamla brunnen och kom på en vattenåder med så starkt tryck att de genom självtryck fick vatten in i stugan på planen ovanför!

År 1987 sålde Rune stugan till Ulla Marianne Fretz, som bodde i Schweiz.

Foto från Verna Anderssons samling, Ljungstorp, 2015 Foto från Verna Anderssons samling, Ljungstorp, 2015

Bilden visar tydligt den höjdskillnad som hade terraserats för de ursprungliga odlingarna.

Foto från Verna Anderssons samling, Ljungstorp, 2015 Foto från Verna Anderssons samling, Ljungstorp, 2015

Bild från 1987, nu med den av Rune tillbyggda altanen i söder.