A. 73 Matildero 2 - sommarstuga

Kyrkstorp Överbo Nohlgården 14:9 -> Matildero N.o 1 - > Överbo 14:16 - med idag adress; Matildero 2, Ljungstorp

Flygfoto skänkt av Leif Crona, LC-film, 2014 Publiceringstillstånd av försvarstaben, augusti 2014. Flygfoto skänkt av Leif Crona, LC-film, 2014 Publiceringstillstånd av försvarstaben, augusti 2014.

Starkt uppförstorat flygfoto över Matilderos äga 14:9 markerad med rött för hur gränserna är idag - den blev alltså senare uppdelad för sommarstugorna närmast i bild.

Den första avstyckningen kom den 17/12 1959 och blev till Överbo Nolgården 14:13 - senare bara Överbo 14:13 med adress; Matildero 4, Ljungstorp. Därefter avstyckades 14:14 - 14:16.

Två tomter avstyckas 1962 från Matildero Överbo 14:9 - B & C och en sista mellantomt 1966 - utan bokstavsmarkering på denna karta

Dokument från familjen Elf/Gustafsson, Matildero, 2015 Dokument från familjen Elf/Gustafsson, Matildero, 2015

Området (B +) C är nästa del(ar) som avstyckas från Matildero N.o 1 (14:9) och får beteckningen (Överbo 14:14 +) Överbo 14:15.

Avstyckningen gjordes formellt 1962-11-22 med 1 575 kvadratmeter och sommarhuset på B byggdes 1969.


Avstyckningen  C. bebyggdes inte utan kom att knytas till den nya avstyckning som gjordes 1966-09-22 av den äga som låg mellan B och C, och som hade tillhört stamfastigheten - den kom nu att registreras som Överbo 14:16 med en areal om 1 575 kvadratmeter.

Ägaren till avstyckningen 14:16 äger också avstyckad mark för 14:15, dvs C. på kartan ovan. Avstyckningen 14:16 bebyggdes 1965 med ett 35 kvadratmeter stort sommarhus.

Ägare;
1965 - 2010   Bengt Olof Keppling (f.d. Karlsson) med makan Svea Margareta
- maken son till ägarna för
                       Matildero 14:9  åren 1958 - 1974 Gustav och Svea Karlsson
2010 -            Inga-Lill Irene Kjell  (dotter till föregående ägare) 

Matildero Nr 2 idag (2015)

Bildspel Matildero 2 idag (2015) 7 bilder

loading...