A 7. Hålltorp Stora

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Vill du ladda ner en redigerad version av A. 7 Hålltorp Stora som Word-fil för personligt bruk  är det bara att klicka på filen nedan - enkel att skriva ut! Tänk bara på copyright och publiceringsrättigheter!!

Du kan ladda ner en oredigerad .PDF-fil (5,8 Mb) för hela denna objektsida - klicka på filen här nedan:

Hålltorp Stora Nr 1

Stora Hålltorp inritat på 1960 års karta

aserat på tidiga kartor borde en inritning (KF) av Stora Hålltorps tre bostadshus (1779) på 1960 års karta kunnat se ut så här. aserat på tidiga kartor borde en inritning (KF) av Stora Hålltorps tre bostadshus (1779) på 1960 års karta kunnat se ut så här.


Ur ortsnamnsregistret för Hålltorp:

Hålltorp, namn på två gårdar 1 1/4 mantal tillsammans i Skarke socken, Valle härad.

Två jordbruk; Nr 1: Hålltorp Stora, 3/4 mantal och Nr 2. Hålltorp Lilla, 1/2 mantal, men bara ett jordbruk är numera bebyggt med senaste bostad uppförd i slutet av 1800-talet.

Stora Hålltorp lyder under Lilla Hålltorp, som har bebyggelsen med bostäder och ekonomihus.

Läge vid äldsta landsvägen över Billingen. En liten lid, Hålltorpsliden, landsvägslid och marklid, finns vid bebyggelsen. Hållsdammen med en f d kvarn (flera för övrigt) i Hålltorpabäcken. Hålltorpa kvarn, Bille kvarn eller Hospitalskvarnen vid Bäckå (Munkabäcken m fl namn). "Håll-torpet" har funnits som torp. I jordaboken 1651 skrevs namnet "Holltorph".

Vägen mellan Lilla Hålltorp och Stora Hålltorp gick då något längre västerut - inritad med brunt (KF) - men passerade Lilla Hålltorps brygghus på östra sidan mot gårdshuset.

Olika namnformer:

 

I jordeböckerna kallades gården även 1566 för Hultetorp, år 1750 Håltetorp, 1725 skrev man Hålletorp eller Hålltorp och fr o m 1795 enbart den nuvarande namnformen.

 

Kallas i dagligt tal endast Hålltorp.

 

I Mantalslängden hittar man 1663 Lars Hansson i Hultorp samt 1666 Lars i Hålltorp och en Bengt Fijskare på Holtorp   (Ur avskrift av Verna Andersson, Ljungsgtorp, 2013)

Ur specialjordeboken 1825;

"Reducerat Militie Hemman emellan 1632 och 1659 med 1682 års ränta ifrån Grefwen M. G. de la Gardie Donation, har varit helt hemman, men år 1691 med Militie Commision 1/4 förmedlat i act efter Ransakning. Cavalleri  Nr 5 af Gudhems Compagni."

"Köpt till Skatte av Olof Johansson för "58 riksdaler 40 skilling specie efter Kammarkollegi Salu Bref den 10 september 1792".

Stora Hålltorp låg på den svaga kulle som nuvarande väg till Redsvenstorp passerar. Bild tagen från Redsvenstorp med bron över bäcken och kullen i bakgrunden innan man når riksväg 49 och fortsättning av väg mot Hålltorp (Lilla) med dess allé. Foto Kent Friman, 2013-nov., copyright
Karta 1779 med Stora Hålltorps dåvarande tre bostadshus nägra hundra meter väster om dagens Tre Bäckar. Klicka på bilden för att se den större! Karta 1779 med Stora Hålltorps dåvarande tre bostadshus nägra hundra meter väster om dagens Tre Bäckar. Klicka på bilden för att se den större!

SAMMANFATTNING HÅLLTORP STORA
 

Två jordbruk; Nr 1: Hålltorp Stora, 3/4 mantal och Nr 2. Hålltorp Lilla, 1/2 mantal, men bara ett jordbruk är numera bebyggt med senaste bostad uppförd 1880-talet.

Jordeboken år 1564 upptar två klosterhemman som senare benämnes Stora och Lilla Hultetorp. Stora Hålltorp låg söder om nuvarande riksväg 49 mot Skövde från Varnhem räknat och byggnaderna försvann under andra delen av 1800-talet.

Stora Hålltorp lyder efter 1844 under Lilla Hålltorp, som har bebyggelsen med bostäder och ekonomihus.

I jordeböckerna kallades gården 1566 för Hultetorp. År 1651 skrevs namnet "Holltorph". År 1750 Håltetorp. År 1725 skrev man Hålletorp eller Hålltorp och fr o m 1795 enbart den nuvarande namnformen.       

I Mantalslängden hittar man 1663 Lars Hansson i Hultorp samt 1666 Lars i Hålltorp och en Bengt Fijskare på Holtorp.

På 1750-talet ägdes Stora Hålltorp bl a av tingsnotarie David Cohl och nämndemannen Jonas Andersson.

Hovrättskommissarie/tingsrättsnotarien David Cohl och hans familj:
David Cohl, född ca 1732, död 26/9 1772 i St Hålltorp, gift  med
Elisabet Billgren, född 9/2 1729 på St Hålltorp, död i lungsot 15/3 1792 i Kestad socken.
Barn Johanna Magdalena, f. 1754 samt Margareta (Greta) Cohl, född 1756, St Hålltorp.

Anders Jonsson, son till Jonas Månsson i gården Uppsala, hade i sex år brukat Cohls andel i gården och valde nu att sluta med det 1765.

Rusthållet höll ryttaretorp, nuv. Stenslund, och ryttare för regementet, vilken också var torpdagsverkare gårdarna.
Stora Hålltorp var också i grunden rusthållare av Pipare Bostället Redsvenstorp vid den här tiden, innan det drogs in som fanjunkarboställe till kronan 1830.

År 1778 ägdes Stora Hålltorp till en fjärdedel vardera av Olof Jonsson och Stina Wettergren, hennes son Sven Wettergren ägde 1/12-del. Dottern till David Cohl, Greta Cohl, Lilla Hålltorp, och sonen till Stina Wettergren, Sven Wettergren, Stora Hålltorp, bor här 1779.

Modern till Sven, änkan Stina Wettergren, en av ägarna till Stora Hålltorp, är 1779 skriven på granngården Stenhammar med några drängar och pigor och flyttar till Ulunda 1780 och tar med sig drängen. Där var hon född. Hon gifte sig nu en andra gång med en Herr Erik Bagge född i Todene 1749, 15/1 som flyttade in samma år från Ransberg och hon fick nu namnet Fru Christina Wettergren Bagge och var född på Ulunda 1739, 3/4.

Stora Hålltorp har nu ett anseenligt hushåll med (del)ägarfamilj samt två bondfamiljer skrivna på gården och ett rejält antal drängar och pigor samt någon inhyses.

Olof Jonsson köpte hela hemmanet i september 1792 av kronan för 58 dalet och 40 skilling specie.


1803 utbjöds genom länskungörelse Johannes Larssons 1/4-del av Stora Hålltorp, som tagits i mät för skuld. Auktion skulle hållas den 10 mars. Fastigheten ägde försvarlig åbyggnad, säger kungörelsen. Utsädet på gårdsandelen beräknades till 30 skäppor spannmål. Vid medelmåttig väderlek erhölls 30 stackar hö. Varmed 8 nötkreatur, 2 hästar och 6 får kunde vinterfödas.

Man kan av handlingar förstå att Olof Jonsson kom att köpa även den resterande delen av Stora Hålltorp och var så den som samlade ägandet av gården.

Från och med husförhörslängden 1836-1846 kom båda gårdarna Stora och Lilla Hålltorp under en och samma beteckning och ägare noteras från 1836 för båda gårdarna under det gemensamma namnet. Se avsnittet A. 6 Hålltorp - Lilla Hålltorp !

BOENDE PÅ STORA HÅLLTORP I HUSFÖRHÖRSLÄNGDER

Husförhörslängden 1779 skriver följande boende på Stora Holltorp:
Herr      Sven Wettergren, född 1749 i Holmestad
Fru        Greta Cohl, född 1756 på St Holltorp


Bonden Lars Jansson född i Broddetorp 1758 flyttade in 1786 från Broddetorp
Hustru   Maria Andersdotter född 1760


Bonden Peter Olofsson född 1748 i Björsgården
Hustru   Lisa Petersdotter född 1758 i Pickabacken


År 1785 bor det 13 personer inklusive barn på Stora Hålltorps huvudgård - fördelat på tre familjer i de tre bostadshusen. Förutom att bondefamlj byts ut, så lever dessa kvar tills dess Olof Jonsson tar över gården.

Den sista boende på Stora Hålltorp enligt husförhörslängd:
Make     Olof Jonson född i Falköping 1743 - samt deras stora hushåll!  - död 1830
Hustrun Christina Palmdotter född i Warnhem 1777 - flyttar 1830 till Redsvenstorp


Olof Jonsson med hustru och ett stort hushåll är de sista som skrivs på Stora Hålltorp!


LÄS GÄRNA SIDAN NEDAN MED KARTOR OCH DJUPARE BESKRIVNING AV DE BOENDE!
 

Karta 1877 - Stora Hålltorp avvecklat som boende

Hålltorp 1877 - då finns bara Lilla Hålltorp med byggnader. Lägg märke till den enorma U-formade ladugården! Av Stora Hålltorps mangårdsbyggnader kan man bara se en liten svart byggnad kvar på tomten. Hålltorp 1877 - då finns bara Lilla Hålltorp med byggnader. Lägg märke till den enorma U-formade ladugården! Av Stora Hålltorps mangårdsbyggnader kan man bara se en liten svart byggnad kvar på tomten.

Stora Hålltorp söder om dagens riksväg 49

OBS! Det röda är vägar för tiden! OBS! Det röda är vägar för tiden!

På kartavritning av Gerd Silversparre, Storekullen, med äldre militär handritad karta som underlag, så ser man hur Lilla och Stora Hålltorp förhöll sig till varandra innan August Pettersson började den stora förvandlingen i området med uppbyggnaden av Lilla Hålltorp som bas för jordbruket och boendet och senare övertagandet av flera gårdar runt Hålltorp, bl.a. Stenhammar och Stens hemman. Kartan bör ge en bild av första halvan av 1800-talet.


(Karta avritad av Gerd Silversparre, Storekullen, förmedlad av Verna Andersson, Ljungstorp, 2013. Namnad/färgad/Rv 49 av Kent Friman.)

Kartan speglar 1700-talets slut - militär karta handritad från 1801

Kartan via Olof Cassmark till Carl Arvid Tell, Backa gård. Den utgör en del av en handritad karta som omfattar området från Skara till Billingen. Kartan är handritad av fortifikationsunderofficeren Lindgren de första åren efter 1800 (enl. påskrift) Originalet fanns 1973 på milostaben i Skövde.

Här ser man tydligt Lilla Hålltorps och Stora Hålltorps relation till varandra och omgivande gårdar, stugor och bygd i slutet av 1700-talet. Man kan se att vägsystemet såg annorlunda ut för många av gårdarna.

(Kartan är avfotograferad vid besök hos Carl Arvid Tell Backa gård, 2013)


Stora & Lilla Hålltorps ägor möta Kronoparken Billingen - karta 1756

Klicka på bilden för att se kartan större! Ljungstorpsvägen från Lilla Hålltorp mot Ljungstorp - svagt brun linje/svart markering. (Lantmäteriet Historiska Kartor) Klicka på bilden för att se kartan större! Ljungstorpsvägen från Lilla Hålltorp mot Ljungstorp - svagt brun linje/svart markering. (Lantmäteriet Historiska Kartor)

På karta från 1756 kan man se Stora Hålltorp omgiven av Lilla Hålltorp och Ifvarstorps gårdar i norr och Reswänstorp i söder. Detta är tiden före skiftet av Billingeliderna i den stora Kronparken Billingen, som möter med sin gräns ända ner mot Ifvarstorps skattehemman och Hålltorps ägor vid Hålltorpa äng. Man kan här se att Kronoparken var noga med sin gränsutmärkning, då en remsa på södra sidan av Ljungstorpsvägen mitt emot Hålltorps ängar nogsamt instenats enligt följande:

 

"Nr: 1. Derest tätt vid en Backestufva (som skrives " Karin Jonsdoteras tuva") som tilkommer lilla Hålltorp nedsattes ett femstena rör Hiertsten något spitssig uppåt 1 1/2 aln lång, 1 1/2 quarter ofvan jord, dernäst vid

 

Nr: 2. Äfven ett femstena rör tätt vid Landsvägen från Skiöfde åt Klostret, Hiertsten rundaktig 5 quarter lång 1 1/2 ofvan jord."

Rusthållet Stora Hålltorp karta 1758 - 3/4 mantal

På kartan från 1758 - se nedan! - så skriver lantmätaren:

 

Mangårdstomten delas inte "tymedelst at ther finnes trenne huseplatsar och gården ej mera bestod än af 3/4 hemman."

Det är tydligt att det på tomtplatsen för Stora Hålltorp alltså fanns tre bostadshus för tre familjer, vilket också speglar sig i nedanstående utdrag ur husförhörslängden 20 år senare!

Röda markeringar inlagda där husen ligger på kartans tomtplats = A.

Platsen är inte långt ifrån platsen för Tre Bäckars byggnader idag, bara något mer västerut.

Geometrisk avritning sv Stora Hålltorp 1758. A = själva tomten för husen. Riswallstorp för Redsvenstorp. Geometrisk avritning sv Stora Hålltorp 1758. A = själva tomten för husen. Riswallstorp för Redsvenstorp.

Följande marknamn kan utläsas av text till kartan: A. Själva Tomtplatsen, B. Mellomgärdet, E. Fålehagsgärdet, H. Kålangärdet, L. Nygårdsängen, M. Mellumängen, P. Risvallsängen, oL. Lahagen, R. Lilla Maden har varit bärgad av hela Rustningsstammen till hästens föda, så här delades den i 4 delar, då Olof Andersson i Stenhammaren fick bruka en del för sin del i rusthållet, S. en odelt och stenig beteshage, 6. Kålargärdets ängsvallar samslåtta med Ryttarelyckan, som på Kronoparken Billingen belägen kunde varken mätas eller delas ....

Geometrisk karta över Kronorusthållet Stora Hålltorps ägor 1758 med namnutförande och med riksväg 49 inritad av Ing-Britt Holm, Varnhemsbygden 1991. Risvaldstorp står för senare namn Resvenstorp.

Nordstugan i Husförhörslängd 1779

Nordstugan är en trolig utläsning av skadad namnbeteckning i husförhörslängd 1779-1787. Det borde då vara det norra av de tre husen på Stora Hålltorp som kallas så. Här bor 1779 Anders Jonsson, född i Häggum 1749 och hans hustru Cajsa Linnartsdotter, född i Varola 1750 och deras dotter Maria, född i Amundstorp 1781 den 8/10. De lämnar Hålltorp för Häggum 1784.

Stora Hålltorp tillkommande ägor - Skifte Kronoparken Billingeliderna

Kartan vänd för att visa norr rakt upp på sidan! Kartan vänd för att visa norr rakt upp på sidan!

1803 skiftades den del av Kronoparken Billingen som kallades Billingeliderna och då tillfördes Stora Hålltorp bl a detta sammanhängande området inom den blåa markeringen i Ljungstorp. Den går från Flinckebacken under Späckatorp ovanför och längs med Ljungstorspvägen med Pukatorps intaga och Bäcktorps soldatboställe i söder, ut till Ljungstorspvägen i öster.

På så sätt införlivades bl a Rättarebacken (Broddenstorp) med Stora Hålltorp och ägorna kom gemensamt att benämnas Rättarebacken som ett "naturnamn" och ger nu namnet på torpet.

Klosterbergs intaga var alltså en av Kronan godkänd inhägnad på Kronoparksmark som gjorts av soldaten vid Soldatboställe Nr 331, Bäcktorp, Anders Klosterberg född i Högentorp 1753. Han bodde här med hustru, tre döttrar och en son enligt husförhörslängden 1779 och flyttar ut till Berg 1790. Så innan dess hade han ordnat med denna intaga, som nu 1803 förs till Stora Hålltorp som "fyllnad".

Ovanstående är karttext till kartan för skiftet av Billingeliderna - med en del av hänvisningarna på kartan ovan!

Lantmätarens lilla akvarell 1794

Klicka på bilden för att se den större! Klicka på bilden för att se den större!

På skifteskarta 1794 "Billingeliderna" från Kronoparken kan man se denna lilla akvarell på Lilla och Stora Hålltorp. Då hade Stora Hålltorp bostadbyggnader ner mot det som är "Tre Bäckar" idag och det var två separata gårdar med boningshus. Man kan också se att Stora Hålltorps bostadsbyggnad är större än bostaden på Lilla Hålltorp enligt akvarellen.

(Lantmäteriet Historiska Kartor)

Ur specialjordeboken 1825 - Stora Hålltorp

Stora Hålltorp:
 

"Reducerat Militie Hemman emellan 1632 och 1659 med 1682 års ränta ifrån Grefwen M. G. de la Gardie Donation, har varit helt hemman, men år 1691 med Militie Commision 1/4 förmedlat i act efter Ransaktning. Cavalleri Stman Nr 5 af Gudhems Compagni köpt till Skatte av Olof Johansson för 58 riksdaler 40 skilling specie efter Kammarkollegii Salu Bref den 10 september 1792."

Stora Hålltorp - en kort historia

Rubriker är inlagda av Kent Friman, 2013.

 

Grannfejder och brukarböter

 

På 1750-talet ägdes Stora Hålltorp bl a av tingsnotarie David Cohl och nämndemannen Jonas Andersson. På tinget den 10 maj 1757 anmälde Cohl att folk anlade "stråkvägar" i gårdens ängar och begärde rättens förbud. Han ansåg att man rev ner gärdesgårdar, "gap" och grindar. Detta skedde särskilt i Stora Nyhagen, Ladugårdshagen, Mellomängen, Redsvensängen och Stråkgärdet mellan Hospitalskvarna och Hålltorp.

 

Regementskrivaren Anders Bergström som hade sitt boställe på den intillgränsande gården Redsvenstorp, hade tidigare anmält att grannarna gjorde sig genväg genom ängen Åkroken samt skadade gärdesgårdar och inhägnad lövskog.

 

Anders Jonsson, son till Jonas Månsson i gården Uppsala, hade i sex år brukat Cohls andel i gården. Han ämnade nu upphöra med bruket. Vid den syneförrättning som hölls ålades han för "bristande byggnad och förbättring" att erlägga 147 riksdalen och 8 öre silvermynt. Han lovade att före nästkommande 1 maj, "fullkomligen iståndsätta och sig frånsyna all å stufvan anmärkta brister å tak, stenmurar och gärdesgårdar."

(Texten är i stort sett identisk med Ing-Britt Holms artikel i Varnhemsbygden 1991)


På karta ovan från 1758 - klicka här! - så anges tre tredjedelsägare av Stora Hålltorp. 1. = Jacob Jansson 2. = Nämndemannen Jonas Andersson och 3. = Notarien David Cohl. Varje del av varje åker, gärde eller teg tycks delas på karta i nummer 1-3. Var och en skall alltså kunna bruka just sin del av åkern, gärdet eller hagen.

(Hämtat och inlagt av Kent Friman, 2013)

 

David Cohl, Varnhem, Skaraborgs län född 1732. 
Blev Hovrättsnotarie- och likvidationskommissarie i Varnhem, Västergötland


Hovrättskommissarie/tingsrättsnotarien David Cohl och hans familj:

David Cohl, född ca 1732, död 26/9 1772 i St Hålltorp, gift  med

Elisabet Billgren, född 9/2 1729 på St Hålltorp, död i lungsot 15/3 1792 i Kestad socken begraven 25/3.

Barn Johanna Magdalena, f ?/10 1754 samt Margareta (Greta) Cohl, född 6/10 1756, St Hålltorp.

(Död- och begravningsbok för Kestad, samt ur Smedsrötter http://www.genealogi.se/smed/efterl.html)

 


I mail till sidan 2017-08-29:
Släktforskning hos en av våra läsare har i rakt nedstigande led fört honom till Stora Holltorp. David Cohl och Elisabeth Billgren. Då Elisabeth var född 1729 på Stora Holltorp har han genom riksarkivets sidor om Varnhem även kunnat identifiera hennes föräldrar som levde på Holltorp. De hette Lars Billgren och Margareta Hustenia. Vigda i Varnhem 1727-01-06.


Ett år efter Davids död kunde man läsa följande i 

Posttidningen 1773-08-12:


Härmed kungöres, att all de, som veta sig vara ägare till lagliga fordringar efter asisterande Hofrätts Commissarien David Cohl i Stora Hålltorp i Skaraborgs Län, Walla Härad och Klostrets Sokn, behagade den 3 nästkommande  Augusti på berörde ställe befinteligen anmäla de samma ock bevis för fordringarnas behörighet til Sterbhusett insända, på det Utredaren af detta Sterbhus:,därigenom erhålla den hittils saknade kunskap om Husets tilstand i anseende til de skulder, som asisterande Commissarien sig i livstiden kan hafwa åsamkat, och derefter gifwas tilfä!le att pröfwa, huruwida Sterbhusets förmögenhet tilsäger, at samteliga Borgenärerne förnöja kunna, eller Egendomens afträdande, sedan Enkan enligt lag och Kongl. Förordningar, fått »värja sin Lott och  Arfwejord derifrån nödvändig blifwer.

(Kungliga Biblioteket - tidig variant av dagens Post- och Inrikes Tidningar)

Några notering kring Stora Hålltorp under 1700-talet

1749 den 3712 mördades soldaten Lars Lerstig i Warnhems socken av Olof Pehrsson i Stora Hålltorp.
1750 Mördaren Olof Pehrsson, Stora Hålltorp, 26 år gammal halshöggs den 26 oktober i Wallen och lades afsides

         i Warnhems kyrkogård.                                                                                                          (Alf Brage, Ljungstorp)
 

Något om ägarna till Stora Hålltorp i slutet av 1700-talet

Ägarförhållandena den sista delen av 1700-talet

År 1778 ägdes Stora Hålltorp till en fjärdedel vardera av Olof Jonsson och Stina Wettergren, Sonen till Stina, Sven Wettergren ägde 1/12-del. Vem som ägde resterande tredjedel av gården framgår inte av det föreliggande rättegångsprotokollet.                                                                                             (Ur artikeln i Varnhemsbygden, 1991 - Ing-Britt Holm)
 

Några av Stora och Lilla Hålltorps olika ägare har därefter gift sig samman. Dottern till David Cohl, Greta Cohl, Lilla Hålltorp, och Sven Wettergren, Stora Hålltorp, bor nu här 1779.

Änkan Stina Wettergren, en av ägarna till Stora Hålltorp, är 1779 skriven på granngården Stenhammar med några drängar och pigor och flyttar till Ulunda 1780 och tar med sig drängen. Där var hon född. Hon gifte sig nu en andra gång med en Herr Erik Bagge född i Todene 1749, 15/1 som flyttade in samma år från Ransberg och hon fick nu namnet Fru Christina Wettergren Bagge och var född på Ulunda 1739, 3/4.

Stora Hålltorp har nu ett anseenligt hushåll med (del)ägarfamilj samt två bondfamiljer skrivna på gården och ett rejält antal drängar och pigor samt någon inhyses.                                                                           (Inlagt av Kent Friman, 2013)

Olof Jonsson köpte hela hemmanet den september 1792 av kronan för 58 dalet och 40 skilling specie.

En av Stora Hålltorps delägare - gifte sig Christina Wettergren Bagge

(Husförhörslängd 1779-1787 - Dokumentbild med tillstånd av ArkivDigital - www.arkivdigital.se) (Husförhörslängd 1779-1787 - Dokumentbild med tillstånd av ArkivDigital - www.arkivdigital.se)

Modern till Sven Wettergren, vid tiden delägare och bodende med familj på Stora Hålltorp, änkan Stina Wettergren är en av huvudägarna till Stora Hålltorp och är 1779 skriven på granngården Stenhammar med några drängar och pigor. Hon flyttar till Ulunda 1780 och tar med sig drängen. Där var hon född 1739, 3/4.

Hon gifte sig nu en andra gång 1780 med en Herr Qwartersmästare Erik Bagge född i Todene 1748, 15/1 som flyttade in samma år från Ransberg och hon fick nu namnet Fru Christina Wettergren Bagge.

(Ur husförshörslängd hämtat av Kent Friman, 2013)

Kvartermästare var före 1835 en militär grad i kavalleriet.            

 

Ur adelsvapen.com:

 

Erik Bagge, född 1748-01-05. Korpral vid livregementet till häst 1775-06-01. Kvartermästare. Död 1812-05-18 Ullunda. Gift 1780-09-29 med Christina Olofsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med trumpetaren Erik Wettergren). Hon föddes 1739-04-03 och dog 1812-06-09 på Ullunda. Dotter av Olof Jonsson och Stina Jonsdotter.

Eriks föräldrar:

Leonard Bagge, (son av Anton Johan), till Kylsäter i Färgelanda socken, Älvsborgs län, född 1703. Levde utan tjänst på sin egendom. Död där 1759-03-07. Gift 1735-06-23 Bryne med Brita Margareta Ahlefelt, född 1717. Död 1773-09-02. Dotter av översten Johan Ahlefelt, och hans 2:a fru, Brita Margareta Drakenberg.

 (Inlagt av Kent Friman, 2013 - hämtat från - http://www.adelsvapen.com/genealogi/Bagge_af_S%C3%B6derby_nr_147)

Vapensköld Bagge Nr: 147 Vapensköld Bagge Nr: 147

Adliga ätten BAGGE AF SÖDERBY nr 147

 

Sven Pedersson Bagge, (son av Peder, se adliga ätten Bagge af Berga nr 118), till Söderby (nu Sörby) i Örtomta socken, Östergötlands län. Ånyo adlad av konung Johan III 1590-04-08, och erhöll till vapen halvannan försilvrad Sparre med ett grönt sjöblad därunder i blått fält, förmodligen till skillnad från det vapen, hans avlivade farbroder Bengt Bagge fört. Anförare i Österbotten emot ryssarna 1591. Hövidsman i hertig Carls armé vid belägringen av Kalmar slott 1599. Häradshövding i Norra och Södra Möre härad samm. å. 30/5. Gift med Christina Olofsdotter Stake.

(Hämtat från - http://www.adelsvapen.com/genealogi/Bagge_af_S%C3%B6derby_nr_147)

 

Stina Olofsdotter, gift 1:a gången med trumpetaren Erik Wettergren och 1/4-delsägare av Stora Hålltorp gifte sig 2:a gången adligt med Erik Bagge och de flyttade till Ulunda 1780.

(Hämtat och inlagt av Kent Friman, 2013)

Boende på Stora Holltorp 1779

Husförhörslängden 1779 (den första husförhörslängden) skriver följande boende på Stora Holltorp:

 

Herr      Sven Wettergren, född 1749 i Holmestad

Fru        Greta Cohl, född 1756 på St Holltorp

Dotter    Lisa Greta, född 1777, 16/2 på St Holltorp

Dotter    Maria Caijsa född 1779, 28/2 på Stora Holltorp

Dotter    Sara Stina född 1780, 23/2 på Stora Holltorp

Dotter    Lena Caisa född 1781 på Stora Holltorp

 

Dräng    Lars Jonsson, född i Klostret 1747 flyttade in 1779 frän Höglunda

Piga      Maria Svensdotter, född 1754 i Sandtorp flyttade in 1778 från Synnerby och ut 1788 till Ledsjö

Flickan  Stina Larsdotter född 1764 i Klostret flyttade ut 1780 till U. Ulunda

Pigan    Brita Persdotter född 1762 i Skarje flyttar ut 1782 till Bostorp

Dräng    Erik Petersson född 1759 flyttar ut 1782 till Ulunda

 

Bonden

              Lars Jansson född i Broddetorp 1758 flyttade in 1786 från Broddetorp

              Maria Andersdotter född 1760

Bonden

              Peter Olofsson född 1748 i Björsgården

Hustru    Lisa Petersdotter född 1758 i Pickabacken

Son        Peter född 1780, 14/10 på Stora Holltorp

Dotter     Margareta född 1783, 22/11 på Stora Holltorp

 

              Stina Svensdotter född 1767 i Amundstorp flyttar ut 1785

 

Flickan   Maria Andersdotter född 1767, 24/2 flyttar ut 1781 till Ulunda

I Nordstugan bor;

              Anders Jonsson född 1749 i Häggum flyttar 1784 till Häggum med familjen

Hustru    Cajsa Einarsdotter född 1750 i Varola

Dotter     Maria född 1781, 8/10 i Amundstorp

 

Inhyses född i Häggum 1768 flyttar 1783 till Piparetorp

 
År 1785 bor det 13 personer inklusive barn på Stora Hålltorps huvudgård - fördelat på tre familjer!

 

Blandat ägande av Stora Hålltorp, Redsvenstorp, Lilla Hålltorp, Stenhammar och Sten

Släktrelationer och gemensamt rusthåll

 

Redan under 1700-talet fanns starka släktbindningar och andra relationer mellan de olika ägarna av alla de kringliggande gårdarna Stora och Lilla Hålltorp, Sten och Stenhammar. De ingick förstås i Hålltorps rote och hade därför också gemensamma åtaganden.

 

David Cohl hade ägarandelar i både Stora och Lilla Hålltorp och var inblandad i många av de tvister och släktskapsförhållanden som fanns runt de båda gårdarna. Svågern Anders Gudmundsson var som delägare inblandad i många av de affärer som reddes ut vid tinget.

 

Stora Hålltorp rusthåll Nr 5 vid Wästgöta Regemente tillsammans med Stenhammaren:

 

Kostnaderna för rusthållet nr 5 vid Västgöta Regemente skulle delas lika mellan de olika intressenterna. År 1769 fodrade handlanden Lars Hallberg från Borås betalning för ett sto som han levererat till rusthållet. Cohl hade redan betalt sin andel med 67 daler och16 skilling. Gudmundsson hade avbetalat 30 daler. Han och Jonas Andersson, delägare i Stora Hålltorp samt Jonas i Stenhammaren lovade att snarast betala. Gudmundsson var inte närvarande vid tinget - han hade ramlat ner från ett tak och skadat sig illa.

 

Rusthållet höll ryttaretorp, nuv. Stenslund, och ryttare för regementet, vilken också var torpdagsverkare gårdarna.

 

Stora Hålltorp var också i grunden rusthållare av Pipare Bostället Redsvenstorp vid den här tiden!

Olof Jonsson köpte hemmanet Stora Hålltorp den september 1792 av kronan för 58 dalet och 40 skilling specie.

(Uppgift från Alf Brage, Ljungstorp, förmedlad av Verna Andersson, 2013)

Stora Hålltorp en rejäl gård med många hus och ekonomibyggnader

 

1803 utbjöds genom länskungörelse Johannes Larssons 1/4-del av Stora Hålltorp, som tagits i mät för skuld. Auktion skulle hållas den 10 mars. Fastigheten ägde försvarlig åbyggnad, säger kungörelsen. Utsädet på gårdsandelen beräknades till 30 skäppor spannmål. Vid medelmåttig väderlek erhölls 30 stackar hö. Varmed 8 nörkreatur, 2 hästar och 6 får kunde vinterfödas

(Texten bygger helt på artikel i Varnhemsbygden 1991, Ing-Britt Holm)


Man kan av mantalslängden förstå att Olof Jonsson kom att köpa även den resterande delen av Stora Hålltorp.

(Kommentar Kent Friman, 2013)

Den sista anteckningen i Husförhörslängden om Stora Hålltorp separat - de sista boende vid mangården

(Husförhörslängd 1815-1836 - bild med tillstånd av ArkivDigital - www.arkivdigital.se) (Husförhörslängd 1815-1836 - bild med tillstånd av ArkivDigital - www.arkivdigital.se)

 

 

 

 

Make     Olof Jonson född i Falköping 1743 - död 1830

Hustrun Christina Palmdotter född i Warnhem 1777 - flyttar 1830
                                                  till Redsvenstorp

 

 

Pigan  Maria Jonsdotter född i Sjogerstad 1789, 18/8 - flyttar in 1814 från Pickagården och ut 1816 till Hästhagen
Pigan  Brita Andersdotter född i Sköfde 1786, 18/7 - flyttar in 1815 från Simmergården och ut 1816 till Prästegården
Dräng  Johannes Eriksson född i Westorp 1786, 7/9 - flyttar in 1815 från Pickagården och ut 1816 till Hästhagen
Dräng  Israel Johansson född i Sköfde 1792, 27/4 - flyttar in 1815 från Segerstadoch ut 1816 till Segerstad
Dräng  Sven Johansson född i Sköfde 1793, 15/12 - flyttar in 1816 från Sköfde och åter 1816 till Sköfde
Dräng  Anders Pettersson född i Häggum 1795, 13/3 - flyttar in 1816 från Häggum och ut 1819 till Lilla Hålltorp
Dräng  Anders Andersson född i Wing 1794, 27/3 - flyttar in 1816 från Kjerrtorp och ut 1818 till Broddetorp
Pigan  Stina Ambjörnsdotter född i Lundby 1792, 4/3 - flyttar in 1816 från Hammars qvarn och ut 1818 till Broddetorp
Pigan  Catharina Andersdotter född i Häggum 1795, 16/2 - flyttar in 1816 från Stenhammaren och ut 1818 Solberga
Dräng  Jonas Gabrielsson född i Häggum 1790, 10/6 - flyttar in 1818 från Hammrs Qvarn och ut 1820 till Lilla Hålltorp
Pigan  Stina Jonsdotter född i Wing 1785 - flyttar in 1818 från Hammars qvarn och ut 1820 till under Dotersbo Lundby
Dräng  Sven Pehrsson född i Falköping 1796, 2/9 - flyttar in 1819 från Ulunda
Pigan  Inga Ericsdotter född i Sköfde 1793, 2/1 - flyttar in 1819 från Hene och ut 1820 till Lilla Hålltorp
Dräng   Johannes Nilsson född i L. xxxx 1797, 6/7 - flyttar in 1820 från Lilla Hålltorp och ut 1822 till Jönköping
Pigan  Anna Jacobsdotter född xxxxx 1801, 25/3 - flyttar in 1820 från Simmesgården och ut 1822 till Lilla Hålltorp
Pigan  Catharina Andersdotter född i Häggum 1795, 16/2 - flyttar in 1820 från Solberga och ut 1822 till obestämt
Dräng  Lars Johansson född i Warnhem 1797, 14/1 - flyttar in 1821 från Upsala och ut 1822 till Klockaretorpet
Pigan  Cajsa Olofsdotter född i Vässtorp 1791, 6/2 - flyttar in 1821 från xxxx och ut 1824 till Sköfde
Dräng  Jonas Olofsson född i Sjogerstad 1802, 1/11 - flyttar in 1822 från Stenstorp och ut 1824 till Häggum
Dräng  Lars Johansson född i Wing 1804, 24/4 - flyttar in 1822 från Väberga och ut 1823 till Ving
Flickan  Maria Carlsdotter född i Wättlösa 1798 - flyttar in 1822 från Lilla Hålltorp och ut 1824 till Berg
Dräng  Anders Larsson född i Häggum 1802, 14/9 - flyttar in 1823 från Häggum och ut 1824 till Löthen
Dräng  Johannes Svensson född i Warnhem 1804, 4/4 - flyttar in 1824 från Ambjörntorp och ut 1826 till Berg
Dräng  Bengt Carlsson född i Stenum 1801, 20/10 - flyttar in 1824 från Kjerrtorp och ut 1827 till Kyrkebo
Pigan  Lean Andersdotter född i Wing 1804, 17/4 - flyttar in 1824 från Håkansgården och ut 1826 till Berg
Pigan   Ingrid Jonsdotter född i Warnhem 1800, 22/4 - flyttar in 8124 från Sköfde och ut 1826 till Ambjörntorp
Pigan  Greta Andersdotter född i Warnhem 1801, 1/4 - flyttar in från inhyses Lindqvists änka Stora Hålltorp
Pigan  Maria Larsdotter född i Stenstorp 1800, 14/3 - flyttar in 1826 från Häggum och ut 1827 åter till Häggum
Pigan  Stina Jacobsdotter född i xxxx 1801, 2573 - flyttar in 1826 från Torp och ut 1828 till Öfverbo
Pigan  Anna Larsdotter född i Lundby 1803, 14/6 - flyttar in 1827 och ut 1829
Dräng  

 Gustaf Andersson född i Berg 1807, 7/9 - flyttar in 1827 från Bro ut 1829 till Kjerrtorp                                    

Dräng  Jonas Pettersson född här  1803, 14/12 - flyttar in 1827 från Höjentorp och flyttar ut 1828
Dräng  Lars Petttersson född Stora Hålltorp 1807, 3/10 flyttar in 1828 från Kykrebo och ut 1829 Öfverstegården
Pigan  Maria Larsdotter född i Stenstorp 1800, 14/3 - flyttar in 1829 från Öfverbo och ut 1829 till Berg
Pigan  Stina Perhsdotter född i Häggum 1806, 4/1 - flyttar in 1829 från Häggum och ut 1829 åter Häggum
Dräng  Abram Jansson född i Lundby 1803, 14/6 - flyttar in 1829 från Amundstorp och ut 1830 till Lillla Kullen
Pigan  Maja Nilsdotter född i Skarke 1804, 21/2 - flyttar in 1829 från Mellomgården och ut 1830 Resvenstorp
Pigan Ingrid Jonsdotter född i Skarke 1800, 22/3 - flyttar in 1829 från Svarfvarebacken och ut 1830 till Höjentorp
 

 

38 pigor/drängar har flyttat in och ut på gården mellan 1816 - 1830!

  1830 hade alla lämnat Stora Hålltorp!!

 

Den siste separate ägaren Olof Jonsons sista namnteckning 1830

Underskriften av Rågångsfaställelsen för Pipare Bostället Resvenstorp - se hela dokumentet här! - den 15 mars 1830 av Olof Jonson, "Själf Hållet i Pennan". Noten var särskilt nödvändig, eftersom Olof troligen var döende vid undertecknandet. Han hade inte året innan kunnat närvara vid förrättningen på sin egen gård, Stora Hålltorp. Namnteckningen bevittnades av A. G. Fredholm och Anders Andersson i Klåstret.

Enligt Alf Brage skulle det ha funnits en hälftenägare så sent som 1820 enligt notering på lapp ovan!

Släkten Pettersson ägare och brukare i 4 generationer från 1844 - satsar på Lilla Hålltorp som plats för Hålltorps gemensamma byggnader

Fr o m 1836 års husförhörslängd skrivs Lilla och Stora Hålltorp samman som en gård. Ägarna, Regementspastorn Andrén och hans fru, var de sista som bodde i mangårdbygnaderna för Stora Hålltorp innan Arvid Pettersson 1844 tog över gården och flyttade in i Lilla Hålltorps mangårdsbyggnader.

1836-39 registreras som ägare för Stora och Lilla Hålltorp Regementspastorn L. Andrén, född i Sköfde 1788 2/12. Gift med Margareta Elisabeth Andrén född  i Ljunga 1779, 24/12. De flyttar 1839 till Wilske Klefva.

Lilla Hålltorps mangårdsbyggnader beskrevs vid försäljningen 1834 till Regementspastorn Andrén som "ägandes en försvarlig åbyggnad för ståndspersoner och har en av de vackraste situationer inom naturen för övrigt rikt prydd ort." Inte undra på att den gemensamma ägaren Pettersson senare satsade sin framtida byggnation här!

Anders Pettersson köpte 1844 in Stora och Lilla Hålltorp och så småningom hamnade även hemmanen Sten och Stenhammar m. fl. gårdar under samma ägare - se vidare under avsnittet A. 6 Lilla Hålltorp.
 

Stora Hålltorps byggnader försvinner helt

 

Stora Hålltorps mangård och ekonomibyggnader är helt utraderade inför 1870 års karta och har troligen monterats ner och använts för byggandet av nya enormt stora ekonomibyggnader på Lilla Hålltorps läge.

De nya ägarna satsade all byggnation av hus och ekonomibyggnader vid platsen för Lilla Hålltorp vid Ljungstorpsvägen, dåvarande Skövdevägen fram till 1870.

 

1888 uppfördes det gemensamma Hålltorps "nya" mangårdsbyggnad av Per August Pettersson, son till Anders Pettersson den förste ägaren inom släkten Pettersson. Inför detta hade redan Stora Hålltorps mangårds- och ekonomibyggnader borttagits till den grad att de inte finns med på 1870 års karta överhuvudtaget. Troligt användes dessa byggnader som byggmaterial i de nya byggnader som uppfördes efter hand vid platsen för LIlla Hålltorp - inte minst den jättelika ladugård i U-form som kom till och som syns på 1877 års karta här ovan - klicka här!

 

(Texten bygger helt på artikel i Varnhemsbygden 1991, Ing-Britt Holm)


Se vidare om Hålltorps historia under A.6 Hålltorp Lilla - Hålltorp - klicka här!

Materialsida för inläggning - klicka här! Kräver lösenord!