A. 69 Smedsgårdsskiftet - Soldattorp N.o 6 Västgöta regemente

Smedsgården Ba 12:15 ägde hela mittersta skiftesremsan av Smedsgårdens skifte i Billingeliderna från Uppsala i väster till berget i öster - här markerad med rött, liksom platsen för soldattorpet enligt 1877 års karta.

Idag är remsan delad i några olika delar; 12:15/12:17 (på kartan) som ägs av Hålltorp, 12:10 som blev "Gamla Missionhuset" och 12:5 som avstyckades som en tomt med sommarställe, Ängsro - A. 66 a Ängsro sommarbostad


Söder om dagens "Gamla Missionshus" 12:10 fanns Soldattorp N.o 6 som flyttades till Lövberga och blev hönshus under 1930-talet. Här utmärkt med röd pilmarkering på kartan.

Idag är husbyggnaden året-runt-bostad på avstyckad mark med namnet Lövtorpet - se
A. 51 Lövtorpet

Gamla bostadshuset för soldattorp N.o 6 - hönshus på Lövberga

Det gamla Soldattorpet N.o 6 vid Smedsgården (G:a Missionhuset) blev Lövbergas pampiga hönshus med SAJ-staket i bakgrunden. Hönshuset har under åren förvandlats och är idag ett boningshus. Egnells sommarpaviljong döljs bakom björkarna till höger på fotot. Lägg märke till det vackert lagda spåntaket!                     

Bild från: www.sells.se

Huset är idag avstyckat som Lövtorpet och ombyggt till året-runt-bostad! - se foto nedan!

Idag (2015) en året-runt-bostad med historia i charmig miljö!

Plats för soldattorp N.o 6 vid platsen för Missionshuset idag (2015)

Klicka på bilderna för text!

Soldattorpet utmärkt på 1844 års karta inför Laga skiftet Överbo by

Ägan Ba hörande till samma del på Smedsgården Ba, vid skiftet 1844-1853 här markerad med rött.

Vid den här tiden fanns redan Soldattorp N.o 6ägan Ba fr om 1826 - men det är inte utritat. En markering visar ungefärligt var bostaden för torpet låg, enligt 1877 års karta.

Soldattorpet var ju en angelägenhet för hela Smedsgården, även efter tredelningen i laga skfitet 1844-1853.


Vid Laga skiftet fanns här alltså 3 boenden/intäkter på Smedsgårdens 3 markområden - en på varje skiftesdel:

Ba = Soldattorp N.o 6 byggt 1826
Bb = Lindstorp byggt 1840 - följ Lindstorps beskrivning: A. 66 Smedsgårdsskiftet - Lindstorp
Bc = Stenåsen byggt 1835 - följ Stenåsens besrkivning: A. 67 Smedsgårdsskiftet - Stenåsen

Soldattorpet utmärkt på karta 1877

Soldattorpet är utmärkt med ST på 1877 års karta och är placerat utmed och öster om landsvägen på mittägan av Smedsgårdsskiftet - Ba 12:2 - senare 12:15.

Observera att det finns en markerad backstuga (utan ladugård) även i delskiftet för Smedsgården Bc, senare 12:4 - norr om Soldattorp Nr 6 - idag Gamla Missionhuset. Denna finns det idag inga uppgifter om.

Kort soldathistoria för Smedsgården

Smedsgården var ett Rushåll sedan 1691 - då indragen Frälsegård som tidigare haft intäkterna till adeln.
Det drogs in till Kronan 1691 och fick sin förste Ryttare 1694.

I samband med detta "förmedlades" 1 Mtl till 3/4 Mtl. Därefter heter gården; Överbo Smedsgården 3/4 mantal kronogård blev Rusthåll tillsammans med
Löthan Hemman 1/4 mantal.
Augement: Nohlgården i Öfverbo Hemman 1 förmedlat till 1/2 Jordeboks Räntan sig i Mantalsatt till 3/4.

Generalmönsterullan 1722 ger ägarförhållandena för Rusthållet Smedsgården under 1700-talet:
1713 överlät Änkan Britta Aurell, 3/4-dels mantal av 1 mantal till sin måg; Corporal Håkan Holm
1716 sålde han vidare dessa 3/4-delar till Evert Sveltinsson
1719 övergick 1/4-dels mantal som Änkan hade då undantaget till styvdotterns son till Johan Bonett
         GMR konstaterar då att Lars Falkinsson och Johan Bonett är Rusthållare med Ryttaren Johan Brodd.
1744 finns följande 3 ägare noterade; Kristoffer Johansson, Erik Gudmundsson & Lars Falkinssons änkas
          död 1740) 2 omyndiga barn - här delas alltså Rusthållet upp i tre delar.


GMR ger också namn på de som bott i Smedsgårdens Ryttar Boställe i Varnhem mellan 1692 - 1821 vid Allmänningen nära Bille Kvarn: - se särskild förteckning nedan!

1800 bor den siste Ryttaren i Bostället nere i Varnhem vid Allmänningen nära Bille Kvarn.

1825 inges en förrätningsbegäran att man nu önskar att den odelade marken för Öfverbo Nohl- och
         Smedsgården lagligen skiftas. Underskrivet av Lars Pettersson och Adolf Gustafsson delägare i Smeds-
         och Nohlgården Öfverbo. Så sker och 9 remsor läggs ut!

1826 bebyggs mark för B. Petter Larssons barn (sterbhus) = Nr 15 öster om landsvägen med ett soldattorp.

1844
får soldattorpet utökad soldatjord i Varnhem nära Redsvenstorps ägor vid bäcken vid Laga skiftet.

Förteckning över Smedsgårdens Ryttare för tid 1694 - 1812 (1821)

Wästgöte Cavallerie Regemente  1655 - 1802

Fakta kring Västgöta Regemente:
Västgöta regemente till häst (1628 – 1634)
Västgöra och Dals ryttare (1634 – 1655)
Västgöta kavalleriregemente  (1655 – 1802)
Västgöta linjedragonregemente  (1802 – 1806)
Västgöta dragonregemente  (1806 – 1811)
Västgöta regemente (I 6)  (1811 – 1927)
- lades ner efter 1925 års försvarsbeslut

Ryttare för Smedsgården vid Ryttare Bostället
(vid allmänning nära Hospitals Qwarnen)

Smedsgården dras in till kronan i samband med reduktionen på 1680-talet efter att ha varit en Frälsegård med ett helt hemman (1 mantal). 1691 kom förordningen om rusthållare för Ryttarna. I samband med överförande av skatteinkomsterna och rusthållningen till "Cavalleri Stom N.o 6 af Gudhem som då skapades av  Smedsgården, ses 'storleken' över just år 1691 och förmedlas (bestäms) till 3/4 mantal.

Från 1694 finns Smedsgården med i Generalmönsterullorna enligt nedan - under Första Corporalskapet, Skaraborgs Lähn, Valla socken - Corporalen (befälhavaren)  bodde i Bohlum; Simmagården i Bjällum:

Nr 6. Anders Smittsson. Ryttaren ("Rn"), Samuel Persson för Smedsgården i Öfverbo. Hemman förvandlat i allt till 3/4 mantal. Dito Löthan Hemman 1/4 mantal. Augement: Nohlgården i Öfverbo Hemman 1 förmedlat till 1/2 Jordeboks Räntan sig i Mantalsatt till 3/4.

Åren                Ryttare                                       Rusthållare
1694 - 1701     Samuel Persson                         Anders Smittsson(?)
1701 - 1705     Lars Rask                                   Jonn Andersson
1705 - 1708     Sven Svensson                           Befallningsman Johan Olafsson Warenberg
1708 - 1711     Anders Brådd/Brodd                    Änkan Britta född Aurell
1711 - 1733     Johan Brådd/Brodd (död)            Lars Falkinsson 3/4 och Johan Bonett 1/4 -> säljer sin del till
                                                                             Anders Johansson; han vidare till Petter Jonsson
1733 - 1735      vakant                                         Lars död 1735; 3/4 till  änkan Cathatarina Larsdotter m. barn
1736 - 1744      Bengt Brådd/Brodd                     Nya ägarbyten genom arv efter änkans död 1740 & överlåtelse
1744 - 1747      vakant                                         Kristoffer Johansson, Erik Gudmundsson & Cat.2  omynd barn
1747 - 1755      Carl Brodd
1755 - 1758      vakant                                          Jonas Johansson, Lars Pehrsson och Änkan Maria Larsdotter
1758 - 1812      Petter Brodd; 54 års tjänst!          och efter hennes död 1789 - hennes barn
                                                                                      ***********
Det tycks bli en fördröjning i Ryttarbeteckningen så att även nästa soldat hamnar som Ryttare i Ryttar Bostället:
1812- 1821       Jonas Id                                      Magnus Carlsson, Lars Pehrsson och änkan Stina Persdotter

Jonas Id  erhåller avsked den 23 juli 1821 och ersätts med soldaten Johan Snäll 1822 - bekräftat vid mönstringen 1824.


Mönsterskrivaren skriver för Jonas "Oförmögen och svag till krigstjänst enligt Läkaren. Intyg för avsked på egen begäran." Detta var den siste Ryttaren för Smedsgården vid Wästgöta Cavalleri Regemente, som 1811 blivit Västgöta regemente (I 6).


Snäll skrevs 'soldat' och tilldelades ett soldattorp av Rushållet Smedsgården och Löthen i Billingeliderna.

Då byggs alltså ett nytt soldattorp på Smedsgårdens skifte i Billingeliderna (Ljungstorp) med möjligheter till delförsörjning på jordbruk - se särkild soldatförteckning över Smedsgårdens Soldattorp i Billingeliderna;

Förteckning; boende i soldattorpet på Smedsgårdsskiftet Ba 12:15

Husförhörslängd 1815 - 1836:
Smedsgården ägs som sämjedelat sambruk 3 x 1/4 mtl (nu med släkterna ingifta med varandra!)
Soldattorp N.o 6 som gemensamt ansvar med Löthen.

Soldat vid Vestgötha Regemente och Gudhems Compagnie N.o 6;
Soldat          Johan Andersson Snäll, född i Varnhem 1801 den  24/6 - in från Ving 1823
Hustrun        Britta Svensdotter, född i berg 1786 den 5/5 - flyttar infrån Torp gifter och sig 1824
Dotter            Anna Catrina, född i Varnhem 1824 den 16/11
Son               Sven Johansson, född i Varnhem 1829 den 10/10

Husförhörslängd 1836 - 1846:
Smedsgården ägs som sämjedelat sambruk 3 x 1/4 mtl (nu med släkterna ingifta med varandra!)
Soldattorp N.o 6 som gemensamt ansvar med Löthen.

Soldat vid Vestgötha Regemente och Gudhems Compagnie N.o 6;
Soldat          Johan Andersson Snäll, född i Varnhem 1801 den  24/6
Hustrun        Britta Svensdotter, född i berg 1786 den 5/5
Dotter            Anna Catrina, född i Varnhem 1824 den 16/11 - flyttar ut 1845
Son               Sven Johansson, född i Varnhem 1829 den 10/10

Husförhörslängd 1846 - 1859:
Smedsgården ägs som sämjedelat sambruk 3 x 1/4 mtl
Soldattorp N.o 6 som gemensamt ansvar med Löthen.

Soldat vid Vestgötha Regemente och Gudhems Compagnie N.o 6;
Avskedade
Soldaten      Johan Andersson Snäll
, född i Varnhem 1801 den  24/6
Hustrun        Britta Svensdotter, född i berg 1786 den 5/5
Son               Sven Johansson, född i Varnhem 1829 den 10/10 - ut till Nohlgården 1849
                     - paret flyttar ut 1852

Hyrar soldatbostället;
Smeden       Johannes Johansson, född i Varnhem 1817 den 22/1 - in 1852
Hustrun       Gustafva Anneli Skarman, född i Skara 1822 den 22/2
Son               Carl Fredric, född i Wing 1843 den 11/6
Son               August, född i Varnhem 1846 den 12/4
Son               Anders Petter, född i Varnhem 1849 den 7/7
                       - (Not; betyg Mariestad 1853) - familjen flyttar ut igen 1853

Ny soldat flyttar in 1853;
Soldaten       Sven Johan Snäll, född i Varnhem 1828 den 22/8 (Not; Uttagen lysning 1854)

Husförhörslängd 1854 - 1862:
Smedsgården ägs nu i tre separata ägor sedan 1853
Soldattorp N.o 6 som gemensamt ansvar med Löthen.

Soldat vid Vestgötha Regemente och Gudhems Compagnie N.o 6;
Soldaten        Sven Johan Snäll, född i Varnhem 1828 den 22/8
Hustrun          Maria Svantedotter, född i Varnhem 1826 den 5/7 - giftrer sig och flyttar in 1854
Dotter              Christina Wilhelmina, född 1855 den 21/8 - dör här den 1/5 1862
Dotter              Anna Cajsa, född i Varnhem 1858 den 8/5
Dotter              Maria Charlotta, född i Varnhem 1861 den 4/7

Husförhörslängd 1862 - 1869:
Smedsgården ägs nu i tre separata ägor sedan 1853
Soldattorp N.o 6 som gemensamt ansvar med Löthen.

Soldat vid Vestgötha Regemente och Gudhems Compagnie N.o 6;
Soldaten        Sven Johan Johansson Snäll, född i Varnhem 1828 den 22/8
Hustrun          Maria Svantedotter, född i Varnhem 1826 den 5/7
Dotter              Christina Wilhelmina, född 1855 den 21/8 - dör här den 1/5 1862
Dotter              Anna Cajsa, född i Varnhem 1858 den 8/5
Dotter              Maria Charlotta, född i Varnhem 1861 den 4/7
Dotter              Emma Christina, född i Varnhem 1864 den 13/6
Son                  Carl Johan, född i Varnhem 1867 den 18/1

Husförhörslängd 1869 - 1880:
Smedsgården ägs nu i tre separata ägor sedan 1853
Soldattorp N.o 6 som gemensamt ansvar med Löthen.

Soldat vid Vestgötha Regemente och Gudhems Compagnie N.o 6;
Soldaten        Sven Johan Johansson Snäll, född i Varnhem 1828 den 22/8
Hustrun          Maria Svantedotter, född i Varnhem 1826 den 5/7
Dotter              Anna Cajsa, född i Varnhem 1858 den 8/5 -  flyttar ut till Skara den 20/10 1875
Dotter              Maria Charlotta, född i Varnhem 1861 den 4/7 - flyttar ut till Lundby 1878
Dotter              Emma Christina, född i Varnhem 1864 den 13/6
Son                 Carl Johan, född i Varnhem 1867 den 18/1

Husförhörslängd 1880- 1895:
Smedsgården ägs nu i tre separata ägor sedan 1853
Soldattorp N.o 6 som gemensamt ansvar med Löthen.

Soldat vid Vestgötha Regemente och Gudhems Compagnie N.o 6;
Soldaten        Sven Johan Johansson Snäll, född i Varnhem 1828 den 22/8
Hustrun          Maria Svantedotter, född i Varnhem 1826 den 5/7
Dotter              Emma Christina, född i Varnhem 1864 den 13/6 - till Örebro den 12/11 1882
Son                 Carl Johan, född i Varnhem 1867 den 18/1 - flyttar till Sköfde 12/11 1885
Son                 Frans Gustaf, född i Varnhem 1871 den 15/2 - flyttar ut den 12/11 1885
                       - paret Snäll flyttar till sitt nyköpta Melltorp 1883

Ny soldat flyttar in;
Soldaten        Gustaf Adolf Larsson Snäll
, född i Lerdala 1862 den 10/7 - in från Eggby 24710 1883
                        - ut Leksberg 1892

Arrendator tar över soldattorpet - soldaten vid Kungl Westg Regem Gudhems Comp N.o 26;
Soldaten         Lars Johan Alm
, född i N. Lundby 1863 den 6/12 - in från Bolum med familj 6/11 1894
Hustrun          Wilhelmina Johansson, född 1864 den 7/11
Dotter              Elin Emilia, född i Varnhem 1888 den 2/6 - tvilling med
Sonen              Johan Alexander, född i Varnhem 1888 den 2/6
Dotter               Karin Wilhelmina, född i Varnhem 1893 den 6/5

Husförhörslängd 1895 - 1922:
Smedsgården ägs nu i tre separata ägor sedan 1853
Soldattorp N.o 6 som gemensamt ansvar med Löthen.

Arrenderar soldattorpet - f.d soldaten vid Kungl Westg Regem Gudhems Comp N.o 26;
Soldaten         Lars Johan Alm
, född i N. Lundby 1863 den 6/12 - flyttar till N. Amerika den 10/1 1902
Hustrun          Wilhelmina Johansson, född 1864 den 7/11
Dotter              Elin Emilia, född i Varnhem 1888 den 2/6 - tvilling med
Sonen              Johan Alexander, född i Varnhem 1888 den 2/6
Dotter               Karin Wilhelmina, född i Varnhem 1893 den 6/5
Son                  Karl Ludvig, född i Varnhem 1899 den 18/9
                        - modern och barnen flyttar till  Högelid den 1/11 1902

Ny arrendator av marken blir;
Hemmensägare Frans Gustaf Snäll i Noltorp/Sandbäcken

Huset flyttas därefter som hönshus till Lövberga av Löfgren och ägan säljs till Hålltorp.