A.  68 Smedsgårdsskiftet - Gamla Missionshuset

Överbo Smedsgården - Ba ->Smedsgården 12:2 -> avstyckning till Smedsgården 12:10 med idag adress;
Ljungstorp Gamla Missionhuset

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014
Flygfoto där man fortfarande kan ana de tre remsor som fanns på Smedsgårdsskiftet från berget till Uppsalas gräns. Smedsgårdskiftets yttre gränser ungefärligt markerat med rött, liksom en början till de tre lika stora remsor som också fanns öster om vägen, även om de här både p g a oprecision i streckning och flygbildens proportionsförändring ser ut att vara olika stora.

Missionshuset på 1960 års karta

Missionshuset i Ljungstorp blir Gamla Missionshuset i lantmäterihandlingarna när det säljs i början av 1980-talet i samband med bygget i Varnhem av Allianskyrkan. Här på 1960 års karta utmärkt med rött som Överbo Smedsgården 12:10.

Detta Missionshus byggdes 1925 då det äldre MissionshusetMillomgårdens mark revs och återanvändes som byggnadsvirke. Byggmästare var Emil Persson, som också var medlem i föreningen, till en kostnad om 5.930 kronor. Medlemsantalet var då relativit stort i Ljungstorp.

Beslutet att bygga Allianskyrkan i Varnhem togs 1979 och avskedsgudstjänsten för det gamla Missionhuset var den 24 oktober 1982. 1985 såldes huset till en församlingsmedlem Karlsson.

Ägarförhållanden Gamla Missionshuset:

1925 - 1985  Varnhems Missionsförening
1985 - 19xx  Kristina och Gösta Karlsson
19xx - xxxx

Ljungstorps Missionhus med utbyggnad

Urklipp från Gunborg Ferm, Backen, Ljungstorp, 2014 Urklipp från Gunborg Ferm, Backen, Ljungstorp, 2014

Ljungstorps Missionhus 1950 - hem och gudstjänstsal

1950 blev missionshuset bostad för familjen Sven Karlsson med hustrun Greta och barnen Eiler och Solveig. De hyrde vaktmästarbostaden på övervåningen.

Sista gudstjänsten i Missionshuset 1982

Urklipp från Gunborg Ferms samling, Backen, Ljungstorp, 2014 Urklipp från Gunborg Ferms samling, Backen, Ljungstorp, 2014

Pastor Ragnvald Reinsjö avslutar epoken med Missionshus i Ljungstorp söndagen den 24 oktober 1982.

Urklipp ur Astrid Åstrands samling Urklipp ur Astrid Åstrands samling

Bildspel dagens (2015) Gamla Missionshuset

Foto Kent Friman i mars 2015, copyright

loading...

För in muspekaren in över bildens kant och låt den vila där - så ser du förklarande bildtexter!
Vill du titta i egen takt - klicka på bilden och klicka dig sedan fram bild för bild!
Vill du starta automatiskt bildspel igen så klickar du bara på pilen till vänster under bilden!
Vill du se alla bilder i helskärm så klickar du på den sneda pil-ikonen ovan!

Äldsta bostaden på remsan vid vägen var Soldattorp Nr 6

Lövberga pampiga hönshus med SAJ-staket i bakgrunden. Det var ett flyttat och ombyggt f.d.soldatboställe vid Västergötlands Regemente Nr 6.  Flyttat från missionshusområdet. Hönshuset har under åren förvandlats och är idag ett boningshus, efter avstyckning 1973. Även granitstensgrunden tycks ha tagits med från den ursprungliga byggnaden.     

Idag är fastigheten avstyckad som Lövtorpet och utgör en året-runt-bostad.               

Bild från: www.sells.se

1877 karta med soldattorpets placering av bostadshus & ladugård


Före Missionshuset fanns här soldattorp Nr 6 under Öberbo Smedsgården m fl.

Soldattorpet är utmärkt på kartan med bokstäverna ST på remsan Ba som 1850 fördes till ägarna för Överbo Smedsgården Ba, dvs det som senare kom att bli Smedsgården 12:2 (12:15) - den senare idag helt borta p g a tänkt nyordning för väg mellan Skara - Skövde.


Boende i soldattorpet som uppfördes 1826 kan man finna under rubriken; A. 69 Smedsgårdsskiftet - soldattorp Nr 6.

Observera att det finns en markerad backstuga (utan ladugård) även i delskiftet för Smedsgården Bc, senare 12:4 - norr om Soldattorp Nr 6 - idag Gamla Missionhuset.

Dåvarande ägaren till Smedsgården 12:5 fru Pettersson med son på Redsvenstorp skänker mark till Varnhems Missionsförening 1924

Ur handlingar från Kristina Bergqvist, Gamla Missionshuset, Ljungstorp, 2015 Ur handlingar från Kristina Bergqvist, Gamla Missionshuset, Ljungstorp, 2015

Sterbhuset efter Karl Pettersson på Redsvenstorp, änkan Karolina med sonen Sven Pettersson äger marken till Smedsgården 12:2 - det som tidigare var Överbo Smedsgården Ba med mittremsan av Smedsgårdsskiftet i Billingeliderna i sin ägo.

De skänker alltså den 16 augusti 1924 en markbit av remsan till Varnhems Missionsförsamling. Då var också soldattorpet redan borta och boningshuset bortflyttat, så att det var möjligt att bygga ett nytt Missionshus med hjälp av virket från det Äldre Missionshuset på Millomgårdens mark som nu alltså rivs.

Mottagande undertecknare för Varnhems Missionsförenings räkning var de båda bröderna Johan och Sven Svarén, Löten.

Marken avsöndras som Smedsgården 12:10 om 654 kvadratmeter

Ur handlingar från Kristina Bergqvist, Gamla Missionshuset, Ljungstorp, 2015 Ur handlingar från Kristina Bergqvist, Gamla Missionshuset, Ljungstorp, 2015
Ur handlingar från Kristina Bergqvist, Gamla Missionshuset, Ljungstorp, 2015 Ur handlingar från Kristina Bergqvist, Gamla Missionshuset, Ljungstorp, 2015

Kartan visar hur avstyckningen av marken fastställs av länsstyrelsen den 15/11 1924. Platsen upptar det egentliga husområdet för det tidigare soldattorpet. Ladugårdsdelens markplats blir kvar i stamhemmanet Smedsgården 12:2.

Något om verksamheten i Missionshuset och personerna

Bild via Kjell Håkan Johansson, Skarpenstorp, Ljungstorp, 2015 Bild via Kjell Håkan Johansson, Skarpenstorp, Ljungstorp, 2015
1924 skänkte Karl Petterssons sterbhus, bestående av hustrun Karolina och sonen Sven Pettersson, ett stycke mark till Varnhems Missionsförsamling (som de då kallar den) på sin del av Smedsgårdskiftet i Billingeliderna (Ljungstorp).

Bröderna Johan & Sven Svarén företrädde då mottagandet av gåvan för föreningens räkning.

Året därpå var det dags för bygge av ett nytt Missionshus.

Byggmästare för Missionhuset på den av sterbhuset Pettersson, Redsvenstorp, skänkta marken, var 1925 Emil Persson, som också var medlem i föreningen. Huset uppfördes till en kostnad om 5.930 kronor. Medlemsantalet var då relativit stort i Ljungstorp.


Inför bygget av det nya Missionshuset löstes Blåbandsföreningen 1922 ut ur verksamheten, där de hade deltagit i det Äldre Missionshuset på lika vill-      Sven & Anna Svarén i Ambjörnstorp, på hans 80 årsdag 9/1 1957
kor.


Inlösen 1922 omfattade både hus och inventarier till en summa av 525 kronor, mot villkor att blåbandsföreningen utan avgift skulel få disponera lokalen. Missionsföreningen förbehöll att endast kända eller av förbundet rekommenderade talare skulel få hålla föredrag i lokalen. Detta förhållande följde med in i det nya huset byggt 1925.
Bild från Roland Warnemark, Timmersdala, 2015 Bild från Roland Warnemark, Timmersdala, 2015

På Löten 1940-tal - Johan August Swarén, född 1869 med sin hustru Hilda Johansdotter, född 1867.

Båda bröderna var mycket aktiva i Missionshusbygget och föreningsverksamheten i Ljungstorp. Johan var dess ordförande under många år, liksom senare även brodern Sven.

En av kassaböckerna från Ljungstorp har följande inledning;

"Wi äro danade af, till för Gud, och genom tidens synglas skimrar oss till mötes Evighetens urbildliga skönhet, Till Gud och Hans Eviga rike äro vi dragna med oslitliga band.
Löten Warnhem den 10 nov 1918
Johan Swarén

Se också familjesidan för familjen Warnemark - klicka här!

Solveig Ahlanders bror Eiler och Solveig tillsammans med Augusta Roth, "Datti", som bodde i huset nedanför missionshuset - Melltorp - på hennes veranda, där hon brukade sitta. Verandan togs bort 1961. Solveig Ahlanders bror Eiler och Solveig tillsammans med Augusta Roth, "Datti", som bodde i huset nedanför missionshuset - Melltorp - på hennes veranda, där hon brukade sitta. Verandan togs bort 1961.


Man får inte heller glömma de enskilda medlemmarna av vilka några var verkliga personligheter!

Carl Dahlberg på Uppsala, tidigare Ännebäcken, var en vördnadsvärd man med vita polisonger. Smeden Axel Thimberg från Varnhem. Valdemar Petterson från Trädgården, Varnhem - som ofta trakterade orgeln!

Augusta Roth inte att förglömma! Hon var i regel lite gammaldags svartklädd och hade troligen turnyr * under sina långa kjolar.

Missionshuset var direkt granne till Melltorp och där finns än idag en stig mellan de båda husen, då pastorsfamiljerna bodde i Melltorp ägt av Alliansmissionen, Billingekretsen, efter Augusta Roths testamente 1961 på 15 000 kronor till kretsen, så att de kunde köpa torpet. Så blev Alliansmissionen också ägare till Melltorp 1961, förutom ovanstående Missonshus, vilket man fått marken till av Smedsgårdens ägare drygt 30 år tidigare.

Angående medlemmen Emelia Bengtsson - se nedan!

*tunyr = Turnyr, från franskans tournure, vändning, är ett kvinnoplagg som användes under 1870-talet och 1880-talet. Det är en anordning som bärs under klänningen för att ge intryck av att bäraren har en yppig bakdel, och ger kjolen en bakåt pösande form.                                                  (Wikipedia)

Några av de boende i själva Missionshuset

I själva missionshuset fanns ett boende och rum för övernattande evangelister, men också permanent bostad för en vaktmästarefamilj på andra våningen.

1927 flyttade Augusta Emilia Bengtsson, 40 år, in i Missionhusets kök på nedervåningen. Hon skötte städning och eldning i huset. Hon var halt och hade svårt att förflytta sig, men ändå gladlynt och mycket pratssam. Hon deltog ofta i sånggrupperna och spelade då gitarr till. För sitt uppehälle stickade hon strumpor på sin stickmaskin till folk i bygden. Men kassaböckerna visar också att kollekt tagits upp till henne allt emellanåt.                (Ur Varnhemsbygden 1988)

Formalia;
Augusta Emilia Bengtsson
, född i Ny i Värmlands län 1887 den 10/6 - ogift - död 18/8 1968 å församlingen skriven, 81 år gammal.

Familjen Karlsson 1950 - 1956

Familjen bestod av pappa Sven Karlsson och modern Greta Karlsson samt barnen Eiler och Solveig.

Solveig Ahlander, Tromsö, född Karlsson minns:


"Ett av mina bästa minnen från Ljungstorp är växtligheten i hagen bakom missionshuset. Där fanns ett dike/ en bäck till vänster utmed skogsvägen som var väl fylld med vatten på våren. På höger sida om vägen växte massor av förgät-mig-ej och ängabollar/ smörbollar. Mellan missionshusets trädgård och hagen bakom fanns en stätta/ett lider, som bestod av tre trädstammar som man kunde dra åt sidan för att öppna upp. I hagen betade en häst som hette Max.

Var sommar gick mamma och Margit Lindkvist ett bra stycke upp i skogen rakt bakom missionshuset, på en bro över Ännabäcken, till ett hygge där det växte skogshallon som de plockade.

Om vattnet i missionshuset när vi bodde där. Det fanns en hydrofor i källaren där vattnet fick så högt tryck att det kom i kran på övervåningen. Men man var tvungen att fylla hydroforen med vatten från brunnen genom att pumpa med en lång arm av trä. Det var svårt för mamma att behöva ner i källaren för att få vatten i kranen, när hon var ensam med oss barn."

Bilder från album via Eilert Karlsson, 2015 Bilder från album via Eilert Karlsson, 2015
Fr v mamma Greta, sonen Eiler, pappa Sven och dottern Solveig hyrande i vaktmästarbostaden på andra våningen på Missionshuset 1956.
Bilder från album via Eilert Karlsson, 2015 Bilder från album via Eilert Karlsson, 2015

Greta i motljus i köket på andra våningen med utsikt mot grannen i Melltorp. Kaffe med dopp!

Bilder från album via Eilert Karlsson, 2015 Bilder från album via Eilert Karlsson, 2015

Missionshuset 1954. Sven Karlsson längst till höger på sin Coventry Eagle 1928 med Jap 500 motor, de övriga grabbarna är Svens vänner och åker lättviktare

Bilder från album via Eilert Karlsson, 2015 Bilder från album via Eilert Karlsson, 2015

Sven på sin motorcykel Jawa 350 vid gaveln och källarnedgårngen på Missionhuset tidigt 1950-tal.

Bild från Solveig Ahlander, 2015, född Karlsson Bild från Solveig Ahlander, 2015, född Karlsson

Solveig Ahlander, född Karlsson;
 

"Fotografi taget efter sommaravslutning av söndagsskolan. Kan ha varit den sista innan vi flyttade 1956.

Trädet stod till vänster om dåvarande framfart till missionshuset, mitt för ingången, sett från vägen. Eiler och Solveig finns upplyfta på bilden. De övriga pojkarna är idag okända.


Jag var 5 år när vi flyttade. Mina föräldrar flyttade in som nygifta, troligen i januari 1950.
 

Under åren vi bodde i Ljungstorp kom många tillresande pastorer från Småland. Minst en sommar var det tältmöten nere vid järnvägen, på en sluttning en bit bort från vägen. Man gick in åt vänster, så vitt jag minns precis innan järnvägen och så var det en liten bit bort. Det året kom flera tillresande pastorer.

Våra föräldrar tillhörde inte allians- missionen utan var medlemmar i pingstförsamlingen i Skövde, men pappa var söndagsskollärare under våra år i missionshuset. Det var tidigt ekumenik."

Bild från Solveig Ahlander, 2015, född Karlsson Bild från Solveig Ahlander, 2015, född Karlsson

En sport att behärska sin cykel, Pojke tidigt 1950-tal utanför Missionshuset.

Solveig har sparat sångerna som sjöngs i Ljungstorp!
Här är registret för dem:
Det verkar som om sångerna finns på sidor mellan 1 - 159.

Du hittar alla sångtexterna och noterna på den här sidan - klicka här - Missionshusets sånger!

Boende i Missionhuset 1985 - xxxx - Gösta och Kristina Karlsson

Gösta Karlsson foto ur klipp, Verna Anderssons samling, Ljungstorp Gösta Karlsson foto ur klipp, Verna Anderssons samling, Ljungstorp

Bernt Gösta Ingvar Karlsson, född 13/1 1936 i Halmstad, gift  16/5 1964, han var revisor och hade egen revisionsbyrå - död i Skara 2014.

Kristina Maria Sofia Karlsson, född  4/7 1935 i  Kräcklinge - död 20/3  2004 boende på Husaren i Norra Ving.

Yngste sonen
Anders Gösta Karlsson, född 10/3 1979 i Norra Lundby.

De  har ytterligare 3 söner:
1. Martin född 1965
2. Robert född 1966
3. Erik född på 1970-talet

Kristina och Gösta Karlssons son Anders Karlsson
den 26 maj 21:38 på facebook;
"Missionshuset var mitt hem från det att jag var sex och tills jag flyttade hemifrån (1985-1998). Då var hela huset omgjort till bostad. Lite roligt är det jag blev barnvälsignad i Missionshuset när jag var bebis och det fortfarande var i bruk."

Urklipp från Verna Anderssons samling, Ljungstorp Urklipp från Verna Anderssons samling, Ljungstorp

Augusta Roth ger pastorerna en bostad - granne till Missionshuset

Solveig Ahlanders bror Eiler och Solveig tillsammans med Augusta Roth, "Datti", som bodde i huset nedanför missionshuset - Melltorp - på hennes veranda, där hon brukade sitta. Verandan togs bort 1961. Solveig Ahlanders bror Eiler och Solveig tillsammans med Augusta Roth, "Datti", som bodde i huset nedanför missionshuset - Melltorp - på hennes veranda, där hon brukade sitta. Verandan togs bort 1961.

Missionshuset var direkt granne till Melltorp och där finns än idag en stig mellan de båda husen, då pastorsfamiljerna bodde i Melltorp ägt av Alliansmissionen, Billingekretsen, efter Augusta Roths testamente 1961 på 15 000 kronor till kretsen, så att de kunde köpa torpet. Så blev Alliansmissionen också ägare till Melltorp 1961, förutom ovanstående Missonshus, vilket man fått marken till av Smedsgårdens ägare drygt 30 år tidigare.

Solveig född Karlsson minns;
"Vad gäller stigen mellan Melltorp och missionshuset gick vi den ofta, Eiler och jag, för att besöka "Datti". Vi fick alltid rulltårta med hallonsylt, som hon hade i sitt stora skafferi på husets baksida. 


 

Formalia;

Augusta Vilhelmina Roth, född i Varnhem 1872 den 27/1 - ogift - dör i Melltorp 24/3 1961


Bild från Solveig Ahlander

Tjänstgörande pastorer 1961 - 1978 - mest boende i Melltorp

1961 – 64 Pastorn Jan Fritzon född 1937
1964 – 65 Evangelist Arnold Axelsson född 1945
1965 – 70 Jan Gustafsson född 1942
1970 – 72 Inger Sundhall  född 1946
1972 – 77 Sven-Evert född 1949 och Ann-Sofie Kronberg född 1944
1977 – 78 Pastor Kerstin Hultman född 1952 och ungdomsledare Gundel Täringskog född 1957


Alla dessa pastorer var unga när de kom. De har det gemensamt att de just avslutat pastorsutbildning på  Alliansmissionens bibelskola på Kortebo norr om Jönköping och gör sin första tjänst här.

Missionshusets torrdass fick användas också av besökare till Missionhuset. Missionshusets torrdass fick användas också av besökare till Missionhuset.
Ulla Karlsson, Svarvarebacken, Ljungstorp har under mars 2015 gjort en sammanställning av minnen, intervjuer och fakta och bilder kring de pastorer i Missionshusets historia som också bodde i Melltorp:


PASTORER OCH MINNEN

1961 – 1964 pastorn Jan Fritzon
född 1937. Han bor nu i Eksjö

Jan berättar följande på telefon:
Han kom till Ljungstorp i juni 1961 och flyttade först in i Missionshuset. Han gifte sig med Barbro 28/10 och strax därefter flyttade de in i Melltorp.

Jan berättar om Augusta att hon en gång högg sej och gick in och sydde ihop såret själv.

Huset hade el indraget. Vatten och avlopp drogs in efter Jan och Barbro flyttat in. Utedasset fick fungera även under deras tid där. De fick en varmvattensberedare av Sven och Nanny Karlsson som då bodde i Trollehöjd. Det underlättade då de just fått sitt första barn. De slapp värma vatten på järnspisen.

Jan hade pastorstjänst och reste runt till olika missionshus t.ex. Norra Lundy, Bolum, Håkantorp, Loringa och höll förstås gudtjänster i Ljungstorp. I Norra Lundby var det då och Stina Karlsson och  Amanda Kling som var aktiva medlemmar. Amanda dog och Stina blev ensam kvar.

Ulla Karlsson minns själv följande;

Edit Petterson Varnhem som ägde Caféet och vars man Erik körde taxi anslöt sig till Stina i Norra Lundby och hon fördubblade därmed församlingens antal medlemmar! Detta var hon stolt över och det berättade hon då och då. Hade Stina gett upp där hade troligen inte Varnhems Alliansförsamling funnits idag.

 

Julfest i missionshuset med julgran. Arnold står bakom barnen. Det är andra advent 1963. Julfest i missionshuset med julgran. Arnold står bakom barnen. Det är andra advent 1963.

1964 – 1965  Evangelist Arnold Axelsson,
född 1945, från Mariannelund i Småland.


Arnold berättar följande på telefon:
Arnold kom till Ljungstorp efter sommaren 1964 och flyttade in i lägenheten i Missionshuset 1 rum och kök på övervåningen. Senare på hösten flyttade han till Melltorp där han bodde till maj 65 då han slutade sin tjänst.

Det var söndagsskola och UV-scouter (UV=Unga Vuxna) och gudstjänster i Missionshuset. Sven Karlsson, Trollehöjd, eldade i Missionshuset och åkte runt med en bil och hämtade och körde hem barn för att de skulle komma till söndagsskolan. Det var barn från Ödelöten och Storekullen och Ljungstorp.

Inför julfesten kom en grupp ungdomar från byn med städ-grejer och städade missionshuset. En grabb på 17 år gick med Arnold till skogen och hämtade gran.

Gunborg Ferm och damen som bodde i Slottet  ("en hård dam som både rökade och svor") sa att vi ska göra julgranskarameller till festen för det gör vi alltid. De kom och klädde granen. De var sedan med och skötte kaffeserveringen.

Ungdomarna som städat var med på festen och satt på sidobänkarna som var spikade på väggen. Då fick de också kaffe efteråt.


Arnold hade besök av Gustav Haag och Pavo Koski en tid då de renoverade Bolums Missionshus.

Alla bodde i Melltorp. En kväll när de kom hem lyste det i fönsren. Ungdomarna hade öppnat. Låset var gammal modell så många nycklar passade. De hade förberett, tänt i spisen och satt på kaffevatten. Det hände ofta att Arnold hade huset fullt av ungdomar, han lärde dem spela gitarr och det han kunde spela var kristna sånger som t.ex. pärleporten. De fick också åka med i hans bil och det var populärt. De följde med till olika missionshus för då fick de kaffe. Arnold beskriver tiden som den roligaste i sitt liv.

Arnold bodde sedan i Missionshuset i 3 somrar därefter. Då jobbade han i Bolins Affär i Varnhem. Han och Jan Gustavsson som då bodde i Melltorp gick till varandra för att äta frukost.  


 


Ungdomar utanför Missionhuset i Ljungstorp 1964.

1965 – 70 Jan Gustafsson
född 1942 - från Småland -  kom till Melltorp efter att avslutat Missionsskolan Kortebo.

Jan berättar följande på telefon:
Han gifte sej med Alvi 1968. De reste till England för studier för att förbereda missionstjänst under januari till maj 1969.

Under tiden tjänstgjorde Hjalmar Ramsten. Han var en äldre man duktig att snicka och snickade med scouterna.

Foton från Kjell Håkan Johansson på Skarpenstorp, Ljungstorp, 2015 Foton från Kjell Håkan Johansson på Skarpenstorp, Ljungstorp, 2015

Julfest december 1969 med makarna Jan och Alvi Gustafsson.

1970 – 72 Inger Sundhall 
född 1946

Inger berättar följande på telefon:
Hon flyttade in i Melltorp i augusti 1970 och bodde där till maj 72.

1972 – 77 Sven-Evert Kronberg - född 1949 och
Ann-Sofie Kronberg - född 1944 kom från Småland

Sven-Evert berättar följande i telefon:
De gifte sig 26/8 -72 och flyttade in i Melltorp 1 september. Ann-Sofie  tjänstgjorde som pastor från sept till maj 1973. Sven-Evert gjorde sin militärtjänst denna tid. Därefter delade de på tjänsten.

1977 – 78 Kerstin Hultman - född 1952 och
Gundel Täringskog född 1957 - båda från Småland

Kerstin hade pastorstjänsten och Gundel var ungdomsledare. Båda kom från avslutad utbildning från Korteboskolan. De flyttade in i Melltorp

Gundel berättade följande;
De flyttade in i Melltorp i september 77 och bodde där till november 78. Därefter flyttade de till en villa i Varnhem. Det var vid denna tiden som planerna på att på att bygga kyrka i Varnhem hade startat.

Därefter såldes Melltorp.

Kertin åkte därefter till Japan som missionär och där träffade hon Arne Henrysson född 1949 och de gifte sig. De arbetade senare som pastorer i Sverige och kom även som familj till Varnhem där de tjänstgjorde under ett antal år.

Gundel gifte sig  med Jonny Hildingsson från Brobacken och där bor hon nu.

Under hela denna tid var det regelbundna Gudstjänster i Missionshuset.
De tre trogna besökarna var Stina Karlsson,  Edit Pettersson och Karl Johansson från Varnhem.
Scouter fanns också hela tiden.

Missionshusets nedgång & slut som gudshus - här bilder från 1980

Bilder från album via Eilert Karlsson, 2015 Bilder från album via Eilert Karlsson, 2015

Från landsvägen vid granngränsen mot Melltorp.

Bilder från album via Eilert Karlsson, 2015 Bilder från album via Eilert Karlsson, 2015

Direkt från Melltorpsgränsen - södersidan med utedasset.

Interiört 1980 - husets töms inför försäljning

Bilder från album via Eilert Karlsson, 2015 Bilder från album via Eilert Karlsson, 2015

Nedervåningens kök i anslutning till stora salen i enkelrumsbostaden.

Bilder från album via Eilert Karlsson, 2015 Bilder från album via Eilert Karlsson, 2015

Ovanvåningens köksspis i vaktmästarebostaden.

Bilder från album via Eilert Karlsson, 2015 Bilder från album via Eilert Karlsson, 2015

Ingången till stora salen med modernare variant av uppvärmning än den gamla kamin som stod här en gång. Rummet tömt på allt. Inför avskedsgudstjänsten 1982 fick man låna ihop stolar för att kunna sitta.

Bilder från album via Eilert Karlsson, 2015 Bilder från album via Eilert Karlsson, 2015

En nästan tömd stora salen föutom delar av podiet.

Uppmätningsritning för Gamla Missionshuset 1982/Lars Hultgren

Ur handlingar från Kristina Bergqvist, Gamla Missionshuset, Ljungstorp, 2015 Ur handlingar från Kristina Bergqvist, Gamla Missionshuset, Ljungstorp, 2015
Ur handlingar från Kristina Bergqvist, Gamla Missionshuset, Ljungstorp, 2015 Ur handlingar från Kristina Bergqvist, Gamla Missionshuset, Ljungstorp, 2015

Fasadens uppmätningsritning 1982