A. 67 c Smedsgårdsskiftet - Ängsro sommarstuga

Smedsgård Ba 12:2 -> Stenåsen & Björns intäkt sämjelott 1/25 mtl Smedsgården -> Stenåsen 1865 -> Smedsgården Överbo 12:5 ->
adress idag; Ljungstorp Ängsro

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014
 

Flygfoto där man fortfarande kan ana de tre remsor som fanns på Smedsgårdsskiftet från berget till Uppsalas gräns (i nedre kant av bilden). Den södra innehöll vid landsvägen Lindstorp och Källebacken på var sin sida av landsvägen. Den såldes 1872 till Hålltorp. Lindstorp avsöndrades inte förrän 1917 vid grosshandlare Högbergs köp av Lindstorp.

Mittremsan innehöll en viss tid öster om landsvägen, vid Gamla Missionhusets uthus, Soldatboställe N.o 6 och väster därom Björns intäkt som 1865 lades ihop med Stenåsen i den norra remsan.

Idag finns en sommarstuga, Ängsro, ett bra stycke in från vägen på det som var Björns intäkt (halva 12:5) under en tid, senare sammanslaget med Stenåsen 1865. Ägan är 2015 fortfarande en hel sammnslagen fastighet med beteclningen Överbo 12:5

För att läsa mer - klicka på länkarna till Stenåsen och Trollehöjd!

Bildspel över Ängsro med omgivningar från 2018

loading...

Infarten till Ängsro sommarstuga

Infarten till Ängsro på forna Björns intäkt från Ljungstorpsvägen. Öppningen upptagen på 1970-talet av dåvarande ägaren Sven Karlsson efter avstyckning 1971 till Lindstorp av den ursprungliga infartsvägen. Det av Högberg 1918 byggda Lindstorp skymtar till vänster.


På karta 1877 nedan kan man se att boningshuset låg alldeles till höger om den här öppningen, med mindre ekonomibyggnad som omedelbart nästa hus norrut utmed stenmuren.

Muren går upp förbi den markremsa som var Stenåsen. Ett mer modernt gränsrör i metall syns i stenmuren, utvisande även den gamla gräsnen mellan Björns intäkt och Stenåsen, som upphörde i o m Anders Ullbergs köp 1865. Då förvandlades efter hand också byggnationen helt för de båda intäkterna och sammanfördes med ett nytt boningshus, ladugård och smedja.

I bakgrunden skymtar det av Högberg byggda Trollehöjd, så ägan/ägorna låg mellan dagens Lindstorp och Trollehöjd.

Idag är det t o m svårt att hitta resterna av de byggnader som enligt 1877 års karta har funnits i området.

Ägarna gör en rensning av området 2018 som visar stenarbeten

Sten fanns det som sagt gott om på Stenåsen och Högberg hade fantasi att använda dessa för sin trädgårdsupplevelse när han köpt ägan 1913. Han hade stora formationer som skulle spegla bl a Ramlaklev. Hans inspiration från berget och sagorna gjorde också att han kallade sin sommabostad för Villa Ramunda* (senare blev den namnad Trollehöjd).

* Ramlaklev är vida känt som ättestupa och boplats för jätten Ramunder eller Ramle, som han också kallas. Han lär på "gamledar" blivit förvandlad till en ståtlig diabaspelare, som kan beskådas i rasbranten nedanför ättestupan - jmfr bild ovan!

Foto Kent Friman, 2015, copyright Foto Kent Friman, 2015, copyright

En bild tagen 2015

Fler framtagna stenformationer från Stenåsens tidigare ägare

Från kartan 1844 kan man förståm att detta ursprungligen var platsen för själva boningshuset, nu påbyggd med odlingssten.

Ägaren Sven Karlsson bygger avsatser i sten år 2000 inspirerad av omgivningen

Förre ägaren Sven Karlsson byggde 2000 etagestenmurar på hela baksidan av huset säkerligen inspirerad av all den stenkonst som finns runt om på ägan.

Den södra och västra stenmuren för ägan är en pampigt byggd mur

Björns intäkt och Stenåsen var först två olika markbitar inom Smedsgården Bc's tilldelade mark i Billingeliderna

Karta från 1870 Karta från 1870
 
Det gamla Stenåsens intäkt var kopplad till remsan som vi kallar Björns intäkt (kanske utgjorde de båda namnet Björns Intäkt så länge Johan Björn var innehavare - se nedan), vars ägare nu blev Anders Ullberg fr o m 1865. Tyvärr dog han 8/12 1873 - innan han hann få pension från sitt soldatskap och kunde flytta hit - men hans hustru och barn kunde flytta hit just 1874.

Säljare av Björns intäkt och Stenåsen 1865 är 1/2 mtl Smedsgårdens ägare - dvs 2 x 1/4 mtl -
Jacob Magnusson med hustrun Christina Pettersdotter Smedsgården äga Bb (Lott Nr 9=Stenåsen) samt
Anders Jonsson med hustrun Greta Andersdotter Smedsgården äga Ba (Lott Nr 12=Björns intäkt)

- de senare föregångare till Gabriel Pettersson som ägare av Smedsgården Ba- farmors far till Petrus Peinert, Smedsgården 12:15.

Smedsgårdens lotter fördelade per ägare i förrättning  1826

På karta från 1844 finns Stenåsen bebyggt på den norra remsan Littera Bc, väster om landsvägen. man kan se att ägan bebyggdes som ett torp  med boninghus och ladugård (siffrorna 1723 + 1725).

Ladugården tycks ha legat vid ägans infart från landsvägen till del på det som 1803 fördes till Ba - senare tillhörigt  Lindstorpsmarken

Karta skiftet 1844 visar hela ägarremsor från berget till Uppsala - Bb, Ba och Bc = Smedsgårdsskiftet

Här ses hela ägan Bb från berget i öster (höger) till Uppsala tvärs över landsvägen på kartan 1844. Lindstorp finns med kartan byggt 1843.


När Hålltorp köper 1/4 mantal Överbo Smedsgården littera Bb (12:3) i Varnhem år 1872, så blir de också ägare till remsan Bb här uppe i Billingeliderna, förutom Lindstorp väster om landsvägen, som då hade avsöndrats.

Ängsro utmärkt på karta 1960 på ägan Överbo 12:5

Karta 1960 - Lantmäteriet Historiska Kartor Karta 1960 - Lantmäteriet Historiska Kartor

Avsöndrad 1874 från Överbo Smedsgården Ba 12:2 + Bc 12:4 efter Anders Ullbergs köp av Björns intäkt (Lott Nr 12) + Stenåsen (Lott Nr 9) 1865 till en sämjelott om 1/25 mantal Smedsgården. Senare registrerad som Överbo Smedsgården 12:5.

Sommarstugan Ängsro kom till efter gränsbestämning 1971, då gränserna också fastställdes till de ca 15 000 kvadratmeter som utgör forna Björns intäkt och Stenåsen - här i sin helhet markerad med rött. Hela ägan har idag fastighetsbeteckningen 12:5.

Ägaren Sven Karlsson 1970 till både Smedsgården 12:5 och Överbo Nohlgården 14:6 (Trollehöjd) hade begärt gränsbestämning av ägan inför försäljning av 14:6 - Trollehöjd.

Genom arv 2010-07-01 lämnades så mark och sommarstuga till de fyra sönerna, vilka äger den ännu 2015. Fr om 2018 ägs Överbo 12:5 av sonen Jonas Karlsson med hustrun Christina Karlsson.

Gränsbestämningskarta 1971 för Smedsgården 12:5