A. 62 Mellomgårdsskiftet - Melltorp

Kort sida - bara att scrolla ner för sidan för att läsa och titta på bilder!

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Melltorp utmärkt med rött och utgör norra halvan av östra Mellomgårdsskiftet med landsvägen som gräns.

Bomanslyckan utmärkt med vit streckning och namnet.

Mellomgårdsskiftet;
Carlsberg N.o 2 blev den först avsöndrade fastighetens namn på den norra delen av det västra skiftet. Innan dess hade den brukade lägenheten hetat Källehagshemmanet. Dagens namn på samma äga är fastigheten Riddarhagen - alla utgjorde ägan med rött utmärkta gränser till vänster på bilden inom Mellomgårdsskiftet.

När Carlsberg (1) hade avsöndrats 1866, utgjorde resten av Mellomgårdsskiftet 1/32-dels mantal Mellomgården, efter den tidens sätt att beteckna mantalsbelagda markområden. Så kom den i alla fall att betecknas i lagfartsboken innan Carlsberg n.o 2 avsöndras och 1/32 mtl då bestod av Källehagshemmanet + östra skiftet på andra sidan vägen.


Senare avser man endast hela östra skiftet med Sörgården 1/32 mantal, vilket egentligen saknade laga grund, då skiftet aldrig kom att formellt "hemmansklyvas" fullt ut från Överbo Sörgården 3/4 mantal genom laga fastställelse till 1/16 mantal.

Ofta skrivs dock även Backas del av hela Sörgården till 11/16 mantal, efter försäljningen av hela skiftet 1866 då beteckningen 1/16 mantal för Sörgårdsskiftet kom att användas oegentligt, t o m i lagfartshänseende!

Mellomgårdsskiftet - östra delen, norra halvan -> del av 1/32 mtl Mellomgården -> senare 13:1 -> Överbo Mellomgården 13:1 B -> Överbo 13:7 - med idag adress; Ljungstorp Melltorp

Det är spännande att se att de flesta gamla "lyckor/hagar/hägnader" slår igenom vid karttillverkningen ända in i våra dagar! De ljusa områdena är nästan utan undantag förknippade med äldre odlad mark Det är spännande att se att de flesta gamla "lyckor/hagar/hägnader" slår igenom vid karttillverkningen ända in i våra dagar! De ljusa områdena är nästan utan undantag förknippade med äldre odlad markMelltorps område markerat med 131 B på 1960-talskartan - blev inte legaliserat som avstyckning förrän 1972!

Bomanslyckans markområde från start under 1790-talet ungefärligt
markerat med blått.

Namnformer;
Sambrukat 1/32 mantal Överbo Mellomgården  (i inskrivningsbok och Hfl - oegentligt, då det aldrig var hemmansklyvt!)
Överbo 131 B - efter införande i jordaregistret - senare fastighetsregistret
(Då var ägan fortfarande betraktad som oavsöndrad från Mellomgården 13:1 med Backa som ägare.)
Överbo 13:7 Melltorp fr o m legaliseringsförrättning 1972 - kallat Melltorp

En med hälften vardera samägd skiftesdel - brukad sämjedelad med ägan i söder på samma skifte. Sedan lång tid sämjedelad mellan två köpare sedan 1881 soldaten Sven Snäll, soldat i grannfastigheten, Soldattorp Nr 6 och Lars Andersson, närmast från Ulfstorp under Ulunda, Varnhem.

Man kan se att de båda ägarna sämjedelade det östra skiftet mellan sig så att soldat Snäll fick bruka och "äga" halvan närmast soldattorpet - det som senare blir Melltorp.

Soldat Snäll tar då över ett "äldre torp" för sin kommande pensionering,  1881, och han flyttar in med sin familj som pensionär 1885. Att det fanns en äldre byggnad kan man se av kartan för 1877 - även om det är svårt att från husförhörslängder att placera boende i just det huset före Sven Snälls köp 1881. Se karta 1877 - nedan!

Namnformer;
Överbo Mellomgården 3/4 mantals skifte i Billingeliderna (innan avsöndring av jord kom igång i mitten av 1800-talet)
Del av Mellomgården/Millomgården 1/16 mantal
Del av Mellomgården/Millomgården 1/32 mantal -  lite oegentliga då ingen hemmansklyvning gjordes
Melltorp med två sambrukade och sämjedelade ägor i två lika delar (norra och södra halvorna av östra skiftet)
Idag Melltorp (granngården i söder på samma skifte, nu avstyckad, kallas idag för Millomgården)

Kallades också under ägartiden med Johanna Pettersson för "Kjortla-bonnens" i folkmun.

På karta 1877 ser man att ladugården för Bomanslyckan är flyttad från Sörgårdsskifet och ligger mitt emot Carlsbergs ladugård på andra sidan landsvägen. Marker som är trädbevuxna är markerade med en slags stjärna.

Här finns också ett stycke bakom Bomanslyckan, från vägen räknat, en hägnad med ett litet hus som då var föregångare till det senare Gamla Missionshuset som kom att iordningställas 1899. Hägnaden runt huset tyder på att det varit ett lite mer självständigt boende i stugan sedan tiden för kartans tillkomst.


Här är också uppfört ett bostadshus på platsen som idag heter Melltorp, som blev grannen till soldattorp Nr 6, på soldat Sven Snälls extra äga 1881. Han flyttade in i Melltorp 1881 - kanske byggde han huset innan han ägde marken?!
Det är i alla fall en tydlig äga och en rejäl stuga på åkerlappen för det som idag är Melltorp redan 1877!

Ägaren Augusta Roth på Melltorp 1940-tal - foto nyss ditflyttad

Augusta med grannpojken Bo Sjöberg * med hund. Här syns Melltorps bostadshus utan den senare påbyggda verandan i entréfasaden mot landsvägen. Man kan också se att huset nyligen målats, då runnen rödfärg syns på grunden. Hon flyttade dit 1941.

* Siri Sjöberg och hennes make bodde i Lindtorp på 1940-talet. Hon var sjuksköterska, han hade en kemisk/teknisk fabrik i uthuset (garaget). De hade sonen Bo som avled under 1970-talet. Siri var dotter till Karl Wilhelm Alexander Mannegard och han dog 1944 i
Lindtorp.

I Varnhemsbygden 1988 skriver Ing-Britt Holm;
"Augusta Roth var välkänd. Hon var i regel lite gammaldags svartklädd och hade (troligen) turnyr ** under sina långa kjolar. Det såg i alla fall så ut."

** Det är en anordning som bärs under klänningen och ger kjolen en bakåtpösande form.

 

Dagens Melltorp 2014

Dagens huskropp inbäddad i grönskan och bakom strenmur vid Landsvägen. Huset har fått en veranda under 1960-talet i den tidens anda med liggande panel och små fönster på det i övrigt 1940 renoverade huset, med fönster säkert från en samma renovering på 1960-talet. Troligen då Alliansmissionen köpte huset till pastorsbostad.

Foto Kent Friman, 2014 - copyright

Ekonomibyggnaderna fotograferade från Millomgårdsgränsen söder om Melltorp. Idag med kraftig och vacker örtväxtlighet runt ladugård och hönshus, mm.

Bildspel över dagens Melltorp, 2014 (18 bilder)

loading...

För in muspekaren in över bildens kant och låt den vila där - så ser du förklarande bildtexter!
Vill du titta i egen takt - klicka på bilden och klicka dig sedan fram bild för bild!
Vill du starta automatiskt bildspel igen så klickar du bara på pilen till höger i din webb-läsare - uppdatera sidan!
Vill du se alla bilder i helskärm så klickar du på den sneda pil-ikonen ovan!

Ägarlista för Melltorp - från byggnadernas tillblivelse på 1880-talet

1881 - 1889  Ägare av mark (sämjedelat skifte) soldat Sven J. Johansson Snäll fr. granntomten Soldattorp Nr 6
                     1881 - 1885  Melltorps byggnader byggs av ägaren inför sin pensionering
                     1885 - 1889  f.d. soldat Sven Johan Johansson Snäll med hustrun Maria Svensdotter bor här
1889 - 1894  Johan Wilhelm Andersson med hustrun Maria Lovisa
1894 - 1910  f.d. soldat Karl August Wall med hustru Anna Brita Larsdotter
1910 - 1917  Gjuteriarbetaren J. Kvarnström, Lars Olofsgården, Käpplunda, Skövde
1917 - 1924  Hemmansägare  August Nordgren med hustrun Alma Susanna Andersson
1924 - 1938  Hemmansägare  Johanna Eleonora Pettersson (i folkmun; "Kjortla-bonnen")
1938 - 1946  Syskonen Augusta och Ludvig Roth
1946 - 1961  Augusta Roth (testamenterar 15.000 kr till Alliansmissionen så att de kan köpa Melltorp)
1961 - 1979  Alliansmissionen Billingekretsen köper och äger Melltorp som pastorsbostad
1979 - 1980  Roy Sandqvist från Skara
1980 - fortf   Lennart Blomqvist

Boende pastorer i Melltorp 1961 - 1978

1961 – 64 Pastorn Jan Fritzon född 1937
1964 – 65 Evangelist Arnold Axelsson född 1945
1965 – 70 Jan Gustafsson född 1942
1970 – 72 Inger Sundhall  född 1946
1972 – 77 Sven-Evert född 1949 och Ann-Sofie Kronberg född 1944
1977 – 78 Pastor Kerstin Hultman född 1952 och ungdomsledare Gundel Täringskog född 1957


Alla dessa pastorer var unga när de kom. De har det gemensamt att de just avslutat pastorsutbildning på  Alliansmissionens bibelskola på Kortebo norr om Jönköping och gör sin första tjänst här.

Jan Fritzon skriver i ett mail 2021-02-28; "Jag kom som ogift till Billingeortens församlingskrets av Svenska Alliansmissionen 1961 som pastor. Då hade Augusta Roth dött och testamenterat Melltorp till Frälsningsarmen och Alliansmissionen.Kretsen löste ut Melltorp och renoverade detta till pastorsbostad under tiden bodde jag i missionshuset. Jag och Barbro gifte oss nere i Småland den 28 oktober 1961 och flyttade in i Melltorp.Jag hade hand om verksamheten runt Billingen i många missionshus."

Något om några av ägarna av Melltorp under åren

1895 ÄgarfamiljenVall - f.d. soldat med fru och son med hustru

Sonen i ägarfamiljen Johan Alfred Vall med hustrun Anna Elisabeth (Lisa)  Fant  med dottern Ingeborg född i Skövde den 18/11 1913.Ny ägare för Melltorp 1894;
Ägaren           Karl August Vall, född i Edåsa 1843 den 17/4 - f.d. soldat vid Sk. Reg. - in från Ledsjö 13/5 1895
Hustrun          Anna Brita Larsdotter, född i Wättlösa 1843 den 19/3 - de har med sig

Son                 Johan Alfred Vall, född i Ledsjö 1873 den 26/8 - snickare
Sonhustrun     Anna Elisabeth Fant, född i Hjälstad 1882 den 19/11 - flyttar in från Väring den 21/12 1909

Lilla Slottet står det så här;
Ny arrendator flyttar in 1910;
f.d. soldaten  Karl August Wall, född i Edåsa 1843 den 17/4 - in från Melltorp 1910 - dör här den 21/12 1913
Hustrun          Anna Brita Larsdotter, f. i Vättlösa 1843 den 19/3 - till Rådene - dör där samma år 2/12 1914

Son                Johan Alfred Wall, född i Ledsjö 1873 den 26/8 - snickare - in med föräldrar från Melltorp
Sonhustrun    Anna Elisabett Fant, född i Hjälstad 1882 den 17/11      
                       - de båda flyttar ut till Lindtorp 1911  

Lindtorp står det så här;
Ägare grosshandlare Högberg;

Snickeriarb.  Johan Alfred Wall, född i Ledsjö 1873  den 26/8 - flyttar in från Lilla Slottet 1911
Hustrun         Anna Elisabeth Fant, född i Hjälstad 1882 den 17/11
                      - båda flyttar till Sköfde stad den 21/10 1913

Där får de dottern; Anna Linnéa Ingeborg, född i Sköfde 1913 den 18/11 och flyttar vidare till Rådene 6/3 1914.
                      

Fosterdotter i Melltorpfamiljen Nordgren - Märta Maria Johansson

Hemmansägare  August Nordgren, född i Mo 1855 den 1/3 - gift 1894* - flyttar in 21/4 1917 från Sköfde
Hustrun               Alma Susanna Andersson, född 1862 den 2/6
Fosterdotter          Märta Maria Johansson *, född i Stockholm, Gustaf Vasa, 8/8 1906 - dtr af ogifta Maria
                             Johansson född 12/7 1883 - fosterdottern gifter sig och flyttar till Skövde den 13/11 1924
* Not; "Vigda i N. Amerika - enl. attest från pastor ämbetet i Skövde 12 juni 1925."

                             - makarna Nordgren säljer Melltorp och flyttar till Skövde stadsförsamlig 10/10 1925
 

* Fosterdotter i Milltorp/Melltorp i Ljungstorp hos familjen August Nordgren, hemmansägare och brukare, född 1855 i Mo och hustrun Alma Susanna Andersson, född i Tryserum, Kalmar län 1862 *. Familjen Nordgren ägde också ett hyreshus i Skövde, där de hade en lägenhet, så Märta gick i skolan i Skövde. Nordgren gjorde som flera andra stadsbor vid den här tiden, han flyttade ut på landet för man ansåg att det var säkrare att bo där vid ett eventuellt krigsutbrott. Detta var vid tidens trax före första världskriget.
- makarna Nordgren säljer Melltorp och flyttar till Skövde stadsförsamlig 10/10 1925, där Alma dör och blir Gravsatt: 1927-04-03 och August blir Gravsatt: 1937-05-23.

Gun Gustafsson, Sandbäcken berättar; "Han var rädd att det skulle bli krig och då var det säkrare att bo i Ljungstorp." Märta tog anställning som hembiträde i Aspelund och där fanns Johan, Gustafs yngste son och Märta och han möttes där.

* Not; "Nordgrens vigda i N. Amerika - enl. attest från pastor ämbetet i Skövde 12 juni 1925." August Nordgren utvandrade till Norra Amerika återkom till Sverige och hämtade hustrun Alma Susanna och utvandrade igen den 30.3.1894 från Göteborg. Hustrun noteras i utflyttningslängden den 19 mars 1894.

Bosatt tillsammans med hustrun (inga barn finns noterade) den 18-19 juni 1900 då den tolfte amerikanska folkräkningen ägde rum i Walker Township, Platte County, Nebraska, USA.

I bouppteckning efter hustruns mor, Anna Maria Andersson, född Carlsdotter, den 13 juli 1908 noteras både August Nordgren och hustrun som närvarande vid bouppteckningsförrättningen. August Nordgren noteras då som bosatt i Sköfde.                       

Gun berättar vidare;
"Gun minns hur hon såg Erik Hassel komma i sin Ford, hans fru Hilda, dotter till Gustaf  ”Gusten”och Inga Maria Gustafsson i Aspelund, gick in i bilen och däcket sjönk ihop. Detta berättade Hassel själv så att Gun hörde det. Gun minns också att en dotter till ”Gusten”  hade bageri i Lundsbrunn.

Gustens son Johan gifte sig med Märta Nordgren i Melltorp. Nordgren bodde i Skövde och ägde hus på Sveavägen men hade Melltorp i Ljungstorp också som bostad. På äldre dar bodde Nordgren hos Märta och Johan Gustavsson i Aspelund. Han använde amerikanska uttryck i sitt tal. ”Gå ut i ”shanty´t” (= skjul eller kåk) kunde han säga. Hans son brukade hälsa på hos Märta och Johan om somrarna."

 

"Millltorp" i texten är dagens Melltorp.  Enligt husförhörslängd så flyttade de till Skövde vid vigseln 1924 och till hans föräldrahem Aspelund, Ljungstorp,  den 11/10 1925 som arrendatorer efter att hans föräldrar flyttat ut
och att barnen enligt födelseboken föds i Aspelund. De köper också senare Asplund.


Ur Varnhemsbygden 2010 - text och research Verna Andersson & Arne Sträng, Ljungstorp

Hemmansägare Johanna Eleonora Pettersson - "Kjortla-bonnen"

Bild ur Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014 Bild ur Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014

Gunborg Ferm (på bilden) vävde 1983 en textil av "Kjortla-bonnen", dvs  Hemmansägare Johanna Eleonora Pettersson, i sitt värv utanför huset i Melltorp.

Hon var född 1881 i Stockholm och kom som fosterdotter till hemmansägaren Johan Pettersson med hustru Johanna Landin i Hulegården N.o 8, 3/8 mtl, Hornborga 1894, (AID: v23477.b109.s101) som hon lämnar 1915 för flytt till Brunnhem. Innan dess står hon som arrendator för gården sedan hennes fosterfar har dött 1910. 1924 den 14/11 köper och flyttar hon in i Melltorp i Ljungstorp.

Hon dör på sitt ägandes torp, Melltorp, den 23/4 1938 som fristående bonde.


Hon kallades "Kjortla-bonnen" i folkmun av naturliga skäl, dvs en kvinna som ägde ett aktivt jordbruk och skötte det på egen hand! Hon kallades alltid kort för Hanna.

Margareta Dahlin, Varnhem tillägger 2017;
"Stackars Hanna hade det nog knapert, det kan man se av bouppteckningen som i stort sett bara innehåller 1,700 kr i värde på fastigheten Melltorp. Som oäkta och inte uppfostrad av modern fick nog inte synas med familjen så länge modern levde, hon står inte ens nämnd i moderns dödsannons. Däremot hade morfadern avsatt en skuld till henne på 3 000 kr noterad i hans bopuppteckning. Dessa pengar gav Hanna en möjlighet att klara sig själv i livet framöver."

Gunborg Ferm - berättelser kring "Kjortla-bonnen":
Uppgifter från Vanda Ekstam-Tengman från Hornborga och Linnéa Ullberg, Ljungstorp.

"Hanna Pettersson "Kjortla-Bonnen" var från Södra Snikens Kvarn i Hornborga, där hennes morfar var mjölnare. Snikens kvarn (Båltorp Nr 1) omnämns för första gången i jordaboken 1795 och var en del av Båltorps by, Sätuna ända till 1886, då det övergick till Hornborga församling. Snik = handelsbod på Västgötska.

Hon växte upp hos morfar och mormor. Hennes mor var då inte gift. Hannas far hette Blixt och var inte tillräckligt förmögen för att få gifta sig med Hannas mor. "Han dög inte att bli måg i Snikens kvarn."

Hanna var kvar och skötte morföräldrarnas gård i Hornborga. Hon flyttade sedan till Häggum medan hennes mormor ännu levde. Mormor blev blind och bodde kvar i Hornborga, men morfadern var död sedan tidigare. När Hanna hade bott i Häggum en tid så flyttade hon till Melltorp i Ljungstorp, som hon hade råd att köpa.

Hon kom med en stor oxe och på ena hornet hängde en kaffepetter och på det andra hornet hängde en korg.

Oxen var hon väldigt rädd om tills han dog och hon satt ofta ute i trädgården och "vallade" oxen. Efter oxen fick det bli en stut, men den blev folkilsken, så den var hon tvungen att göra av med. Hennes enda ko var väldigt mager och ramlade vid dags för kalvning i bäcken. Då kom Tilda Ekblads man förbi och såg hur det var ställt och gick till Bror Ullberg för hjälp.

De lyckades inte få upp kon ur bäcken, som då kalvade i vattnet med 2 kalvar. Kon gick inte att rädda, så Bror Ullberg fick göra slut på henne. När han frågade vad de skulle göra med köttet skulle det dock säljas. Hon frågade i Skövde men fick så dåligt pris att Hanna sa att det var bättre att salta ner det och koka det till katterna i vinter. Hon hade så många katter .....

Hanna Pettersson var en mycket duktig människa. Hon läste mycket. Hon arbetade hårt. Först körde hon ut gödseln med en kärra, sedan grävde hon åkern och sådde och plattade till. Hon 'bänkade' potatis i trädgården."

Hanna skall betala en inteckning 1927 som förfallit genom uppsägning av den förre ägaren August Nordgren, Skövde

Dokument från Christer Jonssons samiling, Blomberg, Varnhem Dokument från Christer Jonssons samiling, Blomberg, Varnhem

Melltorp belastas av att vara förpantning lagligt registerad i maj 1845 på 90 år! - dvs med kvarstående nyttjanderätt t o m 1935!

Dokument från Christer Jonssons samiling, Blomberg, Varnhem Dokument från Christer Jonssons samiling, Blomberg, Varnhem

Karl Pettersson i Kjellehagen köpte förpantningen den 28 mars 1822 och har inte avhänt sig den rätten. Nu måste alltså inteckningen dödas vilket sker med hjälp av insändande av detta dokument.

Lite dokument som visar något kring Hanna Petterssons liv

Dokument från Christer Jonssons samiling, Blomberg, Varnhem Dokument från Christer Jonssons samiling, Blomberg, Varnhem

1938 betalade Hanna i sitt sista år i livet denna debet-nota köpt i april månad på Assar Erikssons Speceri- & Diverseaffär i Ljungstorp. Hon dog sedan den 23/4 1938.

- då förlagd i Trollehöjd: "Det på tomten delvis liggande "Röda huset" byggdes av Högberg för sina döttrar och hembiträden 1917, kallat 'nuckebo', dvs ca 10 år efter att det stora huset uppförts. Den byggnaden användes redan på 1920-talet som affärslokal för lanthandel i Ljungstorp. Denna affärsverksamhet, som troligen inte var enkelt lönsam, hade en sista ägare i Assar Eriksson 1940, då han lämnade huset och lokalen för bostad och affär i Sparsäter, lite längre upp i Ljungstorp."

1 hg kaffe köpt den 13 april räckte tydligen till den 19 april då hon handlade ytterligare 2 hg. Sockret gick också åt!
 

Dokument från Christer Jonssons samiling, Blomberg, Varnhem Dokument från Christer Jonssons samiling, Blomberg, Varnhem

Samma månad 1938 hade Hanna levererat 66 kg mjölk till Varnhems Mejer i Trädgården efter sin enda ko och efter att ha tagit tillbaka 95 kg skummjölk (fodermjölk) så tjänade hon 5 kr och 76 öre. Utbetalningen gjordes till sterbhuset den 19/5 1938.

Johanna Petterssons fosterföräldrar i Hornborga - morföräldrarna

Bild från Christer Jonssons samling, Blomberg, Varnhem Bild från Christer Jonssons samling, Blomberg, Varnhem

Hemmansägaren Johan Pettersson med hustru Johanna Landin i Södra Snikens Kvarn och ägare och brukare av Hulegården 1/16 mantal av Hulegården N.o 8, 3/8 mtl, Hornborga.

Familjen ägde både Södra Snikens Kvarn (inflyttade dit 1870) där de först bodde, samtidigt som de ägde och brukade Hulegården 1/16, dit de sedan flyttade. De hade sedan tidigare dottern Carolina född i Forshem 1859-08-03, som var Johannas mamma. Hon flyttade ut 1883. Till Hulegården 1/16 mtl flyttade sedan paret 1886.

Familjen Pettersson i Hfl 1892 - 1901 + 1901-1912
Hulegården 1/16 mtl Öfverby Rote, Broddetorp:

(AID:v23477.b109.s101) + (AID:v206236.b980.s92)

Ägare o brukare Johan Pettersson, född i Berg 1833-12-03 - dör här 1/5 1910
Hustrun               Johanna Landin, född i Eggby 1835-03-17 - dör här 5/3 1925
Fosterdotter          Johanna Eleonora, född i S:t Jakob, Stockholm 1881-07-29 - flyttar in 14/10 1894
                             - flyttar ut till Vilkse Klefva 4/12 1899 - tillbaks igen 18/5 1901
Fosterdotter &
Mejerielev              Hildur Sofia Grönlund, född i Skara stad 1875-12-25 - ut till Sparlösa 24/10 1900
                              - tillbaks igen 8/3 1901 - ut för giftermål Botorp 8/6 1903

Fosterdottern/dotterdottern Johanna noteras som arrendator efter fosterfaderns död. När hon lämnar gården 20/10 1915 som piga på Trulsagården, Brunnhem, så tar Lars Johan Johansson i Södra Sniken över som brukare.

Tjänstefolk;
Familjen hade alltid en dräng och ibland också samtidigt en piga städslad.

Litet släktträd kring Johan och Johanna Pettersson

Karolina - släktträd från Margareta Dahlin, Varnhem Karolina - släktträd från Margareta Dahlin, Varnhem
'Kjortla-bonnens' mormor och morfar fick dottern Karolina som alltså blev Johanna Elenonoras mamma när hon var 21 år gammal i Stockholm.


Dagmar, Johannas halvsyster,  - senare gift Jonsson - var farmor till Christer Jonsson, Blomberg, Varnhem.


 

Hanna (Johanna) Pettersson dör 23/4 1938 och räkningar följer

Dokument från Christer Jonssons samiling, Blomberg, Varnhem Dokument från Christer Jonssons samiling, Blomberg, Varnhem

Provinialläkarens räkning för dödsattest och resa med bil för Johanna Pettersson den  23/4 1938. Betalad av dödsboet.

Dokument från Christer Jonssons samiling, Blomberg, Varnhem Dokument från Christer Jonssons samiling, Blomberg, Varnhem

Grannen i Lindstorp, trädgårdsmästaren Herman Holgersson skötte tydligen Hanna vid hennes dödstillfälle och ordnade med kistdekorationen. Sterbhuset betalar.

Dokument från Christer Jonssons samiling, Blomberg, Varnhem Dokument från Christer Jonssons samiling, Blomberg, Varnhem

Kista till Hanna i Ljungstorp avsänd 25/4 1938.

Dokument från Christer Jonssons samiling, Blomberg, Varnhem
Dokument från Christer Jonssons samiling, Blomberg, Varnhem

Även efter begravningen fortsätter räkningarna att komma

Dokument från Christer Jonssons samiling, Blomberg, Varnhem Dokument från Christer Jonssons samiling, Blomberg, Varnhem

Elsa Rosander i Klostergården tog 1,25 kr per kaffe som serverades vid begravningen till 25 personer den 30/4 1938.

Dokument från Christer Jonssons samiling, Blomberg, Varnhem Dokument från Christer Jonssons samiling, Blomberg, Varnhem

Kostnaderna kring döden fortsätter att faktureras - här grävning, ringning, mm vid begravningen.

Vägavgifterna avseende Melltorps andel inom Vägföretaget Varnhem - Våmb skall betalas av sterbhuset

Dokument från Christer Jonssons samiling, Blomberg, Varnhem Dokument från Christer Jonssons samiling, Blomberg, Varnhem

Söndagsskolelärare i Missionshuset - småbrukare Augusta Roth

Bild från Solveig Ahlander via Facebook, 2015 Bild från Solveig Ahlander via Facebook, 2015

Solveig Ahlanders bror Eiler och Solveig tillsammans med Augusta Roth, "Datti", som bodde i huset nedanför missionshuset - Melltorp - på hennes veranda, där hon brukade sitta. Verandan togs bort när huset blev pastorsbostad 1961.

Bild från Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014. Foto från 1941 på verandan till Melltorp. Bild från Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014. Foto från 1941 på verandan till Melltorp.

Augusta Vilhelmina Roth, född i Varnhem 1872 den 27/1 - flyttar in 1925 som hälftenägare av Flinkebacken tillsammans med sin broder; Ludvig Roth, född i Varnhem 1874 den 27/4. De ägde även Strömshagen - "en lägenhet på Skarketomten", samt även en tid Nyborg, som sambrukades med Strömshagen. Dessa såldes inför köpet av Flinkebacken 1925.

När åldern kröp närmare valde de att efter "Kjortla-bonnen" Johannas död köpa det som idag är Melltorp (i texten nedan benämnt som Millomgården), efter "Kjortla-bonnens" efter Johanna Petterssons, död 1938.

De reparerade det lilla jordbrukets byggnader under några år innan de säljer Flinkebacken och flyttar 1941. De flyttade den 14 mars det året till småbruket Melltorp. Där drev de ett mindre jordbruk med 1 häst och 1 ko. När hästen blev gammal byttes den mot en ko. Ludvig dör här 1946 - så Augusta fick många år bo ensam på Melltorp innan hon själv dör 1961. (Se artikel av fanjunkare Carlsson nedan!)

Augusta Roth's familj kom från Billdal (Solberga soldattorp). Billdal var soldatboställe Nr 328 Skaraborgs Regemente och hennes far var soldaten Jakob Johansson Roth.

Formalia;
Augusta Vilhelmina Roth, född i Varnhem 1872 den 27/1 - ogift - dör i Melltorp 24/3 1961
Ludvig Roth, född i Varnhem 1874 den 27/4 - ogift - dör i Melltorp den 6/1 1946


Nedan följer en berättelse baserad på intervju med Augusta Roth som efterträdaren till Flinkebacken, fanjunkare Axel Carlsson, gjorde 1958:

Dokumentet från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014. Dokumentet från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014.

"Fanjunkarn" var intresserad av sin bygd och sammanställde många skrivna alster kring Ljungstorp och dess innevånare. Detta om Agusta var en av dessa bygdegärningar.

<-- Till sidans rubriker!

Ord i tidens tidning efter Augusta Roth's bortgång

Urklipp från Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014

Melltorp blir pastorsbostad för Missionsförsamlingen 1961

Bild från Verna Anderssons samling, Ljungstorp, 2014 Bild från Verna Anderssons samling, Ljungstorp, 2014

Missionhuset uppbyggt 1925 på Smedsgårdsskiftet utmed landsvägen av bl a  stockarna från ett äldre Missionhus på Mellomgårdsskiftet på marken för idag Millomgården, granngården till dagens Melltorp.

Detta Missionshus var direkt granne till Melltorp och där finns än idag en stig mellan de båda husen, då pastorsfamiljerna bodde i Melltorp köpt av Alliansmissionen, Billingekretsen, efter Augusta Roths testamente på 15 000 kronor. Så blev Alliansmissionen också ägare till Melltorp, förutom ovanstående Missonshus, vilket man fått marken till av Smedsgårdens ägare drygt 30 år tidigare.


Allianskyrkan;
Beslutet att bygga ny kyrka i Varnhem för Alliansmissionens räkning togs 1979. Stina Carlsson, ordförande vid tiden, då boende på Åkershäll, Varnhem, berättar för Ing-Britt Holm 1988 i Varnhemsbygden;

"Allt spelade oss väl i händer när vi skulle bygga. Vi hade virke (från Melltorp) att sälja, samt Melltorp i sig självt och det ville sig så väl att både virkespriser och fastighetspriser låg på topp just då! Herbert Carlsson, Stinas man, ställde upp och tog ner timmer, som han körde ut till vägen för lastning. det tog en hel vinter, för det är mycekt svår terräng på skogskiftet bakom Melltorp."

Ing-Britt fortsätter: "Så såldes Missionshuset i Ljungstorp och byggdes om till bostadshus. Det sista avslutande mötet hölls den 24 oktober 1982, under ledning av pastor Ragnvald Reinsjö."

Mail från Jan Fritzon 2021-02-28; 
"Jag kom som ogift till Billingeortens församlingskrets av Svenska Alliansmissionen 1961 som pastor. Då hade Augusta Roth dött och testamenterat Melltorp till Frälsningsarmen och Alliansmissionen. Kretsen löste ut Melltorp och renoverade detta till pastorsbostad under tiden bodde jag i missionshuset. Jag och Barbro gifte oss nere i Småland den 28 oktober 1961 och flyttade in i Melltorp.Jag hade hand om verksamheten runt Billingen i många missionshus."

Pastorsstigen mellan husen syns än idag
 

Med ett hål i stenmuren för skiftesgränsen, är det idag fortfarande lätt att se den stig som gjordes mellan forna pastorsbostaden Melltorp och Missionshuset.
 

De båda låg på var sitt skifte - Mellomgårdsskift respektive Smeds- gårdsskiftet väl hägnade med stora sten- murar.

Dagens ägare Lennart Blomqvist sedan 1980 - foto 2015

Lennart Blomqvist Lennart Blomqvist

Vid besök av historieprojektet 2015 togs detta foto med Arne Sträng, Verna Andersson och Lennart Blomqvist med det gamla brygghuset i bakgrunden.

Levnadsbeskrivningen fanns införd i SLA 2017-01-02

Boende på Melltorp enligt husförhörslängd t o m 1938

Husförhörslängd 1880-1895;
1/32 mtl Mellomgården - Melltorp - ägaren soldat Snäll på granntomten bygger huset mellan 1881-1885

Ägaren sedan 1881 flyttar in 1885;
f.d. soldat      Sven Johan Johansson Snäll, född i Varnhem 1828 den 22/8 - flyttar in 1885 med familj
Hustrun         Maria Svensdotter, född i Varnhem 1825 den 5/7
Son                 Frans Gustaf, född i Varnhem 1871 den 15/2 - flyttar till Borgunda den 18/10 1888
                       - makarna Snäll säljer och flyttar som nya ägare till Nohltorp den 5/11 1889

Ny ägare 1889;
Mannen          Johan Wilhelm Andersson, född i Sköfde 1862 den 26/3 - änkling 29/3 1888 - gift 29/11 1889 -
Hustrun           Maria Lovisa Andersson, född i Sventorp 1858 den 30/6 - båda in från Sventorp
Mannens son   Sven Emil, född i Ryd 1888 den 20/3
Mannens dtr     Ester Maria, född 1893 den 3/9 i Varnhem - dör här den 3/9 1893
                       
  - familjen säljer torpet och flyttar till Sköfde landsförsamlingden 6/9 1895

Ny ägare 1894;
Ägaren             Karl August Vall, född i Edåsa 1843 en 17/4 - f.d. soldat vid Sk. Reg. - in från Ledsjö 13/5 1895
Hustrun           Anna Brita Larsdotter, född i Wättlösa 1843 den 19/3

Son                  Johan Alfred, född i Ledsjö 1873 den 26/8 - snickare
Sonhustrun     Anna Elisabeth Fant, född i hjälstad 1882 den 19/11 - flyttar in från Väring den 21/12 1909
                        - de säljer och hela familjen flyttar till Lilla Slottet 1910

Inhyses          Anders Gustaf Skarp, född i Varnhem 1830 den 25/10 - arbetare - dör här den 14/6 1899

1910 säljer Karl August Vall sin andel (Melltorp) till J. Kvarnström, Lars Olofsgården, Käpplunda, Skövde.
Det finns ingen notering om att denne eller hans familj skulle ha bott på ägan under de 7 år som han äger Melltorp.

Ny ägare 1917;
Hemmansägare  August Nordgren, född i Mo 1855 den 1/3 - gift 1894 - flyttar in 21/4 1917 från Sköfde
Hustrun               Alma Susanna Andersson, född 1862 den 2/6
Fosterdotter         Märta Maria Johansson, född 8/8 1906 - dtr af ogifta Maria Johansson född 12/7 1883

 

Husförhörslängd 1895 - 1922:

Kvarboende ägare;
Hemmansägare  August Nordgren, född i Mo 1855 den 1/3 - gift 1894* - flyttar in 21/4 1917 från Sköfde
Hustrun               Alma Susanna Andersson, född 1862 den 2/6
Fosterdotter         Märta Maria Johansson, född i Stockholm, Gustaf Vasa, 8/8 1906 - dtr af ogifta Maria
                            Johansson född 12/7 1883 - fosterdottern gifter sig och flyttar till Skövde den 13/11 1924
* Not; "Vigda i N. Amerika - enl. attest från pastor ämbetet i Skövde 12 juni 1925."
                             - makarna Nordgren säljer Melltorp och flyttar till Skövde stadsförsamlig 10/10 1925

Ny ägare - en kvinna år 1924 - i folkmun "Kjortla-bonnen";
Hemmansägare   Johanna Eleonora Pettersson, född i Stockholm, Jakobs församling, in från Brunnhem
                              14/11 1924 - dör här den 23/4 1938
 

Redogörelse för olika delar av hela Mellomgårdsskiftet 1803 -2014
avseende ägarförändringar, lagfarter, ägandeformer, mm

Överbo Mellomgården 2 x 3/8 mantals skifte i Billingeliderna (i dagens Ljungstorp) - där Carlsberg är den första arealen som säljs 1822 - som förpantning * på 90 år -  bryts redan efter 41 år - se nedan!

* Förpantning = försåld nyttjanderätt enligt avtal på viss tid. Liknar bostadsrätt idag, men här avseende mark.
                          Förpantning kan säljas fritt under förpantningstiden - skall vara införd i inteckningsregistret.


1803 Skiftet för Överbo Mellomgården 2x 3/8 mantal bildas ur storskiftet av Billingeliderna (det finns också
          ett rent skogsskifte ur Billingeliderna som tillhör Millomgården - men detta avses inte här!
Mellomgården 2 x 3/8
         mantal i Överbo by äger nu marken - innan ägs marken alltså av Kronoparken Billingen


1822 Carl Petersson. Förpantning ur skiftet säljs, ägan kom att kallas Carlsberg  - den säljs till Carl Petersson
          i Källehagen/Kjellehagen (u. Prästgården) - han dör 1835 - ingen bor på förpantningen enl. Hfl!

1835 Anders Holmberg. Carlsbergsförpantningen köps av gratialisten f.d. soldaten- som kanske bygger huset
          (om det inte redan fanns där!?), eftersom han skrivs på ”En intägt under Millomgården” (Carlsberg enda
          som fanns!) - hans hustru dör här 1841. Bodde året innan som inhyses i hus på Nohlegårdens äga.

1838 Torparen Jonas Svensson, född i Häggum 1801 den 20/10 - flyttar in på torpet Källehagshemmanet
          1838 med familj och lämnar 1841 - den förste och siste torparen för Mellomgården.

1841 Anders Kijrk (senare Kyrk) och hans hustru Klara Beata. Carlsbergsförpantningen köps av
         avskedade soldaten  - som senare bygger hus på annat ställe i Billingeliderna - Kirkstorp -  och flyttar dit
         med familjen 1849.

1841 Maja Kajsa Jonsdotter Lundstedt. Den 15 mars upprättat kontrakt varigenom Carl Ekenberg till
        omyndiga Maja Kajsa Jonsdotter Lundstedt och hennes förmyndare upplåtit under förpantning på fyrtionio
        år en under tre åttondel Öfverbo Mellomgården lydande jordlägenhet, Bomanslyckan kallad.

1846  Andreas Andersson köper Källehagshemmanet som förpantningslägenhet på 49 år 1846; Ägare blir
          Andreas Andersson, f. i Varnhem 1814  1/11 - in 1846 med familj - ut Lille Kullen 1848. Arrenderar ut.

1849 Carl Jonsson och hans maka Anna Kajsa Alfving. Carlsbergsförpantningen köps då av
          förmyndaren till Carl Jonsson och hans maka Anna Kajsa Alfving, vilka skaffar barn, gifter sig och flyttar
          in - han bor där till sin död 1866! Hustru med son flyttar då till inhysesstugan på Sörgårdsskiftet på väg
          till Höjen - "Klorisa-Kajsas stuga".

1863 Gabriel Pettersson. Hela skiftet säljs då av ägaren till Backa gård, majoren Wetterberg, till ägaren
         av 3/4 mtl Smedsgården
, Gabriel Pettersson, - där förpantningen Carlsberg ingår och nu tycks upphöra!

1865 Kommissions Landtmätaren C. Eliasson har den 25 oktober 1865 utbrutit hela detta skifte (Mellomgårds
         skifte i Billingeliderna (Ljungstorp)) från hemmanstalet och föreslagit att detsamma borde åsättas 1/16
         mantal
vilket skulle ge huvudgården Överbo Mellomgården 11/16 mantal - "detta blir sedermera icke i
         behörig ordning fastställt"! Däremot används de här beteckningarna ändå t o m för lagfartsbeskrivningar
         och för Backas huvuddel av Överbo Mellomgården.

1866 Gabriel Pettersson avsöndrar Carlsbergsdelen (avsöndrar den från skiftet i övrigt) för egen separat
         lagfart på den som särskild äga - en "avsöndringslägenhet".

1866 Andreas Sträng. Därefter säljer Gabriel Pettersson denna avsöndrade del, Carlsberg, till soldaten
         Andreas Sträng den 3 augusti 1866 - kvar har han resten av hela skiftet och Carlsberg räknas nu som
         avsöndrad lägenhet från 3/4 mtl Överbo Mellomgården med egen lagfart (eftersom det inte formellt gick
         att avsöndra den från skiftet).

1867 Gustaf Nilsson - blir ägare av  förpantningen Källehagshemmanet;  - säljer den till Gabriel Pettersson
         1870 och flyttar som ägare till Klefvens såg.

1873 Beviljas Gabriel Pettersson lagfart på sin 1/16 mtl Millomgården - dvs hela Mellomgårdsskiftet, samt
         särskild lagfart för avsöndringslägenhet Carlsberg. Inlöst förpantningslägenhet Källehagshemmanet.

1879 Beviljas Andreas Sträng lagfart på sin köpta från 3/4 mtl Millomgården avsöndrade lägenhet -  i
         jordeboken nu in skriven som ”Carlsberg” - formellt registrerat namn!

1881 Sven Snäll & Lars Andersson. Säljer Gabriel Pettersson resten av sin äga 1/16 mtl, dvs resten av
         hela skiftet,
- som nu som helhet benämns 1/32 mtl (eftersom resterande del av 1/16 avsöndrats som
         Carlsberg!). Nya ägare till skiftet blir de samägande och därmed sambrukande soldat Sven Snäll med
         köpebrev 2/2 1881 & Lars Andersson med köpebrev 2/4 1881.

1881 Soldat Sven Snäll tycks ha byggt sig ett hus på sin del av ägan och flyttar in med familj 1881.

1883 Beviljas Sven Snäll lagfart på sin sambrukande andel av halva 1/32 mtl - med datum den 8/11
         1883 (nu hela skiftet förutom det avsöndrade Carlsberg) 

1883 David Holmgren. Säljs Carlsberg vidare av Andreas Sträng till kyrkoherden David Holmgren - som
         direkt arrenderar ut det till en torparfamilj med svärmor.

1884  Nils Fredrik Meijer m. hustru. Säljs Carlsberg vidare av David Holmgren till Nils Fredrik Meijer m.
          hustru.

1886 Nils Fredrik Meijer och hans hustru. Säljs en ny del av 1/32 mtl, Carlsberg N.o 2,-  som varit
          Källehagshemmanet - lägenheten avsöndras och köps av Nils Fredrik Meijer och hans hustru - säljarna
          båda samägarna Sven Snäll & Lars Andersson - köpebrev 16/10 1886. Förpantningen löses ut.

1889 Beviljas Lars Andersson lagfart på halva sin andel av 1/32 mtl - den 6/11 1889 och sterbhuset tar över
         ägan efter hans död och får lagfart på 1/32 mtl samma år 1889.

1889 f.d. soldaten Snäll säljer sin halva av ägan 1/32 mtl Mellomgården (dagens Melltorp) till Johan Wilhelm
          Andersson, född i Sköfde 1862

1890 Beviljas Nils Fredrik Meijer och hans hustru lagfart på Lägenheten Carlsberg N,o 2 om 1 har, 19 ar
         -beskriven som avsöndrad från 1/16 mtl Millomgården - men formellt blir den nu en avsöndrad
          lägenhet från Överbo 3/4 mtl Mellomgården under Eklind på Backa.

1890 Richard Leksén och hans syster Carolina. Säljs Carlsberg 1+N.o 2 vidare till Richard Leksén och hans
          syster Carolina - köpebrev för Carlsberg 1 13/3 1889 & för Carlsberg N.o 2 transporterat 20/11 1888.

1890 Får Richard Leksén och hans syster Carolina lagfart samma år och namnar lägenheten Carlsberg
          N.o 2 att skrivas in i jordeboken
- den räknas som avsöndrad från 3/4 mtl Mellomgården under Eklind
          på Backa gård.

1890 Johan Wilhelm Andersson med hustru Lovisa. Säljer Sven Snäll sin andel i 1/32 mtl Millomgården
          (andel i allt utom Carlsberg 1 + 2) till Johan Wilhelm Andersson med hustru Lovisa  - troligt är nu att man
          delar upp det östra skiftet helt mellan sig - hälften vardera - det blir Millomgården och Melltorp - denna
          del blir sedan dagens Melltorp.

1890 Bomanslyckans förpantning upphör genom att avtalad tidsgräns går ut (49 år från 1841).

1891 Anders Gustaf Johansson med hustru Brita Maria Karlsdotter. Säljer Lars Anderssons
         sterbhus sin andel av 1/32 mtl Millomgården (andel i allt utom Carlsberg 1 + 2) till Anders Gustaf
         Johansson med hustru Brita Maria Karlsdotter - lagfarten avslås då den senare söks - detta
         blir Millomgården när allt är klart! (Lagfartsutredning påbörjas!)

1894 Karl August Vall. Säljer Johan Wilhelm Andersson med hustru Lovisa sin halva andel i 1/32 mtl (öster
         om landsvägen) till Karl August Vall - köpebrev 8/1 1894 (Senare Melltorp).

1895 Beviljas Johan Wilhelm Andersson med hustru Lovisa lagfart på sin andel i 1/32 mtl, utom
         Carlsberg 1 + 2, (halva ursprungliga skiftet 1/16 mtl) -  de båda ägarna har sins emellan delat upp östra
         skiftet vid en sämjedelning i två hälfter med gräns mitt i skiftet öst-västlig riktning.

1905 Beviljas Karl August Vall lagfart på sin andel i östra skiftet - sämjedelat till det som blir dagens
         Melltorp

1905 den 14 januari
"antecknas att Rådhus Rätten i Jönköping den 10 oktober 1904 beviljat lagfart å Sköfde -
          Axvalls Järnväg till vilken bland annat användts 2, 614 har avsöndrat från Backa egendom (inkl flera),
          äfvensom 0,2357 har af Rickard och Carolina Lekséns lägenhet Carlsberg, afsöndrad från 1/16 mantal
          Öfverbo Mellomgård." Själva järnvägsområdet benämns senare Sköfde-Axvalls Järnvägsområde 11 och
          avsöndrade "trekanten" sydväst om spåret av Carlsberg om 0,2357 hektar får Nr 135 noterat i registret.

1906 Beviljas lagfart för Anders Gustaf Johansson med hustru Brita Maria Karlsdotter med köpebrev
         1891- det betyder att de nu äger sin andel i det som är Bomanslyckan som det nu skrivits + halva hela
          östra skiftet i övrigt - Bomanslyckans förpantning gick ut 1890 - sämjedelat med sin andel satt till dagens
          Millomgården


1909 Frans Oskar Bengtsson. Säljer Richard Leksén och hans syster Carolina Carlsberg 1 + N.o 2 till Frans
         Oskar Bengtsson - med köpebrev 6/7 1909

1910 J. Kvarnström. Säljer Karl August Vall sin andel (Melltorp) till gjuteriarbetaren J. Kvarnström Lars
          Olofsgården, Käpplunda, Skövde. - med köpebrev 26/3 1910.

1911 Gustaf och Emma Stig. Säljer Frans Oskar Bengtsson Carlsberg 1 + N.o 2 till Gustaf och Emma Stig -
         köpebrev 28/6 1911

1912 Sofia Johansson, Huseby. Säljer Gustaf & Emma Stig Carlsberg 1+ N.o 2 till Sofia Johansson, Huseby
         - köpebrev 2/9 1912 Hon låter sin broder och hans hushållerska flytta in som arrendatorer.

1914 Sofia Johansson född Högman, Huseby, byggde på en våning på bostadshuset Carlsberg 1 1914 för
         sin brors räkning, vilken arrenderade Carlsberg och bodde här med sitt hembiträde/livskamrat mellan
         1912 - 1938. Troligen fanns också intressen från Sofia att hennes dotter Gerda och hennes man
         hästhandlare Fredriksson i Skövde också skulle kunna använda huset tidvis om somrarna. Arne Sträng
         anger;
"Det var Fredrikssons som kom med tåget till Ljungstorp och som levde här om somrarna in på
         1930-talet." Då behövdes det extra utrymme kan man tänka!

1917 August och Stina Nordgren. Säljer J. Kvarnström (Melltorp) sin andel av 1/32 mtl till August och Stina
         Nordgren - med köpebrev 1/3 19171921 Carl Fredrikssons hustru Gerda. Testamenterar Sofia Johansson Carlsberg 1 + N.o 2 till Carl
          Fredrikssons hustru Gerda - hennes dotter - bouppteckning 10/3 1921. Hon låter sin morbroder bo kvar
          tills han dör 1938 och hushållerskan Lovisa Matilda Johansdotter, född 1860 bor kvar till 1941.

1924 Alma Johanna Pettersson. Säljer August & Stina Nordgren sin andel (Melltorp) av 1/32 till Johanna
          Pettersson med köpebrev 1/11 1924

1925 Johan Apell. Säljer sterbhuset Brita Johansson sin andel av 1/32 mtl Millomgården (Millomgården) till
         Johan Apell - med köpebrev 7/8 1925

1927 Beviljas lagfart för Gerda Johansson
för Carlsberg Nr 1 + N.o 2 - hustru till Carl Fredriksson i Skövde.

1938 Syskonen Ludvig och Augusta Roth köper Melltorp efter "Kjortla-bonnen" Johanna Pettersson.

1939 Alexander Andersson, småbrukare köper Carlsberg 1 och N.o 2 av Gerda Fredriksson. Han och
         hustrun Hilda Olivia, född Andersson 1882, bor kvar till hans död 1963.

1961 Alliansmissionen Billinge köper Melltorp efter Augusta Roth för hennes testamenterade pengar.

1963 Uno Söderlund, matthandlare köper nu Carlsberg 1 och N.o 2.
         1965 Uno Söderlund får lagfart på Carlsberg 1 och N.o 2.

1979 Arne och Birgitta Sträng köper nu enbart Carlsberg (1), Överbo 13:2 - de båda fastigheternas får nu
         skilda ägare efter nämrare 100 år av gemensamt ägarskap för Carlsberg (1) & Carlsberg N.o 2.

1979 Alliansmissionen säljer Melltorp till Roy Sandqvist, Skara.

1980 Köper Lennart Blomqvist Melltorp av Roy Sandqvist.

1983 Strängs utökade Carlsberg 1 med ett sovrum och ett badrum ovan köket och köksingången.

1998 Mary Linnea Söderlund. Bodelning där änkan tar över fastigheten Carlsberg N.o 2.
 
2000 Wille Söderlund. Carlsberg N.o 2, Överbo 13:3, köps av Wille Söderlund, och han bygger nytt hus och
         kallar det Riddarhagen.

2013 Martin och Caroline Hallberg. Nya ägare av Överbo 13:3; Riddarhagen blir Martin och Caroline
         Hallberg.