A. 6 a Lilla Hålltorps Torp

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Övre flygbilden del av den nedre. Lite vidare perspektiv!

Kort sida utan klickbara rubriker - bara att scrolla ner för sidan - titta och läsa!

Vill du ladda ner en redigerad version av A. 6 a Hålltorp Lilla - Lilla Hålltorps torp som Word-fil för personligt bruk  är det bara att klicka på filen nedan - enkel att skriva ut! Tänk bara på copyright och publiceringsrättigheter!!

Du kan ladda ner en oredigerad .PDF-fil (1,7 Mb) för hela denna objektsida - klicka på filen här nedan:

Lilla Hålltorps Torp - Torpet till Lilla Hålltorp

Försök att markera Torp till Lilla Hålltorps markområde med rött från karta 1758. Försök att markera Torp till Lilla Hålltorps markområde med rött från karta 1758.

Torp till Lilla Hålltorp förekommer som benämning i husförhörslängder fram till och med 1835.

På karta 1758 finns detta Torp utritat på Lilla Hålltorps Odals ägor - se nedan"

 

Platsen för LIlla Hålltorps Torp enligt karta 1758 till höger på denna bild. Närmast syns den äldre vägsträckningen för Ljungstorpsvägen helt parallellt med nuvarande väg. Framför dungen på andra sidan maden fanns torpet. Mitt emellan dagens Tre Bäckar och Ljungstorspvägen med Sydbillingen i bakgrunden. Foto Kent Friman, 2013-nov, copyright.

Karta som speglar senare halvan av 1700-talet - militärkarta från 1801

På kartan framgår läget för "Torp till Lilla Hålltorp" och "Backstuga på Maen", den trekant av delvis våtmark som har sin spets vid Ljungstorpsvägen än idag - den sk Maden.

(Kartan är avfotograferad vid besök hos Carl Arvid Tell Backa gård, 2013)

På detaljförstoring av kartan ser man de båda stugornas läge bättre - backstugan vid Ljungstorspvägen och torpet i ett lite mer skyddat läge.                                                                            (Husens röda färg på kartan förstärkts av KF, 2013)

Karta 1758

Försök till inritning av dagens kännetecken för lägesbeskrivning av Lilla Hålltorps Torp; riksväg 49 med grått samt bäckens fortsättning upp mot Bäckadalen och ner mot Fermabron och bäckavadet med turkosblått och Ljungstorspvägen i brunt (ungefärliga sträckningar!).

Lilla Hålltorps Torp, som det benämns i husförhörslängden i bestämd form som det enda torpet tillhörande Lilla Hålltorp för tiden (inga andra torpare är heller registrerade), ligger nära Bäckadalsbäcken och alldeles norr om beteshage för ryttarens häst - märkt R och på kartan kallad "Lilla Maen".

 

R. Lilla Maden - tillhörande Stora Hålltorp - var alltså betesmark för Ryttartorpets (Senare Stenslund) häst och måste därför vid den tredelning av alla ägor som ansökts om av Stora Hålltorps tre ägare istället delas i fyra, eftersom Stenhammaren också var medrusthållare för Ryttaretorpet.

Enligt karttexten:
"R. Lilla Maden har varit bärgad av hela Rustningsstammen till hästens föda, så här delades den i 4 delar, då Olof Andersson i Stenhammaren fick bruka en del för sin del i rusthållet. S. är en odelt och stenig beteshage."

Det är rimligt att anta att markerna runt Lilla Maen kallades för Maen och vid tiden tillhörde Lilla Hålltorp enligt kartan. Där finns också den Backestuga hade "Inhyses på Maen" enligt Husförhörslängderna och är enligt kartan belägen norr om Lilla Hålltorps Torp. Se särskild beskrivning - klicka här!

Ur husförhörslängder för Lilla Hålltorps Torp - senare Hålltorps Torp

Ur husförhörslängd 1779 -->
(den allra första!)

"Torp till Lilla Hålltorp"
Make    Jonas Adolfsson född i Skarkje 1729 den 4 oct
Hustru  Beata Nilsdotter född i Varola 1737
Son       Olof född i Klostret 1773 den 16 sept
Son       Lars född i Klostret 1775 den 12 dec
Dotter    Inga född på platsen 1779 den 29 dec

I Torpet finns en inhyses;
Änkan H. Ingeborg född i Klostret 1697 (Ödegården) - Sänliggande ständigt!
-dör troligen snart härefter; över 80 år!
 

Ur husförhörslängd 1786 -->
"Torp till Lilla Hålltorp"

Make    Jonas Adolfsson född i Skarkje 1729 den 4 oct - dör 1787 - okänt vart familjen i övrigt senare tar vägen!
Hustru   Beata Nilsdotter född i Varola 1737
Son       Olof född i Klostret 1773 den 16 sept
Son       Lars född i Klostret 1775 den 12 dec
Dotter   Inga född på platsen 1779 den 29 dec

Ur husförhörslängd 1800 -->
"Torp till Lilla Hålltorp"

Maken  Johannes Magnusson född i Odenåker 1775 - med familj flyttar ut till Berg 1814
Hustru  Brita Jacobsdotter född i berg 1783 den 14/5
Dotter   Maria Greta född på platsen 1809 den 7/6
Son      Jacob
Dotter   Cajsa - båda födda på plats 1813 den 1/5 - är tvillingar

Tråsskusk Peter Rask född i Lundby 1776 den 12/6 - flyttar in med hushåll 1814 från Späckatorp
Hustrun     Lena Månsdotter född i Härlunda 1882 den 30/8
Son           Johannes född i Warnhem 1809 den 14/10
Dotter        Maria född i Warnhem 1812 den 24/8

Ur husförhörslängd 1815 -->
"Torp till Lilla Hålltorp"

Trosskusken Peter Rask född i Lundby 1776 den 12/6 - afskedad Tråsskusk - Gratialist - dör 1838
Hustru      Lena Månsdotter född i Härlunda 1782 den 30/8 och dör 1824
Son          Johannes född i Warnhem 1809 den 30/8 - flyttar in 1826 efter att ha varit försvunnen - ut till Eggby 1826
Dotter       Maria född i Warnhem 1812 den 24/8 - flyttar ut 1823
Dotter       Greta född på platsen 1816 den 17/3 - utlfyttad till Åsaka 1823
Dotter       Inga född i Warnhem 1821 den 2/5 - dör 1822
 

Okänt öde för Lilla Hålltorps Torp på Maen

Det är svårt att belägga hur länge detta torp användes för torpare och boende och när det försvann.

Efter 1835 tycks ingen specifikt skrivas vid detta "Lilla Hålltorps Torp" - det är möjligt att detta mycket gamla torp redan då hade tjänat ut sin tid, eller också hamnade inhyses lite ospecificerat i detta hus en tid därefter.


Sammanställning av "Inhyses stugor" på Hålltorps ägor följer i sidorubriken A. 6 - 7 Hålltorp - Inhysesstugor/ Backstugor/ Torp - klicka här!

En Backstuga benämns 1756 som Torp på Lilla Hålltorps ägor1756 års karta för Broddenstorps bildande som skogvaktarbostad (stugan tecknad längst upp på kartan), visar en stuga som 1753 beskrivs som Backstuga, nu som Torp på Lilla Hålltorps ägor.

Detta lilla hus kallades 1753 vid instening av Kronoparken för "Karin Jonsdoterssas tuva" och var då en "Backestufva" enligt karttexten.

Här kan också ses en annan BackestufvaStenhammars ägor mitt emot Vadet, som här kallas "Ryttare Boställe".

Här ser man också att det s.k. Strängstorpet (15) har en inäga alldeles intill huset på Lilla Hålltorps ägor.