A. 6 - 7 Hålltorp - Inhysesstugor/Backstugor/Torp

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Du hittar klickbara rubriker här!

Vill du ladda ner en redigerad version av A. 6-7 Hålltorp - Inhysesstugor/Backstugor/Torp som Word-fil för personligt bruk  är det bara att klicka på filen nedan - enkel att skriva ut! Tänk bara på copyright och publiceringsrättigheter!!

Du kan ladda ner en oredigerad .PDF-fil (2,7 Mb) för hela denna objektsida - klicka på filen här nedan:

Backstuga på Maen och "Karin Jonasdoterssas tufwa"

Två rödmarkerade områden visar två kända platser för backstugor under Lilla Hålltorp på 1700-talet och in på 1800-talet.

Det vänstra området visar "Backstuga på Maen" enligt husförhörslängder under Lilkla Hålltorp t o m 1835 och karta 1756.

Det högra området visar "Karin Jonsdoterssas tufwa" enligt karta 1756 och inhyses under Hålltorp enligt husförhörslängd. Karta 1756 kallar stugan för Torp.

Alldeles nära den äldsta vägsträckningen här (parallellt med nuvarande väg) fanns en "Backstuga på Maen" enligt husförhörslängd och karta 1758. Jämför karta 1758 nedan! Bakom låg "Lilla Hålltorps torp" framför dungen - ganska nära varandra alltså. Fot Kent Friman, 2013-nov, copyright
I hörnet av Ljungstorspvägen och Gamla Fattigstugstomten på Lilla Hålltorps ägor fanns en liten backstuga på karta 1756 kallad "Karin Jons- doterssas tuwfa". Där sattes av Kronan ett femstenarör alldeles vid stugans östra gavel. Troligen har detta femstenarör fyllts på med odlingssten till ett odlingsröse som i våra dagar ligger nära platen för den gamla backstugan och väster om Rosenhill. Foto Kent Friman, 2013-nov, copyright

Inhysesstugor/Backstugor/Torp

Det har funnits många små stugor inom Hålltorps ägor och rote, som i långa tider har använts med begreppet Inhysesstugor eller i äldre text och på kartor "Backstugor". Här presenteras några av dem som dyker upp på kartor under 1700- 1800-tal kring gårdarna Lilla och Stora Hålltorp.

Markerna har växlat mellan gårdarna Lilla och Stora Hålltorp samt Stenhammaren - och så också inhysestugorna - innan de hamnade under en och samma ägare fullt ut genom Pettersson fr o m 1844!!

Karta 1756 - Lilla Hålltorps Backstuga vid Hålltorps Äng (St. Hålltorp)

På karta från 1756 kan man se Stora Hålltorp omgiven av Lilla Hålltorp och Ifvarstorps gårdar i norr och Reswänstorp i söder. Detta är tiden före skiftet av Billingeliderna i den stora Kronparken Billingen, som möter med sin gräns ända ner mot Ifvarstorps skattehemman och Hålltorps ägor vid Hålltorpa äng (Stora Hålltorps äng).

Man kan här se att Kronoparken var noga med sin gränsutmärkning, då en remsa på södra sidan av Ljungstorpsvägen nära Hålltorps ängar (Stora Hålltorp) nogsamt instenats enligt följande:

"Nr: 1. Derest tätt vid en Backestufva som tilkommer lilla Hålltorp nedsattes ett femstena rör Hiertsten något spitssig uppåt 1 1/2 aln lång, 1 1/2 quarter ofvan jord, dernäst vid

Nr: 2. Äfven ett femstena rör tätt vid Landsvägen från Skiöfde åt Klostret, Hiertsten rundaktig 5 quarter lång 1 1/2 ofvan jord."

På det sättet ritades en obetydlig Backstuga in som låg på Lilla Hålltorps marker, nu som en insprängd kil mellan Hålltorpa Äng och Ljungstorspvägen - troligen använde Lilla Hålltorp markremsan utmed Ljungstorpsvägen som sin egen innan denna tydliga markering av Kronoparken.

Här ser man dock en Backstuga på Lilla Hålltorps mark som på 1740-talet kallades: "Karin Jonsdoterssas tuva" som lantmätaren uttrycker det. I husförhörslängderna finns bara ett Inhysesboställe som under något årtionde kan urskilja just denna stuga genom uteslutningsmetoden.

<-- Till sidans rubriker!

Boende "Inhyses vid Holltorp" - backstugan nära soldatägointäkt

Husförhörslängden 1779 -->

"Inhyses vid Lilla Holltorp" - det finns två inhysesboenden på 1700-talet för Lilla Holltorp; "Inhyses på Maen" samt "Inhyses vid Lilla Holltorp", därutöver en Torpstuga med aktiva torpare.

Inhyses under Stora Hålltorp skrivs:

Skräddaren Abraham Andersson född i Öfverbo 1747 - som med hela familjen flyttar till Tranum 1788.
Hustrun       Bolla Greta Persdotter född i Lundby 1745
Son              Anders född i Öfverbo 1780 den 8/9
Son              Petter född i Lilla Hålltorp 1785

Husförhörslängden 1792 -->

"Inhyses vid Lilla Hålltorp" - ändrat till "under Stenhammar" - är troligen den backstuga Berglid som var under Stenhammar.

Enkan Cathrina Gabrielsson född i Håltet 1756
Dotter  Stina Olofsdotter född i Solberga 1780 den 18/1 - flyttar ut till Engerås
Dotter  Annicka född i Solberga 1781 den 29/10
Dotter Cajsa född i Solberga 1786 den 2/2

Husförhörslängden 1800 -->
"Vid Lilla Hålltorp"

Soldat Lundqvists änka Cathrina Gabrielsdotter föddd i Hultet i Eggby 1756 den 27/8 - "hafver brutit en arm"
Enkan Lisa Andersdotter född i Fröjered 1864 - flyttar in 1810 från Skara och ut 1812 till Stenhammaren

Husförhörslängderna blir därefter mer oklara var de inhyses kan ha kunnat tänkas bo allteftersom ägarförhållanden ändras för marker och hus.

<-- Till sidans rubriker!

Karta 1765 med "Backstugor" och "Torp"

På kartan kan man se Lilla Hålltorps Ägor och att den tidigare Backstugan här kallas Torp. Man kan också se att Stenhammars ägor ett stycke längre ner innehåller en Backstuga, mitt emot Ryttarebostället, som senare kom att kallas Vadet. Det kan inte varit lätt för kyrkans män att hålla ordning på alla dessa små stugor och vad de kallades, när inte ens kartritarna kanske hängde med alla gånger!

<-- Till sidans rubriker!

Karta 1758 med Lilla Hålltorps Torp och "Backestuga på Maen"

Försök till inritning av dagens kännetecken för lägesbeskrivning av Lilla Hålltorps Torp; riksväg 49 med grått samt bäckens fortsättning upp mot Bäckadalen och ner mot Fermabron och bäckavadet med turkosblått och Ljungstorspvägen i brunt (ungefärliga sträckningar!).

 

Lilla Hålltorps Torp, som det benämns i bestämd form som det enda torpet tillhörande Lilla Hålltorp för tiden, ligger nära Bäckadalsbäcken och alldeles norr om beteshage för ryttarens häst - märkt R och på kartan kallad "Lilla Maen".

R. Lilla Maden - tillhörande Stora Hålltorp - var alltså betesmark för Ryttartorpets (Senare Stenslund) häst och måste därför vid den tredelning av alla ägor som ansökts om av Stora Hålltorps tre ägare istället delas i fyra.

Enligt karttexten:
"R. Lilla Maden har varit bärgad av hela Rustningsstammen till hästens föda, så här delades den i 4 delar, då Olof Andersson i Stenhammaren fick bruka en del för sin del i rusthållet. S. är en odelt och stenig beteshage."

Det är rimligt att anta att markerna runt "Lilla Maden/Maen" kallades för Maen och vid tiden tillhörde Lilla Hålltorp enligt kartan. Där finns också den Backestuga hade "Inhyses på Maen" enligt Husförhörslängderna och är enligt kartan belägen norr om Lilla Hålltorps Torp.

<-- Till sidans rubriker!

"Inhyses på Maen" under Lilla Hålltorp - Backstugan på karta ovan!

Husförhörslängd 1779 -->

"Inhyses på Maen" - vilket högst troligt är den Backstuga som syns på kartan ovan.

Olof Andersson född i Viing 1753 ; nu 26 år gammal - flyttar in 1781 från Ulunda - "fel på synen"
Enkan Maria Gustafsdotter född i Sjogerstad 1732; nu 47 år gammal
Son     Johannes Svensson född i Ifvarstorp 1766 den 8 dec; nu 13 år gammal - "klarar Svebilii spörsmål väl"
Enkan Anna Larsdotter född i Lena 1718; nu 61 år gammal - dör 1782; 64 år gammal
 

Husförhörslängd 1786 -->

"Inhyses på Maen" - bor fortfarande;

Olof Andersson född i Ving 1753 - dör 1794
Enkan Maria Gustafsdotter född i Sjogerstad 1732

I Husförhörslängd 1792 --> kallas inhysesboendet "Rättarebacken", som används för de föregående inhyses på Maen; - troligen har man flyttat från stugan och bor nu vid Rättarebacken under Stora Hålltorp;

Olof Andersson född 1753 och som dör 1794
Enkan Maria Gustafsdotter född 1732

- bor här liksom nu;

Skräddaren  Johan Ahlqvist född i Ifvarstorp 1766
Hustrun        Cathrina Larsdotter född i Varola 1764
Son                Sven född på platsen 1792 den 1/3
Son                Johannes född på platsen 1795
Son                Lars född på platsen 1798

<-- Till sidans rubriker!

Hålltorps Inhyses - Valltorp

Husförhörslängd 1836-->
Här skrivs under inhyses - nu skrivs det alltså inhyses under Torpet:

Inhyses vid Torpet är:
Enkeman Jonas Magnusson född i Forshem 1803 den 6/3 - flyttar in 1845 från Svarvarebacken med barnen;
Son          Jonas född i Forshem 1829 den 11/11 - "stryker omrking"
Son          Johannes född i Forshem 1833 den 8/5
Dotter      Maja Cathrina född i Forshem 1835 den 16/3
Son          Gustaf född i Forshem 1840 den 26/2

Husförhörslängd  1846 -->
Valltorp; - när Maria flyttar ut från Redsvenstorps torp, så står det att hon flyttar till Valltorp i samband med vigsel;

Inhyses        Jonas Magnusson född 1803 - uttog lysning 1848 den 7/7 och tar hit sin maka med barn 1848;
Hustrun         Maria Andersdotter född i Warnhem 1807 den 1/3
Hans son       Jonas född 1829 - dör 1847; endast 18 år gammal (beskrevs tidigare som kringstrykare)
Hans son       Johannes född 1833
hans dotter     Maja Cathrina född 1835
Hans son        Gustaf född 1840
Gem Son       August född i Warnhem 1848 den 8/9
Gem Son       Johan Alfred född i Warnhem 1853 den 4/1

Hustruns barn;
Son        Axel Larsson född i Warnhem 1832 den 25/5 - flyttar in 1848 från Redsvenstorp - ut till Pickagården 1850
Dotter    Inga Cajsa Larsdotter född i Warnhem 1836 den 29/4

Husförhörslängd 1854 -->

Inhyses Jonas Magnusson född 1803 - dör 1858
Enkan    Maria Andersdotter född 1807, nu 51 år gammal
Hans Son        Johannes född 1833 - flyttar ut till Kjerrtorp 1854
Dotter     Maja Karthrina född 1835 - flyttar ut 1855
Son        Gustaf född 1840 - flyttar ut till Häggum 1859, ett år efter att fadern dog - nu 19 år gammal
Son        August Jonsson född i Warnhem 1848 den 8/9
Dotter     Kajsa Larsdotter född 1836 - flyttar in som piga i Torpet bredvid 1855
Son        Johan Alfrid Jonsson född i Warnhem 1853 den 4/1

Husförhörslängd 1862 -->

Inhyses Enkan Ingrid Svensdotter född i Warnhem 1804 den 3/10 - flyttar ut till Fattighuset 1867 - dör 1869
Enkan   Maria Andersdotter född 1807- flyttar till Stensbro 1869 (då återfinns hon ensam under Stensbro i Hfl)
Son       August Jonsson född 1848 - flyttar ut 1865 (är 16 år 1869 - flyttar då troligen ut - men ingen notering)
Son       Johan Alfred född 1853

Arbetskarl Johan Olofsson född i Edsvära 1837 den 16/5 - flyttar in 1865 från Wånga - "bräcklig"- och åter 1866

<-- Till sidans rubriker!

"Inhyses vid Hålltorp, Slottet, på Lille Kullens ägor" 1779 och framåt;
en föregångare till senare tids Slottet (en intäkt under Lille Kullen)

Slottet på karta från 1801 - speglar tiden vid slutet av 1700-talet

Vid tiden för kartan - slutet av 1700-talet - fanns här endast ett torp Slottet, då som torp till Stora Hålltorp ett bra stycke från Ljungstorspvägen österut.

<-- Till sidans rubriker!

Karta 1877 visar också det nya "Slottet" - då som "Inhysesstuga på Lille Kullens ägor"

Klicka på bilden för större karta! 1877 års karta - förstorad och ifärgad av Kent Friman, 2013. Klicka på bilden för större karta! 1877 års karta - förstorad och ifärgad av Kent Friman, 2013.

Kartan med texter visar var Husförhörslängdens skrivningar hamnar på kartan. Till höger skall texten läsas;
Till L (Lilla) Hålltorp - Slottet T. (Torp), dvs ett Torp, Slottet, med torpare på Lilla Hålltorps mark! Detta Slottet kallas senare för "Lilla Slottet" och hamnar som "Slottet, Torp under Stenhammar i 1869 års husförhörslängd. Då ägde redan Arvid Pettersson på Hålltorp
även Stenhammaren.

Det uppträder alltså två Slottet under tidens gång - varav ägan ("till Lille Kullen") vid Ljungstorpsvägen är det namn och bebyggelse som är kvar idag.

Den stuga som på kartan ligger nära läget för dagens Slottet vid Ljungstorpsvägen, är husförhörslängdens;

<-- Till sidans rubriker!

Boende; "Inhyses vid Hålltorp  - Slottet  - på Lille Kullens ägor";

Husförhörslängden 1800 -->
"Inhyses vid Hålltorp  - Slottet  - på Lille Kullens ägor";  (ger bestämningen av läget för denna inhysesstuga)

Enkedottern     Catharina Carlsdotter född i Eggby 1755

Broder/Make    Gustaf Carlsson född i Eggby 1761 - dör 1812 - make till:
Hustru              Maria Bengtsdotter född i Klostret 1754 den 4/8

Husförhörslängd 1779 -->
I samma inhysesstuga "Inhyses vid Holltorp" bodde då; (personkontinuitet och skrivläget i husförhörslängden)

Enkan K. Kjerstin Andersdotter född i Lundby 1729 - med:
Dotter Catharina Carlsdotter född i Eggby 1755 den 10/6
Son Gustaf Carlsson född i Eggby 1761 - flyttar till Kongelf 1781
Son Anders född i Rökstorp 1752 - flyttar ut 1779 till Ranåker - och åter in 1782 från Bjällum

Den äldsta sonen Anders flyttar alltså in åter till mor och syster när sonen Gustaf flyttat till Kongelf 1781.

Husförhörslängd 1786 -->
"Inhyses vid Holltorp"


Enkan Kjerstin Anders Doter född i Lundby 1729
Dotter Catharina Carls Doter
född i Eggby 1755
Son Anders född i Rökstorp 1752 - flyttar ut 1781 till Ranåker och åter in från Bjällum 1787 (uppg. varierar))
Son Jon Gustaf född i Eggby 1761

Båda sönerna tycks hemma igen!

Husförhörslängd 1792 -->
"Inhyses vid Hålltorp"


Enkan   Kjerstin Andersdotter född i Lundby 1729
Dotter   Cathrina Carlsdotter född i Eggby 1755 den 10/6
Son       Gustaf född i Eggby 1761 - nu gift med;
Hustrun Maria Bengtsdotter född i Klostret 1754

Den äldste sonen Anders har åter lämnat och in har nu flyttat den yngste sonen Gustafs hustru!

Husförhörslängden 1800 -->
"Inhyses vid Hålltorp  - Slottet  - på Lille Kullens ägor";

Enkedottern     Catharina Carlsdotter född i Eggby 1755

Broder/Make    Gustaf Carlsson född i Eggby 1761 - dör 1812; då 51 år gammal och make till:
Hustru              Maria Bengtsdotter född i Klostret 1754 den 4/8

Från 1812 finns här alltså två kvinnor  - dottern till änkan som tycks ha dött 70 år gammal, samt hennes brors fru.

Husförhörslängden 1815 -->
"Inhyses Slottet" (utan direkt hänvisning till Hålltorp!)

Änkan Maria Bengtsson född i Klostret 1754 den 11/8 - dör 1824
Pigan Pigan Cathrina Carlsdotter född i Eggby 1755 - "antaget fattighjon" - dör 1824

Anders Wetterberg född i (oläsligt) 1780 den 26/11 - flyttar in från Klostret 1824
Enkan Anna Wetterberg född i (oläsligt) 1752 den 25/12 - dör 1834

Här står också lite längre ner Inhyses;
Änkan Lisa Andersdotter född i Fröjered 1764 och död här 1833.

Broderns fru blir änkan med sonens syster som "piga och antaget fattighjon" - båda dör 1824!
In flyttar änkan Wetterberg med en äldre son (44 år gammal) samma år, där modern dör 1834.

Kvar finns här nu endast änkesonen Anders Wetterberg född 1780.

Husförhörslängd 1836 -->
"Slottet " - står på Lille Kullen-sidan utan direkt hänvisning längre till Hålltorp!

Inhyses Anders Wetterberg född 1780 - som dör 1839, då 59 år gammal och endast 5 år efter sin mors död

Detta är den sista boende som registreras som "Inhyses (på Slottet vid Hålltorp på Lillekullens ägor)"! - även om den beteckningen inte alltid skrivits ut helt!

Från och Husförhörslängden 1854 och framåt skrivs "Slottet" som "en lägenhet under Lille Kullen med ägare.
Visserligen ägde Hålltorp redan vid den här tiden även Lille Kullen!

För Slottets senare liv redogörs under - A. 49 Slottet - klicka här!

<-- Till sidans rubriker!