A. 59 Sörgårdsskiftet - Höjen

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Sörgården 3/4 mantal-> Förpantningslägenhet Höjen-> försvinner 1901

Lantmäteriet Historiska Kartor Lantmäteriet Historiska Kartor

Höjen ungefärligt intritad på 1960 års karta - omfattningen inom skiftet finns inga belägg för, men byggnaderna låg mitt för dagens Liden, där man även på 1960 års karta kan se en yta friare från skog (ljusare fält).

Höjen var en förpantning på 90 år fr o m 1819 - som alltså gick ut 1909 och husen försvann efter Johan Asps död 1901.

Namnform;
Höjen av att vara belägen på "höjd" eller långt upp på skiftet mot berget - "höjden".

 

Lantmäteriet Historiska Kartor Lantmäteriet Historiska Kartor

På 1877 års karta kan man se de båda lägenheterna ligga mitt för varandra. Liden som var avsöndrad på södra sidan av vägen 1849 och Höjen, en förpantningslägenhet från 1819, norr om Storekullenvägen.

Texten Liden på kartan betecknar det "Äldre Liden" och vid siffrorna 16 &17 ligger det 1849 avsöndrade Liden - det som idag betecknas som Liden.

I hemmansklyvningsprotokoll 1895 angående förpantningen Höjen

Texttolkning;
" 10/  Den eller de som på sitt nya skifte får förpantningsjorden Höjen, som innehafves av Johan Asp, erhåller ersättning af skifteslaget
gemensamt efter 18 kr för del i hela och för hvarje år under den återstående förpantningstiden. Ersättningen betalas den 14 mars hvarje år.
Sålunda överenkommet, betyga Öfverbo Sörgården den 15 maj 1895 ....."
 

Alfred Isaksson fick del A. i skiftet och Höjen på sin del

Här ses en detalj av den andel littera A. som gick till Alfred Isaksson, son till den gamle ägaren Isac Magnusson som var född i Varnhem  den 5/10 1812. Den innehåller en förpantning - Höjen - som vid tiden för skiftet ägdes av Johan (Johannes) Asp.

Huvudgårdens del A. utav hela Sörgården 3/14 mantal skatte (11:3) och som ägs av Gudrun Ramviken, 2014, blev alltså i skiftet tilldelad Alfred Isaksson. Sörgården i Varnhem idag kallas vid hemmansklyvningen exakt detsamma som delarna i skiftet i Billingeliderna, dvs del A. som senare blir 11:3.

Idag är i stort sett hela Sörgårdsskiftet avyttrat till Hålltorp, förutom de avsöndrade tomterna för Ljungsbo, Ljungbacken och Ljungan, samt den forna järnvägssträckan i västra delen som gått till Skövde Kommun som cykelbana.

För huvudgården i Överbo gäller efter hemmansklyvningen:
Del A. 3/14 mantal Öfverbo Sörgården enligt nedanstående beståndsdelar tilldelas en av de fyra ägarna - sonen Alfred Isaksson;

"Med rätt till qvarboende" (i Varnhem) - betyder att bostadshus, ladugård och andra ekonomibyggnader tillföll denna ägare (Alfred Isaksson) med rätt att äga och bruka dem på sina platser.

De tre skiften som ingår beskrivs som följer för Alfred Isaksson;

Hemskiftet - en uppräkning från kartans nummer om alla de delar som tillfaller honom och vilken beskaffenhet de har, t ex Trädgård, Gårdsplan och husplatser, Gata och dessa beskaffenhet vad gäller jordmån mm, numrerade åkermarker med jordmån, vall, hagar och ängar.
Billingeliderna i vissa delar - se karta ovan!
Billingeskogen i vissa delar -.

Tillsammans utgör dessa nya ägodelar en areal av tidigare Sörgården om totalt 14,6890 Hektar eller 29 tunnland och 24 kappland inklusive skiftena i Billingeliderna.

Vill du läsa mer om Sörgården 3/4 mantal i Överbo by -  se gärna här på
www.varnhemshistoria.se

Boende på förpantningen Höjen enl. husförhörslängd 1819 - 1901

Husförhörslängd 1815-1836
- under Sörgården

Höjen

- Noteras; "Har köpt en trakt i Billingeliderna på 90 år” (min anm; hus då byggt 1819)
Afskedade soldaten - avskedad för ”svåra smärtor av bensår” juni 1818 -
Ägaren            Nils Brandt, född i Fägred 1780 den 28/8 - in 1819 från Soldatboställe Nr 331 "med hushåld"
Hustrun           Cathrina Andersdotter, född i Forshem 1784 den 28/11
Dotter               Maria, född i Forshem 1807 den 21/2 - hon flyttar ut 1814
Son                  Anders, född i Warnhem 1811 den 18/8
Dotter               Anna, född i Warnhem 1816 den 12/10
Son                  Johannes, född 1818 den 10/11 - död 1820
Dotter               Stina, född på platsen 1821 den 19/9 - död 1822
                                                      - hela familjen återvänder som inhyses skriven på Soldatboställe Nr 331 1823

forts! - ny ägare;
Ägaren            Bengt Andersson, född i Stenstorp 1792 den 3/4 - flyttar in 1824 från Lilla Hålltorp med
Hustrun           Cajsa Johansdotter, född i Wing 1780 den 3/11 - flyttar in 1824 från Sandtaget - dör här 1825

forts! - ny ägare;
Avskedade soldaten - gratialisten
Intäktsägaren  Johannes Kjellström
, född i Warnhem 1773 den 8/4 - flyttar in från Broddetorp 1825
1:a  Hustrun     Catrina Kjerstin Johansdotter, född 1777 den 10/5 - dör här 1829
2:a Hustrun      Anika Magnidotter, född i Warnhem 1775 den 1/12 - flyttar in 1830 från Klostret Junkragården
 

Husförhörslängd 1836-1846
- under Sörgården


Höjen

Inhyses            Anders Häggblom, född 1765 den 29/12 - han dör här 1839
Hustrun            Anna Jacobsdotter, född i Lekåsa 1801 den 25/10 - tar ut lysning och flyttar Amundtorp 1841
 

Husförhörslängd 1846-1859
- under Sörgården


Höjen (nu infört i Hfl som namn!)

Intägtsägare  Johannes Pehrsson, född i Broddetorp 1806 den 11/12 - in 1850 från Torpare på Stenhammar
Hustrun          Johanna Johansdotter, född i Varnhem 1803 den 11/12 (!)
Son                  Pehr Adolf, född i Varnhem 1836 den 8/9
 

Husförhörslängd 1854-1862
- under Sörgården


Höjen - fortsatt boende:

Intägtsägare Johannes Pehrsson
, född i Broddetorp 1806 den 11/12
Hustrun        Johanna Johansdotter, född i Varnhem 1803 den 11/12 (!)
Son                Pehr Adolf, född i Varnhem 1836 den 8/9 - dör här nu den 22/10 1857
Dräng            Alfrid Johansson, f. i Sköfde 1833 den 8/4 - in 1857 från Sörgården (Isak Magnussons hushåll)
 

Husförhörslängd 1862 - 1869
- under Sörgården

Höjen - fortsatt boende:


Intägtsägare Johannes Pehrsson, född i Broddetorp 1806 den 11/12
Hustrun         Johanna Johansdotter, född i Varnhem 1803 den 11/12 (!)
 

Husförhörslängd 1869 - 1885
- under Sörgården

Höjen - fortsatt boende:


Intägtsägare  Johannes Pehrsson, född i Broddetorp 1806 den 11/12 - han dör här den 6/2 1879
                        (Not; var sjuklig - sängliggandes)
Hustrun/Enka Johanna Johansdotter, född i Varnhem 1803 den 11/12 (!)

forts - ny ägare Höjen 1879;
Ägaren            Alfred Olausson Dag, f. Skarke 1847 - köper Höjen 1879,  in från Erik Larsgården, hyrat,
Hustrun           Lovisa Johansdotter, född i Säfvared 1839 den 11/10 - de gifter sig den 12/12 1875
Son                  Johan Viktor, född i Skarke 1876 den 9/8
Son                  Karl Axel, född i Skarke 1878 den 11/10
 

Husförhörslängd 1885 - 1895
- under Sörgården

Höjen

Kvarboende Intägtsägare;

Ägaren         Alfred Olausson Dag, född i Skarke 1847 - köpte Höjen 1879
Hustrun        Lovisa Johansdotter, född i Säfvared 1839 den 11/10
Son               Johan Viktor, född i Skarke 1876 den 9/8
Son                Karl Axel, född i Skarke 1878 den 11/10
                                            - hela familjen emigrerar till N. Amerika 1881

Ny ägare Höjen 1881;
Änkmannen  Johannes Andersson Asp
, född i Warnhem 1824 den 3/5 - änkling den 31/8 1874
                         - köper Höjen och flyttar in från Skarpens intäkt 1881 med de tre döttrarna
Dotter            Emma Lovisa, född i Warnhem 1865 den 9/11 - flyttar ut till Hagelberg den 24/10 1884
Dotter            Kristina Josefina, född i Warnhem 1867 den 23/12 - flyttar ut till Hagelberg den 24/10 1894
Dotter            Matilda, född i Warnhem 1871 den 16/2 - flyttar ut till Sköfde en 2/11 1888
 

Husförhörslängd 1895 - 1922
- under Sörgården

HöjenKvarboende ägare Höjen sedan 1881;
Änkmannen Johannes Andersson Asp
, född i Warnhem 1824 den 3/5 - änkling den 31/8 1874
                      - dör själv här den 16/12 1901
Dotter            Matilda, född i Warnhem 1871 den 16/2 - ut till Long 1898
oäkta dotter   Olga Kristina, född i Warnhem 1896 den 3/4 - båda flyttar hem 1895 och ut igen 1896
                      - åter hem 1898 - ut båda till Long 1898
 

…………………………………………………………………………………………..

I Hfl 1922 - 1938 saknas både Finnatorp och Höjen med självständiga boenden.
Finnatorp blev sommarstuga och Höjens förpantningstid gick ut 1909 och huset måste ha rivits ev. för användning på annat håll.

Lite kring Johannes Asp's livsöde:

Gerd Silfversparre skriver om "Aspen" i sin stuga i sina anteckningar:
"Di gamle" kunde berätta att  "Aspen"  både lagade mat och gjorde sina behov i samma gryta. Han brukade säga: " Nu är det gjort - både ätninga och allting för ikväll!" Ungdomarna drev omåttligt med den gamle "Aspen". Det berättades t ex att de pojkar som hjälpte Aspen att dra fram ved ur skogen "Sköt på i utförsluten och höll emot i uppförsbackarna". Hans boställe med skjulet bredvid som var som en riskoja där han hade vedbod, "men stugan var väl lite mer. Stugan med skorsten hade spjäll/lock ovanpå. Det sägs att ungarna var elaka mot honom och  stängde spjället så det rök in i huset.

(Materialet från handlingar ur Verna Anderssons samlingar, 2013)


Kommentar; Detta kunde alltså drabba en man som på äldre dar kunde se tillbaka på följande livsöde;

Lindtorp köps 1859 av drängen Johannes Andersson Asp, född i Varnhem 1824 den 3/5 - flyttar in 1859, då 35 år gammal, från Lillekullen, där han varit dräng hos Anders Johansson Frid (Kullarn).

Till Lillekullen från hemmet: Det står att han flyttat in från ”Aspens boställe”.

Han är född av soldat Anders Asp och Inga Jonsdotter på soldatställe under Junkragården (dvs Vassbacken) - faddrar är Soldat Sven Larm med hustrun Britta Pehrsdotter, Öfverbo Smedsgården soldatboställe - kanske inte så underligt att han köper grannfastigheten till soldatbostället vid Missionshuset - Lindtorp låg ju då bara tvärs över vägen!

I Hfl 1862 - 1869 för Lindtorp hittar vi kvarboende ägare av Lindtorp:
Mannen    Johannes Andersson Asp, född 1824 - gifter sig 1863
Hustrun    Anna Andersdotter Kyrk, född i Varnhem 1836 (dotter till f.d. soldaten Kyrk i Kirkstorp
                  - före det ägare till Carlsberg) - hon flyttar in vid giftet 1863 från Kirkstorp
Dotter    Christina, född i Varnhem 1864 den 11/10 -  hon dör här den 4/11 1864
Dotter    Emma Lovisa, född i Varnhem 1865 den 9/11
                                                                                                         - familjen flyttar till Skarpens intäkt 1866
         
På Skarpens intäkt får de ytterligare en dotter Christina Josefina, född 1867 den 23/12 och tar med sig svärfadern Andreas Kyrk, som dör här 1868. De får ytterligare en dotter Mathilda, född 1871 den 16/2 och Anna Andersdotter Kyrk dör här den 31/8 1874

Johannes Asp och de 3 barnen flyttar senare in som ägare av förpantningen Höjen den 24/10 1881, som barnen lämnar mellan 1884-1888 och slutligen 1898. Efter ett kort återvändande av dottern Matilda med eget oäkta barn, lämnas fadern ensam kvar till sin död 1901.