A. 58 b Sörgårdsskiftet - Ljungan

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Ljungan - en sommarstuga byggd 1958 på Sörgårdsskift 11:4  -> avstyckad 1947 från 11:4 - med beteckningen Överbo 11:19;
idag bostadshus med adress; Ljungstorp Ljungan


 

Ljungan markerat vid sommarstugan byggd 1958 som senare avstyckades 1967-08-03 till Överbo 11:19 - mitt emot Ljungsbo/ Finnatorp och idag används som permanentboende.

Ljungan mitt emot Ljungsbo - bild från idag, 2014

Foto Kent Friman, 2014 - copyright Foto Kent Friman, 2014 - copyright

Idag används den forna sommarstugan till permanentboende av Morgan Sundberg. Här finns ett upptag i stenmuren som troligen gjorts större under senare tider.

Bildspel Ljungan idag, 2014 (10 bilder)

Foto Kent Friman, 2014 - copyright

loading...

För in muspekaren in över bildens kant och låt den vila där - så ser du förklarande bildtexter!
Vill du titta i egen takt - klicka på bilden och klicka dig sedan fram bild för bild!
Vill du starta automatiskt bildspel igen så klickar du bara på pilen till vänster under bilden!
Vill du se alla bilder i helskärm så klickar du på den sneda pil-ikonen ovan!


 

Ljungan som nybyggd liten sommarstuga 1958

Georg Lundin vid sin alldeles nybyggda sommarstuga i Sörgårdsskiftet 1958.

Foto Ulla Andersson, gift Persson, ur fotoalbum 2014. Foto Ulla Andersson, gift Persson, ur fotoalbum 2014.

Ljungan från Ljungsbo med deras tax i grindöppningen februari 1964. Här ser man det idag nedtagna stora trädet och att muröppningen in mot Ljungan var mycket mindre än idag och stenmurens södra del var mer ordnad.

Foto ur Bo-Inges album via Ulla Andersson, gift Persson, 2014. Foto ur Bo-Inges album via Ulla Andersson, gift Persson, 2014.

Ulla och Bo-Inge Persson på besök i Ljungsbo 1964. Bakom dem ser man den första sommarstugan på tomten mitt emot - senare avstyckad som Ljungan.

Sommarstuga 1958 på Sörgårsskiftet med avstyckning 1967

Den stuga som först placeras på ägan på andra sidan landsvägen mitt emot Finnatorp var en sommarstuga som byggdes av Löfgren i Lövbergas måg, Gustav Georg Lundin och hans hustru Brita, år 1958.       

(Data se nedan!)


Den byggdes på ofri mark på Sörgårdsskiftet 11:4 och styckades senare av år 1967 och användes av dem som sommarstuga tills de flyttade in och tog över Lövberga 1974.

De sålde till ett par damer i Skövde, vilka hade huset tills de 1986 sålde till Lilly Lunqvist, Skara. Hon vistades hela somrarna där.

Efter hennes död ägdes det en kort tid av en Erik Holm, Skövde (inte släkt med övriga Holmare i Ljungstorp), som tog fram ritningar för ombyggnad 2005 och påbörjade ombyggnaden, men istället sålde till Morgan Sundberg 2007, som färdigställde huset. Morgan Sundberg är fortfarande ägare och bor permanent i huset.

Byggarna av första stugan;
Gustaf Georg Lundin, född 15/7 1919 i Rölanda - död 4/10 1985 i Lövberga Varnhem, gift 12/6 1943 med
Inga Birgitta (Brita) Elisabet, född Lövgren den 3/12 1923 i Ransberg

Formalia ägarna Lundqvist:
Lilly Maria Viktoria Lundqvist född 4/5 1916 i Sätuna gift 3/10 1942 - död på Viktoriagatan 4, Skara 9/1 2010
gift med Oskar Edvin Raimund Lundqvist född 1910 i Skarstad - död Djurgårdsvägen 11 C, Skara 23/8 1986 

Ritningar inför ombygget av sommarstugan 2005 - före tillbyggnad

Ritningen visar den lilla ursprungliga stugan på platsen byggd av Lundin.

Ritningar inför ombygge av sommarstugan 2005 - efter tillbyggnad

Tillbyggnaden på ritning visar hur huset gestaltades både ut- och invändigt vid ombyggnaden planerad till 2005 - men som kom att byggas färdigt 2007 när nuvarande ägare köper fastigheten (2014).