A. 58 a Sörgårdsskiftet - Nybygget

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Ett Nyhemman -> Nybygget - ett hus på Sörgårdskiftet 11:6
mellan 1836 - 1878
-> ett hus som försvinner

Nybygget markerat på 1960 års karta, med husbyggnad alldeles nära där senare en privat väntkur kom att uppföras för Ljungstorps anhalt, 1913. Soldat Johan Lind, född i Varnhem 1808 den 26/12 - flyttar in 1836 från Bolum, Broddetorp och bygger troligen huset samma år, 1836, söder om det 1817 uppförda Finnatorp.
 

Ljungan markerat vid sommarstugan byggd 1958 som senare avstyckades 1967-08-03 till Överbo 11:19 - mitt emot Ljungsbo/ Finnatorp och idag används som permanentboende. Mer om Ljungan - se här nedan!

Nybygget nämns i köpekontrakt för Finnatorp 1864

"....  Finnatorp avsöndras alltså ... i Billingeliderna på nordvästra sidan om Landsvägen mitt för hemmanet Nybyggets ägor...."

Nybygget med rött på 1877 års karta - delförstorad och detaljifylld

Nybygget markerat med rött på 1877 års karta; stark förstoring (1 000 % för den digitala bilden hos Lantmäteriet).

På Sörgårdsskiftet har funnits tidigare bosättningar - karta 1895

I den vänstra delen av kartan kan man se landsvägen (Ljungstorspvägen - littera Nr 138) utanför Nybyggets område längst ner, just där vägen kommer in på Sörgården skift och längre upp utanför  Finnatorp som fortsätter tills landsvägen går ur skiftet.

I området med littera Nr 144 och söderöver ner mot vägen till Storekullen och en bit från landsvägen i väster syns "Klorisa-Kajsas" lilla stuga - en inhysestuga under Sörgården - här finner vi boende både enligt muntlig tradition och i husförhörslängd - se avsnittet
A. 56 Sörgårdsskiftet Ljungbacken - "Klorisa-Kajsas"

Även i området Nr
148 på kartan kan vi se ett gammalt hägnat område - troligen redan hägnat före skiftesdelningen 1803. I kartbotten kan man också skönja rester av gammal bebygelse - en mindre fyrkant och några svarta utmärkta grunder. Vid besök kan man fortfarande idag finna kulturväxter som krusbärsbuskar och gammeldags rosor. Området ligger mitt emot Millomgården på Mellomgårdens skifte. dvs nästa skifte norröver.

De övriga tydligast avgränsade områdena beskrivs i karttexten som åker- eller ängsmark och det grönaktiga som skogbeväxt, t ex Nr 144 och Nr 145.

Kartstudie av hägnad i stark förstoring och med ifyllda karttecken

Karta vid hemmansklyvning 1895 Sörgården. Lantmäteriet Historiska Kartor Karta vid hemmansklyvning 1895 Sörgården. Lantmäteriet Historiska Kartor

Hägnad littera Nr 148. Så här skulle man kunna tolka kartan i stark förstoring. Hägnaden syns tydligt med sin inbuktning mitt på i öster och även det som kan tolkas som byggnader som ligger lite ofyllda annars i kartbotten. Byggnadstecken ifyllda av Kent Friman, 2014.

Hägnad och bosättning inom Kronoparken Billingen under troligen andra halvan av 1700-talet - kanske av någon soldat inför pensionering - det finns ett flertal kända sådana "soldatlyckor" på tidigare kronomark. De hänger med och ligger liksom i bakgrunden på många kartor, trots att nya gränser och bosättningar beskrivs De har försvunnit ur tiden och återfinns inte i husförhörslängder. Dessutom finns det ibland rester av dem i form av ansamlingar av stenar som kan vara både delar av husgrunder eller äldre rösen.

Här har också vi namnbakgrunden till Finnatorp, Finnaliderna och Finnaängarna att hänsyn till som har lämnat spår som kan synas svagt även i våra dagar, 2014.

Ägarförteckning för undantagslägenheten Nybygget - enligt Hfl

1836 - 1855     Soldat Johan Lind, född i Varnhem 1808
1855 - 1859     Arbetaren Anders Kjellgren, född i Varnhem 1823
1859 - 1865     Skräddaren Johannes Andersson Holmberg
, född i Varnhem 1818
1865 - 1868     f.d. jordbruksarbetaren Olaus Nyman, född i Ledsjö 1809
1868 - 1878     f.d. Bruksbokhållaren Jakob Schönborg, född 1812 den 3/1

Boende på Nybygget från 1836 till 1878 enligt husförhörslängd

Husförhörslängd 1836-1846 - under Sörgården

”Ett Nyhemman”
- (så benämnt!)
 - under Sörgården Öfverbo - ”Nybygget” - (min anm; huset byggs 1836)

Soldaten vid Kungl Skaraborgs Reg Nr 342
Soldat            Johan Lind,
född i Varnhem 1808 den 26/12 - flyttar in 1836 från Bolum, Broddetorp
Hustrun          Anna Lisa Andersdotter, född i Broddetorp 1809 den 6/6
Dotter              Inga Maria, född i Broddetorp 1834 den 9/5
Son                 Emmanuel, född i Varnhem 1837 den 19/11 - dör här 1837
Son                 Anders Gustaf, född i Varnhem 1839 den 21/1
Dotter              Anna Stina, född i Varnhem 1842 den 19/2 - dör här 1842
Dotter              Anna Cajsa, född i Varnhem 1843 den 19/10

Hfl 1846 - 1859 - under Sörgården

”Nybygget” - (står i Hfl som; intäkt under Sörgården)

Kvarboende:
Soldaten vid Kungl Skaraborgs Reg Nr 342

Soldat             Johan Lind, född i Varnhem 1808 den 26/12
Hustrun           Anna Lisa Andersdotter, född i Broddetorp 1809 den 6/6
Dotter               Inga Maria, född i Broddetorp 1834 9/5 - till Skara 1841 - hem 1852 - ut till Grufvesätter 1853
Son                  Anders Gustaf, född i Varnhem 1839 den 21/1 - död här 1851
Dotter               Anna Cajsa, född i Varnhem 1843 den 19/10
Son                  Johan Magnus, född i Varnhem 1846 den 23/12
Son                   Petter, född i Varnhem 1849 den 16/1 - dör här 1849
Dotter               Carolina, född i Varnhem 1852 24/5 - dör här 1852

- familjen flyttar ut skrivna på "Allmän mark på boende" - då vid Allmänmarken vid soldatområdet - 1855

 

Husförhörslängd1854 - 1862 - under Sörgården

Nybygget (så namnat nu i Hfl):

Ny undantagsägare;

Ägare                 Anders Kjellgren, född i Varnhem 1823 den 19/2 - flyttar in 1855 från ”Skriven på socknen”

                            (Not; tar ut betyg för järnvägen 1857)

Hustrun              Ella Kristina Lindborg, född i Fristad 1821 den 20/12
Son                     Sven Alfrid, född i Varnhem 1849 den 21/5
Son                     Carl Wilhelm, född i Varnhem 1854 den 10/5 - han dör här den 31/7 1856
Dotter                  Mathilda Kristina, född i Varnhem 1857 den 3/6 - hon dör här den 4/6 1857
                             - familjen flyttar ut 1859
Ny ägare;
Ägaren              Johannes Andersson Holmberg*, (skräddare) född i Varnhem 1818 den 13/9 - flyttar in 1859
                           från lilla huset i
Smedjebacken (*Not; ”dömd för 1:a resan stöld”)
Hustrun              Britta Karin Andersdotter, född i Varnhem 1824 den 26/7
Son                     Edvard, född i Varnhem 1847 den 19/4
Son                     Pontus, född i Varnhem 1852 den 18/6
Son                     Ansqarius, född i Varnhem 1855 den 26/1
Son                     Salomon, född i Varnhem 1858 den 5/1
Son                     Frithiof, född i Varnhem 1860 den 4/8

Husförhörslängd 1862- 1869 - under Sörgården

Nybygget (så namnat i Hfl)

Kvarboende;
Ägaren            Johan Holmberg, f. i Varnhem 1818 13/9 - köper Finnatorp (Not; "straffad för 1:a resan stöld")
Hustrun           Brita Maria Andersdotter, född i Varnhem 1824 den 13/9
Son                   Pontus, född i Varnhem 1852 18/6
Son                   Ansgarius, född i Varnhem 1855 en 26/1
Son                   Salomon, född i varnhem 1858 den 5/1 - dör här den 26/9 1869
Son                   Frithiof, född i Varnhem 1860 den 4/8
Dotter               Mathilda, född i Varnhem 1864 den 3/8
                        - flyttar från Nybygget med familj in i
Finnatorp 1865

forts - ny ägare;
Ägaren            Olaus Nyman
, född i Ledsjö 1809 den 9/3 - flyttar in 1865 med familj från Gullbrandstorp vid
                        Ölanda - han dör här den 11/8 1867
Hustrun/enka Kathrina Jonsdotter Nyman, född i Ledsjö 1820 den 12/1 - hon dör här den 12/4 1868
Son                 Johan August, född i Ledsjö 1850 den 12/2 - flyttar till Göthened 1868
Fosterbarn; barnhusbarnet N.o 4510 Emma Fredrica Bergholm, född i Maria Magdalena, Stockholm 1859 29/8
                        - Emma flyttar till Ulfstorp under Ulunda 1868

Forts - ny ägare;
Ägare               C. J. Schönborg
, född 1812 den 3/1 - flyttar in 1868 med familj från Ransberg
Hustrun            Anna Cajsa Jonsdotter, född 1834 den 20/5 - gifta 1866
Dräng                Alfrid Johansson, född i Sköfde 1833 den 8/4 - flyttar in 1857 - till Stockholm 1865

Carl Jakob Schönborg - f.d. Bruksbokhållare och hans familj

Utflyttningslängd för Häggum 1866. Publicerad med tilltånd från www.ArkivDigital.se Utflyttningslängd för Häggum 1866. Publicerad med tilltånd från www.ArkivDigital.se

Carl Jakob Schönborg var född i Värnamo 1812. Den 26/6 1866 flyttar Carl Sjönborg, Bruksbokhållare från Prästegården i Häggum till en liten intäkt under Wiken, Mölltorp i Ransbergs församling. Han gifter sig i samband med flytten och får sitt första barn, en dotter. Två år senare köper de NybyggetSörgårdens skifte i Billingeliderna och flyttar dit. Där bor de i tio år innan de tvingas sälja och flyttar som hyrande under Ödelöten. Därefter som inhyses till den lilla stugan Wärdshuset vid Torp, Eggby vilken stod tom.

Fattigstugan sista anhalten:
Därifrån hamnar familjen 1883 på Fattigstugan (i Ljungstorp) och han dör där 9/9 1886.
Hustrun Anna Cajsa dör där den 13/10 1888 och dottern Sofia Lovisa Christina född 1872 - dör här den 11/1 1889.

Jakob Schönborg har gjort några avritningar, upprättanden och uppmätningar av mark för kartor i Ljungstorp under sin tid på Nybygget. De vi hittat är karta för Finnatorp avritad 1872 samt karta för Ljungstorp (Storekullen 1/11 mtl) 1872.

Dessutom tycks han ha gjort några fler sådana kartor - i Riksarkivet finns;
Karta över en utäga under Fägre Prästgård, upprättad 1872 av J. Schönborg. 34 x 42 cm. A 2774.
Karta över torpet Högås under Fägre Prästgård, upprättad 1858 av J. Schönborg. 20 x 32 cm. A 2773.

Husförhörslängd 1869 - 1885 - under Sörgården

Nybygget

Kvarboende;
Ägare            C. J. Schönborg, född 1812 den 3/1 - flyttat in 1868 med familj från Ransberg
Hustrun        Anna Cajsa Jonsdotter, f. 1834 20/5 -gifta 1866 i intäkt under Wiken, Mölltorp, Ransberg
Dotter            Anna Maria Wilhelmina, född i Ransberg 1866 den 7/5
Dotter            Sofia Lovisa Christina, född i Varnhem 1872 den 8/12
Son                Karl Johan, född i Varnhem 1874 den 25/9
                       - se familjens vidare öden ovan och nedan - familjen flyttar till Ödelöten som hyrande 1878

Därefter finns ingen ytterligare skriven under Nybygget, som troligen avvecklas.


Inhyses 1868-1869;
f.d. soldaten   Carl Svensson Hult, född i Sventorp 1830 den 10/5
Hustrun           Anna Larsdotter, född i Varnhem 1811 den 11/1
Son                  Carl Johan, född i Sköfde 1852 den 30/7
Son                   Frans August, född i Varnhem 1855 den 5/10
Dotter               Thilda, född i Varnhem 1859 den 8/10
                          - den här familjen är känd från Stenslund och flyttar ut 1869

 

Jakob Schönborgs son, Karl Johan, blir stationskarl vid Anneberg

Bild från Älvsåkers hembygdsgille - Bygdeband. Klicka på bilden för större bild! Bild från Älvsåkers hembygdsgille - Bygdeband. Klicka på bilden för större bild!

Johan Schönborg, född 1874, flyttade från sin familj boende i Fattigstugan, Ljungstorp, först till Prästgården i Varnhem.

Därefter flyttade han till Tölö församling i Halland 1889 14/11, där han skrivs först på järnvägssta- tionen i Skårby som stationskarl. Stationen heter Anneberg efter gården där den låg och verksamheten startade 1888, dvs året innan Johan Schönborg flyttade ner.
 
På Skårby står han  mellan banmästare och stationskarlar som stationskarl men titeln överstruken.
1892 återfinns Karl Johan på en "särskild förteckning" i Tölö husförhörslängd skriven som stationskarl.

 

Möjligen återvänder han senare till Ljungstorp och där "Dyngestövan" på äldre dar - man pratar om en karl - "han mä hårde hatten" - Schönborg - som bott där. I folkräkningen för 1900 står han som obefintlig och förblir sedan så i kyrkoböckerna.                                                             (Uppgifter Verna Andersson, Ljungstorp, 2014)

www.bygdeband.se

Överlevande dottern Anna Maria Wilhelmina till Göteborg

På bilden stadsägan 10829, Kallebäck, Örgryte, där Anna Maria Wilhelmina dör den 8/11 år 1950.
Bilden lånad från;
Göteborgs Stadsmuseum

Anna Maria Vilhelmina får stavningen Schönberg, född 1866 - anländer till Sköfde stadsförsamling bokförd den 1/11 1883 - står då som inflyttande "hemmadotter" - blir Piga hos en änka som hyr med sin dotter i Rote 2, Skövde.

Hon flyttar vidare från änkan och dottern till Göteborg den 20/10 1884 - införd 13/11 i 4 Roten 41, 42 - Domkyrkoförsamlingen, vilket ger adressen; XIII - Drottninggatan 13 på tomt Nr 41,42 - se bild nedan!

På denna adress fanns redan då handelsidkare + och några av de titlar som finns här 1911, såsom föreståndare, hushållerska, personlig piga, butiksbiträde, handelsbiträde, uppasserska, sömmerska, hårfrisörska samt 1911 en extra vice Stationskarl Andersson. (Husförhörslängd saknas för tid före 1899.)

Drottninggatan 13 i Göteborg dit Anna Maria anlände 1874

Bilden från Vasakronans hemsida: http://vasakronan.se/lokalobjekt/goteborg-2/drottninggatan-13-2 Bilden från Vasakronans hemsida: http://vasakronan.se/lokalobjekt/goteborg-2/drottninggatan-13-2

Drottninggatan 13 ägdes och användes 1876 av;
Firma Lewgren & Son, L. med kontor Drottninggatan 13
A. W. Levgren, grosshandlare  och bl a ledamot av Göteborgs Missionssällskaps Styrelse.
Taxeringsvärdet var 30 000 kronor för detta hus - grosshandlaren ägde också flera andra hus - liksom andra i släkten Levgren. Grannadressen Drottninggatan 11 var 1876 Göteborgs Enskilda Bank.

Senare i detta hus:
I 1911 års mantalslängd ägs detta hus av Handlanden Casimir Anders Thomée Levgren - då det också byggs om och repareras - med boende och verksamma Handlanden Fredrik Gehlin 60 år, som flyttade in 1888 enligt Hfl 1899-1909 + hushållerska.
 
Drottninggatan 13, Holländaregården, är ett tvåvåningshus uppfört cirka 1805 med inredd vind och med en kringbyggd gård. Dessa uppgifter speglar alltså tid efter Anna Maria Vilhelminas tid som nyinflyttad i Göteborg 1884.

Anna Marias och hennes familjs vidare öden i Göteborg

Anna Maria Vilhelmina hittas efter inflyttningen på Drottninggtan 13 i utflyttningslängden för Domkyrkoförsamlingen 1885 - då hon den 17/2 tillsammans med ett annat handelsbiträde - hon skrivs då Schönberg - flyttar till Kristine församling inom Göteborg.

Nästa gång man hittar henne är den 19/10 1887, då hon som Skönberg flyttar ut från Kristine 10.40, dvs 10 roten tomt nr 40 , dvs hon har bott på Qvarnberget och i Hfl står Schönberg.

Hon återvänder alltså som Schönberg 1887 till Domkyrkoförsamlingen återigen och där tomt 28-30 i 7:e Kvarteret, dvs Lilla Kungsgatan 2 - mitt i centrum och inom Vallgravarna. 1887 är hon 21 år gammal.

Från dödskiva och folkbokföring hittar man vidare följande:
Anna Maria gifter sig den 16/5 1896 med Johan Alfred Eriksson, född 26/6 1866 i Synnerby - död i Vilhelmsdal, Skår i Örgryte den 5/7 1937.

Hon dör 8/11 1950 på  adress Kallebäck stadsäga nr 10829 i Örgryte - se bild ovan! Änka 5/7 1937.

De fick fram till och med 1910 barnen;
Elin Maria, f. 1896 i Örgryte Göteborgs och Bohus län
Ebba Vilhelmina, f. 1898 i Örgryte Göteborgs och Bohus län
Karl Erik Herman, f. 1900 i Örgryte Göteborgs och Bohus län
Oskar Paul, f. 1902 i Örgryte Göteborgs och Bohus län
Ernst Vilhelm, f. 1906 i Örgryte Göteborgs och Bohus län
Helna Sofia, f. 1910 i Örgryte Göteborgs och Bohus län


Om vi följer barnen vidare hittar vi:
Elin Maria Eriksson
, f. 13/8 1896 i Örgryte död 11/9 1955 Assmundsgatan 7 i  Johanneberg Göteborg. Ogift
Ebba Vilhelmina Schönborg (obs) f. 19/6 1898 i Örgryte - död 13/2 1993  -  Ormvägen  3 A i Örgryte. Ogift

Karl Erik Herman Eriksson född 27/4 1900 i Örgryte död 1/4 1976  adress  De Geersgatan 16 i Sankt Pauli församling Göteborg, gift med Elsa Viktoria Olsson född 7/3 1902 i Karl Johans församling Göteborg - död 27/12 1965 på De Geersgatan. Gift 17/11 1928

Oskar Paul Eriksson, född 25/1 1902 i Örgryte 28/1 1983 i Gunnared- adress Fäkålsgatan 1 Angered gift 28/10 1926 med Ester Viktoria, född 18/6 1903 i Göteborgs Vasa - död 20/6 1992 i Gunnared skriven på församlingen adress  Karl Gustavs väg i Göteborg / I. Larsén/

Ernst Vilhelm Eriksson, född 11/5 1906 i Örgryte- död 22/2 1995 - i Björkekärr i Göteborg adress Smörslottsgatan 4 gift 22/8 1953  med Emy Olivia  född 14/4 1911  i Hössna. I samma familj:
Lena Lise Lotte  född 17/8 1958 i Stenkyrka  och
Jonas Kristoffer född 28/5 1980 i Härlanda

Helna Sofia Andersson, född 5/3 1910 i Örgryte - död 31/10 2005 - adress Smörkärnegata1 i Örgryte. Änka 15/11 1973.

Här är alla barnen och några av barnbarnen gravsatta:

Hemort: Örgryte
Örgryte Nya kyrkogård   Kvarter: 002  Gravplats: 00430
Gravplatsnummer: 13002 00430
Gravrättstid: 1937-08-03 - för all framtid

1. Eriksson, Johan Alfred: Född: 1866-06-26 :Gravsatt: 1937-07-11
2. Eriksson, Anna Maria W: Gravsatt: 1950-11-14

3. Schönborg, Ebba Vilhelmina: Född: 1898-06-19 : Avliden: 1993-02-13: Gravsatt: 1993-04-06
4. Ericsson, Ernst Vilhelm: Född: 1906-05-11 : Avliden: 1995-02-22: Gravsatt: 1995-03-24
5. Ericsson, Emy Olivia: Född: 1911-04-14 :: Avliden: 1998-04-21: Gravsatt: 1998-06-17
6. Eriksson, Ellen Maria: Gravsatt: 1955-09-18
7. Andersson, Helna Sofia: Född: 1910-03-05: Avliden: 2005-10-31: Gravsatt: 2005-12-01

Hemort: Gunnared
Kvibergs kyrkogård   Kvarter: U05  Gravplats: 00367
Gravplatsnummer: 51U05 00367
Gravrättstid: 1983-01-01 - 2022-12-31

1. Eriksson, Oskar Paul: Född: 1902-01-25: Avliden: 1983-01-28: Gravsatt: 1983-04-08
2. Eriksson, Ester Viktoria: Född: 1903-06-18: Avliden: 1992-06-20: Gravsatt: 1992-08-26
3. Eriksson, Leif Oskar: Född: 1928-09-06 :: Avliden: 1996-11-29 :: Gravsatt: 1997-01-14

Hemort: Sankt Pauli
Örgryte Nya kyrkogård   Kvarter: 014  Gravplats: 00010
Gravplatsnummer: 13014 00010
Gravrättstid: 1966-01-14 - för all framtid

1. Eriksson, Karl Erik Herman: Född: 1900-04-27: Avliden: 1976-04-01: Gravsatt: 1976-05-14
2. Eriksson, Elsa Viktoria: Gravsatt: 1966-01-15
3. Eriksson, Maj-Britt Linnea: Född: 1922-03-01: Avliden: 2009-07-13

Nybyggets fortsatta öde - rivs i sista kvartalet av 1800-talet

Husförhörslängd 1885 - 1895 - under Sörgården


Nybygget
- här försvinner Nybygget ur Husförhörslängden - måste ha rivits och använts till annat! - senast alltså noterat boende med utflyttning 1878 för familjen Schönborg, som säljer till någon som kanske river och flyttar det.

Man har ju redan sett att järnvägen stakats ut just där stugan låg och vidare över Sörgårdsskiftet västerut. En tidig utstakning i samband med Skövde Stadsfullmäktiges beslut den 8/1 1872 "om en kommitté för undersökande av järnvägs byggande öfver Billingen". Där ingick utarbetade planer för att övertyga Skaraborna om en dragning av järnvägen över Billingen istället för till Stenstorp för anslutning till Västra stambanan. Trots att det senare kom att dröja ytterligare 30 år innan banan byggdes.

Stämmer också bra med att kartan för hemmansklyvningen 1895 inte har någon byggnad på delen som senare blev fastighetsregistrerad som 11:6 -
se kartan 1960 ovan!