A. 54 Storekullenskiftet - Ljungstorps bygdegård

Ljungstorps bygdegård placerad på Storekullenskiftet vid banan

Kort sida utan klickbara rubriker - bara att scrolla nerför sidan!

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Bygdegården etablerad i det som benämnts Finnängarna

Finntorp är belagt som namn genom tidiga lantmäterihandlingar och husförhörslängd. Finnaliderna genom historiskt dokument 1822 från soldattorp Nr 330 (nära Vadet), samt födelse- och dopbok för Varnhem 1838. Finnängarna genom uppgift 1870 i Västsvenska Folklivsarkivet, Göteborg, från Ullberg, Ljungstorp, 1870.

Uppgiftslämnare smeden Otto Ullberg, Ljungstorp 1870, så här berättar han;

"Finnatorp, Finnaliderna och Finnängarna har sitt namn efter finnar som där odlat och bott efter ett krig, när de inte brydde sig om att resa hem till sitt land igen. I Finnängarna är ett tjogtals små rösen, annars är nu ängarna björkskog (1937). Dessa platser ligga alldeles intill Ljungstorps anhalt. Anhalten ligger mitt i liden.”

Namnen ger ungefärlig plats för Finnaliderna och Finnängarna.
Vi har ännu inte kunnat identifiera vilket/vilka krig som lämnat dessa finnar efter sig här i trakten. Därefter har spår och minnen av denna tid, under troligt 1600-tal eller tidigt 1700-tal, i stort sett försvunnit.

Runt bygdegården kan man än idag se många mindre samlingar av stenar som tycks lagda av människor med inslag av vilt växande körsbärsträd och andra kulturväxter som dröjt sig kvar. Troligen härrör dessa lämningar från tider före de stugor och byggnader som idag är kända och kan tänkas hänga ihop med de bosättningar som Ullberg ovan talar om!

En viktig bit Ljungstorpshistoria firades 12 september 2015!


Jubileumsaffischen för 50 år med bygdegården i Ljungstorp!

Bygdegårdsområdet ungefärligt inritat på karta 1960

Den siste banvakten på Ljungstorps gård, Gunnar Andersson, skänkte ett stycke jord till en bygdegård för Ljungstorps - och bygdens boende - här ungefär utmärkt med rött.

Kort byggnadshistoria kring bygdegården i Ljungstorp

1963 försvann den sista av de "institutioner" som gett möjligheter till offentlig samvaro för Ljungstorpsborna. Skolan såldes till en privatperson av kommunen, trots det stora behov av samlingslokal som var känt även för dem. Skolan hade använts av bl a bordtennissektionen inom Ljungstorps Allmänna Idrottsförening, vilka nått en ledande position bland klubbarna i länet men också för många andra aktiviteter. Det fanns helt enkelt inget annat. Både järnvägen och affären hade försvunnit ur bilden som sociala möteplatser och Ljungstorp stod nu tomt på "träffpunkter". Ljungstorpsbor tog nu saken i egna händer!

Den 27 december 1964 samlades Gunnar Andersson,Karl Ferm, Emil Holm, Lars Hultgren och Nils Pettersson hos Emil Holm i Fogdehagen. En interimstyrelse bildades med Emil Holm som ordförande och Lars Hultgren som  sekreterare och man beslöt att försöka bilda en Bygdegårdsförening.

Den 15 januari 1965 valdes en ordinarie styrelse med Emil Holm i spetsen:
Ordförande            Emil Holm
Vice ordförande     Karl Ferm
Sekreterare            Lars Hultgren
Vice sekreterare    Nils Pettersson
Kassör                   Gösta Johansson
ledamot                  Emil Holm
Suppleanter           Gunborg Ferm och Asta Johansson

I mars 1965 fick man av en tillfällighet se en annons i tidningen om en Konsum-barack till salu i Karlsborg. Föreningen fick ett lån i bank på 12 000 kronor och kunde på så sätt köpa den och ta emot den mark som Gunnar Andersson skänkte till föreningen. Den 17 november 1965 hölls det första mötet i Ljungstorps bygdegård under eget tak, som finansierades via andelsbevis i föreningen. Snart växte behovet av en större lokal! Det fanns verkligen underlag för en bygdegård i Ljungstorp!

Den 25 april 1969 godkändes ritningarna för utbyggnad av Bygdegården med ny entré, kapprum, omklädningsrum, dusch och bastu. Den uppfördes helt med frivillig arbetskraft och med stor kunskap.'

Den 8 mars 1970 valde Emil Holm att stå tillbaka som ordförande och efterträddes efter stämmoval av Karl Ferm, som sedan i flera årtionden var bygdegårdens Nestor!

1973 var det dags för nästa utbyggnadsetapp! Då fick bygdegården en riktig scen. Bygdegården var nu fullt utrustad för de aktiviteter som kan ebjudas allmänhet och föreningsmedlemmar. En hel del socialt arbete speciellt riktat de äldre har också utförts under åren, liksom speciella aktiviteter för ungdomar - inte minst inom vinteridrotten. Midsommar, Lucia och julgransplundring har man allmänna tillställningar som lockat många under åren. En särskild del av verksamheten har revy-gänget stått för, då de varje år satt upp den lokala revyn "Lunsabingen".

 

(Berättat av Karl Ferm 1991 för Verna Andersson, Ljungstorp - presenterat i Varnhemsbygden 1991)


Verksamheten med lokal bygdehistoria med bygdegården som utgångspunkt har genom särskilda träffar "Möteplats Ljungstorp" liksom "bygdevandringar"  och anhörigträff för soldatsläktingar gett ett djupare intresse för lokalhistorien än på många andra håll.

Det innebär att stora mängder av historisk kunskap samlats hos flera Ljungstorpsbor - inte minst Verna Andersson och Arne Sträng. Detta har nu under senare år kommit att ligga till grund för det arbete med fortsatt samlad forskning och som byggs upp via denna Ljungstorps egen historiehemsida på Internet; www.ljungstorpshistoria.se

1998-1999
var det dags för nästa stora steg i bygdegårdens historia. Då var man tvungen att ta ställning till de skador som uppstått på speciellt mittendelen av dåvarande byggnad. Man tog ett 'stort' beslut och ansökte om pengar från Boverket och Skara Kommun för att riva och bygga ny samlingslokal i mittdelen. Efter postivia besked om delfinansiering från båda håll så beslöt man att satsa eget arbete och finansiera resten genom eget arbete. En ny jättesatsning var på gång och efter ett antal turer och höjda kostnader kunde man ändå 1999 inviga en ny fantastisk bygdegård.

2015 är det dags igen för en ny tillbyggnad som ger ett välordnat omklädningsrum för bastun.


För dagens verksamhet titta gärna på Ljungstorps Bygdegårdsförenings hemsida:
http://www.bygdegardarna.se/ljungstorp/

FORMALIA; - ORDFÖRANDEN & STYRELSEPROTOKOLL-ÅRSBERÄTTELSER

De första protokollen

Första delen av interimstyrtelseprotokollet 1964.

Läs de första protokollen i sin helhet - klicka på länkarna nedan!

Bygdegårdsförenings 1:e ordförande; Emil Holm fr o m 1965 - 1970

Emil Holm intiativtagare och förste ordförande. Foto hämtat från Bygdegårdsföreningens album - bild 1973.

Föreningens 2:e ordförande; - Karl Ferm fr o m 1970 - 1998

Foto ur föreningens album Foto ur föreningens album

På årsmötena sammanfattas året som gått och det kommande förbereds.

Många viktiga beslut har tagits på dessa möten. Här är 1994 års årsmöte

Styrelsen 1996/97; Carl Ferm, ordförande Verna Andersson, vice ordförande Anette Fernholt, sekreterare Ulla-Britt Martinsson, kassör Eva Berglund Bertil Gustavsson Trygve Lövoll Peter Holm, assistent
Styrelsen 1996/97; Carl Ferm, ordförande Verna Andersson, vice ordförande Anette Fernholt, sekreterare Ulla-Britt Martinsson, kassör Eva Berglund Bertil Gustavsson Trygve Lövoll Peter Holm, assistent

Föreningens 3:e & 6:e ordförande Folke Holm fr o m 1998 -2004 + 2008 - 2011

Foto ur föreningens album Foto ur föreningens album

Karl Ferm överlämnar ordförandeklubban till Folke Holm 1998.

Styrelsen 1998/99: Folke Holm, ordförande Verna Andersson, vice ordförande Anette Fernholt, sekreterare Ulla-Britt Martinsson, kassör Eva Berglund Bertil Gustavsson Trygve Lövoll Peter Holm, assistent
Styrelsen 1998/99: Folke Holm, ordförande Verna Andersson, vice ordförande Anette Fernholt, sekreterare Ulla-Britt Martinsson, kassör Eva Berglund Bertil Gustavsson Trygve Lövoll Peter Holm, assistent

Föreningens 4:e ordf Ulla-Britt Martinsson fr o m 2004 -2006

Ulla-Britt Martinsson höll i ordförandeklubban mellan 2004 och 2006.

Föreningens 5:e ordf  Peter Holm fr o m 2006 - 2007

Ännu en Holmare grabbade klubban.

Peter Holm som är sonson till föreningens förste ordförande Emil Holm och son till dess tredje ordföranden Folke Holm,tog över på årsmötet 2006

EXEMPEL - ÅRSBERÄTTELSE 2008

Ljungstorps Bygdegårdsförenings styrelse har förutom föreningsstämman haft 5 protokollförda styrelsemöten - 28 januari, 25 mars, 20 maj, 18 augusti och 20 oktober. Årsmötet 2008 hölls den 3 mars.
Ljungstorps Bygdegård har under året varit uthyrd 22 gånger till privatpersoner, 56 gånger till föreningar, sammanlagt 78 gånger.

Under 2008 var antalet medlemmar i Ljungstorps Bygdegårdsförening 154 st.
Bastun har varit öppen vid 52 tillfällen för sammanlagt 145,2 badande. Bygdegårdsföreningen har i samarbete med studieförbund hållits kurser i resp Qi Gong och Yoga.
Ljungstorpabla´t 2007-2008 utgavs detta år.

Styrelsen tackar kommittéer och andra som hjälpt till med arbete vid föreningens tillställningar m.m.

Styrelsen 2009-2010:
Ordförande Folke Holm
Vice ordförande Lars Brindbergs
Kassör Arja Koho Laaksonen
Sekreterare Verna Andersson
Ledamot Roland Holm
" Katarina Aurell Laursen
" Peter Holm
Ersättare Ingvar Fernholt
" Ari Laaksonen

Här finns sekreterares verksamhetsberättelse för:
1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007

Föreningens 7:e ordförande Bertil Lindström fr o m 2012 - 2013

Foto ur föreningens album Foto ur föreningens album

Ordföranden Bertil Lindström med hustrun Birgitta i köket i bygdegården.

Föreningens 8:e ordförande Eva Berglund fr om 2014 - t o m 2023

Eva Berglund tidigt aktiv i föreningen och deltagare i verksamheten under åren blev föreningens 8:e ordförande inför 2014. Bor i Smedjebacken; Ljungstorp och är också ägare till Billingslund.

VERKSAMHETENS HISTORIA

Korthistoria från några som var med - hämtat från förra hemsidan

Folke Holm Folke Holm

Bygdegårdsföreningens tidigare ordförande Folke Holm är son till föreningens förste ordförande, Emil Holm, och har varit med i bygdegårdens verksamhet från starten.

Jag minns när vi skulle förbereda uppställningen av bygdegården så regnade det i en hel vecka. Jag grämde mig över att inte kunna åka ner och jobba med bygdegården då.Jag minns att Ludvig Alm, som var finsnickare, satte in fönstren i bygdegården.

När vi lade in golvet var lacket så starkt att vi blev yra i huvudet, trots att alla fönstren var öppna.

Lennart "Plutten" Johansson från Skövde minns jag målade bygdegården invändigt. Han spelade bordtennis för LAIF. Eftersom han var arbetslös fick han det uppdraget.

När vi byggde ut bygdegården 1969 skänkte skogsägare här i trakterna träd. Vi fällde dem och körde ut stockarna ur skogen med en BM-10-traktor som vi lånat från Varnhems IF.

När brunnen skulle grävas tog Johan Apell ut den med slagruta. Färgerna på bygdegården minns jag har varierat genom åren. Först var den grön, sedan brun och sen början av 80-talet är den röd. Jag minns att innan det fanns riktiga element i bygdegården hade vi en stor, blå fläkt som satt över ingången. Den förde ett förfärligt liv, men varmt var det ju tvunget att vara.


 

Gunnar i Ljungstorp med sin Anna Gunnar i Ljungstorp med sin Anna

Gunnar Andersson var vice sekreterare i bygdegårdsföreningens första styrelse.

Det var Gunnar och hans fru Anna som upplät den mark bygdegården står på. Vi hade blivit lovade att sätta upp baracken som skulle bli bygdegård mitt emot Carlsberg, där Arne Sträng bor idag, men det blev andra planer för den marken, så det gick inte, berättar Gunnar, som varit med i bygdegårdens verksamhet från starten. Anna, Gunnars fru, kom med idén att baracken kunde ställas upp på mark som tillhörde gården Ljungstorp, där Anna och Gunnar då bodde.

- Vi fick fylla rejält, för det var "ena sumphåla" neråt hagen till. Det gick i alla fall bra och baracken sattes upp där. Allt grävdes för hand, så småningom även brunnen, som låg vid den stora björken vid bygdegårdens ingång. Bygdegården bestod av den stora lokalen, med dörren ut på baksidan, den dörr som varit ingång till affären när baracken var Konsumaffär i Karlsborg. Köket var litet, nästan fyrkantigt. Från början bestod toaletten i bygdegården av en stor burk med en plastsäck i, som man fick lyfta ur och tömma. Innan brunnen grävdes kördes vattnet till bygdegården i en 40-liters mjölkkruka. Anna var den första vaktmästaren. Och Gunnar var den förste som hyrde bygdegården. Han fyllde 50 år den 10 december 1965 och hade kalas i dagarna två, med omkring 70 personer per dag! Tala om att dra igång verksamheten! Stolar och bord lånades från kommunalhuset i Axvall och porslin lånades i en affär i stan.

När Gunnar var på rundturer i trakten med medlemmar från Klubb -73 brukade de avsluta med kaffe och landgång i bygdegården. Det blev en fin marknadsföring då det kom folk även långväga ifrån som fick vetskap om att bygdegården fanns.

- Det är bra att bygdegården kom till, säger Gunnar. Det blev roligt och det blev en fin sammanhållning. Det gemensamma arbetet skapade en fin gemenskap. Och det syns att det går att åstadkomma mycket om det finns samarbete!

Astrid Åstrand Astrid Åstrand

Astrid Åstrand var alltid med i bygdegårdens verksamhet och hon har även gjort många vackra broderier som inbringat pengar till bygdegården vid auktioner m.m. Astrid minns att Klubb -73 brukade komma till bygdegården.

- Den 2 april 1973 var dom här och jag tror att det var då vi bakade våfflor till dom. Vi brukade sjunga också. Det var en av bussresenärerna som alltid ville att de skulle sjunga "Drömmen om Elin" tillsammans med mig, säger Astrid.

Då i april -73 var det Asta Johansson, Inga Pettersson, Ingvor Storm, Dagmar Gustafsson och Astrid som arrangerade.

- En tidig morgon ringde Anna Andersson till mig och bad om skyndsam hjälp, minns Astrid. Det var kris kan man säga. Det skulle bli skidåkning vid bygdegården och Anna skulle in och ordna med något inför detta. Kallt var det och man hade satt ner ett element vid hydrofonen för att den inte skulle frysa. Sladden var dragen genom dörröppningen och så hade man stängt dörren, som frusit igen! Hur Anna än försökte att slå på dörren, knuffa med höften och hälla hett vatten på den, så fick hon inte upp den. Stört omöjligt! Jag slängde mig iväg ner dit och med en enda knyck med höften mot dörren gick den upp! "Tack käre Gud", sa Anna och störtade in. Man kan konstatera att gemensamma ansträngningar är viktiga för att hålla ihop verksamheten!

- Det bästa är i alla fall att bygdegården finns, att vi har en samlingspunkt, där vi kan mötas i både glädje och sorg. När Astrids mamma, Linnéa Ullberg begravdes, höll man minnesstund och drack kaffet i bygdegården. Linnéa var gammal ljungstorpsbo och hade deltagit i bygdegårdens verksamhet, så det kändes naturligt att få samlas för minnesstunden just där. Det var den 11 februari 1994 och det blev ytterligare ett inslag till alla olika verksamheter som finns där. Det var första gången man drack begravningskaffe i bygdegården.

Nils (Nisse) Pettersson Nils (Nisse) Pettersson

Nils Pettersson var bygdegårdsföreningens förste kassör. Han hade det uppdraget fram till 1994 då han avböjde omval.

Mitt första och bestående minne från mitt arbete för bygdegården var vid starten 1965, när jag blev invald i styrelsen och utsedd till kassör. Hade ingen aning om bokföring utan arbetade efter eget tycke och gjorde även ett bokslut. Det mesta blev fel. Sökte därför upp Lars Hultgren, som är merkantilt utbildad, och fick hjälp och insikt i hur bokföring skulle gå till. Sedan dess har det gått bra och visst har mina 29 år som kassör varit jobbiga ibland, men intressanta och givande! 

Carl Ferm berättar en längre historia om bygdegården

Vill du läsa en längre och djupare berättelse om Bygdegårdens historia av Carl Ferm - klicka här: Historien!

LJUNGSTORPABLA'T UNDER 20 ÅR

Ljungstorpabla't (Ljungstorpsbladet) 1993- 2013 - 20 år av historia

Ljungstorps Bygdegårdsförening har årligen mellan 1993 och 2013 givit ut ett 'bygdeblad' som beskriver verksamheten. Peter Holm har digitaliserat skriften som här nedan finns att läsa i sin helhet för alla åren!!!!

Läs gärna några nummer nedan för att förstå vilken ovärderlig historia som sparats på detta sätt!!

Klicka på filen för att ladda ner den för läsning - den går att spara på din dator!

BYGGNADEN - LJUNGSTORPS BYGDEGÅRD

Bygdegården byggs 1965 av en nedmonterad Konsumbarack

Tidigt midsommarfirande vid Ljungstorps nya bygdegård från 1965.

Karta över Konsumbutikens läge på Karlsborgs fästning innan flytt

Karta ritad av Eilert Karlsson, delvis uppväxt i Gamla Missionshuset, Ljungstorp - 2015.

Byggs till i etapper 1969 och 1973

Teckning från Varnhemsbygden 1991 av Göran Magnusson, Ljungstorp Teckning från Varnhemsbygden 1991 av Göran Magnusson, Ljungstorp

Den första bygdegården byggdes 1965 och bestod då av två delar - här tecknad med den tredje delen tillbyggd 1973.

Ljungstorps bygdegård tecknad 1993 av Sigfried Koszinovski

Avfotograferad tavla hos Gunborg Ferm, Backen, Ljungstorp, 2014 , tecknad 1995 av Sigfried Koszinowski Avfotograferad tavla hos Gunborg Ferm, Backen, Ljungstorp, 2014 , tecknad 1995 av Sigfried Koszinowski

Ljungstorps utbyggda bygdegård i ett tidigare skede som teckning 1995 bakom glas och ram, fortfarande i avsaknad av den otroliga charm som utvecklades i o m den senaste ombyggnaden klar i maj 1999.

Nuvarande utseende - se också längst ner på sidan - klicka här!

Beslut om ombyggnadspengar 1998 var fattat - bulletin från Byggkommitténs samordnare Arne Mattson till medlemmarna

Bygdegårdens ombyggnad 1998-1999

Fotona ingår i en redovisning till Skara Kommun vid ansökan om förlängd ansökningstid - pärm med alla ombyggnadshandlingar förvaras hos Bygdegårdsföreningen.

Klicka på första bilden och starta på så sätt ett bildspel du själv styr med pilarna! Foto Arne Martinsson.

Bygdegården en av Sveriges vackraste efter ombyggnad 1998-99

Förre ordföranden Calle Ferm och dåvarande ordföranden Folke Holm förklarar den renoverade bygdegården för invigd den 7 maj 1999.

Sida ur medlemstidningen för Bygdegårdarnas Riksförbund - används för marknadsföring.

2015 byggs bygdegården till igen- bastun behöver omklädningsrum - donation från dåvarande ordföranden Bertil Lindström

Foto Ari Laaksonen Foto Ari Laaksonen

Ett kombinerat rum i anslutning till altan och bastu är det tänkt att bli och det är Fem pigga glada seniorer bygger av hjärtans lust!

Foto Ari Laaksonen Foto Ari Laaksonen

Redan efter 3 dagar är taket på!

Det går att förstå att det krävs viss ytterligare finansiering - stolköp!

Det är fotfarande möjligt att köpa sig en egen stol i bygdegården med sitt namn - följ instruktionerna!

VERKSAMHET LJUNGSTORPS BYGDEGÅRD

Tidig verksamhetshistoria från bygdegårdens föregående hemsida

TEXT TILL BILDERNA I ORDNING NEDAN;

Innan det fanns en scen i bygdegården fanns en liten upphöjning att stå på. På bild nedan är det Calle Ferm och Sixten Larsson som uppträder. Sixten som var en "enmansorkester" ställde ofta upp med musik och spex. Kortet är från slutet av 60-talet.

Vid det allra första Valborgsmässofirandet, som var 1966, kom uppåt 200 personer till bydegården för att hälsa våren välkommen.

 

Grillmästare Egon Holm. På sommaren 1966 var det stor grisfest vid bygdegården. Här skär Egon Holm upp grisen. Egon och Ing-Britt Holm bodde vid den här tiden i Nässjö. Ing-Britt hade lånat de kockkläder Egon har på sig hos Roséns köttaffär i Nässjö. Hon hade även inhandlat en stor tunna med öl, Fat 21, på Nässjö bryggeri och kört den till Ljungstorp.

Barbro Holm och Calle Ferm sjunger och Herbert Carlsson spelar dragspel på den för dagen uppbyggda utomhusscenen.


Nedan en bild från syföreningen samlad hos Dagmar Gustafsson på Storekullen. Kortet är taget i början av 70-talet.

"Ljungstorpsstafetten" på skidor var en mycket populär attraktion i slutet av 70-talet, början av 80-talet. Stafetten anordnades av Varnhems idrottsförening.Här kommenterar Calle Ferm hur läget är i spåret.
Roland Holm och Lars-Göran Pettersson håller ordning på tiderna.

David "På Löta" Johansson brukade spänna för hästarna för lövad skrinda och köra ljungstorpsbarnen till midsommarfirandet. Kortet är taget 1977.

Midsommarfirandet vid bygdegården är alltid välbesökt. Här nedan pryder kusinerna Johanna och Jessica Holm midsommarstången.

Tomten brukar besöka bygdegården både i början och slutet av året. Han har alltid en present eller något gott med sig till alla barn.

En av de största succéerna i bygdegården genom tiderna torde vara revyerna "Lunsabingen" 1, 2, 3, 4 och 5.
Biljetterna har gått åt som smör i solsken. Sammanlagt har ca. 1000 personer sett föreställningarna.

En bejublad sketch i "Lunsabingen 2" var "Lakesjå".Annette Magnusson, Barbro Holm, Gunborg Ferm och Ulla-Britt Martinsson har här intagit rollen som tvätterskor.

Fyra som alltid ställer upp när något ska göras i bygdegården. Här förbereds pensionärsträffen 1993. Fr. v. Astrid Åstrand, Ulla-Britt Martinsson, Dagmar Gustafsson och Monica Johansson.
 

Bygdegårdsjubileum har firats, bygdegårdens dag & revyer spelats
- programblad som PDF - bara att klicka på länken & ladda ner!

Några av visorna som sjungits vid jubiléerna hittar du på den här länken: historia/talovisa.htm
Stäng bara den flik/sida som öppnas - så är du tillbaka på den här sidan!

Verksamhet 2011 - 2015

Foto Ari Laaksonen Foto Ari Laaksonen

VERKSAMHET 2011-2015 - INSLAG AV TIDIGARE ÅR

Ari Laaksonen har under de senaste åren varit hemsidesansvarig för den nya hemsidan - fr o m 2012 fram till 2015 - och du hittar alla verksamheter för dessa år beskrivna med massor av bilder på hemsidesadressen;

http://www.bygdegardarna.se/ljungstorp/

För en del aktiviteter finns också bildspel med många bekanta ansikten! Kika via länken här för följande aktiviteter;
http://www.bygdegardarna.se/ljungstorp/823-2/
2011 Ljungstorp från ovan;
http://www.bygdegardarna.se/......ljungstorp-fran-ovan/
2012 Pubafton
2013 promenader, axplock,2012…Promenader fortsätter
2014 Blomsterlotteri, 2014 Promenader

Eva Berglund, ordförande angående promenaderna;
"Vi träffas varje tisdag  kl 9.30 promenerar från bygdegården med vissa undantag. Det händer att vi tar bilar till andra platser men då är vi ändå i närheten. Vi dricker alltid kaffe tillsammans efteråt i bygdegården. Då brukar klockan vara 11. Även om det ösregnar kommer de flesta som brukar vara med! Vi hälsar fler att delta!" Se också foton nedan för tisdagspromenaderna!

För olika år kan man hitta följande indelningar och se många bilder från olika aktiviteter - klicka på länkarna:

Årsmöten - http://www.bygdegardarna.se/ljungstorp/bladet/arsmoten/
Tidningsklipp - http://www.bygdegardarna.se/ljungstorp/bladet/tidningsklipp/
Film - http://www.bygdegardarna.se/ljungstorp/bladet/film/
Teater i Ljungstorp (2011+2012) - http://www.bygdegardarna.se/ljungstorp/bladet/teater/
Tipspromenader - http://www.bygdegardarna.se/ljungstorp/bladet/tipspromenader/
Tisdagspromenader - http://www.bygdegardarna.se/ljungstorp/bladet/tisdagspromenader/
Midsommarfirande (2000 - 2013) - http://www.bygdegardarna.se/ljungstorp/bladet/midsommarfirande/

Slöjd- & Hantverksmässa- http://www.bygdegardarna.se/ljungstorp/bladet/slojd-och-hantverksmassa/

Pub - http://www.bygdegardarna.se/ljungstorp/bladet/pub/
Geocaching - http://www.bygdegardarna.se/ljungstorp/bladet/geocatching-2012-10-14-och-11-05/
Loppis och Auktion - http://www.bygdegardarna.se/ljungstorp/bladet/loppis-och-auktion/
Varia (lite av varje) - http://www.bygdegardarna.se/ljungstorp/bladet/varia/
Go’a träffar - http://www.bygdegardarna.se/ljungstorp/bladet/goa-traffar/

Många Varnhemsbor i Ljungstorps bygdegård genom åren - pensionärsträffarna ett årligt tema under många år; 1966 - 2007

Ordföranden i Ljungstorps Bygdegårdsförening, Karl Ferm, hälsar på Varnhemsborna Harald Persson från Simmesgården, Varnhem, Sven och Märta Karlsson, Solhem, Varnhem och Esther och Knut Johansson, Redsvenstorp, Varnhem.

Foto från föreningens album Foto från föreningens album

Axel Lind, Björsgården, Varnhem deltog i pensionärsträffarna under 25 års tid! Här överlämnas en blomma av Gunborg Ferm, Backen, Ljungstorp söndagen den 5 oktober 1997.

Bygdegårdens dag har hållits år 1993, 1995, 1997 och 2005

Vid "Bygdegårdens dag" 1995 skede krävdes det mer utrymme än det fanns inom själva byggnaden. Se program för 1997 - klicka här!

Karl Ferm och Verna Andersson vid mikrofonen vid "Bygdegårdens dag" under bygdegårdens första tidsepok.

Urklipp från föreningens samling Urklipp från föreningens samling

Ur SLA 30 augusti 2002

Urklipp SLA 25/8 2008 Urklipp SLA 25/8 2008

Pannekakor har förankring i Ljungstorpshistorien & bygdegård

Först startade det med pannekaksfester i hagen där 'Pannekakevännar'n' hade gjort pannkakor och sålt till förbipaserande och knektar på marsch mellan Skövde och övningar på Axevalla hed. De stannade och rastade på ängen bredvid som kom att kallas 'Knektängen'.
Se rubriken; A. 107 Gubbalycka

Så småningom flyttade den nystartade traditionen ner till själva bygdegården och ända fram till idag är 'Pannekakefester' populära inslag.

På bilden häller Roland Holm smeten i pannan på en bygdegårdens dag - troligen 1993.

Pubkvällar uppskattade av många i bygdenAnette och Ingvar Fernholt drog igång Pub-traditionen i Ljungstorp. De höll på hela 14 år i sträck. Först hyrde de Bygdegården i egen regi och så småningom övergick det till föreningens evenemang. Det blev i snitt 2-4 Pub kvällar per år.

Bygdekänsla stärks i skapande av bygdedräkt; Ljungstorpsdräkten

Den 9/6 1979 inbjöds till visning av Ljungstorpsdräkten i bygdegården.

Kort dräkthistoria:

En grupp gammaldansdeltagare beslöt sig, efter efterforskningar, att sy upp en egenkomponerad dräkt för Ljungstorp. En dräkt för alla familjemedlemmar: män, kvinnor och barn. Gjord av naturmaterial utan dyrara spännen och knappar. Färgerna hämtades från naturen:
Svart - för jorden och bergen
Rött - för stugorna
Rosa och vitt - för trädens blommor om våren
Grönt - för björkarna


Med hjälp av lokal vävstuga, länshemslöjden och hemarbete syddes det som aldrig förr i Ljungstorps stugor. Män hade sina sysslor, som att göra mässingknappar och skospännen. Även en tennbrosch togs fram för kvinnornas utsmyckning.
 

(Bygger på artikel ur Varnhemsbygden 1994 - av Anette Magnusson, Ljungstorp)

Gunborg och Karl Ferm finns förstås bland de första som hade på sig uppsydd Ljungstorpsdräkt 1979. Här den första uppvisningen i bygdegården. Foto Lars Karlén

Numrerad bild;
1. Egon Holm 2. Göran Magnusson 3. Carl Ferm 4. Hanna Pettersson 5. Egon Holm 6. Lars-Göran Pettersson 7. Folke Holm (. Peter Holm 9. Barbro Holm 10. Gunborg Ferm 11. Jan Willén 12. Crin Willén 13. Ann-Mari Pettersson 14. Anette Magnusson 15. Ida Berglund 16. Eva Berglund 17. Margaretha Holm 18. Ing-Britt Holm 19. Karl-Erik Berglund 20. Emma Berglund 21. Jessica Holm 22. Magnus Pettersson 23. Cecilia Martinsson 24. Karl-Johan Willén 25. Mattia Persson 26. Joakim Holm 27. Karolina Willén 28. Jonas Magnusson 29. Lotta Magnusson 30. Martin Fernholt och 31. Johanna Holm


 

Karl och Gunborg Ferm i Ljungstorpsdräkten, framtagen av en stor grupp Ljungstorpsbor som alla tillfört olika detaljer till dräkten under ledning av konstnären Anette Magnusson, Ljungstorp.

Färgerna hämtades från naturen:
Svart - för jorden och bergen
Rött - för stugorna
Rosa och vitt - för trädens blommor om våren
Grönt - för björkarna

 

Ljungstorpsdräkten presenterad på affisch över dräkter i Skaraborg.

Med dräkten på blir glädjen så här stor hos Annette och Göran Magnusson, Hagen.

Kvalitetsteater från Skövdescenen och Göteborgsoperan

Bygdegården har haft ett antal teaterföreställningar genom samarbete mellan Göteborgsoperan, Länsteaterna och Bygdegårdarnas Riksförbund. Här förstärkt med Ljungstorpskonstnären Sara Benders arbeten.

Filmkvällar med varierande innehåll

Filmkvällarna har haft ofta haft ett lokalt anknutet tema på något sätt.

Exempel på godsaker som kunnat erbjudas vid olika temakvällar i bygdegården, bl a vid filmkvällarna.

En inkomstbringande syförening blir med tiden en Damklubb

Foto ur föreningens album Foto ur föreningens album

Syföreningsdamerna var flitiga och duktiga handarbetare vars arbeten var inkomstbringade vid aktionerna. En bild från syföreningen samlad hos Dagmar Gustafsson på Storekullen. Kortet är taget i början av 70-talet.

Bakre raden: Monika Johansson, Gunborg Ferm, Dagmar Gustavsson, Astrid Åstrand. Mellan raden: Inez Lundberg, Ingvor Storm, Anna Andersson, Tulli Karlsson, Inga- Lisa Hultgren. Främre raden: Asta Johansson.

Foto ur föreningens album Foto ur föreningens album

Hantverksmässan i Ljungstorps Bygdegård - succé från start 2004

Foto Ari Laaksonen Foto Ari Laaksonen

Mässan arrangeras årligen både som vår- och höstmässa. Bilden är från första mässan i oktober 2004. Ulla-Britt Martinsson som första mässgeneral. Då var det 9 utställare.
(Text och bild  Ari Laaksonen)

Bilder från vårmässan 2013 hittar du här:
http://www.bygdegardarna.se/ljungstorp/bladet/slojd-och-hantverksmassa/2013-03-02-varmassa/

Bilder på alla utställare hösten 2013 hittar du här;

http://www.bygdegardarna.se/ljungstorp/2013/10/26/2013-hostens-massa/

Bilder från vårmässan 2014 hittar du här;
http://www.bygdegardarna.se/ljungstorp/bladet/slojd-och-hantverksmassa/2014-03-01-varmassa/

I oktober 2009 skrev SLA den här artikeln.

Hantverksmässan firar 10-årsjubileum 2014

Urklipp inlagt av Ari Laaksonen på: http://www.bygdegardarna.se/ljungstorp/2014/10/28/2014-slojd-och-hantverksmassan-firade-10-ar/ Urklipp inlagt av Ari Laaksonen på: http://www.bygdegardarna.se/ljungstorp/2014/10/28/2014-slojd-och-hantverksmassan-firade-10-ar/

Slöjd- och hantverksmässan i Ljungstorp firade sitt 10:e jubileumsår.  Mässan var välbesökt under båda dagarna. Besökarna var nöjda i vår gemytliga bygdegårdsmiljö. Produktmixen både från Ljungstorp trogna och nya utställare föll i smaken hos besökare som också kom långväga liksom några av utställare. ”Konstkafét” i Lilla salen, årets lilla nyhet, med tavlor av Nadja Sandqvist och vävar av Gunborg Ferm uppskattades väl. (Text Ari Laaksonen)

Deltagande i Vallehelgen

Årligt deltagande i Vallehelgen är en verksamhet som blivit populär.

Mötesplats Ljungstorp - från fotvandring, overheadvisning till 'digital vandring' via Internet

Kent Friman, Verna Andersson och Arne Sträng berättar via storbild direkt från hemsidan www.ljungstorpshistoria.se Kent Friman, Verna Andersson och Arne Sträng berättar via storbild direkt från hemsidan www.ljungstorpshistoria.se

Arne Sträng, Verna Andersson och Kent Friman valde 'digital teknik' för den senaste Möteplats Ljungstorp som genomfördes 2015.

Möteplats Ljungstorp är en serie olika sätt att beskriva Ljungstorps historia som har sitt urpsrung i Bygdegårdshistorien.

Verna skriver 2015;
I slutet av 1970-talet drev Bygdegårdsföreningen en studiecirkel där man gjorde en inventering av Ljungstorps historia genom hågkomster och studier av litteratur.

1980 fick Harald Warnemark och Gunnar Andersson uppdraget av Bygdegårds-föreningen att lägga upp en vandring. Harald inbjöd till diskussion om uppläggning och 15.7 1980 samlades Arne Sträng, Gunnar Andersson, Harry Gustavsson, Alf Brage och Verna Andersson hos Rut och Harald Warnemark.  Var och en fick uppdraget att samla uppgifter och man beslutade att vandringen skulle äga rum den 27.7 1980 kl 09.30 med samling vid Bygdegården.

Arrangemanget förlades till bygdegårds-föreningens byalag och Harald Warnemark rapporterade till byalagets ordf Lars-Göran Pettersson i Trollehöjd.

Arne Sträng fick uppdraget att planera vandringen.

1980 genomfördes fyra vandringar och 1981 ytterligare fyra.
161 platser identifierades. Av dem var
46 ödelagda identifierade
8 ödelagda oidentifierade: Fogdetorpet, Broddenstorp, Flinkens intäkt, Flinkebo, Klorisa-Kajsas, Äldre boplats på Överbo Sörgården, Kjellshagen, Bomanslyckan
9 icke boplatser: Fermabron, Trädgårds hage, Knektänga, Galgbacken, Jonasa-lycka, Kolerakyrkogård, Jordkula, Vägar, Väderkvarn. Tillkommit har Trätoffelfabrik, Garveri
 och ca 100 platser bebodda + sommarstugor.

Arbetsgruppen inom Ljungstorps byalag var Verna Andersson, Gunnar Andersson, Arne Sträng, Harald Warnemark och för Hembygdsföreningen Skarke Varnhem Nils Lann.

På Arne Strängs initiativ anordnades Soldattorpens dag i Ljungstors bygdegård söndagen den 3 juli 1983. Sammanlagt 14 soldattorp har kartlagts, tillhörande Skaraborgs och Västgöta regementen.  Ett upprop och inbjudan skickades ut där vi efterlyste soldatbarn, -barnbarn eller barnbarnsbarn. Förberedelser hade gjorts i form av ritade kartor över soldattorpen och underlag med soldatnamn på resp soldattorp.
Besökarantalet blev ca 300 personer den söndagen!

1990, 28 maj träffades Arne Sträng, Ing-Britt och Egon Holm, Alf Brage och Verna Andersson för att anordna informationstavlor att sätta upp på de ödelagda identifierade platserna i Ljungstorp som fanns med i torpinventeringen 1980.
Folke och Roland Holm tillverkade tavlorna. Egon Holm och Alf Brage inhandlade stolpar.
Nils Lann skrev texten på A4-ark som inplastades.
Skarke Varnhems hembygdsförening betalade kostnaderna.

Vi bestämde också att fortsätta insamling av uppgifter utöver de som nu fanns i torpinventeringen.

På initiativ av Skarke Varnhems hembygdsförening togs hembygdsvandringarna  i Ljungstorp upp igen. Vandringarna bygger på tidigare men har kompletterats av Arne Sträng och Verna Andersson.

Det blev tre vandringar år 1990.

År 2008 den 27 januari, kallade vi till Mötesplats Ljungstorp i bygdegården. Tanken var att de som flyttat till Ljungstorp i senare tid skulle få veta lite om Ljungstorps historia och var ljungstorparna träffades innan bygdegården fanns och även att de som bott här förr skulle få berätta. Detta var i bygdegårdsföreningens regi.

Verna Andersson berättade om Ljungstorps tidiga historia, dvs skiftet av Billingen, och gjorde en vandring med hjälp av overheadbilder genom Ljungstorp, som kompletterades med hjälp av en engagerad publik som berättade minnen. Ett antal mötesplatser nämndes. Anhalten med Lunsabingen. Det var en mötesplats där man också samlades för att titta på tåget.

En plats mellan Johan Apells och vägen upp till Storekullen. Där drog man en elkabel för att få ljus på festplatsen om onsdagskvällarna då Axel Ferm m fl spelade dragspel på dansbanan berättade Sven-Olof Apell. Det var omkring 1950.

Skolverksamhet har bedrivits på tre platser – Bäckedalen, Sparsäter och därefter de som byggdes till småskola och folkskola.
Trollehöjd var en tid både vandrarhem och pensionat.
Missionshus har funnits på tre platser – först vid vägen in till Johan Apell, samt i Björkelund och därefter Gamla missionshuset, som det heter idag. I gamla missionshuset var det söndagsskola och Blå bandsföreningen hade möten där. Här samlades också ungdomar för skidturer.
I Folkskolan spelade man revy innan Bygdegården kom till. Man spelade bordtennis där på andra våning också.
I Annelund var det en tid sjukhem.
Ramlaklev. Dit promenerade man ofta och ungdomarna möttes där. Sång hördes över hela Ljungstorp, särskilt när Gillis Andersson i Ännabäcken sjöng där.
I vägskälet vid Trägårslé var det dans, även lite i senare tid.
Det har funnits affärer på fem platser under ett antal år – Bäckedalen, Noltorp, Aspelund, Sparsäter och Hagen.
I senare tid hade vi Pannekakefest på Gubbalycka, tillhörigt Kleven under Dyngesäter.
Knektänga – där var en samlingsplats för militärer på deras väg från Skövde till Axevalla hed för längesen.
Åkatorp eller Djäknekrogen var tidigare en krog som på 1800-talet benämndes ”Fördärvet”.
Festplatser fanns åtminstone fyra – en vid Loviseberg som kallades ”Slätta”. Där var det uppträde också, bl a läste Höka-Gustav dikter där.
Logen på Svea, där var det dans på 1940 och 50-talen. Där var det många spelemän, en var Olle ”Ernst” Andersson, men man spelade grammofon också – vevgrammofon.
I Kosmos från 1951 hölls intressanta föredrag av olika slag.
Billingegården hölls midsommarfester.

År 2010 gjorde Arne Sträng och Verna Andersson en vandring med Billingens vandrarklubb, Skövde.

22 oktober 2011 hölls  ”Mötesplats Ljungstorp” i Bygdegården igen - ”Bland adel, präster, borgare och bönder” arrangerad av Arne Sträng och Verna Andersson. Ljungstorps historia visades då sista gången på overhead.

År 2014 söndag 23 mars arrangerades ytterligare en ”Mötesplats Ljungstorp”, arrangerad av Arne Sträng, Kent Friman och Verna Andersson.

Ljungstorpsprojektet hade då bildats för digitalisering av historien på en hemsida och den var delvis inlagd då den visades för första gången som en ”digital vandring” genom Ljungstorp.

Bygdegården
- centrum för socialt samspel i Ljungstorp vid olika årstider

Urklipp från föreningens samlingar Urklipp från föreningens samlingar
Foto ur föreningens album Foto ur föreningens album

Valborg

Foton ur föreningens album Foton ur föreningens album

Att möta våren vid bygdegården på Valborgsmässoafton var ett stående inslag runt bygdegården. Här håller Folke Holm vårtalet.

Midsommar ännu ett nav i användningen av bygdegården

David "På Löta" Johansson (Ambjörntorp) brukade spänna för hästarna för lövad skrinda och köra ljungstorpsbarnen till midsommarfirandet. Kortet är taget 1977.
Foto Peter Mayer, Lindstorp, Ljungstorp Foto Peter Mayer, Lindstorp, Ljungstorp

Midsommarstången har alltid varit viktig för bygdegårdens identitet och hör ihop med intresset för bygdedräkten.

Foto Peter Mayer, Lindstorp, Ljungstorp Foto Peter Mayer, Lindstorp, Ljungstorp

Bygdegården från baksidan under midsommartid.

Foto Peter Mayer, Lindstorp, Ljungstorp Foto Peter Mayer, Lindstorp, Ljungstorp

SLA hade uner ett antal år på 1970-talet ett tätt samarbete med Bygdegårdsföreningen med Ljungstorp som slutmål för SLA - resor och som direkt utflyktsmål!

LUNSABINGEN - EN LOKAL SUCCÉREVY

Revyn Lunsabingen var ett mycket uppskattat spektakel

En av de största succéerna i bygdegården genom tiderna torde vara revyerna "Lunsabingen" 1, 2, 3, 4 och 5.
Biljetterna har gått åt som smör i solsken. Sammanlagt har ca. 1000 personer sett föreställningarna.


Namn från höger:
Alf Brage, Verna Andersson, Gunborg Ferm, Anette Fernholt, Carl Ferm, Barbro Holm, Egon Holm, Astrid Åstrand, Folke Holm, Annette Magnusson och  John Andersson.


Revy-gänget inom Ljungstorps Bygdegårdsförening framförde under 5 olika år revyn med det stående namnet "Lunsabingen" - med namnet hänsyftande till den publika plats som utgjordes av den tidigare anhaltens vänkur, där traktens unga män gärna höll till - ofta då kallade "lunsarna" - vars tillhåll naturligt blev "Lunsabingen"! Se rubriken; A. 55 Ljungstorps anhalt

Exempel  - från Lunsabingen Nr 4 - 1990

Den här entrévisan sjöngs inför varje revy!
Den här entrévisan sjöngs inför varje revy!

ANNAT I OCH RUNT BYGDEGÅRDEN

En rik verksamhet i Ljungstorps bygdegård

SKLT 30/3 2011.

Gudstjänster i bygdegården

Då och då har det varit Gudstjänster i bygdegården under åren.

Vegetariska måltider

Du kan ändra denna exempeltext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.

Dataspel 32 timmar i sträck i bygdegården

Familjedag i Ljungstorp

Den 12/2 2010 står det vid detta urklipp.

Bygdegården idag - med charm av gammal och ny arkitektur

Foto Ari Laaksonen för Ljungstorps bygdegårds hemsida

Arbetet med den senaste ombyggnaden för den vackra entrén och höga ljusa rummet pågick från midsommar 1998. Den "nya bygdegården" invigdes den 7 maj 1999.

Den röda Ljungstorpsstugan kan skönjas i arkitekturen, liksom att Ljungstorp hänger med i den moderna tidens ljusa glasade byggnadsspråk.


För dagens verksamhet titta gärna på Ljungstorps Bygdegårdsförenings hemsida:
http://www.bygdegardarna.se/ljungstorp/

Foto Peter Mayer, Lindstorp, Ljungstorp Foto Peter Mayer, Lindstorp, Ljungstorp

50 årsjubileum firas 2015-09-12 - reportage i SLA 2015-09-05

Urklippet med reportaget visas med tillstånd från SLA, journalist Anna Warner och fotograf Rikard Jansson

Urklippet visas med tillstånd från SLA, journalist Anna Warner och fotograf Rikard Jansson

Urklippet  visas med tillstånd från SLA, journalist Anna Warner och fotograf Rikard Jansson - klicka för läsa!

Vi rättar här och fyller i meningen som fattas mellan urklippen och som fallit bort i artikeln:

Ytterligare en programpunkt är projektgruppen för hemsidan Ljungstorpshistoria.se, Verna Andersson, Arne Sträng och Kent Friman, som ska berätta om sitt arbete.

– Vi lägger fokus på att berätta om bygdegårdens historia, den är ett bra exempel från hemsidan, säger Kent.
 

Urklippet visas med tillstånd från SLA, journalist Anna Warner och fotograf Rikard Jansson

Klicka för att läsa!

Urklippet visas med tillstånd från SLA, journalist Anna Warner och fotograf Rikard Jansson

EN 50-ÅRSHYLLNING
- skapad och framförd av Gunnel Miller Lövoll - en aktiv medlem av föreningen


Gunnel Miller Lövoll hade skrivit en hyllningsdikt till Bygdegårdens 50-årsjubileum som hon med stor entusiasm framförde som en inledning till festen.

Överallt här i byn framåt lördagsnatten
kommer  männskor på vägen med blommor i hatten -
för att fira en storslagen grej.
Lokalen står dukad för hundratals gäster
och Göran ska spela med sin orkester.
För dudeli dudeli-dej.

Den som firas är inte nån  enskild snubbe.
Nej, nu hyllas varendaste kvinna och gubbe                                                                                                som  är med i vår trevliga klubb.                                                                                                                         Ja, dom som har  snickrat  och målat på huset
planerat och fikat och glömt släcka ljuset
som skrubbat och fejat en skrubb.

Dom som städat och diskat och pratat och skrattat,
som bakat och bastat och tjatat och  krattat                                                                                                    och som ätit en hel massa krubb.
Ja, dom som har sjungit och sett på teater
som  dansat och vandrat och köpt gamla saker
och tagit en öl på vår pub!

Det är Roland, den händige ljungstorpsprofilen
och Barbro med ugnsrostad mysli på filen -
jämt så trevlig och hjälpsam och käck.
Och Eva, den tindrande, vandrande, vilda
och cyklande Kalle med ögon så milda.
Och plötsligt var bullarna väck!

Fru Birgitta beundrar sin heliga syster.
Hennes make är Sträng men ej särdeles dyster!
”Vem är du?  Jaså du. Hej på dej!”
Vår Verna vill gärna berättandet värna.
Och Peter han skriver ju också så gärna
om  allt som här utspelar sig.

Lars-Göran drar tveksamma skrönor på raken,
och hans hustru hon hostar diskret emot maken                                                                                            - ”nu var du väl onödigt fräck!”  
Anette F.  har kontakter i finkulturen.
Fru Magnusson blir av berömmelse buren,
och Göran har bra cykeldäck.

Vi har Ylva och Börje från utsocknes bygder.
Men även i Varnhem  man har sina dygder
Dom sjunger i kör – som en smäck!
Kristina och Hans, dom har byggt sig ett växthus,
där sena tomater får värmande dagsljus.
Det är större än vårt. Vilken knäck!

Birgitta har vandrat till fjälls med sin Siri.
Men när vovven ser getter så blir hon så pirri `
- och hon sätter i getterna skräck!                                                                                                           Margareta hon älskar ju slöjden ofantligt,
och Folke han gillar att bo lite lantligt
- fast brorsan har snyggare häck!

Vi har Inge och Ethel, Tobias och Ari
och min Trygve och Martin och Lars och Mari,
och allt folket vid vår Änne-bäck.
Det finns så många flera som här borde nämnas.                                                                                         Inte en enda själ borde utelämnas!
Men jag har snart slut på mitt bläck.

Hipp hurra för den läckraste Bygdegården!
Så beundrad och tjusig och nymålad står den
-  utan en endaste fläck!                                                                                                                                   Och ett tack till oss alla på 50-årsdagen!
Låt oss dansa och sjunga tills klockan är slagen
-  tills natten är svart som en säck!                                                                           

Gunnel Miller Lövoll