A. 51 Lövtorpet

flyttad f.d. Soldatboställe Nr 6 -> hönshus ->  "Majtorp" ->
Hålltorp 1:4  Lövtorpet, med idag adress; Ljungstorp Lövtorpet

Den gamla marken för Broddenstorp el. Rättarebacken. Båda benämningarna likställdes vid skiftet 1803, då denna mark tillföll Stora Hålltorp (markerad med vitt). Rött är "Nya" Rättarebacken som tillkom i mitten av 1800-talet som inhyses/backstuga på Hålltorps mark. Lövberga kom till genom torparkontrakt 1861 "på den odlade marken i östra delen av den s.k. Rättarebacken".

Lövtorpet syns i spetsen av Broddenstorpsägan i öster. Uppfördes som hönshus av flyttat stoldattorp Nr 6 från plats nära Missionshuset i början av 1900-talet och avstyckades 1973 som bostad.

 

Karta 1960. Lövtorpet med rött markerat. Lantmäteriet Historiska Kartor Karta 1960. Lövtorpet med rött markerat. Lantmäteriet Historiska Kartor

Ortsnamnsregistret saknar uppgifter, då boendet är i senare tid.


Namnformer:
F.d. soldatbostället - då det flyttats från området nära Missionshuset.

Hönshuset beroende av den ursprungliga använd- ningen.


¨En tid kallades det även "Majtorp" döpt efter hustrun i ett sommarhyrande Stockholmspar, där frun hette Maj. De hade planer på att köpa det, men maken dog och trots att Maj var väldigt fästad vid platsen, så fick hon lämna planerna på köp av sitt "Maj/s/torp". Den muntliga traditionen döpte det först till Hönshuset/Tuppebo och efter henne till "Majbo".

(Källor; Gunborg Ferm & Arne Sträng, Lungstorp)

Formalia;
Stockholmsparet hette Karl Gösta Rundqvist, f. 27/4 1912 i Solna - död 3/6 1979 i Huddinge och hans hustru
Elsa Maj Viktoria född 19/5 1912 i Klara död 15/8 1992 i Huddine.


Lövtorpet fick sitt slutliga namn vid avstyckningen av det 728 kvadratmeter stora området 1973, fastighetsbeteckning Hålltorp 1:4 Lövtorpet, med det ombyggda hönshuset (f.d.soldatbostället, Västergötlands Regemente Nr 6, flyttat från missionshusområdet).
 

F.d. soldaboställe blir hönshus på Lövberga vid 1900-talets början

Lövberga pampiga hönshus med SAJ-staket i bakgrunden. Det var ett flyttat och ombyggt f.d.soldatboställe vid Västergötlands Regemente Nr 6, flyttat från missionshusområdet.

Hönshuset har under åren förvandlats och är idag ett boningshus, efter avstyckning 1973. Egnells sommarpaviljong döljs bakom björkarna till höger på fotot.
Lägg märke till det vackert lagda spåntaket! Även granitstensgrunden tycks ha tagits med från den ursprungliga byggnaden.                     

Bild från: www.sells.se

 

Huset är idag avstyckat som Lövtorpet och ombygt till året-runt-bostad, efter att ha varit sommarbostad under många år.

Sommarbostad under 1960-70 talen

Foto Gunborg Ferm, ur hennes samling, Ljungstorp, 2014 Foto Gunborg Ferm, ur hennes samling, Ljungstorp, 2014

Efter uthyrning till Stockholmare (Maj och hennes make) köptes sommarstugan av Bojan, född Lövgren med maken Sven-Olof Säll 1981, som hade den som sommarbostad under många år.

Idag året-runt-bostad på egen tomt

Foto Kent Friman, 2014, copyright Foto Kent Friman, 2014, copyright

1973 avstyckades huset från Lövberga. 1981 köptes huset av Bojan (Berta Ingeborg Maria) Säll, född Lövgren och sedan 2011 ägs det och bebos av Josefin Oloausson.

Bildspel från Lövtorpet idag, 2014   (15 bilder)

Foto Kent Friman, 2014, copyright

loading...

För in muspekaren in över bildens kant och låt den vila där - så ser du förklarande bildtexter!
Vill du titta i egen takt - klicka på bilden och klicka dig sedan fram bild för bild!
Vill du starta automatiskt bildspel igen så klickar du bara på pilen till vänster under bilden!
Vill du se alla bilder i helskärm så klickar du på den sneda pil-ikonen ovan!