A. 49 "Nya" Rättarebacken

"Klosterbergs intaga" -> Rättarebacken på Hålltorpsmarken kallad "Broddenstorp el. Rättarebacken -> boende upphör tidigt 1900-tal

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

"Nya" Rättarebacken (ungefärligt med rött inritad) anlades således på den gamla marken för Broddenstorp el. Rättarebacken. Båda benämningarna likställdes vid skiftet 1803, då denna mark tillföll Stora Hålltorp (markerad med vitt).

Fördjupad översiktsplan 2014; husplaner för Broddenstorpsägan


I Skara kommuns planer för Ljungstorp finns planer på bebyggelse för en del av forna Broddenstorps och Gruvesätters tidigare ägor - se vidstående karta.

I detta område har legat åtminstone 3 boningshus under 1800-talet - Broddenstorp inte direkt inom bebyggelseområdet;

1. Broddenstorp/Rättarebacken
(finns i Riksantikvarieämbetets fornsök)

2. "Nya" Rättarebacken

3. Inhysesstuga för rotens sol- dater mellan "Nya" Rättarebacken och Bäcktorp på tidigare mark för Gruvesätter - se 1877 års karta


 

Med rött markerat är "Klosterbergs intaga"= Tjäders torp = Rättarebacken Med rött markerat är "Klosterbergs intaga"= Tjäders torp = Rättarebacken

Ortsnamnsregistret:

Har ingen direkt referens till den- na äga i förhållande till den gamla
Rättarebacken = Broddenstorp.

Namnformer;
På 1794 års karta inför skiftet av Billingeliderna inritas och namnges en intaga just norr om västra hörnet på Gruvesätters mark med soldattorp Nr 331. Inhägnaden kallas "Klosterbergs intaga" efter den soldat som fått hägna densamma på Kronomark. Han hette Anders Klosterberg, född i Högentorp 1753 - flyttar in med fru år 1775 i Soldattorp Nr 331 (senare Bäcktorp).

Kronan hade gett honom tillåtelse till att hägna in ett område norr om sitt Soldattorp Nr 331's marker på Kronoparksmark. Detta fanns registrerat och utmärkt på skifteskartan och skedde någon gång på tidigt 1780-tal. Denna "Klosterbergs intaga" är en del som i förrättningsprokollet ges till Stora Hålltorp, som "fyllnad", jämte resten av "Rättarebacken el. Broddenstorp" som tilldelas Stora Hålltorp i skiftet av Billingeliderna.

Detta blir senare Rättarebacken i folkmun för torpet i kurvan söder om Lövberga utmed landsvägen. Torpet låg i Rättarebackens/Broddenstorpsmarkens sydöstra hörn.

"Klosterbergs intaga" på kartan 1794 - Nr 117

Kartan vänd för att visa ungefärligt norr uppåt!

Karta 1794
visar med nummer gamla inhägnader och bosättningar som fanns före skiftet, dvs 1700-tal, och vem de tilldelas i skiftet helt enligt förrättningstexten.


Fanns före skiftet:

Nr 116 = Soldattorp Nr 331 (senare Bäcktorp)
               under Gruvesätter


Nr 117 = "Klosterbergs intaga"

Nr 118 = Broddenstorps el. Rättarebackens äga

Tilldelning i skiftet:

XLIV = Stora Hålltorps tilldelning av Nr 118 samt
             Nr 117 som "fyllnad"

Kartan visar alltså ett utnsitt trakterna runt den gamla landsvägen (Ljungstorpsvägen) från fägatan ner mot Sörbillingen (senare Ferma-gatan) upp förbi dagens Lövberga i övre högra hörnet.

Den gamla "Kulla-vägen" går in över den prickade allmänningen strax söder om Bäcktorp.

"Klosterbergs intaga" ligger just där en backstuga/inhysesstuga under Hålltorp kom att byggas. Inhägnaden gjordes under Klosterbergs tid på Bäcktorp som soldat - troligen 1780 och på Kronomark med hägnadstillstånd av Kronan.

Kanske var den avsedd för ett hus för  "pemnsionärsboende", men att han dog innan han lämna tjänsten som pensionär. Anders Klosterberg dog 1790.

Karta 1877 visar äga för "Nya" Rättarebacken sydväst om Lövberga

På bilden finns "Nya" Rättarebacken markerad med röd gräns under bokstäverna St Hålltorp, vilket helt motsvarar gränserna för den gamla intagan som inhägnades nästan 100 år tidigare på Kronomark. Nu 1877 ligger den på Stora Hålltorps mark efter skiftet 1803.

Alldeles söder om "Nya" Rättarebacken kan man också se ett mindre hus på Gruvesätters mark, troligen en "pensionärsstuga" för f.d soldater - flera familjer skrivs i husförhörslängderna som inhyses på Nr 331, vilket inte var fysiskt möjligt - så troligen bodde de då bl a här.

Väg upp mot Storekullen kan ses gå in norr om Slottet från Ljungstorpsvägen och det fanns även en anslutande "kostig" från Jungstorps gård ner till denna väg - tunt markerad på kartan. Även järnvägen som kom 25 år senare än kartan är utmärkt som en röd linje (tidig provstakning utmärkt).

 

Boende i "Nya" Rättarebacken

En stark muntlig tradition säger att i Rättarbacken i svängen nedanför Lövberga där bodde i början av 1900-talet en "Slåttars- Johannes".
 

Den traditionen gör att man gärna söker ett samband mellan de Slott (Slåttars-) som har funnits i området och namnet Johannes.

En sådan koppling finns från "Slottet under Stenhammar" (Lilla Slottet) - där finns 1892:
Statkarl       Johannes Andersson
, född i Wing 1835 den 24/10 - flyttar in med familj i Lilla Slottet 1873
Hustrun       Kajsa Andersdotter, född i Varnhem 1836, den 19/4

Barnen flyttar ut efter hand och de bor ensamma kvar efter sista dotterns flytt till Ulunda 1891 - se länken ovan!
1892 tar sonen till förre ägaren efter giftermål över Lilla Slottet och de båda är nu 57 och 56 år gamla!

De flyttar till en del av Hålltorp (Lilla Slottet var dagsverkstorp till Hålltorp) -  som inhyses i det hus som fanns i svängen nedanför Lövberga och som kallats Rättarebacken (vi kallar det "Nya" Rättarebacken). Detta hus hörde också till Hålltorp och låg på Hålltorps mark (den gamla "Klosterbergs intaga").

Formalia;
Johannes Andersson, född i Norra ving 1835 den 24/10, änkling 6/6 1908 och dör på ålderdomshemmet 1924.
Kajsa Andersdotter, född i Varnhem 1836 den 19/4, gift, och dör på Stemhammaren 1908 - noteras att i Hfl står Lilla Slottet under Stenhammaren (Stenhammaren som boende var då borta sedan drygt 30 år).

De båda flyttade till "Nya" Rättarebacken under Hålltorp - men de står fortfarande som skrivna på Stenhammar (i praktiken Lilla Slottet) tills hon dör och han flyttar in på ålderdomshemmet 1916.

De fick inte plats i Lilla Slottet tillsammans med en ny familj som flyttar in med man och hustru;
Arbetaren Anders Gustaf Andersson, född i Varnhem 1866 den 1/5 - in 1892 från dräng på Hålltorp
                   med nyblivna frun, gifta den 4/10 1892
Hustrun     Ida Matilda Svensson, född i Ledsjö 1865 den 25/10

Här blir det rejält trångt när två fosterbarn också flyttar in 1905.

Det finns också minnen från den siste drängen på Hålltorp som bodde i "Nya" Rättarebacken innan det revs. Han var duktig på trädgårdarbete och hade så fina tulpanodlingar och blommor i rabatterna - det finns kvar som en muntlig tradition enligt Gunborg Ferm, Ljungstorp.

Ur Verna Andersson samlingar/anteckningar;
"Stugan låg ca 10 meter från landsvägen. Här bodde kajsa och Slåtta-Johannes i början av seklet. De var gamla då. Stugan hade varit rödmålad men grånade tydligt. Johannes var torpare på Hålltopr. Ladugården revs 1912."

Johannes Alm berättade:
"Slåtta-Johannes svor förfärligt! När johannes Alm och hans skolkamrater gick från skolan i Lundby hände det att de tog några äpplen på marken under hans stora apel. Då kom han ut och svor åt dem. Han brukade fråga Johannes Alm. "Lever den gamle jäveln än?" Då menade han Per på Hålltorp!"