A. 48 Slottet

Slottet under LilleKullen -> Slottet ->Lille Kullen 2:2 -> Lillekullen 2:5 -> idag med adress: Ljungstorp Slottet

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Översiktsplan ger nya hus mellan Slottet - Bygdegård - mot Liden
Ett stort område mellan Slottet och Ljungstorps gård med vidare sträckning upp mot järnvägsbanken under Liden reserveras för bostäder i fördjupad översiktsplan för Skara kommun 2014.

Slottets mark rödmarkerad på 1960-talskartan för tiden efter Hålltorps köp  av Lille Kullen och nybygge av Slottet vid landsvägen tidigt 1860-tal. Mindre del = avstyckning 1970. Lantmäteriet Slottets mark rödmarkerad på 1960-talskartan för tiden efter Hålltorps köp av Lille Kullen och nybygge av Slottet vid landsvägen tidigt 1860-tal. Mindre del = avstyckning 1970. Lantmäteriet

Ur ortsnamnsregistret:
Slottet, torp å nr 2 Lillekullen, Varnhem. Har ett mycket vackert läge uppe på Billingen. (OR 1928)

Namnformer;
Slottet som namn har funnits för tre olika byggnader; 1. Slotts Kerstins intaga (1700-tal) 2. Lilla Slottet (1800-1945) och 3. Slottet (namnat Slottet fr.o.m 1855 Hfl).

De olika byggnader som funnits för de olika Slotten och på samma platser före att de respektive Slotten blev namnade, har legat på Kronomark, Lille Kullens mark, Lillekullen under Hålltorps mark, samt Lilla Hålltorps mark och slutligen endast under Lillekullen och Hålltorp.

Slottet vid landsvägen säljs av Hålltorps ägare till den där då boende av Johannes Andersson ca 1850 (på sin mark för Lillekullen 2). Mark som de tidigare köpt in under Hålltorps expansionstid fr.o.m. 1844 under ägaren Anders Pettersson. Troligen bygger den nye ägaren för marken 1855 inte nytt boningshus och eller ladugård, då han och hans maka verkar ha varit ordentligt skröpliga och troligen bara använde huset att bo i under några år. Här låg sedan Kronoparkstiden under 1700-talets slut en slags inhysesstuga på kronoparksmark.

Det är troligen någon av ägarna under 1860-talet som bygger nytt boningshus och ladugård för att bruka jorden.

Samtidigt skapar Hålltorp Lilla Slottet på sin mark öster om denna lägenhet, färdigt för dagsverkstorpare att flytta in på 1870.

Kvar på Lillekullens mark - nu lägenheten Slottet under Lillekullen 2:2 - låg sedan länge "Slotts Kerstins intaga", vilken verkar ha fortsatt att fungera för inhyses som backstuga långt in på 1800-talets slut och i sitt slutskede betraktades som en "jordkula".

En backstuga "Liris jordkula" förlagd hit nämns av den muntliga traditionen, som fanns så länge att "Pehr August PetterssonHålltorp var med och bar Liri's döde make ut ur boningen".              (Förmedlat av Gunborg Ferm, 2014)

1870 heter alltså ägaren för Hålltorp Pehr August Pettersson, född i Warnhem 1837, som nu medverkat till att ha skapat Lilla Slottet och Slottet med två olika brukarformer - Slottet som försåld lägenhet med egen ägare och Lilla Slottet som dagsverkstorp på kontrakt.

Slottet - Lillekullen 2:5 - har idag kvar en tomtplatsyta om 4 285 kvadratmeter, efter avstyckningen från Lillekullen 2:2 (se ovan) som gjordes 1970.

Slottet 1930-tal; före senare tiders ombyggnader - hus från 1860-tal

Bild från Svenska Gods och Gårdar 1942, ursprungligen från David Johansson, Slottet. Bild från Svenska Gods och Gårdar 1942, ursprungligen från David Johansson, Slottet.

Slottet med boningshuset från 1860-tal. Under 1930-talet så har verandan tillkommit, liksom nya fönster och ny dörr. Däremot är det gamla spåntaket kvar från det tidigare huset, här relativt nyomlagt. Trädgården runt om lummig och grön, med också stora träd på tomten innanför stengärdsgården mot landsvägen.

Utdrag ur Svenska Gods och Gårdar 1942

Utdrag ur Svenska Gods och gårdar, 1942. För boende och släktskap se boendeförteckning nedan! Utdrag ur Svenska Gods och gårdar, 1942. För boende och släktskap se boendeförteckning nedan!

 Ur Verna Andersson samling, Ljungstorp, 2014;
"Slottet under Lillekullen". Äldre släktgård. David Johanssons far Johan Johansson hade övertaget den från sin svärfar Jonas Jonsson.

Johannes Alm minns;
"Johan och Krestin hade sönerna David och Karl samt fostersonen "Lelle-Karl". Johan dog först och Krestin och och "Lelle-Karl" bodde där som Johannes Alm minns. David övertog sedan stället. han var ladugårdskarl på Hålltorp och hans hustru, Hildur, var jungfru där. Karl gifte sig med Anna och bosatte sig i Mossen, Varnhem, som de arrenderade. De flyttade sedan till Klevens såg i Ljungstorp. Karl fick namnet "Karl i Mossen". Han hade TBC i en arm och dog på Ekeberg. David dog på ålderdomshemmet i Axvall."
 

Slottet idag (2014)

Foto Kent Friman, 2014, copyright Foto Kent Friman, 2014, copyright

Slottet idag med Björkedalens uthus som skymtar till höger med Sörbillingen som bakgrund. Ursprunget till det i flera omgångar ombyggda huset är troligen från 1850-talet.

Bildspel Slottet idag (5 bilder)

Foto Kent Friman, mars 2014, copyright

loading...

För in muspekaren in över bildens kant och låt den vila där - så ser du förklarande bildtexter!
Vill du titta i egen takt - klicka på bilden och klicka dig sedan fram bild för bild!
Vill du starta automatiskt bildspel igen så klickar du bara på pilen till vänster under bilden!
Vill du se alla bilder i helskärm så klickar du på den sneda pil-ikonen ovan!


 

Runt sekelskiftet 1800 fanns en byggnad vid landsvägen på Krono- mark, inte kallad för Slottet (karta 1801)- Slottet låg längre österut

På kartan 1801-02 finns det en byggnad inritad ungefär där dagens Slottet ligger vid landsvägen. Det finns ingen markerad gräns med någon form av inhägnad, som för övriga hus på kartan. Byggnaden är troligen ett boninghus utan ladugård. Möjligen en avlastningsstuga för de soldater med familjer som måste få en fristad efter soldattiden. Det tycks ha funnits flera sådana hus runt i området efter hand. Det stämmer delvis också med husförhörslängdens placering här vissa tider.

Tydligt däremot så finns Slottet utmärkt, t o m utstkrivet, vid den på 1794 års karta markerade "Slotts Kerstins intaga". På den här kartan är marken ännu inte skiftad utan utgör Kronoparksmark.

 

De markeringar som gjorts på kartan är med svart ifyllda namn, med grönt förstärkt gränslinje för soldatmarken, svart för de båda inhägnaderna, samt ifyllda bäckfåror med blått. För tolkning av kartan i övrigt - gå till A. 44 Strängstorpet

Slottet på 1877 års karta

Lantmäteriet Historiska Kartor Lantmäteriet Historiska Kartor

Slottet vid landsvägen tycks inte ha lika väl markerade byggnader på kartan som Lilla Slottet, men utgjorde vid kartans tid en egen lägenhet på tidigare Lillekullens mark - med beteckningen Lillekullen 2. Särmarkerade marker för Slottet - Lillekullen 2 med rött. Ladugården tycks ha legat med gaveln mot vägen norr om boningshuset, bakom vilken vägen upp mot Storekullen då gick under en tid i historien.

"Slottet Torp (T.) Till L. Hålltorp
" - ett väl tilltaget torp för dagsverkstorpare under Lilla Hålltorp - senare enbart Hålltorp. Torpet ligger öster om det ursprungliga "Slotts Kerstins intaga" men fick säkert med sig namnet därifrån - Slottet. Ängarna tycks ha varit slåtter-mark runt om.

Ägorna rödmarkerade på kartan och det gick nu en fägata/bruksväg från landsvägen i väster förbi Lilla Slottet och troligen vidare till Lille och Store Kullen sedan följande fortsättningsvis den gamla "Kulla-vägen" - fägatan norr om Lilla Slottet, och ut till landsvägen norr om Slottet, är på kartan ovan ifylld med ljusbrunt för tydlighets skull.

Den gamla "Kulla-vägen" från 1700-talet tycks här ha blivit omlagd och betydelsen av en väg förbi Björkedalen tycks inte ha noterats alls på kartan. Vägen förbi Björkedalen tycks istället leda ut till Lilla Slottets ägor och kanske vidare ner mot bäcken söder om Lilla Slottets ladugård om man förstår att den gick i gränsen mellan soldattorp Nr 315 (Stp Ving) (Björkedalen) och Lillekullens ägor.

Bröderna och sönerna Johansson i Slottet 1925

Foto från Gunborg Ferms samling, Backen, Ljungstorp, 2014. Foto från Gunborg Ferms samling, Backen, Ljungstorp, 2014.

 


Bröderna Johansson i Slottet med gevär.

David Johansson född 1887 till vänster och Karl Johan Johansson född 1883  till höger.

I mitten troligen fosterbrodern Karl Eric Johansson, född i Stenstorp 1907.

Karl Eric är troligen 18 år på bilden och lämnade Slottet och Sverige 1927, 20 år gammal,  för U.S.A.


I så fall hade David redan tagit över Slottet först på arrende (1919) efter faderns död 1910.

Foto från Verna Andersson's samling, Ljungstorp,2014 Foto från Verna Andersson's samling, Ljungstorp,2014


 

Fosterdottern Anna Lisa, född Karlsson kom till David Johansson och hans hustru Hildur 1929
Foto från slutet av 1940-talet.

Foto från Gunborg Ferms samling, Backen, Ljungstorp, 2014. Foto från Gunborg Ferms samling, Backen, Ljungstorp, 2014. 

Davids fosterdotter Anna Lisa, gift Johansson, Slottet, 50 år, 1971.

Urklipp från Ingvor Storms samling, Karlsro, Ljungs- torp, 2014 Urklipp från Ingvor Storms samling, Karlsro, Ljungs- torp, 2014Anna Lisa Johansson, Slottet.

Foto Gunborg Ferm, ur hennes samling, Ljungstorp, 2014 Foto Gunborg Ferm, ur hennes samling, Ljungstorp, 2014

Brygghuset Slottet.

Foto Gunborg Ferm, ur hennes samling, Ljungstorp, 2014 Foto Gunborg Ferm, ur hennes samling, Ljungstorp, 2014

Nisses bänk, Slottet.

Boende på Slottet (dvs platsen för dagens Slottet)

Husförhörslängd 1836 - 1846:
Under Lillekullen ; vid 2 = ägan som tilldelades Lillekullen 1803 från landsvägen och österut;
(Troligen en mindre stuga belägen där Slottet senare kom att uppföras ca 1860 vid landsvägen enl. karta 1801-02)

Årsvisa boenden;

Soldaten   Johan Tjäder, född i Göthened 1807 den 30/11 - flyttar in 1837 med familj från Kjerrtop, Lundby
Hustrun     Beata Olofsdotter, född i Hasseled 1807 den 30/11
Son            Anders, född i Varnhem 1835
- den lilla soldatfamiljen flyttar åter till Kjerrtorp, Lundby till soldatställe N:o 118 1838

In flyttar;
Inhyses    Lars Larsson, född i Segerstad 1803 den 17/10 - in 1839 från Segerstad åter Segerstad 1840
Brukaren Johan Jansson, född i Segerstad 1820 den 2/4 - in 1839 från Segerstad åter Segerstad 1840

Tomt ett par år - därefter 1842 ny ägare (enligt bouppteckning);
Brukare/torpare Pehr Jonas Johansson, född i Segerstad 1817 den 30/12 - in 1842 från Nygården
Hustrun              Maja Johansdotter, född i Sköfde 1816 den 20/6 - död den 25/8 1881
Dotter                  Cajsa Lisa, född i Varnhem 1840 den 18/11

 

Husförhörslängd 1854 - 1862 + 1862 - 1869:
Under Lillekullen 2; - nu tycks lägenheten Lillekullen 2 vara såld och heter; Slottet under Lillekullen;

Ny brukare för Slottet under Lillekullen blir 1854;
Ägaren   Johannes Andersson, född i Rådened 1802 den 14/7, (svagsint)- dör här redan den 22/10 1857
Hustrun  Stina Larsdotter, född i Stenstorp 1803 den 14/10 - dör här bara 6 dagar senare den 28/10 1857
Dotter      Maria, född i Rådened 1833 den 15/1 - flyttar till Stenstorp  den 5/1 1855
Son         Anders, född i Rådened 1836 den 5/3 - flyttar till Stenstorp 1856
Son         Pehr Johan, född i Rådened 1842 den 4/6 - flyttar till Stenstorp 1856

Nästa brukare blir;
Ägaren    Anders Gustaf Strömberg, född i Hammar 1822 den 15/3
Hustrun   Lovisa, född Andersdotter i Hammar 1823 den 24/3
Son          Carl Otto, född i Hofva 1846 den 15/11
Son          Johan Fredrik, född i Hofva 1849 den 26/11
Dotter       Mathilda Josefina, född i Hofva 1852 den 17/6
Son          Anders Gustaf, född i Hofva 1855 den 2/7
Dotter       Maria Lovisa, född i Varnhem 1857 den 4/12
Dotter       Alfrida, född i Varnhem 1861 den 9/3
                 - familjen flyttar ut till Sköfde den 10/11 1863'

Ny brukare flyttar in 1863;
Ägaren     Carl Andersson Ullberg, född i Varnhem 1830 den 3/6 - flyttar in 1863 från Prestbacken med
                  modern - han flyttar till Sven Michelsgården 1868
Inhyses
enkan        Stina Jonsdotter Ullberg, född i Varnhem 1800 den 1/5

Ny ägare flyttar in 1868;
Ägaren      Jonas Johansson, född i Dala 1817 den 14/3 - in 1868 m.familj från Sjogerstad - dör här 1883
Hustrun     Maria Johansdotter, född i Rådenen 1823 den 15/12 - dör här 25/8  1881
Dotter         Beata Christina, född i Dala 1859 den 21/7 - gifter sig här den 18/11 1881

Pigan          Maja Lisa Johansdotter, född i Winköl 1835 den 14/11 - in 1868 från Skövde - ut Falköping 1870

Vid bouppteckningen 1881 efter Maria Johansdotter - en dotter;
Dotter          Beate Christina, gift med Hemmansbrukaren Johan Alfrid Johansson i Prästatorp, Skövde.


"Såsom änkemannen Jonas Johansson befinnes med mindre förstånd, så bevakades hans rätt av Hemmansägaren Anders Gustaf Andersson på Nygården i Kloster socken, vilken närvarande och tillika godvilligt öfvertog befattningen såsom förmyndare för bemälde Jonas Johansson."


Hemmanslägenheten Slottet befanns då vara i sterbhusets ägo värderat till 2 000 kronor!

Nya ägare och brukare blir dottern med man 1881;
Ägaren      Johan Alfred Johansson, f. Borgunda 1843 28/12 - in Sköfde den 8/9 1881 sedan giftermål 18/11
Hustrun     Beata Christina, född i Dala 1859 den 21/7
Son            Karl Johan, född i Varnhem 1883 den 26/5
Son            Jonas David, född i Varnhem 1887 den 19/12

Pigan         Anna Sofia Lind, född i Skarke 1857 den 26/10 - in 1881 från Örebro län, Änsta - ut Varola 1882

Inhyses
enkan        Stina Jonsdotter Ullberg, född i Varnhem 1800 den 1/5 (fattig)

När fadern till Beata dör den 17/1 1883 värderas 1/2 Slottet enligt taxeringsvärdet till 1 000 kronor.
 


Post- Och Inrikes Tidningar 1882

Husförhörslängd 1895 - 1922 + 1922 - 1938:
Slottet under Lillekullen;

Kvarboende;
Ägaren      Johan Alfred Johansson, f. Borgunda 1843 28/12 - dör här den 15/10 1910
Hustrun     Beata Christina, född Jonsdotter i Dala 1859 den 21/7 - enka 1910 - dör här 10/11 1922
Son            Karl Johan, född i Varnhem 1883 den 26/5 - flyttar till Fiskaregården den 5/11 1899 - hem 1904 - ut
                  1905 - hem 1907  - ut 1909
Son            Jonas David, född i Varnhem 1887 den 19/12 - flyttar till Prestegården 1905
Fosterson  Karl Eric, född i Stenstorp 1907 den 10/8 - in 1910 - modern vill vara okänd född 1879 den 19/3
                  - fostersonen reser till USA den 10/11 1927

Modern
till Johan: Maria Andersson, född i Åsled 1817 den 5/8 -  in den 6/11 1895 ut igen till Lundby den 23/12 1903

Pigan         Anna Sofia Lind, född i Skarke 1857 den 26/10 - in 1881 från Örebro län, Änsta - ut Varola 1882

Inhyses
enkan        Stina Jonsdotter Ullberg, född i Varnhem 1800 den 1/5 (fattig)

Arrendator 1916 - 1919: 
Arbetare    Sven Hjalmar Holmberg, född i Varnhem 1880 den 19/8
Hustrun     Augusta Olivia Brandqvist, född i Borgunda 1876 den 18/4
Son            Sven Roland, född i Varnhem 1909 den 9/8
Dotter         Signe Karolina, född tvilling i Varnhem 1913 den 6/4
Dotter         Märta Elisabeth, född i Varnhem 1913 den 6/4
Son             Johan Oskar, född i Varnhem 1915 den 27/8
-  familjen flyttar till Storekullen som arrendatorer 1919
................................................................................................................................................................................

Sonen tar över 1919;
Arrendator   David Johansson
, född 1887 den 19/12 - gifter sig den 6/8 1921 med
Hustrun        Hildur Viktoria, f. Persson i Bolum 1887 den 19/6 -  in som hushållerska 1920 - gift 6/8 1921
                      - hon dör här den 17/6 1933
Fosterdotter Anna Lisa Karlsson, född i Berga 1921 den 18/3 - flyttar in från N. Lundby 1929 25/11
                     (moder; Anna Matilda Karlsson, född Andersson, ålderdomshemmet, N. Lundby)

Inackorderad f.d
tjenarinna (sinnesjuk) Helga Natalia Flink, f. i Varola 1886 den 24/3 - in 1925 fr. Sthlm - ålderdomshemm 1927

Hembiträde  Anna Törnström, född i Österplanan 1876 den 10/4 -  in från Medelplana 1928 - ut Varola 1930
Hembiträde  Elisabet Berggren, född i Sk. Åsaka 1914 den 6/8 - flyttar in 1934 och ut igen till Eggby 1936
Hennes oäkta son  Gustav Erik Rune, f. i Eggby 1934 den 9/7 - (fader; Erik Allan Vilhelm Persson, Härlunda)

Jordbruksarbetare Ragnar Brickman, född i Skövde 1900 den 5/4 -in från Dala 1922 och ut till Skövde 1923Formalia;
David Johansson född i Varnhem (Lillekullen 2:2 - Slottet) den 19/12 1887 - gift den 6/8 1921 - änkling den 17/6 1933 - dör på Lillekullen 2:2 (Slottet) den 21/2 1970.

Fosterdottern Anna Lisa Johansson, född i Berga den 18/3 1921 - gift 14/10 1944 - dör i Varnhems samhälle den 14/7 2003.
Hennes make Nils Tage Oskar Johansson, född i Varnhem den 24/7 1915, gift 14/10 1944 och dör på Slottet, Varnhem den 4/2 1978.

Anna Lisa flyttar in 1929 och bor alltså tillsammans först med fosterfar och fostermor till 1933, då fostermodern dör. Sedan ensam med fosterfadern till 1944, då hon gifter sig och maken flyttar in. Med maken och fadern bor hon på Slottet mellan 1944 intill faderns död 1970 och med maken till hans död 1978.

Dessförinnan hade hon som arvinge, och gemensamt med sin make, och efter sin faders död den 21/2 1970, avstyckat Slottet med registrering i juli 1970 för att enbart behålla hustomten. 1979 säljer hon denna tomt med byggnader till ny köpare och flyttar ner till Varnhem efter sin makes död 1978.

Nya ägare blir fr o m 1979;
Apell, Gun Barbro gift med

Apell, Sven Olof Roland
och de äger ännu fastigheten 2014.