A. 47 Lilla Slottet

Slottet på Hålltorps mark -> Lilla Slottet -> husen rivs 1945-> Hålltorp 3:1

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014
Lilla Slottets torpargränser under Hålltorp 1877 utmärkta med rött. X markerar ungefärligt var byggnaderna låg. "Slotts Kerstins intaga" -byggnadsläge utmärkta med X. Lantmäteriet Historiska Kartor. Lilla Slottets torpargränser under Hålltorp 1877 utmärkta med rött. X markerar ungefärligt var byggnaderna låg. "Slotts Kerstins intaga" -byggnadsläge utmärkta med X. Lantmäteriet Historiska Kartor.

Ortsnamnsregistret;
Slottet finns noterat som 2 namn för "Slottet under Lillekullen 2" & "Slottet under Lilla Hålltorp". (OR 1928 & 1946)

Namnet anges troligt komma från "Slåttert, slåttern, slåtter- marken, dvs ängs- och hag- marker som förr slogs med lie. Anges förekomma i Husför- hörslängd 1800. (OR 1946)

Namnformer:
Allra tidigast belagt är en intäkt här vid skiftet på kartan 1794 (Nr 111) som var inhägnad och beboddes av "Slotts Kerstin" under ca 40 års tid i slutet av 1700-talet - den kallas alltså följdenligt "Slotts Kerstins intaga" - vilket alltså borde ha blivit namngivare för båda torpen med namn Slottet både på Lillekullens och Lilla Hålltorps marker. Här är det ju uppenbart att det är en intäkt som slagits till hö - "slåttats", som givit namnet.

Här finns i slutet av 1700-talet  Änkan K. Kerstin Andersdotter, född i Lundby 1729 inflyttad någon gång efter 1760-talet, så huset hade viss ålder! Hon var skriven inhyses under Hålltorps rote, hennes son gifter sig och tar hit sin hustru 1792. Själv dör hon på tidigt 1800-tal och i husförhörslängden för den här sista tiden skrivs; "Vid Hålltorp, Slottet" (trots att ägan tillhör Lille Kullen! - detta ändras senare i Husförhörslängderna till Lille Kullen 2). Sonen dör här 1812.

Änkan är sannolikt den "Slotts Kerstin" som hade en intaga här, inhägnad och med bebygelse inom Kronoparken Billingen för höslåtter och som beskrivs vid skiftet av Billingeliderna 1803. Intagan fördes till Lille Kullen som en del i skiftet, vilket troligt också ger det "nya" Slottet vid vägen senare sitt namn på 1860-talet, då det gamla "Slotts Kerstins" byggnad inte fanns kvar längre som huvudbyggnad för ägan.

Slottet under Lillekullen såldes som lägenhet under Lillekullen  (ägare Hålltorp) - Lillekullen 2 - 1855 och huset ute vid landsvägen kom att bli platsen för de nya ägarna att förlägga sin bostad med namnet Slottet. Troligen byggdes det nya huset där under 1860-talet.

Tiden efter 1844 fram till ca 1870 är perioden när ägaren på Hålltorp bygger ut sitt ägande. År 1862 gjorde lantmätaren en sammanställning över alla de hemman som då ägdes av Anders Pettersson i Skarke bl a Lilla Kullen.

Det är också under den här perioden som man öster om det  gamla 1700-talshuset på "Slotts Kerstins intaga" under Lille Kullen 2, bygger ett nytt ställe på Hålltorps mark öster om och mitt för "Slotts Kerstins". Nu äger ju Hålltorps ägare också Lillekullen.

Detta nya torp under Hålltorp (skrivs ibland i Hfl som "Slottet under Stenhammar") byggs för dagsverkstorpare som ersättning för Stenhammar som hade blivit ett dagsverkstorp under Lilla Hålltorp efter Hålltorps köp och som rivs i samband med vägbygget nere i dalen av den "Nya" Skara- Skövde-vägen runt 1870.

Torparen under HålltorpStenhammar får just 1870 flytta till (Lilla) Slottet under Håltorp och då finns där ett nytt hus som lever kvar tills det rivs 1945 - se foto nedan med ett relativt nyligen övergivet hus tidigt 1940-tal.

Troligen bodde ingen mer i huset efter att den sista torparfamiljen på Lilla Slottet under Hålltorp, Henning Perssons hade flyttat till Stenslund 1938.

På kartan 1877 ser man en inritning just vid läget för Liris jordkula, vars rester kan ses ännu idag (2014) och på andra sidan gränsen till Lilla Hålltortps äga ser man exakt läget för boninghus och ladugård för det som senare blev "Lilla Slottet".

(Kartan är förstärkt med färger av Kent Friman, 2013)

Lilla Slottet under Hålltorp 1940-tal

Lilla Slottet Ljungstorp. Då var detta ett torp under Hålltorp. Här bodde Henning och Emma Persson med fyra barn. Torpet revs på 1940- talet, troligen runt 1945. På bilden kan man se att det är övergivet, då ingen eldat i skorstenen för vintern. Foto troligen Nils Lann. Bild från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings digitala arkiv; www.varnhemshistoria.se

På bilden kan man se den förra landsvägen till Skövde som ett vitt streck nedanför Sörbillingen och just ovan taket på Lilla Slottets ladugård, som här är snötäckt. Idag finns ladugårdsgrunden relativti intakt och från huset finns en skorstensmurshög. Man kan på bilden också se att det finns en byggnad öster om boningshuset. Där återfinns idag också en mindre stenansamling.

På Lilla Slottets trappa 1923 - torparfamiljen Henning Persson

Från 1916 var Henning och Emma Persson torpare i Lilla Slottet i Ljungstorp till 1938 då de flyttar till Stenslund. Henning och Emma dör båda i Stenslund, Henning 1959 och Emma 1982. Till höger finns också Emmas mor Kristina Ek. Fotot från Lilla Slottet 1923.

Emma var född av Soldatfamiljen på Soldatboställe Nr 304, under Trumpetaregården i Norra Lundby; Anders Gustaf Ek, född i Warnhem 1860 14/7, gift den 13/11 1885 med hustrun Kristina Andersdotter, född i Säter 1858 den 21/7. Födelsorten för Emma Elisabeth anges till Wåmb, men familjen skrivs på Trumpetaregården i Norra Lundby.

År 1938 flyttar Henning och Emma Persson in i Stenslund. Henning var född i Frösve 1884 och Emma, född Ek, i Våmb 1894. De gifte sig 1915. Barn: Gunnar född 1916 död 1996, Bertil född 1921 död 2011, Elsa född 1917 död 2012, Märta född 1925.
Foto Astor Mård


Läs mer om familjen Persson under rubriken; A. 29 Stenslund - soldattorp Nr 5

<-- Till sidans rubiker!

Lilla Slottets fägata upp över Ulfstorp - berättelse Irma Meyer

Bild från Irma Meyer, 92 år, Skövde - adoptivdotter till Emma Johansson, vid besök i Skövde 2014. Bild från Irma Meyer, 92 år, Skövde - adoptivdotter till Emma Johansson, vid besök i Skövde 2014.

Ulfstorp tidigt 1930-tal från södersidan - här omålat grått(?) - med en bit söderut till dåvarande läge för landsvägen mellan Skara - Skövde. På bilden fosterdottern Karin hos Emma Johansson i den fähägnad som utgjorde en sluss för kreaturen från Lilla Slottet, när de skulle ut på vägen mot den stora landsvägen. Se fotot som tavla - klicka här!

Irma Meyer, uppväxt delvis i Ulfstorp, berättar:
Sommargäster i Ljungstorp kom ofta med bussen till hållplatsen utanför Ulfstorp. De gick in via stora grinden och vidare genom ledet till vänster och sedan via Lilla Slottet, och dåvarande arrendatorn Henning Perssons marker, upp till Ljungstorp och ofta fick Emma och barnen hålla reda på att de stängde grindarna ordentligt.

En gång när mor Emma såg att sommargästerna Moberg hade anlänt från staden, tittade hon ut och såg då att de inte hade stängt ledet ordenligt mot Hennings kohage. Innan hon kom ut hade en ko hunnit tvärs över fähägnaden och in på havreåkern mitt emot, även den grinden  stod öppen av någon anledning. Mor Emma började skrika åt kon att komma tillbaka och då vände kon med väldig ilska mot mor Emma och stångade henne med ett horn in i magen genom förkläde och klänning. Hon skrek allt vad hon kunde på hjälp och adoptivdottern Irma såg vad som hände och rusade ut från huset och fick tag i en vidja. Då hade kon fått ner Emma på marken och stod och borrade sitt horn allt djupare in i hennes mage, med klädtrasor på det andra hornet från Emmas kläder.

Irma började då slå kon allt vad hon orkade i huvudet med vidjan och till slut blev kon arg på henne och lyfte huvudet och startade med skutt mot Irma. Irma lyckades kasta sig ut genom stora grinden mot vägen och stänga den efter sig med kon tätt inpå sig! Samtidigt lyckades hennes mor släpa sig mot den inre grinden mot huset och stänga den.

Fosterdottern Karin hade då hunnit till platsen och kunde springa upp till Dr Ekelund - sommargäst i sin stuga nära Liden - för att hämta hjälp. Han ordnade med det akuta vad gällde blödningar och beställde transport av Frimans taxi till Skövde sjukhus. Emma fick tillbringa mer än en vecka på sjukhuset och brukade därefter prata om att hon numera hade två navlar - den riktiga och det hål hon fick av kon!

En dag dök Henning Persson upp alldeles rasande över att Emma skulle ha anmält den våldsamma kon och hennes attack, så att han blivit tvungen att avliva henne! Emma svarade då att det inte var hon som hade anmält händelsen och att om han hade den inställningen så skulle hon se till att han fick betala hennes kostnader i samband med sjukhusbesöket. Henning tystnade och lommade iväg.

Det var Dr Ekelund och sjukhusmyndigheterna som anmält saken och då kon även tidigare hade betraktats som våldsam beslöts om avlivning. Emma hämtade sig väl från den katastrofala händelsen.

 

Dagsverkstorparen Henning Persson, Lilla Slottet under Hålltorp

Torparen Henning Persson, Lilla Slottet, skördar med oxar som dagsverke på Hålltorps marker. I bakgrunden i Billingssluttningen hemmanet Sten och torpet Stenslund dit Henning med familj flyttar 1938. Även Stensbro nära Fermabron finns med på bilden!

1794 års karta visar att här fanns "Slotts Kerstins intaga" (Nr 111)

1794 års karta för skiftet av skogsmarkerna Billingeliden av kronoparken ger Ulundagårdarna littera L II med gräns i väster mot mark tilldelad Lilla Hålltorp (littera XL II), i norr mot mark tilldelad Store Kullen XLV. Röd marekring är tilldelning till Ulunda by.

1794 års "Kulla-väg" (Lilla & Store Kullen-vägen) gick då snett över kartan ner alldeles norr om "Slotts Kerstins intaga "(Nr 111) på kartan och gick vidare över Redsvenstorps äga och ut genom allmänningen mellan Sandåsen och Billingsdal.

Det fanns alltså en intäkt här före Lilla Slottet på kronoparksmark, som vid skiftet kallades "Slotts Kerstins intaga" (Nr 111 på kartan). Den delen tilldelades Lille Kullen med all mark däromkring fram till soldatboställesområdet (inhägnad Nr 110 här ovan på kartan).

Man kan också se att närmaste granne till denna intäkt då var "Rosenboms intäkt" som delades mellan Lilla Kullen och Storekullen. Byggnaderna på denna intäkt hamnar på Lille Kullens mark och försvinner säkert när ägorna delas - intäkten blir då trolgien för liten att driva. T

Troligen byggs Lilla Slottets bostadshus och ladugård runt 1870 när Redsvenstorps byggnader rivs av ägaren Hålltorp 1870, troligen som en följd av vägbygget mellan Varnhem och Skövde.

På karta 1801-02 kallas "Rosenboms intäkt" för Hagen och har bostadshus och ladugård utritade - se nedan!
 
 

Ifylld karta från 1801-02 som visar Slottet -"Slotts Kerstins intaga" söder om Torpet Hagen = "Rosenboms intäkt"

Kartan har förstärkts med färger för bostadshus (rött), ladugårdar (svart), vattendrag (blått) och en del ifyllda redan på kartan markerade gränser.

Kartan visar att Slottet = Lilla Slottet finns här sedan åtminstone i slutet av 1700-talet och måste då ha uppförts på Kronomark - för Slottets del, på den här kartan, borde marken till del vara lika med "Slotts Kerstins intaga" i handlingarna för skiftet på karta 1794 och fick antagligen sitt namn på det viset - "Slåttar-Kerstins".

Dagens karta från samma område med inritade intäkter

Här kan kan se att intäkten Nr 112 = "Rosenboms intäkt" i huvudsak låg på det som senare blir Lillekullens mark, även om den norra delen gick in på senare mark för Storekullen. "Slotts Kerstins intaga" låg söder om denna och helt på Lillekullens mark. Gränserna för markerna mellan Lillekullen och Hålltorp är desamma idag som 1803, även om soldattorpens gränser har justerats något.

När "Slottets" byggnader byggdes upp efter att Hålltorp, som nu också äger Lillekullen, så flyttades dessa byggnaders namn in på det som var Lilla Hålltorps mark (på kartan ovan heter området idag Hålltorp 3:1) där det blev ett regelrätt dagsverkstorp åt Hålltorp, som kom att kallas Lilla Slottet.

Dagens område med platsen för Lilla Slottet på Lilla Hålltorps mark

Foto Kent Friman, 2014, copyright Foto Kent Friman, 2014, copyright

Ladugårdsgrunden för Lilla Slottet på Hålltorps mark finns idag kvar intakt med prydligt lagda granitstenar bara ett 20-tal meter in från Björkedalen och med norrsidan vänd mot vägen från Björkedalen och boninghuset lite längre upp i backen rakt norrut.

Det går ännu lätt att urskilja olika rum i ladgården med de separat utlagda grunderna för mellanväggar. Här med dagens värd för utlfykten, ägaren av Björkedalen, Kerstin Lidberg, född Lann. Gränsledet mellan Björkedalen och Lilla Slottet skymtas i bakgrunden. Det är rejäla grantiblock som grundläggning!

Boninghusets tomtplats har helt övertagits av en av de kulturväxter som fanns vid många torp - Snöbäret. Här fotograferat från genomfartsvägen mellan Björkedalen och Ulfstorp och framför ladugården norrut.

Något förtydligad med svart den skorstenshög som finns kvar efter boningshuset - stenar formar också en grund.

Mitt för huset i öster finns också lämningar efter en byggnad - den kan ses skymta fram på fotot från gården 1940-tal - se ovan!

Karta 1877 beskriver Slottet, Torp till Lilla Hålltorp -> Lilla Slottet

"Slottet Torp (T.) - Till L. Hålltorp" - ett väl tilltaget torp för dagsverkstorpare under Lilla Hålltorp - senare enbart Hålltorp. Torpet ligger öster om det ursprungliga "Slotts Kerstins intaga" men fick säkert med sig namnet därifrån - Slottet.

Ägorna rödmarkerade på kartan och det gick nu en fägata/bruksväg från landsvägen i väster förbi Lilla Slottet och troligen vidare till Lille och Store Kullen sedan följande fortsättningsvis den gamla "Kulla-vägen" - fägatan norr om Lilla Slottet, och ut till landsvägen norr om Slottet,är på kartan ovan ifylld med ljusbrunt för tydlighets skull.

Den gamla "Kulla-vägen" från 1700-talet tycks här ha blivit omlagd och betydelsen av en väg förbi Björkedalen tycks inte ha noterats alls på kartan. Den tycks istället leda ut till Lilla Slottets ägor och kanske vidare ner mot bäcken söder om Lilla Slottets ladugård om man förstår att den gick i gränsen mellan soldattorp Nr 315 (Stp Ving) (Björkedalen) och Lillekullens ägor.

Detalj av 1877 års karta för Lilla Slottet.

Boende i Slottet enligt husförhörslängd

Det finns inga skrivna på Slottet under Lilla Hålltorp förrän 1870, då torparen från Stenhammar flyttas hit!
Det kallas då "Slottet under Stenhammar"!

D
essförinnan existerar Slottet under rubriken "vid Hålltorps rote" - och utgör "Slotts Kerstins intaga" enligt förrättningshandling 1803, med byggnader; benämnt  Slottet på karta 1801-02.

Se A. 46 "Slotts Kerstins intaga" för boende på Slottet enligt Hfl under 1700-talet t o m 1839.
 

Husförhörslängd 1846 - 1862;
 

För den här perioden är det svårt att hitta personer under Hålltorp som skrivs direkt boende på något "Slottet" - det finns en mängd inhyses och andra under Hålltorp som skulle kunna ha bott där, men det framgår inte direkt ur bokföringen.

1855 säljs Lillekullen 2, som en lägenhet på vilket "Slotts Kerstins intaga"=Slottet har hamnat efter skiftet 1803.
Här byggs säkert ny bostad för Slottet under Lillekullen under 1860-talet. (Lillekullen har nu också blivit Anders Pettersson på Hålltorps ägor).

Detta är perioden när ägaren på Hålltorp bygger ut sitt ägande. År 1862 gjorde lantmätaren en sammanställning över de hemman som då ägdes av Anders Pettersson i Skarke;

A.Lilla Hålltorp, B. Stora Hålltorp, C. Stenhammar D. Sten och E. Lille Kullen till detta kom dessa gårdars ägor i Billingeliderna, Torpet Kullaliden samt 1/4 dels mantal Upsala därefter F. Soldattorp till Stora Hålltorp och Stenhammar (Nr 5 Stenslund).
 

Det är troligen då det gamla 1700-talshuset på Slotts Kerstins intaga" under Hålltorps rote ersätts med nytt ställe för dagsverkstorpare på grannmarken, tilldelad Lilla Hålltorp i skiftet, som ersättning för Stenhammar, vilket i sin tur rivs i samband med vägbygget nere i dalen av den "Nya" Skara- Skövde-vägen runt 1870.

Torparen under HålltorpStenhammar får just 1870 flytta till (Lilla) "Slottet under Stenhammar" och troligen finns där då ett nytt hus som lever kvar tills det rivs 1945.

Det är också Anders Pettersson, Hålltorp - då som ny ägare av Lille Kullen - som 1855 säljer Lille Kullen 2 - det "Nya" Slottet på Lille Kullens mark - ute vid "Gamla" landsvägen i kurvan efter Backen.

Denna mark säljer man som en lägenhet under gården 1855 och de som bor köper alltså sin lägenhet Lillekullen 2 och står i husförhörslängden som "Egare". Naturligt kallas detta Slottet under Lillekullen 2 så längde de båda Slotten existerar parallellt.

Slottets dagsverkstorpare under Hållltorp bor på (Lilla Slottet) eller Slottet under Stenhammar som det kallas i husförhörslängderna, efter att ha ersatt Stenhammars byggnader som rivits.


.......................................................................................................................................................................................

Husförhörslängd 1862 - 1869 + 1869 - 1880 + 1880 - 1895:
Slottet under Hålltorp (i folkmun senare "LIlla Slottet") - och äv. "Slottet under Stenhammar";

På huvudbyggnaden för Stenhammar bor endast något år;
Torparen Anders Jonsson, född i Häggum 1824 den 13/9
Hustrun  Johanna Larsdotter, Född 1826 i Wing den 29/8
Son         Lars Johan, född i Varnhem 1852 den 12/9
Dotter      Anna Charlotta, född i Varnhem 1858 den 21/3
Son         Carl August, född i Varnhem 1861 den 15/7
Son         Frans Wilhelm, född i Varnhem 1863 den 1/10
Son         Anders Gustaf, född i Varnhem 1866 den 1/5
- familjen får flytta som torpare under Hålltorp -  till Slottet under Hålltorp (senare "Lilla Slottet") 1870

 

Troligen hänger detta samman med att Stenhammar avvecklas av Hålltorp i samband med vägbygget av "Nya vägen" mellan Skara och Skövde över berget som läggs nere i dalen och kommer att dras nära gårdsplanen på Stenhammars gård (var vid tiden Hålltorps torp).


Slottet skrivs in tydligt för familjen där de nu hamnar -  under överrubriken Stenhammar - familjen flyttar vidare till Rosenlund 1873.
 

Det står på sidan för Stenhammar att en ny familj flyttar in på Stenhammar, men kontrollerar man i födelseboken för deras son som föds där 1876, ser man att han är född på Slottet och inte på Stenhammar.

Under många år skrivs alltså (Lilla) Slottet under rubriken Stenhammar trots att de som är skrivna där enligt andra källor bor på (LIlla) Slottet. Det är också Slottet som sirligt skrivits in överst på sidan under Stenhammar - allt tillhör ju egentligen Hålltorp så Stenhammar hängde väl kvar som namn trots att torparna nu framledes höll till på Slottet under Lilla Hålltorp (Lilla Slottet). I Hfl 1869 - 1880 så finns rubriken; Slottet u. Kullen Lilla och Slottet u. Stenhammar, som då var riven och marken ägd av Hålltorps ägare.


Nya boende på (Lilla) Slottet 1873:
Statkarl       Johannes Andersson, född i Wing 1835 den 24/10 - flyttar in med familj 1873
Hustrun       Kajsa Andersdotter, född i Varnhem 1836, den 7/4
Dotter           Anna, född i Skärf 1865 den 28/6 - flyttar ut till marum den 29/10 1889
Dotter           Alma Christina, född i Varnhem 1872 den 30/10 - flyttar ut till Ulunda 8/11 1892
Son              Karl Johan *, född i Varnhem 1876 den 5/1 - flyttar ut till Wing den 31/10 1890 (senare Kanada)
                    - står slutligen noterad som utvandrad till N. Amerika den 2/ 4 1895
                   - Johannes och Kajsa tycks flytta ut 1892 och hamnar på Rättarebacken under Hålltorp

* Notering; "Skrev i november 1948 och begärde och erhöll utdrag för att styrka till ålder, mm, under adress Charles from West W. S., Canada"

Församlingsbok 1895 - 1922:
(Lilla) Slottet

Nya boenden flyttar in 1892 - sonen till tidigare torparen Anders Jonsson (se ovan!);
Arbetaren    Anders Gustaf Andersson, född i Varnhem 1866 den 1/5 - in 1892 från dräng på Hålltorp med
                      nyblivna frun, gifta den 4/10 1892 - blir änkling den 10/10 1915  - till Kyrkebo som ladugårdskarl 1916
Hustrun        Ida Matilda Svensson, född i Ledsjö 1865 den 25/10 - dör här 10/10 1915
Fosterdotter   Nanny Maria Lund, född i Arboga stad 1897 den 4/9 - flyttar in 20/1 1905  från Arboga - "Dotter af
                      änkan Anna Charlotta Lund, född Ifvarsson - hon dör här 16/7 1906
Fosterson      Axel F. Lund, född i Arboga stad 1895 3/8 - in 20/10 1905 - son av samma änka - till Lena 10/12 1913
Fosterdotter   Gunhilda Charlotta Elisabeth, född i Annedal Gbg 1911 22/2 - in den 14/2 1913 från Masthugget Gbg
                     - dotter till ogifta Ida Carolina Johansdotter, Masthuggs församling - till Gamlestaden i Gbg 5/11 1915

Ny arrendator flyttar in 1910;
f.d. soldaten  Karl August Wall, född i Edåsa 1843 den 17/4 - in från Melltorp 1910 - dör här den 21/12 1913
Hustrun          Anna Brita Larsdotter
, född i Vättlösa 1843 den 19/3 - flyttar ut till Rådene och dör där 2/12 1914

Son                Johan Alfred Wall, född i Ledsjö 1873 den 26/8 - snickare - in med föräldrar från Melltorp
Sonhustrun    Anna Elisabett Fant, född i Hjälstad 1882 den 17/11      
                       - de båda flyttar ut till Lindtorp 1911  

Ny torparfamilj flyttar in 1916;
Torpare         Johan Henning Persson, född i Frösve 1884 den 3/8 -  in den 28/3 1916 gift 1915 från Våmb med
Hustrun         Emma Elisabeth född Ek i Wåmb 1894 den 3/1
Son                Johan Gunnar, född i Wåmb 1916 den 30/1
Fosterson       Karl Elis, född i Stenstorp 1907 10/8 . flyttar in 4/12 1907 från Stenstorp - ("son af moder som vill
                       vara okänd, modern född 1879 den 19/3" - flyttar ut till Backa 1910
Dotter             Elsa Elisabeth, född i Warnhem 1917 den 23/11
Son                Bertil Ingemar, född i Warnhem 1921 den 10/2 - flyttar ut till Kyrkebo 1916

 

Församlingsbok 1922 - 1938:
(Lilla) Slottet

Kvarboende torpare;
Torpare         Johan Henning Persson
, född i Frösve 1884 den 3/8 -  in den 28/3 1916 gift 1915 från Våmb med
Hustrun         Emma Elisabeth född Ek i Wåmb 1894 den 3/1
Son                Johan Gunnar, född i Wåmb 1916 den 30/1 - flyttar till Holmestad den 7/12 1936
Dotter             Elsa Elisabeth, född i Warnhem 1917 den 23/11 - ut Sköfde 1934 - hem och åter Sköfde under 1937
Son                Bertil Ingemar, född i Warnhem 1921 den 10/2 -
Dotter             Märta Kristina, född i Warnhem 1925 den 5/5
                       - hemmavarande familj flyttar till Stenslund 1938

Troligtvis står torphuset sedan tomt tills det rivs 1945 och marken brukas av Hålltorp själva.