A. 41 Backen

Vill du ladda ner en redigerad version av A. 41 Backen och ytterligare undersidor kring Gunborg och famljen Ferm som Word-filer för personligt bruk  är det bara att klicka på filen nedan - enkla att skriva ut! Tänk bara på copyright och publiceringsrättigheter!!

Tidigt Kronoallmänning -> del av området benämnt Sandbacken på allmän mark -> Sockenallmänningen ->Varnhems alla hemmans mark -> Backen -> Backen 1:1 -> Hålltorp 9:1 - idag med adress:
Ljungstorp Backen

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014
Backens tomtgräns markerad med rött på 1960 års karta. Lantmäteriet Historiska Kartor. Backens tomtgräns markerad med rött på 1960 års karta. Lantmäteriet Historiska Kartor.

Ortsnamnsregistret:
Backen; stuga på Billingen - allmänmark (1939)

Namnet;
Flera av husen har här i backen för landsvägen upp genom dagens Ljungstorp kallats med namn kring begreppet "backen".

Granne västerut fanns Sandbacken som i husför-hörslängder först omfattade både Sandåsen och Billingsdals stugor innan de fick separata namn

I folkmun efter 1960: "Fermes"

Tillkomst på allmänmark;
Det som kallades Backen byggdes av soldaten Carl Winter innan han blev gratialist, dvs pensionerad soldat. 1888 flyttade han med familjen in i det nybyggda huset, som stod med öppet timmer de första 10 åren enligt uppgift.       
                               (Gunborg Ferm, 2014)


På karta 1844 och 1877 kan man se att här fanns andra byggnader innan dess.  Enligt muntlig tradition skulle  här  funnits  en mycket gammal backstuga från 1600-talet, med rester kvar i Backens ladugård mot vägen.

     (Uppgift Gunborg Ferm, 2014)


Dessutom tycks även "Finnaliderna" skrivas som en mer allmän beteckning på backen för landsvägen upp mot berget. I födelseboken för 1842 skriver bokföraren just detta om födelseplatsen för en av Johan Breds döttrar. Familjen bodde då i denna backe, i Sandåsen/Sandbacken.

 

Huset Backen friköptes från allmänmarken av Amalia Qwarnström den 5 april 1946 enligt ensittarlagen.

Se utdrag nedan av födelseboken - med benämningen finnaliderna!

Publiceras med tillstånd av www.ArkivDigital.se; född 16 oktober 1842; Anna Christina - föräldrar; Johan Bred och Stina Jonsdotter, 34 år gammal, Kronorättare boende vid finnaliderna i Warnhem. Publiceras med tillstånd av www.ArkivDigital.se; född 16 oktober 1842; Anna Christina - föräldrar; Johan Bred och Stina Jonsdotter, 34 år gammal, Kronorättare boende vid finnaliderna i Warnhem.

Hemma hos Gunborg Ferm i Backen 2013

Foto Vibeke Friman, 2013, copyright Foto Vibeke Friman, 2013, copyright

Scanning i full gång hos Gunborg Ferm i Backen 2013-11-23 vid besök av Kent Friman och övriga i projektet. Gunborgs samling har i sin helhet fått lov att scannas och den innehåller mängder av bilder och nedtecknad kunskap om Ljungstorps historia. Efter hand tillförs hennes bilder och texter till de objekt som finns i hennes samling och som återfinns på www.ljungstorpshistoria.se

KLICKBARA RUBRIKER PÅ DENNA SIDA
(Du kan alltså klicka på rubriken och hamna vid texten för den på denna sidan!)

- Backen
- Finnaliderna
-
På platsen fanns enligt karta 1844 ett "torp" innan Winters bygge 1888
- Backen i modern tid i kurvan mitt emot Soldattorp Nr 331, Bäcktorp
- Bildspel med foton av dagens Backen
- Ägarförteckning för Backen

- Originalritade kartan från 1844 visar ett "torp" före Winters bygge
- Karta för Allmänningen 1844 - speglar första halvan av 1800-talet
- Karta med allmänningen 1877 - ofärgad fyrkant vid Backen (hushägn)
- Husen före Winters bygge 1888
- F.d. soldat Lind m. familj  flyttar till "På allmän mark skriven 1855"

Familjen Winters Backen - text & foton:
- Soldatfamilj med många barn - pensionerar sig & bygger Backen 1888
- Arbetsbetyg från trädgårdsmästaren på Backa gård - vitsordar Winter
- Backens stuga foto runt 1900, ca 10-12 år efter Winters bygge 1888: "Winters Boställe"
- Foto Backens ladugård samma tid - kanske backstuga från 1600-talet?
- Backen på tidig bild från väster

Foton och dokument familjen Winter:
- Slåtter vid Backen
- Södersidan före eller just sommaren 1905 - Winter's höskörd till kon
- Två foton - stugan interiört med Carl och hans dotterdotter Lilly
- Carl Winter skötte kyrkpark & var kyrkvaktmästare i Varnhems kyrka - två foton
- Carl Johansson Winter i trädgården på Backen finklädd för minnesfest
- Carl Winters farväl av Kungl. Skaraborgs regementes mötesplats på Axevalla hed dec. 1913
- Minnet av Carl Johansson Winter
- Kuriosa; Sonen Karl Bernhards betyg från Varnhems småskola 1884

Ny familj i Backen 1917:
- Ny familj i Backen - Johan Qwarnström med familj köper Backen 1917
- Backen 1920-tal; har nu fått veranda & hängrännor - spåntaket ordnat
- Familjen Qwarnström

Ny ägare i Backen 1950:
- Folke Moberg köper 1950
- Backen flygbild 1950-tal

Ny ägare Backen 1961:
- Karl och Gunborg Ferm köper Backen 1961 - foto 1952

- Familjen Ferms egen familjesida - Trollehöjd - Ulfstorp - Backen Ljungstorp (egen undersida!)

- Backen innan köpet - foto 1960
- Kalle och Gunborg flyttar in 1961 och nu är trädgården redan ansad- foto
- Jul i det gamla köket 1961 - foto

- 1963 var husets port ny och vackert prydd med solgrind- två foton
- Moderna krav gör att huset successivt förlorar exteriör äldre identitet - tidigt 1970-tal - foto

- Huset känns för litet och om- och tillbyggnad krävs  - 1973
- Utbyggnaden växer fram 1973
- Också den riktigt gamla ladugården byggs om till garage och förråd
- Det ombyggda Backen idag
- Makarna Ferms bortgång 2016 - minnesord

- Boende på Backen efter 1888 enligt husförhörslängd & församlingsbok

På platsen fanns enligt karta 1844 ett "torp" innan Winters bygge 1888

Tar man bort siffror och gränser som har med allmänningen att göra på kartan, så ser man tydligare hur torpet, där Backen nu ligger, var ordnat innan kartan ritades 1844. Se mer detaljerad beskrivning nedan!

Det fanns två eller tre byggnader (svart byggnad vid vägen) med ladugårdsgatan/fägatan i en "fyrkant" som en innergård - hägnad.
Troligen är det västra huset boningshus med ingång från landsvägen. I öster finns ladugård.

I realiteten låg delar av inhägnaden och den östra byggnaden alltså vid den tiden på mark tillhörig Redsvenstorp fr o m 1803 och resten på Sockenallmänningen.

I nordöstra hörnet av den inhägnade ladugårdsgatan ligger en byggnad markerad med svart. Det kan ha att göra med att den inte användes aktivt vid kartans ritande, utan är en rest av den gamla backstuga som traditionen talar om. Den är i alla fall placerad just där den äldsta delen av Backens ladugård iordningställdes och också den äldsta delen av det förrådshus/garage som Karl och Gunborg Ferm lät ombygga 1973, vilket man kan se ännu idag delvis nedgrävd vid landsvägen.
 

<-- Till sidans rubriker! 

Backen i modern tid i kurvan mitt för f.d. Soldattorp Nr 331, Bäcktorp

Backen med den gamla landsvägen mellan Skara och Skövde. Foto Gunborg Ferm, copyright
 

<-- Till sidans rubriker! 

Bildspel med foton av dagens Backen (17 bilder)

Foto Kent Friman, 2014, copyright

loading...

För in muspekaren in över bildens kant och låt den vila där - så ser du förklarande bildtexter!
Vill du titta i egen takt - klicka på bilden och klicka dig sedan fram bild för bild!
Vill du starta automatiskt bildspel igen så klickar du bara på pilen till vänster under bilden!
Vill du se alla bilder i helskärm så klickar du på den sneda pil-ikonen ovan!


   <-- Till sidans rubriker!

Ägarförteckning för Backen

1855 - 1876    Johan Lind
1888 - 1913    Carl Johansson Winter
1913 - 1914    Sterbhuset Winter med sondottern Teresia kvarboende tills hon återvänder till Stockholm 1914
1914 - 1917    Sterbhuset - ingen bor i huset
1917 - 1934    Johan Qwarnström
1934 - 1942    Dotter Ebba Cecilia vårdade föräldrarna, ärvde Backen som "lön"; 3 systrar Qwarnström bor här
1942 - 1950    Amalia Qwarnström köper huset för 748 kronor
1950 - 1961    Folke Moberg
1961 - 2014    Karl Ferm med hustrun Gunborg köper huset för 9 200 kronor - säljer huset - flyttar ut dec 2014
2015 -

<-- Till sidans rubriker! 

Originalritade kartan från 1844 visar ett "torp" före Winters bygge

På originalkarta för allmänningen kan man se att det finns tydliga byggnader vid platsen för det Backen som senare byggdes 1888 (Nr 1632). Här ser det också ut som den lilla svarta fyrkanten nere vid vägen har den placering där man senare hittar ladugården inritad, dvs kanske den backstuga som muntliga traditionen talar om. Dessutom ligger det en trolig ladugård alldeles nära, men just utanför allmänningen, men i samma inhägnade som övriga byggnader.

Här fanns också troligen f.d. soldaten Johan Lind mellan 1855 - 1876 - hitflyttad från Nybygget under Sörgården
.

Karta för Allmänningen 1844 - speglar första halvan av 1800-talet

Lantmäteriet Historiska Kartor. Allmänningen renritad karta från originalkartan - se nedan! Lantmäteriet Historiska Kartor. Allmänningen renritad karta från originalkartan - se nedan!

På karta över allmänmarken från 1844 inför laga skiftet kan man just se en byggnad liggande med gaveln mot vägen, troligen boningshuset (i Nr 1631). Detta revs då troligen 1888 och återanvändes i Winters bygge av nytt hus.

Det tycks vid denna tid även finnas ytterligare en byggnad mycket nära (utanför Nr 1632), vilken har tydlig koppling till det nämnda huset. De utgör tillsammans ett boende med mindre ladugård på/vid allmänningen, som inte har överlevt med eget namn, snett mot Soldattorp Nr 331.

Jmfr med grundkartan ovan som visar inhägnaden för de båda byggnaderna vid nr 1631 och 1632!

I kartans nederkant kan skönjas soldattorp Nr 357 (senare Fridsberg) med ladugård.

I övrigt finns Smedjebackens första lilla hus (i Nr 1626) med gaveln nära landsvägen
- senare använt som skomakarstuga - se A. 37 Smedjebacken. Fattigstugan (Nr 1627) är också byggd med beslut redan 1815 - se A. 24 Fattigstugan

Här är detalj av originalkartan 1844 utan ifyllnad. Man kan här konstatera ett torp med mark som är inhägnad över allmänningsgränsen och som också innefattar markeringen nr 1631 (senare Sandåsen). Trekanten i öster som är inhägnad motsvarar den trekant som Redsvenstorp fick som "fyllnad" vid storskiftet 1803 i direkt anslutning till den övriga mark - här söderut - som man fick sig tilldelat.

Tar man bort siffror och gränser som har med allmänningen att göra på kartan, så ser man tydligare hur torpet var ordnat här innan kartans årtal, 1844. Det fanns två eller tre byggnader med ladugårdsgatan/fägatan i en "fyrkant" som en innergård - hägnad. Troligen är det västra huset boningshus med ingång från landsvägen. I öster finns ladugården.

I realiteten låg det alltså vid den tiden både på sockenallmänningen och på mark tillhörig Redsvenstorp fr o m 1803.

I nordöstra hörnet av den inhägnade ladugårdsgatan ligger är markerat en byggnad med svart. Det kan ha att göra med att den inte används aktivt, utan är en rest av den gamla backstuga som traditionen talar om. Den är i alla fall placerad just där den äldsta delen av Backens ladugård iordningställdes och också den äldsta delen av det förrådshus/garage som Karl och Gunborg Ferm lät ombygga 1973, vilket man kan se ännu idag delvis nedgrävd vid landsvägen.

Troligen var det just hit som f.d soldatenJohan Lind med familj flyttade till på Allmän mark boende, efter Nybyggetstiden för Sörgårdsskiftet 1836-1855. Familjen bodde här mellan 1855 och 1876 - då han dog.

Karta allmänningen 1877 - ofärgad fyrkant vid Backen (hushägn)

Ett försök att tolka kartan från 1877 ger vid handen att det redan finns byggnader inom det område som sedan blir Backen 1888. Ifyllnad gör det möjligt att i akvarellen tolka några av de streck kartritaren har fått med.

Det är alltså troligt att det funnits relativt okända byggnader här i allmänmarkens östra hörn, som föregångare till det Backen som byggs 1888. Det är ibland svårt att exakt tolka de figurer som relativt slarvigt gjorts på kartan.

Sandbacken senare Sandåsen finns i alla fall tydligt markerat och därefter Billingsdal, Smedjebackens ladugård och Billingslund innan en svagt markerad Fermagata. Mitt emot Sandåsen finns Soldattorp Nr 331 på andra sidan landsvägen och mer västerut syns Smedjebacken med de två husen på kartan på samma sida vägen.

Det finnns dock en likhet med kartan från 1844 ovan vad gäller husens läge och position innan Carl Winters bygge 1888. Kanske innebär "fyrkanten" på platsen för Backen att den inhägnade gårdsplanen med husen inte längre används, eftersom ingen rödmarkering för bostadshus gjorts på grundkartan. Den fyrkantigt inritade figuren liknar dock den placering de båda husen (3 st - se karta 1844!) med en gårdsplan mellan sig.


Husen före Winters bygge 1888:

Winter bygger ju sitt nya hus 1888, bara åren efter denna kartas tillkomst. Kanske köpte han de gamla husen av sina rotegårdar. Troligen nyttjas då användbart virke från de gamla husen till att bygga de nya. Även den lilla tidigare markerade stenbyggnaden vid vägen ombyggdes och förlängdes till ladugård av Winter. Enligt uppgift hade den tidigare varit en liten, halvt nedgrävd, backstuga i bokstavlig betydelse. Allt på Allmänmark.

Backen var troligen också ett av de ställen som tidigt hade ordnats av Roten för Bäcktorp för att hysa f.d. soldater och andra inhyses här på allmänmarken. Historien och den användningen av de gamla husen, och husen själva, försvann i o m Winters om- och nybygge 1888.

Men det finns en trolig boende på denna del av allmänmarken mellan 1855-1876 -se nedan!
 

<-- Till sidans rubriker

F.d. soldat Lind m. familj  flyttar till "På allmän mark skriven 1855"

Tar man bort siffror och gränser som har med allmänningen att göra på kartan, så ser man tydligare hur torpet var ordnat här innan kartans årtal, 1844. Det fanns två eller tre byggnader med ladugårdsgatan/fägatan i en "fyrkant" som en innergård - hägnad. Troligen är det västra huset boningshus med ingång från landsvägen. I öster finns ladugården.

Troligen var det också just hit som f.d soldaten Johan Lind med familj flyttade till "På allmän mark boende", efter Nybyggetstiden för Sörgårdsskiftet 1836-1855. Familjen bodde här mellan 1855 och 1876 - då han dog.

Detta var alltså tiden innan 1888, då Winter byggde sig sitt hus och ladugård, möjligen av virket till någon av dessa byggnader.

Husförhörslängd 1836-1846+ 1846-1859:
Här bodde familjen Lind innan de flyttade hit till Backen; ”Ett Nyhemman” - (så benämnt!) - under Sörgården Öfverbo - ”Nybygget” - (min anm; huset byggs 1836)

Soldaten vid Kungl Skaraborgs Reg Nr 342
Soldat          Johan Lind, född i Varnhem 1808 den 26/12 - flyttar in i Nyhemmanet 1836 från Bolum, Broddetorp
Hustrun        Anna Lisa Andersdotter, född i Broddetorp 1809 den 6/6
Dotter            Inga Maria, född i Broddetorp 1834 den 9/5
Son                Emmanuel, född i Varnhem 1837 den 19/11 - dör här 1837
Son               Anders Gustaf, född i Varnhem 1839 den 21/1
Dotter            Anna Stina, född i Varnhem 1842 den 19/2 - dör här 1842
Dotter            Anna Cajsa, född i Varnhem 1843 den 19/10
Son               Johan Magnus, född i Varnhem 1846 den 23/12
Son                Petter, född i Varnhem 1849 den 16/1 - dör här 1849
Dotter            Carolina, född i Varnhem 1852 24/5 - dör här 1852
                      - resterande familjen flyttar till På allmän mark boende 1855

Husförhörslängd 1846-1859+1854-1862+1862-1869;
"På allmän mark boende" (enda lediga platsen är Backen med befintlgia byggnader!)

f.d Soldat     Johan Lind, född i Varnhem 1808 den 26/12 -  in 1855 fr. Nybygget u. Sörgården - kyrkväktare
1:a Hustrun  Anna Lisa Andersdotter, född i Broddetorp 1809 den 6/6 - dör innan flytten den 3/10 1855
Dotter            Inga Maria, född i Broddetorp 1834 den 9/5 - flyttar och gifter sig 1856
Dotter            Anna Cajsa, född i Varnhem 1843 den 19/10 - dör här den 8/10 1857
Son               Johan Magnus, född i Varnhem 1846 den 23/12 - dör här den 9/9 1857
2: a hustrun  Johanna Eriksdotter, född i Horn 1827 den 8/8 - in från Våmb - gifter sig 1856
hustruns son Eric Johan Jonsson, född i Wåmb 1854 den 25/2 - dör här nu den 3/2 1861

Gem. dotter   Anna Sofia, född i Varnhem 1858
Gem. son      Isak, född i varnhem 1860 den 29/5
Gem. dotter  Emma Charlotta, född 1865 den 9/12

Husförhörslängd 1869-1880;
"På allmän mark boende"
(enda lediga platsen är Backen med befintlgia byggnader!)

f.d Soldat     Johan Lind, född i Varnhem 1808 den 26/12 - kyrkväktare - dör här nu den 22/12 1876
2: a hustrun  Johanna Eriksdotter, född i Horn 1827 den 8/8
Gem. dotter   Anna Sofia, född i Varnhem 1858 . flyttar till Ekerö 1876
Gem. son      Isak, född i varnhem 1860 den 29/5 - flyttar till Acklinga den 28/10 1878
Gem. dotter  Emma Charlotta, född 1865 den 9/12 - lämnar hemmet 1885
                     - Emma hamnar på Fattighuset när Emma Charlotta har lämnat hemmet och dör där 1904
 

<-- Till sidans rubriker! 

Soldatfamilj med många barn- i pension - bygger om Backen 1888

Bild ursprungligen från sonsonen Olle Winter, via Arne Sträng, samlat som pappers-fotokopia i Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014 Bild ursprungligen från sonsonen Olle Winter, via Arne Sträng, samlat som pappers-fotokopia i Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014

Paret Winter under soldattiden på Bäcktorp. Bygger Backen 1888 och bor där som gratialist, småbonde, kyrkvaktmästare, "slagruteman", brunnsgrävare, mm.

Soldaten   Carl Johansson Winter, född i Varnhem 1833 den 13/2 -  död  i Backen 14/12 1913
Hustrun    Inga Maria Johansdotter, född i Broddetorp 1834 9/6 - död i Backen 18/11 1905
Son           Johan Wilhelm, född i Varnhem 1857 den 7/4 - flyttar till Kyrkebo 1874 och hem 1878 - Levene 1879
Dotter        Maria Elisabeth, född i Varnhem 1859 den 8/5 - flyttar till Ekerö den 20/10 1875
Son            Frans Oscar, född i Varnhem 1862 den 12/3 - flyttar till Trädgården Klostret den 24/10 1878
Son            Otto Emil, född i Varnhem 1864 - flyttar till Skärf den 24/10 1878 - dör i Stockholm 1898
                   - hans dotter Elin Teresia, född 27/6 1892 - får då flytta till morbroderns familj i Backen.
Dotter        Teresia, född i Varnhem 1866 den 27/4
Dotter        Anna, född i Varnhem 1869 den 5/3 - dör den 7/8 1871 ("Soldaten Carl Winters vid Storekullen")
Dotter        Anna, född i Varnhem 1872 den 25/5
Son            Karl Bernhard, född i Varnhem 1875 den 21/4- död i Katarina församl Stockholm 26/12 1941
Dotter         Elin, född i Varnhem 1878 den 27/9

den föregående tiden i Bäcktorp; A. 40  Bäcktorp - Soldattorp Nr331

Karl Bernhards son; Olof (Olle) Bernhard Winter, f. 5/5 1910 i Kungsholms församl., död  27/2 2004 Vällingby.

 

<-- Till sidans rubriker! 
 

Arbetsbetyg från trädgårdsmästaren på Backa gård - vitsordar Winter

Originaldokumnet; gåva från Gunnar Vinter, Rådagatan 42, Lidköping. Ur Verna Andersson samling, Ljungstorp.

Texten:

Att Wilhelm Vinter härstädes har varit såsom trädgårdsdräng sedan 1878 har genomgått att vad här varit att göra med växthusskötsel, drivbänkar, blomsteranläggning, trädbeskärning och köksträdgårdsskötsel och sedan 1878 på eget ansvar skött trädgård hos mig har Wilhelm Vinter under den tiden uppfört sig villig och nykter, anständig i allt vad honom blifvit ålagt.
Backa den 14 augusti 1879
C. A. Johansson

  <-- Till sidans rubriker!

Backens stuga runt 1900, ca 10-12 år efter Winters bygge 1888
"Winters Boställe"

Bild ursprungligen från sonsonen Olle Winter, via Arne Sträng, samlat som pappersfotokopia i Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014 Bild ursprungligen från sonsonen Olle Winter, via Arne Sträng, samlat som pappersfotokopia i Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014

Carl Johansson Winter, född 1853 här tidigt på 1900-talet bakom sin vackra grind i stenmuren in till sitt ägandes och egenbyggda stuga, Backen. Bilden är tagen från platsen öster om ladugården för torpet Bäcktorp, där han var aktiv soldat under många år - se A. 40 Bäcktorp - Soldattorp Nr 331. Troligen barnbarn med på bilden.

Stenmurarna fredade stugorna och torpen från kreaturen som föstes till Sörbillingen för bete via Ferma-gatan. De användes också till att sticka in delade rödlökar i för motverka Winters hustrus påstådda trollkraft! Den enda kon i stenladugården mjölkade nämligen onaturligt bra!                                 (Muntlig tradition förmedlad av sonsonen Olle Winter.)

På bilden syns också ett uthus öster om stugan och ladugården skymtar med sin gavel alldeles i bildens högerkant.

Noteras också att huset troligen har någon form av spåntak med "slånor" tvärs över. Det ser i alla fall väldigt "osäkert" ut som skydd mot väder och vind!
Vackert målade fönster och en dörr med glasfönsteröverstycke. Enligt Gunborg Ferm höll Winter på att bygga på huset fr o m 1888 ända till 1905, så det kanske helt enkelt inte är klart!

På den östra gaveln finns också en utbyggnad gjord efter den första grundläggningen - se bild nedan!
 

<-- Till sidans rubriker! 

Foto Backens ladugård samma tid - kanske backstuga från 1600-talet?

Bild ursprungligen från sonsonen Olle Winter, via Arne Sträng, samlat som pappers-fotokopia i Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014 Bild ursprungligen från sonsonen Olle Winter, via Arne Sträng, samlat som pappers-fotokopia i Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014


Backens ladugård, troligen vid samma tid runt 1900, med Winters tillbygge österut (bakåt) på en tidigare delvis nedgrävd stenbyggnad utmed landsvägen.

Den delvis nedgrävda byggnaden har gett upphov till en muntlig tradtion att här låg en tidig backstuga, möjligen från 1600-talet.        (Uppgift Gunborg Ferm, 2014)

Ladugården finns kvar, men något moderniserad. Stendelen kan ses och uttolkas på plats ännu idag - se bild här nedan!

På bilden kan också ses den sandfyllda och backiga terrräng som gett husplatserna deras namn; Sandbacken, Sandåsen och Backen.

I förgrunden troligen meterhögt växande och blommande humleplantor. 


<-- Till sidans rubriker!

Jämför Kulla backstuga i Upphärad - stor likhet i byggnadsstil

Bilden hämtad från Vuxenskolans nyhetsbrev 2024-05-20 Bilden hämtad från Vuxenskolans nyhetsbrev 2024-05-20

Backstugan Kulla byggdes 1860 i en glänta i skogen i Upphärad utanför Trollhättan. Jämför med byggnaden i västra änden på Backens ladugård på bilden ovan och se likheten - även om Backens backstuga verkar vara mycket äldre.

Föreningen Backstugans vänner har gjort en imponerande dokumentation om platsen, vilket verkligen bidrar till folkbildningen. Här kan man ta del av foton och texter som berättar om verksamheterna i Upphärad under 1800–1900-talet, vilket ger en djupare förståelse för områdets historia.

Backen på tidig bild från väster - jämför siluetten av 'backstugan' t .v.

Bild ursprungligen från sonsonen Olle Winter, via Arne Sträng, samlat som pappers-fotokopia i Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014 Bild ursprungligen från sonsonen Olle Winter, via Arne Sträng, samlat som pappers-fotokopia i Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014

Huset från väster med den "nybyggda" ladugårdsutbyggnaden på den gamla, nu reparerade delen.
Foto från ett drygt 10-tal år efter att Carl Winter byggde hus och ladugård och flyttade in med familj 1888.

På bilden kan man ana ytterligare en byggnad som kan vara den ekonomibyggnad för torpet som nu låg på Redsvenstorps mark utanför allmänningen och inte hörde ihop med Winters köp av Backen.

 

<-- Till sidans rubriker! 

Slåtter vid Backen

Bild ursprungligen från sonsonen Olle Winter, via Arne Sträng, samlat som pappers-fotokopia i Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014 Bild ursprungligen från sonsonen Olle Winter, via Arne Sträng, samlat som pappers-fotokopia i Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014

Carl Winter med sin i Stockholm döde son Otto Emils dotter, Elin Teresia född 1892. Hon står sedan i husförhörslängden, efter Carls hustru Inga Marias död 1905, som piga i Backen.

Det går också att se att det tillkom en utbyggnad av snedtaksdelen i söder under början av 1900-talet. Delen har egen grundstensättning och är fint anpassad till det tidigare spåntaket, men går också nu runt östergaveln ett stycke!
 

<-- Till sidans rubriker! 

Västegötlands Museum
Bildarkivet
Bildnummer: B145164:87
Fotograf: Harald Eriksén
Bildtext:

Elin Winter, Varnhem, född 1892.

Södersidan före eller just sommaren 1905 - Winter's höskörd till kon

Bild ursprungligen från sonsonen Olle Winter, via Arne Sträng, samlat som pappers-fotokopia i Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014 Bild ursprungligen från sonsonen Olle Winter, via Arne Sträng, samlat som pappers-fotokopia i Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014

Stugans skorsten lyser stadigt nymurad för kanske något drygt årtionde sedan! Winter har slagit trädgårdens gräs till den enda kon och hustrun Inga Maria (död 1905) och det lilla barnbarnet tittar på. Fruktträden tycks ge god skörd.

Mjölkkrukan står nydiskad lutad mot husets gavel på sköljstället. Spåntaket ser tätare ut på denna sida av huset och där har ett tillbygge redan skett sedan huset byggdes med utdraget snedhus på baksidan. Grunden skvallrar om hur stort det tillbygget blev och taket är väl tillpassat.

 

<-- Till sidans rubriker! 

Två foton - stugan interiört med Carl och hans dotterdotter Lilly

Bild ursprungligen från sonsonen Olle Winter, via Arne Sträng, samlat som pappers-fotokopia i Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014 Bild ursprungligen från sonsonen Olle Winter, via Arne Sträng, samlat som pappers-fotokopia i Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014

Från finrummet med utdragssängen mot väggen. Carl Winter poserar vid sekelskiftet 1900.

Bild ursprungligen från sonsonen Olle Winter, via Arne Sträng, samlat som pappers-fotokopia i Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014 Bild ursprungligen från sonsonen Olle Winter, via Arne Sträng, samlat som pappers-fotokopia i Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014

Dotterdottern Lilly på samma plats.

<-- Till sidans rubriker! 

Västergötlands Museum - Bildnummer: 	B145164:87 Fotograf: 	Harald Eriksén  Bildtext: Elin Winter, Varnhem, född 1892.
Västergötlands Museum - Bildnummer: B145164:87 Fotograf: Harald Eriksén Bildtext: Elin Winter, Varnhem, född 1892.

Carl Winter skötte kyrkpark & var kyrkvaktmästare i Varnhems kyrka

Bild ursprungligen från sonsonen Olle Winter, via Arne Sträng, samlat som pappers-fotokopia i Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014 Bild ursprungligen från sonsonen Olle Winter, via Arne Sträng, samlat som pappers-fotokopia i Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014

Carl Winter i kyrkbacken i Varnhem med räfsan. I modern tid föremål för utgrävningar 2005-2008 samt 2015. - se mer här!

Bild ursprungligen från sonsonen Olle Winter, via Arne Sträng, samlat som pappers-fotokopia i Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014 Bild ursprungligen från sonsonen Olle Winter, via Arne Sträng, samlat som pappers-fotokopia i Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014

Carl Winter med gästande barn-barn i gröngräset under en paus i räfsandet.

Man kan ana att det dåförtiden vid bänk och bord fanns en, med ringar här klädd, midsommarstång uppsatt högst på kullen, möjligen används flaggstången till detta ändamål.


Enligt muntlig tradition återberättad av Arne Sträng, så hade Winter tidigt varit med att utveckla och planlägga parken under David Holmgrens tid som präst.
Det sades att han grävt upp träd och buskar i Ljungstorp och planterat dem i parken.

Överbyggnad över sveriges äldsta kyrka placerad här 2016 - se mer här!

<-- Till sidans rubriker! 

Carl Johansson Winter i trädgården på Backen finklädd för minnesfest

Bild ursprungligen från sonsonen Olle Winter, via Arne Sträng, samlat som pappers-fotokopia i Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014 Bild ursprungligen från sonsonen Olle Winter, via Arne Sträng, samlat som pappers-fotokopia i Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014

En bild från Carl Winters sista sommar på Backen uppklädd i civila högtidskläder inför minnesfest å Axevalla hed söndagen den 10 augusti 1913 (Carl dog den 14/12 samma år) vid en ålder av nästan uppnådda 80 år!

(Uppgifter sonsonen Olle Winter)

<-- Till sidans rubriker! 

Carl Winters farväl av Kungl. Skaraborgs regementes mötesplats på Axevalla hed - fyra månader före sin egen död i december 1913

Bild ursprungligen från sonsonen Olle Winter, via Arne Sträng, samlat som pappers-fotokopia i Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014 Bild ursprungligen från sonsonen Olle Winter, via Arne Sträng, samlat som pappers-fotokopia i Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014

Inbjudan till soldat Vinter med anhållan om svar; adress Sköfde, Regementets nya tillhåll fr o m 1913. Klädsel stor parad- eller civil högtidsdräkt - se Winter högtidsklädd ovan!
 

<-- Till sidans rubriker! 

Minnet av Carl Johansson Winter

Bild ursprungligen från sonsonen Olle Winter, via Arne Sträng, samlat som pappers-fotokopia i Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014 Bild ursprungligen från sonsonen Olle Winter, via Arne Sträng, samlat som pappers-fotokopia i Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014

"Kyrkvaktare" och kyrkparkskötare under 20 år - mellan 1893 och till sin död 1913.

Formalia;
Karl Johansson Vinter, född 13/2 1833 i Varnhem - död den 14/12 1913 i Backen
Inga Maria Winter, född 9/6 1834 i Broddetorp - död 18/11 1905 i Backen
 

<-- Till sidans rubriker! 

Kuriosa; Sonen Karl Bernhards betyg från Varnhems småskola 1884

Bild ursprungligen från sonsonen Olle Winter, via Arne Sträng, samlat som pappers-fotokopia i Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014 Bild ursprungligen från sonsonen Olle Winter, via Arne Sträng, samlat som pappers-fotokopia i Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014

I dödbok och födelselängder finns ofta barnen hänförda till Storekullen, avseende Soldattorpet Nr 331. Kan ha att göra med att Storekullen från 1685 varit rotegård med full avgift tillsammans med Gruvesätter i den militära taxeringen. Därtill så gick Storekullens äga mot Soldatorpets äga vid landsvägen österifrån, ett stort skifte tilldelat Storekullen vid skiftet av Billingeliderna 1803, vilket kan ha gjort att det i kyrkböcker och annars officiellt betraktades höra till Store Kullen. Lantmäterihandlingar knyter marken till Gruvesätter.

 

<-- Till sidans rubriker! 

Ny familj i Backen - Johan Qwarnström med familj köper Backen 1917

Bild från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014 Bild från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014

Mannen Johan Qvarnström, född 30/5 1845 i Vinköl - död  10/4 1934 i Backen
Hustrun  Maria Charlotta Andersson Qvarnström, född 1/7 1849 i Frösve  - död 28/9 1929 i Backen , gifta 1872
Dottern   Ebba Cecilia, född i Skövde den 22/11 1894

<-- Till sidans rubriker! 

Backen 1920-tal; har nu fått veranda & hängrännor - spåntaket ordnat

Bild från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014 Bild från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014

Johan Qwarnström lät bygga en veranda och iordningsställde huset i övrigt till en stuga med vita knutar, och behöll fortfarande spåntaket. En riktigt stolt liten röd stuga med veranda, spåntak, vita knutar, vackra fönster och utomordentligt vackert murad skorsten (av Winter)! De odlade potatis på sin lilla lott, men hade ingen ko i ladugården.

(Uppgifter Gunborg Ferm, 2014)


Fotot visar varför kanske just denna stuga fick heta Backen, med tanke på placeringen i naturen. I alla fall söderut, ner mot dalen vid Sörbillingens fot, är det en ganska brant backe, men även landsvägen har en tydlig backe från Ferma-gatan upp mot Ljungstorp. I födelseboken 1842 kallas landsvägsbacken upp genom nuvarande Ljungstorp för "Finnaliderna" - jmfr A. 39 Sandåsen-Sandbacken.
 

<-- Till sidans rubriker! 

Familjen Qwarnström

I husförhörslängderna (1895-1922) + (1922-1938) kan man se följande:
Backen

Mek. arb. Johan Qwarnström, f. i Vinköl 1845 den 30/5 - gift 1872, köper - in 16/10 1917 m. fam.- dör 10/4 1934
Hustrun   Maria Charlotta, född Andersson i Frösve 1849 den 1/9 - dör här den 28/9 1929
Dottern     Ebba Cecilia, f. i Sköfde 1894 den 22/11 - flyttar till Skövde när huset säljs 1950 - dör där 22/11 1980
Dottern     Amalia Sofia Qwarnström, född i Sköfde 1875 den 14/5 - in den 19/10 1934 från Sköfde (sömmerska)
                -  hon dör här ogift den 9/5 1950
Dotttern    Dorotea Charlotta Qwarnström, född i Sköfde 1891 den 24/3 - in samtidigt med systern (sömmerska)
                 - hon dör här ogift 30/7 1942
- de äldre döttrarna hade en syatelje i Sköfde. Enligt Gunborg Ferm hittades skylten från ateljén i ladugården.
 

<-- Till sidans rubriker! 


Läs gärna Verna Andersson anteckningar kring Qvarnströms - ladda ner PDF-filen nedan genom att klicka på den!

Folke Moberg köper 1950

Folke Moberg har inte lämnat många spår efter sig under sitt drygt 10-åriga ägande av Backen 1950-1961. Han var gift med Karin Emilia Moberg född 10/2 1912 i Undenäs och död 31/1 2004  adress Lidängen Norra Lundby, Paret skilde sig 18/7 1959, dvs året innan Backen lämnades ut till försäljning.

Så här skriver vi för A. 12 Flinkebo - Bäckedalen under Ivarstorp:

"Albin Dahlberg sålde marken vidare, Flinkens gamla boplats, utan att ha bebyggt den till Folke och Britt Moberg, som bygger en stuga på tomten. Folke ägde efter köp 1950 den 6 december - t o m 1961 också Backen lite längre upp utmed Ljungstorpsvägen."

Han köpte enligt Gunborg Ferm stugan för 8 500 kronor efter Amelia Qwarnströms död. Systern Ebba Cecilia Qwarnström, då i Skövde, hade då som enda kvarvarande syster åter fått ärva Backen och sålde då genast.

<-- Till sidans rubriker! 

Backen från luften 1950-tal

Klicka på bilden för att se den större! Bild från Kerstin Lidberg, ur fäderneshemmet Björkedalens samlingar 2014. Klicka på bilden för att se den större! Bild från Kerstin Lidberg, ur fäderneshemmet Björkedalens samlingar 2014.


 

Flygbild 1950-tal över Backen söder ifrån med Bäcktorps ladugård mitt emot på andra sidan landsvägen. En snedplöjd fåra tvärs över trekanten markerar gränsen mot den 1939 bildade fastigheten Karlsro. 

<-- Till sidans rubriker!  

Karl och Gunborg Ferm köper Backen 1961

Bild från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014 Bild från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014

Gunborg och Karl Ferm med dottern Florence född den 5 september 1952. De bodde just innan flytten till sitt nyköpta Backen 1961 i Ulfstorp i övre Ljungstorp.


Formalia;
Gunborg Ferm född 3/6 1930, Karl Ferm född den 8/10 1925
Florence Yvonne Britt-Marie Ferm, född den 5/9 1952 i Varnhem - dör i Ulfstorp, övre Ljungstorp den 21/1 1961
 

<-- Till sidans rubriker! 

Backen innan köpet - foto 1960

Bild från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014 Bild från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014

Det är ett lite igenväxt backen som Kalle och Gunborg tittar på 1960. Nu har huset fått tegeltak, i övrigt inga större förändringar genom åren.

Bild från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014 Bild från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014
Bild från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014 Bild från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014

Kalle och Gunborg flyttar in 1961 och nu är trädgården redan ansad

Bild från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014 Bild från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014

Nu har Kalle och Gunborg just flyttat in 1961 och gräsmattorna är prydligt klippta, rabatterna ansade och fruktträd planterade!
 

<-- Till sidans rubriker! 

Jul i det gamla köket 1961

Bild från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014 Bild från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014

Paret var inte sen med att utnyttja den gamla charmen i huset. Här med jul vid den öppna spisen i det gamla köket.

Bild från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014 Bild från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014

Vid det gamla köksfönstret julen 1961, med lågt i tak och breda takbrädor.
 

<-- Till sidans rubriker! 

1963 var husets port ny och vackert prydd med solgrind

Bild från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014 Bild från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014

1963 hade omvårdnaden om det fina gamla huset nått sin kulmen med en vacker solgrind i stenmurens port! Målad veranda med vackert infattade smårutor i mängder också på sidorna - se föregående exteriörbild! 16 smårutor på varje sida av verandan!

Solgrinden åt den forna landsvägen med Bäcktorps ladugård till vänster i bild på andra sidan vägen.

 

<-- Till sidans rubriker! 

Samtidens krav;  huset förlorar successivt en äldre exteriör identitet
- här tidigt 1970-tal

Bild från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014 Bild från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014

Kravet på tätare fönster, bättre ytor, enklare underhåll och modernare utseende förändrar också Backen till ett helt annat hus till det yttre. Svårt att få bygglov gör att man ändrar de ytor som går att ändra utan för mycket krångel.

 

Här har nu den vackra verandan fått ge vika för en modernare variant. Huset  har också försetts med liggande panel efter "Amerikansk" modell och de nya fönsterrutorna var inte försedda med spröjs. De många små enkla verandafönstren blir nu till loftfönster av modernt snitt för tiden. Huset är nu ett helt annat än på föregående bild!
 

<-- Till sidans rubriker! 

Huset känns för litet och om- och tillbyggnad krävs  - 1973

Lars Hultgren, Ljungstorp, ritar 1973 om Backen till en modernare mini-villa, med en tillbyggnad nästan lika stor som det befintliga huset.

Bild från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014 Bild från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014

Här inritat med omgivande fastigheter och byggnader. Nr 1:4 Gruvesätter (Bäcktorp), Hålltorp 9:1 (Backen) och Redsvenstorp 1:3 (Karlsro) samt Hålltorp 10:1 (Sandåsen) - nu 1973 utan byggnad.
 

<-- Till sidans rubriker! 

Utbyggnaden växer fram 1973

Karl var själv aktiv som byggare av tillbygget av den gamla delen av huset. Den tillfogades huset som en "låda" i modern stil med platt tak. Här Slottets uthus i öster.

Här vid den svåra anslutningen till det gamla husets östergavel.

<-- Till sidans rubriker! 

Också den riktigt gamla ladugården byggs om till garage och förråd

Utrymme för bil och trädgårdsinredning krävde sina ytor och den gamla ladugården ombyggdes för detta ändamål.

Det blev till en sammanhängande renoverad ekonomibyggnad. Det nedgrävda allra äldsta rummet iordningsställdes exteriört och blev ett restaurerat minnesmärke över mycket gamla tider utmed landsvägen. En byggnadsdel som kanske har anor långt bakåt i tid - före den i övrigt kända historien om landsvägens kringbyggnader
- kanske 1600-tal.

 

<-- Till sidans rubriker! 

Det ombyggda Backen idag

Foto Kent Friman, 2014, copyright Foto Kent Friman, 2014, copyright

Backen gör själ för sitt namn även idag där det ligger på en höjd med Sörbillingen i bakgrunden. Det gamla huset har genomgått flera ombyggnader under åren och har idag en fördubblad boyta främst genom tillbyggnad i öster.
 

<-- Till sidans rubriker!

Makarna Ferms bortgång 2016 - minnesord

Minnesord insatt i SLA och SKLT via Verna Andersson, Ljungstorp

Boende på Backen efter 1888 enligt husförhörslängd & församlingsbok

Husförhörslängd 1880 - 1895 + 1895 - 1922:
Klostrets Rote; Backen

Gratialist Carl Johansson Winter, f. i Warnhem 1833 den 13/2 - in från Soldattorp Nr 331 1888 - dör 14/12 1913
Hustrun   Inga Maria, född Johansdotter i Broddetorp 1834 den 9/6 - hon dör här den 18/11 1905
Dotter       Anna, född i Warnhem 1872 den 25/5 - flyttar till Stockholm den 18/10 1889
Son          Carl Bernhard, född i Warnhem 1875 den 24/4 - flyttar till Stockholm den 7/2 1894
Dotter       Elin, född i Warnhem 1879 den 27/9 - flyttar till Stockholm den 9/11 1897

Fosterbarn Elin Teresia Vinter, f. Katarina Stockholm 1892 den 27/10 - flyttar 16/10 1898 in från Nacka, Stockholm,
                  - tillbaka till Stockholm 31/10 1914. (Dotter till aflidne Otto Emil Vinter och hans hustru Emelia Kristina Nildsdotter)

Husförhörslängd 1895 - 1922 + 1922 - 1938:
Klostrets Rote; Backen

Ny ägare:
Mek. arb. Johan Qvarnström, född i Vinköl 1845 den 30/5 - flyttar in 16/10 1917 från Sköfde - dör här 10/4 1934
Hustrun  Maria Caharlotta, född Andersson i Frösve 1849 den 1/7 - dör här 28/9 1929
Dotter      Ebba Cecilia, född i Sköfde 1894 den 22/11

Dotter      Amalia Sofia Qvarnström, född i Skövde 1875 den 14/5 - flyttar in 19/10 1934 från Skövde (Sömmerska)
Dotter      Dorotea Charlotta Qvarnström, född i Skövde 1891 den 24/3 - flyttar in med systerns från Skövde

 

<-- Till sidans rubriker!