A. 39 Sandåsen - Sandbacken

Del av Klosters bys allmänning -> Skarke-Varnhems sockens allm. -> Samfällighet; samtliga hemman Varnhems socken-> Sandbacken -> Sandåsen 1:1 -> idag; Hålltorp 10:1 - utan egen byggnad

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014
Karta 1960-tal. Sandåsen utmärkt med rött.  Tomten tycks då redan sakna byggnad. Lantmäteriet Historiska Kartor Karta 1960-tal. Sandåsen utmärkt med rött. Tomten tycks då redan sakna byggnad. Lantmäteriet Historiska Kartor

Ur ortsnamnsregistret;
Lägenhet på Billingen (1939).
 

Sandbacken var namnet på hela den backe som fanns på höger sida om landsvägen på allmän mark efter Smedje- backens ladugård.

Torpet Backen längst upp på höger sida före kurvan kom först att bli namnad separat - just som Backen - och finns omnämnd i husförhörslängd fr o m 1888 då soldat Winter från soldattorpet Bäcktorp (Nr 331) flyttade in som gratialist efter att ha byggt på det under 10 år.
(Uppgift Gunborg Fern, Ljungstorp)

Ett av Sandbackens tidigast byggda hus, blev senare Sandåsen - granne i väster med Backen och troligen byggt tidigare än 1850 - finns inte på kartan 1844 - men väl 1877. Sandbacken blev Sandåsen vid Josef Håkanssons friköp 1941.

Den förste i husförhörslängden som går att identifiera boende på Sandåsen är f.d. soldaten och f.d. kronorättaren Johan Bred med familj som placeras där "På socknens slut", dvs var inhyses med hjälp från socknen. Han fick avsked från soldatyrket 1837 vid generalmönstringen p g av "liderlighet" och bodde då i stugan snett över vägen, soldattorp Nr 331, senare benämnt Bäcktorp.

Kommentar: Stugan kallades en tid också "Mormors stuga/Mormorsstugan" eftersom en av ägarnas, Josef Håkansson, mormor bott och ägt stugan (Matilda -"Tilda"- Andersson, född Svensson), liksom senare hans mor Hanna. I folkmun förekom även "Anders Pettera Tildas stuga"

Bildspel - platsen för gamla Sandåsen idag - en växtfylld plats utan hus

loading...

För in muspekaren in över bildens kant och låt den vila där - så ser du förklarande bildtexter!
Vill du titta i egen takt - klicka på bilden och klicka dig sedan fram bild för bild!
Vill du starta automatiskt bildspel igen så klickar du bara på pilen till vänster under bilden!
Vill du se alla bilder i helskärm så klickar du på den sneda pil-ikonen ovan!


<-- Till sidans rubriker!

Vägsystemet för vägarna vid "backen" i landsvägen 1794

Kata Lantmäteriet Historiska Kartor. OBS! Kartan vänd så att ungefärligt norr uppnås uppåt i kartbilden! Kata Lantmäteriet Historiska Kartor. OBS! Kartan vänd så att ungefärligt norr uppnås uppåt i kartbilden!

Landsvägen punktad med rött från Ivarstorp vidare mot Skövde - var då enda landsvägen mellan Skara-Skövde.

Dåtidens väg från landsvägen över Lillekullen/Storekullen punktad med gröna punkter gick in mellan dagens Billingsdal och tomten Sandåsen. Den passerade "Bomans intäkt" (eller Hagen) i norr och rakt mitt emot söderut fanns "Slotts Kjerstins" - senare Lilla Slottet på det som blev Lilla Hålltorps mark.


Fägatan/vägen från landsvägen mot Sörbillingen, ryttartorpet Stenslund, Stenhammar och Hemmanet Sten har markerats med lila punkter - idag utgör en del av den "Ferma-gatan", genom avfartsvägen från riksväg 49 upp förbi Vadet.

  <-- Till sidans rubriker!

Karta 1794 visar här en väg över allmänningen mot Storekullen

Kartan har vänts för att norr skall vara ungefärligt uppåt i bilden! Kartan har vänts för att norr skall vara ungefärligt uppåt i bilden!

Kartan 1794 visar att det då inte fanns någon bebyggelse på allmänningen norr om landsvägen. OM det funnits - skulle det ha varit inritat till höger om siffrorna 116 - Soldattorp Nr 331 - mellan väg och inhägnad åt höger (söderut), vilket utgör allmänningen just här söder om landsvägen (prickad mark).

Det gick en väg från landsvägen just väster om och delvis i senare tomt för Sandåsen i gränsen mot dagens Billingslund upp i backen mot Storekullen.

Fägatan mot Sörberget kan ses vika av söderut i kartans nedre del, öster om Soldattorp Nr 330's äga Nr 108 i en skarp sväng mitt för vad som idag är Vibonätt

 

<--Till sidans rubriker!

Karta sekelskiftet 1700/1800 över denna del av nuvarande Ljungstorp

Från originalkartan 1801 - en handritad militär karta med ortsnamn

Kartan via Olof Cassmark till Carl Arvid Tell, Backa gård. Den utgör en del av en handritad karta som omfattar området från Skara till Billingen. Kartan är handritad av fortifikationsunderofficeren Lindgren de första åren efter 1800  (enl. påskrift) Originalet fanns 1973 på milostaben i Skövde.

Obs! Om man klickar på kartan för att se den större, går det t o m att utläsa husnamnen skrivna svagt i kartytans akvarell.

Kartan visar vägsystemet kanske mer i detalj och något senare i tid och vad man då ser är att Hemmanet Sten har en egen väg från Fägatan en bit från bron över Ännebäcken, som inte finns med på kartan 1794.

I övrigt kan man se de hus som då fanns i den här delen av Ljungstorp. Vid Ljungstorpsvägen fanns bara Soldattorpet Nr 331 och inga andra hus på varken allmänning eller runt om.

Vägen till Lillekullen/Storekullen är på kartan flyttad till norr om den äga som senare blev Redsvenstorps tilldelning i skiftet 1803. Denna väg flyttas senare ett antal gånger till att helt upphöra i modern tid. Den nådde den gamla sträckningen från kartan ovan och man kan här se "Bomans intäkt" namnad på kartan som Hagen och mitt emot namnas "Slotts Kjerstins" som Slottet.

(Kartan är avfotograferad vid besök hos Carl Arvid Tell Backa gård, 2013)

<-- Till sidans rubriker!

Varnhems sockens Allmännning 1844 inför laga skiftet av Klostrets by

1844 fanns inte många hus byggda på allmänningen för Klostrets by i backen upp mot kurvan. Det finns byggnader placerade vid Ljungstorspvägen med gavel mot vägen på idag platsen för Backen och dess nuvarande ladugård (Nr 1631) och därbakom ytterligare ett hus. Smedjebackens första lilla stuga hade tidigt uppförts med gaveln mot vägen.

Troligt är att byggnaden vid den plats, som sedan blev Backen (1631+1632), är den byggnad som sedan kom att bli Backens ladugård ändrad till att ligga utmed Ljungstorpsvägen. Enligt muntlig tradition skulle en del av denna byggnad vara en gammal "nedgrävd" backstuga från så tidigt som 1600 - 1700- talet. (Uppgift Gunborg Ferm, Backen, Ljungstorp, 2014)

På kartan 1844 ser dettta ut som om det har legat ett hus med ladugård vid 1632 + 1631.

I nedre högra hörnet på kartan syns Fridsberg, soldattorp Nr 357 med ladugård och bostadshus.

<-- Till sidans rubriker!

Sandbacken/Sandåsen 1877

På karta 1877 finns i alla fall huset för Sandåsen medritat nära grannhuset Billingsdal och nedanför det som sedan blir Backen på området Sandbacken. Här är Sandåsen utmärkt med rött, i stort sett mitt emot Soldattorp N331 (senare Bäcktorp).
 

<-- Till sidans rubriker!

Sandbacken/Sandåsen tidigt 1900-tal - foto från norr

Fotokopia från Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014. Fotokopia från Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014.

Stugan Sandbacken/Sandåsen tidigt 1900-tal med ägaren av grannhuset Bäcktorp fr o m 1905 Arvid Bäckström på Ljungstorpsvägen framför stugan som ligger ett stycke in från vägen. Mattorna skakas av Anna och Ejnar Bäckström i Bäcktorps trädgård norr om Ljungstorpsvägen.                         (Uppgifter från Gunborg Ferm,Ljungstorp, 2014)

Arvid Jonsson Bäckström, född 1869, köpte Bäcktorp 1905 och flyttade in med sin familj, dvs hustru och 7 barn!
Läs mer om Bäcktorp - A. 40 Bäcktorp

<-- Till sidans rubriker!

Sandbacken/Sandåsen 1920-tal med ägarinnan Matilda Andersson

Foto ur Gunborg Ferms samling, Ljungstorp 2014. Fotot är från början ett kolorerat foto, redigerat av Kent Friman, 2014. Foto ur Gunborg Ferms samling, Ljungstorp 2014. Fotot är från början ett kolorerat foto, redigerat av Kent Friman, 2014.

Matilda Andersson, född Svensdotter den 21/1 1851 i Locketorp - här utanför sitt ägandes Sandåsen (Sandbacken) - troligen under 1920-talet, då hon dog 1930 och hade då försörjt sig som bl a tvätterska.

Huset visar ett enkelt uppförande med spåntak och få fönster på norrsidan - jmfr ovan! Hon ägde Sandåsen fr o m 1914 då hennes make dog samma år som det köptes. De kom båda då närmast från torpet Sten under Hålltorp, där de var jordbruksarbetare mellan 1911 - 1914 - dessförinnan enligt boendelista nedan - klicka här!

Dottern Hanna Håkansson kom att bo kvar på Sten med barnen, sedan hennes man, Peter Håkansson, återvänt till Amerika mellan 1914 - 1921. Sedan fick han inte flytta in hos Hanna och efter 1930 bodde Hanna som ägare genom arv i Sandåsen. 1940 gav hon bort stugan till sin son Josef Håkansson med familj som flyttade in och som redan 1941 kunde köpa loss Sandbacken från allmänningen och skapa Sandåsen 1:1. Hon flyttade därefter till Ljungsbo/Finnatorp som två av hennes söner ägde och återförenades med sin man och flera av barnen.

Lägenheten beskrivs i lantmäterihandling enligt följande;
Boningshuset, av timmer under spåntak, innehåller ett rum och kök.
Uthuset är uppfört av bräder under tak av cementtegel.
Värdet av jordbruksområdet ansågs inte överstiga 450 kronor.
Byggnaderna åsattes ett värde av 1 000 kronor.

<-- Till sidans rubriker!

Dottern Hanna Håkansson tar över Sandåsen 1930

Foto från Ulla Persson, Strängnäs, 2014, Hanna var hennes mors faster. Foto från Ulla Persson, Strängnäs, 2014, Hanna var hennes mors faster.

Efter 1930 bodde Hanna som ägare genom arv i Sandåsen. 1940 gav hon bort stugan till sin son Josef Håkansson med familj som flyttade in och som redan 1941 kunde köpa loss Sandbacken från allmänningen och skapa Sandåsen 1:1.

Hon flyttade därefter till Ljungsbo/Finnatorp som två av hennes söner ägde och återförenades med sin man och flera av barnen.

Fotot taget någon gång innan huset revs under 1960-talet av hennes son Josef Håkansson, som då ägde stället.

Formalia;
Maken Peter Håkansson, född i Härlunda den 23/11 1870 - död i Ljungsbo den 17/5 1957

Hanna Håkansson född Andersson, i Horn den 17/12 1872 - död i Ljungsbo den 10/10 1966.

Sandbacken friköps och blir Sandåsen 1:1 1941

Josef Håkansson ansöker om friköp av stugan på Sandbacken nedanför torpet Backen 1941 - ett år efter att han fått den i gåva av sin mor - och kallar den då Sandåsen. Lantmäteriförrättningen ger den fastighetsbeteckningen Sandåsen 1:1.


Ur förrättningstexten;

1. Sökanden (Josef Håkansson) äger å det område han för bostadsändamål med nyttjanderätt innehar å allmänninge till Varnhems sockens hemman, boningshus som för honom lämnar nöjaktig bostad och har så jämväl varit förhållandet den 1 januari 1919 beträffande dåvarande innehavare (Matilda Andersson - mormodern).

2. Vid den tidpunkt då ansökan om lösningsrätt gjordes hade området i mer än tio år i följd innehafts av annan än jordägarne.

3. Mer än en fjärdedel av det värde marken med därå uppförda byggnader äger belöper på innehavaranes byggnader.

Besiktning av ensittarområdet med därå varande byggnad företogs. Gränserna mot andra ensittarlägenheter i området äro något obestämda och sakna stängsel.

Håkanssons lägenhet får lämna tomtmark till Billingsdal, så Lyedner får ersätta kostnaderna med 90 kronor för nedtagning och flytt av uthus tillhörigt Håkansson. Håkansson får kompensation för förlorad markyta genom att Amelie Kvarnström i Backen släpper till en markremsa om omkring 5 meters bredd.
 

     <-- Till sidans rubriker!

Sandåsen 1:1 bildas - förrättningskarta 1941

Lantmäteribilden av tillkomsten av det avstyckade Sandåsen. Ett Sandåsen som för det mesta kommit att kallas Sandbacken tillsammans med de övriga husen nedanför själva torpet Backen.

Lägg märke till att huset var placerat en bra bit från Ljungstorpsvägen.

<-- Till sidans rubriker!

Ägarförteckning Sandbacken/Sandåsen 1838 - 2014

Ägar/boendeförteckning Sandåsen/Sandbacken;

1838 - 1854 f.d soldat och kronorättare Johannes Bred - på socknens bekostnad; "På socknens slut"
1854 - 1857 hans änka Stina Jeansdotter, född 1808
1857 - 1862 f.d. Soldat Johan Snäll, född 1801 - nu gift med änkan
1862 - 1869 hans änka Stina Jeansdotter, född 1808
1869 - 1874 hennes son f.d trumslagaren Johan Gustaf Jonsson (Bred), född 1848
1874 - 1878 hans änka Anna Sofia Andersdotter Lundgren, född 1826
1878 - 1889 Skräddare Johan August Larsson, född 1846 - boende med familj här
1889 - 1913 Skräddarfamiljen i Skövde som ägare med inhyses Maria Katrina Boman, född 1835 - död 1913
1914 - 1914 Jordbruksarb Peter Andersson, född i Väring 1835 - dör 1914
1914 - 1930 hans änka Matilda Andersson, född Svensson 1851 - dör 1930
1930 - 1940 dottern Hanna Håkansson, född Andersson 1872
1940 - 1968 dottersonen Josef Natanel Håkansson, född 1900 - får Sandåsen genom gåva
1968 - 1986 Arthur Alf, Skövde (gift med Alfhild,  född Andersson - halvsyster till Margit Lindqvist, Bäckedalen)
1986 -          Ove Alf genom arv

Sandåsen 1:1 köptes 6/3 1968 av tyghantverkaren Arthur Alf (han var civilanställd vi försvaret och på hans gravsten står Cm kaptene). Säljare var Josef och Edit Håkansson. Köpeskillingen var 5 000 kr.

Formalia för föräldrarna till Josef Håkansson;
Snickaren      Peter Håkansson, f. i Härlunda 1870 den 23/11 - gift 1899 - flyttar in från Sten 1937 till Vadet, men
Hustrun         Hanna Sofia, f. Andersson i Horn 1872, 17/12 - har då flyttat in i Sandåsen efter moderns död 1930
Peter Håkansson - dör 1957.
Hanna Sofia, f. Andersson - dör 1966.

1986-12-22 skrivs arvtagaren Ove Alf som ägare till marken Hålltorp 10:1, f.d. Sandåsen 1:1
 

<-- Till sidans rubriker!

Boende på Sandåsen

Husförhörslängd 1846 - t o m 1869;

Hålltorps Rote, "På socknens slut" (sid 190)
Familjen Bred bor på Sandåsen/Sandbacken inhyses, då dottern Sara Lena föds 1838 står i födelsboken om fadern: "Avskedad Soldat på Allmän mark i Varnhem" - vilket måste vara Sandåsen, då inga andra hus var byggda på denna del av allmänningen före 1838 - Varnhems Allmänning under Hålltorps Rote låg i Ljungstorp - se del av den ovan och - se karta här! Dottern Sara Lena föds 1838 på Allmännningen under Hålltorps Rote.


f.d Soldaten och Krono-
Rättaren
Johan Bred, född i Rogberga 1810 den 5/9 - dör här "På socknens slut" 1854 (Hfl sid 190)
Hustrun/
enkan    Stina Jeansdotter
, född i Foglås 1808 24/9  med barn; make död 1854 -gifter om sig 1857 - dör här 1869
Dotter    Maja Lisa Johansdotter, född 1835 den 23/3, - flyttar hit från Göthened 1856 - ut igen
Dotter   Sara Lena Johansdotter, född 1838 den 18/7, - flyttar in från Wing 1857 - ut igen
Dotter    Anna Christina Johansdotter, född 1842 16/10 - flyttar hem från Gökhem 1861- ut igen Sköfde 1869
(Faddrar till Anna Christina var Anders Larsson med hustru inhyses från Ifvarstorp - adressen skrivs "Finnaliderna")
Son       Johan Gustaf Jonsson Bred, född 1846 den 1/12 - Trumslagare; noteras ”Bräcklig” - bor kvar Sandåsen

Formalia;
Sara Lena Johansdotter Hallberg, född  18/7 1838 i Varnhem död som änka 8/3 1934 i Tåstorp i Hagelbergs församling, nästan 96 år.


2:a man   gifter sig med änkan år 1857 och flyttar in;
f.d. Soldat Johan Snäll, född 1801 - han dör här redan 1862, fem år senare.

Sandbacken fr o m 1870 med f.d. trumslagare Bred kvarboende - nu gift;

f.d trumslagaren Johan Gustaf Jonsson (Bred), född 1846 - noteras ”Bräcklig” - gifter sig 1870 - dör här 1874
Hustrun/enka Anna Sofia Andersdotter Lundgren, f. i Ransberg 1828 - in 1870; 1875 dömd första resan stöld!    
Hustruns dotter    Klara Elisabeth Lundgren, född i Winköl 1854
Hustruns dotter    Ulrika, född i Winköl 1862
Hustruns son        Carl August, född i Synnerby 1864
Hustruns son       Johan, född i Warnhem 1866

Bådas dotter        Anna Christina, född i Warnhem 1870
Bådas son           Gustaf, född i Warnhem 1872
- familjen flyttar åt olika håll och alla har lämnat Sandbacken/Sandåsen 1878

Ur födelseboken 1842:

Publiceras med tillstånd av www.ArkivDigital.se; född 16 oktober 1842; Anna Christina - föräldrar; Johan Bred och Stina Jonsdotter, 34 år gammal, Kronorättare boende vid finnaliderna i Warnhem. Publiceras med tillstånd av www.ArkivDigital.se; född 16 oktober 1842; Anna Christina - föräldrar; Johan Bred och Stina Jonsdotter, 34 år gammal, Kronorättare boende vid finnaliderna i Warnhem.

Sandbacken fr o m 1880 (nu noterat med namn Sandbacken i Hfl);       

Skräddare    Johan August Larsson, född i Warnhem 1846 - not; bräcklig
1:a Hustrun  Kristina Klara Sofia Andersdotter, född i Fogelås 1846 - dör här 1884 
Dotter            Augusta Charlotta, född i Warnhem 1869
Son               Johan Simeon, född i Warnhem 1876 - not; trumslagare
Dotter            Olga Elisabeth, född i Warnhem 1878
Dotter            Maria, född i Warnhem 1822

2:a hustrun  Charlotta Kristina Karlsson, född i Warnhem 1864 (18 år yngre) - in giftermål 1889 (not; bräcklig)
Hennes son   Axel Fabian, född i Warnhem 1889
Hennes son   Carl Gustaf Timoteus
- hela familjen flyttar ut till Sköfde 1889

Sandbacken/Sandåsen fr o m 1890;   

Inhysesenka    Maria Katrina Jonsdotter Boman, född i Warnhem den 16/3 1835 - flyttar in 1892
Son                   Johan August Boman, född i Warnhem 1865 (Not; arbete 1893 och 1994) - dör 25/4 1895   
Son                   Alfred Wilhelm Boman, född i Warnhem 1872 - flyttar in 1892 från Stenum - ut till Göteborg 1895  

 
Sandbacken/Sandåsen fr o m 1895 - kvarboende änka;

Inhysesenka    Maria Katrina Jonsdotter Boman, född i Warnhem 1835 - flyttade in 1892 -
                          och hon dör på Fattigstugan dagen efter att hon kom dit  1913

                          Ferm, född i Warnhem 1850, flyttar in från hyrande på Hustru Ingridsgården 1903

Sandbacken/Sandåsen fr o m 1914;
Jordbruksarb    Peter Andersson, född i Väring 1835 - flyttar in 1914, gift 1871, - dör samma år 20/12 1914!
Hustrun/Enka   Matilda Svensdotter, född i Locketorp 1851, dvs 16 år yngre
Fosterson          John Elis, född i Stockholm Maria 1902 - flyttar ut till Götlunda 1916

Paret Andersson hade mellan 1911-1914 brukat hemmanet Sten under Hålltorp och efterträddes där av dottern med make och familj som flyttade in där 1914 - samma år som maken Peter Håkansson återvände till Amerika - återkom 1921, men fick då enligt uppgift inte längre bo hos Hanna! (Uppgift Gunborg Ferm, Ljungstorp, 2014)

Sandbacken/Sandåsen fr o m 1922 - kvarboende;
Ägare enkan    Matilda Andersson,
född Svensdotter i Locketorp 1851 - tvätterska - dör här nu 1930
 

<-- Till sidans rubriker!

Håkanssons från Sten och Vadet i Mormorsstugan (Sandåsen)

Peter - "Anders-Petter" - Andersson och Matilda - "Tilda"-  var morfar och mormor till barnen i familjen Peter Håkansson - beskrivna från Sten och Vadet - se A. 31 Sten och A. 27 Vadet samt A. 57 Sörgårdsskiftet - Ljungsbo/Finnatorp

Stugan har därför i någon generation kommit att kallas "Mormorsstugan". Tomten övertogs så småningom av dottersonen till Matilda, Josef Håkansson och hans fru Edit innan den alltså såldes till Arthur Alf 1968.

Formalia om familjen Andersson - generation med många barn;

Familjen Anderssons boende och ägarformer;

Sven Eriks Torp 1/4 mtl, Horn 1871 - 1888 - han son till ägaren och nu brukare - fadern och modern dör 1884-85
Ljungstorp                                1888 - 1900 - ägare
Kullaliden                                  1900 - 1911 - arrendator
Sten                                            1911 - 1914 - jordbruksarbetare
Sandåsen (Sandbacken)           1914 - 1930 - ägare - maken dör redan 1914

Jordbruksarb    Peter Andersson, född i Väring 1835 -  dör 79 år gammal i Sandåsen 20/12 1914
Hustrun/Enka   Matilda född Svensdotter, f. Locketorp 1851 - gift 1/11 1871, dör 79 år gammal Sandåsen 1930
Dotter                Hanna, född 1872 - gift Håkansson
Son                    Albin Teodor, 1874 i Horn
Son                    Erik Amandus, född 1876 i Horn
Son                    Karl, född 1878 i Horn
Son                    Anton Reinhold, född 1880 i Horn
Son                    Gotthard, född 1882 i Horn

Son                    Johan Ferdinand, född 1884 i Horn
Son                    Otto David, född 1887 i Horn
Son                    Gustaf Bernhard, född 1891 i Warnhem

Formalia;
Hanna Sofia Håkansson, född Andersson, 17/12 1872 - dör den 10/10 1966 på Överbo 11:2 (Ljungsbo/Finnatorp) änka den 17/5 1957, gift 17/12 1899 med Peter Håkansson, född i Härlunda 23/11 1870 - död i Överbo 11:2 den 15/7 1957.

Otto David Andersson, född 31/8 1887 i Horn, gift den 22/7 1916 - död Solna Björkvägen 18 den 10/2 1965.


<-- Till sidans rubriker!

Brorsdotter till Hanna Håkansson, f. Andersson, vid Sandåsen 1990-tal

Foto Gunborg Ferm, Ljungstorp, ur samlingarna 2014. Foto Gunborg Ferm, Ljungstorp, ur samlingarna 2014.

Britta Gudmundsson från Leksand besöker tomten där en gång Sandåsens stuga låg. Hon är brorsdotter till Hanna Håkansson - pappan hette David, född 1887. Hennes farfar och farmor Petter och Matilda Andersson köpte Sandåsen 1914 och farmor Matilda ägde det tills hon dog 1930.

Foto Gunborg Ferm, Ljungstorp, ur samlingarna 2014. Foto Gunborg Ferm, Ljungstorp, ur samlingarna 2014.

Britta Gudmundsson hälsar på i grannhuset  Backen vid besöket hos sin farfars och farmors hustomt, Sandåsen. Här med Karl (Kalle) Ferm. Fotot troligen taget under 1990-talet.
 

<-- Till sidans rubriker!

Arthur och Alfhild Alf köper Sandåsen av Håkansson 1968

Urklipp från Gunborg Ferms samlingar Ljungstorp, 2014. Urklipp från Gunborg Ferms samlingar Ljungstorp, 2014.

Ägarna Artur och Alfhild Alf framför östra gaveln på sitt lilla sommarhus Billingsdal i Ljungstorp, 1970-tal. De hade då 1968 också köpt Sandåsen - granntomten om 1090 m2.

Formalia;
Artur Georg Al
f, född 9/12 1906 i Ullene - död 29/8 1986 i Skövde - gift 1932 med

Alfhild Linnea Alf född 10/7 1905 i Varnhem  - död 17/10 1981 i Skövde

Efter deras död ärvdes Sandåsen av sonen Ove Alf, som fortfarande står som ägare 2014.
 

<-- Till sidans rubriker!