A. 36 Billingslund

Del av Klosters bys allmänning -> Skarke-Varnhems sockens allm. -> Samtliga hemman i Varnhems socken-> Billingslund 1:1 ->
idag; Skara Hålltorp 12:1 + 13:1, adress: Ljungstorp Billingslund

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Kort sida utan klickbara rubriker - bara att scrolla nerför sidan!

Flygbild Billingslund 1961

Billingslund markerat med rött på 1960 års karta. Lantmäteriet Historiska Kartor Billingslund markerat med rött på 1960 års karta. Lantmäteriet Historiska Kartor

Ur ortsnamnsregistret;
Lägenhet på Allmänningen, Billingen, Skarke socken i Valle härd.

Nytt - sentida lägnhetsnamn syftande på Billingen det stora Västgötaberget med lundar, skog, dalar och och omväxlande natur. (1946)

Billingslund byggs på allmän mark 1848 alldeles i hörnet efter vägkorsningen mellan landsvägen till Skövde (Ljungs- torpsvägen) och Ferma-gatan.

Byggaren är soldaten Sven Larm i soldatboställe Nr 330 inför sin pensionering. Gratialist skriven på Överbo
Millomgården, liksom soldattorpet.

Billingslund friköps 1935-02-09 av Johan Alfred Lindblad, 590 m2 och med tillägg av en ny avstyckad markremsa om 55 m2 bakom det forna stallet på Redsvenstorps gärde.

I folkmun kallades stället Larmatöseras/tanteras efter Larms hustru/änka och ogifta svägerskor, därefter Lindblads. Se mer om boende på Billingslund nedan!

Billingslund idag - en stuga med den forna charmen bevarad!

Foto Kent Friman, copyright Foto Kent Friman, copyright

Billingslund med "stora entrén" mot Ljungstorpsvägen, 2014, där husformen är densamma som 1848.

Foto Kent Friman, 2014 copyright Foto Kent Friman, 2014 copyright

Gårdsentrén med vattenpump.

Foto Kent Friman, 2014 copyright Foto Kent Friman, 2014 copyright

Billingslund från Ferma-gatan just i dagens kurva, 2014, där Ljungstorpsvägen möter.

Billingslund ; Ljungstorpsvägen vid korsningen med Ferma-gatan

Bild Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: D A145127:5 Bild Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: D A145127:5

Billingslund inklämd i sitt hörn mellan Ferma-gatan och Ljungstorpsvägen. Längst bort i bild syns det gamla fattighuset och framför det skymtar alltså Billingslund med en gran nära vägen.

I den lilla stugan t.h. hade skomakare Jonsson sin verkstad. I ladugården t.v. hade han en ko, en gris och några hönor. Bild tidigt 1950-tal.
Fotograf: Nils Lann

(Bild från Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145127:3) (Bild från Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145127:3)

Billingslunds hushörn mitt emot Varnhems sockens fattighus låg vid Ljungstorspvägen nära nuvarande korsning med vägen från Fermabron och Gamla Kungsvägen (Ljungstorpsvägen). Fotograf Nils Lann

Bildspel Billingslund idag (22 bilder)

Foto Kent Friman, 2014 copyright

loading...

För in muspekaren in över bildens kant och låt den vila där - så ser du förklarande bildtexter!
Vill du titta i egen takt - klicka på bilden och klicka dig sedan fram bild för bild!
Vill du starta automatiskt bildspel igen så klickar du bara på pilen till vänster under bilden!
Vill du se alla bilder i helskärm så klickar du på den sneda pil-ikonen ovan!


<-- Till sidans rubriker!

Billingslund finns inte med som byggnad vid Laga skifteskarta 1844

Vid grundkartans tillblivelse 1844 inför Laga skiftet 1853 av Klosters by, finns inte någon byggnad på allmänningens beskrivna inhägnad med nummer 1628, på vilken Billingslund några år senare kommer att byggas i den västra delen av marken. I hörnet utmed Ferma-gatan och nära Ljungstorspvägen (då landsvägen Skara-Skövde).

Alla "hägnader" inom Allmänningen har ett nummer från 1615 till 1632 och beskrivs i akt 62. De andra siffrorna är storleken uttryckt i kappland för ägorna;  6,5, 10,0 osv. ; 1 kappland = 154 m2 - så det ser ut att stämma!

 De lite tjockare gulgröna linjerna "avgränsar Klostrets Allmänning här i Ljungstorp 1844" - lite svåra att se och dessutom omfattades inte ägorna väster om Ferma-gatan som allmänning, men ingick i olika Kloster bygårdas marker som soldatäga, förutom platsen för Fattighstugan som var allmänning. Ägorna 1615-1617 hörde till soldattorp nr 330 som en egen lycka sedan 1700-talet. Senare inköps de av Vadets ägare 1911 och såldes senare till Rosenhill 1955 och vidareavskild 2012 inom familjen. Har tidigare gått under namnet "Strängs-lyckan" efter den siste soldaten i nr 330.
 

Byggandet av Billingslund runt 1848 - familjen Larm flyttar in

Husförhörslängd 1846-1859;

Öfverbo Millomgården; Soldatboställe N:o 330;

Soldat    Sven Larm, född  i Warnhem1779 den 23/3
Hustrun Sara Andersdotter, född i Warnhem 1805 den 1/5
Son         Anders, född i Varnhem 1840 den 13/8
Son         Linus, född i Warnhem 1842 den 29/11
Son        Svante, född i Warnhem 1845 den 30/8

- familjen lämnar soldatbostället 1848 för att bli -”inhyses”, då ny soldatfamilj flyttar in i soldattorpet från Backa = soldat Andreas Sträng.

De flyttas inte till ny sida i husförhörslängden - utan bara stryks - och skrivs om som inhyses; det betyder säkert att de flyttar till Billingslund alldeles nära, som inhyses skrivna på Öfverbo Roten (i nästa Hfl framgår det att de är på ”Allmän mark boende”).

Sven Larm, när han nu slutar som soldat 1848 - vid 69 års ålder - har byggt sig Billingslund på allmän mark för sig och familjen! Familjen blir skriven på roten, men bor på Billingslund byggt på ofri grund på socknens allmänmark.

Han bygger också det stall som kommer att hamna en bit in på Redsvenstorps mark och som fick rättas till genom tikllköp av mark i samband med friköpet av tomten från församlingens gårdar 1935! Sven Larm hade häst och körde i skogen på Billingen - enligt muntlig berättelse förd till Arne Sträng, 2003 av Karl-Anders från Smedjebacken.


I nästa Hfl 1854-1862;

Här står han som "Gratialist - på allmän mark boende” med familj - och det kan inte vara någon annan stans än Billingslund! Han dör den 21/10 1857 - och därefter bor änkan kvar med barnen och sedan tar sonen  skomakaren Anders med familj över huset.

Änkan och barnen står i nästa Hfl som ”Öfverbo Roten, Wid Millomgården - skrifna, på allmän mark boende"

Enkan               Sara Andersdotter Larm, född i Berg 1805 den 1/5
Barn;
Skomakare       Anders Svensson, född i Warnhem 1840 den 13/8
Musikant            Linus Larm, född i Warnhem 1842 den 29/11
Skomakare        Svante Larm Ljunglöf, född i Warnhem 1845 den 30/8

Skomakeriarb.  Johan Walfrid Johansson, född i Lundby 1858 den 11/10 - flyttar in den 24/10 1879 från Lundby

I senare husförhörslängd ser vi att sonen Anders är gift och har tagit över Billingslund för familjens räkning. Se nedan:

Bild med tillstånd från www.ArkivDigital.se Bild med tillstånd från www.ArkivDigital.se
Formalia;
Mannen Anders Svensson Larm född 13/8 1840 i Varnhem - död 5/10 1917 i Billingslund, gift 28/9 1886
Hans hustru Kristina Larm, född Olofsdotter 27/4 1847 i Berg - död 30/1 1933 i Billingslund

Svägerskorna till Anders och systrarna till Kristina bodde här senare efter hans död och de kallades då alla  "Larma-gummorna":
Anna Charlotta Olofsdotter född 27/12 1844 i Berg död 13/11 1929 i Billingslund, ogift
Gustafa Olofsdotter, född 4/2 1849 i Berg död 15/7 1928 i Billingslund, ogift

Se mera nedan under boende på Billingslund!

Tilläggsköp av mark från Redsvenstorp för att få plats med uthuset

På den här förrättningskartan från 1946 kan man se hur Billingdals forna stall stod ett stycke in på Redsvenstorps mark. Detta rättades till genom ett friköp från den marken i samband med friköpet av hela stugans tomt 1935 gjort av Johan Alfred Lindblad. Se nedan Hålltorp 13:1.

Karta från Gunborg Ferms samlingar, Backen, Ljungstorp,2014. Karta från Gunborg Ferms samlingar, Backen, Ljungstorp,2014.
Till Billingsdal köpte Johan Alfred Lindblad 1935 också en bit mark av Redsvenstorp bakom det forna stallet ut på gärdet - sammantaget 55 m2 i princip för att få fri mark för detsamma. Området är ännu idag inte sammanlagt med Billingslund, Hålltorp 12:1, utan markbiten har egen fastighetsregisterbeteckning; Skara Hålltorp 13:1

Billingslund 1952 och makarna Larsson

Bild från Kerstin Lidberg, född Lann, Ljungstorp, 2014. Bild från Kerstin Lidberg, född Lann, Ljungstorp, 2014.

Billingslund 1952 med Oscar och Elin Larsson. Bilden tagen från gårdssidan. Smedjebackens ladugård med vidhängande "dass" till höger ("dasset" idag borta). Lägg märke till instegsstenen för boningshuset. Det är samma sten som idag kan hittas som integssten vid uthusets entré till 1950-talets inrättade torrtoa i detsamma.

Formalia;
Mannen Johan Oskar Larsson född 1/8 1877 i Lerdala - död 14/11 1966 i Billingslund 1:1
Hustrun Elin Sofia, född Yngve 15/5 1881 i Gudhem gift 22/10 1905 - död 5/8 1962 i Billingslund 1:1

 

Bild från Kerstin Lidberg, född Lann, Ljungstorp, 2014. Bild från Kerstin Lidberg, född Lann, Ljungstorp, 2014.

Grannbarnen Kerstin, född 1948 och Ulla Lann, född 1951 på besök hon sina släktingar i Billingslund 1952.

Samma entrédörr med nuvarande ägaren (2014)

Nuvarande ägaren, 2014, Karl-Erik Berglund, vid samma dörr som på bilden ovan! Med insteg vid dörren idag, 2014, av 1950-talets betonggjutartradition.

En ristad sten vid uthus; tidgare entrésten i boningshusets gårdsentré?

Idag ligger den ristade stenen nedsänkt i marken utanför den på 1950-talet iordningställda torrtoan i det forna stallet, byggt av Sven Larm i mitten av 1800-talet. Tidigare trolig instegs-sten till boningshusets tillbyggda del åt gårdsplanen - se bilder ovan och nedan!

Detalj av bild lämnad av Kerstin Lidberg, född Lann, Ljungstorp, 2014 Detalj av bild lämnad av Kerstin Lidberg, född Lann, Ljungstorp, 2014

Genom formen på stenen kan man troligen identifiera den som tidigare instegs-sten till boninghuset enligt detalj av bild ovan från 1952. Kanske gjordes tillbygget av kök och farstu av Larms pojk, skomakaren Anders Svensson 1889, och byggaren ristade in sina initialer.

K.J.J.  (med bakvända J:n) 1889 står det inristat på stenen utanför dagens dass i uthuset. Längst ner är också en tydligt ristad pil med ett N tecken vid spetsen (utvisande Norr) - vilket stämmer med dagens läge. Troligen ditristad vid annat tillfälle - kanske använd allra tidigast i ett helt annat sammanhang.


Vid den tiden bodde här i alla fall;
Skomakaren Anders Svensson, född i Varnhem 1840 den 13/8 - gift 28/9 1886 med
Hustrun         Kristina Olofsdotter, född i Berg den 27/4 1847

Boende på Billingslund enligt husförhörslängd och församlingsbok

Husförhörslängd 1846-1859;
Öfverbo Millomgården; Soldatboställe N:o 330;

Soldat    Sven Larm, född  i Warnhem1779 den 23/3
Hustrun Sara Andersdotter, född i Warnhem 1805 den 1/5
Son         Anders, född i Varnhem 1840 den 13/8
Son         Linus, född i Warnhem 1842 den 29/11
Son        Svante, född i Warnhem 1845 den 30/8

- familjen lämnar soldatbostället 1848 för att bli -”inhyses”, då ny soldatfamilj flyttar in i soldattorpet från Backa = soldat Andreas Sträng. Soldat Sven Larm har då byggt det senare kallade Billingslund som boende för familjen.

Husförhörslängd 1854-1862;
Under Överbo rote - På allmän mark boende”;

Här finner vi f.d. soldaten som "Gratialist och ägare;
Soldat    Sven Larm, född  i Warnhem1779 den 23/3 - han dör här den 21/10 1857
Hustrun Sara Andersdotter, född i Warnhem 1805 den 1/5
Son         Anders, född i Varnhem 1840 den 13/8 (noterat; Bräcklig, Snäll. Hela katekesen 1854
Son         Linus, född i Warnhem 1842 den 29/11(noterat;- dito --- dito-)
Son        Svante, född i Warnhem 1845 den 30/8 (noterat; hela katekesen 1860, Snäll.)

Husförhörslängd 1869- 1880;
Under Klostrets rote - På allmän mark boende”;

Kvarboende ägare;
Änkan Sara Andersdotter Larm, född i Berg 1805 den 1/5 (Not; befriad)

Son        Skomakaren Anders Svensson, född i Varnhem 1840 den 13/8
Son         Musikanten Linus, född i Warnhem 1842 den 29/11 - flyttar till Jönköping 1869
Son         Skomakare Svante, född i Warnhem 1845 den 30/8 - flyttar ut 1875

Skomakeriarbetare Johan Walfrid Johansson, född i Lundby den 11/10 1858 - flyttar in 1879

Husförhörslängd 1880 - 1895;
Nu skrivs de direkt under Billingslund - Klostret Allmän mark;

Kvarboende ägare;
Änkan Sara Andersdotter Larm, född i Berg 1805 den 1/5 (Not; befriad) - dör här nu den 24/2 1886
 
Skomakaren Anders Svensson, född i Varnhem 1840 den 13/8 - har nu gift sig 28/9 1886
Hustrun         Kristina Olofsdotter, född i Berg den 27/4 1847

Lärdrängen    Johan Walfrid Johansson, född i Lundby den 11/10 1858 - flytar till Waxholm 1881
Lärdrängen    Gustaf Edward Johansson Lind, född i Eggby den 1/9 1862 - in 1880 - ut Sköfde 1886

Husförhörslängd 1895 - 1922;
Under Klostrets rote - På allmän mark boende;

Kvarboende ägare;
Skomakaren Anders Svensson, född i Varnhem 1840 den 13/8 - dör här nu den 5/10 1917
Hustrun         Kristina Olofsdotter, född i Berg den 27/4 1847

In flyttar hustruns systrar;
F.d. Hushållerskan Anna Charlotta Olofsdotter, född i berg 27/12 1844 - flyttar in den 21/10 1919
F.d. Hushållerskan Gustafva Olofsdotter, född i Berg den 4/2 1849 - flyttar in med sin syster 21/10 1919

Husförhörslängd 1922 - 1938;
Under Klostrets rote - På allmän mark boende - nu friköps Billingslund 1935-02-09;

Kvarboende ägare;
Änkan        Kristina Olofsdotter, född i Berg den 27/4 1847 - hon dör här nu 30/1 1933
Systern       Anna Charlotta Olofsdotter, född i berg 27/12 1844 - hon dör här den 13/11 1929
Systern       Gustafva Olofsdotter, född i Berg den 4/2 1849 - hon dör här nu den 15/7 1928

Ny ägare flyttar in;
Mannen      Johan Alfred Lindblad, f. i Varnhem den 25/3 1870 - flyttar in den 5/12 1931 - dör här nu 23/9 1938
Hustrun      Emma Sofia född Johansson i Vartofta-Åsaka den 10/10 1860
Dotter f. d hembiträde  Jenny Matilda Lindblad, född i Våmb den 9/10 1897 - flyttar in den 22/6 1934 - tar över Billingslund som ägare - men flyttar till Skövde redan den 29/10 1934

Formalia;
Mannen Johan Alfred Lindblad född  25/3 1870 i  Varnhem gift 5/5 1895 - död 23/9 1938 i Billingslund
Hans hustru Emma Sofia född 10/10 1860 i Lerdala - död  20/3 1945 i Billingslund.
Dottern Jenny Maria Lindblad, f.  9/10 1897 i Våmb - död 15/9  1974  boende Torgilsgat 6 C Skövde, ogift kvinna.

Teckning 1933 av en endast 15-årig Nils Lann från Björkedalen. Vid bordet i det då mindre och då icke om- och tillbyggda Billingslund sitter Emma Sofia Lindblad, född 1860 och läser sin bibel.

Björkedalen den 6 juni 1938 med en 18-årig Nills Lann vid ritbordet, hans fader stående därbakom och mor Anna och Nils Farfar, Anders Gustaf, längst bak.

Boende och ägare efter husförhörslängd och församlingsbok

Ägare till Billingslund efter 1938;

Utan att rikgtigt kunna fastställa tidsperioderna så ägdes Billingslund, efter Lindblads, av nedanstående personer;

Formalia;
Mannen Johan Oskar Larsson
, född 1/8 1877 i Lerdala - död 14/11 1966 i Billingslund 1:1
Hustrun Elin Sofia, född Yngve 15/5 1881 i Gudhem gift 22/10 1905 - död 5/8 1962 i Billingslund 1:1
Finns på foto märkt med årtalet 1952 framför gårdsentrén till Billingslund - se ovan!


Formalia;
Mannen Karl Gustav Gustavsson, född 3/3 1896 i  Lerdala - död 5/6 1977 Billingslund Varnhem, gift 20/11 1932  Hustrun Anna Viktoria, född  4/7 1899 i Kyrkefalla - död 18/6 1984 Vallehemmet Axvall."På församlingen skriven"

Hösten 1975 köpte Ulla och Einar Axelsson Billingslund av Gustavssons och hade det som sommarbostad.
Ulla var dotter till Lövgren i Lövberga.

År 2012 köpte Karl-Erik och Eva Berglund  i Smedjebacken Billingslund och är nuvarande ägare 2014.
 

Materialinläggningssida - Klicka här! Kräver lösenord!