A. 30 Stenhammar

Torpet Stenhammar -> Stenhammaren 1/4 mantal skatte -> Stenhammar -> Hålltorps gård

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014
Stenhammars ägor märkta rött å 1960 års karta samt 1877 års väg med brunt (KF). Vägen kom som nybyggd på 1870-talet hamna mycket nära gårdstunet för Stenhammar, vars bygg- nader försvann vid den tiden Stenhammars ägor märkta rött å 1960 års karta samt 1877 års väg med brunt (KF). Vägen kom som nybyggd på 1870-talet hamna mycket nära gårdstunet för Stenhammar, vars bygg- nader försvann vid den tiden

Ur ortsnamnsregistret;
Stenhammaren, 1/4 mantal skatte gård. Nämnes inte i dagligt tal (1928). Lyder under Hålltorp sedan 1838, då den såldes för att finansiera famlijen Frimans utvandring till Amerika.

Namngrund;
Hänger troligen samman med den stora sten som låg ovanför Torpet Stens ladugård alldeles öster om Stenhammar. Den delvis lär ha sprängts och bortforslats i samband med järnvägsbygget över berget som utfyllnad. Stenen lär ha varit ett
ca. 3x4x2 m stort klippblock - ofta benämnd Stenen.

Se gärna personligt minne kring Stenen i brev nedan - klicka här!

Bör ha varit en mycket tydligt sebar sten i naturen runt om, då de flesta byggnationer i närheten har namn efter sten i någon form, tex Stenslund, Stensbro, torpet Sten och gården Stenhammar.

Stenen måste bevisligen varit anmärkningsvärd, då den i sig har gett upphov till äldre sägner om en jätte som skulle ha kastat stenen mot kyrktornen i Varnhem, men missat. Se "Jätten Ramle" - vid Ramlakelv - under rubriken A. 109 Ramlaklev

1564 antecknat i jordeboken som 1/4 mantal Kronotorp, då obebyggt.

1654 blev Stenhammar av Magnus Gabriel de la Gardie tillställd som bostad för Hans Eriksson, som fick tillnamnet Stenhammar. Han var 'byggningsansvarig' för Varnhems klosterkyrkas restaurering under Magnus Gabriel de la Gardie - se nedan!

Torp/Backstugor under Stenhammar;
Stensbro vid bron upp mot dåvande landsvägen mellan Skara och Skövde - se A. 28 Stensbro!
Berglid, backstuga under Stenhammaren direkt norr om Stensbro - se A. 27 a Berglid!

Namnformer;
Stenhammaren och Stenhammar blandat långt in på 1900-talet - från 1940-talet enbart Stenhammar.
Kanske mer av misstag kallades Stenhammar för Stenkullen av en lantmätare på 1833 års karta för Redsvenstorp. Hammar = kulle i äldre användning.

Ur specialjordeboken;
Friköpt till skatte av pastorn Södergren den 10 februari 1813 för 17 riksdaler och 34 shilling.
Anm; Samma år som han blir komminister i Varnhems prebendeförsamling - sålde sedan Stenhammar till Carl Friman runt 1815

************************************************************************************************************************************

KORT KRING PRÄSTEN JACOB SÖDERGREN - 1:e private ägaren av Stenhammar

Ur Warholms herdaminne kring pastor Södergren:
Jakob Södergren  född   1766 i Hjälstad, student i Lund 1790, prästvigd 1791, vice pastor i Varnhem 1801 (biskopen var ju "kyrkoherde" i Varnhem, Varnhem var lönepastorat, prebende åt Skarabiskoparna mellan 1714 och 1875), komminister i Varnhem 1813, död 1819. "Han var skämtsam och satirisk, god ekonom och efterlemnade förmögenhet". Hans dotter var gift med tredjepredikanten i Varnhem.

(Från Arne Sträng, Ljungstorp, 2014)
 

Här nedan kan du ladda ner en PDF-fil av en av Varnhemsbygdens tidigaste bygdeskildringar gjord av just komminister Jakob Södergren och renskriven av Verna Andersson, Ljungstorp och införd i Västgötabygden 1973, Nr 6 - bara klicka på länken och läs!

Formalia husförhörslängd 1800-1815;
Prästgården
Vice pastor Jacob Södergren, född i Hjälstad 1766 den 6:e december - flyttar in 1801 från Ransberg med
Hustrun       A. M. född  Cremer 1771 den 12/12 - flyttar in 1801 från Lilla Ulunda(!)
Dotter           Catrina Charlotta, född 1785 den 21/10

- paret flyttar 1815 till sitt ägandes Kyrkebo (enl. Skatte- och mantalslängd) och där dör Jacob Södergren 1819 och hustrun flyttar till Tokatorp 1824.

Dottern, Catrina Charlotta, var gift med tredje predikanten  Anders Johan Flodén född 16/4  1795, han hade understöd av biskopen och blev student i Lund 1816, prästvigd 1820, död 20/3 1828.
Änkan Catr. Charl. Södergren dog i Eggby fattigstuga (!) 1843.
Deras dotter Josefina var enligt Warholm gift i Göteborg

(Stycket sammanställt av Arne Sträng)


************************************************************************************************************************************

KLICKBARA RUBRIKER PÅ DENNA SIDA
(Du kan alltså klicka på rubriken och hamna vid text/bild för den på denna sidan!)

- Torpet Stenhammar -> Stenhammaren 1/4 mantal skatte -> Stenhammar -> Hålltorps gård
- Kort kring prästen Jacob Södergren - 1:e private ägaren till Stenhammar
-
Utsikt mot Stenslund från platsen för Stenhammar
- Gårdsbyggnaderna och backstugorna för Stenhammar, 1801 års karta
- Stenhammars båda 'utboenden' år 1800 utmed senare tiders Fermagata
- Bild 1918 på Hålltorpa äng med Stensbro under Stenhammar
- Platsen för Stenhammars Stensbro med kvarväxande fruktträd
- "Nya vägen " 1877 års väg - tog en bra bit av Stenhammaren

-
Stenhammar 1654 bostad Hans Eriksson; tillnamn Stenhammar, restaurerare klosterkyrkan
- Stora Hålltorp 1700-talets betydande granne nära Stenhammar
- Stenhammars backstuga (Berglid) 1756

- Skifteskartan från 1794 visar platsen för Stenhammarens äng (& gård)

- Stenhammaren 1/4 mantal ur Specialjordeboken 1825 - friköpt 1813

- Redovisning av Anders Petterssons på Lilla Hålltorps ägor 1862

- Stenhammaren märkt med rött på 1877 års karta - saknar nu byggnader

- Boende enligt husförhörslängder 1779 - 1870

 

- Paret Friman flyttar in på Stenhammar 1814
- Fadern och sönerna Friman 1838 - de första utvandrarna från Sverige?
- Carl Frimans dröm och verklighet

- Bilder från Stenhammars omgivningar i brev

- Minnesplakett över Frimans utvandring till Amerika nära Stenhammar

- Släkten Frimans minne i USA

- Invigning/avtäckning av minnestenen i Varnhem 1996<-- Till sidans rubriker!

Utsikt mot Stenslund från platsen för Stenhammar

Bild från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings hembygdsalbum. Bild från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings hembygdsalbum.

Just vid den här platsen mitt emot Stenslund, varifrån fotot är taget, låg Stenhammars gårdsbyggnader. Platsen är idag granne med Tre Bäckar och förr då Hålltorps kvarn.

Hammar = kulle
- och det finns en relativt flack men ytmässigt stor höjd där gårdsbyggnaderna låg - se gårdsbyggnadernas placering på kartorna nedan!

<-- Till sidans rubriker!

Gårdsbyggnaderna och backstugorna för Stenhammar, 1801 års karta

Stenhammar i sin miljö med kringliggande gårdar och torp i slutet av 1700-talet. Karta 1801 från Backa gårdsarkiv, gm Carl Arvid Tell 2013.

Kartan via Olof Cassmark till Carl Arvid Tell, Backa gård. Den utgör en del av en handritad karta som omfattar området från Skara till Billingen. Kartan är handritad av fortifikationsunderofficeren Lindgren de första åren efter 1800 (enl. påskrift) Originalet fanns 1973 på milostaben i Skövde.

Detaljbild över Stenhammars gårdsbyggnaders placering samt de båda backstugorna Stensbro och Berglid. På kartan syns också Stenslund - märkt med Ryttare Torp
, vilket det var till 1811. Hemmanet Sten finns med namn och byggnader, liksom Vadet och soldattorp 330 - här utmärkt svagt med texten Lustigs för f.d. soldaten som bor här vid tiden för kartans tillkomst med sin son Lustig i grannsoldattorpet Nr 330 i sydost på kartan.

<-- Till sidans rubriker!

Stenhammars båda 'utboenden' år 1800 utmed senare tiders FermagataPå karta från 1801 - som speglar slutet av 1700-talet finns markerade några "jordbitar" tunt utritade (punktade) på den västra sidan av den senare namnade Fermagatan.

Överst av dessa marker som skissats på kartan ligger den mark som hörde ihop med Backstugan "Berglid" under Stenhammar.

Norr om denna mark fanns den mark som redan 1753 och senare 1764 beskrivs som "Lycka tillhörig Soldattorp Nr 330".

 

På karta 1764 finns på mittenmarken av dessa tre "jordbitar" en backstuga under Stenhammar inritad och benämnd Backestuga.

Söder om Berglid, och fortfarande väster om Fermagatan, syns markerna för Stensbro med byggnader - se mer under sidorubriken A. 28 Stensbro!

Avstyckad mark i vår betydelse fanns ju inte på samma sätt och ofta ritades ägorna ut så som de för tillfället brukades på olika kartor
.

 

(Ifyllt på kartan och förtydligat 2013, KF)

(Karta från Backa Gårdsarkiv genom Carl Arvid Tell, 2013)

<-- Till sidans rubriker!

Bild 1918 på Hålltorpa äng med Stensbro under Stenhammar

Torparen från 1915 Henning Persson, Lilla Slottet under Hålltorp skördar med oxar på Hålltorps marker. I bakgrunden i Billingssluttningen hemmanet Sten och torpet Stenslund dit Henning med familj flyttar 1938. Även Stensbro nära Fermabron finns med på bilden!                                                                     (Bilden från äldre tidiningsklipp)


<-- Till sidans rubriker!

Platsen för Stenhammars Stensbro med kvarväxande fruktträd

Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145127:19 Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145127:19

I början på 1940-talet var svåra snövintrar och vägarna blev ofta ofarbara med upp till 2 m djupa drivor. Här ett uppbåd som gräver upp Fermagatan (vägen upp till Ljungstorp). Bland männen kan igenkännas fr.v. Teodor Krantz, Erik Lann, David Johansson och Oskar Larsson.

Samuel Friman, med taxiuniform och taxiskärmmössa på, väntar på att få komma fram med sin taxi.


Fotograf: Nils Lann, Ljungstorp/Varnhem samt uppgifter.

Fermagatan strax nedanför Vibonätt och Vadet ner mot landsvägen. Här kan man ännu se de fruktträd till höger som hört till trädgården för Stensbro under Stenhammar - det hus som fanns här nära bäcken utmed landsvägen nere i dalen.

<-- Till sidans rubriker!

"Nya vägen " 1877 års väg - tog en bra bit av Stenhammaren

Den nya vägen till Skövde 1870-77 drogs på Stenhammars marker och nära gårdsbyggnaderna. Möjligen bidrag detta till att torparen fick lämna Stenhammar för Slottet och att Stenhammar revs. man kan här se att den gick mycket längre in från bäcken i en vid sväng över Stenhammars äng och relativt nära det som då var Stenhammars gårdstun.

I bakgrunden ser man hemmanet Sten som stod kvar till 1938 och innan gården finns vägen upp mot Stenslund tillika gamla vägen till Stenhammar.

Den nya riksvägen vid samma ställe går idag i stort sett rakt över bildens vänstra del, där man t om flyttade bäcken norrut för att få plats med vägen, liksom bron.

<-- Till sidans rubriker!

Stenhammar - 1654 bostad för Hans Eriksson-  tillnamn Stenhammar,
restaurerare Varnhems klosterkyrka för Magnus Gabriel de la Gardie


Utdrag ur boken:

Sveriges kyrkor Västergötland Valle härad Varnhems Klosterkyrka.

Ralph Edenheim & Ingrid Rosell;  Volym 190
Almqvist & Wiksell Interna-tional

Stenhammarsläkt i Carl von Linnés "WÄSTGÖTARESA"

Ur Carl von Linnés "Wästgötaresa"
- vid "Wästerplana Kyrka";

 

"Stenhuggaren Stenhammar, som ifrån det han varit 16 årig, hållit sig wid stenhuggningen, sågs ännu vid 82 året i god viguer, och med fasta lungor, såsom ett rart exempel at i så lång tid uthärda stendammet. Natten kom och wi hwilade i Medelplana."

Natanel Beckman skriver i denna upplaga utgiven 1928;

Om Per Stenhammar kan ett och annat meddelas. Huvudsakligen efter Medelplanas pastorats kyrkböcker och den ännu bevarade gravskriften, som avtryckts i nyss citerade tidskriftsuppsats (O. Mannerfelt I Västergötlands fornminnesförenings Tidskrift IV:2, s. 33).

Han var son av stenhuggaren Mäster Jon och föddes 1664 samt avled 92-årig den 24 november 1756.
I sina tvenne äktenskap hade han flere barn, av vilka sonen Magnus, som vid Linnés besök var 17 år, dog redan 1749, medan andra under namnet Stenhammar fortsatte i yrket.

I unga år arbetade Per Stenhammar i Varnhem (de la Gardieska gravkoret mm). Han och sönerna bodde sedan i Sigfridsgården, Västerplana som ännu lär bära namnet "Hammars". Kyrkboken titulerar honom "slottsbyggare och stenhuggare" och gravskriften "ålderman".

(Anm; anknytningen till Varnhem ger dock ingen vink
om denna Per Stenhammar var släkt med den Hans
Eriksson Stenhamma
r som fick uppdraget att över-
vaka restartureringen av Klosterkyrkan mellan åren
1654 - 1680
.

Inte heller visar just detta om ägan Stenhammar gett namnet till denna släkt Stenhammar på Kinnekulle - men en intressant koppling är det.)

Stora Hålltorp 1700-talets betydande granne nära Stenhammar

Ägarförhållandena den sista delen av 1700-talet för Stora Hålltorp, visar på närheten mellan de båda kronogårdarna. Hålltorp friköptes slutligen 1792 av Olof Jonsson och blev då Skattehemman. Dessförinnan var Stora Hålltorp ett kronoskatte hemman som ägdes av andra än kronan.

År 1778 ägdes Stora Hålltorp till en fjärdedel vardera av Olof Jonsson och Stina Wettergren, hennes son Sven Wettergren ägde 1/12-del. Vem som ägde resterande tredjedel av gården framgår inte av det föreliggande rättegångsprotokollet.                                                                                            

Några av Stora och Lilla Hålltorps olika ägare har därefter gift sig samman genom att dottern till David Cohl, Greta Cohl, Lilla Hålltorp, och sonen till Stina Wettergren, Sven Wettergren, Stora Hålltorp, som nu bor här 1779.

Modern till Sven, änkan Stina Wettergren, en av de noterade ägarna till Stora Hålltorp 1778, är 1779 skriven på granngården Stenhammar och flyttar till Ulunda 1780. Där var hon född. Hon gifte sig nu en andra gång med en Herr Erik Bagge född i Todene 1749, 15/1 som flyttade in samma år från Ransberg och hon fick nu namnet Fru Christina Wettergren Bagge och var född på Ulunda den 3/4 1739.

Stenhammar dör också en Lars Wettergren den 22/12 1783 i 53 års ålder av lungsot  - "Gratialist och afskedad Trumpetare". Fadern var Sven Wettergren och modern Maria Holmgren.

Ägandet till Stenhammar faller före 1813 på Kronan då det var ett av de ställen som drogs in till staten från Greve Magnus Gariel de la Gardies tidigare förläningar.

<-- Till sidans rubriker!

Stenhammars backstuga (Berglid) 17561756 års karta för Broddenstorps bildande som skogvaktarbostad (stugan tecknad längst upp på kartan), visar en stuga som 1753 beskrivs som Backstuga, nu som Torp på Lilla Hålltorps ägor.

Detta lilla hus kallades 1753 vid instening av Kronoparken för "Karin Jonsdoterssas tuva" och var då en "Backestufva" enligt karttexten.

Här kan också ses en annan BackestufvaStenhammars ägor mitt emot Vadet, som här kallas "Ryttare Boställe".

Här ser man också att det s.k. Strängstorpet (15) har en inäga alldeles intill huset på Lilla Hålltorps ägor.

Se mer under sidorubriken - A. 27 a Berglid!
 


<-- Till sidans rubriker!

Skifteskartan från 1794 visar platsen för Stenhammarens äng (& gård)

Kartan vänd för norr uppåt på kartan. Senare tids Fermagata från Skara-Skövde landsvägen högst upp ner mot bäckavadet (lite bredare fägata på kartan) och vidare upp mot Sten, Stenslund och Stenhammar. Kartan vänd för norr uppåt på kartan. Senare tids Fermagata från Skara-Skövde landsvägen högst upp ner mot bäckavadet (lite bredare fägata på kartan) och vidare upp mot Sten, Stenslund och Stenhammar.

Karta 1794 för 1803 års skifte av Billingeliderna visar Stenhammars äng. Gården är inte utritad då den inte ingick i skiftet av Billingeliderna.

Obs! kartan vänd för att få norr mer rätt i tanken och uppåt på kartan..

Fermagatan var då i alla bemärkelser en fägata med sin typiska sväng mitt för vad som idag är Vibonätt. Vide det bredate avsnittet gick bäcken och fägatan vidgades till ett vad för kreaturen på väg upp till Sörberget för bete.

Fägatan gick då från bäcken upp mot det som blev Stenslund (nr 105) och svängde innan av till vänster mot hemmanet Sten.

Vägen mitt emot denna avtagsväg upp mot Stens var då vägen fram mot Stenhammar. (Kartans byggnader inritade av KF, 2014)

I den korsningen finns idag Frimans minnesbronsplatta av utvandringen.
                                        Nr 107 = Vadet (tidigare Ryttare Bostället); Nr 108 = Soldtattorpet Nr 330:s äng; Nr 105 =
                                                                         Ryttaretorpets äng - senare Stenslunds soldattorp tillsammans med näraliggande inäga
.

<-- Till sidans rubriker!

Stenhammaren 1/4 mantal ur Specialjordeboken 1825 - friköpt 1813


 

Texttolkning:
Cavalleristam Nr 5 af Gudhems Compani köpt till skatte af Pastorn Södergren för 17 riksdaler 34 shilling enligt Skattebref af den 10 februari 1813 - 2 riksdaler är såsom lösen för den å emotstående Hemman  nuvarande eller framledes varandes Ekeskog, samt mast- och storwerksträd uti Länets Ränteri den 7 augusti 1833 lefwererade, enligt här förd Protocolls utdrag.

Ur Warholms herdaminne kring pastor Södergren:
Jakob Södergren  född   1766 i Hjälstad, student i Lund 1790, prästvigd 1791, vice pastor i Varnhem 1801 (biskopen var ju "kyrkoherde" i Varnhem, Varnhem var lönepastorat, prebende åt Skarabiskoparna mellan 1714 och 1875), kommimister i Varnhem 1813, död 1819. "Han var skämtsam och satirisk, god ekonom och efterlemnade förmögenhet". Hans dotter var gift med tredjepredikanten i Varnhem.

(Från Arne Sträng, Ljungstorp, 2014)
 

<-- Till sidans rubriker!

Redovisning av Anders Petterssons på Lilla Hålltorps ägor 1862 - inklusive Stenhammar

Sammanställning av Hålltorps ägor 1862 med ägaren Anders Pettersson på Lilla Hålltorp, 7 år före hans död 1869 - en livsgärning som heter duga!

 
År 1862 gjorde lantmätaren en sammanställning över de hemman som då ägdes av Anders Pettersson i Skarke; A.Lilla Hålltorp, B. Stora Hålltorp, C. Stenhammar D. Sten och E. Lille Kullen till detta kom dessa gårdars ägor i Billingeliderna, Torpet Kullaliden samt 1/4 dels mantal Upsala därefter F. Soldattorp till Stora Hålltorp och Stenhammar.
 

<--Till sidans Rubriker!

Stenhammaren märkt med rött på 1877 års karta- saknar nu byggnader

Stenhammaren på karta från 1877. Man kan se att byggnaderna redan var helt borta och säkert använts av Hålltorp för sina stora byggnationer för att stärka Hålltorps gård efter alla inköp av gårdarna i närheten under mitten av 1800-talet.

Redan 1877 års karta, baserat på fältmätningar under slutet av 1860-tal och början av 1870-tal, saknar samtliga byggnader för Stenhammar. Den siste torparen som bodde här flyttades till Slottet under Hålltorp just 1870 - här till höger på kartan. Den då "Nya vägen" drogs rakt igenom Stenhammars ägor (då sedan 1838 ägda av Hålltorps ägare) och nära gårdstunet, vilket kan ha varit en bidragande orsak till att Stenhammars byggnader revs.

 

<-- Till sidans rubriker!

Boende enligt husförhörslängder 1779 - 1870

Husförhörslängd 1779-1787;
Stenhammar - kronoskatte hemman

.....................................................................................................................................................................................


Huvudgården;
Enkan    Stina Wettergren, född i Ulunda 1739, 1/4-delsägare till Stora Hålltorp - här 1779 och ut till Ulunda 1780
            - sonen Sven bor gift på Stora Hålltorp med en tidigare ägare till Lilla Hålltorps dotter, Greta Cohl - själv
              gifte hon sig med en Herr Erik Bagge född i Todene 1749, 15/1 som flyttade in samma år från Ransberg
               1780 till Ulunda och hon fick nu namnet Fru Christina Wettergren Bagge - ingift i en adlig släkt.


Dräng      Carl Andersson, född i Wäring 1754 - flyttar ut till Ulunda 1780
Pigan       Stina Carlsdotter, född i Wadstens 1739 - flyttar ut till Stora Holltorp 1780
Flickan     Cajsa Lena Olofsdotter, född i Skierf 1767
Pigan       Maria Jonsdotter, född på Stora Hålltorp - flyttar ut till Väberga Kjerr 1780
.......................................................................................................................................................................................

Stenhammarens backstuga (Berglid);
Enkan Kjerstin Andersdotter, född i Lundby 1729
Dotter  Catharina Carls Doter, född i Eggby 1755 den 10/6
Son     Gustaf Carlsson, född i Eggby 1761
Son     Anders, född i Rökstorp 1752 - flyttar ut till Ranåker 1779 - åter 1787 från Biellum
.........................................................................................................................................................................................


Som en bakgrund:

I denna husförhörslängd  hittar vi också den soldatänka som senare, 1786, bosätter sig i Stensbro under Stenhammar fr o m nästa husförhörslängd 1786. Inga inhyses i övrigt kan hittas för Stensbro i denna första husförhörslängd.


Kommande boende i Stensbro;
Änkan som kommer att bo på Stensbro under många år bor i denna husförhörslängd i Soldatbostället Nr 357 -
(L. Hålltorp/Öglunda Stommen, senare Fridsberg). De kallas vid flytten till Solberga som inflyttade från "Stens Boställe i Hålltorps Roten". (Inte lätt med alla benämningarna för bokhållarna heller!)

Familjen nu på soldattorpet Nr 357 är:
Soldaten Johannes Ingelsson, född i Vånga 1748 - som under husförhörslängdens tidsperiod blir - inhyses
Hustrun  Maria Arfvidsdotter, född i Väberga 1746
Dotter      Stina, född på platsen 1778
Sonen      Elias, född på platsen 1780 den 29/10
- familjen flyttar som inhyses till Väberga, Solberga,  1781 - vidare till "Höglunda Stommen" 1782 - där han dör.

Änkan kommer alltså med barnen 1786 till Stenhammaren och där Stensbro.

Husförhörslängd 1786 - 1791;
Stenhammar - kronoskatte hemman
........................................................................................................................................................................................
Huvudgården;
Mannen    Andreas Jansson, född i Hornborga 1759 - finn nu skriven här sedan tidigast 1787 med
Hustrun    Ingrid Mårtensdotter, född i Broddetorp
Dottern      Maria, född i Varnhem 1787
Dottern      Caisa, född på Stenhammar 1790
........................................................................................................................................................................................

Stens Bro - inhyses - här hittar vi nu änkan;
Enkan Maria Arfvidsdotter, född i Väberga 1746
Dotter  Stina, född vid Hålltorp 1778
Dotter Greta, född i Ulunda 1784 den 14/7
.......................................................................................................................................................................................

Berglid - inhyses;
Enkan Kjerstin Andersdotter, född i Lundby 1729 - bor kvar med barnen
Dotter  Catharina Carls Doter, född i Eggby 1755 den 10/6
Son     Gustaf Carlsson, född i Eggby 1761
Son     Anders, född i Rökstorp 1752 - flyttar ut till Ranåker 1781- åter 1787 från Biellum - sedan åter ut

Husförhörslängd 1792 - 1800;
Stenhammar - kronoskatte hemman

.........................................................................................................................................................................................

På huvudgården;
Mannen   Andreas Jonsson, född i Hornborga 12759 bor kvar med
Hustrun   Ingrid Mårtensson, född i Broddetorp 1750 - liksom barnen
Dottern     Maria, född i Varnhem 1787
Dottern     Caisa, född på Stenhammare 1790
- familjen flyttar troligen ut 1794 då nästa familj flyttar in

In flyttar Torpare;
Mannen     Jonas Jonsson, född i Bolum 1756 - in fr o m tidigast 1794
Hustrun     Stina Pehrsdotter, född Printzhaga
Dotter         Maria, född i Baggebo 1786
Son            Johannes, född i Väberga 1789
Son            Anders, född i Väberga 1793
- verkar lämna Stenhammar redan 1795

Svägerska Cathrina Pehrsdotter, född i Ving 1764 - flyttar ut till Sten 1798
Dotter- tvill  Cajsa, född Stenhammar 1796
Dotter- tvill   Greta, född Stenhammar 1796
........................................................................................................................................................................................

Berglid - inhyses;
Inhyses vid L. Håltorp - ändras till inhyses under Stenhammar i Hfl -  (Berglid);

Enkan        Kjerstin Andersdotter, född i Lundby 1729
Dotter         Catharina Carlsdotter, född i Eggby 1755 den 10/6

Son/make  Gustaf Carlsson, född i Eggby 1761 gifter sig nu och bor nu här en kort tid med
Hustrun      Maria Bengtsdotter, född i Klostret 1754
- de tycks alla lämna Berglid inom kort, eftersom nästa änka med barn srkivs här.

Sedan flyttar in;
Enkan        Catharina Gabrielsdotter, född 1756
Dotter         Stina Olofsdotter, född i Solberga 1780 den 18/1 - hon lämnar Stenhammar för Ängerås
Dotter         Annika, född i Solberga 1781 den 29/10
Dotter         Cajsa, född i Solberga 1786 den 2/2
- de finns med till 1799
.........................................................................................................................................................................................

Stens Bro - inhyses;
(finns med i nästa Hfl - så förutsätts finnas med också här!)
Änkan  Maria Arfvidsdotter, född i Klostret 1746
Dotter   Stina Johansdotter, född i Klostret 1778 den 2/7
Son       Elias Jansson, född in loco 1780 den 29/10 - flyttar till Lilla Hålltorp 1803
.........................................................................................................................................................................................

(Felaktigt skrivs Skygget nu under Stenhammar i Hfl - skall vara under hemmanet Sten.)

Husförhörslängd 1800 - 1815;
Stenhammar - kronoskatte hemman
-> friköpt skattehemman 1813
.........................................................................................................................................................................................


Enligt Specialjordeboken friköps Stenhammar till Skatte av pastorn Södergren 10 februari 1813 för 17 riksdaler och 34 shilling.

Ur Warholms herdaminne kring pastor Södergren:
Jakob Södergren  född   1766 i Hjälstad, student i Lund 1790, prästvigd 1791, vice pastor i Varnhem 1801 (biskopen var ju "kyrkoherde" i Varnhem, Varnhem var lönepastorat, prebende åt Skarabiskoparna mellan 1714 och 1875), kommimister i Varnhem 1813, död 1819. "Han var skämtsam och satirisk, god ekonom och efterlemnade förmögenhet". Hans dotter var gift med tredjepredikanten i Varnhem.

(Från Arne Sträng, Ljungstorp, 2014)


På huvudgården - skrivs nu;
Maken  Jonas Olofsson, född i Broddetorp 1768
Hustru 1 Stina Svensdotter, född Klostret 1771
Dotter     Stina, född på Stenhammar 1795 - vistas i Ulunda
Son         Johannes, född på Stenhammar 1798 - lämnar för Sköfde 1808
Dotter     Brita, född på Stenhammar 1801 dden 11/9
Dotter     Cajsa, född på Stenhammar 1803 den 21/10 - död 1805
Hustru 2 Lisa Andersdotter, född i Fröjered - flyttar in 1805 från Axevalla - flyttar ut till Sköfde 1809
barn        dödfött 1806
Son        Sven, född 1808 den 28/3

- troligen finns ingen i familjen kvar vid Stenhammar efter att resten av familjen också måste ha flyttat med hustrun
  till Skövde 1809

Tjänstefolk;
Pigan       Cajsa Pehrsdotter, född i Warnhem 1778 - flyttar in 1804 från Sköfde och ut till Junkragaården 1805
Dräng      Sven Gustafsson, född i Sköfde 1781 - flyttar in 1806 och ut till Storekullen 1807
Enkman   Magnus Carlsson - flyttar till Sten

Inspector;
Maken     Jonas Jonsson, född i Bolum 1756 - dör här 1809
Hustrun   Kersti Pehrsdotter, född i Skjerf 1764 - dör här 1806
Dotter       Hilda, född i Baggebo 1786
Son          Johannes, född i Väberga 1789 den 15/12 - till Åsaka 1807
Son          Anders, född i Väberga 1794 den 22/10 - flyttar ut till Lilla Hålltorp 1809
Dotter       Cajsa, född på Stenhammar 1796 den 22/1 - flyttar ut till Wånga 1809
Dotter       Greta, född på Stenhammar 1796 den 22/1 - flyttar ut till Vånga 1809
    Son           Jonas, född på Stenhammar  1809 den 13/11
- efter faderns död finns ingen kvar från familjen på Stenhammar efter 1809


In flyttar;
Maken      Samuel Larsson, född i Sjogerstad 1772 den 11/1 - in från Prästegården 1810 - nästan blind - med
Hustrun    Kjerstin Jonsdottter, född i Berg 1780 den 12/2
Son           Johannes, född i Lundby 1810 den 15/3
Son           Lars, född på Stenhammar 1814 den 7/1

Enkan      Lisa Andersdotter, född i Fröjered 1764 - flyttar in 1812 från Store Kullen  och ut 1814
. . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . . . .  .. .  . . . . . . .  . . .. .  . . . . . . ..  ..  .. .  ..  ..  .. ...... .... .  . . . . . .. .  . . ..  . . . . . . . .. .


   Paret Friman flyttar in på Stenhammar 1814       

Copyright: Författarna till Boken Amerika - Verklighet och dröm. De Frimanska breven från Amerika och Sverige 1841-1862. Friman, Axel & Stephenson, George M. & Barton, H. Arnold (utgiv.) Copyright: Författarna till Boken Amerika - Verklighet och dröm. De Frimanska breven från Amerika och Sverige 1841-1862. Friman, Axel & Stephenson, George M. & Barton, H. Arnold (utgiv.)

 

"Echpeditions Meunsterskrifvaren"

Herr     Carl Friman, född i Björsätter den 2/10 1781  
           -från Lundby med hushåll 1814

Fru       Christina, född Fröding i Dala 1785 den 5/5  
Son       Anders, född i Lundby den 15/12 1813

I hushållet;

Dräng    Anders Svensson, född i Varnhem 1882 den
            26/2 - flyttar in 1814 från Backa
Pigan    Maria Pehrsdotter, född i Berg 1777 den 10/1 -
           flyttar in 1814 från Berg och ut till Berg 1815
Flickan  Anna Andersdotter, född i Berg 1802 den 15/2
            - flyttar in 1814 från Berg 1814 - till Berg 1815
(Foto med tillstånd via utgivaren Västgötalitteratur; Sven- Olof Ask, Skara)

Se mer om Familjen Friman här nedan - eller klicka här!

........................................................................................................................................................................................

Stensbro - nu står "Vid Stens Bro" - Inhyses;
Änkan        Maria Arfvidsdotter, född i Klostret 1746
Dotter          Stina Johansdotter, född i Klostret 1778 den 2/7
Son             Elias Jansson, född in loco 1780 - flyttar ut till Lilla Hålltorp 1803
........................................................................................................................................................................................

Berglid; - från och med 1800-talets början finns ingen självklar hänvisning i husförhörslängd om inhysesboende i Berglid eller ytterligare under Stenhammar - troligen rivs huset när ny ägare, pastor Södergren, tagit över fr o m 1813.

Husförhörslängd 1815 - 1836;
Stenhammar - friköpt skattehemman 1813

En ny era med organiserat jordbruk och rationellt brukande av arbetskraft tycks ta vid på gården som köps av Carl Friman efter inflytten.

På huvudgården;
Ägaren Escp. Munsterskrifvaren
Herr      Carl Friman, född i Björsäter 1781 den 2/10
Fru        Christina, född Fröding i Dala 1785 den 5/5
Son        Anders, född i Lundby 1813 den 15/12 - dör här 1826 (13 år gammal)
Son        Pehr Magnus, född på Stenhammar 1816 den 11/1 - flyttar till Wermland 1831
Dotter     Maria Margaretha, född på Stenhammar 1819 den 23/1 - dör här 1820 (1 år gammal)
Son        Carl Johan, född på Stenhammar 1821 den 26/3 - flyttar till Mariestad 1836
Son        Wilhelm, född på Stenhammar 1823 den 22/8
Son        Adolph, född på Stenhammar 1826 den 22/9

Herr Bokhållaren
Son      Herman, född på Stenhammar 1829 den 24/2

        A. Friman, född i Björsäter 1789 den 27/9 - flyttar in från Örebro 1815 och lämnar för Hamburg 1816

Enkefru Ulla Fröding, född i Timeled 1758 den 7/11 - flyttar in från Wing

Tjänstefolk under perioden;
Dräng    Johannes Svensson, född i Sköfde 1795 den 3/9 - in från Lilla Hålltorp och ut till Grufvesäter 1817
Pigan     Catherina Andersdotter, född i Häggum 1795 den 16/2 - in 1815 från Häggum - u till Stora Hålltorp 1816
Pigan     Maria Pehrsdotter, född i Berg 1777 den 10/1 - in 1816 från Berg och ut till Berg 1817
- dotter  Anna Andersdotter, född i Berg 1802 den 15/2 - ut med sin mor 1817
Pigan     Karin Ambjörnsdotter, född i Warnhem 1795 den 13/9 - in 1817 från Bjertorp och ut till Berg 1818
Pigan     Maria Ambjörnsdotter, född i Warnhem 1796 den 20/9 - 1818 från Skara och ut till Wing 1821
Dräng    Olaus Johansson, född i Warnhem 1799 den 20/2 - in 1818 från Kjempenstorp- ut Redsvenstorp 1819
Dräng    Anders Andersson, född i Floby 1799 den 10/4 - flyttar in 1819 från Lundby och ut till Kyrkefalla 1820
Pigan     Greta Magnidotter, född i Lundby 1803 den 4/8 - in 1819 från Klippestorpet och ut till Sköfde 1820
Dräng    Johannes Petersson, född i Warnhem 1803 den 24/6 - flyttar in 1820
Dräng     Olaus Johansson, född i Warnhem 1799 den 20/2  - in 1821 från Skattgården, Skarke - ut Wing 1824
Pigan     Caijsa Ambjörnsdotter, född i Warnhem 1804 den 26/4 - in f1821 från Wing och ut Stenhammar 1823
Flickan   Greta Larsdotter, född i Hästhaga 1806 den 15/12 - flyttar ut till Ulunda 1822
Dräng     Hans Andersson, född i Stenum 1803 den 1/2 - flyttar in 1823 från Tranum och ut Backa 1826
Pigan     Stina Landotter, född i Eggby 1805 den 11/11- in 1823 från Rämingstorp och ut 1825
Flickan   Charlotta Sofhia Melleberg, född i Klostret 1811 den 22/1 - in 1824 från Klostrret och ut 1825
Pigan      Anna Johannesdotter, född i Ving 1804 den 13/7 - in 1826 från Ökull
*Dräng    Anders Larsson, född i Häggum 1802 den 14/9 - in 1826 från Kjerrtorp och ut  Lh. Löten 1830
*Pigan    Stina Larsdotter, född i Eggby 1805 den 11/11 - 1827 och ut till Torsberget 1830
Dräng     Anders Jönsson, född på Stenhammar 1807 den 17/3 - in 1830 från Svarfvarebacken - ut 1831
Pigan      Lisa Larsdotter, född i Varnhem 1809 den 5/2 - in 1830 från Sköfde och ut 1831
Dräng     Lars Magnusson, född i Varnhem 1811 den 11/1 - in 1832 och ut till Sköfde 1835

* "Dömde för lägersmål till böter och hemlig Kyrkoplikt 1822"

Stensbro - "Maria vid Brona hörer hit";
Inhyses  Maria Arfvidsdotter, född i Klostret 1746

Du kan ändra denna exempeltext. Peka här och klicka på knappen "Redigera text". Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.

Husförhörslängd 1836 - 1846;
Stenhammaren skattehemman

På huvudgården;
Ägaren;  Escpedtions Munsterskrifvaren;
Herr      
Carl Friman, född i Björsäter 1781 den 2/10
Fru        Christina, född Fröding i Dala 1785 den 5/5
Son        Carl Johan, född på Stenhammar 1821 den 26/3 - flyttar till Mariestad 1836
Son        Wilhelm, född på Stenhammar 1823 den 22/8
Son        Adolph, född på Stenhammar 1826 den 22/9
Son        Herman, född på Stenhammar 1829 den 24/2
Son        Otto, född på Stenhammar 1831

1838 händer något särskilt för familjen- vilket noteras enligt följande i Husförhörslängden;
Carl Friman - skrivs först som att ha flyttat till Erik Olofsgråden, Norra Lundby - detta stryks senare.
Ovanför står noterat; "America" - avseende Carl.
Christina Friman - skrivs som utflyttad till Erik Olofsgården, Lundby
Sonen Carl Johan - finns här nu igen och förs som flyttad till America.
Sonen Wilhelm - skrivs som flyttad till America
Sonen Adolph - skrivs oms flyttad till America
Sonen Otto - skriv som flyttad till America

Gården säljs till Anders Pettersson på Hålltorp 1838.

Enkefru Ulla Fröding, född i Timeled 1758 den 7/11 - avlider 1839

Tjänstefolk under perioden;
Dräng   Anders Svensson, född i Varnhem1817 den 27/6 - flyttar till Stora Lycke 1837
Pigan    Lisa Arfvidsdotter, född i Ingelstad 1747 - flyttar ut till Doterbo 1837
Pigan    Greta Lisa Lamberg Carlsdotter, född 1811 den 11/1 - flyttar ut till Hålltorp 1836
Dräng   Anders Jeansson, född i Varnhem 1813 den 12/7 - in från Ulunda 1836 - ut till Öfverbo Smedsgården 1838
Pigan    Stina Svensdotter, född i Varnhem 1815 den 11/8 - in 1837 från Backa - ut till Torp 1838

Till huvudgården flyttar redan 1837;
Torparen Johan Persson, född i Broddetorp 1806 den 11/12 - in 1837 från Lillekullen med familj
Hustrun  Johanna Johansdotter, född i Varnhem 1803 den 11/12
oäkta son Johan Gustafsson, född i Varnhem 1829 den 21/2 - han dör här 1841
Son          Adolf Johansson, född i Varnhem 1836 den 8/9

Återflytt för delar av familjen - nu som inhyses å Stenhammar:
Inhyses Herr Carl Friman, född 1781
Hustrun Fru  Christina Fröding, född 1785 - Noterat; "vide supra" - "vide" (som tidigare)

Son        Herman, född 1829 - återvänder till Amerika 1842
- Frun stryks i Husförhörslängden; med texten "vide supra" (= som tidigare) vilket torde betyda att hon återvänder till sitt boende och för Herman står att han lämnar Stenhammar en andra gång för Amerika 1842!
Ingen anteckning finns för Carl utflytt från Stenhammar den här gången - läs mer här nedan!

.......................................................................................................................................................................................

"Vid Stensbro";
Inhyses   L. Frondell, född i Varnhem 1774 den 18/5 - Not; "Blind, nådehjon"
Hustrun  Stina Johansdotter, född i Varnhem1778 den 2/7 - Not; "Bräcklig" - dör här 1844

Husförhörslängd 1846-1859;
Stenhammar nu ägt av Anders Pettersson på Hålltorp

På huvudgården;
Torparen Johan Persson, född i Broddetorp 1806 den 11/12 - bor kvar med familj
Hustrun  Johanna Johansdotter, född i Varnhem 1803 den 11/12
Son         Pehr Adolf Johansson, född i Varnhem 1836 den 8/9
- familjen flyttar till Höjen intägt under Överbo Sörgården 1850

Nästa inflyttade och brukare av 1/16 mantal är;
Torpare Anders Jonsson, född i Häggum 1824 - flyttar in 1850 från Sten där han var dräng och gifter sig med
Hustrun Cajsa Lisa Ericsdotter, född i Sjogerstad 1816 - flyttar in 1851 från Sjogerstad och dör 1854!
Dotter    Hedvig Carolina, född 1852 den 14/10 - hon dör här 1853!

........................................................................................................................................................................................

Inhyses Stenhammar- troligen Stensbro;
Inhyses Anders Larsson, född i Sjogerstad 1811 den 9/1 - tycks flytta in  1853 från inhyses Ivarstorp
Hustrun  Stina Jonsdotter, född i Sköfde 1809 den 10/9
- båda flyttar till Sköfde 1859

Husförhörslängd 1854-1862;
Stenhammar, ägare Anders Pettersson på Hålltorp;

På huvudgården;
Torparen Anders Jonsson, född i Häggum 1824 den 13/9 - bor kvar, men har nu gift om sig med
Hustrun  Johanna Larsdotter, Född 1826 i Wing den 29/8
Son         Lars Johan, född i Varnhem 1852 den 12/9
Son         Carl Wilhelm, född i Varnhem 1855 den 26/3 - dör här den 10/5 1856
Dotter      Anna Charlotta, född i Varnhem 1857 den 21/3 - dör här den 2/9 1857
Son         Carl August, född i Varnhem 1861 den 15/7
Dotter      Anna Charlotta, född 1858 den 28/9

Dräng     Gustaf Larsson, född i Varnhem 1836 den 3/5 - flyttar både in och ut 1860
........................................................................................................................................................................................

Stensbro;
Under åren 1854 - 1855 bor här tillfälligt, troligt Stensbro (som det enda lediga huset!):
Inhyses Petter Lindqvist, född i Varnhem 1806 den 18/1 - flyttar in 1854 från Storekullen, Ljungstorp med familj
Hustrun Cajsa Svensdotter, född i Varnhem 1807 den 19/4
Dotter     Fredrica, född i Varnhem 1838 den 19/9
Dotter     Mathilda, född i Varnhem 1841 den 25/10
Son         Frans, född i Varnhem 1845 den 19/9
Sonen och
Volontairen Johan Auhust Lindqvist, född i Varnhem 1835 den 22/5 - flyttar in 1855 från Stora Hålltorp
- hela familjen flyttar ut till Klefven 1855

Pigan/hustrun Anna Larsdotter Qvist, född i Ledsjö 1818 - flyttar in 1855 från "Korrektionsinrättning i Stockholm" - Not; "afstraffad för 3:e resan stöld" - "gift med f.d. Soldat P. Qvist som är rymd"
Gem. son          Lars Johan Pehrson Qvist, född i Skarke 1844 den 24/6 - not;  "musikant"
Gem son           Gustaf Lindberg, född i Varnhem 1845 Not; Trumslagare
Gem son           August, född i varnhem 1847 - ut till Öfverbo Millomgården 1865 - hem - ut Björsgården 1869
Hennes oä barn  Frans Wilhelm, född i Varnhem 1857 den 2/10
Hennes oä barn Christina född i Varnhem 1860 den 10/9

Husförhörslängd 1862-1869;
Stenhammar ägs av Anders Pettersson ;

På huvudgården;
Torparen Anders Jonsson
, född i Häggum 1824 den 13/9 - bor kvar,
Hustrun  Johanna Larsdotter, Född 1826 i Wing den 29/8
Son         Lars Johan, född i Varnhem 1852 den 12/9
Dotter      Anna Charlotta, född i Varnhem 1858 den 21/3
Son         Carl August, född i Varnhem 1861 den 15/7
Son         Frans Wilhelm, född i Varnhem 1863 den 1/10
Son         Anders Gustaf, född i Varnhem 1866 den 1/5
........................................................................................................................................................................................

Stensbro;

Utan försvar
Inhyses           Anna Larsdotter Qvist
, född i Ledsjö 1818, "gift med f.d. Soldat P. Qvist som är rymd"
Gem. son         Lars Johan Pehrson Qvist, född i Skarke 1844 den 24/6 - not;  "musikant" - flyttar till Skövde 1868
Gem son         Gustaf Lindberg, f. Varnhem 1845  Trumslagare - till Öfverbo Rote Smedsgården som dräng 1864
Gem son         August, född i varnhem 1847 - ut till Öfverbo Millomgården 1865 - hem - ut Björsgården 1869
Hennes oä barn Frans Wilhelm, född i Varnhem 1857 den 2/10
Hennes oä barn Christina född i Varnhem 1860 den 10/9

Husförhörslängd 1869-1880;
Stenhammar ägs av Anders Pettersson på Hålltorps sterbhus - sedan av Per August Pettersson;
- den nye ägaren Per August Pettersson flyttar sin torpare från Stenhammar till Slottet på Hålltorps mark och troligen rivs nu Stenhammar direkt vid 1870-talets början för att använda virket till Hålltorps olika byggnationer.

På huvudbyggnaden bor endast något år;

Torparen Anders Jonsson, född i Häggum 1824 den 13/9 - bor kvar,
Hustrun  Johanna Larsdotter, Född 1826 i Wing den 29/8
Son         Lars Johan, född i Varnhem 1852 den 12/9
Dotter      Anna Charlotta, född i Varnhem 1858 den 21/3
Son         Carl August, född i Varnhem 1861 den 15/7
Son         Frans Wilhelm, född i Varnhem 1863 den 1/10
Son         Anders Gustaf, född i Varnhem 1866 den 1/5
- familjen får flytta som torpare under Hålltorp-  till Slottet under Hålltorp (senare "Lilla Slottet") 1870

Slottet skrivs in tydligt för familjen där de skrivs under rubriken Stenhammar - familjen flyttar till Rosenlund 1873

Det står på sidan för Stenhammar att en ny familj flyttar in, men kontrollerar man i födelseboken för deras son som föds där 1876 ser man att han är född på Slottet och inte Stenhammar. Under många år skrivs alltså Slottet som Stenhammar trots att de som är skrivna där enligt andra källor bor på Slottet. Det är också Slottet som sirligt skrivits in överst på sidan under Stenhammar - allt tillhör ju egentligen Hålltorp så Stenhammar hängde väl kvar som namn trots att torparna på Stenhammar nu höll till på Slottet.


Byggnaderna saknas helt på 1877 års karta, så troligen revs de 1870, eftersom familjen ändras till Slottet och de efterkommande under Stenhammars rubrik de facto bor på Slottet enligt bl a födelseböckerna.
.......................................................................................................................................................................................

Stensbro - har nu egen rubrik i husförhörslängdens register;
Utan försvar
Inhyses
          Anna Larsdotter Qvist, född i Ledsjö 1818, "gift med f.d. Soldat P. Qvist som är rymd"
Hennes oä barn Frans Wilhelm, född i Varnhem 1857 den 2/10
Hennes oä barn Christina född i Varnhem 1860 den 10/9
                 -  Anna med kvarvarande familj flyttar ut från Stensbro till Fattigstugan 1872

- nu hittar vi här änkan från ursprungligen brukarfru på Redsvenstorp - via Redsvenstorps Torp (Vibonätt) - via nytt äktenskap på Valltorp (St. Hålltorp);

Befriad
inhyses         Enkan Maria Andersdotter,
född 1807 den 1/3 i Warnhem
 - in 1872
Sonen           Johan Alfred Jonsson, f. Warnhem 1853 den 4/1, ut till Forshem 1872

Efter denna notering stryks Stensbro över för att ge plats på samma sida åt Hålltorps Qvarn i husförhörslängden och återkommmer inte heller i församlingsböckerna därefter.

Troligen rivs huset en bit in på 1900-talet. Hålltorps kvarn skrivs in i husförhörslängden över Stensbro, med Stensbro överstruket.


Se mer om Hålltorps kvarn här - A. 10 Hålltorps kvarn

<-- Till sidans rubriker!

Fadern och sönerna Friman 1838 - de första utvandrarna från Sverige?

Detta avsnitt bygger helt på boken; AMERIKA - VERKLIGHET OCH DRÖM; De frimanska breven från Amerika och Sverige 1841 - 1862; Utgivna av Axel Friman, Geoge M. Stephenson och Harold Barton.

Copyright och publiceringsrätt har förmedlats via Förlaget Västgötalitteratur, genom Sven Olof Ask, Skara

Skara Tidning 18 maj 1843; "Till herr Friman och hans söner tillhör äran att vara de första svenska kolonister i det inre av Amerika." Fadern hade av någon orsak i förväg valt Wisconsin som sin bestämmelseort.

En tidiningsredaktör beskriver (Aftonbladet) : " Till detta härliga land begav sig år 1838 H:r Friman, sedan han i kontanter förvandlat sin lilla egendom i Varnhem, Walla härad. Min kom; med Totalt 2 500 Riksdaler enligt brev.

Copyright: Författarna till Boken Amerika - Verklighet och dröm. De Frimanska breven från Amerika och Sverige 1841-1862. Friman, Axel & Stephenson, George M. & Barton, H. Arnold (utgiv.) Copyright: Författarna till Boken Amerika - Verklighet och dröm. De Frimanska breven från Amerika och Sverige 1841-1862. Friman, Axel & Stephenson, George M. & Barton, H. Arnold (utgiv.)

(Foton publicerade med tillstånd via utgivaren Västgötalitteratur; Sven- Olof Ask, Skara)

Den 9 juli 1838 noterade hamnmyndigheterna i New York ankomsten av den svenska briggen Rosen från Göteborg. Fartyget var förmodligen lastat med stångjärn, på den tiden en viktig svensk export till Amerikas förenta stater. Med ombord fanns också sex svenska passagerare.

Passagerarna var den pensionerade mönsterskrivaren Carl Friman från Varnhems socken i Västergötland, då 58 år gammal, och hans fem yngre söner: Carl Johan, 17; Jan Wilhelm, 14; Adolf, 11; Herman, 9; och Otto, 6.

Kvar i Sverige fanns då Carls hustru.

Efter ett år återvände Carl Friman till Sverige tillsammans med Herman (10 år), som hade insjuknat. Min anm; De återvände till Stenhammar som de sålt 1838 till Anders Pettersson på Hålltorp för att finansiera resan. (jmfr husförhörslängden ovan! - klicka här!)

Herman reste tillbaka till Amerika tre år senare (1842) under dramatiska omständigheter! Hans far kunde dock inte följa efter, trots sin brinnande iver.

Familjen hade bl a läst brev från den norske pionjären Gjert Gregoriussen Hovland, innan de for till Amerika.

Carl Friman, född den 2 oktober i Bredsäter Nordgården i Björsäters församling. Fader Lanthushållaren, Filosifie Magister Anders Friman och modern Prosten H. Brismans i Ekeby dotter, Margareta.

Carl intogs i Skara skola höstterminen 1795. Student vid Uppsala Universitet höstterminen 1800. Mösterskrivare vid Skaraborgs regemente 1808. Beviljad avsked med pension 1838.


Gift 1810 med Kommunister J. M. Frödings i Dala, dotter, Christiana.

- Såväl av lärare som av kamrater var Friman alltid mycket värderad, såväl för sina goda kunskaper som för sitt, i anseende till rena seder och flärdfrihet, i synnerhet utmärkta uppförande. Ett oblitt öde ville dock, att han gav in på en tjänstemannaban, er inga synnerliga utsikter kunde vara för en man med kunskaper och skicklighet.

(Tidningsredaktörsanteckning, Aftonbladet - ur bokens notater)

<-- Till sidans rubriker!

Carl Frimans dröm och verklighet

Carl Friman var just den sortens man som var starkast benägen att bli en ivirig liberal och idealisera Amerika i sin tids Sverige. Han var son till en godsägare och agronom. Han hade fått en god utbildning på Skara gymnasium och blivit immatrikulerad på Uppsala universitet. Han blev mönstersrkivare, dvs en lägre civilämbetsman som skötte regementets ekonomi och hade större vyer än detta för sin egen ambition. Han pensionerades efter 30 år tjänst.

Han tog 5 av sina söner med sig på ett livsäventyr till Amerika, där de skulle skapa sig nya och bättre liv.

Han sökte sig efter stora strapatser och kostnader tillsammans med sin äldste son till en trakt med lagom skog, kullig grönskande och bördig - liknande Walla Härad i Västergötland. I september 1838 fanns de mitt emellan Milwaukee och Chicago.

Där fann de sig ha kvar en egendom av 80 acres, ett logghus, 1 par oxar, 1 ko jämte de allra nödvändigaste husgeråd och redskap av de 2 500 Riksdaler de hade haft med sig.

Carl kunde till slut aldrig realisera sin dröm och plågades troligen av ett till synes olyckligt äktenskap och bekymmer för sin blygsamma pension i Sverige ( 1855=90 Rdr Rgld/år). Genom breven visar han dock en familjekärleks starka band med sina söner.

Om sin fru skriver han i ett brev;
"Hon hatar Amerika, emedan det inte liknar det försupna och liderliga Walle härad, där kärringarna supa värst och der hon firat så många mer än tvetydiga triumfer ..... hon önskar att sonen Pehr säljer Helleberg för att köpa sig ett mindre hemman i Walle härad med tillgång på skog och där hon kunde friska upp minnet af sina gamla triumfer - om hvilka jag ej vidare vill påminna dig. Hon fruktar Sjön och hatar Amerika, emedan hon vet att man der icke får lefva som hon lefvde i Sverige i sina yngre år; och gerna skulle börja ånyo, om hon hade tillfälle och några år tillbaka."

<-- Till sidans rubriker!

Publicerat med tillstånd av www.ArkivDigital.se Publicerat med tillstånd av www.ArkivDigital.se

I Husförhörslängd för Norra Lundby 1832 -1840 hittar man Fru Friman skriven på Erik Olofsgården hos hälften-brukaren Jonas Christoffersson och hans fru Cathrina inflyttad från Stenhammar 1848.

Bilder från Stenhammars omgivningar i brev

"Du minns nog också Hemmanet Sten - rakt inunder Billingsklippet - med sin springkälla af levande vatten och de gamla människorna: den 85 årige raske gubben Carl och hans 90-åriga gumma. Det var han som vid en sammankomst eller folkmöte, kastade den store och grymme Gubben i Hålltorp som en vante i en Eldbrasa (för att gifva honom en försmak av Helvetets eld.)

(KF's kommentar; Samme "gubbe på Hålltorp" som köper Sten av sonen direkt efter faderns död 1838!)


Det var i Stens hage mina söner hade Donor (snaror för kramsfoglar); och det var der, som de blevo så ytterst förskräckta af den i busken fräsande g ö p a n eller vargloet (Lynx).

Anmärkning, KF, Ur husförhörslängd;
Inhyses Carl Månsson, född i Varnhem 1750 den 26/11 - död 1838 och hans 1:a hustru Maria Svensdotter, född i Broddetorp 1737 den 10/6 - död 1824.
Carl gifte om sig 1828 vid 78 års ålder med Kjerstin Jonsdotter, född i Berg 1780 den 17/3 - dvs då en 30 år yngre fru!


Hans son som får brevet blir förvirrad kring åldern på Carl på Stens fruar - antagligen med tanke på att han på gamla dagar, 1828, alltså gifte om sig med en 30 år yngre fru.

Han skriver vidare;
"Jag kommer ihåg Samuel-Johannes och  d e n   s t o r e   S t e n: hur många gånger har jag inte lekt på detta stora klippblock.

Jag minns också "Stora och Lilla Klippet" och alla vattendrag och höga träd och Jordan, när vi plockade långa Smultron och lever vår vän Nils i Löta ännu och hans trilska Oscar, min gamla jaktlärare eller Rudberg - han är död - eller är han inte?

Jag kommer ihåg allt om S t e n h a m m a r och alla äppelträd och fälten och bäcken. Lilla och Stora Hulja och de storta klippblocken, där jag brukade fånga upp så många spår. Och det kluvna klippblocket nära Körvägen"


Du kan köpa boken via kontakt med förlaget Västgötalitteratur - sök gärna på nätet. 

Omslagsbild;
Herman Freeman (1829-1913).

Som artillerist under Mexiakanska kriget 1846 - 1848 tog han sig namnet Harmon Strome, fömodligen för att dölja att han var underårig vid enrolleringen.


 


<-- Till sidans rubriker!

Minnesplakett över Frimans utvandring till Amerika nära Stenhammar

Korsvägen för framfartsvägen till Stenhammar från förbivägen vid Stenslund mot Redsventorp och vidare utmed sydbillingen med plakettförsedd minnesten för Frimans tidiga amerikautvandring 1838. Uppsatt 1996 av Hembygdsföreningen Skarke-Varnhem och släktföreningen Friman.

Familjen Friman
Mönsterskrivaren Carl Friman från Skaraborgs regemente utvandrade 1838 med 5 söner från denna plats till Amerika. Familjen levde på gården Stenhammar som såldes för att möjliggöra utresan. Detta blev den första familjeemigrationen till Nordamerika från Västergötland. Minnestenen restes 1996 vid uppfartsvägen till dåvarande Stenhammar av Hembygdsföreningen Skarke-Varnhem och släktföreningen Friman.


<-- Till sidans rubriker!

Släkten Frimans minne i USA

The Freeman Historical marker i Veterandernas park i Genoa City, Illinois USA, där både amerikanska och svenska fanan svajar. Imvigningen av svenskarnas monument skedde här 1988. Foto Friman

"The first Swedish settlers in Winconsin; Carl Friman (1781-1862) emigrated from Sweden with five sons in 1838 ......" Minnesplaketten i USA med eget skyddshus för besökarna.

<-- Till sidans rubriker!

Invigning/avtäckning av minnestenen i Varnhem 1996

Arne Sträng, Ljungstorp håller 1996 tal om emigrationen vid minnestenen innan avtäckning vid vägen ut från Stenhammar. Foto Egon Holm.

Karl-Erik Friman från släktföreningen invigningstalar vid ladugården till Stenslund mitt emot forna Stenhammar. Sittande föreningens grundare och bokskrivaren Axel Friman. Foto Egon Holm

Nedan kan du läsa hela artikeln av Ing-Britt Holm ur Varnhemsbygden 1996 kring invigningen av minnesstenen och familjen Friman - bara att klicka på filen, läsa och titta på fler bilder;