A. 28 Stensbro

Kort sida utan klickbara rubriker - bara att scrolla ner för sidan - titta och läs!

Vill du ladda ner en redigerad version av A. 28 Stensbro som Word-fil för personligt bruk  är det bara att klicka på filen nedan - enkel att skriva ut! Tänk bara på copyright och publiceringsrättigheter!!

Stens Bro --> Stensbro

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014
1960-års karta med Stensbros "ägor" markerade med blått. Röd markering avser Berglid. 1960-års karta med Stensbros "ägor" markerade med blått. Röd markering avser Berglid.

Ur ortsnamnsregistret:

Stensbro f.d. torp på Sten under Hålltorp (skall vara Stenhammar under Hålltorp).

Vägbro säkerligen namngrund.


Husförhörslängd;
Stens Bro förekommer första gången i husförhörslängd 1815, då det står "Maria Arfvidsdotter vid Brona hörer hit" (i texten vid Stenhammar).

Stens Bro en namnform runt 1800. Även om huset låg utom gården Stens ägor, så låg den ju nära den träbro som korsade bäcken just vid Stens ägor. Ibland också bara kallad "vid Brona".

Både bro, bäck och väg är flyttade vid vägbygget för riksväg 49 under 1950-talet och det har på ett sätt helt utplånat platsen för Stensbro och de eventuella markeringar som kunde ha funnits på platsen.

Fotoglimtar av Stensbro in på 1900-talet

Torparen Henning Persson, Lilla Slottet skördar med oxar på Hålltorps marker. I bakgrunden i Billingssluttningen Hemmanet Sten och torpet Stenslund dit Henning med familj flyttar 1938. Även Stensbro nära Fermabron finns med på bilden!

Torpen Rosenlund och Ulfstorp med foto från järnvägsbanken. Skövdevägen till vänster om husen och lite ängre bort till höger i bilden skymtar Stensbro vid Ferma-gatans uppfart. Svenska Turistföreningens årsskrift 1924. Västergötland, sid 15. Förstoring av foto av C. G. Rosenberg - vilket ger lite underliga vinklar!

Stens Bro på karta 1801

Kartan är avfotograferad vid besök hos Carl Arvid Tell Backa gård, 2013. OBS! att röd färg är ilagd för tydlighets skull på det som kunnat vara avsett som byggnader på kartan (KF,2014) Kartan är avfotograferad vid besök hos Carl Arvid Tell Backa gård, 2013. OBS! att röd färg är ilagd för tydlighets skull på det som kunnat vara avsett som byggnader på kartan (KF,2014)

Stensbro låg längst söderut av de tre "ägor" som fanns utmed fägatan till Sörbillingen under 1700-talet. OBS! att 1870 års väg ännu inte är byggd!


Berglid och Stens Bro skapades på Stenhammars mark under 1700-talet. Här syns de markerade i efterhand med rött på den militära kartan 1801.

Översta ägan, den norra, är lycka till soldattorp för Öfverbo Rote (Nr 330) sedan tidigt 1700-tal
-
se A. 6-7 Hålltorp

Sedan följer söderut Berglid - en backstuga på Stenhammars odlingssmark - se A. 27 a Berglid

Längst söderut fanns Stens Bro vars äga följde bäcken ett stycke västerut från fägatan och gränsade i norr mot de ytor som Berglid utgjorde.

På denna karta tycks det finnas en byggnad nära bäcken sydväst över som hörde till Stensbro - troligen en mindre ladugård.


Har också markerat något som ser ut som en byggnad på motsatta sidan vägen (österut från Stensbro) - är oklart om kartan avser byggnader just där - men det stöds av muntlig tradition och ev. svag avbildning på foto 1890-tal -se här!

Kartan via Olof Cassmark till Carl Arvid Tell, Backa gård. Den utgör en del av en handritad karta som omfattar området från Skara till Billingen. Kartan är handritad av fortifikationsunderofficeren Lindgren de första åren efter 1800 (enl. påskrift) Originalet fanns 1973 på milostaben i Skövde. Kent & Vibeke Friman scannade del av kartan 2013.

Platsen för Stensbro 2013

Bild tagen 2013-07-13 av Kent Friman, copyright Bild tagen 2013-07-13 av Kent Friman, copyright

Vid Fermavägen på den här bilden låg boningshuset för Stensbro ner mot bäcken. Bäcken har flyttats hitåt i bilden ett bra stycke och ny bro byggdes vid byggandet av riksväg 49 under 1950-talet. Idag finns inget tecken på att det legat något hus här!

Stens Bro på karta 1864 med enkel träbro utritad

På karta för rågångsmätning för Lilla och Stora Hålltorp, m fl finns Stensbro utritat nära vadplatsen i bäcken på vägen mellan Stenslund och upp mot Fattighuset - man kan se att vägen inte är fullbordad och inte heller finns den nästpå kommande vägen mot Skövde (1869-77) alldeles söder om bäcken. (Ifyllnad för ihopkoppling av vägarna med gulbrunt är gjord av KF)

Även på denna karta tycks det finnas en typ av markering för mindre byggnad (ev. övergiven) till höger på hemmanets Stens mark efter bron upp mot Fermagatan.

Detalj från ovanstående karta visar platsen nära bäcken för Stensbro. Den ligger alldeles vid fägatan till Sörbillingen ner mot bäckavadet - här 1862 försedd med enkel träbro enligt kartan (man kan vid förstoring se att det föreställer brädor för bron ritade på kartan).

 

Klicka gärna på den lilla kartan här till höger för större bild av träbron och omgivningar! Då ser man tydligt att avsikten av kartritaren varit att åskådliggöra en träbro 1864.

(Kent Friman, 2013)


1877 års karta och Stensbro finns inte längre markerat

Stensbro kan 1877 möjligen anas med en "trädgårdsmarkering" som en "tapp" på den markerade åkermarken ner mot bron, som finns utmärkt på kartan.

Här växte ända till riksväg 49 byggdes stora fruktträd som en påminnelse om det lilla husets tid här vid dagens Fermabro. Hela bäcken med bro flyttades norrut och i samband med detta torde alla tecken på trädgård och ev. stengrund ha försvunnit. Här,på kartan 1877, borde huset ha funnits med, då änkan Maria Andersdotter, född 1807 dog här 1883 enligt husförhörslängd. Kanske fanns tydliga planer på att ta bort det, som påverkade kartritarna.

1890-tal foto av bäckavadet och nygjord stenbro

Helt nybyggd Fermabro och iordningsställt bäckavad en bra tid efter 1870 års vägbygge (eg. färdig 1867) mellan Varnhem - Skövde.Troligen fotograferad 1890-tal. I så fall byggdes inte stenbron och vägen förrän ca 20 år efter vägbygget. Tidigare fanns här en enkel träbro enligt kartbild. Vägen i förgrunden - foto med glasplåt (sprucken-något retuscherad av KF). Man kan se att vadet över bäcken fortfarande finns hitom bron nu iordningställt efter brobygget. Distinktionskorpralen Anders Ferm, som 1877 köpte Vadet, har gett namn åt bron och fägatan upp mot Ljungstorpsvägen - Fermagatan.

 

Detta bäckavad är det som gett namn till torpet Vadet som uppfördes som första hus till höger utmed vägen upp mot Ljungstorp - se karta ovan!

Platsen gav också namn åt Stensbro - inte som en stenbro
- utan mer för att det låg på hemmanet Stens ägor. Stens Bro, som det heter i flera husförhörslängder, vid en bro, från början en enkel träbro. Själva ägan Stensbro hörde samman med gården Stenhammar. Skrivs i husförhörslängd som "under Stenhammar".

På bilden kan man med god vilja skymta en byggnad öster om Fermagatan ett stycke in från vägen - här förstärkt med några vita streck, även om originalbilden visar just svaga ljusa streck på det här sättet. (KF, 2013)

Stensbro låg alltså ett litet stycke från bron på västra (vänstra) sidan av Fermagatan från bäcken räknat.

(Bild Västergötlands Museum - bildarkiv/bildnummer: A69639)

Tidigt 1940-tal - vinterbild med Stensbro's efterlämnade fruktträd

Bild från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings bildarkiv 2014 - men pappersbilden har negativvänts fel. (KF) - här rättvänd! Bild från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings bildarkiv 2014 - men pappersbilden har negativvänts fel. (KF) - här rättvänd!

I början på 1940-talet var svåra snövintrar och vägarna blev ofta ofarbara med upp till 2 m djupa drivor. Här ett uppbåd som gräver upp Fermagatan (vägen upp till Ljungstorp). Bland männen kan igenkännas fr.v. Teodor Krantz, Erik Lann, David Johansson och Oskar Larsson.

Längst ner väntar Samuel Friman, med taxiuniform och taxiskärmmössa, på att få komma fram med sin taxi.

Fotograf: Nils Lann, Ljungstorp/Varnhem samt uppgifter.

Fermagatan strax nedanför Vibonätt och Vadet ner mot landsvägen. Här kan man ännu se de fruktträd till höger som hört till trädgården för Stensbro - det hus som fanns här utmed Fermagatan nära bäcken utmed landsvägen nere i dalen.

Boende vid Stensbro 1779 - 1895

Husförhörslängd 1779-1787;

Inhyses - framgår av sammanhangen att det är Stensbro - skrivna under Soldatbostället Nr 315;
före detta
Soldaten Peter Måne
, f. Sörml. Husaby 1718, (har tidigare tjänat som soldat på Nr 315 i 14 år) - dör 1779
Hustrun   Ingrid Ericsdotter, född i Ulervad 1734 - hon dör här 1789
Son          Eric, född 1760 - flyttar in 1781 från Hålltorp
Dotter       Stina, född på platsen 1762 - dör här 1779  
Son          Andreas, född på platsen 1775 den 16/6

Husförhörslängd 1786-1791;
Inhyses vid Stenhammaren (Stens Bro - noteras inte med namn) - här hittar vi nu änkan till Johannes Ingelsson tidigare boende på Soldatbostället Nr 315.

Enkan Maria Arfvidsdotter, född i Väberga 1746
Dotter  Stina, född vid Hålltorp 1778
Dotter Greta, född i Ulunda 1784 den 14/7

Husförhörslängd 1792-1800;
inhyses vid Stens Bro

Enkan Maria Arfvidsdotter, född i Väberga 1746
Dotter  Stina, född vid Hålltorp 1778 - flyttar till Hornborga 1793
Dotter Greta, född i Ulunda 1784 den 14/7 - flyttar till Skara
Son     Elias Jansson, född på platsen 1780 den 29/10 - flyttar ut till Lilla Hålltorp 1803
("född på platsen" avser då Soldattorp Nr 315 - där de då bodde 1780)

Husförhörslängd 1800 - 1815;
Stenhammar "Vid Stens Bro"

Inhyses;
Änkan  Maria Arfvidsdotter, född i Klostret 1746
Dotter   Stina Johansdotter, född i Klostret 1778 den 2/7
Son       Elias Jansson, född in loco 1780 - flyttar ut till Lilla Hålltorp 1803

Husförhörslängd 1815-1836;
Stenhammar; "vid Brona"

I husförhörslängd 1815-1836, finns texten "Maria Arfvidsdotter vid Brona hörer hit" (vid texten för Stenhammar) - hon dör här under husförhörslängdens tidsperiod.

Husförhörslängd 1836-1846;
Stenhammar; "Vid Stensbro"

Inhyses   L. Frondell, född i Varnhem 1774 den 18/5 - Not; "Blind, nådehjon"
Hustrun  Stina Johansdotter, född i Varnhem1778 den 2/7 - Not; "Bräcklig" - dör här 1844

Husförhörslängd 1846-1859;
Inhyses Stenhammar; (Stensbro);

Inhyses Anders Larsson, född i Sjogerstad 1811 den 9/1 - tycks flytta in  1853 från inhyses Ivarstorp
Hustrun  Stina Jonsdotter, född i Sköfde 1809 den 10/9
- båda flyttar till Sköfde 1854

Husförhörslängd 1854-1862;
Inhyses Stenhammaren; (Stensbro);

Pigan/hustrun Anna Larsdotter Qvist, född i Ledsjö 1818 - flyttar in från "Korrektionsinrättning i Stockholm" 1855 - Not; "afstraffad för 3:e resan stöld" - "gift med f.d. Soldat P. Qvist som är rymd" *
Gem. son Lars Johan Pehrson Qvist, född i Skarke 1844 den 24/6 - not;  "musikant"
Gem son  Gustaf (Pettersson) Lindberg, f. Varnhem 1845 Not;Trumslagare (Kommentar;nytaget namn Lindberg)
Gem son  August, född i varnhem 1847 - ut till Öfverbo Millomgården 1865 - hem - ut Björsgården 1869
Hennes oä barn  Frans Wilhelm, född i Varnhem 1857 den 2/10
Hennes oä barn Christina,född i Varnhem 1860 den 10/9 **
 

* Pehr Johansson Qvist, född i Varnhem 1817-06-03 - in som soldat i Soldatboställe 326 (senare Fallet) 1838 från Tåbohlet och där son till inhysesfamiljen Johan Pehrsson och Sara Abrahamsdotter. Han avskedas och flyttar till Frälsegården,Röxtorp, N Lundy 1840. Han flyttar årligen runt som dräng mellan gårdarna i Lundby tills 1844, då han flyttar till Stenum efter ha uttaget bevis för äktenskap. 

** Håkan Hermansson skriver: Jag lyckades att följa Kristina Qvist många flyttningar oftast tillbaka till Åsaka /Varnhem/Skövde. Slutligen fann jag att hon flyttade från Skövde stadsförsamling till Norge."

Till Norge flyttar hon den 3/4 1890 från Öm, Backgården, Skövde landsförsamling, där hon var piga hos Hemmansägare Johan August Norén, f. 1840 i Skövde landsförsamling.

Anteckning kring dottern Christinas födelse

"10 September (160) Christina oägta, Moder förlupna hustrun Anna Larsdotter Qvist vid Hålltorp."
(Stenhammar varunder Stensbro låg har då köpts av Hålltorp.)

Sonen Gustaf Qvist tas om hand för läsningsstudier

Ur sockenprotokoll från 1860 Ur sockenprotokoll från 1860

Texttolkning;

" § 2. Rörande fattige gossen Gustaf Pettersson Qvist, som nu är femton år gammal och behöfver beredas till sin första Nattvarsgång, men är i läsing mycket klen, beslutades nu, att Fattigvårdsstyrelsen skulle draga försorg om, att berörde gosse varder mot en ersättning af 5 Riksdaler riksmynt i månaden inackorderad på något tjenligt ställe, der han, utom föda o nödige kläder, finge tillfälle att åtnjuta undevisning uti och med allvar öfva sin läsning." 
Kommentar; Han står här som Pettersson Qvist som borde ha varit Pehrsson Qvist.

Husförhörslängd 1862-1869;
Inhyses Stenhammaren; (troligt Stensbro);

Utan försvar
Inhyses   Anna Larsdotter Qvist
, född i Ledsjö 1818, "gift med f.d. Soldat P. Qvist som är rymd"
Gem. son Lars Johan Pehrson Qvist, född i Skarke 1844 den 24/6 - not;  "musikant" - flyttar till Skövde 1868
Gem son  Gustaf Lindberg, f. Varnhem 1845  Trumslagare - till Öfverbo Rote Smedsgården som dräng 1864
Gem son  August, född i Varnhem 1847 - ut till Öfverbo Millomgården 1865 - hem - ut Björsgården 1869
Hennes oä barn Frans Wilhelm, född i Varnhem 1857 den 2/10
Hennes oä barn Christina född i Varnhem 1860 den 10/9
-  Anna med kvarvarande familj flyttar ut till Fattigstugan 1872

Husförhörslängd 1869-1880;
Stensbro - egen rubrik i husförhörslängdens register;

 

- nu hittar vi här änkan från ursprungligen brukarfru på Redsvenstorp - via Redsvenstorps Torp Sköntorp (föregångare till Vibonätt) - via nytt äktenskap på Valltorp (St. Hålltorp); hon är också torparen i Kämpenstorp, brukaren av "Jonasa-Lyckan" boende Rättarebacken Bäckedalen, Jonas Larssons mamma


Befriad
inhyses         Enkan Maria Andersdotter, född 1807 den 1/3 i Warnhem
- in 1872
Sonen           Johan Alfred Jonsson, f. Warnhem 1853 den 4/1, ut till Forshem 1872

Husförhörslängd 1880 - 1895;
Stensbro


Inhyses Änkan Maria Andersdotter, född 1807 - dör här nu ensam 1883

Efter denna notering stryks Stensbro över för att ge plats på samma sida åt Hålltorps Qvarn i husförhörslängden och återkommmer inte heller i församlingsböckerna därefter.


Troligen rivs huset en bit in på 1900-talet. Hålltorps kvarn skrivs in i husförhörslängden över Stensbro, med Stensbro överstruket.

Se mer om Hålltorps kvarn här - A. 10 Hålltorps kvarn