A. 25 Fattigstugan

Vill du ladda ner en redigerad version av A. 24 Fattigstugan som Word-fil för personligt bruk  är det bara att klicka på filen nedan - enkel att skriva ut! Tänk bara på copyright och publiceringsrättigheter!!

Hus på del av Varnhems sockens allmänmark
- senare mark för "alla hemman i Varnhems församling" t o m 1977
- inlöst slutligt 1977 till Varnhem-Vadet 1:1 med adress; Rosenhill
- senare Varnhem-Vadet 1:2

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014
1960 års karta. Med rött markerad mark för del av allmänmmark som Fattigstugan uppfördes på. 1960 års karta. Med rött markerad mark för del av allmänmmark som Fattigstugan uppfördes på.

Ortsnamnsregistret skriver inget om Fattigstugan.

Den låg på ett stycke allmänmark, som redan fanns registrerad 1803 när Billingeliderna skiftades från Kronan till gårdar och socknar på Billingens västsida (Billingeliderna).

Första gången den registreras i Husförhörslängd är 1836 och i sockenprotokoll 1838.

Fattigstugan på 1950-talet

Bild Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: D A145127:5 Bild Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: D A145127:5

Längst bort i bild syns det gamla fattighuset och framför det skymtar alltså Billingslund med en gran nära vägen.

I den lilla stugan t.h. hade skomakare Jonsson sin verkstad. I ladugården t.v. hade han en ko, en gris och några hönor. Bild tidigt 1950-tal. Fotograf: Nils Lann

Bild och delvis text Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145127:3 Bild och delvis text Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145127:3

KORT INTRODUKTIONSHISTORIA

Varnhems sockens fattighus låg vid Ljungstorspvägen nära nuvarande korsning med vägen från Fermabron och Gamla Kungsvägen (Ljungstorpsvägen). Exakt byggnadsår okänt, troligen ganska snart efter beslutet att bygga huset på sockenstämman 1815, men omnämns inte i husförhörslängd förrän 1836.

I huset fanns tre ganska stora rum med en öppen spis i varje som enda inredning samt ett vindsrum. Den som var s.k. föreståndare förfogade över en kammare och ett kök. Vid vänstra hörnet stod en vedbod (syns inte på bilden), vid andra gaveln ett dass.

I kammare och köket bodde till 1941 Maria Stina Persson, född 1853*. I östra delen gjordes en enkel upprustning på 1940-talet. De sista som bodde där var fru Signe Sandkvist och hennes tre söner, efter en skilsmässa 1933 från maken som då flyttade till Mariestad. De hyrde Fattigstugan för boende och där bodde också "föreståndaren" alltså kvar.


Huset nedtogs 1958-59 och flyttades till Vadet, där det tillsammans med Norra Lundby fattighus uppfördes som hönseri. 1950-tal. Fotograf Nils Lann, Ljungstorp/Varnhem.

 

* Maria Stina Persson, föreståndare fr o m 1909 och den sista tiden - se mer nedan!

Maria Stina Persson längst till höger på denna bild från invigningen 1882 med 11 av de då 12 anställda vid Vaddfabriken i Skövde, där hon miste ena armen i en arbetsplatsolycka innan hon flyttade in på Fattigstugan med sin mor och blev föreståndare fr o m 1909 och den sist tiden. För mer om Vaddfabriken och dess grundare - se www.saj-banan.se

Platsen för Fattigstugan som den ser ut idag (2013)

Foto Kent Friman, 2013, copyright Foto Kent Friman, 2013, copyright

Platsen om den ser ut idag (2013) där Fattigstugan stod. Erik Sköld med hustrun Ingvor byggde sig sitt Rosenhill (på bild) på marken angränsande till allmänningen där Fattigstugan stod. De kunde 1977 förvärva marken för senare bygge av uthyrningsstugor i form av två Friggebodar.

FORTS! - KORT INTRODUKTIONSHISTORIA - se bildtext under första bilden ovan!


1857 i två olika sockenprotokoll;
"Sockenmännen beslutade att från och med denna dag icke någon eger att åtnjuta något understöd af Fattigvårdsstyrelsen, som icke vill genast till densamma förskrifva sina hus och öfrig lös egendom att tillfalla fattigkassan efter deras död."

"Beslutade sockenmännen att kyrkan, af dem som njuta understöd af Socknen, skola sju gånger om året städas och putsas, samt att, om de detta icke fullgöra, efter tillsägelse, Fattigvårdsstyrelsen då åligger, att till de försumlige icke vidare utdela något understöd."
 

1858 anser man på sockenstämman att "en eldstad bör uppföras då en sådan alldeles saknas" - troligen menar man att det inte fanns ett kök med eldstad i huset eller en gemensam eldstad för huset. Planeringen innehöll ju en öppen spis i varje rum.


1909 är första gången man ser beteckningen "förestånderska" i Husförhörslängd/Församlingsbok och då inom parentes! Kanske förberedde man sig för den nya tidens sociallagstiftning som kom att ändra namnen på Fattighusen till Ålderdomshem och ge dem en mer organiserad skötsel. Den som fick titeln var dottern i paret mor och dotter som då flyttar in från Axtorp - se mer om deras historia nedan!

Ålderdomshemmet i Axvall kom att avlasta Fattighuset/Ålderdomshemmet i Ljungstorp - församlingsboken skriver;
Sinnesjuk, omynd. Gustaf Adolf Persson , född i Varnhem 1878 den 17/1 - in 1932 - vistas på Ålderdomshem i Axvall.

Mellan 1920 - 1932 ser det ut som om Fattigstugan/Ålderdomshemmet avvecklas successivt och sedan hyrs ut. Säkerligen beroende av den nya sociallagstiftning som infördes 1924 om bl a Ålderdomshem.


I början av 1950-talet tänkte Skölds köpa och bygga om Fattighuset till bostad:
Sköldfamiljen hade planer på att renovera fattigstugan och bo där, men de fick inte låna några pengar till det på Sparbanken i Skara. Därför byggde de ett nytt hus istället (1955-56) på mark de köpte från Erik Skölds broder i Vadet. Marken var den gamla s.k.  "Strängslyckan" väster om Fermagatan alldeles syd om Fattighuset. Remsan med allmänmarken där Fattighuset hade stått kom inte att tillföras Skölds och fastigheten Rosenhill förrän 1977 vid avvecklandet av den sista allmänmarken för Varnhems socken i Ljungstorp.

Ingvor Sköld säger att fattigstugan var rymlig och det var en trappa upp till andra våning. Den användes och ägdes av någon Nykterhetsorganisation en tid innan själva byggnaden såldes till Vadets ägare och monterades ner 1958-59.

Maria Stina Persson - Fattighusets "förestånderska"

1920 skrivs också en annan Maria som Föreståndarinna - men bara i något år! Klicka på bilden för läsbar text! Publicerad med tillstånd av www.ArkivDigital.se 1920 skrivs också en annan Maria som Föreståndarinna - men bara i något år! Klicka på bilden för läsbar text! Publicerad med tillstånd av www.ArkivDigital.se

I husförhörslängd 1895-1922 så hittar man ordet/titeln "(förestånderska)" utskrivet för första gången - visserligen inom parentes!

Så står det som titel för dottern i det par om mor och dotter som flyttar in på Fattigstugan 1909. Mor och dotter har flyttat in från Axtorp. Dottern är Maria Stina Persson, född  i Varnhem 1853.


En annan Maria; Maria Elisabeth Andersson - se nedan! - inflyttande från Öm 1920, fick titeln "Föreståndarinna" under några år, med maken som ladugårdskarl skriven på Hålltorp och hon med tre barn skrivna i Fattighuset. Detta samtidigt som Maria Stina bodde kvar. Kanske ett försök till byte? Men sedan återfinns Maria Elisabeth skriven på Hålltorp med sin make fr o m redan 1922 utan någon titel inskriven.

Kanske var det ett försök att ändra något i samband med att ny sociallagstiftning kom till och Fattigstugan nu kom att kallas Ålderdomshem. Ett försök att ordna en mindre bräcklig Föreståndarinna? och att det ganska snart visade sig inte behövas någon ytterligare än den ”gamla” Marie, eller någon alls (hon skrivs ju inte mer som föreståndare) - då Fattigstugan mer eller mindre avvecklades successivt fram till 1932 och sedan hyrdes ut.

(Reflektioner; Kent Friman, 2013)


Ur Församlingsboken 1895-1922;
Fattighuset

Änkan fattighjon          Maria Katrin Larsdotter, född i Götene 1821 den 5/5 - änka den 6/10 1902 - flyttar in 1909
                                      - dör här den 20/2 1913
Dotter (förestånderska) Maria Stina Persson, född i Varnhem 1853 den 14/9 (Not; bräcklig)

De kom direkt från Axtorp - där för det för tiden står följande i församlingsboken 1895-1922;
Torpare                          Per Johansson, född i Varnhem 1818 den 13/11 - han dör på Axtorp den 6/10 1902
Hustrun                         Maria Katrin Larsdotter, född i Götened 1821 den 5/5 - flyttar till fattigstugan 1909
Dotter                             Maria Stina (bräcklig), född i Varnhem 1853 den 14/1 - flyttar med modern 1909

Hit kommer nästan direkt;
Husar (arb. vid Jvg)     Emil Sjögren, född i Rådene 1870 den 17/4 - in m. fam. från Rådene 12/11 1910 - ut 1914
Hustrun                         Alma Adelina Karlsdotter, född i Nykyrke 1864 den 12/5
Dotter                             Elsa Elna Linnéa, född i Rådene 1908 den 2/3

Muntlig tradition uppfångad av Verna Andersson, Ljungstorp berättar vidare om Maria Stinas öde:
"Frida Johansson, född 1897, minns att hon såg Per, Maria Stinas far, dagen innan han dog. Marie var föreståndare i Fattigstugan i Ljungstorp. Hon hade förlorat större delen av den ena armen vid arbete i Vaddfabriken i Våmb - se om Vaddfabriken - klicka här!. Stugan brann och Frida minns att folk sprang och öste vatten. De lyckades släcka innan det brann ner.

Karl August minns att Mari hade en bit kvar av armen. "Den beten fick en passa sig för - ho kunne nupa te med så uj, uj, uj. Det kom han tydligt ihåg."

Marie kallades "Pera-Marie" efter sin far och senare även "Slufsa-Marie" eller bara "Slufsa" - med lokal betydelse. Det berättas att hon "slufsa" fram med kläderna fladdrande omkring sig. Hon var "slufsig". Gick fort och slarvigt.

Maria E. Andersson som hushållerska Varnhems försörjningshem

Maria Elisabeth flyttar in som 16 åring 1893 på Redsvenstorp och förblir där i 10 år till 1903. 1903-12-26 gifter sig Elisabet och Erik Amandus Andersson. 1904-01-24 flyttar Maria Elisabet och Erik till Leksberg.

Vid tiden för bilden finns hon med sin man Erik Amandus Andersson, Matilda och Anders Pettters son, i Hålltorp efter en tid som sköterska och hushållerska på Varnhems försörjningshem mellan 1920 - 1923. Han arbetade på Hålltorp som ladugårdsförman mellan 1920 - 1923.

 

Maken på Hålltorp som ladugårdsförman;
Maken  Erik Amandeus Andersson född i Horn 1876 den 13/9 - flyttar in från Öm 1920 och ut till Sventorp 1923
Hustru  Maria Elisabeth Jonsson född i Horn 1877 den 14/9 - från Ålderdomshemmet som sköterska och
              hushållerska 1923 25/10 - ut med resten av familjen till Sventorp 23/11 1923
Son       Sven Gustaf född i Götlunda 1909 den 14/4
Son       Karl Josef född i Götlunda 1911 den 23/12
Dotter    Elin Matilda född i Åsle 1915 den 27/1


1933-04-17 avlider Erik Amandus.

Se också A. 6 Hålltorp - Lilla Hålltorp , A. 8 Redsvenstorp , A. 52 Ljungstorps gård samt A. 57 Ljungsbo/Finnatorp

Ett anställningsbetyg 1920 - 1923; Maria Elisabeth Andersson

Bild från Ulla Persson, Strängnäs, 2014 - är dotterdotter till Elisabeth Maria. Bild från Ulla Persson, Strängnäs, 2014 - är dotterdotter till Elisabeth Maria.

Texttolkning;
"Vid Varnhems försörjningshem har hustrun Elisabeth Andersson (anm; född Jonsson) varit anställd som sköterska och hushållerska för de understödstagare som i hemmet varit intagna från den 1 nov. 1920  till den 25 okt. 1923.

Det är för fattigvårdsstyrelsen ett nöje få vitsorda, att hustrun Andersson med ömhet skött om de gamla, och då hon också redligt och ordentligt utfört alla de med tjänsten förenade göromålen kan hon till det bästa rekommenderas
Varnhem den 25 oktober 1923/ Anton Larsson, styrelsens ordförande"


Not; Anton Larsson var både Kommmunstämmans och Kommunalnämndens ordförande och som sådan ordförande också i Fattigvårdsstyrelsen. Han var också handlande i Nydal - affären i Varnhems centrum. Du kan läsa mer om Anton Larsson, handlande på www.saj-banan.se          (Klicka och vänta in rubriken för Anton!)

Hustrun Elisabeth Andersson, född Jonsson, var gift med sonen till Anders Petter Andersson med hustrun Matilda - se A. 52 Ljungstorps gård samt A. 39 Sandåsen - Sandbacken. Maken och hon inflyttande från Öm 1920, fick titeln "Föreståndarinna" under några år i husförhörslängd, med maken som ladugårdskarl skriven på Hålltorp och hon med tre barn skrivna i Fattighuset.

Detta samtidigt som Maria Stina bodde kvar. Kanske ett försök till byte? Men sedan återfinns Maria Elisabeth skriven på Hålltorp med sin make fr o m redan 1922 utan någon titel inskriven - se ovan!

Noteras att benämningen ändrats från Fattighuset till "Varnhems försörjningshem" - åtminstone hos Fattigvårdsstyrelsen i Varnhem.

Hela familjen Erik Amandus och Maria Elisabeth Andersson 1923

En familjebild på ladugårdsförmannen på Hålltorp och hushållerskan på Varnhems försörjningshem 1923.

Från vänster längst bak;
Sonen Sven Gustaf, född i Götlunda 1909,
Maria Elisabeth född i Horn 1877, Erik Amandus, född i Horn 1876
Från vänster längst fram;
Sonen Karl Josef, född i Götlunda 1911, Dottern Elin Matilda född i Åsle 1915 & äldste sonen Johan född 1904 - här i militäruniform för värnplikten

Fattigstugan inritad på 1844 års karta inför Laga skifte av Klostrets by

På kartan från 1844 syns fattigstugan inritad på den triangel som uppstår där Fermagatan möter Ljungstorpsvägen.
Grundkartan visar lite mer än den stiliserade kartan nedan ritad senare med ovanstående som underlag.


Här ser man tydligare allmänmarkens trekant i korsningen samt uthusbyggnad (vedbod) under siffror. Det syns också markeringar efter den gamla backstugan och femstenaröret från karta 1753 väster om trekantsspetsen mot Ljungstorspvägen.

Det går också att se den remsa av ytterligare allmänmark som ligger mot vägarna, vilken inlöstes av Sköld 1977 till Rosenhill, då på så sätt all resterande allmänmark inlösts.

Renritad mer stiliserad karta från 1844 över sockenmarken

Fattigstugetomten markerad med rött. Fattigstugetomten markerad med rött.

I princip samma karta som ovan, men mer stiliserad och utan markering av detaljer. Man kan se att det inte fanns hus uppförda direkt i Fattigstugans omedelbara närhet ännu.

Fattigstugan beslutas byggas av sockenstämman 1815

Ur sockenprotokollet tidig vårvinter 1815 hämtat och utskrivet av Alf Brage, Ljungstorp;


"Fattigstugan skall under innevarande sommar genom entreprenad uppföras på socknens Allmänna mark ofvan Ivarstorp (från Varnhem sett!) och kommer följande sammanskott av dertill nödigt virke och matrialier af hemmanen i socknen att utgå, af varje oförmedlat mantal skall till den bestämda platsen framföras;
2 timmerstockar, den ena om 12 alnars längd, den andra om 10, skrädda och hålla 6 tum i lilländan
1 barktagen sparre om 9 alnar, 5 tum i lilländan
ett lass sten, samt, när byggnaden till täckning blifver färdig,
8 neker långhalm

 

Som stugan kommer att blifva en så kallad Ryggåstuga, så behövs icke något röste, utan skola de därtill erforderliga bräder 6 tolfter, eller däröfver, genom upphandling anskaffas, framföras och inköpas.

Skolandes Fattig Cassan emellertid gå i förskott med de härtill erforderliga omkostnader.

Kommandes berörde stuga att hålla i bredden 9 alnar och i längden äfven 9, jämte förstuga om 3 alnar längd uti vilken en liten kammare, medelst afskräckning inredes.

Varnhems kyrka 2 juli 1815         L Andrén"

Den svåra vintertiden 1815 innebär förseningar

Sammanfattning Alf Brage, Ljungstorp - sockenstämman någon gång senare 1815:

Sockenstämman beklagar sig över innevarande vinters ovanliga snöfall, vilket hindrat dem framskaffa nödiga Skogseffekter till En Fattigstugas uppförande. Anders Jonsson på Fogdegården uthyr en stugebyggnad på hemmanet Lillekullens ägor till de fattigas inrymmande, men i den händelse stugan skulle genom fattighjonens förvållande bliva ödelagd genom vådeld uppbränd, så åstundar han skälig ersättning.

De första i Fattigstugan enligt husförhörslängd

Med publiceringsrätt från www.ArkivDigital.se Med publiceringsrätt från www.ArkivDigital.se

De första i "Fattig Stugan" skrivs in så här i husförhörslängd 1836-1846;

Enkan     Annika Svensdotter Sjöman (Änka efter Elias Sjöman), född i Eggby 1763 den 8/1 - dör här 1837.
Pigan      Greta Jonsdotter, född i Segerstad 1768 den 22/2 - inflyttad 1840 från Hålltorp

Med publiceringsrätt från www.ArkivDigital.se Med publiceringsrätt från www.ArkivDigital.se

Från Gröngatan tycks enkan flytta in med barnen i Fattigstugan, när mannen Johannes Hansson, född 1808 den 18/11, avlidit 1841 endast 33 år gammal med en ettårig son i huset. Familjen hade flyttat in till Gröngatan från Klefven eller Grönhagen 1838.

Noteras; "Enkan Maja Torstensdotter med barnen bo i fattigstugan."

Enkan    Maja Torstensdotter, född i Sköfde 1807 den 6/5 - flyttar in i fattigstugan 1841, endast 34 år gammal
            med barnen;
Son        Pehr Alfrid, född i Sköfde 1833 den 8/4
Dotter     Inga Maria, född i Warnhem 1837 den 8/4
Son        Anders, född i Warnhem 1840 den 21/2

Senare boende och händelser kring Fattigstugan - kronologi

Notiser mestadels i sockenstämmoprotokoll (framtagna av Alf Brage, Ljungstorp):

1838:

Sockenstämmoprotokoll talar om att en Johannes i fattigstugan 1838 erhöll rättighet att ingärda platsen utanför fattigstugan och densamma begagna för egen räkning, likaså får hans hustru en kjortel efter gamla pigan Cajsa, Doris kallad.          

1841:
Då Fattighuset inte bebos av något ordinarie fattighjon beslöts att för Fattig-Cassans räkning hyra ut densamma.

Fattighjonet Redig flyttar in i Fattigstugan. Han erhöll madrass, kudde samt täcke.

Sockenmännen tillåter Johannes bo kvar i Fattigstugan med villkor han förser socknens fattiga med vedbrand. Brister detta skall han genast derifrån vräkas.

1845:
Sockenmännen beslutar att fattiga och sjuka Pigan Greta (se ovan!) skall flytta in i Fattigstugans kammare tillsammans med Enkan Maria och hennes barn. (Troligtvis enkan Maja - se ovan!)
De övriga skall bo i stugan derstädes.

Till förökning i Trondells fattigstat beviljas dubbel portion salt, ärtor och potater emot vad han förut innehaft. Trondell kom från Stens Bro.

1847:
Jonas Wallin i Fattigstugan. Anders Sjöman dog 49 år gammal.

1848:
Trondell och Pigan Greta

1850:
Fanns 3 fattigstugor i socknen - Varnhem 1. Öglunda 1 och Eggby 1.

1856:
Av medel som inkommer för utskänkning av brännvin skall reparation av fattigstugan göras, särskilt en eldstad uppföras då en sådan alldeles saknas.

1858;
Enkan Greta Kling i Fattigstugan med bräcklig son som hon vill ha ut som skräddar- eller skomakare-lärling i bygden.

1862:
Enkan Britta Andersdotter.

1900:
Enkan Lena Andersdotter, Enkan Maria Svensdotter.

Blinde Johannes - Johannes Jonsson född i Varnhem 1833 den 1/9. Dömd till livstids fängelse för rån 1857. Benådades 1876.

Gren var stor och kraftig och tystlåten. Var "halvvägs velig" (enligt Einar Bäckström).

Mari var vid den här tiden föreståndarinna i Fattigstugan. Hon var från ett litet ställe som låg vid Kristinefors, nuvarande Kosmos. Det finns en jordkällare kvar där (1980). Hennes far hette Per. Mari hade arbetat på Vaddfabriken i Våmb och där förlorat en arm.

Fattigstugan eldades då med surt ale-ris, så det blev väldigt rökigt där.

När Fattigstugan upphörde blev den hyresbostad. Fiskhandlare Sandkvist bodde där då. När stugan revs togs timret till Vadet, där Nils Pettersson byggde ett hönshus av fattigstugorna i Varnhem och Lundby.

Det nyuppförda huset i närheten heter Rosenhill.

(Sammanställt av Alf Brage, Ljungstorp - förmedlat av Verna Andersson, Ljungstorp 2013)

Boende i Fattigstugan enligt husförhörslängder 1836 - 1950

Ur husförhörslängd 1836-1846;
Fattigstugan

Enkan Annika Svensdotter Sjöman (Änka efter Elias Sjöman), född i Eggby 1763 den 8/1 - dör här 1837
Pigan Greta Jonsdotter, född i Segerstad 1768 den 22/2 - inflyttad 1840 från Hålltorp
Enkan  Maja Torstensdotter, född i Sköfde 1807 den 6/5 - flyttar in i fattigstugan 1841, endast 34 år gammal
  med barnen;
Son Pehr Alfrid, född i Sköfde 1833 den 8/4
Dotter Inga Maria, född i Warnhem 1837 den 8/4
Son Anders, född i Warnhem 1840 den 21/2
   

- i övrigt finns "fattighjonen" inhyses på olika håll i socknen.

Ur husförhörslängd 1846-1859;
 

För den här perioden är det svårt att definiera någon som skriven i Fattigstugan enbart med uppgifter från husförhörslängd. Sockenprotokollet skriver att en Redig flyttade in 1841, efter beslut om uthyrning, och att Johannes får bo kvar där. Ett försök görs nedan att identifiera dessa i husförhörslängden.

Det finns en Redig vid den här tiden kriven på "På Klosrtrets slut", men då med fru och barn. Det står att; "Han erhöll madrass, kudde samt täcke" - men familjen kan ju haft det som behövdes i övrigt?


Trosskusken Anders Svensson Redig, född 1802 i Sköfde 12/12 - finns "På Klosters Sockens slut" med familj;
Hustrun         Maria Pehsrdotter, född i Häggum 1801 12/11
Dotter             Anna Cajsa, född i Warnhem 1832 den 10/9
Son                Gustaf, född i Warnhem
Son-tvilling     Pehr, född i Warnhem 1839 den 16/6
Son-tvilling     Johannes, född i Warnhem 1839 den 16/6
Son                Carl, född i Warnhem 1844 den 24/7

Inhyses         Lars Trondell, född i Warnhem 1774 den 18/5 - flyttar troligen in 1840 - då nytt folk kommer till
                      Stensbro, där han bott med hustrun Stina Johansdotter, född i Warnhem 1778 den 2/7

Johannes som nämns 1838 och som 1841 får bo kvar mot vissa tjänster torde vara "På Klosters sockens slut";
då skrivna;
Smeden        Johannes Andersson Friberg, född 1807 i Wäring den 15/3, som bor här med
Hustrun          Kjerstin Andersdotter, född i Ullervad 1783 den 15/11

    - de flyttar ut till Späckatorp som brukare av Flinkebacken - se A. 13 Bäckedalen - Flinkebacken - 1853

Ur husförhörslängd 1854-1862;

Familjen Trosskusken Anders Redig bor enligt husförhörslängden först "På "Klostrets Rote", vilket stryks och ändras till - "I socknen boende på allmän mark". Flyttar alltså troligen ut från Fattigstugan till något av ställena på allmän mark i Ljungstorp, svårt att veta vilken av husen de flyttar till.

Här finns följande personer;

Inhyses pigan Stina Frisk, född i Warnhem 1794 den 18/9

Inhyses pigan Lena Frisk, född i Warnhem 1803 den 1/4 - dör här den 26/2 1860

Inhyses pigan Maria Andersdotter, född i Warnhem 1813 den 25/4 - flyttar ut till Broddetorp den 9/11 1858

Inhyses enkan Maria Torstensdotter, född i Sköfde 1807 den 6/5
                         Inga Maria Johansdotter, född i Varnhem 1837 den 30/1 - flyttar ut till Millomgårnden 1856
                         Anders Johansson, född i Warnhem 1840 den 21/3 - flyttar till Borregården 1856

Enkan               Maria G. Kling, född i Wing 1812 den 5/8 - flyttar in 1857 med sin barn från Grönelid
Son                   Carl Johan Andersson, född i Wing 1839 den 22/8
Dotter                Augusta, född i Wing 1842 den 3/10
Dotter               Johanna, född i Wing 1848 den 4/1
                                                                                      - alla flyttar till Wesstorp 1859

Enkan                Inga Svensdotter (Sjöman), född i Warnhem 1796 den 18/12 - in 1861 från inhys. Hålltorps rote

F.d artillerist     Anders Alm, född i Warnhem 1797 den 5/3

Nådehjonet       Pehr Larsson, född 1784 den 3/12 - dör här den 4/4 1858

Enkman             Petter Larsson,
född i Häggum 1817 den 17/9 - flyttar in 1861 från inhyses Björsgården
Son                    Carl Johan, född i Warnhem 1848 den 23/11

Enkan                Maria Andersdotter, föd i Warnhem 1824 den 6/1 - flyttar in 1861 från inhyses Klostrets rote
Dotter                 Christina Bengtsdotter, född i Warnhem 1849 den 12/1

Pigan                 Inga Lena Johansdotter, född i Warnhem 1819 den 10/2 - flyttar in från inhyses Hjelmsängen
oäkta son           Gustaf, född i Warnhem 1848 den 6/3

Enkan                Britta Andersdotter, född i Broddetorp 1806 den 15/1
Son                    August Johansson, född i Warnhem 1849 den 14/9

F.d. Artillerist    Gustaf Holmberg, född i Warnhem 1820 den 13/10 - till Sköfde med betyg till Jernvegen 1857

Ur husförhörslängd 1862-1869;
Hålltorps Rote, Fattighuset;


Enkan                Maria Greta Kling, född i Wing 1812 den 5/8  - dör här den 6/5 1866
Son                    Carl Johan Andersson, född i Wing 1839 den 22/8 - (Not; Bräcklig) - till Falköping den 2/1 1866
Dotter                 Johanna, född i Wing 1848 den 4/1 - flyttar till Sköfde den 3/10 1865

Enkan                Inga Svensdotter (Sjöman), född 1796 - dör nu här den 18/5 1869

F.d. Artillerist    Anders Alm, född 1797 - dör nu här den 12/2 1863

Enkman             Petter Larsson (Hållfast), född i Häggum 1817 den 17/9
Son                    Carl Johan, född i Warnhem 1848 den 23/11

Enkan                Maria Andersdotter, född 1824 - till inhyses Smedjebacken gift med Johannes Svensson 1866
Dotter                 Christina Bengtsdotter, född i Warnhem 1849 den 12/1 - flyttar ut till Sventorp den 16/10 1865
 
Pigan                  Inga Lena Johansdotter, född I Warnhem 1819 den 10/2 - dör här den 15/7 1869
Oäkta sonen       Anders Gustaf Andersson, född i Warnhem 1848 den 6/3 - ej adm. till Herrens Heliga Nattvard
                            Not; " 1866 dömd och straffad 1:a resan stöld, 1867 dömd till ett års straffarbete andra resan stöld
                           1868 från Wiste härad avförd till Mariestad och drifven till Krono arbete på Carlsberg

Pigan                  Stina Frisk, född 1794 - dör nu här den 3/5 1868

Enkan                 Maria Torstensdotter, född 1807 - dör nu här den 18/11 1865

Enkan                 Brita Andersdotter, född 1806 - bor kvar med
Son                     August Johansson, född 1849

Enkman              Johannes Pehrsson ("Tåboarn"), född i Warnhem 1791 den 3/5 - dör här den 11/4 1867

Enkan                 Ingrid Svensdotter (Boman), född i Warnhem 1804 den 10/3 - in 1867 - dör den 10/12 1868

Pigan                  Kajsa Lisa Persdotter, född i Warnhem 1840 den 18/11 - in från Sköfde 1868 - till Löthen 1869
oäkta dottern       Augusta Mathilda, född i Warnhem 12/5 1868 - dör här den 21/4 1869

Pigan                  Stina Hallberg, född i Warnhem 1820 - flyttar in 1869 från Qvarntorpet, Solberga
 

Ur husförhörslängd 1869-1880;
Hålltorps Rote, Fattighuset;


Enkman               Petter Larsson (Hållfast), född i Häggum 1817 den 17/9 - dör här den 20/1 1879
Son                       Carl Johan, född i Varnhem 1848 den 23/11

Kronoarbetskarl Anders Gustaf Andersson, född i Varnhem 1848 den 6/3 - dör här den 27/9 1870
                             Not;
"Ej admitterad till Herrens Heliga Nattvard på grund av bristande Kristendomskunskap"
                             1866 dömd och straffad för 1:a resan stäld och 1867 dömd för 2dra resan stöld - se ovan!

Enkan                  Brita Andersdotter, född i Broddetorp 1806 den 15/1
Son                       August Johansson, född i Varnhem 1849 den 14/9 - flyttar till Fellingsbro den 24/10 1874

Pigan                   Stina Hallberg
, född 1820 - dör nu här den 16/3 1872

                             Johannes Svensson, född i Berg 1809 den 8/9 - dör här den 23/10 1877
Hustrun Enkan   Maria Andersdotter, född i Varnhem 1824 den 6/1   
Son                      Alfred, född i Varnhem 1867 den 17/6

Enkan                 Anna Sofia Andersdotter Lundgren, född i Ransberg 1828 den 10/5
Dotter                  Clara Elisabeth, född i Winköl 1854 den 18/9
Dotter                  Ulrika, född i Winköl 1862 den 3/7
Son                     Carl August, född i Synnerby 1864 den 20/2
Son                     Johan, född i Varnhem 1866 den 12/2
                           -änkan och hela barnaskaran flyttar; gift med trumslagaren Johannes Gustaf Johnsson Bred, född
                           1846, till  "på allmän mark boende"  år 1870

Pigan                  Josefina Albertina Broling
, född i Stockholm 1845 den 23/1 - in 1872 och till Götheborg 1873
oäkta son            Johan Ludvig, född i Varnhem 1872 den 27/5 - flyttr med modern till Göteborg

Hustru                Anna Larsdotter Qvist, född i Ledsjö 1818 Not; "mannen uppgifves vara död" - in 1872
                            Not; "Mannen är rymd hustrun Anna Qvist för längre tid sedan, flera gånger straffad för stöld
oäkta son             Frans Wilhelm, född i Varnhem 1857 den 2/10 - flyttar ut 1874 - se sist på sidan!
oäkta dotter         Christina, född i Varnhem 1860 den 10/9 - ut till Åsaka den 18/10 1878

Pigan                  Kajsa Lisa Persdotter, född i Varnhem 1840 den 18/11 - flyttar in 1873 med
oäkta son            Johan Alfred, född i Varnhem 1870 den 26/4

                            Johannes Larsson, född i Segerstad 1810 den 21/1 - flyttar in 1876
                            Arvid Gustaf Karlsson, född i Skarke 1851 den 21/10 - flyttar in 1876

Enkan                 Maja Lena Andersdotter, född i Sköfde 1823 den 20/6 - in från Sköfde 1874 med barnen
Dotter                  Johanna Kristina Johansdotter, född i Frösved 1859  den 26/11 - flyttar ut 1875
Dotter                  Tilda Maria, född i Frösved 1862 den 19/3 - flyttar ut den 18/10 1878
Dotter                  Augusta Charlotta, född i Säter 1864 den 30/11 - flyttar ut 1879
Dotter                  Anna Sofia, född i Locketorp 1868 den 28/11

                           Anders Johansson, född i Klefva 1811, flyttar in 1878

Enkan                Anna Sofia Andersdotter Bred, född i Ransberg 1828 den 10/5 - flyttar in 1878
                           Not; "1875 dömd för första resan stöld"
Son                     Johan Lundgren, född i Varnhem 1866 den 12/2
Son                     Gustaf Johansson Bred, född i Varnhem 1872 den 7/12

Enkan                Lisa Andersdotter Sandberg, född i Regberga 1825 den 17/9 - flyttar in 1878 med
Son                    August Sandberg, född i Sköfde 1865 den 7/9
Son                    Carl Johan Sadnberg, född i Sköfde 1867 den 9/12

Ur husförhörslängd 1880-1895;
Hålltorps Rote, Fattighuset;


Enkan                 Brita Andersdotter, född 1806 - dör nu här den 23/1 1883

Enkan                 Maria Andersdotter, född 1824 - dör nu här den 21/1 1885
Son                      Alfred Johansson, född i Varnhem 1867 den 17/6 - flyttar ut den 4/3 1885

Hustrun              Anna Larsdotter Qvist, född 1818 (Anm; hustrun betraktar mannen som död, men inget       
                            dödsbevis)

Pigan                  Kajsa Lisa Persdotter, född 1840 - flyttar nu ut den 3/8 1888
Oäkta son           Johan Alfred Liljegren, född 1870 - ut till Hagelberg den 13/10 1885 - hit igen den 18/11 1887

Enkman            Johannes Larsson (blind), född 1810 - bor kvar och dör här den 17/3 1888
 

Inhyses      Johannes Jonsson (blind), född i Varnhem 1833 den 1/9 - Not; dömd till lifstidsfängelse för rån
                         1857, benådades 1876 (- se "frigivningsdokumentet" nedan!) - född av "Inhyses under Ulunda"
                         Jonas Gabrielsson och makan Inga Ericsdotter f.d. Torpare från Pickabacken (Ingen notering om
                         blindhet t o m 1854) -


Johannes flyttar alltså in på Fattighuset 47 år gammal 1880 efter 20 år i fängelse och är helt blind och dör här utan medborgerligt förtroende den 19/6 1907.

Straffarbetsfånge Johannes Jonsson dömd för rån 1856 - frigivnings-handling

Dokument från Riksarkivet "Frisläppta straffångar". Dokument från Riksarkivet "Frisläppta straffångar".


Rubriker och status;
Frigiven straffarbetsfånge, Johannes Jonsson
;

Yrke; Förre drängen,
Födelsedatum; 1833-09-01,
Födelseort; Varnhem, Födelselän;Skaraborgs län,
Hemort; Varnhem Skaraborgs län, Förpassningsort; Varnhems socken
Nr stamrullan; 8,
Nr porträttrullan; 4,
Fängelse; Varbergs straffängelse, Utdömande myndighet; Kongl. Majt., Tid då straff var utdömt;1856-10-28, Längd på straff; Livstid,
Straffet påbörjat; 1856-12-06, (23 år gl)
Frigivningsdatum; 1876-06-30, (43 år gl) Bestraffning; Rån,
Medel vid frigivning; 5 kronor 86 öre, Hårfärg; Mörkbrunt,
Skägg botten; Mörkbrun,
Ögon; Blind,
Näsa; Insvängd trubbig,
Mun; Medelmåttig,
Hy; Mörk,
Höjd; 5 fot 9 tum,
Kroppsbyggnad; Ordinär,
Andra utmärkande kännetecken;Två ärr på öfre läppen

forts Husförhörslängd 1880-1895;
Fattighuset;


Inhyses       Anders Gustaf Karlsson (idiot), född i Warnhem 1851 den 21/10
Drängen      Anders Johansson, född i Klefva Warnhem 1811 - dör här den 26/6 1889   
Enkan          Anna Larsdotter Hult, född i Warnhem 1815 den 4/6
Inhyses       Henrik Jophansson, född i Häggum 1808 den 25/2 - flyttar in 1884 och dör här den 15/1 1885

Enkan          Maja Lena Andersdotter, född i Sköfde 1823 den 20/6
Dotter           Anna Sofia, född i Locketorp 1868 den 28/11 - flyttar ut till Wing den 31/10 1885

Enkan          Anna Sofia Andersdotter Bred, född i Ransberg 1828 den 10/5
Son               Johan Lundgren, född i Warnhem 1866 den 12/2 - ut till Ransberg den 30/12 1881
Son               Gustaf Johansson Bred, född i Warnhem 1872 den 7/12 - ut till Locketorp den 21/10 1892

Trumslagare  Karl August Lund, född i Synnerby 1864 den 20/2 - flyttar ut till Carlsborg den 4/3 1885

Enkan            Charlotta Öberg, född i Lundby 1849 den 10/1 - flyttar ut 1881
Son                 Karl Wilhelm Gustafsson, född i Warnhem 1873 den 6/7 - flyttar ut till Luttra den 3/8 1883
Son                 Gustaf Linus Gustafsson, född i Warnhem 1875 den 21/8 - flyttar ut till Luttra den 3/8 1883

Enkman         Petter Andersson Redig, född i Warnhem 1839 den 16/6
Son                 Karl Johan, född i Warnhem 1868 den 17/12

Arbetaren      Adolf Svensson Linder, född i Warnhem 1836 den 1/2 - flyttar till Stockholm den 3/3 1885
Dotter             Emma Charlotta, född i Warnhem 1870 den 23/8 - flyttar ut den 24/10 1886

Pigan              Anna Charlotta Bjurman, född i Warola 1849 den 14/1 - flyttar in med barn 1882
Oäkta son       Karl Reinhold, född i Warnhem 1878 den 3/4 - flyttar ut den 7/11 1893

Inhyses          Jakob Schönborg, född i Ransberg 1812 den 3/6 in från Eggby 24/10 1883 - dör här den 9/9 1886
Hustrun/enka  Anna Kajsa Jonsdotter, född i Ransberg 1834 den 20/5 - dör här den 13/10 1888
Son                 Carl Johan, född i Warnhem 1874 den 25/9 - flyttar ut 1888
Dotter              Sofia Elisabeth, född i Warnhem 1879 den 10/3 - dör här den 11/1 1889

Enkan             Kajsa Larsdotter Ohlin, född i Wing 1804 den 7/4 - flyttar in den 24/10 1884
Enkan             Lisa Olofsdotter, född i Wing 1799 (!) den 1/5 - flyttar in 1884 - dör här den 10/5 1885

Enkan             Johanna Fors, född i Örebro 1835 den 25/6 - flyttar in 1884
Dotter              Inga Mathilda Larm, född i Arbrå 1879 den 10/3 - flyttar ut till N. Wing den 11/11 1893

Enkan             Eva Svensdotter, född i Fröjered 1804 - flyttar in 1884 och dör här den 15/7 1886

Pigan              I. Charlotta Karlsdotter, född i Sköfde 1865 den 1/2 - flyttar ut till Istrum den 24/10 1885
Son                 Nils Algot Ivar, född i Sköfde 1885 den 10/8 - dör här den 16/11 1885

F.d. Soldat      Jonas Brand, född i Horn 1815 den 24/5 - flyttar in den 24/10 1886 och dör här den 15/6 1894

Enkan             Johanna Lind, född i Horn 1827 den 8/8 - flyttar in 1886
Pigan              Maja Eriksson, född i Eggby 1813 den 27/7 - flyttar in 1886 - dör här den 11/11 1890
Dräng             Johannes Gustafsson, född i Warnhem 1845 den 8/9 - flyttar in 1886 - dör här den 10/4 1889

F.d. artillerist   August Gustafsson Blomgren, född i Warnhem 1861 den 17/9 - in 28/4 1887 - och ut 16/11 1887

Arbetaren        Johannes Lindstrand, född i Lindälfva 1882 den 14/10 -  in med familj från Sköfde den 7/7 1890
Hustrun           Carolina Lovisa Olivia Norén, född i Lidköping 1848 den 27/12
Son                  Ernst Edward, född i Warnhem 1886 den 9/5
Dotter               Elin Maria Olivia, född i Sköfde 1890 den 5/5 - dör här den 18/3 1891

Inhyses            Anders Isaksson, född i Sköfde 1817 den 19/6 - flyttar in 1890 - och dör här den 11/1 1895
Hustrun/enka  Kajsa Andersdotter, född i Sköfde 1810 den 8/3

Därefter på omstående sida i husförhörslängden finns ett 20-tal personer skrivna "I socknen" utan att hänföras direkt till Fattighuset.

Ur husförhörslängd 1895-1922;
Fattigstugan - kvarboende och nya boende för perioden;


Enkan fattighjon   Anna Larsdotter Qvist, född i Ledsjö 1818 - mannen nu död - dör här 17/8 1904
Blind                      Johannes Jonsson, född 1833 - utan medborgerligt förtroende - dör här den 19/6 1907
Idioten                    Anders Gustaf Karlsson, född i Warnhem 1851 - dör här den 23/11 1898
Enkan fattighjon   Anna Larsdotter, född i Warnhem 1815 - dör här den 13/3 1900
Enkan fattighjon   Maja Lena Andersdotter
, född i Sköfde 1823 - dör här den 23/10 1900
Enkan fattighjon   Anna Sofia Andersdotter Bred, född i Ransberg 1828 - dör här den 18/11 1896
Fattighjon              Johan Alfrid Liljegren, född i Warnhem 1870 - dör här den 19/1 1920
Piga fattighjon      Anna Charlotta Bjurmark,
född i Varola 1849 - flyttar till Sventorp 15/1 1897
Enkan fattighjon   Kajsa Larsdotter Ohlin , född i N. Wing 1804 - dör här den 27/4 1896
Enkan fattighjon   Johanna Karlsdotter Fors, född i Örebro län 1835 - flyttar ut den 9/11 1903
Enkan fattighjon   Johanna Lind, född i Horn 1827 - dör här den 21/3 1904
Enkan fattighjon   Kajsa Andersdotter Isaksson, född i Sköfde 1810 - dör här den 31/12 1898
Enkan fattighjon   Johanna Pettersdotter, född i Sandhem 1827 - dör här den 15/10 1899
Enkan fattighjon   Johanna Israelsdotter, född i Varola 1815 - dör här den 19/12 1897
Enkan fattighjon    Lotta Isarelsdotter, född i Fägred 1829 - dör här den 8/6 1900
Enkan fattighjon    Maria Kajsa Persdotter, född i Warnhem 1923 - dör här den 10/4 1897
Dräng fattighjon    Janne Jansson, född i Sk. Åsaka 1827 - dör här den 2/3 1905

Fattighjonet           Johannes Lindstrand, född i Lindåkra 1849 - dör här den 8/9 1896
Hustrun
                 Carolina Lovisa Olivia Norén, född i Lidköping 1848 - flyttar ut till Södertälje den 28/9 1903
Son                          Ernst Edvard Lindstrand, född i Warnhem 1896 - flyttar till Väring den 19/10 1900

Piga fattighjon
       Inga Matilda Larm, född i Arbrå 1879 - in igen 16/12 1896 - till Broddetorp den 26/3 1897
Fattighjon              August Andersson, född i Warnhem 1847 den 20/12 -  in 16/12 1896  - dör här 10/4 1909
Fattighjon              Johannes Andersson, född i Warnhem 1823 den 30/10 - in11/11 1901- dör här 8/11 1908
Enka fattighjon     Charlotta Andersdotter, född i Warnhem 1827 den 30/6 - in 12/11 1902 - ut Våmb 17/12 1903
Enka fattighjon     Johanna Karlsdotter, född i Varnhem 1817 den 23/7 - in 10/2 1910! - dör här den 11/2 1910!

Enka fattighjon     Amanda Sofia Andersdotter Nyman, född i Hfva 1862 den 3/12 - änka 30/2 1891- ut 1906
Dotter                     Anna Viktoria, född i Våmb 1884 den 4/10  - flyttar ut den 6/11 1899
Dotter                     Ester Maria, född i N. Ving 1887 den 17/2 - flyttar ut 24/10 1901 - in igen 24/11 1901 - ut 1903
Dotter                     Hildur Sofia, född i Varnhem 1889 den 8/11 - flyttar ut 1906
Dotters oäkta son   Knut Oskar, född i Varnhem 1895 den 11/1 - flyttar ut med mamman 1906
Dotters oäkta son   Nils David, född i Varnhem 1900 den 5/12 - flyttar ut med mamman 1906

Änka fattighjon     Kajsa Svensdotter, född i Kyrkefalla 1826 den 15/9 - flyttar in 1907 och dör här den 3/12 1912

Aflidne mjölnarens Anders Gustaf Anderssons barn;
Son                        Anders Johan Andersson, född i varnhem 1882 den 24/10 - flyttar ut till Lerdala den 11/11 1898
Son                        Karl Knut Fredrik Andersson, född i Varnhem 1888 den 6/1 - flyttar ut den 12/11 1902

Änka fattighjon    Charlotta Nilsdotter, född i Öglunda 1840 den 19/11 - in 1905 och dör här den 1/1 1907
Fattighjon             August Svensson, född i Sköfde 1832 den 22/3 - in den 11/11 1895 - dör här den 27/10 1900
Fattighjon             Anders Gustaf Larsson
, född i Sköfde 1822 den 5/3 - in 3/11 1892 - ut den 7/11 1899

Enka fattighjon    Anna Britta Larsdotter, född i Berg 1823 den 15/2 - in 1897 - ut den 7/11 1899
Dotter                    Matilda Johansson, född i Warnhem 1861 den 24/1 - flyttar ut med modern 1899

Fattighjon            Karl Pettersson Ström, född i Sk. Åsaka 1820 den 18/4 - in med fru 7/11 1899 - dör 28/3 1900!
Hustrun                 Kajsa Andersson, född i Sara 1827 den 3/10 - dör här den 10/3 1900!

Aflidna pigan      Carolina Jupiters barn;
Son                       Henning Karlsson, född i Gudhem 1892 den 27/7 - in  den 11/11 1901 - ut 1906
Dotter                   Elsa Maria Karlsson, född i Gudhem 1899 den 13/2 - in som ovan - ut 1914

Lägenhetsägare Johanna Jonsson f. Andersson i Gudhem 1837 den 19/3 - in 1914 - dör här den 12/3 1920

Änkan fattighjon Maria Katrin Larsdotter, född i Götene 1821 den 5/5 - in den 6/10 1902 - dör här den 20/2 1913
Dotter (förestånderska) Maria Stina Persson, född i Varnhem 1853 den 14/9 (Not; bräcklig)

Lägenh. aprank. (?) Maria Eriksdotter Sandblad, född i Skara 1833 den 20/3 - dör här den 10/2 1913

F.d. intäktsägare    Gustaf Paulsson Wind, född i Varnhem 1825 den 17/1 - in 1911 - dör här den 3/10 1920
Hustrun änkan       Eva Maria Johansson, född i Rackeby 1837 den 23/1

Änkling f. d
jordbruksarbetare
  Johannes Andersson, född i N. Wing 1835 den 24/10 - änkling den 6/6 1908 - flyttar in 1916

F.d. lägenhets ägare Gustaf Andersson, född i Sjogerstad 1842 den 21/10 - in 1919 - dör här den 28/5 1921

Ny inflyttad Föreståndarinna;

Hustrun             Maria Elisabeth Andersson född Jonsson, född i Varnhem 1877 den 14/9 - gift 16/12 1903 med Ladugårdskarl    Karl Erik Amandus Andersson - skriven på Hålltorp - hon flyttar in i stugan m. barnen 9/11 1920
                           - familjen kommer närmast från Öm
Gem. son           Sven Gustaf, född i Götlunda den 14/4 1909
Gem. son           Karl Josef, född i Varnhem 1911 den 23/12
Gem. dotter        Elin Matilda, född i Åsle 1915
                           - modern och barnen skrivs flyttad till Hålltorp 1922

Maria Elsabeth Andersson lämnar arbetet som hushållerska/sköterska på Varnhems försörjningshem 27/1 1923.

Ur husförhörslängd 1922 - 1938;
en tidsperiod då fattighuset blir Ålderdomshem och till slut hyrs ut till Fiskhandlare Sandqvist m. familj;


Kvarboende och nya boende;

Bräcklig                 Maria Stina Persson, född i Varnhem 1853 - bor kvar efter moderns död 1913

Läg äg änka           Maria Eriksdotter Sandblad, född i Skärf 1833 - bor kvar - och dör här den 17/8 1923
F.d. Jordbruksarb. Johannes Andersson, född i N. Ving 1835 - bor kvar här - och dör här den 4/12 1924
Änka jordbr. arb.   Charlotta f. Johansdotter, född i Lyrestad 1938 den 29/12 - flyttar in 1922 - dör 14/9 1923
Stickerskan            Emilia Bengtsson, född i Ny, Värmland 1887 den 10/6  - in den 23/11 1925 - ut  17/11 1927

Sinnesjuk               Helga Natalia Flink, född i Varola 1886 den 24/3- in fr. Sthlm 26/11 1925 - ut  Slottet 20/1 1926
f.d. tjänarinna         - åter den 23/11 1927
Sinnesjuk, omynd. Gustaf Adolf Persson , född i Varnhem 1878 den 17/1 - in 1932 - direkt ut till Å-hem i Axvall
Skomakare med
epilepsi
                  Axel Zameo Fält, f.i Varnhem 1872 11/6 - änkmanm 1920 - till Rönneholmshemmet, Höör 1938

                               Lotta Strand f. Andersson i Lugnås 1858 27/9 - änka 1923 - in 16/12 1930 - dör 19/4 1931
                               Greta Kristina Persdotter, f. i Varnhem 1844 den 12/3 - in 1932 - hon dör här den 23/3 1937
F.d. Läg.hets äg    Gustaf Johansson, född i Stenum 1866 den 11/7 - flyttar in 1935 - och dör här den 4/9 1937

                          Einar Daniel Dalberg, född i Varnhem 1896 den 26/1 - flyttar in den 13/12 1937

Utan stadig hemvist skrivs här;
Omyndige
jordbruksarb.        Johan August Larsson
, född i Varnhem 1856 den 2/1 - flyttar in 5/12 1931
Chaufför                Artur Samuel Johansson, född i Häggum 1910 den 15/3  - in 20/12 1935! - ut 27/12 1935!

Fattighuset blir 1924 Ålderdomshemmet & 1932  Gamla Ålderdoms-hemmet i Församlingsböckerna - uthyrs

Ur husförhörslängd 1922-1938;
ny sida; "Gamla Ålderdomshemmet"
- hyr;

I husförhörslängden står noterat under Ulunda;
Nedanstående familj bor sedan 1932 i gamla Ålderdomshemmet, men flyttar 1934 till Eggby;

Slaktare David Gideon Stenander, född 1897 29/1 i Timmersdala - gift 1921 den 11/12 med
Hustrun Ester Matilda, född Ekelund i Kyrketorp 1897 den 6/4
Dotter     Elsa Gunhild Augusta, född i Varnhem 1922 den 5/5
Dotter     Edit Dagny Linnéa, född i Varnhem 1923 den 16/8
Son         Sven Olof Gideon, född i Eggby 1925 den 24/1
Dotter     Anna Ingegerd Elisabet, född i Eggby 1926 den 7/3
Son         Bror Trosten David, född i Säter 1927 den 27/4
Son         Sten Sture Nikolaus, född 1928 den 2/11
Son         Karl Erik Lennart, född i Berg 1930 den 14/4
Son         Bengt Åke, född i Lidköping 1931 den 1/5
Dotter      Eva Ulla Britt, född i Lidköping 1932 den 25/5
- familjen flyttar alltså till Eggby 1934

In flyttar nästa familj;
Fiskhandlare      Karl August Konrad Sandqvist, född i Suntak 1891 den 9/5 - in från Härlunda 10/11 1934
Hustrun              Signe Cecilia f. Svensson i Stenum 1897 den 10/11 - gift den 14/8 1928
Son                      Lars Gunnar Egon, född i N. Ving 1926 den 11/6
Son                      Karl Evert Konrad, född i Stenum 1928 den 13/3
Son                     Sven Lennart Ingemar, född i Härlunda 1933 den 3/1
                  - makarna skiljer sig och får laga kraft för skilsmässan den 11/11 1937 - då maken flyttar till
                    Mariestad den 24/1 1938

Den tidigare föreståndarinnan Maria Stina Persson, född i Varnhem 1853 - bor kvar till sin död 1941.


Det lär också enligt Ingvor Sköld, 2013, funnits någon Nykterhetsorganisation som disponerade huset under några år på 1950-talet innan det plockades ner och blev hönseri på närbelägna Vadet.

Gunborg Ferm, Ljungstorp berättar följande, 2013;

Slaktare Stenander (se ovan) har inte bara bott i Fridsberg, utan också haft slakteri i eller vid Fattigstugan och att han brukade kasta ut "renset", dvs tarmtömning och annat oanvändbart efter slakten på "Jonasa löcka". Folk gillade det inte men Arvid på Hålltorp hade inget emot att Stenander gjorde så, det blev ju bra gödning för jorden. Anna Bäckström berättade detta för Gunborg.

Ett barn på fattighuset och dess öde - Frans Wilhelm Hermansson


Svar på mail till hemsidan.

Vi kan följa Frans Wilhelm Hermanssons mamma och framåt ett stycke,
Från födelseboken i Varnhem se vi att en hustru Anna Larsdotter från Stenhammar vid en ålder av 39 år föder ett gossebarn som hon ger namnet Frans Wilhelm.

Sonen står som oäkta och det noteras att modern ”pliktar för hor”. 
Dopet sker den 3/10 av prästen C. J. Smedmark och faddrar är Hustrun Cajsa Andersdotter under Hålltorp och Enkan Maria Andersdotter från fattigstugan.

Vi har i vår forskning kunnat se följande:

Nedanstående moder flyttar in 1855 på Stensbro - en slags inhysesstuga under gården Stenhammar i Skarke-Varnhems socken.
(Det är därför det står Stenhammar som Fanns Wilhelms födelseplats.)

Du hittar allt om gården Stenhammar på följande direktlänk - bara klicka på;
https://www.ljungstorpshistoria.se/ljungstorps-alla-skiften/a.-ljungstorpsvägen-knivaledet-stenberget-vägens-historia/a.-30-stenhammar-*-16176411

Du hittar allt om inhysesstugan Stensbro under Stenhammar här;
https://www.ljungstorpshistoria.se/ljungstorps-alla-skiften/a.-ljungstorpsvägen-knivaledet-stenberget-vägens-historia/a.-28-stensbro*-under-stenhammar-16176387


Pigan/hustrun Anna Larsdotter Qvist, född i Ledsjö 1818 - flyttar in i Stensbro inhysesstuga 1855 från "Korrektionsinrättning i Stockholm” (Kommentar; Ett slags fängelse)
- Not; "afstraffad för 3:e resan stöld" - "gift med f.d. Soldat P. Qvist som är rymd"


Gem. son        Lars Johan Pehrson Qvist, född i Skarke 1844 den 24/6 - not;  "musikant"
Gem son            Gustaf Lindberg, född i Varnhem 1845 Not; Trumslagare
Gem son            August, född i varnhem 1847 - ut till Öfverbo Millomgården 1865 - hem - ut Björsgården 1869


Hennes oä barn    Frans Wilhelm, född i Varnhem 1857 den 2/10
Hennes oä barn    Christina född i Varnhem 1860 den 10/9

Anna står som -  ”utan försvar”* - med sina två oäkta barn, Frans Wilhelm född 1857 och Christina född 1860 flyttar ut från Stensbro till Fattigstugan 1872 - bara 54 år gammal.
(Då står det att hennes man förutsätts vara död.)

Hennes oäkta son       Frans Wilhelm, född i Varnhem 1857-10-02 - flyttar till Överstegården 1874
Hennes oäkta dotter           Christina, född i Varnhem 1860-09-18 - flyttar till Sk. Åsaka 1878

Anna dör som fattighjon på fattighuset 1904-08-17. 


* Utan laga försvar innebär att man saknar anställning och därmed försörjning. Därmed gjorde man sig skyldig till lösdriveri. 
Det var alltså straffbart att inte ta arbete, om man var arbetsför och inte hade förmögenhet att leva av. Straffet bestod i tvångsarbete.

Din anmoder råkade alltså tidigt i livet ut för att hamna utanför samhällets ramar. Hon gifte sig med en soldat som efter två barn rymde till Amerika. 
Då hon saknade försörjning och hamnade fel i livet så blev hon tjuv och vid 3:e resan stöld avtjänade hon straffet vid en korrektionsanläggning i Stockholm för kvinnor. (Fängelse!)

Varför hon hamnade i Stensbro under Stenhammar går inte att direkt säga. Troligen skulle hon användas som arbetskraft på gården Stenhammar, då hon först står där som piga.
Hon klarar tydligen inte av detta utan hamnar som arbetslös (försvarslös) och senare på fattighuset.

En av Frans Wilhelms halvbröder Gustaf Lindberg utvandrade 1892-02-02 till Amerika och i samband med USA-besök från hans ättlingar gjorde vi en hemsida på engelska där också Frans Wilhelm nämns - du hittar den här på en direktlänk:
https://www.ljungstorpshistoria.se/ljungstorps-alla-skiften/a.-ljungstorpsvägen-knivaledet-stenberget-vägens-historia/the-family-site-of-lindbergs-37008434

Du hittar också en direktlänk till Fattigstugan i Ljungstorp här;
https://www.ljungstorpshistoria.se/ljungstorps-alla-skiften/a.-ljungstorpsvägen-knivaledet-stenberget-vägens-historia/a.-24-fattigstugan-*-16176384


******************************************************************************************************************************

Om Frans Wilhelms fortsatta öden

I husförhörslängd för Norra Lundby (1872-1880) hittar vi att Frans Wilhelm flyttar till Öfverstegården som dräng 1874 från Fattighuset i Klostret - då 17 år gammal.
Här skrivs han för första gången som Frans Wilhelm Hermansson.

1879 flyttar han vidare som dräng till Skattegården i Norra Lundby och 1880 vidare till Norra Wing socken 1880-10-20.
Där hamnar han som dräng på Ingvaldstorp och flyttar vidare till Sköfde 1881-10-21.

I Skövde bor han och arbetar som dräng under åren 1881 - 1882 inom följande adress; Skövde stadsförsamling, Skaraborgs län 3:dje Roten
Därifrån flyttar han sedan till Sjogerstad 1882-10-24, där han står som dräng under Gransikans gård, Claestorps Bolag.
Han vigs här med Albertina Wilhelmina Fahlström från Hallansberg 1887-10-16 och de båda flyttar till Regumatorp Nohlgården, Hallandsberg inom Sjogerstad socken 1884

Där skrivs de med hennes oäkta barn så här 1884 - 1899:

Arbetskarl                 Frans Vilhelm Hermansson, född i Varnhem 1857-10-03 - han dör här 23/3 1899 bara 42 år gammal!
Hustrun                 Albertina Vilhelmina Fahlström, född i Sjogerstad 1860-07-05
Hennes oäkta dotter    Ellen Charlotta, född i Sjogerstad 1881-11-30 - flyttar ut till Björsäter 21/10 1898
deras dotter            Anna Katarina, född i Sjogerstad 1888-01-30
Dotter                Gerda Vilhelmina, född i Sjogerstad 1891-01-20
Son                    Karl Oskar Waldemar, född i Sjogerstad 1894-09-26 - dör här 5/6 1895                    
Dotter                Signe Maria, född i Sjogerstad 1896-09-04 - dör här 20/3 1897


I husförhörslängden (Sjogerstad 1900–1916);

Änkans far - skräddaren    Otto Fahlström, född i Sjogertad 1816-04-08 - blev änkling 4/11 1883 - dör här 4/3 1901    
Änkan                     Albertina Vilhelmina Fahlström, född i Sjogerstad 1860-07-05
Dotter                    Anna Katarina, född i Sjogerstad 1888-01-30
Dotter                    Gerda Vilhelmina, född i Sjogerstad 1891-01-20

Änkan gifter om sig 6/7 1902 och flyttar med döttrarna till Sörgården 8/11 1902, där de skrivs;

Ägare 1/5 mtl Regumatorp Sörgården
Lantbrukaren        Gustaf Larsson i Nysätra, född i Sjogerstad 1860-06-05 
Hustrun           Albertina Wilhelmina Fahlström, född i Sjogerstad 1860-07-05
Hans son        Julius Wallentin, född i Sjogerstad 1892-01-20 - ut till Borgunda 10/11 1906
Hans dotter        Hilda Evalda, född i Sjogerstad 1893-03-08 - ut till Sköfde 11/11 1909
Hans dotter        Ragnhild Kristina, född i Sjogerstad 1894-03-01
Hans son        Nils Gustaf Helmer, född i Sjogerstad 1895-06-11
Hans dotter        Julia Elisabeth, född i Sjogerstad 1896-11-19

Hennes barn i första äktenskapet;
Dotter            Anna Katarina, född i Sjogerstad 1888-01-30 - flyttar ut till Sköfde 8/12 1904
Dotter            Gerda Vilhelmina, född i Sjogerstad 1891-01-20 - flyttar ut som piga till  Postgården 10/11 1905

- kvarvarande familj flyttar till Nysätra Uppsala Län 11/11 1909

****************************************************************************************************************